Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

Embed Size (px)

Text of Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  1/14

  Universitatea Politehnica Bucuresti

  Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

  Masterand:

  Burlacu Alina

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  2/14

  *Asigurarea securitatii prin metode criptografice

  *Securiarea Infrastructurii

  *Securiarea !omunicatiei

  *Stadanrdiarea retelelor "P#

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  3/14

  *Algoritmi cu cheie pu$lica:* %iffie&'ellman

  * (SA

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  4/14

  *!ategorii de atacuri:

  *(ecunoastere

  *Acces

  *#egarea serviciilor

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  5/14

  *Securitatea re)elelor are ca scop prote*areaacestora +i a aplica)iilor de re)ea mpotriva

  unor atacuri- Pentru a realia acest lucru,companiile a$ordeaa securitatea re)elelorcre.nd o politic/ de securitate +i pe $aaacestei politici, o arhitectur/ de securitate are)elelor-

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  6/14

  *!oncepte generale* Un "P# este o re)ea a companiei implementat/ pe o

  infrastructur/ comun/, folosind acelea+i politici desecuritate, management +i performan)/ care se aplic/de o$icei ntr&o re)ea privat/-

  *Solutii "P#

  *(emote Access

  *Site&to&Site

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  7/14

  *%efinitie & o suit/ de protocoale devoltate de IETF

  pentru a do$andi servicii sigure re)elelor cu comutarede pachete IP

  *Moduri de functionare* Transport & informa)ia este ncapsulat/ altfel nc.t ea

  poate fi securiat/ ntre punctele terminale alecone0iunii

  * Tunel & ncapsulea/ pachetele IPv1 n cadre IP securiate

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  8/14

  *Structura IPSec

  *%oua protocoale de securitate* Authentification Header 2A'3 4 autentificare

  * Encapsulated Security Payload 2ESP3

  *Un protocol de negociere* Internet Key Exchange (IKE) - negocierea set/rilor de

  cone0iune IPsec

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  9/14

  * 5n versiunea ini)ial/ IPSec, A' +i ESP erau des utilia)i mpreun/2ESP nu asigura autentificarea3, dar n cea de&a doua versiune, A'devine mai pu)in semnificativ, p.n/ la stadiul m care unele

  sisteme nu mai suport/ A'-

  *!aracteristici:* asigur/ integritatea datelor +i autentificarea utiliatorilor* nu poate cripta nicio por)iune din pachet

  *Moduri de functionare:* Tunel* Transport

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  10/14

  *!aracteristici:* nu asigura autentificarea*

  cripteaa datagramele IP* foloseste algoritmul de criptare sta$ilit de utiliator

  *Moduri de functionare:* Tunel & ESP crea/ un nou antet IP pentru fiecare pachet care afi+ea/

  capetele de tunel ESP, dar si sursa +i destina)ia pachetului-* Transport & ESP utiliea/ antetul original IP, n loc s/ creee unul nou-

  *Algoritmii de criptare propu+i de ESP sunt: AES, %ES +i 6%ES

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  11/14

  *#egociaa setarile de cone0iune IPSec

  *!reeaa si administreaa Asocierile de Securitate 2SA3

  *Tipuri de SA:

  * I7E SA

  * IPSec SA

  *Functionare I7E

  *Faa 8 & asigur/ autentificarea reciproc/ a celor dou/capete I7E +i sta$ilirea cheii pentru sesiunearespectiv/

  *Faa 9 4 furniea/ negocierea +i sta$ilirea

  asocia)iilor de securitate IPSec 2IPSec SA3 folosingESP sau A' pentru prote*area traficului IP-

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  12/14

  *(E & un protocol de tunelare devoltat de !isco care poate ncapsula o mare varietate de tipuri de pachete aleprotocoalelor de re)ea n interiorul tunelelor IP, cre.nd oleg/tur/ virtual/ punct la punct, ntre routere aflate ladistan)/, peste o re)ea IP

  *!onstruirea unei re)ele virtuale private folosind IPSec pentruconectivitatea dintre capete are c.teva limit/ri:

  *IPSec poate cripta;decripta doar traficul IP

  * traficul IP destinat unei adrese de difuare nu poate fi procesat deIPSec, ceea ce nseamn/ c/ nu poate traversa tunelul-

  * de asemenea, rutarea dinamic/ folosind procoale ca EI(P,

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  13/14

  *Avanta*e:*configurarea echipamentelor "P# mai simpl/

  *posi$ilitatea de a rula protocoale dinamice ntreloca)ii pentru a anun)a su$re)elele prote*ate

  *se poate folosi at.t modul tunel c.t +i cel

  transport

 • 8/18/2019 Securizarea Retelelor de Date - IPSEC

  14/14