116
SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) KOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional, serta ciri-ciri Undang-undang Melaka dan Undang-undang 99 Perak. A. PENDAHULUAN § Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional. § Segala bentuk undang-undang bersumberkan daripada adat. § Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis. § Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung. § Setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri. B.ISI 1) Kepentingan adat dan undang-undang. § Menjamin keamanan dan keselamatan dalam masyarakat Melayu. § Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan. § Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin. 2) Undang-undang Melaka. § Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah. § Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja, tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Ini termasuklah segala keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana, pakaian kuning dll. § Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri, contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan

SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) KOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B

1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional, serta ciri-ciri Undang-undang Melaka dan Undang-undang 99 Perak.

A. PENDAHULUAN

§ Adat menjadi pegangan masyarakat Melayu tradisional.§ Segala bentuk undang-undang bersumberkan daripada adat.§ Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis.§ Undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua iaitu Adat Perpatih dan Adat Temenggung.§ Setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri.

B.ISI1) Kepentingan adat dan undang-undang.§ Menjamin keamanan dan keselamatan dalam masyarakat Melayu.§ Mengawal tingkah laku manusia dan mengeratkan persaudaraan.§ Menentukan hak seseorang dalam masyarakat terutamanya harta warisan terjamin.

2) Undang-undang Melaka.§ Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah.

§ Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja, tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Ini termasuklah segala keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana, pakaian kuning dll.

§ Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri, contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka.

§ Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan, Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara.

§ Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara.

§ Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang, contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang, harta, sewa tanah dan hamba. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri, merompak dll.

Page 2: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

§ Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya.

§ Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri.

§ Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tatacara jualbeli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal.

§ Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal.

3) Undang-undang 99 Perak.

§ Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan, pembesar dan penghulu.

§ Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu.

§ Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah.

§ Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa, contoh : perwarisan harta, menetapkan hak dan harta warisan anak.

§ Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah.

C. KESIMPULAN

§ Adat dan undang-undang bertulis menjamin kesejahteraan hidup masyarakat.

§ Kedua-dua undang-undang ini berasaskan hukum syarak sebagai panduan.

Page 3: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

2. Huraikan bagaimana kedatangan Islam telah mengubah corak kehidupan masyarakat Melayu sebelum kedatangan Barat.

A. PENDAHULUAN

Kedatangan Islam bermula abad ke-17 di alam Melayu.Abad ke- 13 hingga 16 pengaruh keseluruhan alam Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha.Menjadi anutan majoriti penduduk.Penyebaran Islam bermula dengan pemelukan Islam oleh golongan istana dan diikuti oleh rakyat jelata.

B. ISI PENTING

1) Perubahan kepercayaan.Animisme kepada Islam.Membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan banyak Tuhan.Keimanan dan konsep keesaan Tuhan.Ibadat yang luas menanam fahaman secara akidah dan rasional - mengubah berfikir secara tahyul dan fantasi.Amalan yang bertentangan dengan Islam terhapus atau diubahsuai walaupun masih mengekalkan sedikit ciri asal seperti upacara perkahwinan, pertabalan dan lain-lain.Mengubah pandangan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama Hindu, ahli sihir, bomoh dan dukun diganti dengan tokoh-tokoh Islam.

2) Perundangan/peraturanHukum Kanun Melaka pada abad ke-14 – memasukkan unsur-unsur perundangan Islam. Contoh: berkaitan minum arak, berzina, membunuh, memfitnah, murtad, riba dan lain-lain.Undang-Undang Pahang mengisytiharkan Pahang sebagai Dar al-Islam dan 42 Fasal merupakan terjemahan sepenuhnya dari undang-undang Fiqah Mazhab Shafie.

3) PentadbiranMemperkenalkan sistem kesultanan yang berbeza dengan beraja ala Hindu-Buddha.Konsep Dewaraja dihapuskan dan digantikan dengan sultan sebagai pemegang amanah Allah di muka Bumi.Alim ulama’ sebagai penasihat sultan.

4) PendidikanSistem pendidikan yang lebih teratur/sistematik.Terbuka kepada semua golongan masyarakat.Diajar oleh alim ulama yang disanjung dan dihormati.Antara pengajarannya – al-Quran, Feqah, sejarah dan lain-lain.Menyentuh perkara berkaitan dengan rukun Islam seperti solat, zakat, puasa dan haji.Pendakwah mengubahsuai tradisi supaya sejajar dengan Islam.Muncul institusi pondok/madrasah, masjid dan surau sebagai tempat mengajar.

Page 4: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Pendidikan secara formal dan lebih sistematik selepas tahun 1900 dan kemasukan kurikulum baru seperti Bahasa Arab, Ilmu Sains dan Ilmu Hisab.

5) Bahasa dan Kesusasteraan.Banyak hasilkan karya dari luar diterjemahkan.Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan taraf lingua-franca.Tulisan jawi sebagai tulisan rasmi.Kemasukan istilah Arab dan Parsi. Contohnya: alim, ulama’, musyawwarah dan lain-lain.Penulisan karya sastera seperti hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah.Antara penulis – Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Ramli.

6) Kesenian IslamUkiran di dinding masjid, bentuk kubah, tempat berwudhuk, mihrab, menara azan, mimbar, batu nisan dan lain-lain.Rumah-rumah persendirian – bentuk relung, ukiran daun dan bunga-bungaan.Tulisan-tulisan berbentuk geometri, ayat-ayat al-Quran dan hadis.

PENUTUP

Penerimaan Islam telah mengubah sistem kehidupan masyarakat Melayu dari semua aspek dan berjaya membawa kemunculan Tanah Melayu sebagai pusat ilmu dan penyebaran Islam.

3. Sejauh manakah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu tradisional di

Page 5: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Malaysia sebelum kedatangan British bersifat sara diri .

A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat bukan sahaja bersifat sara diri dan separa sara diri di Kedah dan Perlis bahkan juga bersifat komersil seperti perdagangan, perlombongan, pertanian dagangan di Negeri-negeri Selat dan Johor.

Sara diri bermaksud pengeluaran yang dihasilkan untuk kegunaan diri sendiri namun begitu, terdapat juga sebilangan kecil masyarakat Melayu terlibat dengan aktiviti komersil yang dihasilkan untuk tujuan perdagangan.

Komersil bermaksud usaha menjalankan kegiatan ekonomi secara jual beli yang melibatkan wujudnya hubungan antara dua pihak dan saling memerlukan barangan yang berbeza.

B. ISI – ISI PENTING.

Sara Diri

1) Pertanian utamaSara diri berteraskan padi sawah dan padi huma.Dijalankan di Kuala Selangor dan Negeri Sembilan.Pengeluaran secara kecil-kecilan.Teknologi padi masih belum maju.Di Sabah padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun.Kawasan tanaman – Tuaran dan Papar.Padi sawah ditanam di lembah bukit – Ranau, Keningau dan Tambunan.Padi huma diusahakan oleh orang Murut – pertanian pindah - bergantung kepada air hujan sahaja.Sarawak – diusahakan oleh – orang Bidayuh, Kenyah dan Iban.Masyarakat Kelabit usahakan padi sawah di kawasan bukit di hulu Sungai Baram.

2)Tanaman lainPisang, jagung, tebu, ubi kayu dan kopi.Pokok buah-buahan – kelapa, manggis.Ditanam di sekeliling rumah untuk keperluan sendiriSarawak – sayur-sayuran, lada hitam, buah-buahan, pokok mengkuang.

3) Hasil hutan dan memburu binatangDamar, rotan, getah perca dan buluh untuk dijual.Hasil hutan ditukar dengan keperluan lain seperti garam.Binatang buruan – rusa, kancil.

4) TernakanMenternak binatang seperti ayam, lembu, kambing.Dijadikan sumber untuk mendapatkan bekalan makanan.Kerbau digunakan untuk membajak sawah.

Page 6: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

5) Tangkapan ikanDijalankan di pesisir pantai, sungai, sawah, tasik.Contoh ikan air tawar – lampanMenggunakan pancing, bubu.Contoh ikan laut – kembung.Menggunakan jala.Hasil untuk kegunaan keluarga dan dijadikan ikan kering dan belacan.

6) Sistem kerah - serahRakyat perlu melakukan pelbagai kerja untuk sultan – membina jambatan dan jadi tentera.Sistem ini menggganggu kegiatan ekonomi petani-petani.Diwajibkan ke atas rakyat untuk kepentingan pembesar dan raja.Sistem serah – petani yang mengerjakan tanah pembesar perlu menyerahkan sebahagian hasil yang diusahakan sebagai balasan kepada pembesar yang membenarkan tanahnya dikerjakan

Separa sara diri dan komersil.

1) Pertanian utamaTerdapat di Kedah dan Perlis – hasil padi dijual ke negeri-negeri lain.Semua tanah dimiliki oleh sultan dan petani dibenarkan bergerak bebas mencari pembesar yang tidak menindas mereka.Di Kedah terdapat tiga jenis perairan – kincir air, terusan dan empangan.Terusan Wan Mat Saman – tahun 1885 untuk mengairi kawasan tanaman padi – menganjur dari Alor Setar ke kaki Gunung Jerai – 32 km.Membolehkan pengeluaran padi secara komersil – pasaran baik di Pulau Pinang .

2) Tanaman lainContoh ubi kayu, lada hitam, tebu, gambir – Negeri-negeri Selat dan Johor – orang Cina.Di Johor sistem Kangcu – orang cina diberi surat sungai – hak untuk menanam lada hitam dan gambir kepad tauke di Singapura dan ketua kongsi gelap cina.Lada hitam dan gambir dipasarkan ke luar negara melalui SingapuraDi Sarawak orang cina dari Singapura diberi konsesi – ditanam di Hulu Sarawak.Gambir di Bau, Sarawak – orang cina.Sagu ditanam di Mukah dan Oya.

3) Sistem pajakDikenali ampun kurnia – diberi kepada pembesar dan tauke cina dari Pulau Pinang merangkumi padi, arak, candu dan beras.Pembesar dan kerabat diberikan ampun kurnia seperti mengutip cukai pasar di sesebuah pekan kecil.

4) PerlombonganBijih timah diusahakan oleh pembesar-pembesar Melayu dengan menggunakan buruh-buruh cina.Lokasi – Melaka, Lukut dan Sungai Ujung.Perak – lombong di kawasan Klian Pauh (Taiping) dan Klian Bahru (Kamunting). Hilir Perak dan Kinta merupakan kawasan yang kaya dengan bijih timah.Kuala Lumpur – Kanching, Ampang, Klang

Page 7: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Kawasan-kawasan ini menjadi rebutan para pembesar dan kongsi gelap contoh Raja Jumaat dengan Chee Yam Chuan di Lukut – lombong akhirnya menjadi rebutan antara kongsi gelap.Menggunakan teknologi moden seperti pam dedah – orang cina.Dieksport ke Negeri-negeri Selat terutamanya Melaka.Emas dilombong di Kelantan – diusahakan oleh orang cina, di Raub, Pahang, di Bau, Sarawak dan di Sungai Segama, Sabah.Antimoni – di Bahagian Pertama Sarawak – tenaga buruh Dayak.

5) Perdagangan Antarabangsa.Berpusat di Melaka dan Pulau Pinang dan Singapura.Menyebabkan orang Melayu terdedah kepada sistem perdagangan kapitalis, contoh : di Terengganu - mengeksport emas, bijih timah, kopi, damar dan mengimport barangan buatan China dan buatan British.

6) Pelabuhan Perdagangan UtamaKedah, Melaka, Klang, Johor Lama.Merupakan pelabuhan persinggahan utama bagi saudagar dari India, China dan Arab sejak abad ke 15.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bukan sahaja berbentuk sara diri tetapi berbentuk ekonomi komersil juga.Kedua-dua ekonomi dilakukan serentak.Kemajuan ekonomi menarik perhatian saudagar cina dan Eropah untuk menanam modal mereka dalam perusahaan pertanian, perdagangan dan perlombongan.Wujud masyarakat majmuk dan eksploitasi ekonomi Tanah Melayu oleh orang Barat.

4. Huraikan bentuk pentadbiran masyarakat Melayu sebelum campur tangan British di Tanah Melayu.

Page 8: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

A. PENDAHULUAN

Pentadbiran di Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British dibahagikan kepada pentadbiran peringkat negeri, daerah dan kampung.Unit politik tertinggi ialah negeri – diketuai raja/sultan/YDP BesarUnit kedua ialah daerah – diketuai seorang pembesar daerah.Unit terkecil ialah kampung – diketuai seorang penghulu/penggawa.

ISI

(A) – Peringkat Negeri

Merupakan unit pentadbiran tertinggi dan terbesar.Kuasa tertinggi dipegang oleh sultan/ raja/ Yang di Pertuan Besar.Sultan/raja berkuasa mutlak. Cth: Menjatuhkan hukuman bunuh.Sultan/ raja menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar. Pembesar menjadi tulang belakang dalam menjalankan pentadbiran peringkat negeri.Sultan/raja dibantu oleh Raja Muda/Putera Mahkota.Perlantikan sultan/raja..a. sistem perwarisan takhta di kebanyakan negeri-negeri Melayu. Contoh: Perak – sistem perlantikan sultan berbeza sedikit daripada negeri-negeri Melayu yang lain, melalui sistem penggiliran (Raja Di Hilir, Raja Bendahara, Raja Muda, Sultan).b. N.Sembilan – perlantikan dari pada bawah ke atas (demokrasi), Perut-Buapak-Lembaga-Undang-Yang Dipertuan Besar. Kuasa tertinggi ialah Yang Di Pertuan Besar dibantu 4 orang Undang – Sg Ujung, Rembau, Jelebu dan Johol.c. Kedah – Gelaran berbeza, pembesar memakai gelaran Tunku Bendahara dan Tunku Temenggung.Sultan/raja mempunyai daulat dan tulah. Rakyat yang menderhaka akan terkena tulah..Diperkukuh dengan penggunaan bahasa, warna – payung kuning untuk kerabat dan payung putih untuk raja, alat-alat kebesaran, alat muzik dan cop mohor.

(B) – Peringkat Daerah

Unit pentadbiran yang kedua terbesar. Sesebuah negeri dibahagikan kepada beberapa buah daerah untuk memudahkan urusan pentadbiranPembesar diberi surat tauliah yang bercop mohor oleh Sultan/Yang Dipertuan Besar.Jawatan pembesar akan diwarisi secara turun temurun.Pembesar mesti menunjukkan taat setia kepada sultan seperti :Menghadiri istiadat pertabalan.Adat menjunjung duli.Pembesar perlu menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pegangannya yang dikenali sebagai kawasan pemakanan.Tugas-tugas pembesar daerah:a. Memungut cukai dan menyerahkan sebahagian daripada cukai kepada pusat sebagai taat setia pembesar.b. Menyediakan tenterac. Menyediakan kerahan tenaga

Page 9: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

d. Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dalam daerahnya.e. Mengadili dan menjatuhkan hukuman kecuali hukuman bunuh kepada yang melakukann jenayah.f. Menjunjung duli atau mengadap raja pada Hari Raya.

Pembesar mempunyai pengikut atau anak buah dari kalangan masyarakat yang tinggal di kawasannya. Jumlah pengikut menentukan kedudukan dan pengaruh seseorang pembesar.

(C) – Peringkat Kampung

Unit pentadbiran paling kecilDitadbir oleh pembesar daerah yang dilantik oleh sultan daripada kalangan keluarga baik-baik.Contoh: Penghulu atau Tok Kweng di Kelantan.Penghulu masih berada di bawah kawalan pembesar daerah walaupun mempunyai surat tauliah daripada Sultan.Menjadi perantara antara penduduk dengan pembesar daerah.Tugas-tugas penghulua. Memungut cukaib. Menjaga keamanan kampungc. Mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang timbuld. Membekalkan tenaga tentera semasa peperangane. Mendapatkan tenaga buruh.f. Memastikan rakyat di kampungnya taat setia kepada Sultan.

KESIMPULAN

Sistem pentadbiran Melayu tradisional sebelum campur tangan British membuktikan satu sistem pentadbiran yang sistematik

Sistem pentadbiran masyarakat melayu mengalami perubahan drastik selepas campur tangan British 1874 yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu khususnya dalam bidang politik dan ekonomi.

Page 10: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

5. Bincangkan hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British.

PENDAHULUAN

Adat merupakan peraturan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat turun-temurun sehingga sebati dengan cara hidup masyarakat berkenaan dan dianggap sebagai hukum atau undang-undang yang harus dipatuhi.

Undang-undang ini disebut sebagai hukum adat iaitu sesuatu peraturan yang menjadi undang-undang berdasarkan amalan, adat resam atau kebiasaan yang telah lama wujud dalam sesebuah masyarakat. Sesiapa melanggarnya boleh dihukum.

Adat penting bagi menjamin hak anggota masyarakat supaya anggota masyarakat boleh hidup selesa, aman dan makmur.

Ada dua jenis adat yang paling berkembang di Tanah Melayu iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih. Sementara di Sarawak, masyarakat Bumiputera mengamalkan Adat Dusun Tunggu manakala Adat Tenom, Adat Dusun dan Adat Temogun diamalkan di Sabah.

ISI

(A) Adat TemenggungPengasasnya Datuk Ketemenggungan, berasal dari Palembang, Sumatera. Dibawa ke Tanah Melayu oleh keturunan Diraja Palembang. Adat ini juga diresapi oleh unsur-unsur Islam Mazhab Shafie.

Adat ini diamalkan secara meluas di semua negeri Tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan dan kawasan Naning di Melaka.

Adat Temenggung bersifat patriarchal iaitu lebih mengutamakan lelaki sebagai ketua keluarga.

Keluarga sebelah bapa dan sebelah ibu dianggap sama penting. Kaum lelaki mewarisi harta pusaka keluarga. Anak lelaki mewarisi harta dengan kadar 2/3 berbanding anak perempuan berdasarkan anak lelaki lebih besar tanggungjawabnya dalam keluarga berbanding anak perempuan. Manakala anak perempuan mendapat hak 1/3 daripada harta pusaka.

Sistem pemerintahan Adat Temenggung bersifat autokrasi iaitu sultan berkuasa penuh dalam pemerintahan. Sultan atau pemerintah berkuasa penuh ke atas masyarakat dan menentukan bentuk undang-undang.

Pelantikan seseorang sultan mengikut warisan. Biasanya putera sulung sultan akan menjadi pemerintah.

Hukuman ke atas kesalahan jenayah lebih keras. Bentuk hukuman berdasarkan prinsip pembalasan. Kesalahan membunuh akan dihukum bunuh.

Peraturan perkahwinan berdasarkan undang-undang Islam. Dibenarkan berkahwin dengan

Page 11: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

sesiapa sahaja asalkan tiada pertalian darah. Perempuan yang berkahwin dikehendaki tinggal bersama-sama dengan keluarga ibu bapa suaminya.

