Click here to load reader

Se restaurează încă un turn din Cetatea Sighişoarei ... filepaţi din Lunca Dunării, Valea Cernei şi Munţii cu acelaşi nume în Bazinul superior al Târnavei Mari în sud-estul

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Se restaurează încă un turn din Cetatea Sighişoarei ... filepaţi din Lunca Dunării, Valea...

 • Fondat în 1998

  NR. 852

  12 pagini - 1,50 lei

  21 - 27 mai 2014

  „Cunoaşterea este prin ea însăşi putere” - Francis Bacon

  Herculane, staţiune construită în anul 102 d.Ch. de Împăratul Traian,printre cele mai vechi staţiuni balneare din lume, care a vrăjit împă-raţi şi împărătese, a fost prezentată la adevărata sa valoare joi după-amiaza în cadrul unui eveniment cultural de excepţie găzduit deSighişoara. Asociaţia literară creneluri sighişorene în parteneriat cuŞcoala gimnazială Zaharia Boiu l-au avut ca invitat pe domnul inginerDorin Bălteanu, muzeograf şi manager pentru activităţi turistice, au-torul cărţii în doua volume: Herculane - Arc peste timp. La sfârşitulsec. XIX, Băile Herculane era o staţiune consacrată pe plan interna-ţional, devenind o destinaţie solicitată atât de oamenii simpli, care-şi căutau leacul pentru bolile de care sufereau, cât şi de maripersonalităţi politice ale vremii care găseau aici locul ideal atât pentruîntâlniri de stat cât şi pentru relaxare şi tratament. Despre frumoasastaţiune a vorbit în paginile cărţii sale inginer Dorin Bălteanu, iareconomist librar Luciana Todea a realizat o deosebită recenzie a mo-nografiei de plin interes turistic: Herculane - Arc peste timp, aceastadin urmă trasând şi arcul imaginar între cele două obiective turistice:Herculane şi Sighişoara. „Oraşul şi staţiunea Herculane fiind unobiectiv turistic de primă însemnătate, în patrimoniul turistic al Ro-mâniei se poate vorbi de un arc istoric, cultural şi turistic peste Car-paţi din Lunca Dunării, Valea Cernei şi Munţii cu acelaşi nume înBazinul superior al Târnavei Mari în sud-estul Transilvaniei. Băile

  Herculane şi Cetatea medievală a Sighişoarei, două obiective turisticediametral opuse, la fel de cunoscute şi preţuite atât în ţară cât şi pestehotare. Staţiunea şi oraşul Herculane sunt situate în judeţul CaraşSeverin între munţii Cernei şi Mehedinţi, singura zonă cu climat sub-mediteranean din ţară, cu un aer puternic ionizat, ape termale şi mi-nerale folosite în diverse tratamente. Băile sunt atestate documentarîncă din anul 152 dH, staţiunea balneoclimaterică poartă numelezeului Hercule, fiul lui Jupiter care se însoară în Olimp cu Hebe,zeiţa tinereţii. În centrul staţiunii tronează statuia lui Hercules carereprezintă în mitologie simbolul puterii, iar pentru romani echilibruldintre forţa fizică şi energia spirituală creatoare. Tocmai de aceeaHercules este patronul gimnaziilor, sporturilor şi al apelor termale.Lucrarea domnului inginer Dorin Bălteanu este o monografie de plininteres turistic în care sunt scoase în evidenţă cele două mari pe-rioade de glorie ale staţiunii: cea din timpul romanilor cea care aubeneficiat de efectele miraculoase ale apelor termale, lăsând în urmăconstrucţii specifice, terme, apeducte, altare, statui, care şi astăzi staumărturie unui deplin interes încă din antichitate, cunoscut fiind cul-tul romanilor pentru terme, pe care le considerau „doctorul recu-perator de sănătate”. Cealaltă perioadă de apogeu a staţiunii estecea a monarhiei habsburgice din timpul Imperiului Austro-Ungar.

  (continuare în pagina 7)

  Herculane - Arc peste timp

  Hram la biserica dincel mai mare cartier

  al Sighişoarei

  pag. 12

  Se restaurează încă un turndin Cetatea Sighişoarei

  pag. 7

  Citiţi în acest număr...Nou sistem de ajutorare la CARP - pag. 2

  Alergiile, o mare problemă! - pag. 2

  Interfonul vă poate salva bunurile - pag. 2

  Cultura şi Zidiri sufleteşti - pag. 4

  Stresul şi apariţia psoriazisului - pag. 5

  Mica publicitate - pag. 8 şi 9

  Concursuri şi câştigători - pag. 10

  Bani pentru calculatoare - pag. 11

  Maşini de Pompieri şiSMURD la Biserica din Deal

  pag. 7

  Cum avizează ministerul Apărării dinGuvernul Ponta apologia armatei sovietice,promovarea simbolurilor comuniste şi falsul

  istoric, în plin centrul Sighişoarei şial României, lângă Catedrala Ortodoxă

  Noi argumente pentru strămutarea necropolei bolşevice sovietice dincentrul municipiului Sighişoara, reamenajată (restaurată?)în dispreţpentru sighişoreni, falsificându-le istoria cu avizul unor structuri din

  guvernul Ponta şi cu finanţarea regimului Putin

  1. Protopopiatul Ortodox din Sighişoara despre comportamentul terorist şi anticreştin al milita-rilor bolşevici sovietici, manifestat pe teritoriul Sighişoarei şi fostului judeţ Târnava Mare în pe-rioada septembrie - octombrie 1944. Aşa cum am demonstrat cu documente istorice şi de arhivă,în 2 numere anterioare ale Jurnalului Sighişoara Reporter (839/februarie 2014, 841/martie2014,judeţul Târnava Mare şi reşedinţa acestuia - oraşul Sighişoara au fost ocolite de urgia celui de-alII-lea război mondial,până în septembrie 1944, acest teritoriu românesc neintrând în teatruloperaţiunilor de luptă (aşa cum s-a întâmplat cu Moldova, Dobrogea şi o bună parte din Muntenia,Banat sau Transilvania). Totuşi, poziţia acestei regiuni geografice la confluenţa unor drumuri co-merciale şi de tranzit obligatoriu (atât rutier cât şi feroviar) pe Valea Târnavelor spre Valea Mu-reşului şi Someşului (Valea Oltului - Sibiu - Tg. Mureş - Cluj sau Bucureşti - Braşov - Alba Iulia -Arad - Tg. Mureş - Cluj), pentru afluirea sau defluirea (retragerea) trupele diferitelor armate (aliatesau de ocupaţie) prin România spre (dinspre) FRONT, a determinat staţionarea temporară a unorunităţi (subunităţi) militare române sau străine (aliate sau de ocupaţie) în zona Târnava Mare -Sighişoara - Cohalm (Rupea). (continuare în pagina 6)

  S.C. SZEL MOB S.R.L. - producător de mobilă angajează

  consultant vânzări (operator call center) pentru vânzări în Franţa.

  Cerinţe:- Studii medii

  - Vorbitor de limba franceză şi română; - Bune cunoştinţe operare PC: pachetul MS OFFICE

  - Abilităţi de comunicare si capacitate de a lucra în echipă

  Oferim:- Pachet salarial motivant, inclusiv prime bazate pe rezultate

  - Condiţii bune de muncă- Posibilităţi de dezvoltare profesională

  CV-urile sunt aşteptate la adresa de mail: [email protected], pânăla data de 26 mai 2014. Mai multe informaţii la 0748-119537.

  S.C. SZEL MOB S.R.L.Cristuru Secuiesc

  Str. Berde Mozes, Nr. 61HR, 535400 România

 • 2 JSR - săptămâna 21 - 27 mai 2014 INFORMAŢII

  CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

  JURNALUL SIGHIŞOARA REPORTERe-mail: [email protected] Sighişoara, M. Viteazu nr. 40Tel./Fax: 0365 489 580

  Editat de:S.C. CABLE NET S.R.L.Sighişoara, str. M. Viteazu nr. 40Tel/Fax: 0265 77 55 99; 0265 77 87 12Tipărit la S.C. UDVARHELY HIRADO S.R.L. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

  ISSN 1453 - 9705

  Redactor - Şef:FLORIN CHIOREAN

  DTP & DESIGN

  S.C. CABLE NET S.R.L.

  Redacţia:Anca Maria Radu

  Ionela Costea

  Noemi Popa

  Eugenia Cimborovici Teodoreanu

  Ştefan Costea

  Ioan Munteanu

  Alex Ötvös

  Cele mai proaspete ştiri! Cea maibună muzică! Doar aici pe 89,5 FM

  CARP - Nou sistem deajutorare pentru membrii

  A fost aprobat un nou sistem de acordare a ajutorului de decespentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Si-ghişoara. Astfel, în urma şedinţei Consiliului Director s-a aprobatmărirea taxei de deces şi a sumei primite. S-a stabilit o nouă grilăpentru cei ce sunt de acord cu mărirea taxei lunare de la 2 lei la5 lei. Dacă 1500 membrii vor fi de acord cu majorarea taxei lu-nare şi ajutorul va fi mai mare, respectiv membrii cu vechimecuprinsă între 1 lună şi 10 ani vor primi 1000 lei, cei cu vechimede 10-20 ani vor primi 1500 lei iar cei cu vechime peste 20 anivor primi 2000 lei. Mărirea taxei de deces la CARP Sighişoara vafi aplicată de la 1 iunie iar plata după noua grila se va face de laînceputul anului viitor, pentru a fi timp suficient pentru forma-rea unui fond necesar plăţii. Pensionarii sighişoreni sau membriiCARP ce nu sunt de acord cu majorarea taxei lunare vor primişi ajutorul după vechea grilă. Mai multe detalii despre sistemulde acordare a ajutorului de deces şi sumele lunare pe care lepot plăti membrii, avantaje şi ajutoare acordate în nevoi, în in-terviul realizat cu Horvath Ioan, director CARP Sighişoara.Reporter: Dle Horvath, CARP propune un nou sistem de acor-dare a ajutorului de deces. Despre ce este vorba?Ioan Horvath: Sistemul de acordare al ajutorului de deces

  exista dar era detaliat pe perioade mai mari de timp, în funcţiede vechimea avută în cadrul C.A.R.P.,de la 3 luni la peste 30 aniiar valoric de la 70 lei - la 500 lei maxim. Taxa de deces era dedoi lei pe luna. Noua grila are doar trei etape de timp pentrucare se acordă acest ajutor de la 1 lună - 10 ani 1000 lei, 10 ani- 20 ani 1500 lei, 20 ani şi peste 2000 lei. Se observă o mărirede şapte până la zece ori a ajutorului acordat iar taxa de decespropusă este de cinci lei pe lună.Rep.: De ce este în avantajul unui membru să plătească o taxălunară puţin mai mare?I. H.: Acest sistem de plată avantajează pe toţi membrii, atât sa-lariaţi cât şi pensionari. Salariaţii vor primi un ajutor de la noi

  în caz de deces, ceea ce statul nu acordă plus cotizaţia, iar pen-sionarii primesc de la noi o suma mare plus cotizaţia.Rep.: Ce se întâmplă cu cei care nu sunt de acord cu aceastamodificare a taxei?I. H.: Cei care nu sunt de acord cu noua grilă vor plăti în conti-nuare doi lei şi vor primi ajutorul de deces după grila veche. Ceicare se înscriu din luna iunie 2014 vor plăti cinci lei taxa dedeces.Rep.: În ce condiţii se poate primii ajutor de deces la CARP?I. H.: Pentru a primii acest ajutor trebuie să fii membru C.A.R.P.şi să ai o vechime de cel puţin o lună .Noul ajutor de deces seacorda de la 01.01.2015 iar taxa de cinci lei pentru formareafondului de deces se aplică de la 01.06.2014.Rep.: Ce alte ajutoare mai acordă CARP?I. H.: Acordăm trimestrial membrilor în funcţie de vârstă, înce-pând de la cei mai vârstnici, ajutor material nerambursabil. Seacordă suma de 70 lei pentru proteză şi ochelari. Un membruC.A.R.P. primeşte acest ajutor o dată la cinci ani. La sfârşitul fie-cărui an se acordă pachete cu alimente în valoare de 50-60 leiîn funcţie de data înscrierii iar cei de la sate primesc contrava-loarea pachetelor în lei.Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Municipiu are mem-brii in Sighişoara dar şi în 24 localităţi învecinate, aceasta repre-zentând un ajutor în special pentru persoanele vârstnice.

