of 26 /26
SEJARAH HOKI Hoki adalah sukan yang popular bagi lelaki dan wanita di kebanyakan negara di seluruh dunia. Terdapat dua jenis hoki, iaitu satu jenis yang dimain di atas padang rumput, dan sejenis lagi yang dimain di dalam gelanggang ais. Di negara yang mana hoki ais tidak begitu menonjol, jenis hoki yang dimain di dalam padang rumput dikenali dengan mudah sebagai "hoki", sementara di negara yang mempunyai hoki ais, sukan itu dikenali sebagai hoki padang. Adalah dipercayai nama hoki berasal daripada bahasa Perancis, iaitu "hoquet", yang kemudiannya diterjemah kepada bahasa Inggeris menjadi "hockey

SEJARAH HOKI

Embed Size (px)

Text of SEJARAH HOKI

Page 1: SEJARAH HOKI

SEJARAH HOKI Hoki adalah sukan yang popular bagi lelaki dan wanita di kebanyakan negara di

seluruh dunia. Terdapat dua jenis hoki, iaitu satu jenis yang dimain di atas padang rumput, dan sejenis lagi yang dimain di

dalam gelanggang ais. Di negara yang mana hoki ais tidak begitu menonjol, jenis hoki yang dimain di dalam padang

rumput dikenali dengan mudah sebagai "hoki", sementara di negara yang mempunyai hoki ais, sukan itu dikenali sebagai

hoki padang. Adalah dipercayai nama hoki berasal daripada bahasa Perancis, iaitu "hoquet", yang kemudiannya diterjemah

kepada bahasa Inggeris menjadi "hockey

SEJARAH HOKI DI MALAYSIA

Page 2: SEJARAH HOKI

Sejarah hoki Malaysia hampir sama dengan India. Permainan ini dibawa ke negara tersebut oleh askar dan kakitangan

British pada 1892. Namun pada ketika itu, hoki masih belum lagi terkenal di kalangan rakyat tempatan. Selepas dua dekad

lebih, barulah penduduk tempatan mula meminati permainan ini.

Pada 1923, Malaya berjaya menubuhkan sebuah pasukan hoki dan telah mengadakan perlawanan persahabatan dengan

India yang baru sahaja memenangi pingat emas dalam Sukan Olimpik. Selepas itu, pasukan hoki negara telah menjelajah ke

beberapa negara di Macau dan Hong Kong dan mengadakan permainan persahabatan di sana

Page 3: SEJARAH HOKI
Page 4: SEJARAH HOKI

BOLA HOKI Bola hendaknya dibuat dari kulit putih dan dijahit dengan cara seperti pembungkus bola cricket. Berat bola tersebut sekurang-kurangnya minimum 5,5 ounces dan maksimum

5,75 ounces.

Lingkaran 8 13/16 in. Minimum, 9 ¾ maksimum

Berat

; 5,50 oz

Page 5: SEJARAH HOKI

minimum, 5,75

maksimum Sebelum

pertandingan dimulai kedua captain dapat bersama-sama bersepakat untuk bermain dengan bola yang dibuat dari plastik

atau bola kurk dengan ketentuan bahwa haruslah ukuran dan beratnya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diuraikan di

atas.

Bola dapat diganti selama berlangsungnya pertandingan.

KAYU PEMUKUL

Berat sebuah stick mempunyai batasan tertentu. Beratnya tidak boleh kurang

dari 12 ounces dan tidak melebihi 23 ounces untuk wanita dan 28 ounces untuk

Pria. Stick tersebut mempunyai bagian permukaan yang rata (flat face) di

sebelah kirinya, permukaan dari stick di sebelah kiri hingg sampai tempat

pegangan (handle). Kepala dari stick yang berada di sebelah bawah dari

sambungan kurang lebih ditengah batang stick haruslah terbuat dari kayu.

Stick tersebut tidak boleh dilekatkan, disambung atau dimasukkan logam atau

sejenisnya, demikian pula tidak dibenarkan adanya benda yang tajam atau

benda-benda lain yang dapat membahayakan.

Ujung stick tersebut haruslah berbentuk lengkung, tidak boleh rata atau berbentuk runcing.

CARA BERMAIN HOKI

Hoki adalah permainan yang dipertandingkan oleh 2 (dua) regu, yang terdiri atas 11 orang dari masing-masing regu. Seperti dimaklumi satu regu yang terdiri atas 11 pemain adalah :

1. Penjaga gawang2. Back kanan3. Back kiri4. Gelandang kanan5. Gelandang tengah6. Gelandang kiri7. Kanan luar8. Kanan dalam9. Penyerang tengah10. Kiri dalam11. Kiri luar

Peraturan Umum dari permainan Hoki adalah sebagai berikut : Seorang pemain dilarang untuk :

Page 6: SEJARAH HOKI

- Mengangkat stick di atas pundaknya bilamana dapat membahayakan.- Melakukan permainan yang dapat membahayakan- Memukul bola ke udara, mengangkatnya- Menendang atau menahan bola dengan kaki (kecuali penjaga gawang sesuaiperaturan)- Memukul, menggigit atau menahan stick lawan- Menghalangi lawan dengan badan atau stick, mendorong, menahan ataumenjatuhkan - menyandunglawannya.

