of 14 /14
SELAMAT SEJAHTERA DISEDIAKAN OLEH : ESWARI A/P NAGALINGAM KASTURY A/P SEKARAN ARVENAA A/P SUBRAMANIAM SUBASINY A/P RAJOO PUVANESWARY A/P TAMILCHELVAN HAAHSHINI A/P AMIRTHALINGAM ESWARI A/P ARJUNAN RI-CIRI GURU YANG EFEKT

Sejarah Analisis Data

  • Upload
    -

  • View
    67

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

data

Text of Sejarah Analisis Data

SELAMAT SEJAHTERA

SELAMAT SEJAHTERADISEDIAKAN OLEH :

ESWARI A/P NAGALINGAMKASTURY A/P SEKARANARVENAA A/P SUBRAMANIAMSUBASINY A/P RAJOOPUVANESWARY A/P TAMILCHELVANHAAHSHINI A/P AMIRTHALINGAMESWARI A/P ARJUNANCIRI-CIRI GURU YANG EFEKTIFCIRI GURU YANG EFEKTIFGuru yang efektif menurut al-Ghazali :Mempunyai rasa simpati kepada murid dan menganggap serta melayani mereka sebagaimana anaknya sendiri.Menurut Ibnu Jamaah, seperti berikut :Mempunyai kefahaman minimum serta berjinak-jinak dengan bidang pelajaran yang lain selain daripada bidang pengkhususannya.Menurut Yaakub Isa (1994) :Mampu mengajar atau mendidik dengan baik lalu pendidikannya menjadi berkesan sementara objektif pengajarannya tercapai.

Menurut Michael Marland : seorang guru dapat dikatakan efektif apabila ia memiliki sikap tajam perhatian dan pantang menyerah, penjelasannya mudah difahami oleh murid-murid.Menurut Ryans (1964) :Mempunyai imaginasi yang tinggi yang membolehkannya memberikan pelbagai jenis contoh yang mampu membantu para pelajarnya memahami sesuatu perkara dengan cepat dan mudah.

BILSOALAN1Guru sejarah saya sentiasa menentukan objektif pelajaran berasaskan tahap pencapaian pelajar sebelum memulakan pengajaran.2Guru sejarah saya sentiasa mengutamakan keceriaan, interaksi yang positif dan penglibatan murid yang aktif.3Guru sejarah saya sentiasa menaiki motivasi dan mencungkil bakat pelajarnya.4Guru sejarah saya sentiasa rajin menyediakan rancangan mengajar sebelum menghadirkan diri ke kelas.5Guru sejarah saya mempunyai kecekapan , pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang diceburinya.6Guru sejarah saya sentiasa menggunakan kaedah tindakan susulan melalui penggayaan dan pemulihan.7Guru sejarah saya menggunakan kepelbagaian kaedah mengajar yang menarik semasa menjalankan P&P8Guru sejarah saya sentiasa pandai mengurus bilik darjah yang berdisiplin, susunan meja dan kerusi serta persekitaran harmoni keilmuan.9Guru sejarah saya sentiasa mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapat maklumat dan menguji kefahaman para pelajar.10Guru sejarah saya memberi penjelasan yang jelas dan penghuraian yang mendalam tentang subjek sejarah. SkalaItemSangat tidak setujuTidak setuju Agak setujuSetujuSangat setuju19 (5%)39 (21.67%)25 (13.89%)55 (30.56%)65 ( 36.11%)23 (1.67%)12 (6.67%)36 (20%)75 (41.67%)44 (24.44%)310 (5.56%)29 (16.1%)41 (22.78%)56 (31.11%)47 (26.11%)48 ( 4.44%)30 (16.67%)45 (25%)56 (31.11%)46 (25.56%)58 (4.44%)17 (9.44%)40 (22.22%)69 (38.33%)60 (33.33%)67 ( 3.89%)30 (16.67%)34 (18.89%)65 (36.11%)48 (26.67%)710 (5.56%)33 (18.33%)37 (20.56%)61 (33.89%)42 (23.33%)810 (5.56%)21 (11.67%)30 (16.67%)68 (37.78%)53 (29.44%)99 (5%)32 (17.78%)29 (16.1%)76 (42.22%)45 (25%) 107 (3.89%)39 (21.67%)32 (17.78%)53 (29.44%)61 (33.70%)Soalan dan jawapan1) Bagaimanakah suatu suasana bilik darjah yang berdisiplin, susunan meja dan kerusi serta persekitaran harmoni keilmuan dapat mempengaruhi pemahaman murid terhadap subjek sejarah?PELAJAR 1 : Persekitaran bilik darjah harmoni dapat mempengaruhi keminatan saya terhadap subjek sejarah disebabkan saya selesa berada dalam kelas.PELAJAR 2 : Sekiranya, suasana bilik darjah tidak berada dalam keadaan kondusif saya tidak akan berasa selesa malah bosan mempelajari subjek sejarah.

2) Menurut kajian kami, mendapati bahawa ramai responden menyetujui pendapat bahawa Guru sejarah saya sentiasa mengutamakan keceriaan, interaksi yang positif dan penglibatan murid yang aktif. Pada pendapat anda, sejauhmanakah guru yang bersikap seperti tersebut dapat mewujudkan perubahan dalam diri seseorang murid?PELAJAR 1 : Ya. Hal Ini benar kerana saya memang berasa seronok untuk mempelajari sejarah disebabkan guru saya sentiasa ceria dan mengutamakan penglibatan kami dalam pembelajaran.PELAJAR 2 : Saya setuju dengan pendapat dia atas kerana saya benci matapelajaran sejarah disebabkan guru sejarah saya tidak pernah memberi peluang kepada kami untuk melibatkan diri dalam pembelajaran.

3) Dapatkah mewujudkan keminatan subjek sejarah sekiranya guru sejarah memberi penjelasan yang jelas dan penghuraian yang mendalam tentang subjek sejarah?PELAJAR 1 : Ya, kerana penjelasan yang jelas dan penghuraian yang mendalam tentang subjek sejarah dapat menjamin pemahaman pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan.PELAJAR 2 : Ya, kerana seseorang murid itu akan bersemangat untuk belajar sejarah apabila dia mendapat penghuraian yang mendalam tentang isi pelajaran yang disampaikan.

4) Adakah penting seseorang guru sejarah menentukan objektif pelajaran berasaskan tahap pencapaian pelajar sebelum memulakan pengajaran.PELAJAR 1 : Ya, penting kerana setiap pelajar yang mempunyai tahap pencapaian yang berbeza, jadi penentuan objektif berdasarkan tahap mereka adalah penting supaya semua pelajar dapat memahaminya.PELAJAR 2 : Merancang dan menentukan objektif pelajaran itu adalah penting kerana ia merupakan persediaan awal supaya dapat menjalankan P&P dengan berkesan.

KesimpulannyaKesimpulannya, sebagai seorang guru yang efektif mereka perlulah memiliki sifat-sifat yang boleh dicontohi oleh para murid disamping sentiasa berfikiran progresif dan saintifik seperi yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Guru.SeKIAN , TERIMA KASIH