(B) Adat Perpatih

Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyung, Sumatera. Adat ini telah dibawa masuk ke Tanah Melayu dan disebarkan oleh orang-orang Minangkabau dan berkembang di Negeri Sembilan serta Naning di Utara Melaka pada abad ke-17. Terdapat perbezaan antara Adat Temenggung dengan Adat Perpatih.

Adat Perpatih bersifat matriarchal iaitu lebih mengutamakan kaum wanita kerana wanita dianggap sebagai pengasas suku.

Harta pusaka turun-temurun ialah kepunyaan suku. Pewarisan harta pusaka diberatkan sebelah ibu, anak perempuan menjadi asas wujudnya suku.

Sistem pemerintahan Adat Perpatih bercorak demikrasi dan permuafakatan. Ini bermakna kuasa pemerintah tidak terletak di tangan seorang sahaja. Terdapat empat orang Undang memilih seorang kerabat diraja untuk menjadi Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Di bawah Undang dan Penghulu ialah Lembaga, di bawah Lembaga terdapat Buapak. Buapak menjadi ketua bagi Perut.

Hukuman Adat Perpatih bersifat pemulihan. Tidak bertujuan untuk menghukum pesalah, sebaliknya bertujuan untuk mendidik dan membaiki keadaan. Ia lebih bersifat kemanusiaan dan bertimbang rasa serta memberi peluang kepada pesalah insaf. Oleh itu, pesalah akan didenda dengan membayar ganti rugi seperti si pembunuh mesti menanggung kehidupan keluarga si mati.

Perkahwinan sesama suku dilarang kerana ahli dalam sesuatu suku mempunyai hubungan yang sangat erat dan dianggap bersaudara. Setelah berkahwin suami dikehendaki menetap bersama keluarga perempuan.

(C) Hukum Adat Masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah

Di Sabah dan Sarawak hukum adat juga memainkan peranan penting dalam peraturan hidup.

Masyarakat bumiputera Sarawak mengamalkan Adat Dusun Tunggu dan Undang-undang Mahkamah Melayu. Hukum adat mengawal soal bertanam padi dan tempat tinggal orang Iban. Hukum adat menentukan tanah kampung halaman adalah kepunyaan bersama sesuatu kumpulan masyarakat.

Semua penduduk rumah panjang dalam kumpulan berkenaan berhak bercucuk tanam, memburu dan mengambil hasil-hasil hutan di kawasan kampung mereka.

Kegagalan melaporkan sesuatu bencana, kecemasan, tidak bekerjasama terhadap sesuatu tindakan yang dipersetujui bersama, pelawat yang memasuki rumah panjang tanpa menanggalkan parang adalah contoh yang akan dikenakan hukuman.

Di peringkat kampung, hukum adat dilaksanakan oleh ketua kampung atau Majlis Orang Tua-

Page 12: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

tua. Dalam sesuatu perbicaraan biasanya terdapat tiga orang hakim untuk mengadili kes iaitu Pengeran Temenggung atau Datuk Orang Kaya yang mewakili Sultan Brunei dan dua orang wakil suku-suku yang terlibat dalam kes berkenaan.

Bagi masyarakat Sabah, mereka mengamalkan Adat Dusun, Adat Tenom dan Adat Timogun.

KESIMPULAN

Hukum adat mempunyai peranan penting bagi mengekalkan peraturan hidup agar dapat menjamin keharmonian dalam masyarakat, menentukan hak dan mengawal tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat.

6. Bincangkan pelbagai bentuk kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia sebelum kedatangan Barat.

PENDAHULUAN

Page 13: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Bentuk-bentuk kepercayaan dan keagamaan.Amat berkesan ke atas segala tindak tanduk manusia dalam kehidupan.Sukar untuk dikesan perbezaan yang nyata dalam kepercayaan dan keagamaan masyarakat Melayu.

ISI

1. Kepercayaan animisme masyarakat Tanah Melayu

Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau kuasa ghaib yang mempunyai semangat.

Benda hidup/tidak hidup mempunyai roh dan semangat seperti gunung, pokok besar, batu-batu besar, sungai dan sebagainya.

Makhluk halus seperti jin, hantu, penunggu dan sebagainya boleh memberi kesan baik seperti rezeki, kesihatan, keharmonian dan sebaliknya seperti malapetaka dan bencana.

Mengadakan upacara-upacara pemujaan seperti puja pantai di Terengganu, semangat padi di Pahang, main puteri, main dewa, memutus ubat dan sebagainya untuk mengelakkan bencana atau meminta pertolongan.

Ada kaitan dengan kehidupan masyarakat Melayu tradisional seperti menanam padi, turun ke laut, masuk hutan dan mengubati penyakit.

Upacara ini dipercayai boleh menjamin keselamatan mereka, kesuburan tanah, hasil tanaman dan sebagainya.

Memerlukan orang perantaraan di antara manusia dengan kuasa ghaib atau makhluk halus kerana manusia biasa tidak mampu berhubung dengan mereka.

Orang perantaraan ini ialah bomoh, dukun atau pawang yang berperanan untuk mententeramkan kuasa ghaib daripada mengganggu anak-anak kecil, perempuan bersalin, orang sakit dan sebagainya. Mereka percaya kepada keramat, azimat dan tangkal.

Mengamalkan jampi serapah, limau, kain kuning, telur, bunga-bungaan, senjata tradisinal dan sebagainya.

Alat-alat muzik yang mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib diasap dengan kemenyan dan sirih dan disimpan di tempat yang tinggi dan dijaga dengan sempurna.

2. Kepercayaan animisme di Sarawak

Orang Melanau percaya hantu tertentu menyebabkan penyakitHantu yang menyebabkan sakit perut dan kejang, hantu langit membawa sakit kepala dan demam, hantu gurun mendatangkan bengkak kaki dan lenguh sendi tangan.

Page 14: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

3. Kepercayaan animisme di SabahOrang Ilanun percaya penyakit ada kena mengena dengan syaitan.Percaya ilmu batin dan perkara ghaib seperti ilmu palimun (ghaib), kublak (kebal), dualatut (dipukul tidak rasa sakit), mabagar (kuat), pagawang (menakutkan musuh dengan suara)Orang Bumiputera Sabah juga percaya adanya jimbaran (orang belaan) dan kemasukan apok-apok (lintasan).Mengadakan upacara menjamu hantu bagi mengelakkan ditimpa penyakit.Orang Murut percaya kepada Aki Kopuno (dipercayai berkuasa dalam segala hal) yang dianggap dapat menolong menyelesaikan masalah.Bomoh Babalion menjadi perantaraan antara manusia dengan Aki Kopuno.

PENUTUP

1. Amalan kepercayaan dan agama telah membentuk sistem sosial mereka.2. Namun demikian selepas kedatangan Islam sebahagian besar amalan kehidupan mereka telah berubah.3. Namun masih ada amalan animisme dan pengaruh Hindu-Buddha yang masih diamalkan.

7. Bincangkan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke 19.

PENDAHULUAN

Page 15: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

1. Adat Perpatih dan Adat Temenggung dapat dikategorikan sebagai hukum adat di negeri-negeri Melayu. Adat ini berasal dari utara Sumatera dan dikembangkan oleh dua beradik iaitu Datuk Ketemenggungan yang kemudiannya berkuasa di Palembang (Adat Temenggung) dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang kemudiannya berkuasa di Pagar Ruyung (Adat Perpatih).

2. Adat Temenggung diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan daerah Naning di Melaka.

3. Hukum adat ini meliputi segala aspek kehidupan, peraturan hidup, adat istiadat dan hidup bermasyarakat.

4. Hukum adat ini dipercayai dibawa masuk sekitar abad ke 15 Masihi dan kemudiannya berkembang di negeri-negeri taklukan Melaka. Contoh: Undang-Undang Johor yang diamalkan di Johor dan Kedah, Undang-undang Pahang dan Undang-undang 99 Perak di Perak. Adat Temenggung kemudiannya diresapi dengan pengaruh Islam dan hukum syarak bermazhab Shafie.

ISI

Perbezaan antara Adat Perpatih danAdat Temenggung

(A) Bersifat Matriachal/Patriachal1. Dalam Adat Perpatih kaum wanita mempunyai kedudukan dalam masyarakat§ kaum wanita mempunyai hak dan keutaman dalam mewarisi harta§ Nasab keturunan juga dikira melalui suku ibu§ Anak perempuan menjadi asas dalam wujudnya suku.2. Manakala/berbeza Adat Temenggung kaum lelaki mempunyai kedudukan dalam keluarga§ Anak lelaki mempunyai hak dalam pewarisan harta§ Susur galur keturunan dikira dari sebelah lelaki.§ Lelaki juga berperanan sebagai ketua keluarga.

(B) Perkahwinan1. Dalam Adat Perpatih suami dikenali sebgai orang Semenda§ bertanggungjawab menyediakan kediaman untuk isteri dan anak-anaknya§ tempat kediaman atau rumah kemudiannya menjadi hak isteri.2. Manakala Adat Temenggung selepas perkahwinan isteri mesti mengikut suami dan boleh tinggal bersama keluarga suami.

(C) Taraf perkahwinan1. Dalam Adat Perpatih perkahwinan melibatkan berlainan suku kerana dianggap bersaudara.2. Manakala Adat Temenggung perkahwinan dibenarkan dengan sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak.

(D) Pentadbiran1. Adat Perpatih bersifat demokrasi§ kuasa dibahagi dari bawah ke atas – Perut, Buapak, Lembaga dan Undang.§ Pemilihan ketua dilakukan dengan persetujuan ketua yang berada di setiap peringkat

Page 16: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

§ Perut akan memilih Buapak, Buapak memilih Lembaga, Lembaga memilih Undang dan Undang memilih Yang Di Pertuan Besar.2. Sebaliknya Adat Temenggung bersifat autokrasi (kuasa mutlak)§ hak istimewa memperkukuhkan kuasa sultan, contoh: warna.§ pentadbiran diketuai oleh raja/sultan dan dibantu oleh pembesar.§ sultan melantik pembesar§ pembesar peringkat paling bawah ialah ketua kampung§ sultan berperanan sebagai lambang perpaduan antara rakyat dan ketua negara§ anak lelaki sultan adalah pewaris takhta§ sekiranya tiada anak lelaki, adik lelaki sultan akan mewarisi takhta(E) Perundangan1. Dalam Adat Perpatih undang-undang jenayah lebih bersifat pemulihan untuk menyedarkan masyarakat§ kesalahan yang dilakukan boleh ditebus dengan membayar ganti rugi§ ganti rugi mengikut tahap seperti seorang yang dicederakan akan dibayar dengan ayam atau kambing, mangsa kecurian akan memperolehi kembali gantian barang-barangnya dan pembunuh akan menanggung kehidupan keluarga mangsa.§ Yang Dipertuan Besar atau Undang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh2. Manakala Adat Temenggung berunsur pembalasan dan undang-undangnya lebih tegas§ hukuman terhadap pembunuhan ialah balasan bunuh, mencuri akan dipotong tangan.§ Hanya raja/sultan yang akan menjatuhkan hukuman bunuh.

(F) Pembahagian Harta1. Dalam Adat Perpatih harta milik keluarga§ Pembahagian harta pusaka diwarisi daripada ibu kepada anak perempuan yang menjadi asas wujudnya suku.§ Harta pusaka turun temurun adalah kepunyaan suku.§ Harta carian : harta yang diperoleh oleh pasangan sepanjang perkongsian hidup. Jika berlaku perceraian harta dibahagi dua.§ Harta dapatan : harta seia ada pada isteri sebelum berkahwin. Jika berlaku perceraian, harta kekal di tangan isteri.§ Harta pembawaan : harta yang dimiliki oleh suami sebelum berkahwin, bekas isteri tidak boleh menuntut hartanya.

2. Manakala Adat Temenggung harta milik individu§ Berdasarkan undang-undang Islam dan memberi keadilan kepada semua pihak .§ Anak lelaki berhak mewarisi harta pusaka denga kadar 2/3 berbanding anak perempuan kerana berdasarkan tanggungjawab anak lelaki yang lebih besar dalam keluarga.§ Anak perempuan berhak mewarisi sebahagian kecil daripada harta pusaka 1/3 bahagian.

KESIMPULAN

1. Adat Perpatih dan Adat Temenggung jelas mempunyai perbezaannya. Walau bagaimanapun, kedua-dua hukum adat mempunyai maksud yang sama iaitu untuk melindungi anggota masyarakat, hidup dengan mematuhi peraturan, berdisiplin, menghormati sesama manusia, mematuhi adat istiadat.2. Kedua-duanya merupakan hukum adat masih diamalkan hingga hari ini.3. Selepas kedatangan British, berlaku perubahan dalam amalan adat masyarakat tempatan.

Page 17: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

8. Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa barat.

PENDAHULUAN

1. Sistem politik Melayu tradisional sebelum kedatangan Barat dibahagikan kepada dua iaitu golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan pembesar serta golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba.2. Golongan pemerintah terutamanya sultan mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan aspek politik, ekonomi dan sosial di dalam pemerintahan.

ISI

1) Bidang politikKetua pentadbir sesebuah negara yang berkuasa mutlak seperti membuat undang-undang, ketua tentera, memegang jawatan penting, berkuasa menjatuhkan hukuman bunuh dan boleh melantik pembesar dalam membantu urusan pentadbiran negeri.Ketua diplomatik dalam hubungan luar.Kuasa raja diperkukuhkan dengan adanya konsep daulat dan rakyat yang derhaka akan ditimpa

Page 18: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

tulah.Pemusatan kuasa berada di tangan sultan, pembesar hanya berkuasa di wilayah pegangannya.Pembesar dan rakyat perlu taat setia kepada raja atau sultan. Segala arahan raja atau sultan haruslah dilakukan tanpa bantahan.

2) Bidang EkonomiBerkuasa dalam kegiatan ekonomi seperti perlombongan, pungutan cukai, perdagangan.Pungutan cukai dikutip oleh pembesar yang dilantik dan raja hanya memantau tugas pembesar tersebut.

3) Bidang SosialRaja atau sultan dilambang sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi.Sultan dibantu oleh ulama yang bertindak sebagai penasihat dalam hal ehwal agama Islam.Memastikan peraturan Islam dilaksanakan.Raja wajib mengekalkan keamanan dan keharmonian di dalam negeri baginda.Raja berhak mengerah rakyat untuk khidmat sosial seperti membina istana dan sebagai tentera.Sebagai pelindung adat resam dan adat istiadat contohnya mengetuai segala upacara diraja seperti pertabalan.

4) Hak KeistimewaanWarna kuning dan putih digunakan oleh raja dan kerabat diraja. Contoh – payung putih- raja, payung kuning – kerabat dirajaBahasa dalam/istana seperti gering, santap digunakan oleh rajaAlat kebesaran seperti dokoh, kendi, cop mohor, keris, pending dan lain-lain – menunjukkan keistimewaan raja.Muzik diraja – nobat, nafiri digunakan dalam upacara pertabalan diraja.

KESIMPULAN

1. Raja mempunyai kedudukan tertinggi dengan adanya sistem beraja dan keistimewaan ini jelas menunjukkan perbezaan antara pemerintah dengan rakyat.2. Selepas kedatangan barat, kekuasaan raja semakin berkurangan.

Page 19: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

9. Sejauh manakah pengaruh Hukum Kanun Melaka ke atas undang-undang yang terdapat di negeri-negeri Melayu yang lain.

PENDAHULUAN.

1. Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis.2. Undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu berasaskan Hukum Kanun Melaka tetapi menggunakan nama yang berbeza-beza di setiap negeri.3. Contoh Undang-undang Pahang, Undang-undang Johor dan Undang-undang Kedah, manakala Undang-undang Laut dan Undang-undang 99 Perak tidak dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka.

ISI1) Undang-undang Melaka.

Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum Kanun Melaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman Sultan Mahmud Shah.

Disusun secara sistematik dan mempunyai 44 bab yang meliputi perkara mengenai raja, tugas pembesar dan peraturan rasmi di istana – memudahkan pentadbiran. Ini termasuklah segala

Page 20: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

keistimewaan yang dimiliki oleh raja seperti penggunaan bahasa istana, pakaian kuning dll.

Mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri, contoh: hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan – untuk menjamin keamanan Melaka.

Sultan mesti mempunyai pembantu untuk melaksanakan tugas kerajaan sultan contohnya Penghulu Bendahari sebagai pengutip cukai di pelabuhan, Temenggung menangkap pesalah dan mendirikan penjara.

Menjadikan hukum syarak sebagai panduan – semua bentuk peraturan berdasarkan ajaran Islam – selari dengan taraf Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang utama di nusantara.

Hukuman sivil dan jenayah turut dimuatkan dalam undang-undang, contoh sivil : menyentuh perkara-perkara berkaitan hutang, harta, sewa tanah dan hamba. Contoh jenayah: merujuk terhadap kesalahan jenayah – mencuri, merompak dll.

Hukuman lebih berat dikenakan jika kesalahan dilakukan ke atas seseorang yang berpangkat tinggi daripada pelakunya.

Penghakiman dilaksanakan oleh sultan dan pembesar negeri.

Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tatacara jualbeli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal.Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal.

2) Undang-undang KedahDipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka.Undang-undang Kedah yang dipengaruhi Hukum Kanun Melaka seperti Undang-undang Seri Paduka Tuan yang berkaitan peraturan pertanian dan ternakan serta bidang tugas ketua kampong.Hukum Kanun Dato’ Kota Star berkaitan dengan bidang tugas raja dan pembesar.Adat istiadat, alat kebesaran dan ufti.

3) Undang-undang PahangUndang-undang ini disusun berpandukan Hukum Kanun Melaka dan disesuaikan dengan pengaruh Islam.Antaranya ialah Adat Lembaga yang merangkumi bidang tugas dan tanggungjawab pembesar dan rakyat. Contoh: Hulubalang mempertahankan dan melindungi raja dan negeri daripada musuh.Undang-undang Jenayah- menetapkan 360 seksaan bagi kesalahan menderhaka.Undang-undang awam berkaitan dengan tanah dan perumahan.

3) Undang-undang JohorUndang-undang Johor merupakan warisan daripada Hukum Kanun Melaka dan telah disesuaikan dengan adat dari Riau dan Undang-undang Islam.Undang-undang ini berkaitan dengan bidang tugas raja, pembesar dan tanggungjawab rakyat

Page 21: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

untuk mentaati pemerintah.

4) Undang-undang 99 Perak.Berasal dari Parsi dan dibawa ke Perak pada abad ke 17.Undang-undang ini unik kerana ditulis dalam bentuk soal jawab.Meliputi 99 perkara yang mengandungi tugas-tugas sultan, pembesar dan penghulu.Cara dan syarat melantik pegawai negeri – seorang kadi mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Seorang pegawai kerajaan berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang dimiliki individu itu.Hukuman mengenai dakwaan penduduk dan hukum jenayah.Mengutamakan perikemanusian dan bertimbang rasa, contoh : perwarisan harta, menetapkan hak dan harta warisan anak.Menggariskan hubungan antara pemerintah dengan pembesar serta golongan pemerintah dengan yang diperintah.