Seorang pemain diperbolehkan untuk : - Menahan bola dengan tangan (sesuai peraturan yang berlaku), sepanjang bola tersebut jatuh dengan segera, jadi bukan menangkap bola melainkan menahan bola dengan telapan tangan yang terbuka.

Di dalam D (Striking circle) hanya penjaga gawang diperbolehkan bermaindengan kakinya, menendang dan menahan bola dengan bahagian tubuh badanyang mana saja, tetapi ia tidak bolah berbaring di atas atau di depan bola.

Hukuman yang dapat diberikan adalah : (1) Free hit/pukulan bebas Pukulan bebas dilakukan pada tempat dimana pelanggaran terjadi

(2) Penalty corner - short cornerPenalty corner dapat dilakukan di atas garis pinggi gawang regu yang mendapathukuman di sebelah mana saja, namun sekurang-kurangnya 2,75 m dari tianggawang yang terdekat.

Penalty corner ini diberikan bilamana seorang diketahui dengan jelas menyentuhbola disebelah daerah gawangnya atau disebabkan sesuatu hal yangdilakukannya di dalam D atau striking circle.

(3) Penalty StrokePenalty stroke diberikan disebabkan kesalahan yang dilakukan dalam D ataustriking circle bila seorang pemain yang bertahan dengan jelas menghalangisebuah bola yang akan masuk dengan cara yang tidak dibenarkan.

Penalty stroke dilakukan dari jarak 7,31 m dari depan gawang.

Pemain-pemain lainnya harus berada di belakang garis 25 yard. Bilamana penjaga gawang dapat menahan bola maka regu yang bertahan diberikan pukulan bebas (free hit) dari suatu titik 14,63 m dari gawang.

(4) Corner hit - long cornerCorner hit diberikan bilamana seorang pemain dengan tidak sengaja memukulatau memainkan bola ke belakang garis gawangnya dari jarak kurang dari garis25 yard.

Corner hit tersebut dilakukan dari jarak 9,14 m dari tiang gawang terdekat. Untuk hit ini pemain-pemain dari regu yang menyerang harus berada di belakang garis D atau striking circle.

(5) Offside Offiside adalah bilamana seorang pemain melampaui 2 pemain lawan di depannya apabila berada di daerah lapangan lawan. (6) Hit - in - pukulan ke dalam

Page 7: SEJARAH HOKI

Bilamana seorang memukul atau menyentuh bola dengan sticknya melampauigaris pinggi, hit ini dilakukan di atas garis oleh seorang pemain lawan dari tempatdimana bola itu keluar lapangan. Pemain-pemain lain dengan sticknya harusberada sekurang-kurangnya dalam jarak 4,55 m dari yang memukul bola.Apabila bola yang dipukul oleh seorang penyerang melampaui garis gawangmaka hitnya atau free hit dilakukan dari suatu titik 14,63 pada arah dimana bolatersebut meninggalkan atau keluar lapangan.

Demikianlah selayang pandang sejarah perkembangan olahraga Hoki dengansekelumit gambaran bagaimana olahraga ini dimainkan, beserta peraturan yangbersifat umum disertai peralatan yang digunakan.

SISTEM PERTANDINGAN HOK

up) dan diakhiri dengan sesi melegakan badan(cooling down). Memanaskanbadan adalah penting untuk merangsangkan sistem fisiologi badan supaya dapatadaptasi dengan peningkatan fungsi-fungsi metabolisme yang akan berlakuapabila atlit melakukan aktiviti fizikal yang lebih berat daripada biasa. Adaptasi iniakan membolehkan atlit bersedia dari segi psikologi dan juga penting bagimengelak dan mengurangkan berlakunya kecederaan otot.

2. ANSUR MAJU

Program latihan fizikal hendaklah bersifat progresif. Ia merujuk kepadapeningkatan kesukaran latihan yang beransur-ansur. Kadar peningkatanhendakalah berdasarkan kepada keupayaan individu. Individu adalah berbezamaka peningkatan intensiti latihan hendaklah sesuai dengan keupayaan setiapindividu. Beban kerja hendaklah bertambah. Ini dilakukan secara beransur-ansursesuai dengan pencapaian fizikal seseorang atlit yang menjalani latihan.Jurulatih pula perlu mengetahui bahawa jangka masa latihan yang diperlukanbagi seseorang atlit untuk berada dalam keadaan fizikal yang terbaik ialah 6hingga 8 minggu.

3. TAMBAH BEBAN

Mempunyai perkaitan yang rapat dengan ansur maju. Sistem latihan yangdirekabentuk hendaklah mengenakan tekanan dalam jangka masa yang sesuaisupaya dapat mengadaptasi dengan beban kerja yang berlebihan. Oleh itulatihan perlu mengenakan beban melebihi had biasa untuk meningkatkanprestasi komponen kecergasan fizikal yang hendak ditingkatkan.

4. PERBEZAAN INDIVIDU

Program latihan mestilah bersifat individu kerana terdapat perbezaan individudari segi matlamat, fisiologi, motivasi, genetik dan persekitaran. Oleh itu programlatihan yang sama tidak akan memberikan kesan yang sama ke atas semuaindividu.

