of 33 /33

SEKSIO SESAREA.ppt

Embed Size (px)

Text of SEKSIO SESAREA.ppt

  • Definisi

  • jenis

  • Indikasi

  • Teknik Seksio Sesarea Klasik

  • Teknik Seksio Sesarea Klasik

  • Seksio Sesarea Trasperitoneal Profunda

  • Teknik Seksio Histerektomi