  Anca Maria Radu

  Cavaleri templieri, Cavalerilup, în Cetatea Medievală

  A plouat, dar a fost frumos şi sute de spectatori, sighişoreni sauturişti s-au bucurat de spectacolul prezentat la Sighişoara sâm-bătă seara cu ocazia Nopţii Muzeelor. În acest an partenerii Nop-ţii Muzeelor Sighişoara au fost Ordinul Cavalerilor Lup siformaţia Lupus Dacus ce au prezentat un spectacol deosebit cudemonstraţii şi lupte cavalereşti, cu muzică şi ritualuri medievale.Spectacolul s-a desfăşurat în faţa Turnului cu Ceas, pe caldarâmfiind improvizată o scenă pe care a fost ars răul uman, incinerateroul pierdut şi purtate luptele cavalereşti. La final, cavalerii le-au făcut o surpriză spectatorilor adunaţi în fata Muzeului de Is-torie Sighişoara, au îmbrăcat veşminte ale cavalerilor templieriinformându-i astfel pe cei prezenţi că Lupii cunoscuţi sighişore-

  nilor în special de la Festivalul Medieval, au fost acceptaţi înmarea familie a Cavalerilor templieri şi că există chiar şi o co-manderie de Sighişoara. „În februarie am fost înnobilaţi caşi cavaleri templieri autentici, ne-au fost recunoscutepatru Comanderii ale Lupilor, de Târgu-Mureş, Sighi-şoara, Ardud şi Bucureşti. Pentru ritualul respectiv avenit o delegaţie de 12 persoane din Franţa, iar ceremo-nia de înnobilare a avut loc la Rucăr, în data de 1 fe-bruarie. De atunci funcţionăm ca şi cavaleri templieri,păstrându-ne forma noastră artistică, de Ordin al Cava-lerilor Lup, ordin cavaleresc artistic.” a precizat regizorulLiviu Pancu, fondatorul Ordinului Cavalerilor Lup. Sâmbătă, laNoaptea Muzeelor, aproape 2000 de persoane au pragul Muzeu-lui de istorie din Turnul cu Ceas, Camerei de Tortura şi Sălii dearme ce au putut fi vizitate gratuit in cadrul Nopţii Muzeelor.

  Anca Maria Radu

  Alergiile, o mare problemă!Este primăvară! În sfârşit ne bucurăm de vremea mai frumoasă şide zilele mai lungi. Însă primăvara multe persoane se plâng că stră-nută, le curge nasul, au ochii roşii şi înlăcrimaţi sau îşi simt gâtulinflamat. Aceste semne indică prezenţa unei alergii, adică o reacţieinflamatoare anormală sau o sensibilitate acută a organismului faţăde anumite substanţe numite alergene. Alergiile de primăvară nuau un leac miraculos. Există medicamente care te pot ajuta, însăînainte să dai o fugă la farmacie, trebuie să ştii că există modalităţimai simple de a scăpa de ele. Alergiile sunt provocate de polenuldin aer: când este inhalat, sistemul imunitar al persoanelor alergicedevine hiperactiv. Polenul devine inamicul numărul unu, iar anti-corpii atacă alergenii, eliberând histamine în sânge. Aceste sub-stanţe cauzează simptomele alergiilor: mâncărimi ale ochilor,scurgeri nazale, strănut şi altele. Cei care vor să iasă afară primăvara,să se bucure de vremea frumoasă şi de flori, pot avea surprize ne-plăcute. 10% până la 30% din adulţi pot fi afectaţi de rinită alergică(alergia cu inflamaţie locală a mucoasei nazale), procentul crescândpână la 40% la copii. De multe ori însă, există metode simple princare poţi scăpa de alergii. Înainte să mergi la farmacie, merită săîncerci să faci unele schimbări la mediul înconjurător.Cum poţi să eviţi polenul?Ai spune că nu ai cum să fugi: primăvară, polenul este peste tot.Însă nu mereu în aceleaşi cantităţi. Specialiştii recomandă să vaprogramaţi activităţile în aer liber în acele momente ale zilei cândcantităţile de polen sunt reduse. Vara, spre exemplu, polenul esteprezent în cantităţi mari după-amiază şi seară, iar toamna, e binesă eviţi să ieşi din casă dimineaţa târziu sau după-amiază. Dacă nupoţi să eviţi ieşirile din casă, atunci poţi să încerci să porţi o mascăde protecţie. Dacă intri în casă şi începi să simţi că apar simpto-mele, e bine să îţi schimbi hainele.

  Curăţă aerul din casăPoţi să scapi de polenul din casă cu ajutorul aerului condiţionat.Dacă ai un ventilator, e bine să nu îl foloseşti primăvara, pentrucă acesta ar putea să-ţi aducă alergenii care te supără de afarăchiar în casă.Căţelul şi pisică, purtători de alergii?Animalul de casă îţi poate aduce şi el surprize neplăcute: dacăacesta trebuie să iasă afară des, primăvară îţi poate aduce, ascunsîn blană, polenul care îţi provoacă alergii. De aceea e bine să în-veţi animalul să stea numai în casă sau numai afară şi să ai grijăsă îi faci baie, dacă stă mai mult în casă.Covoare, perne, cearşafuriAlergiile nu sunt cauzate doar de polen. Covoarele, pernele şicearşafurile pot fi medii perfecte în care se dezvoltă acarieni, iaraceştia pot duce la alergii. Există materiale textile hipoalerge-nice, care te pot feri de astfel de probleme. Nu trebuie însă sădai mulţi bani ca să scapi de alergii: e suficient să faci curat maides şi să ai grijă să nu se depună praful în casă.Cum tratăm alergiile, medicamentos şi naturistPrincipalele medicamente utilizate pentru tratarea alergiilor sunt

  cele din clasa antihistaminicelor, care vor contracara reacţiiledeclanşate de histamina eliberată în organism la contactul cualergenul. Corticoterapia poate fi folosită în cazul reacţiilor aler-gice severe. Imunoterapia (sau desensibilizarea la alergenul res-pectiv) constă în introducerea repetată de mici cantităţi dinalergenul respectiv, cu scopul de a ajuta organismul să înveţecum să se apere împotriva acestuia. Cea mai bună metodă tera-peutică este însă prevenirea contactului cu alergeni În final vă prezentăm şi câteva ceaiuri pentru rinita alergică:- Infuzie de anghinare - se beau trei căni pe zi cu o jumătate deoră înainte de masă.- Infuzie din muguri de brad - se folosesc muguri verzi sau conuritinere mărunţite. Se beau două-trei căni pe zi şi se fac şi inhalaţiifoarte eficiente pentru descongestionarea căilor nazale.- Infuzie din rădăcină de brusture - se beau două căni pe zi. Da-torită rolului antibiotic este bună să se folosească şi pentru in-halaţii ori să se pună pe gât comprese calde cu infuzie.- Infuzie de coada-şoricelului - se beau două-trei căni pe zi, darse poate folosi şi pentru inhalaţii deoarece descongestioneazăcăile respiratorii.- Infuzie de levănţică - se beau două căni pe zi. Uleiul de levănţicăeste bun pentru stoparea unei crize alergice provocate de polen,dacă se pun câteva picături pe o batistă şi se inspiră puternic.- Infuzie de salvie - datorită uleiurilor esenţiale volatile pe carele conţine, este recomandată mai ales în cazul rinitei alergicesau astmului bronşic pentru inhalaţii. Se consumă trei căni deceai pe zi. Diminuează secreţiile căilor respiratorii şi le descon-gestionează, uşurând respiraţia.- Infuzie de trei-fraţi-pătaţi - această plantă este recunoscutădrept unul dintre cei mai buni antialergici naturali. Se preparădin ea o infuzie din care se iau o lingură-două o dată la trei ore.

  Anca Maria Radu

 • 3 JSR - săptămâna 21 - 27 mai 2014 EDUCAŢIE-TINERET

  CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

  Se apropie vacanţa de vară:Cum plănuieşti concediul în străinătate

  Fie că preferi un rucsac sau o valiză pe roţi, limitările companii-lor aeriene ne forţează să nu dăm frâu liber tendinţelor noastrede a ne împacheta toată casa în vacanţă. Cum plănuieşti vacanţade vară în străinătate când ai vrea să iei atât de multe lucruri cutine şi ai o limită impusă? În plus, nu există lucru mai enervantca atunci când eşti în cealaltă parte a globului şi realizezi ca nuvei purta nici macar jumătate din lucrurile pe care le-ai împa-chetat. Aşa că, atunci când îţi planifici o călătorie în străinătate,fiecare lucru, fiecare obiect din bagaj trebuie să fie imperios ne-cesar, altfel lasa-l acasă. În general, greutatea acceptată de cătrecompaniile aeriene este de 25 kg. De preferat este să ai subaceastă greutate cănd îţi iei zborul. Stai liniştită. Golul din bagajîl vei umple cu siguranţă cu lucrurile pe care le vei cumpăra întimpul aventurilor tale. Cel mai important lucru este să găseştişi să împachetezi haine, gadget-uri şi articole multi-funcţionale.1. Împachetează puţin într-o valiză ultra-uşoară. Dacă nu ai dejauna, cumpără un troller de foarte bună calitate care este uşor detransportat - în funcţie de tipul călătoriei tale poţi alege dintre unrucsac sau o valiză. Şi stai într-un motel. Câteva cocktailuri în plussau o cină extravagantă pe Rivieră nu a rănit pe nimeni până acum.

  2. Citeşte despre destinaţia ta. Ia în considerare vremea, stan-dardele locale de îmbrăcăminte, câteva lucruri despre culturasocială (ce ai voie şi ce nu ai voie să faci în public), precum şi cepoţi cumpăra la preţuri rezonabile când ajungi la destinaţie.3. Hainele rulate ocupă mai puţin spaţiu decât cele împăturite.De asemenea, caută metode de împachetat „la legătură”. Punelucrurile mărunte, cosmeticele şi cele de igienă personală înhuse cu fermoar, după care presează-le pentru a scoate aerul înexces. În felul acesta faci mai mult loc.4. Alege culori de bază şi gândeşte-te la o schemă simplă pentrua purta hainele. De exemplu, alege pantaloni negri, bleu-marinsau kaki, cu o jachetă sau un pulover care să se asorteze. În felulacesta, vei lua cu tine mai puţine haine. Alege bluze şi tricouricare să se asorteze cu pantalonii pe care i-ai luat - în general

  acestea sunt mai uşoare decât pantalonii aşa că vei putea lua câ-teva în plus, fără a adăuga prea multă greutate bagajului. Treiperechi de pantaloni (o pereche de pantaloni de bumbac negrisau kaki, o pereche de pantaloni de stofă şi blugi) cu o jachetă,trei bluze cu mânecă lungă, unul - două pulovere sau cardigane,câteva tricouri, pe care le poţi folosi şi în straturi în cazul în carete duci într-o zonă mai rece sunt destule haine pentru o vacanţă.5. Ia cu tine mai puţine lucruri. În cazul în care cosmeticele sauorice alt fel de lucruri de care ai nevoie în mod expres sunt dispo-nibile acolo unde te duci la preţuri rezonabile, nu le căra cu tinede acasa. Ia cu tine numai ce ai nevoie pentru câteva zile. Baniicash şi cardurile sunt mult mai uşoare decât trusa ta de machiaj.Un bonus special pentru tine: Ţine minte că vrei să te distrezi şisă te relaxezi şi cum plănuieşti vacanţa de vară în străinătate nuar trebui să fie un stres în plus. Nu vrei să fii stresată când călă-toreşti, nu-i aşa? Nu te agita prea mult cu organizarea şi planifi-carea. Mergi cu valul! Angajează o agenţie de voiaj care să îţiplanifice concediul în cazul în care vrei doar să te bucuri de că-lătorie. Dacă vrei să te ocupi tu de aceste aspecte, site-uri pre-cum tripadvisor.com sau lonelyplanet.com te vor ajuta să găseştirecenzii pentru tot ce ai nevoie, de la locurile pe care îţi doreştisă le vizitezi, la hoteluri şi restaurante, precum şi companii ae-riene, cele mai bune locuri şi cele mai bune oferte.