5. INTENSITI

Di dalam sesuatu program latihan fizikal penekanan adalah terhadap intensitibeban latihan. Intensiti beban latihan diberi dengan mempertingkatkan tempohlatihan supaya atlit bekerja di atas paras kemampuan fizikal masing-masing.

Page 8: SEJARAH HOKI

Petunjuk paling nyata terhadap intensiti latihan yang baik adalah atlit mencapaikadar nadi latihan ke tahap sub maksimum. (70% higga 80% KNL).

6. SPESIFISITI (PENGKHUSUSAN)

Program latihan yang dirancang hendaklah menjurus kepada matlamat yanghendak dicapai. Latihan yang dirancang perlu melibatkan aktiviti-aktiviti yangdapat mempertingkatkan kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan (fleksibiliti)dan lain-lain aspek kecergasan fizikal. Latihan-latihan yang khusus hendaklahdijalankan mengikut permainan yang diceburi. Contoh bagi atlit lontar peluru

perlu banyak latihan di bahagian tangan, pinggang dan kaki. Atlit ini juga perlubanyak ditekankan dengan latihan untuk meningkatkan daya tahankardiovaskular.

7. KEKERAPAN LATIHAN

Gerakerja kecergasan haruslah dijadikan sebahagian aktiviti kehidupan.Kekerapan latihan akan menjamin peningkatan kecergasan fizikal kita. Adalahdicadangkan bahawa sekurang-kurangnya tiga kali seminggu sudah mencukupibagi seseorang individu untuk mengekalkan kecergasan dan kesihatannya.Bagaimanapun ia haruslah bersesuaian dengan latihan yang dilakukan. Latihanyang mempunyai intensiti rendah dan dilakukan dalam jangka masa yangpendek akan menghasilkan tahap kecergasan yang rendah.

8. MASA LATIHAN

Masa latihan bergantung rapat dengan intensiti aktiviti latihan. Untuk menaikkankadar nadi ke tahap 75% daripada 0% (kadar nadi rehat) semasa melakukanaktiviti latihan dalam jarak masa dari 30 minit adalah cukup bagi menghasilkankecergasan yang signifikan. Pada peringkat permulaan latihan hendaklahdihadkan dalam lingkungan 50% kadar nadi latihan dan tempuh latihanditurunkan 15 ke 20 minit sahaja. Ketika ini tubuh badan kita belum bersediauntuk menerima bebanan yang tinggi. Setelah beberapa minggu berlatih barulahintensiti latihan boleh dipertingkatkan.

9. KEBOLEHBALIKAN

Latihan yang dihjalankan hendaklah konsisten kerana kesan dan hasil latihantidak kekal. Penurunan ke atas prestasi akan berlaku sekiranya latihandijalankan tidak berterusan dan umumnya penurunan berlaku lebih cepatdaripada masa yang diambil untuk membinanya.

10. KEPELBAGAIAN LATIHAN.

Mempelbagaikan latihan dapat menghilangkan kebosanan dan rasa jemu atlit.Aplikasi penyilangan latihan adalah salah satu cara dapat mengurangkankebosanan dari mental dan fizikal.

11. PENYESUAIAN LATIHAN ATAU ADAPTASI.

Apabila sistem badan didedahkan kepada tekanan dan beban latihan yangberubah-ubah maka ia akan mengadaptasi secara perlahan-lahan untukmengatasi keperluan yang dikenakan ke atas latihan tersebut. Penyesuaiandapat dilakukan dengan memanipulasikan perkara berikut:-

Page 9: SEJARAH HOKI

o Kekerapan (frequency)o Intensiti ( Intensity )

o Masa (time)o Jensi (type)Latihan perlu dijalankan dengan berterusan. Umumnya latihan bersifat aerobikperlu dijalankan sebanyak tiga kali seminggu dan dijalankan sekurang-kurangnya20 minit bagi setiap sesi latihan. Intensiti latihan boleh ditafsir sebagi kualitilatihan. Intensiti latihan pada kadar nadi 60% - 90% akan memberi kesan kepadalatihan. Jenis aktiviti yang digunakan akan menentukan kesan latihan sebagaicontohnya senamrobik sesuai untuk meningkatkan keupayaan aerobik.Jangkamasa latihan penting untuk menentukan kesan latihan yang optimun.Sekiaranya terlalu singkat iaitu kurang dari 20 minit tidak akan memberi kesan keatas peningkatan keupayaan aerobik manakala jangkamasa terlalu lama pulaakan mengakibatkan kelesuan.

JENIS-JENIS LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL

1. Litar2. Bebanan3. Farklek4. Tekanan5. Jeda6. Plyometrik7. LSD (Long Slow Distance

Pendahuluan:

Berikut adalah beberapa informasi tentang bermain hoki dan beberapa latihan yang saya temukan membantu. Apakah Anda tertarik untuk hoki karena kamu mencintai permainan, atau bahkan jika Anda adalah tipe orang yang mencintai online taruhan , selalu membantu untuk mengetahui sedikit lebih banyak tentang permainan. Bermain hoki juga bisa sangat kompleks, kami bertujuan untuk menyediakan anda dengan beberapa tips terbaik. Permainan menghibur lain seperti bingo yang menyenangkan dan dapat dimainkan setiap jam hari.