5) Undang-undang Laut Melakaa. Undang-undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tatacara jualbeli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda serta tanggungjawab pegawai kapal.b. Digubal untuk untuk menjaga keselamatan anak-anak kapal dan pedagang-pedagang yang berdagang dengan kapal.

KESIMPULAN.

1. Kedatangan Barat telah mengubah sistem perundangan di Tanah Melayu.2. Pihak British telah memperkenalkan sistem perundangan Barat bagi menggantikan sistem perundangan tradisional.

Page 22: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

10. Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British.

PENDAHULUAN

1. Masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan pemerintah dan golongan diperintah.2. Golongan pemerintah terdiri daripada raja/sultan, keluarga dan kerabat diraja, pembesar, pentadbir serta ulama istana.3. Golongan diperintah ialah orang merdeheka dan hamba.

ISI

Golongan diperintah

1) Raja/sultan/Yang Dipertuan Besara. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri.b. Mempunyai kuasa dan wibawa dalam menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri.

Page 23: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

c. Mentadbir negeri dengan bantuan kaum kerabat dan para pembesar.d. Menyatupadukan rakyat, memelihara keamanan dan memajukan negeri.e. Berkuasa mutlak terhadap rakyat jelataf. Melaksanakan kuasa kerajaan pusat. Konsep daulat dan derhaka memperkukuhkan kuasa rajag. Menjalinkan hubungan luar.h. Mempunyasi keistimewaan tertentu; warna kuning hanya untuk raja, payung putih untuk sultan, payung kuning untuk kerabat, menggunakan bahasa dalam, cop mohor diraja, alat kebesaran seperti kendi.

2) Keluarga dan kerabat dirajaa. Kedudukan kedua selepas raja ialah anak raja dan kerabat diraja.b. Anak raja tidak semestinya seorang putera raja yang memerintah.c. Mempunyai gelaran raja, tengku dan wan.d. Jawatan raja muda diberi kepada putera sulung/tertua/adinda sultan jika tiada putera.e. Putera sultan ada yang dilantik menjadi pembesar daerah atau pemerintah jajahan taklukf. Mempunyai keistimewaan sama seperti raja, tetapi tidak melebihi keistimewaan raja.g. Menggunakan bahasa dalam dan payung kuning.

3) Golongan Bangsawan dan pembesara) Golongan bangsawanTerdiri daripada golongan pembesar dan kaum kerabatSangat berpengaruh dalam kalangan pemerintah dan pentadbir.Membantu sultan dalam pentadbiran dan pemerintahan.Menjadi penasihat/pembesar di daerah-daerah tertentu.

b) Pembesar daerah§ Terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohor.§ Memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah.§ Berkuasa penuh dalam kawasan pegangannya.§ Berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantara sultan dengan rakyat.§ Menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakanannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi.§ Menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes-kes jenayah di daerah mereka.§ Membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. Contoh Membina istana.

c) Golongan ulama dan pendeta

i) Golongan ulama§ Berketurunan Arab Melayu dan merupakan cendikiawan dalam bidang agama.§ Berkedudukan istimewa dan sangat berpengaruh dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. Contoh jawatan mufti, kadi§ Penasihat sultan dalam hal ehwal agama/hukum syarak.

ii) Golongan pendeta§ Pakar dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusasteraan, adat istiadat dan salasilah raja.§ Menjadi pakar rujuk kepada sultan dan golongan di istana.

Page 24: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

§ Merupakan penulis dan perawi diraja.

Golongan diperintah

Terdiri daripada rakyat biasa dan orang asing yang bebas/merdeheka.

a) Rakyat biasa§ Petani, nelayan, dagang dan tukang.§ Tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dal;am pentadbiran.§ Mengamalkan tradisi gotong-royong.§ Tiga golongan rakyat biasa iaitu pedagang dan peniaga kecil-kecilan, buruh dan pekerja biasa serta petani dan tukang mahir.§ Bebas menjalankan kegiatan ekonomi- pertanian, perikanan, perlombongan dan perdagangan.

b) Rakyat asing§ Penduduk bukan Melayu yang datang ke Tanah Melayu untuk tujuan tertentu dan tinggal sementara sahaja.§ Terlibat dalam pelbagai kegiatan sosial seperti tentera upahan kerajaan.§ Menjalankan kegiatan ekonomi seperti pelombong dan peniaga runcit.§ Tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan.

c) Golongan hamba § Menyediakan tenaga manusia untuk aktiviti masyarakat seperti gotong-royong.§ Menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya.§ Melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya.§ Terdapat tiga jenis hamba:i) Hamba rajao Merupakan hamba yang tertinggi daripada hamba laino Terdiri daripada bekas tawanan perang/banduaan

ii) Hamba berhutango Menjadi hamba dalam tempoh yang ditetapkan sehingga berjaya melangsaikan hutang dan akhirnya bebas menjadi rakyat biasa

iii) Hamba biasao Menjadi hamba seumur hidup.o Terdapat tiga jenis hamba biasa – hamba abdi, hamba dengan dan biduanda.

KESIMPULAN

§ Adanya hierarki dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membezakan kedudukan golongan pemerintah dan golongan yang diperintah untuk membezakan kedudukan dan penghormatan.§ Dapat menentukan tugas dan tanggungjawab masing-masing.§ Namun begitu, susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British.

Page 25: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

1. Bincangkan perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909.

Pengenalan (3 m)

1. Negeri-negeri Melayu Utara terdiri dari Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu.Keempat-empat negeri ini adalah negeri naungan Siam.

2. Negeri-negeri ini akhirnya diletakkan di bawah kuasa British. British meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negeri-negeri Melayu Utara ini melalui Perjanjian Sulit 1897,Pengisytiharan 1902, dan Perjanjian Bangkok 1909.

Isi-isi (20 m)

British mendapat khabar angin bahawa Perancis merancang hendak membina sebuah terusan melintasi Segenting Kra.

Page 26: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Terusan ini akan menjejaskan perdagangan dan kedudukan Singapura kerana kapal-kapal dagang yang menggunakan terusan ini akan mengenepikan Selat Melaka.

Rancangan Perancis gagal tetapi British masih bimbang.

British menandatangani satu Perjanjian Sulit 1897 dengan Siam untuk menyekat kuasa-kuasa Barat.

Melalui perjanjian ini British berjanji membantu Siam sekiranya diserang musuh.

British mengiktiraf kedaulatan Siam ke atas NNMU .

Siam pula bersetuju tidak menyerahkan mana-mana wilayahnya kepada kuasa lain.

1890an bermula dasar imperialisme kuasa-kuasa Barat mencari tanah jajahan,sekali lagi British bimbang.

Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi, Rusia cuba mendapatkan konsesi pangkalan arang batu di Teluk Siam dan Ujong Salang. Amerika Syarikat cuba mendapatkan konsesi perlombongan di Terengganu.

Kelantan dan Patani tidak senang dengan pengaruh Siam di kawasan mereka.Frank Swettenham menyeru British membantu Kelantan dan Patani bagi mengelak mereka meminta bantuan kuasa lain.

Sultan Kelantan telah menyerahkan konsesi tanah kepada warga British bernama Duff, Siam membantah – Sultan mengugut meminta bantuan kuasa lain – Frank Swettenham campurtangan – mendesak Siam menerima seorang penasihat British di Kelantan dan Terengganu.

September 1902 Pengisytiharan Inggeris – Siam ditandatangani – syarat Siam diberi 10% daripada pandapatan Terengganu dan Kelantan jika hasil pendapatan melebihi $100 000 .

Pakatan British-Perancis - Perancis mengambilalih jajahan Siam di sempadan Siam Kemboja – British mungkir janji tidak membantu Siam sedangkan NNMU telah diserahkan kepada British.

1904 Siam menghadapi krisis kewangan kerana membantu Kedah –Siam berunding dengan British hasilnya termetrailah Perjanjian Bangkok 1909.Perjanjian Sulit 1897 ditarik balik .

Melalui Perjanjian Bangkok dengan rasmi NNMU diletakkan di bawah pentadbiran British.

Kesimpulan (2 m)

Perjanjian Sulit 1897, Pengisytiharan 1902 dan Perjanjian Bangkojk merupakan satu langkah peluasan kuasa British ke atas NNMU. Mulai 1909 pengurusan NNMU memantapkan pengaruh dan kekuasaan British di Tanah Melayu.

Page 27: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

2. British telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan secara langsung terhadap negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19 bagi menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. Bincangkan

Pengenalan (3 m)

1. Pada akhir abad ke -19, British berusaha untuk campurtangan secara langsung di NNM dengan menggunakan pelbagai alasan antaranya perebutan takhta dan pergaduhan antara kongsi gelap Cina.2. Setelah berjaya ,British memperkenalkan pelbagai dasar bertujuan mengukuhkan kedudukan mereka contohnya pengenalan Sistem Residen

Isi-isi (20 m)

1. Keadaan huru-hara yang disebabkan oleh Perang Saudara di negeri-negeri Melayu seperti di Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan . Perkembangan tersebut menyebabkan pemodal Eropah mendesak kerajaan British supaya campurtangan untuk memulihkan keamanan. Hal ini akan membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar.Malahan masalah di negeri-negeri Melayu yang lain menyebabkan Kerajaan British di London mengarahkan Andrew Clarke terlibat secara langsung bagi menyelesaikan konflik raja-raja Melayu.

2. Di samping itu masalah kongsi gelap Cina antara puak Hai San dan Ghee Hin turut menyumbang ke arah perubahan dasar campur tangan British di Tanah Melayu. Kedua-dua puak seringkali terlibat dalam pergaduhan yang mengakibatkan kegiatan perlombongan bijih timah dan keselamatan terjejas teruk malahan pergaduhan kongsi gelap menyebabkan kemusnahan

Page 28: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

banyak peralatan di lombong bijih timah.

3. British ingin menguasai sumber mineral yang bernilai untuk pasaran antarabangsa tyang terdapat di Tanah Melayu. Selepas meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah, keperluan terhadap bahan- bahan mentah begitu tinggi bagi menampung kadar permintaan yang semakin meningkat . Britain amat memerlukan bahan mentah khasnya bijih timah dan getah. Olehitu British di Tanah melayu bertindak menguasai sumber-sumber bahan mentah tersebut.

4. Campurtangan British secara langsung di Tanah melayu juga didorong oleh perubahan dalam politik antarabangsa iaitu persaingan antara negara-negara barat untuk meluaskan wilayahnya khasnya di Tanah Melayu. Oleh itu, British bimbang dengan usaha-usaha pihak Eropah yang lain untuk menguasai Tanah Melayu. Pada ketika itu, kuasa-kuasa Eropah yang lain sedang giat mencari kedudukan di Asia Tenggara.

5. Perubahan politik di Britain mempengaruhi dasar mereka berkaitan dengan tanah jajahan. 1874 Parti Konservatif menguasai parlimen England menyebabkan berlaku perubahan dasar luarnya. Andrew Clarke telah didesak supaya menjalankan dasar yang lebih agresif terhadap Tanah Melayu .

6. Di samping itu pihak British membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perhubungan mereka. Perdagangan anatara timur dengan barat semakin cepat dan singkat. Contohnya pembukaan Terusan Suez yang mampu memendekkan jarak perjalanan. Barangan dagangan dari Tanah Melayu akan mudah diangkut ke Negara Barat.

Kesimpulan (2 m)

1. Campurtangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara.Tujuan utama British campurtangan di Tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi .

2. Walaubagaimanapun campurtangan Barat menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terutama golongan pemerintah yang kehilangan hak dan kepentingan di Tanah Melayu.

Page 29: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

3. “Pihak British telah memperkenalkan pembaharuan di Tanah Melayu pada tahun 1874 hingga 1930. Pembaharuan-pembaharuan ini telah mengakibatkan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan.” Jelaskan.

Pengenalan: (3 m)

1. Campurtangan British di NNM bermula dengan termetrainya Perjanjian Pangkor 1874. Pihak British menjalankan pembaharuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan adapt tempatan.

2. Oleh itu terdapat penentangan akibat rasa tidak puas hati rakyat antaranya penentangan di Perak 1875, Kebangkitan Pahang 1891-95, Kebangkitan Tok Janggut 1815 dan Kebangkitan Abdul Rahman Limbong 1922-28.

Isi-isi (20 m)

1. British memperkenalkan Sistem Residen atau Penasihat- kedudukan Sultan dan pembesar masih dikekalkan tetapi mesti menerima nasihat Residen dalam semua hal kecuali Agama Islam dan adat istiadat Melayu.

2. Satu pembaharuan penting ialah system pungutan cukai secara berpusat yang dikelolakan oleh pegawai Eropah – bercanggah dengan tradisi dan adat tempatan – menafikan hak Sultan dan pembesar ,sebagai contoh perubahan yang dilakukan oleh Birch di Perak menjejaskan kedudukan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar, sesiapa yang memungut cukai akan didenda – pendapatan pembesar terjejas.

3. Di Pahang misalnya kekuasaan tradisi Dato’ Bahaman tergugat apabila beliau pernah diberi

Page 30: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

amaran kerana memungut cukai di kawasan Semantan.

4. Beliau diberi elaun tahunan sebanyak $840.00 yang lebih rendah daripada pendapatan asal dan beliau meminta elaun ini dinaikkan ,permintaannya ditolak.

5. Pengenalan berbagai-bagai jenis cukai juga membebankan rakyat. Contoh di Pasir Puteh, Kelantan semua tanah dikenakan cukai termasuk cukai sirih sebanyak 5 sen sejunjung, lembu kerbau 20 sen seekor setahun. Undang-undang Hasil Padi 1905 juga membenankan rakyat.

6. Di Perak ,cukai perahu diperkenalkan , di Terengganu 1920 pas kerajaan atau surat kebenaran membuka tanah diperkenalkan.

7. Dari segi pentadbiran pula, Sultan langsung tidak dibenarkan mengambil bahagian aktif dalam kerajaan.Sebelum 1874 Sultan mengeluarkan surat tauliah pelantikan pembesar, tetapi selepas 1874 fungsi ini tiada lagi.

8. Selain dari itu pembesar daerah tidak lagi berkuasa menjalankan perbicaraan dan tidak dibenarkan menyimpan hamba serta mengerah tenaga rakyat untuk kepentingan peribadi. Ini menunjukkan campurtangan British dalam adat resam masyarakat tempatan. Contohnya campurtangan Birch dalam adat perhambaan.

a. apabila beliau menamatkan amalan perhambaan tanpa memberi gantirugi kepada pembesar.9. Kuasa pembesar-pembesar dearah diambilalih oleh Pegawai Daerah seperti dalam hal ehwal kutipan hasil, pentadbiran kehakiman, penempatan tanah,amalan ke atas penghulu dan pengawasan kegiatan jabatan kerajaan. Walaupun dikekalkan tetapi mereka tidak mempunyai sebarang kewibawaan dan hanya digelar Majistret Tempatan.

10. Di Pahang, Residen J.P Rodger membahagikan Pahang kepada beberapa dearah ataupun jajahan di bawah pentabiran hakim dan pemungut hasil. Contoh, Pekan di bawah pentabiran F. Belfield, Kuantan di bawah pentabiran A.H. Wallm dan Temerloh di bawah pentadbiran E.A. Wise. Pembahagian ini menjadikan peranan, kedudukan dan kewibawaan tradisi pembesar dearah tergugat.

11. Hakim dan majistret British mengambilalih peranan sultan dan pembesar dalam mengadili kes-kes jenayah dan sivil di daerah mereka. Sistem kehakiman digubal berdasarkan undang--undang jenayah British dengan keputusan muktamad terletak di tangan majistret dan residen.

12. Sultan dan pembesar dearah dilarang menjalankan sistem kerah bagi urusan peribadi.

Kesimpulan:

1. Boleh dikatakan bahawa pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan oleh British jelas menimbulkan perasaan tidak puas hati masyarakat tempatan.

2. Pembaharuan ini melemahkan sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional. Kedudukan British terlalu berpengaruh dalam urusan pentabdiran sehingga kuasa raja-raja dan pembesar-

Page 31: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

pembesar Melayu semakin lemah dan nilai-nilai tradisi serta adat masyarakat peribumi tergugat.

4. Bandingkan reaksi masyarakat setempat di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri masing-masing kepada British pada tahun 1946.

Pengenalan:

1. Sebelum Perang Dunia Kedua, Sarawak berada di bawah pemerintahan keluarga Brooke, manakala Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Selepas Perang Dunia Kedua Vyner Brooke, dan SBBU ingin menyerahkan pentabdiran kedua-dua buah negeri kepada kerajaan British.

2. Penyerahan Sabah tidak menerima sebarang tentangan daripada masyarakat tempatan, tetapi penyerahan Sarawak ditentang dengan hebatnya.

Isi-isi: (20 m)

1. Di Sabah penyerahan berlaku secara aman. Tiada sebarang tentangan berlaku kerana masalah tahap pendidikan masyarakat tempatan yang rendah. Ramai penduduk buta huruf dan perhubungan adalah sukar. Sebahagian besar penduduk tidak digalakkan terlibat dalam pentadbiran atau politik.

2. Politik Sabah hanya jelas apabila cadangan gagasan Malaysia dibuat oleh Tunku Abdul Rahman pada awal 1960-an. Perkembangan politik Sabah adalah lembab.

3. Walau bagaimanapun berbeza halnya dengan Sarawak, yang menyaksikan reaksi yang bertentangan ditunjukkan oleh penduduknya terhadap kedatangan Barat terutamnya selepas kekalahan Jepun.

4. Semasa pendudukan Jepun Vyner Brooke meninggalkan Sarawak dan kembali semula selepas Jepun berundur pada 1945.Brooke mahu menyerahkan Sarawak kepada British kerana

Page 32: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

beliau tidak mempunyai pengganti yang berkebolehan, sering uzur, dan tidak percaya kepada anak saudaranya Anthony Brooke.

5. Selain itu, berlaku kemerosotan ekonomi Sarawak selepas Perang Dunia Kedua.

6. Januari 1946, Brooke menghantar Gerald Mac Bryan untuk berunding dengan pemimpin-pemimpin tempatan.

7. 1 Julai 1946, Sarawak diserahkan secara rasmi kepada British.

8. Persatuan Melayu Sarawak menentang penyerahan tersebut kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada masyarakat tempatan. PMS menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan.

9. Persatuan Dayak Sarawak diketuai oleh Dato Patinggi Abang Haji Abdillah, Pergerakan Pemuda Melayu, Angkatan Semangat Anak Sarawak, dan Barisan Sarawak turut menentang penyerahan tersebut.