  Ionela Costea

  Interfonul vă poate salva bunurile

  Numărul de furturi din locuinţă s-ar putea reduce dacă fiecarecetăţean ar manifesta mai multă grijă faţă de locuinţa sa şi decomunitatea în care trăieşte. Aceasta este părerea poliţiştilor carespun că un prim impediment împotriva infractorilor, o primăbarieră de siguranţă ar reprezenta-o interfonul, evident, dacăacesta ar fi folosit în mod corespunzător. De câte ori nu deschi-dem chiar noi uşa la intrarea în bloc, fără să întrebăm sau să fimatenţi la răspunsul celui care sună la interfon? Atâta timp cât cre-dem că nu ne afectează direct, nu ne gândim sau nu ne intere-sează că am putea permite accesul în bloc unui infractor.Răufăcătorii folosesc diverse pretexte pentru a determina oame-nii să le permită accesul prin intermediul interfonului: distri-

  buire corespondenţă, distribuire de reclame, citire contoare, in-vocarea căutării cuiva etc. Poliţiştii ne atrag însă atenţia că la oprivire mai atentă, cu puţină bunăvoinţă, aceste riscuri de a fipăcăliţi pot fi diminuate, aproape înlăturate. Aceştia spun că deregulă poştaşul sau persoanele care citesc contoare ori aducfacturi au stabilită o persoană la care sună, de exemplu şeful descară. În cazul celor care sună la interfon pentru aduce reclamepoliţiştii spun că problema s-ar putea rezolva prin amplasareaunei cutii pentru reclame la intrarea în bloc, reclamele ar fi aşe-zate în acea cutie şi nimeni nu ar mai avea pretextul să sune pen-tru a distribui pliante în bloc. Dacă interfonul vă este defectpoliţiştii vă recomandă să apelaţi cât mai repede la firmele dedepanare-reparaţii pentru a vă asigura siguranţa dumneavoastrăşi a bunurilor dumneavoastră.

  Anca Maria Radu

  Dansatori sighişorenipremiaţi

  Sighişoara a găzduit săptămâna trecută Concursul judeţean dedans modern. La concursul găzduit la sala Mihai Eminescu auparticipat 10 trupe de dans din întreg judeţul. Dansatorii sighi-şoreni au urcat din nou pe podium şi au obţinut rezultate lăuda-bile. Toate cele trei trupe de dans sighişorene au ocupat locul Ila categoriile pentru care au concurat. Astfel:La secţiunea Palate şi Cluburi: La categoria 7-10 ani:

  Locul 1 - l-a ocupat Trupa Karisma de la Clubul Copiilor Sighi-şoara, la categoria 11-14 ani: Locul 1 - Trupa Diamonds de la Clu-bul Copiilor Sighişoara iar la Categoria 15-18 ani: Locul 1 - TrupaK-Boom a Clubului sighişorean. Nu s-au lăsat mai prejos nici cei-lalţi dansatori sighişoreni.La secţiunea Şcoli gimnaziale/Licee:La categoria 7-10 ani:Locul 1 l-a ocupat Trupa Happy Kids de la Şcoala Gimnazială„Radu Popa” Sighişoara, Locul 2 - Trupa Elegance de la Liceul„J. Haltrich” Sighişoara iar la categoria 11-14 ani Locul 3 - dan-satori de la acelaşi liceu sighişorean Joseph Haltrich, prin trupaHappiness. Anca Maria Radu

  Se schimbă etichetele alimentelorvândute în magazine!

  Din decembrie, producătorii trebuie să dea mai multe detalii le-gate de compoziţia produselor, iar literele şi cifrele vor avea di-mensiuni standard, pentru a fi mai uşor de citit. Totconsumatorii sunt cei care vor plăti modificările - produsele sevor scumpi cu câteva procente, avertizează procesatorii. Litereminuscule şi mai multe etichete lipite una peste alta. Multe din-tre alimentele din magazine au astfel de etichete, aşa că nu e demirare că sunt oameni care le citesc cu mare greutate. „Dacăvorbim despre un produs congelat, etichetele sunt scoase la im-primantă, nu rezistă la variaţia de temperatură”, potrivit unuireprezentant al Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consuma-torilor. Totul se va schimba însă la finele anului, când producă-torii români şi comercianţii se vor alinia noilor norme europene.

  Modelele de teste pentru EvaluareaNaţională au fost publicate

  Ministerul Educaţiei a publicat modele de teste suplimentarepentru a-i ajuta pe elevii de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a să se pre-gătească mai bine de evaluările naţionale care vor avea loc înce-pând cu 28 mai, cu o amânare de aproape o lună.După ce a amânat cu aproape o lună evaluările naţionale, Mi-nisterul Educaţiei Naţionale a publicat pe site noi modele deteste pentru fiecare dintre cele trei categorii de elevi care vor fievaluaţi de la sfârşitul lunii mai: clasa a II-a, clasa a IV-a şi clasaa VI-a. În urmă cu aproape o lună, ministrul Educaţiei, RemusPricopie, a anunţat că Evaluările Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, programate să aibă loc începând cu 6 mai, se amânăcu o aproape o lună. Astfel, elevii vor fi supuşi testărilor înce-pând cu 28 mai, începând cu cei din clasa a IV-a.

  Veste proastă pentru şoferi

  ITP-ul va fi mai greu de obţinut! Ministerul Transporturilor vreasă oblige staţiile ITP să monteze camere şi să filmeze toate verifi-cările maşinilor. Dotările suplimentare ar putea aduce preţurimai mari pentru şoferi. Din 2017, verificările maşinilor în staţiileITP vor fi filmate. Înregistrările trebuie păstrate minim 2 ani şipuse la dispoziţia inspectorilor RAR atunci când aceştia le cer.Prevederea este cuprinsă într-un proiect de ordin de la ministerultransporturilor. În prezent, mulţi şoferi cu defecţiuni grave la ma-şini reuşesc, totuşi, să obţină ITP-ul, deşi criteriile sunt clare.„Prima oară, pe fluxul de inspecţie pe care-l am în aceastăstaţie, în primul rând verific noxele pe care le scoate ma-şina. Apoi frânele. Apoi intră pe canal, unde verific jocuri,direcţie, pivoţi, bucşe”, a declarat un inspector ITP.

  Ionela Costea

  Promovabilitate lăudabilăpentru „Sprachdiplom”

  Săptămâna trecută la secţia germană a Liceului teoretic Joseph Hal-trich s-au decernat diplomele atestat de limba germană. Decernareadiplomelor atestat de limba germană elevilor care au promovatconcursul „Sprachdiplom” în cursul acestui an a fost realizată per-sonal de consulul Republicii Federale Germania, la Sibiu, JudithUrban, în prezenţa conducerii liceului şi a autorităţilor locale. Bu-curia atât pentru liceeni cât şi pentru conducerea şi cadrele didac-tice de la Liceul Joseph Haltrich a fost cu atât mai mare cu cât anulacesta promovabilitatea a fost de 100%, fiind înmânate diplomepentru toţi cei 28 liceeni ai secţiei germane de la Liceul Joseph Hal-trich. Ne-a oferit detalii despre importanţa acestor diplome Baier

  Lisellote, director adjunct al Liceului Joseph Haltrich. „Aceste ates-tate sunt conferite de statul german în baza unui acord în-cheiat între Germania şi România, iar aceasta înseamnăcă elevii noştri nu plătesc nimic pentru aceste atestate, spredeosebire de atestate Cambridge sau Goethe ce costă bani.Pregătirea elevilor se face în cadrul orelor de curs, darpentru buna desfăşurare a examenului pe zonă se află un

  reprezentant al Republicii Federale Germane care supra-veghează desfăşurarea examenului. Acesta este un examenpentru elevii din toată lumea care învaţă limba germanăca limbă modernă, elevii noştri având avantajul că învaţălimba germană din grădiniţă nefiind vorbitori de limbăgermană maternă. În ultimii ani nu am mai avut promo-vabilitate de 100%, de aceea în anul acesta suntem mândriică din nou am obţinut procentaj de 100%, fiind singuraşcoală din zonă cu acest procentaj, în circuitul liceelor ger-mane este o concurenţă şi încercăm să fim la fel de bunica cei din Sibiu sau Braşov.”, prof. Baier LiselloteFestivitatea de decernare a diplomelor atestat de limbă germană afost urmată de vernisajul expoziţiei cu titlul „Germana - limba ma-rilor idei”, expoziţie ce va putea fi admirată la Sighişoara şi pe pe-rioada desfăşurării Zilelor Culturii germane.

  Anca Maria Radu

 • Orice invenţie e o mărturisire, orice minciună e o confesiune intimă. Ar putea fi singurul adevărdin viaţa unei femei care a preferat să-şi ascundă prin voluptatea imaginaţiei senzuale tristeţeaunui trup învins. Visătoarea din Ostende, este o carte din seria de autor dedicată de HumanitasFiction lui Eric-Emmanuel Schmitt, poate fi un tribut adus libertăţii şi vindecării prin ficţiunea înspatele căreia pot sta culorile unei realităţi apăsătoare. În loc să fie doborâte de propriile drame,femeia infirmă sau tânăra însingurată care se redescoperă la căpătâiul unui playboy muribundajung să-şi vadă existenţa dintr-o altă perspectivă tocmai când acel timp subiectiv le promitea untraseu monoton, previzibil până la sinistru. Lor li se vor alătura nişte personaje masculine prinseîn mrejele unor portrete feminine când fragile şi reţinute, când extravagante şi dezinvolte.

  Personajele din cartea lui Eric-Emmanuel Schmitt sunt nişte inadaptaţi adorabili, în ciudaminciunilor, ezitărilor sau obsesiilor. Te va intriga femeia care povesteşte despre cum asedus un aristocrat lăsat fără haine printre dunele de pe malul mării (Visătoarea din Os-tende) şi vei fi captivat de protagonista mereu criticată de mamă, care îşi descoperă femi-nitatea prin ochii unui seducător rămas fără vedere (Vindecarea). Te vei amuza pe seamaîncercărilor nereuşite ale unui profesor tipicar şi hiperraţional de-a citi un roman comer-cial pe furiş (Lecturile proaste), vei dori să poţi afla misterul femeii care aşteaptă un călătornecunoscut (Femeia cu buchetul de flori) şi te vei întreba ce se află oare în mintea nevesteidisperate care-i pune gând rău soţului fidel (Crima perfectă). Răspunsurile vor fi găsite,bineînţeles, acolo unde te aştepţi mai puţin, cum îi stă bine unei proze scurte bine scrise.Dintre toate personajele cărţii, va ieşi în faţă tocmai eroina ce părea să se fi născut prizo-nieră în lumea propriei boli. Pentru a nu lăsa în urma ei o fotografie ştearsă, visătoareadin Ostende se deghizează într-o Circe a poveştilor de iubire neobişnuite, însăşi viaţa eiascunzând o astfel de poveste. O spune debordând de naturaleţe, încât până şi oaspeteleacesteia, un scriitor versat, îi cade-n plasă, fascinat de imaginaţia erotică prin care detaliileincandescente ajung nişte poezii de alcov rafinate (nu lipseşte nici umorul ce atenueazălirismul considerat prea feminin când vine vorba de picanterii). O vei îndrăgi, aşadar, pevisătoarea care în loc să aştepte moartea, aprinde închipuiri prin scânteile recuperate dinpropria cenuşă. Lui Eric-Emmanuel Schmitt îi stă bine în postura de povestitor. Acestecinci proze scurte incluse în „Visătoarea din Ostende” uimesc prin virajul brusc de labanalitatea detaliilor spre ascunzişuri tabu. Este imposibil să nu te implici emoţional înpoveştile unor personaje aparent anoste, dar pline de subtilităţi şi de manii sofisticate.De fapt, adevăratul merit al autorului când a scris aceste miniaturi a fost abilitatea de a-şiarunca privirea dincolo de gesturile, tabieturile şi faptele pe care alţii le-ar fi consideratpenibile sau plictisitoare. Nu există oameni simpli, ci doar spectatori fără simţul detaliului,

  ar putea fi concluzia spre care te vei îndrepta după ce te-ai adâncit în lectură. Povestirile luiSchmitt au ceva din nuvelele scrise de Cehov, mai ales datorită acelor detalii nesemnificative dela care porneşte avalanşa emoţională către final, din atitudinea uneori nemiloasă faţă de perso-najele forţate să plonjeze în ridicol după ce interpretează greşit realitatea, regăsită la Gogol, darşi din acea îmbinare năucitoare dintre comic şi tragic, inclusă-n romanele Yasminei Reza. Ce ţi-aiputea dori mai mult, mai ales dacă îţi era dor tocmai de acest gen de povestiri bune de luatoriunde ai puţin timp liber? Cartea se poate achiziţiona de la librăria Hyperion, aşa cum am pre-cizat în repetate rânduri, din stoc sau la comandă (fără costuri suplimentare).