Daftar Isi:

1. Forehand Passing 2. Backhand Passing 3. Pass Penerimaan 4. Stick Penanganan

Page 10: SEJARAH HOKI

5. Pindah ke Openings 6. Strategi ofensif (untuk datang) 7. Strategi Defensif (untuk datang) 8. Aturan lainnya Play

1. Forehand Passing

Kedua tangannya bergerak ke arah sasaran Anda. Jangan ayunan tongkat Anda di busur sebagaimana Anda melepaskan keping. lutut bend yang tepat penting. Jauhkan tongkat Anda dalam kontak dengan Puck, jangan tamparan pada keping saat Anda melewatinya. pass A harus dilakukan tanpa membuat suara apapun.

Bayangkan sebuah garis lurus ke arah sasaran Anda. Anda tetap harus mengikuti langsung melalui pada baris ini. Jika Anda cambuk tetap Anda di busur karena kau memberikan, lebih sulit untuk memprediksi mana Puck akan pergi! keping itu bisa meninggalkan tongkat Anda pada setiap titik di busur.

o bor: lulus dengan mitra untuk waktu yang lama o bor: menggunakan keping berat o bor: praktik bergerak saat Anda melewati Puck o bor: menambahkan gilirannya apabila Anda melewati Puck

Lihat foto untuk posisi puck (Me dan Emily)

2. Backhand Passing

Sekali lagi, adalah sangat penting untuk memastikan kedua tangannya bergerak ke arah sasaran Anda. Bayangkan sebuah garis lurus yang ditarik di es yang mengarah ke target Anda. tongkat Anda harus dapat berjalan dalam arah garis ini saat Anda melewati keping.

o latihan: sama seperti untuk maju melewati

3. Pass Penerimaan

Saran tersebut berlaku saat menerima keping baik pada forehand atau backhand. Seperti keping akan datang ke arah Anda, memindahkan tongkat ke arah keping dan miringkan ujung atas tongkat Anda terhadap keping. Sebagai kontak keping tongkat Anda, biarkan tongkat Anda bergerak sedikit ke arah keping untuk mengurangi dampak dari resepsi. Pada backhand itu adalah sangat penting untuk membiarkan hak keping silang di depan tubuh Anda saat Anda sedang menerimanya. Tidak memenuhi keping dengan tongkat kaku, atau keping akan memantul langsung dari pisau Anda.

4. Stick Penanganan

Seperti di resepsi berlalu, pisau dari cangkir tongkat keping bila Anda tetap penanganan. Hal ini berlaku baik bagi gerakan forehand dan backhand dalam menangani tongkat.

Page 11: SEJARAH HOKI

Anda akan menjadi pemain lebih berbahaya jika Anda memiliki berbagai gerak ketika Anda tetap penanganan. Hal ini membuat lebih mudah untuk menarik Puck keluar dari jangkauan oponents Anda, namun tetap menjaga kontrol.

o bor: menyerahkan tongkat di tempat selama 30 detik. bor o: menyerahkan tongkat lebar di tempat selama 30 detik. o bor: tongkat menangani dengan cara-8 angka sekitar Anda sarung tangan, namun tetap diam. o bor: tongkat menangani sekitar deretan pilons. Membuat bergerak di setiap Pilon pendekatan Anda. Menjadi meyakinkan! Praktek palsu untuk kedua forehand dan backhand.

5. Pindah ke Openings

o bor: terhuyung kerucut sekitar pusat lingkaran. Pertahanan lewat di antara kerucut untuk bergerak ke depan.

6. Serangan Strategi

Saat Anda skating melalui zona netral, cobalah untuk menjaga salah satu pemain depan di masing-masing "jalur" dari es. Ke depan ini tidak harus berada dalam satu garis lurus - mereka harus pada kedalaman yang berbeda. Sebagai contoh ...

| F1 | | F2 | | | | | | | F3 | |

Selalu menjaga satu orang tinggi di zona oposisi. Jika keping diserahkan, orang ini berada dalam posisi yang lebih baik untuk backchecking.

Pertahankan segitiga antara tiga depan seperti yang Anda serangan di zona oposisi. ________ | Tujuan | ^ F1 F2 | | Serangan F3 |

7. Strategi Defensif (untuk datang)

Ambil tubuh ... tidak mendapatkan dalam kebiasaan menonton keping! Jangan melebihi oposisi di belakang bersih Anda sendiri. Ingat, oposisi tidak dapat skor dari

belakang net! Ambil pemain terbuka di DEPAN yang bersih.

8. Aturan lainnya Play

1. Lakukan kontak dengan setiap lawan yang menyentuh keping dan selalu memukul mundur ke dalam bermain.

2. Berhati-hatilah dari pemain yang Anda mencakup tanpa keping dan mencegah dia dari menjadi faktor dalam bermain.

3. Di zona kami, pin pembawa keping ke papan. 4. Pindahkan pemain dari depan net. Biarkan kiper Anda melihat drama itu.

Page 12: SEJARAH HOKI

5. Selalu wajah memutar. Jangan lingkaran jauh dari drama itu. Hal ini sangat penting! Praktek skating sementara selalu menghadapi salah satu ujung arena, misalnya.