10. Gerakan antipenyerahan pimpinan PMS mengadakan Persidangan Kebangsaan pada November 1946 yang meluluskan dua usul iaitu tunjuk perasaan secara besar-besaran pada tahun pertama penyerahan Sarawak dan telegram bantahan kepada Perdana Menteri Britain.

11. Tunjuk perasaan diadakan 1 Julai 1947 melibatkan kakitangan kerajaan, kesannya British bertindak mengeluarkan Pekeliling Nombor 9 yang melarang kakitangan kerajaan terlibat dalam tunjuk perasaan. Sebagai protes, 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan dan 22buah sekolah Melayu ditutup.

12. British terus menekan golongan antipenyerahan dan pada 1948 tunjuk perasaan reda.

13. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu telah ditubuhkan. Kumpulan sulit ( Rukun 13 ) telah bertindak keras terhadap golongan pegawai awam yang menyokong penyerahan, hingga membawa kepada pembunuhan Duncan Steward, Gabenor Sarawak Kedua oleh Rosli Dobi di Sibu.

14. British menjatuhkan hukuman bunuh dan mengharamkan PPM. Kesannya PMS mula berjuang secara terhad dan sah seperti dengan cara mengirim surat bantahan kepada Gabenor Sarawak dan memujuk Anthony Brooke menyokong perjuangan mereka.

15. Setelah menemui jalan buntu, akhirnya semua pihak patuh kepada kehendak British dan memberhentikan penentangan perjuangan pada tahun 1951.

Kesimpulan:

1. Reaksi masyarakat setempat terhadap penyerahan Sabah dan Sarawak berbeza-beza. Di Sabah tidak berlaku penentangan sehebat di Sarawak.

2. Namun begitu usaha dan kegigihan Sarawak dalam perjuangannya menemui kegagalan atas

Page 33: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

sebab-sebab tertentu seperti yang telah dijelaskan.

5. Jelaskan situasi politik di negeri Pahang dan Perak yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa British pada abad ke-19.

Pengenalan:

1. Oktober 1888, J.P Rodger dilantik sebagai Residen Inggeris pertama di Pahang.. J .P Rodger telah memperkenalkan pelbagai pembaharuan di mana telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk .

2. Hal ini telah membangkitkan semangat menentang Inggeris yang dipimpin oleh Dato Bahaman dan dibantu oleh Tok Gajah serta anaknya Mat Kilau. Di Perak pula, penguasaan British bermula dengan Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874 dan perlantikan J.W.W Birch sebagai residen.

3. Birch telah melaksanakan pembaharuan secara drastik dan mengikut corak pentadbiran ala barat yang tidak mendapat kerjasama dan sambutan daripada kerajaan Perak dan para pembesar sehingga menimbulkan penentangan terhadap pemerintahannya.

Isi-isi:

Pahang:

1. British telah menguasai ekonomi Pahang terutama sektor perlombongan yang menjejaskan kepentingan orang Melayu.

2. Sultan Pahang kehilangan pengaruh dan kuasa dalam pemerintahan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di mana segala keputusan penting dibuat oleh Residen. Contohnya bayaran gantirugi kepada pembesar-pembesar kerana kehilangan hak mengutip cukai.

3. Pengenalan undang-undang berkaitan dengan tanah, sistem kerah, dan penghapusan sistem perhambaan bercanggah dengan sistem tradisional Pahang.

4. Rakyat tidak puas hati dengan kemasukan pelombong-pelombong Eropah dan Cina yang sombong dan bongkak serta tidak menghormati adat istiadat orang Melayu. Contohnya larangan dalam pemakaian keris.

Page 34: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

5. Pembesar-pembesar kehilangan hak sebagai pemungut cukai dan pentadbir keadilan yang menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan dan jawatan yang diwarisi dengan perlantikan pemungut cukai dan majistret Inggeris.

6. Pelbagai jenis cukai diperkenalkan contohnya cukai tanah seperti tanah kampong, tanah paya, tanah dusun dan tanah nipah dengan kadar 40 sen seeker.7. Sistem lesen dan permit telah diperkenalkan oleh J.P Rodger – rakyat terpaksa mendapatkan lesen untuk memungut hasil hutan dan mencari atap nipah.

Perak: (10 m)

1. Perjanjian Pangkor tidak dapat meneyelesaikan perebutan takhta kerajaan negeri Perak – Sultan Abdullah yang memerintah telah menggunakan kuasanya secara berleluasa. Kedatangan Birch menyebabkan Sultan Abdullah tidak puas hati. Kerana terpaksa menerima nasihat daripada Kapten Speedy.

2. Birch tidak tahu adat resam orang Melayu, beliau juga tidak tahu berbahasa Melayu. Beliau tidak berusaha bergaul dengan pembesar untuk mendapatkan kerjasama. Sebalikmya beliau menghina Sultan Abdullah. Tindakan Birch membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar menjadikan rakyat Perak dan pembesarnya semakin marah.

3. Birch juga bersikap degil dan tidak diplomatik serta tidak pernah mahu berbincang dengan sultan atau pembesar.

4. Birch menambahkan kebencian rakyat dengan menghapuskan amalan perhambaan hutang dan beliau memberikan perlindungan kepada hamba berhutang yang melarikan diri daripada tuan-tuan mereka. Tindakan Birch telah melanggar syarat Perjanjian Pangkor iaitu tidak mencampuri adat resam masyarakat Melayu.

5. Tindakan Birch telah dianggap oleh pembesar dan sultan sebagai mencabar kedaulatan tradisional mereka kerana hak memungut cukai menjadi sumber pendapatan mereka turun temurun.

6. Birch juga bertindak membatalkan pajakan cukai kastam Sultan Abdullah oleh seorang saudagar Cina bernama Lee Cheng Tee - pembatalan ini menyebabkan kerugian di pihak sultan. Tindakan Birch membenarkan Lee membawa minuman keras dan candu ke Perak menambahkan lagi kemarahan Sultan Abdullah.

7. Gabenor NNS Sir William Jervois telah melakukan kesilapan besar dengan memaksa Sultan menyerahkan pentadbiran negeri kepada British kerana ini menambahkan kebencian sultan, pembesar dan rakyat Perak terhadap British.

Kesimpulan: (2 m)

1. Berlaku beberapa siri peperangan antara rakyat Pahang dengan British kerana timbul perasaan

Page 35: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

tidak puas hati terhadap perlaksanaan system residen. Bagaimanapun British berjaya mengawal pemberontakan yang berlaku kerana kelemahan susunan pertahanan di pihak rakyat Pahang sendiri.

2. Di Perak pula, kemuncak daripada perasaan benci rakyat terhadap British membawa kepada komplot untuk membunuh Birch yang telah dilaksanakan pada 2 November 1875. Bagaimanapun kejayaan itu tidak kekal lama kerana British telah menghantar sepasukan tentera ke Pasir Salak untuk menamatkan penentangan rakyat Perak.

3. Walaupun penentangan rakyat di kedua-dua negeri gagal mengusir British namun hal ini mengajar pihak British sendiri agar lebih sensitive dalam urusan melakukan perubahan dan pembaharuan di negeri-negeri Melayu.

Page 36: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

6. Bincangkan kesan sosioekonomi akibat kedatangan imigran pada abad ke 20

Pengenalan:

1. Orang Melayu dan orang asli merupakan penduduk asal di Tanah Melayu.2. Kehadiran kaum-kaum lain mempengaruhi dan mengubah sistem sosial negara keseluruhanya.3. Umumnya terrdapat 3 kumpulan kaum utama di T.Melayu iaitu Melayu, Cina dan India.4. Kedatangan imigran dari Indonesia, China dan India berpunca daripada pelbagai sebab yang berlaku di T.Melayu dan negara asal mereka.

Isi-isi

Kesan Sosial (10 m)

1. Jumlah Penduduka. Orang Indonesia seperti masyarakat Jawa, Minangkabau, Bugis, Banjar dan sebagainya menambahkan bilangan plenduduk.b. 1870 jumlah orang Melayu hanya 500,000 , menjelang tahun 1921 meningkat sehingga 3 juta orang.c. Kemasukan orang Cina dan India , orang Melayu tidak lagi menjadi kaum majoriti, dianggarkan menjelang 1921, jumlah kaum Melayu hanya melebihi sedikit dari jumlah kaum bukan Melayu iaitu penduduk Melayu hanya 44.7% berbanding 53.3% penduduk bukan Melayu.

2. Jenis Penduduka. Penduduk Melayu merupakan penduduk tetap dan peribumi. Tidak terdapat sebarang sikap perkauman dan permusuhan di kalangan bangsa Melayu.b. Keadaan ini berubah berikutan munculnya kaum China dan India. 1921 hampir setengah penduduk Tanah Melayu adalah penduduk tidak tetap.c. Tujuan mereka adalah untuk mencari rezeki dan kekayaan dan kembali semula ke negara asal.d. 1921 hanya 22% daripada jumlah orang Cina dilahirkan di Tanah Melayu.e. Orang India juga merupakan penduduk tidak tetap. Hanya 12 % dilahirkan di Tanah Melayu pada 1921.

3. Nisbah Jantinaa. Penduduk Melayu pada pertengahan abad ke 19, mempunyai jumlah nisbah jantina yang seimbang.

Page 37: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

b. Bilangan kaum lelaki India dan China, masing-masing jauh melebihi jumlah wanita.c. 1901 bagi setiap 1000 orang lelaki India, bilangan wanita India hanya 171 orang. 1911 bilangannya 308 orang dan 1921 meningkat sehingga 406 orang.

4. Pendidikan Plurala. Wujud Sistem Sekolah Vernakular , Melayu, Cina dan Tamilb. Berasaskan bahasa masing-masing,buku dan guru diambil dari Negara asal

5. Pertumbuhan Bandara. Wujud Bandar seperti Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban dan lain-lain.

Kesan Ekonomi

1. Pengenalan Kaum Mengikut Fungsi Ekonomi

a. Orang Melayu : umumnya tinggal di kawasan lembah sungai dan kawasan pertanian. Mengamalkan ekonomi sara diri seperti menanam padi, melombong secara kecil-kecilan, menangkap ikan dan mengutip hasil hutan, damar dan getah perca.

b. Orang Cina : Merupakan masyarakat bandar. Kebanyakan tinggal di bandar perlombongan seperti Ipoh, Taiping, Kuala Lumpur dan Seremban. Lazimnya menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan perlombongan, perdagangan dan pertukangan mahir. Sebilangan orang Cina terllibat dalam bidang perladangan serta penanaman lada hitam dan gambir di Johor di bawah system Kangchu. 1870 Johor mempunyai 1200 ladang gambir dan lada hitam dengan jumlah buruh Cina berjumlah 15 000 orang. 1876 Sarawak menyerahkan konsesi kepada orang Cina dari Singapura untuk menanam lada hitam di sekitar Kuching, Serian dan Sarawak menjadi pengeluar lada hitam kedua terbesar di dunia selepas Indonesia. Orang Cina juga menetap di ladang getah 1896 , 16 kawasan yang ditanam dengan getah telah dibuka oleh pengusaha Cina bernama Tay Choy Yan

c. Orang India : Mereka menetap di kawasan ladang getah dan kelapa sawit. Penghujung abad ke-19 sejumlah 43,515 orang buruh India di lading-ladang getah di negeri Melayu bersekutu.Kehadiran mereka membolehkan pembukaan lebih banyak estet getah yang besar oleh orang-orang Eropah. Terdapat mereka yang menetap di Bandar besar seperti Ipoh, Kuala Lumpur dan Kelang. Sebahagian orang India bekerja membina jalanraya, jalan keretapi dan buruh di pelabuhan. Mulai 1920 an, terdapat orang Sikh yang terlibat dalam bidang perniagaan dan bidang professional.

Kesimpulan: (2 m)

1. Penghijrahan kaum Imigran membawa kemajuan ekonomi Tanah Melayu terutama sektor pertanian dan perlombongan.2. Turut menimbulkan beberapa masalah social seperti kegiatan kongsi gelap, sentiment perkauman dan setinggan.

Page 38: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

7. Halkan perkembangan dan kesan sistem pengangkutan keretapi dan jalan raya di Tanah Melayu sehingga sebelum Perang Dunia kedua.

Pengenalan:

1. Perkembangan sistem pengangkutan moden bermula selepas 1874 dengan pembinaan rangkaian jalan keretapi dan jalan raya.2. Sebelum itu, sistem berbentuk tradisional seperti pengangkutan sungai, laut dan denai digunakan.3. Perkembangan perusahaan melombong bijih timah dan getah menimbulkan keplerluan mengadakan system pengangkutan membawa keluar hasil ke pelabuhan.4. Perkembangn ini dikaitkan dengan British untuk memudahkan pergerakan dan menguasai kawasan tertentu.

Isi-isi:

PERKEMBANGAN JALAN KERETAPI (7 m)

1. Kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu bermula selepas penguasaan British pada 1874.2. Pembinaan jalan keretapi diadakan untuk memajukan perusahaan bijih timah.3. Jalan keretapi pertama dibina di antara Taiping ke Port Weld sejauh 13 km tahun 1885.4. 1893 dari Tapah ke Telok Anson.5. 1895 dari Tapah ke Ipoh.6. 1896 Kuala Lumplur ke Bukit Kuda.7. 1889 dipanjangkan ke Port Swettenham.8. 1892-1893 Kuala Lumpur-Rawang-Kuala Kubu Bharu dan Kuala Lumplur-Sungai Besi.9. 1892 perhentian keretapi tetap dibina di Kuala Laumplur.10. 1891 Port Dickson ke Seremban , dibina oleh Syarikat kertapi Sungai Ujong.11. 1908 syarikat ini diambil alih oleh kerajaan negeri Melayu bersekutu.12. Jalan-jalan keretapi yang terdapat di negeri-negeri berlainan mula disambungkan oleh negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1896 atas usaha Frank Swettenham.13. 1903 dari Seremban ke Prai.14. 1909 ke Johor Bharu.15. 1923 selesai hingga ke Singapura.16. 1918 dari Prai ke Bukit Mertajam, Sungai Petani, Alor Star dan Padang Besar siap dibina.17. 1931 dari Gemas ke Bahau-ke Mentakab-ke Kuala Lipis-ke Gua Musang-ke Tumpat dank e Sungai Golok.18. Menjelang 1941 Tanah Melayu mempunyai satu jalinan jalan keretapi yang lengkap dari Selatan ke Utara dan ke Timur.

PERKEMBANGAN JALAN RAYA (7 m)

1. Dibangunkan agak lewat.

Page 39: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

2. Bermula giat selepas 1902 apabila kenderaan bermotor diperkenalkan di Eropah3. Awalnya dibina untuk menghubungkan kawasan Bijih Timah dan getah ke pelabuhan.4. 1906, T.Melayu memplunyai 2560 km jalan raya bertar.5. 1899 dari Kuala Lumplur ke Kuantan disiapkan.6. 1911 jalan raya utama ke Prai dibina.7. 1928 jalanraya dari Singapura ke Utara siap dibina.8. Pembinaan jalanraya ke Pantai Timur agak kplerlahan.9. Di Kota Bharu terdapat sebatang jalanraya di sekitar plekan sebelum dipanjangkan10. ke Pasir Putih pada 1915.11. Terengganu tidak memplunyai walau sebatang jalanraya sehingga 1931 apabila12. sebatang jalan raya dari Kota Bharu ke Kuala Terengganu dibina.13. 1945 jalan raya ini dipanjangkan ke Kuantan

KESAN (6 m)

1. Menggalakkan perdagangan di Tanah Melayu.2. Pengeksploitasian sumber bijih timah dan getah semakin merangsangkan dengan peningkatan jumlah eksport.3. Memudahkan kemasukkan barangan luar seperti mesin-mesin, barangan keperluan4. dan lain-lain.5. Menggalakkan pembukaan Bandar-bandar baru dan pelabuhan seperti Gemas,6. Port Weld, Port Dickson, Telok Anson, Port Swettenham, Tanjong Malim dan sebagainya.7. Menyebabkan kemasukan buruh asing dari India dan Sri Lanka kerana terlibat dalam membina laluan dan bekerja dalam perkhidmatan teknikal.8. Ini menambah bilangan masyarakat majmuk.9. Kemajuan ekonomi bertumpu di Pantai Barat dan membawa pembangunan yang tidak seimbang. Pantai Timur kurang membangun.10. Penerokaan kawasan yang berpotensi untuk pembangunan ekonomi pesat berlaku.11. Berlaku proses penyatuan politik penduduk Tanah Melayu. Penduduk bebas bergerak dan ini menggalakkan perasaan kebangsaan untuk menentang British.12. British mencadangkan penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan kemudian pembentukan negeri melayu tidak bersekutu pada tahun 1910.

Kesimpulan: (2 m)

1. Usaha British ini mempercepatkan pembangunan ekonomi dan sosial.2. British dapat mengeksploitasi sumber ekonomi negara.3. British meluas dan memantapkan kuasa politik di Tanah Melayu.

Page 40: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

8. Jelaskan sebab-sebab pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) dan langkah-langkah ke arahnya di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sehingga tahun 1939.

Page 41: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Pengenalan:

1. Menurut L.A.Mills, desentralisasi didefinasikan sebagai “….. pemulangan Kuasa pentadbiran, perundangan dan kewangan secara berperingkat oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Pada masa yang sama juga, kerajaan pusat mengekalkan kuasa yang cukup untuk menjaga keselarasan pentadbiran dan kestabilan kewangan”.

2. Pembentukan Persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Semua hal-ehwal pentadbiran ditadbirkan di bawah jabatan-jabatan Persekutuan di Kuala Lumpur.

3. Dasar desentrlisasi disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kerajaan negeri.

Isi-isi (10 m)

Sebab-sebab Desentralisasi

Rasa tidak puas hati sultan - Sultan-sultan telah kehilangan kuasa politik, kedudukan mereka seperti patung sahaja. Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam, melantik, menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor.

Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.- Hasrat Inggeris untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekut dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran. Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Kelantan,Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. Inggeris berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan.

Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an - Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923.Di samping itu kerajaan Inggeris juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai Inggeris. Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri.

4. Perebutan kuasa antara Rasiden Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi. – Sir Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell(Rasiden Jeneral) telah membantut pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri akan dapat mengurangkan kuasa Rasiden Jeneral .

Page 42: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

5. Sokongan orang Melayu untuk mengimbangi sikap anti-Inggeris. - Bertujuan Untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu.

Langkah-langkah kearah desentralisasi:

1. Semasa pemerintahan Sir John Anderson

a. Menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909 . Satu perjanjian ditandatangani antara British dengan Sultan-sultan Melayu berkaitan keahlian MPP dan bidang kuasa MPP serta Majlis Mesyuarat Negeri.

b. Walau bagaimanapun, desentralisasi dalam erti kata sebenar tidak wujud kerana Anderson telah memusatkan kuasa yang berlebihannya di tangannya.