  JSR & Hyperion

  4 JSR - săptămâna 21 - 27 mai 2014 CULTURĂ & SPORT

  CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

  Cultura la îndemână„De o iubire esenţială nu tevindeci niciodată.”

  (Eric-Emmanuel Schmitt)Jurnalul Sighişoara Reporter şi Librăria Hyperion

  vă recomandă cartea săptămânii:

  ERIC - EMMANUELSCHMITT

  Visătoarea din Ostende

  Editura Humanitas Fiction, 2013

  Zidiri sufleteştiO femeie îmbrăcată sărăcăcios, cu o privire de om învins, a intratîntr-o zi într-o băcănie. S-a apropiat de stăpânul magazinului într-un mod foarte umil şi l-a întrebat dacă nu ar putea să-i dea şi ei pedatorie câteva alimente. I-a explicat cu glas uşor că soţul ei este foartebolnav, că nu poate munci, şi că au şi şapte copii, care trebuie hră-niţi. Băcanul, a privit-o de sus şi i-a cerut să părăsească imediat ma-gazinul său. Având însă în gând nevoile familiei sale, femeia i-a maispus:- Vă rog, domnule, o să vă aduc banii înapoi de îndată ce voi putea.Băcanul însă îi spuse că nu-i poate da pe datorie, pentru că nu arecredit deschis la magazinul său. Lângă tejghea se mai afla încă unclient, care a auzit discuţia dintre cei doi. Clientul făcu câţiva paşiînainte şi îi spuse băcanului că o să acopere el costurile pentru oriceare această femeie nevoie pentru familia sa. Băcanul răspunse parcăîn silă:- Ai o listă cu cumpărăturile de care ai nevoie?Femeia a răspuns: „Da, domnule.”- Bine, spuse băcanul, atunci pune-o pe cântar şi eu o să-ţi dau marfăde aceeaşi greutate cu lista dumitale.Femeia, ezitând o clipă, cu privirea în jos, băgă mâna în geantă şiscoase o bucăţică de hârtie pe care scrise ceva în grabă. Apoi pusecu grijă bileţelul pe cântar, cu privirea tot aplecată. Ochii băcanuluişi ai celuilalt client priveau plini de uimire cum cântarul stătea în-clinat în partea cu hârtia. Băcanul, privind la cântar, s-a întors uşorcătre client şi îi spuse mormăind: Nu-mi vine să cred! Clientul a zâm-bit, iar băcanul a început să tot pună pe cântar alimente. Cântarultot nu se echilibra, aşa încât acesta tot punea pe el alimente, din ceîn ce mai multe, până când pe cântar nu a mai încăput nimic. Băca-nul şedea privind cu dezgust. În fine, smulse bucăţica de hârtie depe cântar, şi o privi cu mare uimire. Nu era vorba de o listă de cum-părături, ci era o rugăciune, care spunea aşa: „Iubite, Doamne, Tuîmi cunoşti nevoile, aşa că eu le pun în mâinile Tale”.Băcanul îi dădu femeii alimentele şi privea în continuare tăcut şi în-mărmurit. Femeia îi mulţumi şi plecă din magazin.***Un om simplu călătorea pe un drum de ţară, în tovărăşia unui preot.Vorbind ei de una de alta, omul şi-a arătat o nedumerire:- Cuvioase părinte, nu pot înţelege cum de în Sfânta Treime sunttrei Persoane care formează Una singură. Cum de Tatăl şi Fiul şiSfântul Duh sunt trei persoane unite, nedespărţite, dar fără a seamesteca una cu cealaltă?- Fiul meu, îi răspunse cu răbdare preotul, sunt şi lucruri mai presusde gândirea noastră păcătoasă. Însă, ceea ce spui nu este atât degreu de priceput. Să privim, de exemplu, soarele! Să zicem că sferade foc, ce dăinuieşte acolo de veacuri, este Tatăl. Apoi, să spunemcă lumina care ne vine de la soare este Fiul, Iisus Hristos, Ce a venitsă ne lumineze viaţa şi să ne scape de păcate. Apoi, căldura, carevine tot de la soare pentru a ne încălzi, să zicem că ar fi Sfântul Duh,Care, cu dragostea Sa, ne încălzeşte mereu sufletele îngheţate derăutate. Vezi tu, fiul meu, soarele cu lumina şi cu căldura lui nu suntunul şi acelaşi lucru şi, cu toate acestea, cele trei rămân diferite când

  vorbim despre fiecare? La fel şi în Sfânta Treime, Tatăl şi Fiul şi Sfân-tul Duh sunt Unul şi Acelaşi Dumnezeu, Căruia noi, credincioşii, neînchinăm.Omul, ca şi toate celelalte vietăţi şi lucruri, este creat de Dumnezeudin iubirea Sa infinita. Dar omul este doar o creatură şi înţelepciuneasau puterile sale nici nu pot fi comparate cu cele ale Domnului.Însă, oamenii mândri păcătuiesc îndrăznind să creadă că nimic nueste mai presus de ei şi că toate, mai devreme sau mai târziu, le suntaccesibile. Omul credincios ştie, însă, că nu mintea şi nici puterea,ci doar iubirea le poate cuprinde pe toate. „Dumnezeu este unuldupă fire, o singură natură dumnezeiască este prezentă întoate cele trei Persoane dumnezeieşti. Aceasta face ca celetrei Persoane să existe una într-alta (perihoreză) şi la oricelucrare dumnezeiască să participe toate, chiar dacă ea serealizează prin una dintre Ele. Toate se fac de Tatăl, prinFiul, în Duhul Sfânt, adică la binecuvântarea Tatălui, prinlucrarea Fiului, cu pregătirea Duhului Sfânt, prin mai în-ainte aşezarea Lui în creaţia ce primeşte lucrarea Fiului.”***Un creştin l-a întrebat pe duhovnicul său:- Părinte, aş vrea să fiu un bun creştin, să am o viaţă fără păcate. Cetrebuie să fac mai întâi, ce este cel mai important?- O, fiule, totul este important. Ia spune-mi, dacă ai o grădină în careplantezi tot felul de flori frumoase, aştepţi să crească ? Aşa, fără săfaci nimic, or să răsară ele?- Nu, părinte, trebuie să le ud...- Dar dacă le uzi şi atât, vor creşte ele mari şi frumoase?- Nu, părinte, trebuie şi să muncesc, să am grijă de ele, să nu fie dis-truse de buruieni...- Dar dacă le dai toate acestea, şi nu vor avea lumină, pot ele săcrească?- În nici un caz, părinte, atunci toată munca mea nu-şi are rostul,florile nu vor creşte niciodată.- Acum ai înţeles, fiule ?! Sufletul nostru este asemenea unei grădini,în care sunt semănate cele mai frumoase flori: dragostea, credinţa,bunătatea, cumpătarea, omenia... Noi, însă, trebuie să avem grijă deaceastă grădină din sufletul nostru, ca tot ce este acolo să înflorească.Doar astfel sufletul omului se umple de frumuseţe.Ce trebuie să facem pentru toate acestea ? Să avem grijă ca buruienilepăcatelor să nu prindă rădăcini în suflet, să veghem mereu ca răulsă nu se cuibărească în noi, fiindcă, odată intrat, este foarte greu să-l mai scoţi. Şi ce mai trebuie să facem pentru grădina sufletului ? Să

  o udăm mereu cu apa dătătoare de viaţă, care este rugăciunea. Darele tot n-ar creşte, dacă nu le-ar încălzi pe toate lumina binefăcătoarea dragostei dumnezeieşti. Şi unde ar putea găsi sufletele noastremai multă căldură şi lumină dumnezeiască, dacă nu în Biserică ?! E,poţi tu să-mi spui, fiule, ce este mai important ? Toate sunt impor-tante. Fii mereu atent la sufletul tău, ai grijă de el, fiindcă atunci şiDumnezeu te va ajuta. Doar aşa, prin munca noastră şi cu ajutorulDomnului, florile minunate din sufletele noastre, adică dragostea,credinţa şi toate lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dăruit,vor creşte nestingherite, iar viaţa ni se va umple de fericire. „Toate lucrurile ne-au fost încredinţate nouă şi noi acestora”- Sfântul Ioan Gură de Aur.***Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a poposit într-ocabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat pe fratelesău, s-a dus în spatele cabanei şi a strigat de ciudă: "Te urăsc!" Dar,imediat, un glas puternic i-a răspuns: „Te urăsc, te urăsc ...!”. Speriat,copilul a alergat în casă şi i-a povestit tatălui toată păţania, spunându-i că, afară, cineva strigă la el că-l urăşte. Au mers împreună la loculcu pricina, unde tatăl i-a spus fiului său:- Aici erai când ai auzit că cineva te urăşte?- Da! - Ia spune-i că-l iubeşti! - Te iubesc! - a strigat copilul şi, de îndată, văile i-au răspuns: 'Te iu-besc, te iubesc! ...”- Ţine minte, i-a mai zis tatăl, aşa este şi în viaţă: dacă eşti om rău,numai răutate vei întâlni, dar dacă eşti om bun şi te porţi frumos cuceilalţi, atunci doar dragoste vei găsi, la tot pasul. Şi, chiar dacă nuvei fi iubit totdeauna de către oameni, în schimb dragostea Dom-nului va fi mereu cu tine. Să nu uiţi asta!***La un călugăr a venit o femeie să-i ceară ajutorul, fiindcă nu avea în-ţelegere în casă.- Ce-ai făcut în această situaţie, a întrebat-o călugărul?- Am încercat să-mi conving bărbatul, certându-l.- Când aţi avut iar probleme, ce-ai mai făcut?- Acelaşi lucru, i-a răspuns din nou femeia. I-am reproşat şi l-am cer-tat. Şi de fiecare dată am făcut la fel.Atunci, călugărul a scos o grămadă de chei şi dându-i una femeii arugat-o să deschidă uşa din faţa lor. A încercat femeia, dar, nepotri-vindu-se cheia respectivă, i-a cerut călugărului altă cheie.- Poate n-ai ştiut cum să deschizi, i-a spus călugărul, mai încearcă!Dar oricât s-a străduit femeia, nu a putut deschide.- Părinte, daţi-mi toată grămada de chei şi aflu eu care-i cea potrivită- l-a rugat aceasta. Privind-o cu căldură, duhovnicul i-a răspuns:- Acum înţelegi ce-am vrut să-ţi dovedesc? Cum nu poţi tu deschideacea uşă cu o cheie nepotrivită, oricât ai încerca, tot aşa nu poţi des-chide sufletul bărbatului tău cu aceeaşi vorbă de ceartă cu care în-cerci mereu. Caută cheia potrivită şi, dacă o vei găsi, sigur vei puteadeschide!„Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când învăţătu-rile primite în suflet cu plăcere şi cu bucurie rămân de-a pururi” (Sfân-tul Vasile cel Mare)

  Rubrică îngrijită de Florin Chiorean

 • 5 JSR - săptămâna 21 - 27 mai 2014 SPORT & SĂNĂTATE

  CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

  Sâmbătă 24 maiOra 08.00 - 20.00 GENŢIANA ITelefon: 0265 - 77 18 31, str. H. Oberth, nr. 45Ora 20.00 - 08.00 CATENA Telefon: 0265 - 77 39 16, Str. M. Viteazu nr. 10

  Duminică 25 maiOra 08.00 - 20.00 GENŢIANA ITelefon: 0265 - 77 18 31, str. H. Oberth, nr. 45Ora 20.00 - 08.00 CATENA Telefon: 0265 - 77 39 16, Str. M. Viteazu nr. 10

  P R O G R A M U L F A R M A C I I L O R D E G A R D Ă Î N S I G H I Ş O A R A

  Sighişoara bebeluşilor„Pentru că viaţa este cea mai frumoasă prinzâmbetul unui copilaş”

  Quinoa - chisaya mama (mama tuturor cerealelor) se preparăprin fierbere, mai rar prin prăjire şi este utilizată în preparateculinare, asemeni orezului, în budinci, pilafuri, risotto, salate,etc. Spre deosebire de orez, quinoa are un conţinut de amidonredus. Quinoa este numele unei cereale arhaice, originare dinAmerica de Sud, unde creşte la mari altitudini (şi la 4000 de m!).Boabele mici, relativ rotunde, de culoare alb-cenuşiu-gălbui,sunt foarte de hrănitoare şi foarte sănătoase, uşor de digerat.Quinoa este apreciată pentru valoarea nutriţională, fiind bogatăîn proteine, fibre, fosfor, magneziu şi fier. Având în vedere căeste o sursă bună de calciu, este ingredient des folosit în regimulvegan sau de către cei care au intoleranţă la lactoză. Quinoa nuconţine gluten. Numită de către incaşi chisaya mama (mama tu-turor cerealelor), quinoa a fost adusă pe continentul europeande către coloniştii spanioli, care o numeau hrană pentru indieni.Europenii nu au apreciat în mod deosebit această cereală şi i-au forţat pe băştinaşi să cultive o altă plantă indigenă, dar apre-ciată şi pe bătrânul continent: porumbul. Popularitatea quinoaeste de dată recentă şi se datorează studiilor efectuate pe boa-bele de quinoa care au scos în evidenţă calităţile ei: foarte hră-nitoare, benefică pentru sănătatea umană - în special pentrurinichi şi problemele sistemului circulator cauzate de colestero-lul crescut, etc. Valoarea nutriţională quinoa (o ceaşcă, gătită)Proteine - 8.4 gVITAMINE:Vitamina A - 0 UIVitamina C - 0 mgVitamina B1 (tiamina) - 0.20 mgVitamina B2 (riboflavina) - 0.20 mgNiacina - 0.76 mgAcid folic - 78 mg

  Conţine şi alte vitamine în cantităţi mici.MINERALE:Potasiu - 318 mgFosfor - 281 mgMagneziu - 118 mgCalciu - 31 mgSodiu - 13 mgFier - 2.76 mgDe asemenea, conţine cantităţi mici de mangan, cupru şi zinc.Quinoa poate fi introdusă în dieta bebeluşilor de peste 8 luni deşimulţi dintre ei ar tolera-o şi până atunci. Această cereală este foartehrănitoare şi poate reprezenta un mare plus în alimentaţia copi-lului. Fiind foarte versatilă, poate fi preparată în diverse feluri, ceamai simplă metodă fiind pilaful. Nu uitaţi să cereţi şi părerea me-dicului pediatru cu privire la diversificarea alimentaţiei în primulan de viaţă al bebeluşului. Înainte de a găti quinoa este de preferatsă o clătiţi bine cu apă rece şi, eventual, să o prăjiţi puţin înainte.Intr-o tigaie cu puţin ulei de măsline adăugaţi quinoa şi ameste-caţi-o până obţine o culoare maronie. Pregătiţi-o apoi ca pe orez,adăugând 2 măsuri de apă la o măsură de quinoa.

  UtilizareQuinoa se prepară prin fierberea şi, mai rar, prin prăjire şi poatefi utilizată în preparate culinare, asemeni orezului, în budinci,pilafuri, risotto, salate, etc. Spre deosebire de orez, quinoa areînsă un conţinut de amidon redus şi, din acest motiv, după fier-bere rezultă un preparat afânat, mult mai puţin lipicios/cleios.Ca regulă generală, quinoa se fierbe în apă cu puţină sare sau,şi mai bine, în supă de carne sau legume timp de 15-20 de mi-nute, acoperit, la foc mic. După fierbere, vasul se ia de pe foc şi se lasă acoperit pentru caquinoa să absoarbă tot lichidul. Quinoa se fierbe, asemeni ore-zului în proporţii de 1 la 2, sau la 3 părţi (quinoa/lichid): 1 canăde quinoa la 2 sau 3 căni de supă. Quinoa se adăugă, ameste-când, în lichidul de fierbere.Mulţumim tuturor mămicilor care ne-au scris şi aşteptăm în con-tinuare criticile şi sfaturile lor utile la adresa de e-mail: [email protected]ţeta săptămânii: Capuccino de legume verzi cu mentă - reţetărecomandată bebeluşilor în vârstă de 6 luniIngrediente:• 100 g dovlecel• 100 g fasole verde• câteva frunze de mentă• puţină supă de pasăre de curte (strecurată)• 10 ml lapte• 40 g ricotta (de la 9 luni)Mod de preparare:Curăţaţi fasolea verde şi puneţi-o să fiarbă la abur aproximativ15 minute. Curăţaţi dovlecelul, tăiaţi-l în cuburi şi lăsaţi-l să seînmoaie la abur cca 8 minute. Puneţi legumele şi câteva linguride supă de pasăre în blender, adăugaţi frunzele de mentă spălateşi mixaţi. Dacă doriţi să mai subţiaţi amestecul, puteţi adăugaîncă puţină supă de pasăre. Repartizaţi în pahare.Întrebarea săptămânii: Introducerea cerealelor în meniul zilnic.- Hrişca.

  Noemi Popa

  Stresul şi apariţia psoriazisului

  Majoritatea persoanelor care se confruntă cu psoriazisul merg frec-vent la medicii dermatologi, încearcă o mulţie de crème şi ungu-ente, dar sunt de cele mai multe ori nemulţumite de rezultateleobţiute şi nu ştiu la ce tratament să recurgă. Nu şi-au pus însă pro-blema că această boală dermatologică ar putea avea legătură custresul. Psoriazisul este o afecţiune cutanată cronică, cu evoluţiede lungă durată, caracterizat prin plăci roşii, proeminente, aco-perite de scuame groase uşor detaşabile. Acestea apar de regulăîn zona coatelor, a genunchilor şi la nivelul scalpului. Din păcate,psoriazisul aduce şi o alterare profundă a vieţii individului. Deşicauzele apariţiei nu sunt stabilite în mod cert, s-a constatat că fac-torii declanşatori sau care agravează boala sunt stresul psihic pu-ternic, traumatismele fizice, fumatul, alcoolul, anumitemedicamente, dezechilibrele hormonale şi infecţiile. Factorii psi-hologici au un rol important în apariş şi manifestarea acestei boli.Nenumărate studii au arătat că există o legătură strânsă între eve-nimentele de viaţa stresante şi debutul sau manifestarea psoriazi-sului. S-a constatat că pacienţii diagnosticaţi cu aceată boalăprezintă nivele ridicate ale anxietăţii şi depresiei. Au o calitate avieţii scăzută din cauza factorilor emoţionali şi se confruntă cu unnivel crescut al stresului. Agravarea plăcilor de psoriazis este de-terminată de evenimente de viaţă stresante, dar şi de factorii depersonalitate cum ar fi tendinţa de evitare a relaţiiilor de ataşament

  şi abilitatea limitată de a recunoaşte propriile emoţii şi de a le ex-prima verbal. Aceştii pacienţii nu îşi exteriorizează emoţiile nega-tive şi au trăsături caracteristice personalităţii evitante,pasiv-agresive, anxioase sau obsesive. Aşa cum spuneam, psoria-zisul aduce cu el şi o scădere importantă a stimei de sine. Persoanatrăieşte sentimente de ruşine şi anticipează respingerea din parteacelorlalţi. De multe ori, aceşti pacienţi evită situaţiie sociale şi nuîşi folosesc întregul potenţial. În cazul persoanelor cu vârsta cu-prinsă între 18-34 de ani, s-a constatat că prezintă frecvent depre-sie şi anxietate şi au convingerea că nu sunt atractivi pentru ceidin jur. În cazul celor de 35-54 de ani, apare mai frecvent un im-pact negativ pe plan professional şi social. Cel mai greu este pen-tru copii, pentru că ei se confruntă cu evitarea şi refuzul celorlalţicopii să se joace cu ei sau cu glumele răutăcioase. De multe ori,

  aceşti copii au simptome ale depresiei cum ar fi izolare, neîncre-dere, agresivitate, au probleme cu somnul sau prezintă reacţiiemoţionale înadecvate (plâng fără motiv). Toată această suferinţăeste întreţinută de întrebările celor din jur: „E o boală conta-gioasă?”, „E o boală datorată lipsei igienei?” etc. Psihoterapia s-adovedit utilă în cazul pacienţior care suferă de psoriazis. Scopurilepsihoterapiei în astfel de cazuri sunt descoperirea evenimentuluistresant sau anxiogen care a dus la declanşarea bolii, identificareareacţiilor emoţionale şi comportamentele apărute ca reacţile laboală, descoperirea modului în care îţi reprezintă pacientul boalaşi ce atitudine are faţă de ea, modificarea gândurilor iraţionale şiperspectiva negativă asupra propriei persoane şi a viitorului. Ur-mărim să rezolvăm conflictele psihologice care menţin psoriazisul,să întărim imaginea de sine, să reducem stresul, să îmbunătăţimrelaţiile sociale. Aceste scopuri sunt îndeplinite prin diverse teh-nici, cum ar fi combaterea gândurilor negative automate, confrun-tarea imaginară cu o situaţie stresantă pentru pacient, învăţareaunor tehnici de relaxare şi utilizarea tehnicilor pentru îmbunătă-ţirea stimei de sine. Este important ca pacientului să i se expliceîn ce constă boala, să i se ofere de către medici informaţii corecte.E utilă şi împărtăşirea informaţiilor cu alţi pacienţi care se con-fruntă cu aceeaşi problemă. E păcat că multe persoane cu psoriazisnu sunt informate de medici şi nu sunt sfătuite să urmeze şedinţede psihoterapie, deşi aceasta şi-a demonstrat eficacitatea în astfelde probleme.

  Ionela Costea

  Arsurile la stomac trec cu gălbenele!

  Unele alimente, băuturile acidulate, stresul sunt doar câteva din-tre cauzele arsurilor la stomac. Potrivit datelor Societăţii Românede Gastroenterologie, acestea afectează zilnic unul din zece ro-mâni. Senzaţia neplăcută poate fi combătută cu ajutorul leacu-rilor din natură.Rostopasca, rol preventivUn bun aliat împotriva arsurilor gastrice este şi rostopasca. Ai ne-voie de două linguri de plantă uscată, tocată mărunt, peste caretorni o jumătate de litru de apă clocotită. Laşi preparatul o zi, laîntuneric, după care strecori. Apoi adaugi 4-5 linguri de miere po-lifloră, care are rol antiinflamator şi calmant. Se ia câte o linguriţă,de trei ori pe zi, cu un sfert de oră înainte de masă. Dacă ştii că aiprobleme din cauza arsurilor, poţi face şi o cură preventivă, maiales primăvara şi toamna, când arsurile stomacale se agravează.

  Sunătoarea protejează mucoasa stomaculuiSunătoarea ajută la calmarea arsurilor cauzate de ulcer şi de gas-trită. Foarte eficientă este infuzia, pe care o obţii din două linguride flori uscate, peste care torni 250 ml de apă. O bei neîndulcită,câte două căni pe zi. Are şi rol protector asupra mucoasei sto-macului. Tratamentul este indicat timp de patru săptămâni.

  Gălbenelele echilibrează nivelul aciduluidin stomac

  Gustul acru şi senzaţia de arsură în capul pieptului pot fi combă-tute cu ajutorul gălbenelelor. Acestea ajută la echilibrarea niveluluide acid din stomac. Este indicat să urmezi o cură, timp de o lunăde zile, cu ceai de gălbenele. Pui la fiert într-un vas o jumătate delitru de apă cu 2 linguri de flori uscate de gălbenele. După ce adat de două-trei ori în clocot, îl iei de pe aragaz şi îl laşi să se ră-cească. Bei de 3 ori pe zi, înainte cu jumătate de oră de masă.

  Salcâmul, calmant rapidCând arsurile gastrice nu-ţi dau pace, poţi apela cu încredere şi laflorile de salcâm. Cea mai eficientă este infuzia, pe care o obţii dintr-o linguriţă de flori uscate şi mărunţite. Peste ele torni 250 ml de apăclocotită. Laşi cana acoperită timp de zece minute. Remediul se iade două-trei ori pe zi, până când scapi de senzaţia neplăcută.

  Ionela Costea

 • 6 JSR - săptămâna 21 - 27 mai 2014 ANALIZE ŞI SINTEZE

  CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

  (continuare din pagina 1)Dar iată că în noaptea de 7/8 septembrie 1944, locuitorii creştinişi paşnici ai întregului judeţ Târnava Mare iau contact brutal cuororile războiului, aduse neaşteptat chiar de „aliaţii” ruşi (atuncicând luptele cu inamicul nazisto-horthyst se dădeau departe, lanord de Sighişoara) pe post de turişti - terorişti, odată cu apariţiaprimei patrule sovietice în Sighişoara (descrise de mine în cele2 numere ale Jurnalului de Sighişoara, sus-amintite). Desprecomportamentul barbar al militarilor sovietici, ne-au rămas, pringrija lui Dumnezeu, şi mărturiile protopopului de SighişoaraEmilian Stoica, din noiembrie 1944, pe care le-am descoperitîn arhivele naţionale ale jud. Mureş, în care preacucernicul pă-rinte protopop face o sugestivă comparaţie între atitudinea ar-matelor germane, române şi ruseşti (sovietice) faţă de populaţialocalnică paşnică civilă, în marea ei majoritate creştină (orto-doxă, evanghelică - lutherană, greco-catolică, romano-catolică,unitariană, ş.a.): „Armata germană, poposită aici, înnumăr mai mic (atât la afluire cât şi la retragere n.n.)şi-a procurat cele necesare din prăvăliile săseşti şi de lacooperativele lor, cumpărând toate articolele... Armataromână, puţină câtă a trecut pe aici (spre frontul de vestîn august septembrie 1944 pentru a opri ofensiva ger-mano-maghiară pe Mureş n.n.), a fost adăpostită pe lacredincioşii noştri şi întreţinută cu dragă inimă, fărăjertfe mari. (Armata sovietică n.n.) În număr extraordi-nar de mare (zeci de mii de soldaţi sovietici au trecutspre/dinspre front prin Sighişoara şi comunele jud. Târ-nava Mare începând cu 7/8 septembrie 1944 n.n.) a tre-cut pe aici armata aliată (a devenit aliată după12.09.1944 n.n.) rusă...care a poposit adeseori şi în SI-GHIŞOARA, fiind plasaţi câte 20-30-50 de cai şi tot atâţiaoameni într-o curte. Evident că au trebuit hrăniţi şi caiişi oamenii. Astfel că credincioşilor noştri le-au rămas şo-prurile, hambarele şi pivniţele aproape goale...Pe lângăaceasta au rechiziţionat direct de la proprietari(ilegal),fără intervenţia autorităţilor (locale), toate mijloacelede tracţiune ce au fost găsite: automobile, camioane, tră-suri, căruţe, cai, boi, vaci. Soldaţii (sovietici n.n.) apoi,parte fugari (dezertori n.n.), parte din armata regulată( organizaţi, în frunte cu comandanţii şi sub protecţiaComandamentului sovietic Sighişoara n.n.) au jefuit nu-meroase familii (de sighişoreni n.n.) de hainele de casă,de porci, oi şi alimente... Aceasta în afara rechiziţiilorcerute (legal n.n.) - ce se fac pentru aprovizionarea ar-matei ruseşti aliate, prin autorităţile noastre.” (ArhiveleNaţionale Mureş, Fondul: Protopopiatul Ortodox Român Sighi-şoara/1944 - Corespondenţa cu organele bisericeşti privind si-tuaţia parohiilor, pg.121, Document înregistrat la OficiulParohial Ortodox Sighişoara sub Nr. 264/18.11.1944)Iată diferenţa dintre barbarie şi civilizaţie, dintre haos şi ordine,dintre lene şi hărnicie, între rău şi bine , între Diavol şi Dum-nezeu, diferenţă care există şi azi, după 70 de ani, între Euro-Asia lui Putinşi Uniunea Europeană, aşa cum demonstreazăagresiunile ruseşti din Ucraina.Protopopul Emilian Stoica, dând dovadă de curaj în acele vre-muri de adevărată ocupaţie sovietică,a trimis acest raport, ade-vărat strigăt de revoltăşi disperare, către organele ierarhicebisericeşti şi către autorităţi, marcat sufleteşte de devalizarea bi-sericii ortodoxe - monument istoric românesc - din Corneşti decătre prizonierii unguri aduşi sub escortă de trupe ale armateisovietice, aşa cum aflăm din acelaşi raport olograf al IPS EmilianStoica: „...În noaptea de 22/23.10.1944, o ceată de 1500de prizonieri unguri (sub escortă sovietică n.n.) au fostaşezaţi pentru repaos, cu tot protestul nostru, în curteaşi grădina bisericii noastre din Corneşti, care este în re-paraţie şi avea toate obiectele bisericeşti... scoase afară....fiind noaptea frig, cu toate intervenţiile noastre per-sonale...inclusiv la comandamentul rusesc, au fost tole-raţi să ardă tot ce au găsit de lemn...stranele, iconostasulvechi de o mare valoare artistică... (!)...” (Arhivele Naţio-nale Mureş, Fondul: Protopopiatul Ortodox Român Sighi-şoara/1944 - Corespondenţa cu organele bisericeşti privindsituaţia parohiilor, pg.121, Document înregistrat la Oficiul Pa-rohial Ortodox Sighişoara sub Nr. 264/18.11.1944)Şi această blasfemie se întâmpla într-o zonă unde pădurea se ri-dică chiar la marginea oraşului !! Din păcate aflăm cum s-a creatatunci ad-hoc o adevărată coaliţie între inamicul ungur şi „alia-tul” sovietic într-o acţiune de distrugere a valorilor spiritualeale neamului nostru românesc (când Armata Regală Română eradeparte, luptând cu naziştii pentru eliberarea României şi a Un-gariei).Oare nu se întâmplă şi acum acelaşi lucru în anumitezone din Ungaria şi chiar în Parlamentul de la Budapesta? Oarenu sunt incitaţi, de aceleaşi forţe extremiste, maghiarii din Ro-mânia? Semnalul protopopului Stoica, dat de dincolo de mor-mânt e clar: aveţi grijă ca istoria să nu se repete!!2. Câteva concluzii care se impun în urma dezvăluirilor din arhivelenaţionale şi a reacţiilor oficialităţilor la demersurile mele scrise:Autorităţile centrale (Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor -ONCE al M.Ap.N. din guvernul Ponta), ignorante sau de rea-

  credinţă, recunosc, cu nonşalanţă şi fără nicio remuşcare, că auavizat reamenajarea (restaurarea) o necropolă şi un monumentbolşevic sovietic, care falsifică grosolan istoria românilor, înpreajma Catedralei Ortodoxe a românilor sighişoreni, unde apăstorit odată şi ÎPS Emilian Stoica.În urma corespondenţei pe care am purtat-o cu organele admi-nistraţiei centrale şi locale sus-amintite, voi face publice câtevadin faptele incredibile recunoscute de acestea, în legătură curestaurarea cimitirului sovietic bolşevic din Sighişoara.Astfel, conform scrisorii de răspuns nr.4197/18.03.2014, Pri-măria Sighişoara ne comunică faptul că a executat o restaurarea cimitirului bolşevic sovietic, făcută conform unui proiect avizatde ONCE în iulie 2013, în baza Legii 379/2003, Acordului ro-mâno-sovietic aprobat prin Legea 413/2006 şi HG 635/2004.Studiind actele normative sus-menţionate constatăm că s-au datavizele necesare de către ONCE, deşi se ştia că lucrările de res-taurare se fac numai în scopul „...eternizării eroilor căzuţipentru patrie (evident patria română şi nu patria sovie-tică!! n.n.).” cf. Prev. Art. 33/HG 635/2004, fapt pentru carenici în acordul româno-rus (Legea 413/2006) nu se prevăd astfelde lucrări de restaurare. Astfel cimitirul sovietic bolşevic din Si-ghişoara afost restaurat totuşi, cu avizul ONCE din guvernulPonta (fără a aveadovada că acolo sunt înhumaţi militari careau căzut în luptă cu inamicul nazist cf. Obligaţiilor care decurgdin prev. art. 2-4, 18(3), 20, 21 din Legea 379/2003, art. 5(1,a)din HG 635/2004 şi art. 1,2, 5, 9, 17, 20 din Anexa 2 la HG635/2004 - obligaţii nerespectate de ONCE din guvernul Ponta),eternizând posibilmemoria unor terorişti ucigaşi (din înscrisurirezultă că acei soldaţi n-au murit în luptă cu inamicul, fapt de-monstrat şi de lipsa indicativului unităţii militare de care auaparţinut), căzuţi în luptă cu jandarmeria română şi cu GărzileCetăţeneşti înfiinţate la 2 octombrie 1944 din iniţiativa lui IuliuManiu! (aşa cum rezultă din datele de arhivă publicate anterior).Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE) subordonatM.Ap.N. din cadrul guvernului Ponta, recunoaşte, de asemenea,în adresa de răspuns nr. CR/53/18.04.2014, că a avizat întocmi-rea proiectului de restaurare a unui cimitir sovietic-bolşevic(dinSighişoara) fără să existe FIŞELE DE EVIDENŢĂ ALE morminte-lor şi monumentului aflate în acest cimitir. Cu alte cuvinte aaprobat restaurarea unor morminte străine (comunisto-bolşe-vice) care nu se găsesc practic în EVIDENŢA GENERALĂ a mor-mintelor de război străine aflate pe teritoriul României(EVIDENŢĂ care trebuie ţinută şi organizată - inclusiv cercetarea- obligatoriu de ONCE, cf. Prev.art.20 alin 1 din L379/2003 şiart.5, alin 1a din HG 635/2004, în colaborare cu celelalte insti-tuţii implicate cf. Prev. Art. 6 din HG 635/2004) cum ar trebui,fără a putea dovedi că acestea sunt morminte de război şi men-ţinând înscrisurile care ne falsifică grav istoria, făcând apologiaarmatei sovietice şi promovând simbolul unui sistem comunist- vinovat de un adevărat genocid îndreptat împotriva poporuluiromân în perioada 1944-1989!Amintesc cu această ocazie, tot pe baza datelor de arhivă, că lacimitirul sovietic se depuneau anual coroane de flori, cu marefast, de către autorităţile comuniste din Sighişoara în perioada1948-1953 (până la moartea lui Stalin). Iată mai jos o scurtă des-criere a ritualului comunisto-bolşevic, impus tuturor salariaţilordin Sighişoara, din vremurile de umilinţă şi tristă amintire cândromânii, inclusiv cei de pe valea Târnavei Mari, erau obligaţi săsărbătorească aniversarea Revoluţiei bolşevice din 1917, în fie-care an,de 7 noiembrie (şi acum se mai păstrează în limbajulcelor mai vârstă „str.7 noiembrie” - în prezent „Şoseaua Viilor”)- declarată şi zi a „prieteniei româno-sovietice”!!:„Dimineaţa zilei de 7.11.1950, ora 8.00, adunare în cur-tea sălii Mihai Eminescu...cu câte 8 delegaţi din fiecareinstituţie şi întreprindere, cu coroane...în ordine, înfrunte cu fanfara şi Biroul Raional PCR (care) s-au de-plasat la mormântul eroilor sovietici pentru depunere decoroane..acolo s-a ţinut o scurtă conferinţă din parteaarmatei...5000 de cetăţeni au participat la marea adu-nare din Piaţa Lenin ...de 7 noiembrie, unde după defi-lare, primul secretar PCR al raion .Sighişoara, LorinczCarol, a ţinut o cuvântare.” ( Arhivele Naţionale Mureş; Fon-dul: Comitetul Raional PCR Sighişoara, Dosar nr. 6, Pg.10).Cum se vede, comuniştii vorbeau de un singur mormânt sovieticcomun. Oare de ce sunt acum mai multe? Poate cei mai bătrânine pot lămuri.După moartea lui Stalin, din martie 1953, atât în vremea luiGheorghiu Dej cât şi în vremea lui Ceauşescu s-au interzis ma-nifestările consacrate zilei de 7 noiembrie, cimitirul sovietic dinSighişoara fiind părăsit şi abandonat de autorităţi, devenind unfel de loc joacă pentru. Nimeni nu s-a mai obosit să citească in-scripţiile false de pe monumente. Nici după 1989, revoluţionariisighişoreni anticomunişti sau credincioşii Catedralei Ortodoxen-au fost interesaţi (oare de ce?) să restabilească adevărul istoric,aşa cum ne cere Isus Hristos! Nu s-au gândit că sufletele copiilorşi nepoţilor noştri pot fi otrăvite! Şi iată că după ce activiştii bol-şevici, Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu, au lăsat în uitare şi paragi-năcimitirul sovietic-bolşevic din Sighişoara - percepându-l caanacronic, dar neavând curajul să-l strămute sau să-l distrugă,

  vine acum, în 2013 (când suntem membrii UE şi NATO şi avemmulte litigii cunoscute şi nesoluţionate cu Rusia), o instituţie aArmatei Române şi a Guvernului Ponta şi-l restaurează cu fast,cu sprijinul Primăriei Sighişoara şi cu bani de la inamicul nostrude ieri şi de azi - imperiul Rus (NATO a declarat că FederaţiaRusă este percepută din nou ca adversar, după agresiunile dinUcraina), nelipsind (dar nu e târziu) decât pionierii şi coroanelede flori pentru a reface ritualul din 1950, cu binecuvântarea pre-şedintelui rus Vladimir Putin! Mare ruşine şi umilinţă pentru ro-mânii care mai au încă conştiinţă naţională!Cei care mai aveţi sânge de român şi nu aţi uitat crimele comisede comunismul sovietic din vremea lui Stalin, veniţi să ne spri-jiniţi (să fiţi solidari moral şi psihic cu noi) în acţiunea noastrătemerară (inclusiv în justiţie) de strămutare a necropolei sovie-tice şi de ridicare în locul acestuia a unui mic monument în me-moria celor ucişi (români, germani, maghiari) de bandele deterorişti sovietici în uniformă pe timpul evenimentelor tragicedin perioada septembrie 1944-1945.tel. 0729.030.427În imagini: monumentul militarului bolşevic sovietic CD Isacovcu înscrisurile false şi batjocoritoare de pe faţa şi spatele mo-numentului: Isacov nu putea să moară pentru eliberarea Sighi-şoarei (cum se poate citi pe faţa monumentului) căci trupele„aliate” sovietice au găsit acest oraş ELIBERAT, neavând deluptat cu niciun inamic când au intrat în Sighişoara pe 7/8 sep-tembrie 1944; Despre Isacov şi ceilalţi „eroi” sovietici din cimitirnu mai aflăm nimic din înscrisuri (dezinformare prin omisiune

  tipic KGB-istă), nici măcar Unitatea Militară de care au aparţinut(obligatoriu de trecut pe piatra de mormânt) aşa că, nefiind că-zuţi în luptă cu naziştii, putem presupune că au murit pe timpulcând încercau să jefuiască case sau să violeze femei (aşa cumam arătat în documentele de arhivă: au fost sute de asemeneaacte de tâlhărie şi banditism comise de militari sovietici în Si-ghişoara şi împrejurimi); pe spatele pietrei de mormânt citim„moarte duşmanilor poporului”: e clar că e vorba de duş-manii poporului sovietic căruia îi aparţinea Isacov - adică şi ro-mânii (saşii, ungurii) paşnicide pe Valea Târnavei Mari,percepuţi de militarii ruşi ca duşmani (dovadă fiind crimele, tâl-hăriile, violurile în masă săvârşite de aceştia în rândul populaţieicivile din Sighişoara şi întregul judeţ Târnava Mare); în sfârşit,apelul „Fie-i memoria eternă” - dorinţa batjocoritoare a ocu-pantului sovietic /rus de ieri şi de azi de a rămâne eterni ca eli-beratori ai României - este preluat şi refăcut cu majusculeîngroşate de guvernul Ponta (evident prorus) în cadrul acţiuniiilegale de restaurare - adică de „eternizare” ca „erou” al unuiduşman al românilor! Dacă mai adăugăm şi înscrierea pe fron-tispiciul acestei pietre de mormânt (transformată cu perfidie înmonument - care păstrează memoria - în scopul otrăvirii sufle-telor tinerilor români de azi) a simbolului sistemului comunist„criminal şi ilegitim” (autorul genocidului antiromânesc dinanii 1944-1989, continuat mai subtil, de regimul Iliescu - Năstase- Ponta după 1990) - „Secera şi ciocanul”, desenată cu mân-drie patriotică (nu-i aşa: „suntem mândrii că suntem ro-mâni”) în roşu aprins de restauratori, avem imaginea completăa unui guvern Ponta - prorus şi criptocomunist - în anul de gra-ţie 2014, într-o Românie membră NATO şi UE. Evident suntemîntr-un plin scenariu schizofrenic pus la cale de aceşti criptoco-munişti, prin televiziunile aservite, cu sprijinul unor diversio-nişti de tip KGB. Dumnezeu să ne ajute, aşa cum ne-a mai ajutatsă supravieţuim ca naţiune în perioada fanariotă (1714-1821),în perioada ocupaţiilor militare ţariste din sec. XIX (vezi revoltalui Eminescu din minunata sa DOINĂ: „Din Hotin şi pân’ lamare/Vin muscalii de-a călare/De la Mare la Hotin/Tot eicalea ne-o aţin...)”, în anii 1916-1919 şi 1940-1945, că duş-manii sunt mai mulţi şi mai perfizi.

  Lt.col. art. Lector (r) Alexandru Teodoreanu

 • (continuare din pag. 1)Faima apelor de la Herculane este dată de un articol al medicu-lui vienez Krantz care face o analiză amănunţită a apelor de laHerculane apreciind rezultatele ca miraculoase. Primele stabili-mente balneare datează din jurul anilor 1700. Arse de turci înrepetate rânduri, construcţiile se refac, astfel că în jurul anilor1850 staţiunea era una dintre cele mai căutate şi dotate din Eu-ropa. Lucrarea cuprinde o serie de fotografii vechi, care suge-rează importanţa şi evoluţia istorică a staţiunii şi a zoneiadiacente, detalii fotografice din ansamblul de clădiri, monu-mente istorice şi de arhitectură, toate dând o notă aparte lucră-rii. Baia romană încorporată hotelului Roman, pavilioanele dinjurul statuii lui Hercules, clădirea cazinoului (unul dintre celemai vechi din Europa, astăzi Muzeu), băile imperiale austriece,hotelurile Franz Joseph (Decebal) şi Carol (Traian), Apollo, Du-nărea, Ferdinand (cea mai veche clădire din staţiune), Venus,Victoria, Dacia, Vila Elisabeta capela romano-catolică din secolulXIX, statuia lui Hercules turnată din fier de tun, statuia zeiţeiDiana, apoi băile: Apollo, Hebe, Diana, Neptun (cel mai mareşi important monument de arhitectura balneară al sec. XIX),Maria, Venera… Izvoare: Izvorul de ochi, Izvorul de stomac, Izvorul Igleea, Her-cules, Diana, Izvorul de apă plată. Apoi parcul central cu pavi-lionul de muzică şi fântâna arteziană precum şi cele douămonumente ale naturii, arborele mamut (Sequoia, din sec XIX)şi Arborele de tisa. În cadrul monumentelor descrise în carte cuistoricul şi importanţa turistică apare şi podul de piatră de pesteCerna din 1866 şi Galeria acoperită. Toate aceste informaţii suc-

  cint şi clar prezentate, întreaga ofertă turistică a staţiunii şi îm-prejurimilor, apar în primul volum al domnului Bălteanu, ală-turi de fotografii de epocă, vizite ale personalităţilor istorice aletimpului, note, mărturii şi hărţi. În concluzie, o lucrare com-pletă, utilă oricărui turist, dar în acelaşi timp o monografie isto-rico-geografică interesantă şi un plus cultural de plin interespentru cei care vor să-şi cunoască mai bine ţara şi locurile ei pi-toreşti, volumul I este tradus şi in limba germană. Volumul II allucrării se ocupă de vizitele împărătesei Elisabeta (Sissi) sejurulpetrecut în mai multe rânduri aici, drumeţiile făcute pe valeaCernei, frumoasa legătură de prietenie a împărătese cu ReginaElisabeta a României. Vizitele împărăteşti la Herculane, împăra-tul Iosif al 2-lea, împăratul Francisc I, Împăratul Franz Joseph,Regele României, Carol al II-lea, impulsionează lucrările de re-construcţie a staţiunii, astfel că la sfârşitul sec, XIX-lea, staţiunea

  era considerată cea mai frumoasă din Europa.A doua parte a cărţii se ocupă şi de Muzeul „General NicolaeCena”, de interviuri cu oameni de seamă din zonă( istorici, speo-logi), situaţia staţiunii între cele două războaie mondiale şi după,întregul ei istoric şi al împrejurimilor. Şi volumul II conţine fo-tografii vechi şi noi, documente, hărţi şi impresii ale unor oa-meni importanţi.Nimic mai frumos decât să-ţi descoperi ţara chiar şi prin cărţi.Imaginea îţi bucură ochiul iar scrierea sufletul” a concluzionateconomist librar, Luciana Todea.Evenimentul de la Sighişoara este cu atât mai important cu câteste necesară cunoaşterea poveştii milenare a locului ce a vrăjitprinţi şi prinţese, împăraţi şi împărătese, mari nobili ai timpului,prin frumuseţea sa.O descriere obiectivă, detaliată şi pitorească a acestei staţiuni seregăseşte în cele două volume „Herculane - Arc peste timp”,autor ing. Dorin Bălteanu.Cartea se găseşte pe rafturile Librăriei Horia Teculescu, ediţiiatât în limba română cât şi în limba germană.Vom încheia cu un citat din carte, reprezentativ pentru ceea cea fost şi este staţiunea Herculane: Suveranii au venit, s-au întâl-nit, au toastat şi au plecat, fiecare spre capitala ţării sale. Aurămas însă, în mintea şi sufletul oamenilor, imaginea unei sta-ţiuni, Băile Herculane, cu vocaţie internaţională, aflată în plinădezvoltare, precum şi celebrele cuvinte ale împăratului FranzIosif: „Acum, în această vale a Cernei, există cea mai fru-moasă staţiune de pe continent”.

  Anca Maria Radu

  7 JSR - săptămâna 21 - 27 mai 2014 ANALIZE ŞI SINTEZE

  CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

  Maşini de Pompieri şi SMURDla Biserica din Deal

  Trei maşini cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD au intervenit săptămâna trecutăla Biserica din Deal. Din fericire a fost vorba despre un exerciţiu de alarmare al pom-pierilor sighişoreni, desfăşurat în Cetatea Medievală. Tema exerciţiului de alarmarede la Biserica din Deal a fost un incendiu la acest obiectiv de patrimoniu la care se in-tervine în condiţii dificile. Detalii despre modul de desfăşurare al exerciţiului ne-a ofe-rit locotenent colonel Horaţiu Păcurar comandant Detaşament pompieri Sighişoara.„Exerciţiul a fost dificil ţinând cont de obiectivul ales, eu consider că este celmai dificil obiectiv din Cetatea medievală şi anume Biserica din Deal. Totuşitimpii operativi au fost destul de buni, putem spune că în zece minute de lamomentul anunţării incendiului am avut o autospecială lângă Biserică, amavut echipajul SMURD, iar realizarea unei linii de furtun cu apă a fost înaproximativ 17 minute. Evacuarea victimelor şi a bunurilor materiale s-afăcut în bune condiţii” lt. col. Horaţiu Păcurar.

  Exerciţii de alarmare precum cel de săptămâna trecută desfăşoară pompierii sighişo-reni în fiecare lună, scopul fiind de a studia timpii de intervenţie şi problemele ce arputea să apară în teren într-o situaţie reală. Din informaţiile pe care le avem se parecă următorul exerciţiu va fi realizat la o fabrică de produse lactate, iar în vară va fi or-ganizat un exerciţiu mai deosebit în care se vor folosi bărci de salvare.

  Anca Maria Radu

  Se restaurează încă un turndin Cetatea Sighişoarei

  În această săptămână, echipa Fundaţiei Mihai EminescuTrust, împreună cu o echipă de voluntari din satul Stejăreni,comuna Daneş, şi o echipă a fundaţiei partenere din MareaBritanie, sub supravegherea unui expert în restaurarea con-strucţiilor istorice, au demarat lucrările de intervenţie de ur-genţă la bastionul Turnului Măcelarilor din CetateaSighişoara. Este prima etapă a unui amplu proiect, în cadrulcăruia se vor restaura şi amenaja bastionul şi Turnul Măcela-

  rilor pentru a fi repuse în circuitul turistic. În judeţul Mureşabsorbţie de peste 60% a fondurilor europene. Directorulgeneral al Agenţiei de Dezvoltare Centru, Simion Creţu, aanunţat, în cadrul unui seminar de informare privind stadiulimplementării POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, căjudeţul Mureş este lider la accesarea fondurilor europene,cu un grad de absorbţie peste 60%, cu mult peste media re-giunii. Din judeţul Mureş au fost depuse peste 250 de pro-iecte în valoare de 280 de milioane de euro. La sfârşitulanului absorbţia fondurilor europene la nivelul României eraundeva la 33% iar la nivelul judeţului Mureş a depăşit 60%.

  Anca Maria Radu

 • 8 JSR - săptămâna 21 - 27 mai 2014 MICA PUBLICITATE

  CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: [email protected]; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

  IMOBILIARE CASE

  VÂND casă în Albeşti pe strada Naţionalănr. 30. Casa este compusă din 3 camereşi dependinţe, teren aferent 900 mp. şiteren 1600 mp. cu toate utilităţile, pestr. Podului. Tel.: 0745-310122.VÂND apartament la casă compus dinbucătărie, 2 camere, baie, cămară şi de-bara, grădină, curte şi garaj. Suprafaţălocuibilă aproximativ 100 mp. Informa-ţii la tel.: 0742 067 796 şi 0743 367423.VÂND casă în Daneş, 3 camere, bucătă-rie, verandă cu toate utilităţile, terencasă şi grădină total 700 mp. Preţ 38000Euro negociabil sau schimb cu aparta-ment în Sighişoara. Tel.: 0754-238056.VÂND casă în Albeşti, cu 5 camere, par-ter şi mansardă, anexe gospodăreşti,centrală pe lemne, grădină 5 ari, posibi-litate de a locui 2 familii sau pentruamenajare pensiune. Preţ negociabil.Tel: 0757-092093. VÂND casă în Seleuş nr. 239, comunaDaneş la preţ neg. Tel.: 0269-516235.VÂND casă în Albeşti, str. Gării, cu 3 ca-mere, 2 băi, living, bucătărie, pivniţă,construită în 2007, teren 35 de arii. Preţ65000 Euro. Tel: 0762-610412.VÂND casă cu etaj, 3 camere, bucătărie,baie, pământ 492 mp, pe str. Z. Boiu. Tel:0746-104654. VÂND casă în Sighişoara pe str. Crişan nr.24 compusă din 3 camere, bucătărie,curte suprafaţă 1450 mp. Tel: 0753-027160 sau 0049-7118065680. VÂND casă pe str. Decebal nr. 14, cu terende 170 mp, casă cu 2 camere, 2 băi, 2 bu-cătării, 1 cămară, C.T, izolată termic, de-misol mare. Preţ 55000 de euro. Tel:0766-206600.VÂND casă în Sighişoara, pe str. Crişan,cu 3 camere, bucătărie, 2 băi, beci, de-bara, curte, garaj, grădină. Preţ negocia-bil. Tel: 0748-853917.VÂND casă pe str. Făgăraşului, nr. 8,compusă din 2 camere, antreu, bucătăriede vară, cămară, pivniţă, coteţe, curte,grădină. Tel: 0265-777773.VÂND casă în Hetiur cu 2 camere, bucă-tărie, grădină mare. Preţ negociabil. Tel:0757-052712.VÂND casă cu 3 camere, bucătărie, de-pendinţe, CT, izolată termic, singur pecurte, garaj, zonă liniştită. Tel: 0748-733931.VÂND casă în Sighişoara, cu 2 camere,bucătărie, baie, cămară, pivniţă, şopron,curte şi grădină. Preţ negociabil. Tel:0742-607532.VÂND casă în Ţopa nr. 99: cu 1 cameră,living, terasă, grajd, şură, curte şi gră-dină, termopane, gresie, parchet, apă încasă şi fântână în curte. Preţ negociabil.Tel: 0746-069757.VÂND casă, central, pe str. N. Iorga nr. 13,cu 2 camere, bucătărie, baie, cămară, ma-gazie, curte, grădină mare, singur pecurte. Tel: 0742-973842.VÂND sau schimb casă în centru, com-pusă din 1 cameră, bucătărie, hol, CT, de-bara, 51 mp, sau schimb cu apartamentcu 2 camere. Preţ avantajos. Tel: 0755-960030.VÂND casă cu 2 camere, bucătărie, baie,pivniţă, curte, grădină mare, str. Ro-mână, nr. 11. Tel: 0746-684793.VÂND casă compusă din 4 camere, bucă-tărie, hol, grădină, construcţii anexe. Tel:0740-794951.VÂND casă cu 1 cameră, 1 bucătărie,baie, pivniţă, curte, grădină, geamuri şiuşi termopane, singur pe curte, acoperişnou. Preţ: 25000 euro sau schimb cuapartament cu 2 camere. Tel.: 0751-313702 sau 0746-880714.VÂND casă de vacanţă ridicată în „Roşu”,acoperită, situată în cartierul Aurel Vlaicu,teren 1666mp, fântână, livadă, şopru. Preţ25000 euro. Tel: 0765-249910.VÂND apartament la casă, spaţiu mare30m/16m, baie, cămară, grădină, anexe.Preţ 23000negociabil. Tel: 0265-779240.

  VÂND casă aproape de centru cu 4 apar-tamente utilate. Preţ sub piaţa mobiliară.Preţ 26000 de euro. Tel: 0754-044606.VÂND casă în Albeşti compusă din 3 ca-mere, hol, bucătărie, baie + 2 camere, că-mară pe aceeaşi curte, pivniţă, grădină,garaj şi alte anexe. Preţ: 55000 Euro. Tel.:0721-706602.VÂND casă în Archita cu 3 camere, bucă-tărie, baie. Tel.: 0761-581051.VÂND casă în Stejăreni, comuna Nadeş,2 cameră, bucătărie, baie, cămară, gră-dină. Tel.: 0265-771947 şi 0265-713307.VÂND casă, trei nivele, 10 camere pe str.Octavian Goga nr.1. Tel.: 0365-737665.VÂND casă cu 2 camere, bucătărie, că-mară, pivniţă, şopron, curte, grădină înzona Corneşti. Tel.: 0365-731392.VÂND casa săsească P+1, pretabilă pen-siune + spaţiu comercial, crama. Supr.utilă 275 mp (+anexe si garaj), Supr.teren 665 mp, pod mansardabil 208 mp,H pod: 3,5 - 4 m. Apartamente indivi-duale, intrări/utilităţi contorizate sepa-rat. Unic proprietar, cadastru-intabulare.Front direct la strada principala. Parcaregaraj 1 maşina + curte betonată parcare6 maşini în rând. Tel.: 0722-399178.VÂND casă cu 2 camere, curte mare, sin-gur pe curte, cu acces auto, parcare pă-zită, zonă liniştită, termoizolată int+ext,CT, termopane, gresie, faianţă, parchet,bucătărie mare, instalaţii electrice şi sa-nitare noi, cămară, pod mansardabil,beci, grădină mare. Preţ 58000 Euro, ne-gociabil Tel.: 0726-204496.VÂND casă în Sighişoara, str. Moţilor nr.4 compusă din: 2 camere; bucătărie; piv-niţă şi anexe. Tel.: 0752-507872 şi 0754-321252.VÂND casă situată pe strada Primăveriinr. 23, cu două apartamente: parter, 2 ca-mere, bucătărie, baie şi hol, respectivetaj, 2 camere, bucătărie, hol şi anexe,grădină de 400 mp. Tel.: 0741-497144.VÂND casă, 3 camere, bucătărie, baie, că-mară, CT, izolată, pivniţă, curte, garajpentru două maşini, grădină 400 mp. Sauschimb cu apartament. Tel: 0740-169920sau 0742-930076.VÂND casă în cetate (zona Piaţa Cetăţii),suprafaţă 100 mp, pod şi pivniţă, douăbăi, încălzire centrală. Tel: 0748-248564.

  APARTAMENTE4 CAMERE

  VÂND apartament cu 4 camere, conf. I,parter, zona Dumbravei. Preţ.: 45.000Euro. Tel.: 0744-751756.

  APARTAMENTE3 CAMERE

  VÂND apartament, zona Bărăgan str.Rozelor, blocul armatei, etaj 4, bloc decărămidă acoperit cu ţiglă, posibilitatede mansardare, 2 băi, balcon închis, CT,termopane, parchet, uşă metalică,38000 de euro. Apartamentul se vindecu sau fără mobilă. Tel: 0745-595533.VÂND apartament cu 3 camere, conf. I,zona Teleson, parter, CT, uşă metalică, par-chet, pivniţă sau schimb cu garsonieră+di-ferenţă. Preţ neg. Tel: 0766-800693.VÂND apartament cu 3 camere, str. M.Viteazu, nr. 6, et. III, cu CT. Preţ nego-ciabil. Tel: 0720-317395.VÂND apartament cu 3 camere, str. Plo-pilor nr. 20, CT, termopane, finisat, et.II, bloc de cărămidă. Preţ 38000 euro.Tel: 0764-427666.VÂND apartament cu 3 camere, garaj,pivniţă, CT, termopane, parchet lemn, 2băi, 2 balcoane, zona Catedrala, et. IV,vedere spre Cetate, preţ negociabil. Tel.:0748-232224.VÂND apartament 3 camere, ultrafini-sat, centrală termică, bucătărie, semi-mobilată, termopane, str. Mihai ViteazuNr.56, Et. 2 , 39 500 euro neg.. Tel.:0748-899180.

  VÂND apartament cu 3 camere, izolattermic, uşă metalică şi uşi interioarenoi, geamuri termopan, C.T, 2 băi(1vană + duş), gresie, faianţă, parchet şigaraj sub apartament. Tel.: 0265-774974şi 0741-674779.VÂND apartament 3 camere, completrenovat, 125 mp, zonă ultracentrală,două băi, pod, magazie, pivniţă, partepod mansardă, preţ 59000 euro neg sauschimb cu apartament 2 camere zonaCorneşti, A. Şaguna etaj intermediar.Tel: 0745-033709.

  APARTAMENTE2 CAMERE

  VÂND apartament cu 2 camere, cf. I, et.III, zona M. Viteazu. Preţ negociabil. Tel:0767-746373 sau 0743-850314.VÂND apartament cu 2 camere, parter,2 băi, izolat, termopane, uşă metalică,gratii la geamuri, zona Corneşti, str.Nouă nr. 11. Tel: 0265-775491.VÂND apartament cu 2 camere, cf. 1, et.1, uşi schimbate, lambriuri, termopane,CT, parchet, izolat termic, pivniţă, garajcu canal. Preţ negociabil. Tel: 0265-773509 sau 0748-313507.VÂND apartament 2 camere, conf. I, laparter, str. Dumbravei, nr. 14, ap. 3, bal-con, C.T, geamuri termopan, parchetlemn, gresie şi faianţă. Preţ negociabil.Tel: 0265-774075.VÂND apartament cu 2 camere, deco-mandat, în Bărăgan, et. IV, îmbunătăţit,geamuri termopan, CT, parchet, balconînchis, uşă metalică, Preţ negociabil şiprin programul Prima Casă. Tel: 0769-694089 sau 0265-776053.VÂND apartament cu 2 camere, str.Dumbravei, nr. 58, et. IV, ap. 27. Preţ20.000 euro, negociabil. Tel. 0753-511433 sau 0742-088578.VÂND apartament cu 2 camere, conf.1pe Z. Boiu nr 36, et 2. CT, termopane,uşă metalică. Preţ negociabil. Tel.: 0265-772165.VÂND apartament 2 camere, în Bărăgan,parter în Bărăgan, bloc cu grădiniţă (nuscară). Complet renovat Preţ 28000 deeuro, negociabil. Tel: 0743-169492.VÂND apartament 2 camere în Cluj Na-poca, zonă bună, construcţie nouă, 40mp, et I, finisat, cu loc de parcare în pro-prietate, preţ 29 000 euro neg. Posibili-tate de închiriere, mobilat complet, 180euro chirie. Tel: 0720-600570VÂND apartament 2 camere, conf II, str.Dumbravei nr. 56 B, et. 3. Tel: 0752-215577VÂND apartament 2 camere, cf. I, zonăliniştită (strada Plopilor), izolat termic,încălzire centrală, mobilat sau nemobi-lat. Tel: 0747-687000 sau 0746-691176.

  GARSONIERE

  VÂND garsonieră, cf. I, decomandată,uşă metalică, termopane, C.T, gresie, fa-ianţă, instalaţii sanitare noi, zugrăvit la-vabil. Preţ neg. Tel: 0740-199312. VÂND urgent garsonieră, cf. I, et. II, mo-bilată, balcon, cămară, baie, hol, beci, înBărăgan. Preţ neg. Tel: 0754-706065.VÂND garsonieră cf. I, Bărăgan, în blocde apartamente, parter, izolată exterior,CT, termopane, mobilată complet. Tel:0747-350964.VÂND garsonieră, cf. I, 31 mp, parter, bloc18/2, Strada Plopilor. Tel: 0265-772519.VÂND garsonieră, cf. I, et. 2 cameră şi bu-cătărie, mobilate, balcon închis, CT, hol,baie, cămară, beci. Preţ 17.000 de euro,neg.. Tel: 0265-776116 şi 0753-400622.VÂND garsonieră întreţinută, cf. 1, înzona Bărăgan. Tel.: 0742-285282.

  IMOBILIARE DIVERSE

  ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere,mobilat, CT, termopane. Preţ neg. Tel.:0265-774714.

  SCHIMB casă situată pe str. Gării cu 2camere, hol, cămară, baie, debara, cu in-trare prin curte comună, cu apartamentcu 2 camere în B