6. Berhenti dan segera meluncur keras ke arah lain pada semua turnovers (menghindari membuat lingkaran besar!). Gunakan pivot sebaliknya jika dibutuhkan.

7. Pergilah ke semua mengacak di sisi defensif (antara bersih dan merangkak itu). 8. Langsung cepat pada pucks longgar. 9. Lewatkan keping Facebook es daripada seluruh es di zona kita. Tidak lulus keping di depan bersih

Anda sendiri kecuali Anda 200% yakin bahwa itu tidak akan dicegat. 10. Makan keping atau membunuh memainkan, daripada membuat lulus buta. 11. Pass keping sekitar, tidak melalui, lawan di zona kita. Jangan mengambil kesempatan dalam zona

kita sendiri. 12. Ketika berada di bawah tekanan atau ragu pada blueline baik, mendapatkan keping keluar atau

dalam, dan keras! 13. Mendukung pembawa keping dengan bergerak dengan tujuan tanpa keping dan skating keras ke

lubang. 14. Mempercepat menjadi es terbuka untuk menerima keping. Jangan melambat ketika Anda menerima

keping. 15. Pindahkan keping ke atas es jika tim berada dalam posisi ofensif lebih baik dari anda. Ingat, Puck

bergerak lebih cepat dari yang Anda lakukan! 16. Bila Anda lewat outlet terdekat, Anda harus memastikan bahwa tidak ada pembela antara Anda dan

pelintas tersebut. 17. Pergi langsung ke internet dengan atau tanpa keping, dan tidak meluncur oleh net! Jauhkan tongkat

Anda pada es saat Anda pergi ke internet. 18. Jauhkan Puck mendalam, daripada memaksakan lulus ketika di zona ofensif. Jangan pingsan di

depan bersih jika tidak ada di sana, karena pasti akan menghasilkan omset. 19. rendah dari titik Tembak. Ini meminimalkan kemungkinan memukul lalu lintas di depan net. 20. Dapatkan langsung di depan kiper dengan tongkat Anda pada es untuk semua tembakan dari titik. 21. Gunakan menembak rilis cepat, seperti menembak pergelangan tangan atau snap shot, ketika Anda

berada di dekat dengan bersih oposisi. 22. Skate cepat untuk pucks sepanjang papan, sehingga akan memberikan lebih banyak waktu untuk

memutuskan apa yang harus dilakukan dengan keping setelah Anda tiba di sana. Jangan buang waktu ke sana!

Kecepatan di mana hoki sekarang dimainkan menyerukan pemain yang sangat terampil. Para pemain terbaik bisa bermanuver bola dan skor dengan presisi yang besar dan kecepatan, sementara bertujuan untuk menjaga kepemilikan bola sebanyak mungkin. Hoki juga menyerukan kemampuan untuk menghasilkan hits keras, tetapi ini harus disampaikan dengan akurasi dan tidak dianggap berbahaya oleh wasit.

Menggiring bola - Ketika seorang pemain bola bergerak di sepanjang lantai, itu adalah memanggil menggiring bola. Pemain berjalan sepanjang mendorong bola, mengontrol kecepatan dan arah bahwa perjalanan dengan tongkat mereka.

Push - ini adalah ketika pemain menggunakan pergelangan tangan mereka untuk memaksa bola ke depan, dan biasanya digunakan untuk mengoper bola ke pemain lain atau untuk menempatkan bola ke dalam bermain.

Page 13: SEJARAH HOKI

Flick - Juga disebut sebagai sendok, bermain ini mirip untuk mendorong tetapi tongkat diletakkan di sudut untuk mengangkat bola sedikit dari tanah.

Hit - bermain ini terjadi ketika tongkat dipindahkan kembali dari bola dan kemudian dibawa ke depan untuk menghubungi bola dengan kekuatan ekstra, sehingga perjalanan untuk jarak jauh.

Drive - Ini adalah identik untuk memukul, tetapi tongkat diambil lebih jauh ke belakang dan membawa maju dalam gerakan berayun dalam rangka untuk memukul bola, memaksanya perjalanan lebih jauh lagi.

Slap - Ini adalah lulus cepat dan keras atau ditembak yang dibuat pada tujuan. Tangan diadakan agak terpisah pada tongkat, dan setengah backswing digunakan untuk memberikan memukul kekuatan lebih. Jenis hit cocok untuk semua gambar yang perlu lebih kuat daripada dorongan.

Hit backhand - Ini adalah seperti memukul backhanded dalam tenis di bahwa itu adalah memukul mundur, tetapi kontak masih belum dapat dilakukan dengan bagian belakang bulat tongkat. Hal ini digunakan untuk baik lewat atau mencoba tujuan.

Menangani

Pemain akan mencoba mengatasi dengan menempatkan tongkat mereka di jalur bola. Pemain akan sering melakukan hal ini dengan meletakkan seluruh tongkat mereka dekat dengan tanah, yang menghasilkan penghalang yang lebih luas untuk bola. Untuk mencoba dan mempertahankan kepemilikan bola dalam tim, pemain lain yang memiliki kepemilikan bola baik akan melewati bola ke rekan, atau mencoba melakukan manuver bola menjauh dari mengatasi.