2. Semasa pemerintahan Sir Lawrence Guillemarda. Memulihkan DURBAR. Sultan-sultan tidak lagi menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan.b. Kedudukan Majlis Mesyuarat Negeri dipulihkan-diberi kuasa yang lebih dalam soal kewangan.c. Hal berkaitan ketenteraan mesti mendapat persetujuan Majlis Mesyuarat Negeri.d. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan.

3. Semasa pemerintahan Sir Cecil Clementi Smitha. Membubarkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan membentuk satu kesatuan menggabung semua negeri.b. Negeri-negeri diberi kuasa mentadbir semua jabatan kecuali Jabatan Keretapi, Kastam dan Pos.

4. Cadangan Laporan Sir Samuel Wilsona. Jawatan Ketua Setiausaha dihapuskan dan diganti Jawatan Setiausaha Persekutuan yang pangkatnya lebih rendah dari Residen.b. Gabenor Negeri-negeri Selat dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi bagi 9 buah negeri Melayu dan dibantu oleh Setiausaha Persekutuan.c. Negeri-negeri Selat mempunyai Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat.d. Majlis Perundangan Persekutan ditubuhkan di Kuala Lumpur.e. Majlis Mesyuarat Negeri diberi kuasa gubal undang-undang negeri sendiri.f. Pejabat kerajaan diletak di bawah kuasa Ketua Pejabat Persekutuan.

Kesimpulan: (2 m)

a. Hasil laporan Samuel Wilson, dasar desentralisasi dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 1934 hingga 1941.

b. Namun ia tidak berjaya dilaksanakan sepenuhnya ekoran kurangnya sokongan daripada Raja-raja Melayu dan masyarakat tempatan serta meletusnya Perang Dunia Kedua.

Page 43: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

9. Huraikan ciri-ciri utama Sistem Pendidikan Vernakular Melayu dan Inggeris dari tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua meletus.

PENGENALAN

1. Amnya, tidak terdapat system pendidikan kebangsaaan di Tanah Melayu semasa penjajahan British.2. Dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan telah mewujudkan system plendidikan vernacular.3. Pendidikan vernacular bermaksud system plendidikan yang berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar.4. Pendidikan vernacular gagal memupuk perpaduan kaum kerana mereka terpisah antara satu

Page 44: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

sama lain.5. Empat aliran sekolah yang berbeza telah wujud semasa penjajahan British iaitu Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris.

Isi-isi

Pendidikan Vernakular Melayu

1. Sebelum penjajahan British, kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di surau, masjid dan sekola pondok.2. Kurikulumnya ialah membaca dan memahami al-Quran, mempelajari bahasa Arab, hokum-hukum agama, serta kemahiran membaca, menulis dan mengira.3. Lulusan sekolah pondok bakal berkhidmat sebagai guru agama serta berkhidmat kepada masyarakat.4. Tempoh pengajian di sekolah pondok lama iaitu sehingga 10 tahun.5. Pendidikan Madrasah pula dilaksanakan mengikut tahapiaitu permulaan, pertengahan dan pengkhususan. Mudir atau guru besar bertanggungjawab mengurus perjalanan sistem madrasah dan urusan kewangan.6. British mendirikan sekolah Melayu untuk memberi pendidikan secular kepada anak petani dan nelayan. Sekular bermaksud pendidikan yang berkaitan dengan ilmu keduniaan.7. Anak-anak Melayu diajar menulis, membaca dan mengira di samping ilmu geografi, seni pertukangan dan perkebunan.8. Sekolah Melayu hanya memberikan pendidikan rendah sehingga darjah enam.9. Sekolah Melayu yang terawal dibuka dibuka di negeri Selat iaitu Sekolah Melayu Gelugor dan Sekolah Melayu Bayan Lepas Pulau Pinang.10. Sekolah yang didirikan British untuk orang Melayu kurang mendapat sokongan walaupun percuma disebabkan syak wasangka ibu bapa Melayu tentang sekolah yang didirikan oleh orang asing, tiada pengajaran Al-Quran, tenaga anak-anak Melayu diperlukan di sawah dan di rumah, lokasi sekolah yang agak jauh dari rumah dan tentangan golongan konservatif.11. 1905 MCKK ditubuhkan khas untuk anak bangsawan Melayu yang menjadi alat pentadbiran British berteraskan sistem plendidikan terbaik di Britain.12. R.O.Winstedt selaku Penolong Pengarah telah mencadangkan penubuhan MPSI 1922 di Tanjung Malim Perak bagi melatih guru-guru Melayu .13. Pendidikan vernacular Melayu rendah mutunya dengan tumpuan hanya kepada asas-asas seperti membaca, menulis dan memplelajari asas kira-kira.14. Antara tahun 1914-1940 tidak terdapat sekolah menengah aliran Melayu di Tanah Melayu, sekolah Melayu hanya terhad kepada sekolah rendah sehingga darjah empat dan maktab perguruan sahaja.15. Unsur dualisme dalam pendidikan vernacular Melayu iaitu untuk menjadikan anak-anak petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka.

Pendidikan Vernakular Inggeris (10 m)

1. Sekolah Inggeris menyediakan pelajaran bagi semua kaum di Tanah Melayu. Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan-badan awam.2. Tujuan sekolah Inggeris – supaya penduduk tahu membaca, menulis dan mengira. Walau

Page 45: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

bagaimanapun Inggeris memerlukan ramai kerani dan pegawai rendah yang mahir berbahasa Inggeris.3. Sek. Ingg pertama – didirikan di Negeri-negeri Selat – digelar Sek Free dan terbuka utk semua kaum. Sek Inggeris yg pertama ialah Penang Free School – bertujuan melahirkan golongan pegawai yg cerdik, tekun dan jujur.4. Sek Inggeris dibahagikan kpd sek perempuan dan sek lelaki. Kelas yg lebih tinggi mengajar kemahiran pertukangan kayu, membuat kasut dan pakaian.5. Sek Inggeris yg lain ialah Malacca Free School dan SingaporeFree School.6. Terdapat Sek Inggeris Kerajaan di Negeri Melayu yg menawarkan pelajaran percuma kpd anak lelaki golongan pembesar. Pegawai British seperti Frank Swettenham dan Martin Lister menggangap bahawa apabila pelajaran percuma diberikab, para pembesar lebih mudah bekerjasama.7. Sek Inggeris yg pertama didirikan akibat desakan orang ramai ialah Victoria Institution.8. Terdapat Sek Inggeris yg ditubuhkan oleh badan mubaigh Kristian seperti Pertubuhan Mubaligh London yg berkembang apabila mendpt bantuan kerajaan British. Akhir tahun 1947 terdpt kira-kira 33 buah sek mebaligh utk kanak-kanak perempuan.9. Mata pelajaran seperti nahu Inggeris, Sejarah dan Geografi di ajar di sek Inggeris dlm tahun ke 3. Sejarah di ajar berdasarkan sejarah Rom atau Britain. Sek perempuan Inggeris menekankan kelas jahitan, memasak dan muzik.10. Setelah Biasiswa-biasiswa Negeri, Biasiswa Queen dan Sijil Cambridge diperkenalkan barulah Sek Inggeris mempunyai sukatan yg seragam iaitu – sek rendah selama 7 tahun, sek menengah selama 4 thn.11. Sukatan pelajaran di sek Inggeris berdasarkan sukatan pelajaran sekolah menengah di England. Murid dari sek Inggeris belajar sejarah dan geografi British serta kesusasteaaan Inggeris yg tidak berkaitan orang Asia.

PENUTUP (2 m)

1. Wujud perbezaan yang nyata di antara Sekolah Vernakular Melayu dan Sekolah Vernakular Inggeris di Tanah Melatu di anatara tahun 1874 sehingga sebelum Perang Dunia Kedua.2. Keadaan ini wujud kerana Inggeris ingin merialisasikan dasar pecah dan perintahnya.3. Menjelang tahun1950-an barulah ada usaha-usaha untuk menjadikan pendidikan sebagai alat mencapai perpaduan.

Page 46: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

10. Perusahaan bijih timah dan getah di Tanah Melayu telah berkembang pesat selepas kedatangan British . Bincangkan kesan-kesan perkembangan bijih timah dan getah ke atas ekonomi Tanah Melayu.

PENGENALAN (3 m)

1. Perlombongan bijih timah sudah pun bermula sebelum kedatangan British lagi.2. Tanah Melayu pernah mengeksport bijih timah ke India, Arab dan China.3. Penanaman getah pula telah diperkenalkan oleh British dengan membawa masuk benih dari Amazon.4. Kedua-dua kegiatan ini mencapai perkembangan pesat semasa era pemerintahan British di

Page 47: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Tanah Melayu.5. Tanah Melayu menjadi pengeluar utama dunia bagi bijih timah dan getah.

ISI-ISI (20 m)

1. Perkembangan Ekonomi

Menjelang akhir abad ke 19 ciri-ciri ekonomi moden Tanah Melayu telah muncul. Teras ekonomi Tanah Melayu adalah berlandaskan perkembangan perusahaan bijih timah dan getah.

Kedua-dua bahan ini merangkumi 47 % daripada keseluruhan pendapatan Negara.

2. Perkembangan sistem perhubungan.

Perkembangan sistem perhubungan moden iatu pembinaan rangkaian landasan Keretapi dan jalanraya turut memajukan lagi ekonomi Tanah Melayu.Peringkat awal pembinaan jalanraya dan landasan keretapi adalah dirangsangkan oleh keperluan untuk mengangkut bijih timah dan juga disebabkan tiadanya istem perhubungan yang memuaskan kecuali melalui sistem sungai dan kereta lembu sebelum tahun 1874.

Kemajuan Pelabuhan.- Dengan wujudnya landasan keretapi pertama beberapa pelabuhan baru mulaMuncul contohnya Port Weld, Telok Anson dan Port Swettenham.

Kemunculan Bandar Baru.§ Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah menyebabkan munculnya bandar§ Bandar baru di kawasan pendalaman§ Bandar-bandar ini kemudianya mengambilalih fungsi pentadbiran daripada Bandar§ di pesisiran pantai atau kuala sungai . contohnya Taiping, Ipoh, KL dan Seremban.§ KL menjadi tempat pertemuan jalanraya dan jalan keretapi yang utama.§ Gemas merupakan tempat persimpangan jalan keretapi ke pantai barat dan pantai timur.

Ketidakseimbangan Perkembangan Ekonomi.

§ Negeri-negeri yg mengalami perubahan paling besar ialah Selangor dan Perak Yang kaya dengan bijih timah. Di negeri-negeri tersebut British telah membina Infrastruktur yang lengkap.

§ Pahang yg mempunyai keadaan geografi, masalah pengangkutan, kekurangan infrastruktur dan galian yang berharga terus merosot.

§ Terengganu dan Kelantan yg tidak mempunyai potensi bijih timah dan getah. Ketinggalan dari aspek perkembangan ekonomi.

Perkembangan Industri Sampingan.- Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah turut membawa kepadaPerkembangan perusahaan sampingan yang berkait rapat dengan kedua-dua perusahaan tersebut. Contohnya;

Page 48: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

a. Industri peleburan bijih timah di Pulau Pinang dan Seberang Perai.b. Industri berasaskan getah seperti membuat kasut dan barangan berasaskan getah.c. Industri membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah sepertiSyarikat United Engineers.

Peluang Pekerjaan.- Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah menyediakan peluangpekerjaan.- Keadaan ini menyebabkan tumpuan kepada akativiti ekonomi dan pembinaaninfrastruktur di kawasan Bandar atau kawasan yang kaya dengan bijih timah dan getah.

Kemunculan Sistem Dwiekonomi.- Sektor pertanian tradisional seperti penanaman padi dan penangkapan ikan tidakdiambil berat oleh British.- Pertanian tradisional yg diamalkan oleh orang Melayu terus ketinggalan danberbentuk sara diri sahaja.- Muncul sistem dwiekonomi di Tnah Melayu yg terdiri daripada kegiatanekonomi moden yang berlandaskan eksport di Bandar dan eknomi tradisionalyang berlandaskan pertanian sara diri di kawasan luar Bandar.

KESIMPULAN (2 m)

- Perusahaan bijih timah dan getah telah emngalami perkembangan yg pesat danmembawa kesan yang nyata keatas ekonomi Tanah Melayu.- Kesan-kesan tersebut telah membantu British meningkatkan pendapatan danmengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu.- Di samping itu penduduk Tanah Melayu turut mendapat faedah dan meningkatkantaraf hidup mereka.

Page 49: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

1. Sejauh manakah faktor bahasa dan kesusasteraan mempengaruhi kesedaran nasionalisme di kalangan orang Melayu di antara tahun 1900 hingga menjelang Perang Dunia Kedua?

A. Pengenalan:Terdapat banyak faktor yang membawa kepada kesedaran nasionalisme:Faktor agamaKewartawananSistem pendidikanIntelektualPengaruh luarBahasa dan kesusasteraan

B. Isi:Bahasa dan kesusasteraan: a. Karya-karya sastera bukan sahaja digunakan untuk hiburan tetapi juga untuk menimbulkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu yang dihimpit oleh kaum imigran

b. Menyedarkan masyarakat Melayu yang berada dalam kemunduran dan kemerosotan khususnya dalam ekonomi menerusi novel ‘Dari Perangkap ke Penjara’ dan cerpen ‘Rumah

Page 50: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Besar Tiang Seribu’ .

c. ‘Hikayat Faridah Hanom’ karya Syed Sheik Al-Hadi memperjuangkan emansipasi wanita dan pentingnya wanita Islam moden diberi hak yang sama seperti kaum lelaki

d. ‘Putera Gunung Tahan’ karya Ishak Hj Muhamad menceritakan tentang kelemahan pemimpin Melayu dan ketidakjujuran British.

e. Abad ke-20 muncul karya untuk menyedarkan masyarakat Melayu pentingnya pendidikan dan keazaman untuk mencapainya.

f. Shamsudin Salleh melalui cerpen ‘Cermin Pergaulan Hidup di Dunia’ mengisahkan tentang tekanan di bawah penjajahan British.

g. Puisi dan syair oleh Harun Aminurrashid – semua puisi bertemakan semangat kebangsaan Melayu. Contoh: ‘Semenanjung’, ‘Rayuan Bangsamu’, dan ‘Perwira Melayu’.

h. Abdul Samad Ahmad dalam puisi ‘Serunai Pujangga’ menyeru orang Melayu bersatu dan bergerak cergas untuk mencapai kemajuan.

i. Bidang kesusasteraan merupakan alat bagi masyarakat Melayu yang miskin meluahkan ketidakpuasan hati dan sebagai suatu protes secara senyap terhadap nasib malang di tanah air sendiri.

j. Bidang kesusasteraan menyedarkan orang Melayu tentang perjuangan golongan intelektual melindungi agama, bangsa, dan negara.

Intelektual:a. Perjuangan golongan ini berkait rapat dengan bidang bahasa dan kesusasteraan.

b. Terdapat tiga golongan intelektual yang membangkitkan nasionalisme Melayu iaitu golongan intelektual berpendidikan Arab, Melayu, dan Inggeris.

c. ‘Al-Imam’ meniupkan seruan Islah Islamiyyah di Tanah Melayu dan diilhamkan oleh tokoh-tokoh berpendidikan Arab di Timur Tengah. Contoh: Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin dan Sheikh Mohd Salim Al-Kalali

d. Golongan intelektual yakin umat Islam boleh diselamatkan sekiranya mengikuti apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, mengutuk mereka yang mengamalkan agama semata-mata dan enggan menerima hakikat perubahan masa yang menyebabkan pemikiran umat Islam kolot dan mundur.

e. Perjuangan golongan intelektual berpendidikan Inggeris muncul akibat penguasaan ekonomi oleh bangsa asing.

f. Golongan ini juga bersikap sederhana dan boleh bekerjasama dengan pihak penjajah. Perjuangan mereka meliputi soal sosio-ekonomi masyarakat Melayu. seperti peluang melanjutkan pelajaran ke luar Negara. Contoh : Dato’ Onn bin Jaafar dan Mohamad Eunos bin Abdullah.

Page 51: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

g. Golongan intelektual Melayu memainkan peranan membentuk persatuan-persatuan dan kelab. Mereka menubuhkan persatuan-persatuan Melayu peringkat negeri. Contoh: Persatuan Melayu Pahang dan Perak.

h. Golongan ini lebih radikal berbanding dengan intelektual berpendidikan Arab dan Inggeris.

i. Intelektual terkemukaa berpendidikan Melayu ialah Ibrahim Hj Yaacob

Sistem Pendidikan:a. Terbukti perkembangan pendidikan dalam dan luar negeri melahirkan golongan intelektual terpelajar yang berperanan penting membangkitkan gerakan nasionalisme.b. Contoh: sistem pendidikan Arab yang dikenal sebagai sistem sekolah pondokc. Pelajar-pelajar yang menuntut di Timur Tengah dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam.d. Perkembangan sistem pendidikan Inggeris melahirkan golongan intelektual yang memperjuangkan hak-hak dan keistimewaan orang Melayu. Mereka menuntut keistimewaan yang diberikan kepada orang British perlu juga diberi kepada orang Melayu.e. MPSI merupakan tempat berkumpul golongan intelektual Melayu daripada golongan bawahan yang mempunyai kesedaran untuk memperbaiki nasib orang Melayu.

Kewartawanan:a. Bidang ini turut memberi sumbangan meningkatkan kesedaran politik masyarakat Melayu.b. Contoh: Majlis, Warta Malaya, Idaran Zaman, Al-Imam, Utusan Melayu, Warta Negara, Lembaga Malaya, dan Majalah Guru.c. Akhbar menyalurkan ilmu dan mesej supaya masyarakat Melayu mencapai kemajuan dalam hidup.

Faktor Luaran:a. Peristiwa di luar Tanah Melayu memberi kesan besar kepada semangat nasionalisme orang Melayu.b. Contoh: perkembangan politik Indonesia, Perang Rusia-Jepun (1904-1905), Pergerakan Turki Moden, dan kejayaan Revolusi 1911 di China.

Kesimpulan:a. Bahasa dan kesusasteraan merupakan faktor penting membangkitkan kesedaran kebangsaan di kalangan orang Melayu.b. Faktor-faktor lain juga tidak kurang pentingnya dan berkait dengan faktor bahasa dan kesusasteraan

Page 52: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

2. Huraikan proses gerakan anti-penyerahan di Sarawak dan terangkan faktor-faktor kegagalannya.

Pendahuluan:Sejak 1941 keluarga Brooke mentadbir Sarawak.Sarawak diperintah oleh raja putih selama 100 tahun.Pada 1 Julai 1946, Sarawak diserah kepada Britih dan menjadi tanah jajahan BritishPenyerahan Sarawak mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan.