Menangani diperbolehkan dalam hoki selama tackler tidak menyentuh tongkat pemain lain sebelum mereka membuat kontak dengan bola atau setelah mengatasi. tackler juga tidak harus memaksa bek jalan keluar dengan menggunakan tubuhnya itu atau, atau mencoba untuk memainkan bola dengan kaki nya. Dalam situasi ini, hukuman akan diberikan terhadap tackler tersebut. Namun, jika menyentuh bola kaki pemain sengaja dan tidak ada manfaat diperoleh dari ini, hukuman tidak akan diberikan.

Obstruksi terjadi dalam tiga situasi utama: -

Jika tongkat bek berasal di antara bola dan tongkat penyerang, atau jika membuat kontak dengan tongkat penyerang.

Jika bek datang di antara bek dan bola tanpa melakukan mengatasi. Jika bagian ini oposisi terhadap bola tersebut akan diblokir, ini biasanya langkah yang disengaja.

Perintah

Pemain menggunakan perintah ketika mereka melewati dan manuver antara pemain di tim yang berlawanan dan ingin berkomunikasi dengan seluruh tim apa yang mereka lakukan. Perintah-perintah ini bervariasi antara tim sehingga tim lawan tidak akan dapat memecahkan apa taktik yang akan mereka gunakan. Namun, ada beberapa kalimat universal yang digunakan:

Melalui atau lurus - ini disebut jika pemain ingin melewati bola lurus ke depan untuk tim lain.

Page 14: SEJARAH HOKI

Flat atau persegi - ini digunakan ketika lulus akan dibuat oleh pemain ke kiri atau kanan pada sudut 90 derajat, untuk pemain lain.

Drop - ini dipanggil saat pemain akan membuat lulus mundur. Up atau melalui - ini disebut jika pemain ingin melewati bola ke depan pada suatu sudut.

Page 15: SEJARAH HOKI

SEJARAH HOKI Hoki adalah sukan yang popular bagi lelaki dan wanita di kebanyakan negara di

seluruh dunia. Terdapat dua jenis hoki, iaitu satu jenis yang dimain di atas padang rumput, dan sejenis lagi yang dimain di

dalam gelanggang ais. Di negara yang mana hoki ais tidak begitu menonjol, jenis hoki yang dimain di dalam padang

rumput dikenali dengan mudah sebagai "hoki", sementara di negara yang mempunyai hoki ais, sukan itu dikenali sebagai

hoki padang. Adalah dipercayai nama hoki berasal daripada bahasa Perancis, iaitu "hoquet", yang kemudiannya diterjemah

kepada bahasa Inggeris menjadi "hockey

SEJARAH HOKI DI MALAYSIA

Sejarah hoki Malaysia hampir sama dengan India. Permainan ini dibawa ke negara tersebut oleh askar dan kakitangan

British pada 1892. Namun pada ketika itu, hoki masih belum lagi terkenal di kalangan rakyat tempatan. Selepas dua dekad

lebih, barulah penduduk tempatan mula meminati permainan ini.

Pada 1923, Malaya berjaya menubuhkan sebuah pasukan hoki dan telah mengadakan perlawanan persahabatan dengan

India yang baru sahaja memenangi pingat emas dalam Sukan Olimpik. Selepas itu, pasukan hoki negara telah menjelajah ke

beberapa negara di Macau dan Hong Kong dan mengadakan permainan persahabatan di sana

Page 16: SEJARAH HOKI
Page 17: SEJARAH HOKI

BOLA HOKI Bola hendaknya dibuat dari kulit putih dan dijahit dengan cara seperti pembungkus bola cricket. Berat bola tersebut sekurang-kurangnya minimum 5,5 ounces dan maksimum

5,75 ounces.

Lingkaran 8 13/16 in. Minimum, 9 ¾ maksimum

Berat

; 5,50 oz

Page 18: SEJARAH HOKI

minimum, 5,75

maksimum Sebelum

pertandingan dimulai kedua captain dapat bersama-sama bersepakat untuk bermain dengan bola yang dibuat dari plastik

atau bola kurk dengan ketentuan bahwa haruslah ukuran dan beratnya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diuraikan di

atas.

Bola dapat diganti selama berlangsungnya pertandingan.

KAYU PEMUKUL

Berat sebuah stick mempunyai batasan tertentu. Beratnya tidak boleh kurang

dari 12 ounces dan tidak melebihi 23 ounces untuk wanita dan 28 ounces untuk

Pria. Stick tersebut mempunyai bagian permukaan yang rata (flat face) di

sebelah kirinya, permukaan dari stick di sebelah kiri hingg sampai tempat

pegangan (handle). Kepala dari stick yang berada di sebelah bawah dari

sambungan kurang lebih ditengah batang stick haruslah terbuat dari kayu.

Stick tersebut tidak boleh dilekatkan, disambung atau dimasukkan logam atau

sejenisnya, demikian pula tidak dibenarkan adanya benda yang tajam atau

benda-benda lain yang dapat membahayakan.

Ujung stick tersebut haruslah berbentuk lengkung, tidak boleh rata atau berbentuk runcing.

pada tahun 1861. Kelab ini juga turut memperkanalkan undang-undang permainan hoki seperti cara bermain,

penggunaan pengadil, kawasan permainan yang terhad dan menggenakan hukumankepada pemain yang melakukan

kesalahan.

Berikutan dengan itu, undang-undang hoki telah pun di gubal serta diperkemaskan dalam satu mesyuarat di London

pada tahun 1875. Lapan tahun kemudian, Wimbledon Hockey Club telah merumuskan undang-undang yang lebih

baik dan kemas untuk permainan ini. Pada tahun 1886, sukan hoki mula diiktiraf dan menjadi sukan paling diminati

di dunia. Dari England, permainan ini mula tersebar ke negara-negara seperti India, Amerika Syarikat dan beberapa

negara Eropah.

Permainan Antarabangsa

Page 19: SEJARAH HOKI

Perkembangan sukan hoki ini terus menular ke setiap pelusuk negara dengan pesatnya. Maka, detik bermulanya

sebagai permainan antarabangsa apabila sukan ini diteriam sebagai salah satu acara dalam Sukan Olimpik pada

tahun 1896. Meskipun ditolak pada Sukan Olimpik tahun 1924 tetapi telah diterima semula pada tahun berikutnya.

Kini sukan hoki menjadi tidak asing lagi dalam setiap sukan terbesar yang berlangsung.

Seperti permainan yang lain hoki juga turut mempunyai satu badan khusus di peringkat dunia bagi menyelaraskan

dan menganjurkan setiap pertandingan yang melibatkan suka hoki. Pada tahun 1924, tertubuhlah persatuan Hoki

Antarabngsa (FIH) atas usaha negara-negara Eropah iaitu Austria, Belgium, Czechoslovakia, Hungary, Perancis,

Sepanyol dan Switzerland. Dengan itu, permainan hoki kini mempunyai badan khusus yang menjadi pengalola rasmi

bagi sukan ini di peringkat antarabangsa.

Antara usaha terpenting badan ini ialah memperkemaskan undang-undang serta peraturan permainan ini agar

semua negara dapat bermain dengan lebih teratur dan menarik. Badan ini juga turut bertanggungjawab

menganjurkan kejohanan dunia seperti Piala Dunia, Sukan Olimpik, Sukan asia, Kejohanan Antara Benua,

Kejohanan Antara Juara-Juara, Kejohanan Eropah dan sebagainya.

Di peringkat dunia, antara pasukan yang sering menjadi pancabar terkuat termasuklah India dan malaysia. Negara

dari Asia, Malaysia, belanda, Jerman Barat, sepanyol dan England yang mewakili Eropah serta Australia dan New

Zealand.

Hoki Di malaysia

Sukan hoki ini diperkenalkan ke negara kita oleh askar dan kakitangan Inggeris yang bertugas di sini pada tahun

1892. Pada awal pengenalan, sukan ini hanya menarik minat orang-orang inggeris dan Eropah sahaja. Walau

bagaimanapun, masa berubah dengan pantas sehingga pada tahun 1904 telah berlangsungnya perlawanan pertama

di negara kita iaitu antara Selangor dan s\Singapura.

Mulai tahun 1920 permainan ini mula menular di kalangan penduduk tempatan dimana berlakunya anjakan yang

memberangsangkan apabila banyak penyertaan yang diterima untuk mempelajari dan bermain. Semua perimgkat

umur mula meminati sukan ini tidak mengira bangsa dan jantina. Pada tahun 1926 perlawanan hoki pertama

melibatkan penduduk tempatan , iaitu di antara Negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan Negeri-negeri Selat.

Tidak berapa lama kemudian, negara kita berjaya menubuhkan pasukan hokinya sendiri. Ini terjadi pada tahun

1923, iaitu sebagai usaha mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan kebangsaan India yang

mengadakan lawatan ke negara kita. Ketika itu pasukan India baru sahaja memenangi pingat emas Sukan Olimpik.

Liga hoki dimulakan di negara kita, iaitu pada tahun 1946 di Taiping kemudian di Kuala Lumpur, Ipoh, Singapura

Page 20: SEJARAH HOKI

dan Pulau Pinang. Pada tahun 1948 Persekutuan Hoki Tanah Melayu (MHF) ditubuhkan sebagai badan penyelaras

permainan ini di negara kita. Pada tahun 1953 FIH telah menerima MHF sebagai ahli gabungannya. Kejohanan hoki

pertama anjuran MHF ialah pada tahun 1951 hingga kini . Allahyarham Tun Abdul Razak dilantik sebagai

Presiden

MHF (1957) beliau menghadiahkan sebuah piala sebagai rebutan untuk pertandingan antara negeri ini. Piala

ini

dinamakan Piala Razak. Bagaimanapun pada tahun 1963 barulah pertandingan ini berjaya dianjurkan.