Isi:1. Pada tahun 1941, Charles Brooke mengisytiharkan perlembagaan yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak.2. Charles Vyne Brooke meninggalkan Sarawak apabila Jepun menyerang3. Selepas kekalahan Jepun, Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British kerana kerajaannya tidak mampu memulihkan ekonomi Sarawak, desakan oleh kerajaan British, Charles Vyner Brooke sudah tua dan tiada pengganti berkebolehan.4. Penentangan terhadap dipenyerahan Sarawak wujud kerana bertentangan dengan perlembagaan 1941. Penyerahan akan melambatkan proses kemerdekaan.5. Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua kaum bumiputera Sarawak.6. Pada 12 Feb 1946, Persatuan Melayu Sarawak (PMS) di bawah pimpinan Datu Patinggi Abang Haji Abdillah menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan7. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu (PPMS) dan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak juga membantah.8. Tunjuk perasaan diadakan di Kuching semasa perlantikan gabenor British yang pertama di Sarawak, Sir Charles Arden Clarke.9. British mengharamkan PPM dan mengeluarkan Pekeliling no 9 yang melarang kakitangan awam menyertai gerakan ini atau terlibat dalam tunjuk perasaan menentang British.10. Kemuncak gerakan anti-penyerahan ialah peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobie11. Rosli ialah ahli Rukun 13 kumpulan sulit yang ditubuhkan oleh PPMS.

Page 53: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

12. Faktor-faktor kegagalan:13. Tindakan British mengharamkan pertubuhan gerakan anti-penyerahan14. Mereka mengeluarkan pekeliling no 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan.15. Penangkapan ahli pergerakan pemuda Melayu – dihukum mati atau dipenjarakan.16. Tidak dibenarkan terlibat dengan tunjuk perasaan17. Rakyat tempatan tidak bersatu, kurang pendidikan dan pendedahan politik.

Kesimpulan:Menunjukkan kesedaran nasionalisme di kalangan masyarakat SarawakBritish memberi jaminan akan membantu Sarawak memperoleh pemerintahan sendiriKedudukan British di Sarawak semakin kukuh.

Page 54: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

3. Terangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap penubuhannya.

Pengenalan:

1. Pelaksanaan Malayan Union (MU) mendapat tentangan daripada orang Melayu. British terpaksa membubarkan MU dan menubuhkan satu jawatankuasa kerja untuk merangka perlembagaan Tanah Melayu yang baru

2. Pada 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu (PTM) telah diisytiharkan

Isi:

1. Ciri-ciri:a. PTM terdiri daripada 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selatb. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerja Dewan Undangan Persekutuanc. Majlis Perundangan pula bertanggungjawab dalam menggubal undang-undangd. Kedaulatan dan kuasa sultan dipelihara. Sultan memerintah dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri yang mempunyai kuasa menggubal undang-undang negerie. Orang Melayu diberi hak-hak istimewa sebagai kaum bumiputeraf. Pemberian kerakyatan mengikut prinsip jus soli dihapuskan dan syarat memohon kerakyatan diperketatkan

2. Reaksi:a. Sebahagian besar masyarakat Melayu menyokong kerana hak-hak istimewa masyarakat Melayu dikembalikanb. Masyarakat Melayu yang menjadi anggota parti berhaluan kiri seperti API, AWAS, PKMM dan PUTERA menentang kerana pemimpin UMNO yang menganggotai jawatankuasa kerja yang berfungsi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan syarat-syarat memperoleh kerakyatan semakin ketat

Page 55: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

c. PKMM, AWAS, API dan BATAS mendesak rakyat diberi kebebasan untuk memerintah negarad. Sebuah badan politik bukan Melayu (AMCJA) membantah cara-cara kerajaan memilih ahli jawatankuasa yang merancang cadangan perlembagaan bagi kerajaan PTMe. AMCJA turut membantah pertubuhan kerajaan PTMf. AMCJA dan PUTERA bekerjasama dan mengemukakan idea-idea perlembagaan Tanah Melayu kepada kerajaan British

Kesimpulan:1. Masyarakat Melayu mendapat kejayaan menghapuskan rancangan MU dan memperkenalkan PTM2. Mereka dapat memperjuangkan kedaulatan raja-raja Melayu dan hak istimewa orang-orang Melayu3. PTM 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Kemerdekaan 1957

4. Bincangkan kemunculan pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu antara tahun 1926 hingga 1941.

Pengenalan:Semangat nasionalisme abad ke-20 lebih menumpu kepada perkembangan ekonomi dan kemajuan socialPertubuhan dipimpin oleh golongan berpendidikan

Isi:Kesatuan Melayu Singapura (KMS)1. Ditubuhkan oleh Muhammad Uenos Abdullah2. Tujuan:a. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan pendidikan peringkat tinggib. mengingatkan kaum Melayu tentang kesan penjajahan Britishc. menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan melibatkan diri dalam politik dan hak-hak serta kebebasan merekad. memajukan kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu

1. Kejayaane. menawarkan biasiswa kepada anak Melayuf. menuntut sebidang tanah khasg. memperjuangkan penglibatan wakil Melayu dalam Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat

Kelab Putera

1. Ditubuhkan di Kota Bharu oleh Asa’ad Shukri bin Haji Muda dan Abdul Kadir Abadi2. Tujuan:h. menyatupadukan masyarakat Melayu Kelantani. mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan orang Melayu

1. Kegiatan

Page 56: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

j. menganjurkan ceramah agama, kebudayaan, ekonomi, politik dan pendidikank. mengundang tokoh-tokoh seperti Ishak Haji Muhammad dan Ibrahim Haji Yaacobl. terlibat dalam penerbitan Majalah Akhbar Puteram. mendesak supaya tanah Bandar di Kota Bharu, Pasir Mas, Pasir Putih, Kuala Krai dan Bachok dikecualikan daripada undang-undang penjualan tanah

Persekutuan Setiawan Belia1. Ditubuhkan di Kota Bahru – pemimpin-pemimpin Persekutuan Setiawan Belia2. Tujuan:n. menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penghasilan buku-buku dan penubuhan perpustakaano. menyatupadukan ahli-ahlinya yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar Madrasah Muhammadiah, Kota Bharu

Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)

1. Ditubuhkan pada 19342. Dibuka kepada semua orang Melayu yang berumur 16 tahun dan ke atas3. Disokong oleh ramai orang Tanah Melayu dan Sabah4. Diasaskan oleh akhbar Saudara5. Sebuah pertubuhan sosial dan kebajikan6. Pemimpin utama Syed Alwi, SM Zainal Abidin, Sheikh Abdullah Al-Maghribi dan Hamidun b. Mohd Hashim7. Tujuan:p. menyatukan para peserta dari seluruh Tanah Melayu

Persatuan Melayu Perak (1937)

1. Ditubuhkan pada bulan September 1937 di Ipoh2. Pemimpin - Wan Mohd Nur b. Wan Nasir dan Dr S. Kassim3. Tujuan:q. memelihara nasib orang Melayu Perakr. mengeratkan hubungan kerjasama di kalangan orang Melayus. meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi orang Melayut. memajukan kepentingan orang Melayu melalui dasar kerjasama dengan British

Persatuan Melayu Pahang (1938)

1. Ditubuhkan di bawah pimpinan Tengku Muhammad dan Datuk Hussein bin Mohd Talib2. Tujuan:u. memajukan pendidikan dan ekonomi orang Melayuv. menyampaikan masalah-masalah ekonomi dan social orang Melayu kepada pihak British

G. Persatuan Melayu Selangor (1938)1. Pemimpin - Tengku Ismail b. Tengku Mohd Yasin, Raja Bon b. Raja Yahya, Raja Yaacob b. Raja Alang dan Abdul Rahim Kajai2. Tujuan:w. memajukan kaum Melayux. meningkatkan taraf pendidikan kaum Melayuy. mendesak kerajaan supaya membenarkan penglibatan orang Melayu yang lebih dalam

Page 57: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

perkhidmatan awamz. menyeru supaya pihak British menyekat kemasukan secara beramai-ramai kaum asing

1. Perjuanganaa. membantah undang-undang Tanah Simpananä. mendesak pertambahan dalam bilangan askar Melayu dan kewujudan angkatan udara dan laut di Tanah Melayuö. membantah cadangan penubuhan sebuah universiti bari di Tanah Melayudd. menganjurkan Kongres Melayu SeMalayabb. menggesa supaya jawatan tinggi diberi kepada orang Melayu

Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938)

5. Pemimpin - Tengku Mohammad Nasir Raja Nordin dan Haji Mohd Tahir b. Dato’ Bandar Abdul Rahman6. Tujuan:ff. memelihara hak orang Melayu

7. Perjuangan:dd. memelihara kepentingan adat istiadat dan kebajikan orang Melayuee. menggesa bahawa hak keistimewaan orang Melayu dipelihara

Kesatuan Melayu Muda (KMM)8. Parti politik pertama di Tanah Melayu9. Pemimpin - Ishak Haji Muhammad, Abdul Karim Rashid, Onan b. Haji Siraj, Hassan b. Manan, Isa Mohammad b. Mahmud, Ahmad Boestamam dan Mustapha Hussein10. Sebuah parti radikal yang mengamalkan sikap tidak bekerjasama dengan British11. Perjuangan:ii. menentang pihak British di Tanah Melayujj. menghapus rejim British di Tanah Melayukk. melindungi hak-hak orang Melayull. menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia dalam konsep Melayu Raya

Kesimpulan:1. Pada awal abad ke-20 telah muncul kesedaran nasionalis dikalangan pemimpin-pemimpin2. Mereka juga memperjuangkan penglibatan orang Melayu dalam ekonomi dan menekankan kepentingan bidang pendidikan

Page 58: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

5. Jelaskan syor-syor Malayan Union (MU) serta reaksi orang Melayu terhadap penubuhannya.

Pengenalan:

1. MU telah diperkenal pada 1946 - selepas Perang Dunia Kedua2. Orang Melayu menentang MU kerana menghapuskan keistimewaan dan ketuanan mereka

Isi:

1. Syor-syor MU:

a. gabungan sembilan negeri-negeri Melayu dan dua negeri-negeri Selatb. diketuai oleh gabenor dan dibantu oleh dua majlis iaitu Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Mesyuarat Undanganc. kedudukan raja-raja Melayu dikekalkan tetapi kuasa dikurangkan kepada hal-ehwal agama dan adat istiadat orang-orang Melayud. taraf kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus-soli / taraf kerakyatan diberikan kepada orang asing dengan syarat yang longgare. hak kewarganegaraan yang sama kepada semua semua orang tanpa mengira bangsa dan dan keturunanf. Singapura diasingkan dan British mengekalkan pemerintahan di situ - Singapura mempunyai kekayaan ekonomi dan merupakan pusat pertahanan Inggeris (pengkalan tentera laut dan darat)g. Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan untuk menguruskan hal ehwal kerja tempatanh. Gabenor diberi kuasa untuk meluluskan dan membatalkan undang-undang

2. Reaksi terhadap penubuhan MU:a. orang-orang Melayu tidak puashati dan menentang cadangan MUb. penentangan melalui akhbar - Utusan Melayuc. menulis surat bantahan kepada kerajaan British di Londond. penentangan melalui persatuan-persatuan Melayu yang mengadakan perarakan dan tunjuk perasaan. Contoh : Persatuan Melayu Selangor dan Kelantane. Dato’ Onn dan Persatuan Melayu Selangor mengadakan Kongress Melayu SeMalaya dan menyatukan keseluruhan persatuan Melayuf. 1 April 1946 - orang Melayu telah memulaukan upacara pelantikan Gabenor MUg. 11 Mei 1946 - UMNO ditubuhkan dan akhirnya rancangan MU terpaksa dibatalkan

Page 59: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Kesimpulan:

1. MU mendapat tentangan darripada orang Melayu yang bersatu padu dan menubuhkan UMNO sebagai parti politik yang kuat.

2. Kerajaan British terpaksa bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin Melayu. Hasilnya satu perlembagaan baru dibentuk iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 menggantikan MU

Page 60: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

6. Jelaskan perkembangan perlembagaan di Sarawak dan Sabah dari tahun 1946 hingga 1963.

Pengenalan:1. Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke sejak tahun 18422. Perubahan di bawah pentadbiran Raja-raja Putih3. Pengenalan kod undang-undang, penubuhan Majlis Tertinggi, Majlis Negeri dan perlembagaan 19414. Sabah ditadbir oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara5. Gabenor dibantu oleh Majlis Penasihat6. Majlis Undangan ditubuhkan dan Mahkamah Anak Negeri dikekalkan

Isi:

1. Sarawak:a. selepas Jepun, Charles Vyner Brooke telah kembali ke Sarawakb. 1 Julai 1946, Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada Britishc. Tamatnya dinasti Brooke di Sarawak dan Sarawak menjadi tanah jajahan Inggeris atau Crown Colonyd. Perlembagaan 1941 digunakan sebagai asas untuk mentadbir Sarawake. Sarawak ditadbir oleh seorang gabenor, Sir Charles Arden Clarkef. Majlis Tempatan ditubuhkan bertujuan memberi latihan kepada penduduk tempatan dalam pemerintahang. Majlis ini berkuasa dalam bidang pendidikan, kesihatan, bekalan elektrik dan air, jalan raya dan pungutan cukaih. 1956 – perlembagaan baru diluluskani. 10 orang ahli Majlis Tertinggi dan 45 oang ahli Majlis Negeri dikekalkan untuk membantu gabenorj. Majlis Tempatan diubah menjadi Majlis Daerah di bawah Pegawai Daerahk. Sarawak dibahagi kepada lima bahagian. Setiap bahagian diketuai oleh Residen. Daerah diketuai oleh Pegawai Daerahl. 24 buah daerah ditadbir dengan bantuan Majlis Daerahm. Pilihanraya pertama untuk Majlis Daerah diadakan pada tahun 1959 untuk memilih wakil ke Majlis Penasihat Bahagiann. Ahli Majlis Penasihat Bahagian memilih wakil ke Majlis Negerio. Sistem ini kekal sehingga tahun 1963

2. Sabah:

a. Syarikat Berpiagam Borneo Utara telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan Inggeris pada

Page 61: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

15 Julai 1946

b. Sabah menjadi tanah jajahan Inggeris – diperintah oleh gabenor dengan bantuan Majlis Penasihat

c. Perlembagaan baru diperkenalkan yang terdiri daripada Majlis Eksekutif (Majlis Mesyuarat Kerajaan) dan Majlis Mesyuarat Undangan

d. Majlis Eksekutif menasihati gabenor tentang pentadbiran dan dasar penting kerajaan Inggeris

e. Sabah dibahagi kepada empat residensi dan setiap residensi dibahagi kepada daerah-daerah

f. Majlis Tempatan diasaskan di daerah Kota Belud, Sipitang dan Papar. Matlamatnya untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam pentadbiran

g. Majlis Tempatan dikenali sebagai Majlis Daerah

h. Perlembagaan dirombak. Jumlah ahli dalam Majlis Eksekutif ialah 12 orang dan Majlis Undangan Negeri Sabah ditambah menjadi 25 ahli

Kesimpulan:

1. Menjelang awal 1960-an, banyak parti politik telah ditubuhkan di Sabah dan Sarawak.2. Penduduk telah berjuang untuk kemerdekaan dan telah menyertai Malaysia yang telah ditubuhkan pada 1963.3. Sabah dan Sarawak telah memperkenalkan perlembagaan baru yang berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

Page 62: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

7. Huraikan langkah-langkah yang membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957.

Pengenalan:1. Tanah Melayu melalui pelbagai peringkat sebelum mencapai kemerdekaan2. April 1951 - Sistem Ahli diperkenalkan3. Ia merupakan satu usaha penting British untuk mewujudkan Pakatan Murni iaitu perpaduan tiga kaum4. Sistem Ahli dikenali sebagai kabinet bayangan yang merupakan satu barisan tokoh-tokoh tempatan mentadbir Negara secara tidak langsung dan mendapat latihan mentadbir Negara5. Tanah Melayu kemudiannya telah melalui proses pilihanraya

Isi:1. Pilihanraya digunakan oleh British untuk menguji sama ada wujudnya perpaduan di kalangan rakyat Tanah Melayu2. Pada peringkat permulaan, pilihanraya peringkat tempatan diperkenalkan pada 1951 bagi Majlis Bandaran Georgetown, Johor Bharu, Ipoh, Melaka, Seremban dan Kuala Lumpur3. Pilihanraya umum diadakan pada 27 Julai 19554. Sebanyak 52 kerusi dipertandingkan5. Parti Perikatan mewakili kombinasi parti-parti politik tiga kaum berlainan dan memenangi 51 kerusi6. Kemenangan menunjukkan rakyat percaya cara terbaik mencapai kemerdekaan ialah melalui kerjasama antara kaum7. Penubuhan Parti Perikatan bertujuan untuk mendapat undi majoriti8. Penubuhannya untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan kuasa asing9. Rundingan kemerdekaan diadakan di London antara pemimpin Tanah Melayu dengan kerajaan British10. Keputusan pilihanraya umum 1955 memaksa kerajaan British menerima hakikat Parti Perikatan disokong oleh semua rakyat Tanah Melayu11. Parti Perikatan telah berjanji akan mendapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun semasa kempen pilihanraya12. Pada Februari 1956, Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu13. 8 Februari 1956, Perjanjian London dimeterai antara Raja-raja Melayu, Parti Perikatan dan British14. Perjanjian London menjanjikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 195715. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya menerima 131 memorandum bertulis16. Beberapa pindaan telah dibuat oleh Suruhanjaya Reid terhadap rang perlembagaan yang kemudiannya disahkan oleh Majlis Raja-raja

Page 63: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

17. Perisytiharan kemerdekaan dibuat pada pagi 31 Ogos 1957

Kesimpulan:1. Langkah awal untuk mencapai kemerdekaan ialah melalui Pakatan Murni dalam Sistem Ahli2. British mengadakan pelbagai peringkat pilihanraya untuk menguji tahap perpaduan3. Keputusan pilihanraya umum 1955 membuktikan dasar perjuangan sesuai dengan penduduk Tanah Melayu

Page 64: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

8. Huraikan tindakan-tindakan Parti Komunis Malaya (PKM) yang membawa kepada perisytiharan darurat.

Pengenalan:1. PKM melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan di Tanah Melayu.2. Menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu3. PKM melakukan kekejaman iaitu dengan pembunuhan para pegawai British4. British berusaha untuk membendung komunis dengan mengisytiharkan darurat pada 1948

Isi:1. PKM ditubuhkan pada 1930 – untuk menggulingkan kerajaan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya2. PKM menyusup masuk ke dalam kesatuan-kesatuan sekerja dan sekolah Cina (golongan belia)3. PKM bergerak secara sulit/gerakan bawah tanah kerana tidak didaftarkan4. 1936 hingga 1937 – organisasi PKM mantap dan menghasut para pekerja dan melancarkan mogok di Perak, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Johor.5. 1939 – keanggotaan PKM bertambah 37 ribu orang6. Ramai orang Cina terpengaruh dengan perjuangan PKM untuk menjaga kebajikan dan kepentingan mereka7. 1942 hingga 1945 – pihak British bekerjasama dengan PKM untuk menentang PKM8. PKM membentuk Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA)9. British melatih dan membekalkan senjata kepada tentera gerila komunis10. Tamat Perang Dunia Kedua, British iktiraf PKM sebagai parti yang sah di Tanah Melayu11. PKM meluaskan pengaruh – menguasai sekolah Cina dan kesatuan sekerja12. 1947 – permogokan di Batu Arang untuk lumpuhkan ekonomi Chin Peng ambil alih – lebih agresif- guna kekerasan dan melancarkan pemberontakan bersenjata pada Jun 194813. Tiga orang pegawai British dibunuh di Sg Siput dan darurat diisytiharkan – PKM diharamkan

Kesimpulan:1. British telah berjaya melumpuhkan kegiatan komunis2. British lebih bersedia untuk bekerjasama dengan pemimpin tempatan yang lebih berfahaman sederhana – ini telah mempercepatkan proses kemerdekaan Tanah Melayu

Page 65: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

9. Bincangkan usaha-usaha yang diambil untuk menubuhkan persatuan akhbar atau pertubuhan orang Cina dan India selepas Perang Dunia Kedua.

Pengenalan:1. Sejak kedatangan orang India ke Tanah Melayu, mereka telah menubuhkan pertubuhan yang bercorak social, kebudayaan dan kebajikan dan memberi tumpuan kepada pergolakkan politik di India.2. Orang Cina pula mempunyai tradisi berpersatuan seperti kegiatan kongsi-kongsi gelap dan lbih berminat dalam kegiatan politik di negara Cina.

Isi:

1. India:

a. Pergerakan politik kaum India telah mula memberi perhatian dalam pergolakan politik negara inib. MIC ditubuhkan pada tahun 1946 dibawah John A. Thivyc. Matlamatnyad. menjaga kepentingan kaum India di Tanah Melayue. memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lainf. Kesatuan Sekerja , Malayan Union Association (MUA) dan Federal India g. Organisation (FIO) di tubuhkan untuk menjaga kepentingan pekerja kaum h. India di Tanah Melayu, dipimpin oleh K. Ramanathani. Perlembagaan MIC dipinda dan parti menerima penubuhan Persekutuan Tanah Melayuj. Akhbar berbahasa Tamil ialah Tamil Nesan dan Tamil Murasu yang memberi perhatian kepada sosio ekonomi kaun India.k. 1954, MIC menyertai Parti Perikatanl. 1955, V.T.Sambanthan dipilih menjadi presiden MIC.

2. Cina:

a. PKM (diwakili oleh kaum Cina) telah membantu British menentang Jepun semasa pemerintahan Jepun di Tanah Melayub. PKM menentang British selepas pendudukan Britishc. PKM melancarkan pemberontakan bersenjatad. PKM gagal dan diharamkan pada tahun 1948e. Peertubuhan politik dianggotai oleh orang Cina ialah MCA yang cuba menyekat fahaman

Page 66: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

komunis di kalangan orang Cina dan menghalang mereka daripada menyertai PKMf. Matlamatnya ialah untuk melindungi kepentingan politik kaum Cina di Tanah Melayu dan bekerjasama dengan kerajaan Britishg. MCA dibawah pimpinan Tan Cheng Lock. Keahlian MCA meningkat diwah kepimpinannya.h. MCA telah membantu menempatkan semula setiggan-setinggan CIna di kampong-kampung baru.a. MCA berpakat dengan UMNO untuk pilihanraya 1952. Menang 9 daripada 12 kerusi.i. Parti Buruh Pulau Pinag di bawah pimpinan Yeop Chong Kong, menjaga hak buruh Cina.j. Parti Buruh Pulau Pinang telah bertanding pihihanraya Pulau Pinang 1951 telah menang 1 kerusik. Pan Malayan Labour Party (gabungan beberapa buah parti buruh) telah ditubuhkan diperingkat Negeri.l. Nama parti ditukar kepada Parti Buruh SeMalaya pada 1954.m. Menentang PKM dan bekerjasama dengan British.

Kesimpulan:

1. UMNO,MCA dan MIC telah bergabung dan bertanding dalam pihihanraya peringkat bandaran dan negeri pada tahun 1952 dan menjelang pilihanraya peringkat Persekutuan 1955.Parti Perikatan telah dibentuk(UMNO.MCA,dan MIC) untuk merintis jalan ke kemerdekaan Tanah Melayu.

Page 67: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

10. Terangkan perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu dari tahun 1945 hingga 1947.

Pengenalan:

1. Selepas tamat Perang Dunia Keda kegiatan berpolitik di Tanah Melayu semakin berkembang pesat dengan pembentukan banyak parti politik baharu2. Kewujudan parti-parti politik berhaluan kiri telah menyemarakkan lagi perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu3. Parti-parti politik berhaluan kiri berideologikan sosialis dan komunis.

Isi:1. Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Perak dengan nama asalnya Parti Sosialis2. PKMM dipimpin oleh Ahmad Boestamam dan Mokhtaruddin Lasso3. PKMM berusaha menyatupadukan bangsa Melyu dan mencapai kemerdekaan melalui gabungan dengan Indonesia4. PKMM memajukan ekonomi dan memberi peluang pendidikan kepada orang melayu5. PKMM mewujudkan hubungan baik diantara semua kaum di Tanah Melayu6. Memberi sokongan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan7. Angkatan Pemuda Insaf (API) ditubuhkan pada tahun 1946 menggunakan slogan “Merdeka dengan darah”.Menggunakan cara radikal untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu8. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) ditubuhkan di Perak pada tahun1946 dipimpin oleh Sawiyah bt. Ali.AWAS berfahaman sosialis dan berjuang bersama dengan pertubuhan berhaluan kiri yang lain untuk menentang British di Tanah Melayu.9. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ditubuhkan pada bulan Februari 1947, menjalin pakatan dengan AMCJA untuk menentang pentadbiran British di Tanah Melayu10. Pakatan ini juga menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 194811. PUTERA telah mengemukakan perlembagaan rakyat yang mengandungi 10 perkara utama untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu dan Bangsa Melayu

Kesimpulan:

2. perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu bertujuan untuk mencapai kemerdekaaan3. mengamalkan dasar-dasar tidak bekerjasama dengan British

Page 68: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

4. perjuangan parti politik berhaluan kiri kurang mendapat sambutan daripada penduduk Tanah Melayu kerana corak perjuangan berbentuk radikal

1. Terangkan perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dan jelaskan ciri-ciri kerajaan tersebut

Pendahuluan1. pemerintahan di Malaysia adalah berteraskan prinsip demokrasi berparlimen2. pemerintahan kerajaan Malaysia adalah ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya selaras dengan konsep demokrasi yang bermakna kebebasan bersuara atau suara rakyat

Isi

1. Perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia (8M)a. amalan demokrasi telah lama wujud dalam masyarakat Melayu tradisionalb. prinsip demokrasi dapat dilihat dalam Adat Perpatih yang mengamalkan prinsip muafakat keluarga,masyarakat, daerah dan juga negeric. sistem demokrasi berparlimen juga diamalkan dalam pemerintahan raja berkuasa mutlakd. semasa penjajahan British pula,Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan adalah adalah berkonsepkan perwakilan rakyate. pembentukan parlimen bermula di Malaysia dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di Perak pada tahun 1877f. sistem demokrasi berparlimen di Malaysia hari ini adalah berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957g. pada 16 September 1963,Kerajaan Persekutuan Malaysia ditubuhkan dan mengandungi Tanah Melayu,Singapura,Sarawak dan Sabah

2. Ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen (12M)a) Raja Berperlembagaan3. ketua Negara Malaysia ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuan Agung4. baginda ialah raja berpelembagaan yang tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia5. baginda merupakan lambang perpaduan, keutuhan negara dan tumpuan taat setia rakyat

b) Ketua Negeri6. setiap negeri mempunyai ketua dengan gelaran pelbagai;· ketua negeri Perlis digelar raja· ketua negeri Kedah,Perak,Selangor,Kelantan,Terengganu dan Johor digelar sultan· Ketua Negeri Sembilan digelar, Yang Dipertuan· Ketua Negeri Pulau Pinang,Melaka, Sabah dan Sarawak digelar Yang Dipertua Negeri

c) Perlembagaan7. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 19578. perlembagaan ialah rang undang-undang dasar tertinggi yang 9. menentukan corak pemerintahan sesebuah negara

Page 69: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

10. tujuan perlembagaan untuk menentukan corak pemerintahan, pembahagian kuasa,menstabilkan undang-undang, memelihara kepentingan rakyat dan menentukan tanggungjawab rakyat terhadap Negara11. setiap negeri mempunyai Perlembagaan Negeri

d) Parlimen· kuasa tertinggi dan lambang demokrasi Negara· badan perundangan yang menggubal rang undang-undang Persekutuan· Malaysia· terdiri daripada Yang Di Pertuan Agung, Dewan rakyat dan Dewan Negara· berfungsi membuat undang-undang pertahanan,hal-ehwal luar negeri,keselamatan Negara, pendidikan, kesihatan dan kewangan

Kesimpulan· sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Negara kita menunjukkan corak kerajaan yang dipilih mengikut kehendak rakyat.· demokrasi berparlimen dapat menjamin hak dan kepentingan rakyat.

2. Huraikan perbezaan antara sistem pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri sehingga tahun 1963

Pendahuluan (3M)

Malaysia merupakan sebuah Negara persekutuan yang terdiri daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan NegeriKerajaan Pusat adalah lebih kuat daripada Kerajaan Negeri,namun Kerajaan Negeri juga mempunyai keistimewaan tersendiri dan tetap terpelihara identitinya

Isi - isi Penting

Page 70: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Kerajaan Pusat

a) YDPAmerupakan ketua di peringkat pusatmelantik Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat yang difikirkan mendapat kepercayaan dan sokongan ahli dewan itujemaah menteri pula akan menasihati YDPA atas semua perkara berkenaan pemerintahan,merangka dan menetapkan apa yang dibuat oleh kerajaan setelah dipersetujui oleh parlimenjawatan YDPA dipegang lima tahun oleh setiap raja yang dipilih untuk memegang jawatan ini.Jawatan juga dipegang secara bergilir-gilir di kalangan raja Melayu dan bukannya diperturunkan mengikut keturunan

b)Perdana Menteridilantik oleh YDPAmerupakan penasihat kepada YDPA berkenaan pemerintahan dan harus sentiasa memberitahu YDPA apa yang perlu dilakukan oleh pemerintahmenjadi tempat menteri mengadukan masalah atau sebarang pertikaian yang timbul antara kementerian

c) Kementerianmenjalankan segala perkara yang diputuskan oleh kerajaan Persekutuandiketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh seorang pegawai setiausahakakitangan kerajaan akan turut membantu menjalankan kerja-kerja pentadbiran

d)Bidang kuasaKerajaan Persekutuan mempunyai bidang kuasa dalam hal ehwal luar negeri,keselamatan dalam negeri,kewangan,pendidikan,pertahanan keselamatan buruh dan sosial,JKR,perhubungan dan pengangkutan,perkapalan,pelayaran dan perikanan serta berkenaan orang asli

Kerajaan Negeri (10M)

a) Sultan/YDP Negerisultan adalah ketua di peringkat negeri,manakala negeri yang tidak mempunyai sultan diketuai oleh YDP Negerisultan mewarisi takhta secara turun temurun dan memerintah sepanjang hayat bagindamenjadi ketua agama islam negeri masing-masing kecuali P.Pinang dan Melaka,ketua agama Islam di negeri itu ialah YDPAsultan tidak lagi menjadi pengerusi atau ahli majlis mesyuarat kerajaan dan tempat beliau digantikan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri

b)Menteri Besardilantik oleh raja daripada ahli2 DUN yang diiktiraf oleh bagindabiasanya ketua parti yang teramai pengikutnya di dalam dewan itu yang akan dipilih menjadi Menteri Besar

c)Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Page 71: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

ahli terdiri daripada wakil rakyat yang dipilih melalui pilihanrayadiketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteriahli Majlis yang lain akan dilantik oleh sultan atas nasihat menteri besar

d)Bidang Kuasakerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam kerajaan tempatan,perkhidmatan tempatan,undang2 islam,pertanian,perhutanan,jabatan ukur tanah,kastam tempatan dan pelabuhan

Kesimpulan (2M)pembahagian kuasa menyebabkan tidak berlakunya pertindihan kuasa di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri seterusnya memantapkan lagi pentadbiran Negara

(mana-mana yang sesuai)

3. JJelaskan perbezaan di antara Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Perlembagaan Malayan Union 1946

Pendahuluan1. Selepas pendudukan Jepun, British memperkenalkan satu perlembagaan baru untuk Tanah Melayu iaitu perlembagaan Malayan Union2. Pengenalan Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu yang tidak puas hati berkenaan pemberian kerakyatan yang terlalu longgar3. British membentuk jawatankuasa untuk menggubal perlembagaan baru untuk memenuhi tuntutan orang melayu

IsiPerlembagaaan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai perbezaan dalam beberapa aspek penting berbanding Perlembagaan Malayan union iaitu:-

Page 72: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

1. Jawatankuasa penggubal

a. Malayan Union· Perlembagaan Malayan Union digubal oleh kerajaan British di pejabat Tanah Jajahan London, digubal semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu· AJK The Malayan Planning Unit (MPU) dipertanggungjawabkan merangka perlembagaan Malayan Union terdiri daripada orang-orang British· MPU tidak mendapatkan pandangan penduduk Tanah melayu semasa merangka asas dan melengkapkan perlembagaan Malayan Unionb. PTM· Dirangka berdasarkan kecaman dan kritikan orang Melayu terhadap perlembagaan Malayan Union· Jawatankuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946· Ahli Jawatankuasa kerja terdiri daripada 4 orang wakil Raja-raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 orang pegawai kanan British

2. Konsep Union dan Persekutuan

a. Malayan Union· Malayan Union merupakan sebuah kerajaan yang bercorak gabungan atau Union· Ciri utama ialah memansuhkan kewujudan kerajaan-kerajaan negeri di bawah kuasa sultan Melayu· Negeri-negeri disatukan sebagai sebuah Union di bawah kuasa seorang Gabenor Britishb. PTM· Persekutuan Tanah Melayu mengarah kepada pembentukan kerajaan Persekutuan· Kerajaan pusat berkuasa ke atas semua negeri dalam Persekutuan· Kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam bidang tertentu yang diiktiraf· Kedudukan sultan terpelihara

3. Kedudukan Raja-raja Melayu

Malayan Union· Kuasa sultan tidak dihapuskan tetapi sultan tidak mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan Malayan Union kerana Gabenor British berkuasa penuh· Kuasa sultan terhad dalam bidang agama tetapi pengerusi majlis agama masih gabenorPTM· kedudukan sultan dalam Persekutuan Tanah Melayu dipulihkan seperti sebelum perang· Sultan berkuasa memerintah dengan dibantu Majlis Mesyuarat Kerja dan Dewan Perundangan Negeri· Sultan akan mengesahkan dan meluluskan mana-mana undang-undang yang gagal diluluskan Dewan Perundangan Negeri

4. Majlis-majlis mesyuarat

Malayan Union· Gabenor akan memerintah dengan bantuan MMK dan Majlis Perundangan· gabenor mempunyai kuasa pembatal,negeri-negeri mengekalkan MMN masing-masing yang berfungsi untuk menguruskan kerajaan tempatan

Page 73: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

· majlis ini diletakkan di bawah kawalan terus kerajaan pusat

PTM· kuasa pemerintahan di bawah pesuruhjaya Tinggi yang dibantu majlis Perundangan Persekutuan· Kerajaan Persekutuan menguruskan hal berkaitan pertahanan, kehakiman,perdagangan,perhubungan awam· Sultan berkuasa memerintah dengan bantuan MMk dan MPN di peringkat negeri· Kerajaan negeri berkuasa ke atas kerajaan tempatan,agama, pertaniandan tanah· Malayan Union menafikan tuntutan pengagihan kuasa yang diperjuangkan semenjak tahun 1920-an, sebaliknya kerajaan persekutuan menjelaskan dan menyempurnakan beberapa aspek pengagihan kuasa.

5. Taraf Tanah Melayu

Malayan Union- Perlembagaan MU menukarkan status negeri-negeri Melayu daripada tanah naungan kepada Tanah JajahanSultan-sultan kehilangan kedaulatan kepada mahkota British yang diwakili oleh gabenor yang mentadbir dan memerintah MU

PTM· negeri-negeri Melayu adalah dianggap negeri naungan· kerajaan negeri dan sultan diberi kembali kuasa dalam bidang tersebutseperti agama dan tanah· percubaan British dalam usaha desentralisasi dahulu kini berjaya dan menamatkan pentadbiran yang berbeza-beza antara negeri-negeri di Tanah Melayu

6. Kewarganegaraan

Malayan Union· mencadangkan pemberian kerakyatan yang amat liberal kepada orang bukan Melayu· prinsip jus soli ( hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa atau keturunan)· hak dan kedudukan orang melayu akan berakhir· mendapat tentangan hebat orang melayu. Malayan Union berjalan hanya daripada 1 April 1946-1 Januari 1948 sahaja

Persekutuan Tanah Melayusoal kewarganegaraan diberi perhatian mendalam, syarat-syarat telah diperketatkanmereka yang ingin memohon kerakyatan juga mesti memenuhi syarat yang ditentukanhak dan kedudukan orang melayu terpelihara

Kesimpulan

penghapusan Malayan Union dan penubuhan Persekutuan Tanah melayu 1948 merupakan kejayaan perjuangan UMNO yang unggul

Page 74: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

4. Bincangkan peranan Yang Dipertuan Agong dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan sehingga tahun 1963

Pendahuluan

1. Jawatan Yang di-Pertuan Agung diwujudkan selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada 19572. YDPA lambang kedaulatan dan ketinggian kuasa Negara3. Baginda ketua Negara yang ditaati rakyat tanpa mengira bangsa dan agama4. Jawatan dipegang selama lima tahun secara bergilir-gilir setelah dipilih oleh Majlis Raja-raja mengikut peraturan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia.

Isi – isi penting.

1. YDPA merupakan Ketua Angkatan Tentera Malaysia yang berkuasa tentang hukuman dan pemgampunan yang dijalankan di dalam mahkamah Tentera, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.

2. YDPA lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat Malaysia.

3. Menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri tidak beraja seperti Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Wilayah persekutuan dan negeri baginda sendiri

4. Kuasa mengiktiraf undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Baginda mesti mengiktiraf undang-undang baru yang telah diluluskan parlimen dalam tempoh 30 hari selepas mendapat kelulusan parlimen. Sekiranya baginda tidak bersetuju dengan rang undang-undang yang diluluskan parlimen, baginda boleh merujuknya kepada parlimen untuk dibincangkan semula.

Page 75: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

5. Melantik Perdana Menteri, hakim dan jemaah menteri.

6. Bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa masyarakat melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak.

7. YDPA berkuasa memanggil, menangguh dan membubarkan parlimen. Baginda boleh memberi ucapan dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

8. YDPA bertanggungjawab mentauliahkan duta-duta ke luar Negara dan menerima tauliah duta-duta asing. Bertanggungjawab menyambut tetamu luar negarayang setaraf dengan baginda seperti Ratu England atau Maharaja Akihito.

9. YDPA menganugerahkan pingat penghormatan kepada orang yang telah berjaya atau banyak berjasa kepada Negara.

10. YDPA bertanggungjawab mengistiharkan perintah darurat untuk keselamatan rakyat atas nasihat Perdana Menteri.

Kesimpulan(2m)

1. YDPA ketua Negara berperanan dan bertanggungjawab di dalam dan luar Negara.

2. Namun dalam menjalankan kuasa eksekutif, baginda perlu mendapat nasihat Perdana Menteri atau cabinet sepeerti melucutkan jawatan dan melantik hakim,, jemaah menteri,peguam Negara, ketua polis Negara dan pengerusi suruhanjaya

5. Terangkan peranan Suruhanjaya Pilihanraya dalam mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia

Pendahuluan (3M)

1. pilihanraya merupakan salah satu ciri penting dalam amalan Negara demokrasi berparlimen2. Di Malaysia,pilihanraya diadakan 5 tahun sekali bagi memilih calon yang layak untuk memegang jawatan dalam pentadbiran3. Suruhanjaya Pilihanraya merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan proses pilihanraya di Malaysia

Isi(20M)

1. Mengendalikan pilihanraya umum dan pilihanraya kecila. pilihanraya umum dijalankan untuk memilih ahli dewan rakyat dan DUNb. pilihanraya boleh diadakan serentak atau secara berasingan,di semenanjung biasanya dijalankan serentak,manakala di Sabah dan Sarawak pula berasinganc. pilihanraya kecil akan dilaksanakan apabila berlaku kekosongan di luar musim seperti jika berlakunya kematian,perletakan atau perlucutan jawatan untuk satu-satu kawasan parlimen atau DUN.Pilihanraya akan diadakan dalam tempoh 60 hari di semenanjung,manakala di Sabah dan Sarawak dalam tempoh 90 hari kekosongan

2. Menyemak dan Mendaftar pemilih

Page 76: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

a. menentukan kelayakan umur pengundib. menentukan pusat pengundic. menyediakan senarai semakan pengundi

3. Menyemak dan mendaftar kawasan pilihanrayasemakan dibuat mengikut persempadanan pilihanraya samada untuk parlimen atau negeri.Bagi kawasan parlimen,jumlah kawasan pilihanraya berubah mengikut keputusan semasa,manakala bagi negeri pula,bilangan ahli DUN yang mewakili kawasan mereka tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lain

4. Menentukan kelayakan calon dalam perkara 119 perlembagaan persekutuancalon mestilah warganegara berumur 21 tahun ke atasbermastautin tetap di Malaysiasempurna akaltidak muflistidak memegang jawatan kerajaantidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah

5. Menggubal peraturan-peraturan pilihanrayadi antara peraturan yang ditetapkan seperti sebelum hari mengundi calon-calon yang bertanding dibenarkan untuk berkempen.Tempoh berkempen berbeza antara satu pilihanraya dengan pilihanray yang lainselepas pengundian dan pengiraan undi selesai,parti2 yang menang diarah membentuk kerajaan samada di peringkat pusat atau negeri

Kesimpulan

Suruhanjaya pilihanraya merupakan sebuah badan bebas yang bertanggungjawab untuk mengendalikan pilihanraya di Malaysia dengan telus dan amanah

6. British secara beransur-ansur mengubah sistem ekonomi tradisioanal kepada kegiatan ekonomi moden. Berdasarkan penyataan ini, terangkan faktor-faktor yang membawa kepada perubahan ekonomi moden itu dan huraikan kesan-kesannya sebelum merdeka

Pengenalan (3M)1. Sistem ekonomi tradisional bercorak sara diri merupakan ekonomi di Tanah Melayu sebelum campur tangan British2. Pengenalan sistem residen menjelang akhir abad ke 19 telah membawa perubahan dalam bidang ekonomi.3. British mengubah sistem ekonomi tradisional kepada ekonomi moden

Isi (20M)1. Faktor – faktor.Keamanan yang telah berjaya dipulihkan telah mewujudkan satu suasana ekonomi Tanah Melayu yang berkembang pesat

Page 77: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

British membawa masuk pelaburan asing untuk dilaburkan dalam sektor perlombongan dan peladangan bagi tujuan eksport

Revolusi Perindustrian – keperluan untk mendapatkan bahan mentah oleh negara perindustrian di barat

Penggunaan kapal wap – mengurangkan masa pelayaran

Pembukaan Terusan Suez – memendekkan masa dan jarak pelayaran

Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah mendorong kuasa-kuasa barat terutama British memberi tumpuan kepada Tanah Melayu

Sultan dan para pembesar bersedia menerima pengaruh dan teknologi luar

Kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran terutamanya dari negara China dan India untuk bekerja di sektor perlombongan dan peladangan

2. Kesan :

a. Jalan raya dan jalan keretapi dibina untuk menghubungkan ladang getah dan lombong bijih timah dengan kawasan pelabuhan supaya bahan mentah dapat diangkut keluar dengan mudah

b. Kemudahan bekalan air dan elektrik disediakan dengan sebahagian besarnya tertumpu ke kawasan yang hampir dengan pusat perusahaan

c. Pembangunan infrastruktur yang terbatas pada kawasan yang terdapat kedua-dua komoditi menyebabkan wujud pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri dengan wilayahd. Sebahagian besar kekayaan dikuasai oleh para pemodal British dan kaum bukan Melayu

e. British membiarkan orang melayu terus kekal dalam kegiatan ekonomi tradisional

f. Dasar pentadbiran British yang berasaskan amalan pecah dan perintah telah menwujudkan pengasingan penempatan bagi ketiga-tiga kaum

g. Kewujudan masyarakat majmuk dan kepelbagaaian budaya di Tanah Melayu

h. Perbezaan fungsi ekonomi

i. Jurang kemiskinan yang luas

Kesimpulan (2M)

Selepas merdeka kerajaan menggubal pelbagai dasar bertujuan memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang di samping membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum

Page 78: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

7. Sejarah perkembangan getah di Tanah Melayu tidak secara berterusan mengalami zaman mewah tetapi juga menempuh zaman kesukaran dan kemelesetan. Terangkan kesan-kesan kemelesetan ekonomi dunia pada sekitar tahun 1921 dan 1932 terhadap perusahaan getah di Tanah Melayu.

PengenalanDasar dan perhatian pentadbiran British di Tanah Melayu lebih tertumpu kepada perkembangan ekonomi moden yang membawa keuntungan besar kepada merekaSelain bijih timah, penumpuan diberikan kepada perusahaan getahKetidak pelbagaian ekonomi yang ada menyebabkan apabila kemelesetan ekonomi melanda dunia sekitar tahun 1921 dan 1932, ekonomi Tanah Melayu terjejas terukIsiSelepas tahun 1920 harga getah tidak begitu stabil dan sentiasa berlaku naik turunStok simpanan yang berlebihan dan harga yang merosot menyebabkan kerajaan British merangka skim sekatan :

1. Rancangan Sekatan Getah Stevenson 1922mengenakan sekatan kepada pengeluaran getahtujuannya untuk meningkatkan harga dan menstabilkan harga pada 54 sen sepaun dengan mengenakan kuota sebanyak 60% daripada jumlah pengeluaran pada tahun 1920Pengeluaran dikawal dengan mengurangkan hari menoreh dan pengenalan sistem kupon bagi menentukan jumlah jualan getah oleh pekebun kecilRancangan sekatan ini tidak berjaya kerana tidak disertai oleh negara pengeluar terbesar lain iaitu Hindia Timur Belanda (Indonesia)Pengeluaran Indonesia yang bertambah merugikan perusahaan peladangan getah di Tanah MelayuAkibat kegagalan usaha ini Rancangan Sekatan Stevenson dibatalkan pada tahun 1928

2. Rancangan Cuti Menoreh Mei 1930Gagal kerana pekebun kecil masih meneruskan kerja-kerja menoreh.Bilangan pekerja di lading-ladang getah dikurangkan dan upah mereka yang tidak diberhentikan juga diturunkan

3. Peraturan Getah Antarabangsa 1934memperkenalkan kuota eksport bagi setiap negara anggota dan menghalang negara anggota menambahkan keluasan tanah yang sedia ada untuk tanaman getah

Page 79: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

sepanjang tempoh sekatan itu harga getah bertambah baik dan meningkat dari 20 sen sepaun pada tahun 1935 kepada 43 sen sepaun pada tahun 1937kejayaan ini dicapai kerana hampir semua negara anggota mematuhi peraturan yang ditetapkanmenjelang tahun 1937 beberapa buah syarikat getah mula memperoleh keuntungan semulaKesimpulan

Selepas Perang Dunia Ke 2 dan pendudukan Jepun di Tanah Melayu,harapan untuk memulihkan harga getah dalam tempoh masa yang singkat terus musnahAmerika Syarikat memperkenalkan getah tiruan menjadi satu ancaman baru kepada perusahaan getah

Page 80: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

8. Sejauh manakah kemajuan dalam sistem pengangkutan di Tanah Melayu didorong oleh perusahaan bijih timah dan getah.

Pengenalan1. sebelum British campur tangan di Tanah Melayu, sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu hampir tidak wujud2. Kaedah perhubungan biasa ialah melalui sungai-sungai, jalan-jalan kecil dalam hutan dan juga lorong-lorong kecil yang dijadikan laluan kereta lembu

Isi1. Perusahaan bijih timah dan getah (6M)a. Jalan keretapi dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan dengan perlombonganb. Jalan keretapi pertama dibina menghubungkan Taiping-Port Weld, K Lumpur – Rawang, Seremban – Port Dicksonc. Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan bijih timah dan getah ke pelabuhand. Jalan raya utama menghubungkan K Lumpur – Kuantan (1899)e. Kemajuan dalam kegiatan perlombongan menyebabkan lebih banyak jalan raya dibina.f. Contohnya tahun 1880 an, Perak dan Selangor memperuntukkan hampir 50 % daripada keseluruhan belanjawan negeri untuk memajukan sistem perhubungan.

2. Faktor-faktor lain (14M)a. melicinkan pentadbiranb. menghubungkan ibu negeri dengan ibu negeri yang lain. Contohnya pembinaan jalan raya dari Johor Bahru di selatan ke sempadan Negara Thai di utara.c. pertumbuhan bandard. motokar mula diperkenalkan di Tanah Melayu (1902)e. mengangkut hasil-hasil pertanian dan perlombongan yang lainf. memudahkan bahan makanan dan peralatan melombong dibawa masukg. jarak dan masa perjalanan juga dapat disingkatkan. Contohnya sebelum jalan keretapi dibina, perjalanan dari Klang ke Kuala Lumpur mengambil masa tiga hari berbanding hanya 95 minit sahaja selepas perkhidmatan keretapi diperkenalkan.

Kesimpulan (2M)1. selain perkembangan bijih timah dan getah, terdapat faktor-faktor lain yang mendorong kemajuan sistem pengangkutan di Tanah Melayu2. Kemajuan dalam sistem pengangkutan telah membawa kepada kepesatan ekonomi diTanah Melayu yang hanya menguntungkan pihak British.

9. Sistem pendidikan yang diamalkan pada masa kini telah mengalami banyak perubahan. Bincangkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia sejak dari zaman penjajahan hingga

Page 81: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

kini.

Pengenalan (3M)Pada umumnya, terdapat 5 jenis pendidikan zaman penjajahan British iaitu sekolah Melayu, Inggeris, Cina, dan India serta sekolah agama.Semasa pendudukan Jepun, ‘sistem penjepunan’ telah cuba diterapkan dalam diri setiap rakyat Tanah MelayuSelepas merdeka, kerajaan telah berusaha mewujudkan satu dasar pendidikan yang menjadi asas kepada pembentukan bangsa yang bersatu padu.Isi (20M)1. Sistem pendidikan semasa penjajahan BritishTerbahagi kepada dua corak iaitu sekolah agama dan sekolah vernakulara) Sekolah agama madrasahpembukaan sekolah Inggeris dianggap sebagai ancaman kepada agama Islam dan budaya MelayuTokoh-tokoh dari Kaum Muda mempelopori pembukaan sekolah ini untuk bersaing dgn sekolah Inggeris dan vernakular MelayuMempunyai susunan dan organisasi lebih bersistematik berbanding sekolah pondokPenubuhan sekolah berlaku dgn pesat antara 1920 hingga 1940. Contoh. Madrasah Al Hadi Taib, Muar (1920), Al-Ma’hadil Mahmud, Kedah (1933), Al-Manshor, P. Pinang (1939).

b) Sekolah Vernakular (Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil)Sekolah MelayuKurikulum- Bahasa Melayu (Jawi), Matematik Asas, Ilmu Kesihatan, Ilmu Alam, berkebun sebelah pagi manakala sebelah petang mempelajari Bahasa Arab dan al QuranMemberi pelajaran minimum (membaca, menulis dan mengira)Untuk melahirkan masyarakat petani lebih baik drpd ibu bapa merekaContoh. Sek.Mel.Gelugur (1821), Sek.Mel.Bayan Lepas P.Pinang(1855); 2 buah di Singapura iaitu di Kg. Gelam dan Teluk Belanga(1856);dan 9 di Melaka(1858-1863)Sekolah CinaKurikulum mengikut negara China.Guru-guru, buku teks, kurikulum dan bahasa perantaraan kesemuanya dari ChinaPeringkat awal diusahakan secara persendirian dan dibiayai sendiri. Mulai 1901 menerima bantuan kewangan drpd kerajaan ChinaMula mndapat perhatian pihak Inggeris pada 1920 (mewajibkan sekolah vernakular Cina didaftarkan) dan diberi pembiayaan mulai 1923.Terdapat 3 peringkat: rendah(6 thn), menengah (3 thn) dan peringkat atas(3 thn)Sekolah TamilKurikulum asas kemahiran membaca, menulis dan mengiraBuku dan sukatan pelajaran serta bahasa pengantar dibawa dari IndiaTerbatas setakat sekolah rendah sahaja dan memakan masa 6 tahun iaitu, tahun asas selama setahun dan diikuti darjah satu hingga darjah limaKebanyakkan dibuka di ladang getah dan selepas 1920-an berlaku pertambahan pesat bilangan sekolah Tamil (1925-235 buah sekolah)1930-seorang Nazir Sekolah dilantik bagi menyelia dan mengawasi sekolah Tamil.Sekolah InggerisKurikulum condong kepada negara EnglandHanya terhad kpd golongan tertentu sahaja (85% penuntutnya kaum Cina dan golongan Melayu pula dari golongan atasan)

Page 82: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

Terdapat 2 tahap – rendah dan menengah.2. Sistem pendidikan semasa pendudukan Jepun (4M)mata pelajaran matematik dan teknikaltanam semangat cinta akan negara dan pemerintahsistem penjepunan – menjepunkan orang Melayu3. Sistem pendidikan selepas merdeka (6M)matlamatnya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat yang berbilang kaumsistem pendidikan kebangsaan yang seragamPenyata Razak 1956, Ordinan Pelajaran 1957, J/Kuasa Penyemak Pelajaran 1962(Abdul Rahman Talib)Akta Pendidikan 1961KesimpulanSelepas merdeka, usaha-usaha terus dilakukan untuk mengemas kini dan memperbaiki sistem pendidikan tinggalan penjajah.Kepentingan dasar pendidikan yang bersepadu tidak dapat dinafikan menyumbangkan kepada usaha ke arah menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan membentuk identiti kebangsaan.

10. Galurkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan sejak merdeka sehingga tahun 1970anPengenalanSemasa penjajahan British, sistem pendidikan bercorak vernakular telah diwujudkanSelepas Perang Dunia Ke 2, kerajaan British telah berusaha untuk membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu dan beberapa j/kuasa telah dibentuk.Sistem pendidikan yang digubal selepas merdeka bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Isi (20M)

1. Penyata Razak 1956

Cadangan:sekolah rendah dibahagikan kpd 2 jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sbg. bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sbg. bahasa pengantar.Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di kedua-dua sekolah itu.Murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajarSatu jenis sekolah menengah kebangsaan diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari.Penyata Razak diluluskan pada April 1957 sebagai Ordinan Pelajaran 1957

2. Penyata Rahman Talib 1960· Penyata Razak disemak semula pada 1957 dan dipengerusikan oleh Abd.Rahman Hj.Talib

Page 83: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,

(Menteri Pelajaran)· J/kuasa berpuas hati Penyata Razak dan membuat beberapa syor/cadanganCadangan:Pelajaran rendah percuma selama sembilan tahunKenaikan darjah secara automtik, iaitu dari darjah 1 sehingga tingkatan 3Peperiksaan penilaian sekolah rendahPeluasan pelajaran teknik dan vokasionalPeralihan bahasa pengantar

3. Akta Pelajaran 1961· Syor Rahman Talib digubal menjadi Akta Pelajaran 1961Cadangan:Satu kurikulum yang sama untuk semua sekolahBahasa melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajianKanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun

4. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.Cadangan:Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utamaKurikulum dan sistem peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun di samping meluaskan pendidikan teknik dan vokasionalMemperkenalkan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berasaskan 3MMempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti serta menggalakkkan kegiatan ko kurikulum

Kesimpulan.Usaha awal kerajaan selepas merdeka merupakan satu cabaran yang besar untuk menyusun semula sistem pendidikan agar bercorak Tanah Melayu.Sistem pendidikan kebangsaan kini berasaskan pelbagai cadangan dan laporan beberapa jawatankuasa pendidikan yang ditubuhkan khas untuk mengkaji sistem persekolahan di Tanah Melayu

Page 84: SEJARAH STPM KERTAS 2 (940/2) - Sahrulami @ DS … · Web viewKOLEKSI SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SEJARAH 2 BHG A DAN B . 1. Jelaskan peranan adat dalam masyarakat Melayu tradisional,