Penekanan Permainan Hoki

Beberapa penekanan perlu diambil kira oleh seseorang jurulatih selaras dengan matlamat dan objektif

permainan

untuk menghasilkan pemain-pemain yang berkaliber, mantap, berwibawa, berpengetahuan dan seimbang

dalam

menguasai kemahiran permainan dengan penerapan nilai-nilai murni. Ini merangkumi aspek-aspek :-

i. penguasaan kemahiran

ii. pengembangan pengetahuan

iii. pembentukan moral

Bilangan Pemain Dan Cara Permainan

Seperti permainan-permainan padang yang lain, umpamanya bola sepak dan ragbi, hoki juga dimainkan

oleh dua

pasukan yang mengandungi 11 orang pemain setiap pasukan. Tujuan utama permainan permainan ini ialah

memasukkan bola ke dalam gol lawan. Bola hendaklah dipukul dengan kayu yang dibentuk khas untuk

permainan

ini. Pemain tidak dibenarkan menyepak, melontar atau mengenakan bola kepada mana-mana bahagian

badannya

kecuali penjaga gol dengan mematuhi undang-undang tertentu.

Kawasan Permainan

Padang hoki berbentuk rata dan saiznya memainkan peranan utama dalam permainan ini. Jika ianya terlalu

sempit,

Page 21: SEJARAH HOKI

pemain-pemain akan penuh sesak dan kemungkinan reka tidak dapat melakukan pergerakan yang

diperlukan

seperti melakukan hantaran bola serta memukul bola kedalam gol. Sehubungan dengan itu pemain agak

sukar

untuk melakukan kemahiran-kemahiran lain seperti menggelecek dan mencedok bola. Sebaliknya jika

kawasan

padang permainan terlalu luas, keselesaan bermain dalam satu kelompok akan terbantut. Ini mungkin

disebabkan

oleh kesukaran menghantar bola kepada rakan sepasukan kerana kedudukan mereka diantara satu sama lain

agak

jauh.

Mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan permainan hoki antarabangsa, padang hoki hendaklah

berbentuk

segiempat bujur yang berukuran 91.4 meter dan lebarnya 54.7 meter. Permukaannya hendaklah berbentuk

rata dan

mempunyai tanda-tanda seperti yang diperlukan untuk permainan ini. Permukaan padang jenis rumput atau

lain-

lain bahan yang tidak membahayakan boleh digunakan untuk pertandingan. Permainan hoki yang dijalankan

di atas

padang jenis berumput tiruan atau astroturf adalah lebih baik dari padang berumput biasa. Ini kerana diatas

padang jenis tiruan bola boleh bergerak dengan lebih lancar tanpa gangguan. Gangguan yang biasa terdapat

terdiri

daripada takungan air atau rumput, terutama jika terdapat padang yang berumput panjang.

Kayu Hoki

Kayu hoki, pada kebiasaannya diperbuat daripada ash atau mulberry. Undang-undang hoki telah

menyatakan

bahawa setiap pemain hendaklah menggunakan kayu yang mempunyai permukaan rata dibahagian kiri.

Oleh itu

kayu hoki mengiri, untuk pemain kidal tidak wujud dalam permainan hoki. Permukaan kayu hoki serta

Page 22: SEJARAH HOKI

bentuknya

digambarkan seperti berikut:-

Panjang kayu hoki adalah bergantung kepada bentuk badan dan juga kedudukan pemain dalam permainan.

Sehubungan dengan itu, panjang kayu hoki adalah tidak selaras dengan ketinggian seseorang pemain dalam

permainan. Pada kebiasaannya panjang kayu hoki adalah antara 0.89 meter hingga 0.94 meter dan beratnya

ialah

antara 510g hingga 624g untuk wanita dan antara 510g hingga 794g untuk lelaki. Bagaimanapun biasanya kayu yang

beratnya 510g- 624g sering digunakan.

Kayu hoki hendaklah disimpan di tempat yang berhawa sederhana serta kurang lembap. Semasa menyimpan, kayu

hoki perlu digosok dengan minyak untuk menjauhkan daripada pecah. Kayu hoki yang pecah pada mana-mana

bahagian tidak digalakkan menggunakannya, kerana boleh mendatangkan bahaya.

Jangkamasa Permainan

Jangkamasa permainan sesebuah perlawanan hoki adalah 70 minit, dengan setiap separuh masa mengambil masa

sebanyak 35 minit. Perlawanan akan ditamatkan tepat 70 minit dan tiada masa kecederaan diberikan, berikutan

masa dihentikan setiap kali bola keluar atau pemain mengalami kecederaan.

Para ahli sejarah menyebut, permainan hoki berasal dari Persia, karena olahraga yang mirip dengan permainan yang dikenal sekarang sudah dimainkan sekitar 4000 tahun yang lalu. Ukiran-ukiran pada gua di Beni Hassan di lembah Nill menggambarkan, berabad-abad yang lalu oleh orang-orang Mesir bermain suatu permainan yang mirip hoki. Juga di Yunani sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Perkumpulan hoki pertama berdiri di Blackhealth, London tahun 1861. Baru tahun 1900 peraturan-peraturan mulai diseragamkan dan pada tahun 1908, hoki dipertandingkan dalam London games, Induk organsiasi Hoki Internasional terbentuk di Paris pada tahun 1924 dengan nama Federation Internationale de Hockey Surgazon , disingkat FIH.

Jenis permainan hoki sendiri dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :