of 20/20
SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2009, ISSN: 1302-7085 Tarandığı indeksler CAB Abstracts TÜBİTAK-ULAKBİM YAYIN KURULU Editör Yrd. Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK Yardımcı Editörler Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz ÇOBAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPAY Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÜTÇÜ Arş. Gör. Dr. Alper BABALIK Arş. Gör. Yılmaz ÇATAL Arş. Gör. Dilek YILDIZ Uzman Süleyman UYSAL KAPAK TASARIMI VE BASKI SDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, SDÜ Basımevi-ISPARTA SDÜ Orman Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. 2009 – SDÜ OFD İLETİŞİM BİLGİLERİ SDÜ Orman Fakültesi, 32260, ISPARTA Tel: 0246 2113198 Faks: 0246 2371810 e-posta: [email protected] http://ormanweb.sdu.edu.tr/dergi Ön kapak resim: Kireçtaşı üzerinde sedir, Mersin (Foto: N GÜRLEVİK)

SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ ğ İ

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ ğ İ

SDÜ
ORMAN FAKÜLTES DERGS Seri: A, Say: 1, Yl: 2009, ISSN: 1302-7085
Tarand indeksler CAB Abstracts
Yrd. Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVK
Yardmc Editörler Yrd. Doç. Dr. H. Ouz ÇOBAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPAY Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÜTÇÜ Ar. Gör. Dr. Alper BABALIK
Ar. Gör. Ylmaz ÇATAL Ar. Gör. Dilek YILDIZ
Uzman Süleyman UYSAL
KAPAK TASARIMI VE BASKI SDÜ Basn ve Halkla likiler Müdürlüü,
SDÜ Basmevi-ISPARTA
SDÜ Orman Fakültesi Dergisi ylda iki say olarak yaynlanan hakemli bir dergidir.
Dergide yaynlanan yazlarn sorumluluu yazarlara aittir.
2009 – SDÜ OFD
LETM BLGLER SDÜ Orman Fakültesi, 32260, ISPARTA Tel: 0246 2113198 Faks: 0246 2371810
e-posta: [email protected] http://ormanweb.sdu.edu.tr/dergi
(Foto: N GÜRLEVK)
Dergiye gönderilen çalmalarn daha önce yaynlanmam olmas gerekmektedir. Yayna
kabul edilecek çalmalarda orijinal aratrmaya dayal olanlara öncelik verilmektedir. Derleme türündeki makaleler ise literatür bilgilerinin tekrarndan öteye geçebilen, konuya
yeni bir sentez ve yorum katabilen çalmalar olmak kaydyla kabul edilmektedir.
SDÜ ORMAN FAKÜLTES DERGS Yl: 2009 Say: 1 Hakem Kurulu
Prof. Dr. Nurgül AY KTÜ Orman Fakültesi - Trabzon
Prof. Dr. Ali BLGN SDÜ Mühendislik-Mimarlk Fakültesi - Isparta
Prof. Dr. Mustafa CENGZ SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi - Isparta
Prof. Dr. Ali DEMRC KTÜ Orman Fakültesi - Trabzon
Prof. Dr.-Ing. enel ERGN DEÜ Mimarlk Fakültesi Buca - zmir
Prof. Dr. Ziya GENCEL SDÜ Mühendislik-Mimarlk Fakültesi - Isparta
Prof. Dr. Osman KARAGÜZEL Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Antalya
Prof. Dr. Salih KAFKAS Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Adana
Prof. Dr. Kamil ENGÖNÜL Ü Orman Fakültesi - stanbul
Prof. Dr. Ahmet YEL Ü Orman Fakültesi - stanbul
Doç. Dr. Cengiz ACAR KTÜ Orman Fakültesi - Trabzon
Doç. Dr. Lokman ALTUN KTÜ Orman Fakültesi - Trabzon
Doç. Dr. Mustafa AVCI SDÜ Orman Fakültesi - Isparta
Doç. Dr. Atila GÜL SDÜ Orman Fakültesi - Isparta
Doç. Dr. Ender MAKNEC Ü Orman Fakültesi - stanbul
Doç. Dr. Gürsel KARACA SDÜ Ziraat Fakültesi-Isparta
Doç. Dr. Abdullah KELKT ÇOMÜ Ziraat Fakültesi - Çanakkale
Doç. Dr. H. Turgut AHN SDÜ Orman Fakültesi - Isparta
Doç. Dr. Mevlüt TÜRK SDÜ Ziraat Fakültesi-Isparta
Yrd. Doç. Dr. Nemci AKSOY Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi - Düzce
Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKER SDÜ Orman Fakültesi - Isparta
Yrd. Doç. Dr. Habip EROLU Artvin Çoruh Üniv. Orman Fakültesi - Artvin
Yrd. Doç. Dr. Ulvi Erhan EROL SDÜ Orman Fakültesi - Isparta
Yrd. Doç. Dr. Bahriye GÜLGÜN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi - zmir
Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER KÜ Orman Fakültesi - Artvin
Yrd. Doç. Dr. M. Nuri ÖNER ÇKÜ Orman Fakültesi - Çankr
Yrd. Doç. Dr. Yasin KARATEPE SDÜ Orman Fakültesi - Isparta
Yrd. Doç. Dr. Samim YAAR SDÜ Orman Fakültesi - Isparta
SDÜ ORMAN FAKÜLTES DERGS Seri: A, Say: 1, Yl: 2009, ISSN: 1302-7085
ÇNDEKLER
Aratrma MERSN-TARSUS YÖRESNDEK KADINCIK ÇALISI (Flueggea anatolica
Gemici) POPULASYONUNUN BAZI MEYVE VE TOHUM ÖZELLKLER Mahmut D. AVAR, Tolga OK...................................................................................................1-7
BATI AKDENZ BÖLGESNDEK DOAL KARIIK MECERELER VE KURULULARI Ramazan ÖZÇELK...................................................................................................................8-23
KONTROLLÜ YAKMA VE MEKANK ARAZ HAZIRLIININ ISPARTA YÖRESNDE BR KERMES MEES SAHASINDA TOPRAK ÖZELLKLERNE ETKLER Nevzat GÜRLEVK, Kürad ÖZKAN, Süleyman GÜLCÜ ....................................................24-37
AAÇLI-STANBUL MADEN SAHALARINDA FISTIK ÇAMI (Pinus pinea L.) VE SALKIM AACI (Robinia pseudoacacia L.) AAÇLANDIRMALARINDA BAZI ÖLÜ ÖRTÜ VE TOPRAK ÖZELLKLER Tahir KESKN, Ender MAKNEC .........................................................................................38-51
OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESMLERNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BOMAS MKTARI ÜZERNE ETKLER A. Alper BABALIK, Koray SÖNMEZ....................................................................................52-58
MEKANK ORMANCILIK ARAÇLARININ BRM MALYETLERNN MCROSOFT EXCEL TABANLI PROGRAM LE HESAPLANMASI Abdullah E. AKAY, Nee YENLMEZ, Halit BÜYÜKSAKALLI, Dursun AKAR ............. 59-71
Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana TOMRUKLARINDAN KESLEN DSKLERN Heterobasidion annosum s.l. TARAFINDAN KOLONZASYONU H. Tuba DOMU-LEHTJÄRV, Asko LEHTJÄRV, A. Gülden ADAY........................ 72-82
GEN YAPRAKLI AAÇLARDA GÖRÜNTÜ ANALZ YÖNTEM LE TRAHE ÇAPI VE BRM ALANDAK TRAHE SAYISININ BELRLENMES Bilgin GÜLLER, Hüseyin FAKR...........................................................................................83-94
KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) EKSTRAKTF MADDELERNDE ISIL LEM UYGULANMASI SONUCU OLUAN RENK DEMLER ÜZERNE ARATIRMA Samim YAAR...................................................................................................................... 95-100
KARAYOLU EVLERNDE DOAL OLARAK YETEN ODUNSU BTKLERN KULLANIM ALANLARININ RDELENMES; ERZURUM- UZUNDERE ÖRNE Hilal YILMAZ, Hasan YILMAZ......................................................................................... 101-115
KAMPNG / ÇADIRLI KAMP ÇN ALAN SEÇM KRTERLERNN BELRLENMES VE BARTIN-ULUYAYLA’DA ÖRNEK BR UYGULAMA Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ..................................................................................... 116-128
ISPARTA KENT MERKEZNDEK ÇOCUK OYUN ALANLARININ MEVCUT DURUMU VE ÇOCUKLARIN BU ALANLARA KARI DAVRANI BÇMLER Halil ÖZGÜNER, Candan AHN ...................................................................................... 129-143
KATILIMCI KENTL KMLNN OLUUMUNDA KAMUSAL YEL ALANLARIN ROLÜ: ANKARA KENT PARKLARI ÖRNE Aydn ÖZDEMR ................................................................................................................ 144-153
i
Derleme GÜLÜN BYOTEKNOLOJS: GELMELER VE ELMLER
Fatih Ali CANLI, Soner KAZAZ......................................................................................... 167-183
ii
SDU FACULTY of FORESTRY JOURNAL Serial: A, Number: 2, Year: 2008, ISSN: 1302-7085
CONTENTS
(Flueggea anatolica Gemici) POPULATION IN THE TARSUS REGION, MERSN Mahmut D. AVAR, Tolga OK...................................................................................................1-7
NATURAL MIXED STANDS AND STAND STRUCTURES IN WEST MEDITERRANEAN REGION Ramazan ÖZÇELK...................................................................................................................8-23
EFFECTS OF PRESCRIBED BURNING AND MECHANICAL SITE PREPARATION ON SOIL PROPERTIES IN A KERMES OAK FIELD IN ISPARTA REGION Nevzat GÜRLEVK, Kürad ÖZKAN, Süleyman GÜLCÜ ....................................................24-37
SOME FOREST FLOOR AND SOIL PROPERTIES OF UMBRELLA PINE (Pinus pinea L.) AND BLACK LOCUST (Robinia pseudoacacia L.) PLANTATIONS ON MINE LANDS IN AGACLI-ISTANBUL Tahir KESKN, Ender MAKNEC .........................................................................................38-51
THE EFFECTS OF THE ABOVE GROUND BIOMASS OF ASPECT FACTOR ON THE GRAZED AND UNGRAZED RANGELAND SITES A. Alper BABALIK, Koray SÖNMEZ....................................................................................52-58
ESTIMATING UNIT COSTS OF MECHANIZED FORESTRY EQUIPMENT BY USING A MICROSOFT EXCEL BASED PROGRAM Abdullah E. AKAY, Nee YENLMEZ, Halit BÜYÜKSAKALLI, Dursun AKAR ............. 59-71
COLONIZATION OF FRESHLY CUT DISCS OF Abies nordmanniana ssp. bornmülleriana LOGS BY Heterobasidion annosum s.l. H. Tuba DOMU-LEHTJÄRV, Asko LEHTJÄRV, A. Gülden ADAY........................ 72-82
DETERMINING THE NUMBER OF VESSEL IN PER UNIT AREA AND VESSEL DIAMETER OF BROAD LEAVES TREES USING IMAGE ANALYSIS METHOD Bilgin GÜLLER, Hüseyin FAKR...........................................................................................83-94
A STUDY ON COLOR CHANGE IN BRUTIAN PINE (Pinus brutia Ten.) EXTRACTIVES EXPOSED TO HEAT TREATMENT Samim YAAR...................................................................................................................... 95-100
THE EXAMINING OF USAGE AREAS OF NATURALLY GROWING WOODY PLANTS IN HIGHWAY SLOPES: ERZURUM-UZUNDERE CASE Hilal YILMAZ, Hasan YILMAZ......................................................................................... 101-115
DETERMINING OF SITE SELECTION CRITERIONS FOR CAMPING / CAMPING WITH TENT AND A SAMPLE APPLICATION IN BARTIN- ULUYAYLA Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ..................................................................................... 116-128
AN EXAMINATION ON THE EXISTING SITUATION OF CHILDREN PLAY AREAS IN ISPARTA CITY AND CHILDREN’S ATTITUDES TOWARDS THESE AREAS Halil ÖZGÜNER, Candan AHN ...................................................................................... 129-143
THE ROLE OF PUBLIC GREEN SPACE ON THE FORMATION OF PARTICIPANT URBAN IDENTITY Aydn ÖZDEMR ................................................................................................................ 144-153
EVALUATION OF ISPARTA-ERDR MOTORWAY FROM LANDSCAPE PLANNING PRINCIPLES Celal DAISTANLIOLU, Serpil ÖNDER ....................................................................... 154-166
Review BIOTECHNOLOGY OF ROSES: PROGRESS AND FUTURE PROSPECTS
Fatih Ali CANLI, Soner KAZAZ......................................................................................... 167-183
QUANTATIVE OF POTENTIAL WOOD PRESERVATIVES IN GEOTHERMAL FLUIDS AND THEIR SUITABLENESS FOR WOOD IMPREGNATION TREATMENT Ahmet Ali VAR ................................................................................................................... 184-197
iii
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Say: 1, Yl: 2009, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 116-128
KAMPNG / ÇADIRLI KAMP ÇN ALAN SEÇM KRTERLERNN BELRLENMES VE BARTIN-ULUYAYLA’DA ÖRNEK BR UYGULAMA
Mehmet TOPAY1* Nurhan KOÇAN2
ÖZET
nsanlar, kentsel ortamlarn fiziksel ve psikolojik basklarndan ksa süreli de olsa uzaklamak ve doa ile iç içe olmak istemektedir. Bu amaçla doal alanlarda gerçekletirilebilen rekreatif etkinliklere yönelmektedir. Doada olma isteini yüksek düzeyde karlamas, farkl sportif aktivitelere ve konaklama biçimlerine olanak sunmas gibi özelliklerinden dolay kamp etkinlii oldukça fazla tercih edilmektedir. Çalmada, kamp etkinliinin gerçekletirilebilecei kamping / çadrl kamp alanlar için alan seçim kriterleri, sürdürülebilirlik ilkeleri dorultusunda belirlenmitir. Daha sonra, belirlenen kriterlere göre Bartn-Uluyayla havzasnda kamp etkinliinin yaplabilecei alanlar ortaya konulmutur. Alana ait baz verilerin toplanmasnda Hzl Krsal Deerlendirme (HKD) tekniinden yararlanlmtr. Çalmann sonucunda, 4700 hektarlk Bartn-Uluyayla havzasnn 7,1 hektarlk bölümü kamp etkinlii açsndan “en uygun”, 4692,9 hektarlk bölümü ise “koullu uygun” alanlar olarak bulunmutur. Anahtar Kelimeler: Kamp, Kamping, Çadrl kamp, Hzl Krsal Deerlendirme (Hkd), Bartn-Uluyayla.
DETERMINING OF SITE SELECTION CRITERIONS FOR CAMPING / CAMPING WITH TENT AND A SAMPLE APPLICATION IN BARTIN-
ULUYAYLA
ABSTRACT People have desired grow away from urban environments due to their physical and
physiological repression also in limited time and they have wanted hand in glove with nature. For this purpose, people have directed recreational activities which can realise in natural areas. Camping activities have preferred due to the some properties such as recompense the people demands that into the nature, offer some opportunities for different sportive activities and stopover forms. In the study, site selection criterions of camping / camping with tent areas were determined according to principle of sustainability. After that, it was determined camping / camping with tent areas in Bartn-Uluyayla watershed according to these criterions. It was benefited the techniques of Rapid Rural Evaluation (RRE) in collecting some of data of study areas. In the final of study, 7.1 hectares of the total areas of Bartn-Ulayayla watershed (4700 hectares) were determined as a “most suitable” areas, 4692,9 hectares of total area were determine as a “conditional suitable” areas for camp activities. Keywords: Camp, Camping, Camping with Tent, Rapid Rural Evaluation (RRE), Bartin- Uluyayla.
KAMPNG / ÇADIRLI KAMP ÇN ALAN SEÇM KRTERLERNN BELRLENMES VE BARTIN-ULUYAYLA’DA ÖRNEK BR UYGULAMA
117
1. GR Kamp, doada rekreatif veya sportif etkinliklerde bulunmak, ksa bir süreliine
konaklamak, dinlenmek gibi farkl amaçlar dorultusunda çadr, baraka, karavan benzeri konaklama araçlarndan faydalanlarak gerçekletirilen bir rekreasyon biçimidir. Bu etkinliin gerçekletirildii mekanlar olan kampingler / kamp alanlar ise; karayollar güzergahlar ve yakn çevrelerinde, kent girilerinde, deniz, göl, da gibi doal güzellii olan yerlerde kurulan ve genellikle kampçlarn kendi imkanlaryla geceleme, yeme-içme, dinlenme, elence ve spor ihtiyaçlarn karladklar en az 30 ünitelik (karavan, çadr, bungalov ) tesislerdir (Tanrverdi, 1987; Turizm Sözlüü, 2008; Türkiye Kamp ve Karavan Dernei, 2007).
Kamp yaamnn yaygn biçim ald ilk ülke olan Amerika Birleik Devletleri’nde “camp” sözcüü, çadr ya da baraka biçimindeki konaklama yeri; “camping” ise, bu konaklama yaplarnda sürdürülen ortak yaam olarak tanmlanmtr. lk örneklerine yaklak 150 yl önce rastlanlan kampinglerin tarihçesi ksaca aadaki gibi özetlenebilir;
lk organize kamping Amerika’da (The Gunnery), 1861 ylnda, ilk tatil amaçl kaplar da 1874 ylnda tesis edilmitir. 1876 ylnda ilk özel kamp, 1885 ylnda ilk YMCA kamp (tüm ya gruplarndan, tüm gelir ve eitim seviyelerinden insanlara hizmet eden kamplar), 1900 ylnda ilk genç erkekler kamp organize edilmitir. Kampçla ait ilk el kitab rekreatif kampçln kaifi Thomas Hiram Holding tarafndan 1908 ylnda yazlmtr. 1910 ylnda Amerikan Kamp Birlii (ACA) kurulmu, 1912 ylnda ilk kz kamp organize edilmitir. 1941 de ilk gençlik kamplar birlii kurulmu ve 1948 ylnda ilk kamp standartlar uygulanmaya balanmtr. lk kez 1996 ylnda akredite olmu kamplarda konaklamak için bir ödemenin yaplmasna dair anlama yaplmtr. 1997’den itibaren kamp alanlarnn çocuklarn geliimi üzerine etkilerini aratran ilk çalmalar yaplmaya balanmtr (Acacamps, 2008; Washingtonfamily, 2008; Talkcamping, 2008).
Günümüzde krsal alanlarda gerçekletirilen kamp etkinlii her tatilde baka bir çevrenin güzellik ve olanaklarn deerlendirme frsat vermesi ve bunu dier etkinliklere göre daha ekonomik artlarla salamas, konaklamann doal ve tarihi- kültürel deerlerce zengin ortamlarda gerçekletirilebilmesi gibi nedenlerle son yllarda hem dünyada hem Türkiye’de giderek bir tatil evine sahip olma, kiralama ya da baka ülkelere seyahat tarzndaki tatil alkanlna ciddi bir alternatif haline gelmeye balamtr (Ryan, 1991; Gunn, 1994; Sözen ve ahin, 1998).
Ülkemizde turizm yatrm belgesi olan 5 adet, turizm iletmesi belgesi olan 8 adet kamping ve bu kampinglerde toplam 3241 adet yatak bulunmaktadr (TURSAB, 2006). Türkiye’de 2007 yl verilerine göre yerli ve yabanc toplam 73175 kii kampinglerde konaklamtr. Bu deer turizm amaçl konaklamalarn %0,1’ini oluturmaktadr. Kampinglerde ortalama kal süresi yabanc turistlerde 7,9 gün yerli turistlerde ise 4,6 gün olarak hesaplanmtr. Tesis cins ve snflarna göre yabanclar için ortalama kal süresinin en uzun olduu tesis türünün 7,9 gece ile kampingler olduu bildirilmektedir. Ortalama konaklama süresi ise 6,3 gündür. Kamp için en çok tercih edilen aylar ise mays, haziran, temmuz, austos, eylüldür. Ülke genelinde kampinglerdeki doluluk oran %35,93 tür. Bölgelere göre bir
S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S D E R G S
dalm yapldnda Antalya kamping için %92,91 deeri ile en çok tercih edilen il olmutur. Ardndan %37,16 ile zmir gelmektedir (KTB, 2008).
Kampingler transit, rekreasyonel, transit-rekreasyonel ve organizasyon kampingleri olmak üzere dört gruba ayrlrlar (Gülez, 1983; Koç ve ahin, 1999).
Transit Kampingler: Ksa süreli konaklama (1–3 gün) olana veren bu kampingler genelde kentlerin yaknlarnda veya anayol kavaklarnda tesis edilirler. Gerek alan gerekse yapsal elemanlar açsndan dar kapsamldrlar (Gülez, 1983). (ekil 1a).
Rekreasyonel Kampingler: Bu grupta ana amaç rekreasyon olduundan, doal güzellik ve özelliklere sahip yöreler (sahil, göl, akarsu, orman) çevresinde, kentlerden ve ana yollarn gürültüsünden uzak özel alanlarda tesis edilirler. Konaklama süreleri daha uzundur (8 günün üzerinde). Younluk ve günlük deiimler daha az, yapsal elemanlar ve çeitli kullanm alanlar ile ilgili standartlar daha yüksektir (Gülez, 1983). (ekil 1b, 1c). Ayrca, tedavi amaçl kullanlan ifal sular ve kaplcalarn yaknlarnda bulunan kampinglerde bu snf altnda ele alnabilirler (Tanrverdi, 1987).
Transit-Rekreasyonel Kampingler: Yukardaki belirtilen iki tip kampingin amaçlarn yapsnda birletirir, hem ksa ve hem de uzun süreli konaklama olanaklar salar. Kurulu yeri seçimi ve tesisleri transit kampinglerdeki gibidir (Koç ve ahin, 1999).
Organizasyon Kampingler: zciler, rehberler vb. organizasyonlar için kurulurlar. Genellikle ya gruplar için ayrmlar yaplr (Koç ve ahin, 1999).
Bir bölgenin kamping / çadrl kamp alan olarak ayrlabilmesi için göz önünde bulundurulmas gereken kriterler öyle sralanabilir: deal bir kamp yeri, açk bir alanda ve zemini yamuru drene edilebilecek ekilde hafif eimli olan, kamping alannda yaayan insanlarn hayatn tehlikeye sokabilecek ç ve heyelan riskinin olmad, özellikle biyoiklimsel konfor açsndan rakm 800–2000 metre arasnda olan, dou ve güneye bakan, rüzgar hz alandaki aktiviteleri ve tesisleri etkileyebilecek derecede yüksek olmayan (0-10 m/sn aras), bal nem deerleri etkinlikleri olumuz yönde etkilemeyecek olan (% 25-75 aras) bölgeler olmaldr.
(a) (b)
ekil 1. (a) Transit ve (b) Rekreasyonel kamping örnekleri (The Quezon, 2006).
118
119
Alann yaknnda, içme ve kullanma amaçl su kayna bulunmal ve suyun kalitesi iyi olmaldr. Üzerinde yaamay ve tesis kurmay kolaylatrmas açsndan taban suyu seviyesi düük, yüzey sularn hzl bir ekilde drene etme özelliine sahip kaba veya orta tekstürlü bölgeler olmaldr. Fauna ve flora açsndan herhangi bir kanun, yönetmelik uyarnca korunma altna alnmam, bitki ve hayvan varl açsndan hassas olmayan bölgeler olmaldr. imdiki alan kullanm biçimleri mera, çayr, orman, fundalk gibi kamp yaamna olumlu katklar salayabilecek bölgeler olmaldr. Konaklama esnasnda insanlara farkl rekreatif etkinlikler sunabilecek özelliklere sahip, ilginç jeolojik-jeomorfolojik oluumlara sahip olan, bitkiler ve hayvanlar açsndan konaklayanlara yeni türler görebilme frsatn salayacak özelliklere sahip (endemik bitki türleri açsndan zengin olan), takn alan dnda kalan bölgeler kampingler için uygun olmaktadr. Ayrca, kamping etkinliini daha rahat gerçekletirebilmek açsndan kamping alanna yakn çevrede yaayan insanlarn bu etkinlie olumlu bakt, gürültünün olmad, ksa süreler içersinde haberleme, salk tesisi ve elektrik kayna gibi altyap tesislerine ulamaya olanak sunan bölgeler kamping açsndan uygundur (Tanrverdi, 1987; Doru, 1989; Anonim, 1996; Sözen ve ahin, 1998; Koç ve ahin, 1999; Topay, 2003; Sakaryaizcileri, 2008). 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1 Materyal
Aratrmann ana materyalini, Bartn-Uluyayla Havzas’nn sahip olduu doal ve kültürel özellikler oluturmaktadr.
Aratrma alannn snrn, eyükselti erilerini, sulu ve kuru dereleri, yollar çizmek, yerlemeler ve resmi kurumlar ile alandaki yerlerini belirlemek için Harita Genel Komutanl’nn 1986 ylnda hazrlam olduu 1/25000 ölçekli topografik haritalar kullanlmtr. Toprak özelliklerini belirlemek için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü tarafndan 1989 ylnda hazrlanan 1/100 000 ölçekli Toprak Haritas ve raporlar, orman varlnn belirlenmesi için Orman Genel Müdürlüü tarafndan 1986 ylnda hazrlanan 1/25000 ölçekli Amenajman Haritalar kullanlmtr. Aratrma alannn genel iklim yapsn belirlemek üzere, alann yakn çevresinde bulunan dört adet (Art, Ulus, Daday ve Pnarba) küçük klima istasyonuna ait iklim verilerinin uzun yllar ortalamas kullanlmtr. Aratrmada, alana ait veri tabann oluturmak, göstermek, harita üretmek, analiz yapmak ve modellemek için, Corafi Bilgi Sistemleri (CBS) içinde yer alan Arc View 3.2 yazlm kullanlmtr. 2.2 Yöntem
Çalmada izlenen yöntem verilerin toplanmas ve saysal ortama aktarlmas, verilerin analizi ve deerlendirmeler olmak üzere üç bölümden olumaktadr.
Verilerin toplanmas bölümünde, konuyla ilgili daha önceden yaplm çalmalar incelenmi alana ait doal ve kültürel veriler elde edilmitir. Alana ait baz bilgiler ise Hzl Krsal Deerlendirme (HKD) teknii kullanlarak toplanm ve saysal ortama aktarlmtr. (HKD teknii ile kamp etkinliinin bu bölgede yaplabilirliini etkileyen ancak herhangi bir kayd bulunmayan doal ve kültürel
S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S D E R G S
120
Verilerin analizi bölümünde, Bartn-Uluyayla’nn doal ve kültürel verilerine göre kamp etkinliinin yaplabilecei alanlar belirlemek için, Topay (2003) tarafndan bir alann kamping/çadrl kamp açsndan uygunluk durumunu belirlemek amacyla gelitirilen yöntemden yararlanlmtr. Yöntemde, bir alan kamping / çadrl kamp yapmak üzere seçebilmek için gerekli doal ve kültürel faktörler ile bu faktörlerin en uygun ve koullu uygun olmak üzere uygunluk snf deerleri belirlenmitir. Çizelge 1’de Uygunluk Snf Deerleri” verilmitir. Uygunluk Snf Deerleri Çizelgeleri oluturulurken öncelikle literatür taramas ile deerlendirme faktörleri ve bu faktörlere ait deerler ortaya konulmutur. Kamping / çadrl kamp için en uygun alanlarn seçiminde dikkate alnmas gereken doal ve kültürel faktör says 24 olarak belirlenmitir. Ortaya konulan bu faktörler ve deerleri konusunda deneyimli kiilerle tartlmtr. Yaplan tartmalar sonucunda etkinlikler için uygun alan seçiminde dikkate alnmas gereken doal ve kültürel deerlendirme faktörleri ve bu faktörlerin önem dereceleri (1.0 ve 2.0 olmak üzere) belirlenmitir. Deerlendirme faktörlerinin önceliklerine göre sralanmas ile oluturulan çizelgelere, yine literatür taramas ve deneyimli kiilerle yaplan görümeler sonucunda elde edilen ve - En Uygun (A1), -Koullu Uygun (A2) seçenekleri için deerleri içeren sütunlar eklenerek "Uygunluk Snf Deerleri Çizelgesi" oluturulmutur (Çizelge 1).
Deerlendirme aamasnda ise; Bartn–Uluyayla’nn doal ve kültürel verilerine göre kamping açsndan en uygun ve koullu uygun bölgeler CBS içinde yer alan Arc View 3.2 program kullanlarak belirlenmi ve bu alanlar için planlama önerileri gelitirilmitir. 3. BULGULAR 3.1. Aratrma Alanna Ait Genel Bilgiler
Aratrma alan Bartn li idari snrlarnn güneydou bölümü ile Karabük li idari snrlarnn kuzeybat bölümünde yer almaktadr. Alann ülke içindeki konumu, alan snrlar ve saysal yükseklik modeli ekil 2a'da gösterilmitir.
Alann yaklak yüzölçümü 4700 hektar ve ortalama rakm 1000 m’dir. Geleneksel anlamda yaylacla devam edilen be adet yayla yerlemesi (Karakz, nönü, Kzlgöl, Çokman, Aa Yayla) ile bir mahalle (Akçakese Köyü'ne bal Bostanc Mahallesi) vardr. (ekil 2b) Kalkanl mevkiinde, Ulus Orman letmesi'ne ait tesisler ve bir gölet bulunmaktadr (Topay, 2003).
KAMPNG / ÇADIRLI KAMP ÇN ALAN SEÇM KRTERLERNN BELRLENMES VE BARTIN-ULUYAYLA’DA ÖRNEK BR UYGULAMA
121
Çizelge 1. Kamping / Çadrl Kamp alanlarn belirlemek için gerekli deerlendirme faktörleri ve bu faktörlere ait uygunluk snf deerleri (Topay, 2003).
KAMPNG / ÇADIRLI KAMP
A1 (EN UYGUN) A2 (KO. UYG.)
1 EM (%) 0–6 -
2 ÇI RSK Zayf -
3 HEYELAN DURUMU Küçük ölçüde -
4 SU KAYNAI VARLII (m) 300–1600 1600 m ve üzeri
5 SU VARLII KALTES Snf I Snf II
6 TOPRAK DRENAJI yi Orta
7 TOPRAK TEKSTÜRÜ Kaba-Orta nce
8 TABAN SUYU DÜZEY (m) 2 m ve üzeri 0–2
9 DOAL HAYVAN VARLII AÇISINDAN HASSAS ALANLARIN VARLII Yok -
1. 0 F
10 DOAL BTK VARLII AÇISINDAN HASSAS ALANLARIN VARLII Yok -
1 YÜKSEKLK GRUPLARI (m) 800–2000 0–800 2000 m ve üzeri
2 BAKI D G
5 BAIL NEM DURUMU (%) 25–75 -
6 JEOLOJK-JEOMORFOLOJK OLUUMLARIN VARLII Var -
7 ENDEMK BTK TÜRÜ VARLII Var -
D O
1 NSAN LKLER Olumlu -
1 HABERLEME OLANAKLARI (m) 0–3000 3000 m ve üzeri
2 ELEKTRK KAYNAI VARLII (m) 0–3000 3000 m ve üzeri
3 SALIK TESS VARLII (m) 0–3000 3000 m ve üzeri K Ü
LT Ü
R EL
F A
4 ULAIM MESAFES (m) 0–3000 3000 m ve üzeri
S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S D E R G S
ÇALIMA ALANI SINIRI
122
ekil 2a. Aratrma alannn Türkiye’deki yeri, alan snr ve saysal yükseklik modeli
2b. Bartn-Uluyayla’dan bir görünüm.
3.2. Aratrma Alannn Doal ve Kültürel Özellikleri Aratrma alanna ait doal ve kültürel özellikler aadaki gibi sralanabilirler. Yükseklik gruplar , eim gruplar ve baklar: Aratrma alan içindeki en
düük rakml yer 930 m.dir ve alann orta ksmlarnda bulunan yayla düzlüünde yer almaktadr. En yüksek rakml yer ise güneybat bölümünde bulunan
ORMAN ALANI SINIRI
YERLEM ALANI SINIRI
123
Kzlcaören Tepesi (1379 m)'dir. Aratrma alanndaki eim oranlar %0-78 arasnda deimektedir. Yüzde eim oranlar be snfta ayrlarak ele alnmtr. Alann, %14’ü % 0-2, %1’i % 2-6, %13’ü % 6-12, %40’ % 12-20, %26’s % 20- 30 ve %6’s % 30 ve üzeri eime sahiptir. Aratrma alan içinde en fazla %12-20 eime sahip bölgeler, en az ise %2-6 eime sahip bölgeler yer almaktadr. Alanda, dik eime sahip bölgeler daha çok bat bölümündedir. Düz ve düze yakn bölgeler ise daha çok orta bölümlerde yer almaktadr. Alanda, baklarn %9.0 güney, %10.0 kuzey, %11.0 dou, %9.0 bat, %12.0 güneydou, %8.0 güneybat, %10.0 kuzeydou, %8.0 kuzeybatdr. %23.0 ise düzdür. Alanda, baklarn hemen hemen homojen bir dalm gösterdikleri görülmektedir. Her hangi bir bakya sahip olmayan düz alanlar ise, aratrma alannn yaklak dörtte birini kaplamaktadr.
Toprak tekstürü, toprak drenaj ve taban suyu derinlii: Aratrma alan içinde ince, orta ve kaba tekstüre sahip topraklar bulunmaktadr. nce tekstürlü topraklar alann daha çok bat ve orta bölümünde, orta tekstürlü topraklar çok az miktarda olmakla beraber dou ve güneydou bölümünde, kaba tekstürlü topraklar ise alann daha çok kuzeydou ve kuzeybat bölümünde bulunmaktadr. Alann %62.0’si ince tekstürlü, %38.0’si ise kaba tekstürlü toprak yapsna sahiptir. Alanda iyi drenaja sahip bölgeler yayla düzlüünün olduu orta ksmdadr. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü'nce hazrlanm toprak haritasnn incelenmesi sonucu alanda dier toprak özellikleri bal altnda verilen ve topraktaki drenajn niteliini gösteren yetersiz drenaj (y) ve fena drenaj (f) faktörlerine rastlanmamtr. Buna göre, "alanda drenaj açsndan olumsuz bir durum söz konusu deildir" sonucuna varlabilir. Ayrca alanda yaplan gözlemler ve HKD toplantsndan elde edilen verilerde yukarda verilen bilgiyi dorulamaktadr. Aratrma dahilinde yaplan literatür taramalar srasnda, alann taban suyu derinliini veren bir bilgiye rastlanmamtr. Ancak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü tarafndan hazrlanm toprak haritalar incelendiinde alanda, ayn tür ve ayn iddet derecesindeki snrlandrma ve zararlar içeren yetenek birimlerinin gruplandrld yetenek alt snf bal altnda verilen ve taban suyu düzeyinin yüksek olduu bölgelerde rastlanabilecek yalk (w) faktörünün bulunmad belirlenmitir. Ayrca, yaplan HKD toplantsnda taban suyu derinliinin 5-10 m arasnda olduu bildirilmitir.
Heyelan durumu: Alann heyelan durumuna dair bir bilgiye rastlanmamtr. Yaplan HKD toplantsnda, aratrma alan içinde herhangi bir heyelan bölgesinin bulunmad bildirilmitir.
Ortalama rüzgar hz ve yönü: Aratrma alannn ortalama rüzgar hz deerleri 0.9 bofor ile 1.1 bofor arasnda deiim göstermektedir. Ortalama rüzgar hz deerleri alann güneyinden kuzeyine doru artmaktadr. Aratrma alannn hakim rüzgar yönü güneybat GB'dr.
Ç riski durumu: Alanda yaplan HKD toplantsndan elde edilen bilgilere göre ç riskinin olmad saptanmtr.
Bal nem oran: Aratrma alannn bal nem oran % 66.8 - 71.4 arasnda deiim göstermektedir. Bal nem oran % deerleri alann güneyinden kuzeyine doru art göstermektedir.
S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S D E R G S
124
Jeolojik-Jeomorfolojik oluumlarn varl: Aratrma alannda iki adet maara bulunmaktadr. Bu maaralardan ilki, nönü yayla yerlemesinin yaknlarnda ve uzunluu 478 m olan naz (Krlangç) Maaras'dr. kincisi, 769 m uzunluunda ve dikey geliim gösteren Subatk Maaras'dr (Anonim 2002).
Su kayna varl, suyun kalitesi ve takn alan varl: Aratrma alannda sulu ve kuru dereler bulunmaktadr. Bunlar; nönü, Malakboaz, Karanlk, Demircikolu, Kalabukl, Kzlck, Pamukçu, Bayrdibi, Haclar ve Ksrak dereleridir. Alanda, orman iletmesi tarafndan oluturulmu bir adet gölet mevcuttur. Aratrma alanna ait veri taban oluturulurken alan içindeki su varlnn kalitesine dair herhangi bir veriye ulalamamtr. HKD toplantsndan elde edilen veriler nda alandaki sularn içme ve kullanma amaçl deerlendirildikleri örenilmitir. Dolays ile aratrmada alan içindeki mevcut sulu derelerin tümünün kalitesi I. Snf alnmtr. Aratrma alannda sulu dere varlnn az olmas nedeniyle takn alan bulunmamaktadr.
Doal hayvan varl ve doal hayvan varl açsndan hassas alanlar- zonlar: Uluyayla Havzas’nda mevcut olan doal hayvan varln bildiren herhangi bir kayda rastlanmamtr. Ancak, Anonim (1998)'de Uluyayla ve Art Yaylas'nda kurt (Canis lupus), çakal (Canis aureus), ay (Ursus arctos), tilki (Vulpes vulpes), yaban domuzu (Sus scrofa), ördek (Anas sp.) , kaz (Anser sp.), bldrcn (Coturnix coturnix), toy (Otis tarda), üveyik (Streptopelia turtur), çulluk (Scolopax rusticola), gökkarga (Garrulus glandarius), az olmakla birlikte geyik (Cervus elaphus), tavan (Lepus europaeus), karaca (Capreolus capreolus), yaban keçisi (Capra aegagrus) nin olduu bildirilmektedir. Aratrma alannda doal hayvan varl açsndan hassas olmas nedeniyle korunma altna alnm herhangi bir alan bulunmamaktadr
Doal bitki varl, endemik bitki türü varl ve doal bitki varl açsndan hassas alanlar-zonlar:Alanda birçok otsu ve odunsu bitki türü bulunmaktadr. Alanda bulunan odunsu bitki türleri: çam (Pinus sp.), göknar (Abies nordmanniana), kayn (Fagus orientalis), kestane (Castanea sativa) ve mee (Quecus sp.) dir (Anonim 1998). Aratrma alann snrlar içinde herhangi bir endemik bitki türü varln gösteren kayda rastlanmamtr. Alannn, doal bitki varl açsndan herhangi bir yasa, yönetmelik ya da uluslar aras bir anlamaya göre korunma altna alnm bölgesi bulunmamaktadr.
nsan ilikileri: HKD toplantsndan elde edilen sonuçlara göre, alanla ekonomik ve kültürel bir ba içinde olan yerel halkn, bölgede gerçekletirilecek her hangi bir aktiviteye katlmak isteyenlere kar davran biçimlerinin son derece olumlu olduu görüü tespit edilmitir.
Haberleme olanaklar: Aratrma alan içinde Uluyayla Orman letmesi'ne ait tesislerde telefon imkan bulunmaktadr. Ancak, iletiim etkili bir ekilde yaplamamaktadr.
Elektrik kayna varl: Aratrma alan içinde bulunan Bostanc mahallesi ile Orman letmesi'ne ait tesislerde elektrik bulunmaktadr.
Salk tesislerinin varl: Aratrma alan içinde her hangi bir salk tesisi bulunmamaktadr.
KAMPNG / ÇADIRLI KAMP ÇN ALAN SEÇM KRTERLERNN BELRLENMES VE BARTIN-ULUYAYLA’DA ÖRNEK BR UYGULAMA
imdiki alan kullanm: Aratrma alannn imdiki alan kullanmlarn içinde en büyük alan orman almaktadr ve 17 865 859 m2 yüzeye sahiptir. Alann orta ksmlarnda bulunan ve yüzey büyüklüü olarak ikinci sray alan çayr-mera ise 2 660 440 m2'lik bir alana sahiptir. Alanda, 18200 m2'lik çok küçük bir yüzeye sahip fundalk bulunmaktadr.
Gürültü: Yaplan gözlemler ve HKD toplantsnda "gürültü ve kaynaklar"na ilikin sorulardan elde edilen bilgiler nda, aratrma alan içinde kamping etkinliinin yaplabilirliine engel olabilecek herhangi bir gürültü kaynann bulunmad belirlenmitir. 4. SONUÇ VE ÖNERLER
Çalmada kullanlan yöntem dorultusunda yaplan sorgulamalar sonucunda Bartn-Uluyayla havzasnda kamping etkinlii için “en uygun” alanlar seçeneinde ayrlabilecek alan miktarnn toplam 7.1 hektar olduu, bu alanlarn kamping etkinlii açsndan sahip olunmas gereken koullarn %95.6’sn salad saptanmtr (ekil 3).
Etkinlik için uygun alanlar genellikle güney baklarda ve az olmakla birlikte douya bakan yamaçlarda ve yaylann üç farkl bölümünde yer almaktadr. Etkinlik açsndan “en uygun” olan bölgelerin, alann bu ksmnda younluk kazanmasnn en önemli nedeni su kaynaklarnn bu bölümünde yer almasdr. Etkinliin alana dalmnda önemli olan bir dier faktör ise toprak tekstürüdür. Etkinlik için uygun olan bu alanlarn tekstürü kaba-orta yapdadr. Kamping için uygun olan bölgelerin deniz seviyesinden yükseklii 800–2000 m ve eim dereceleri % 0–6 arasnda bulunmaktadr. Toprak drenaj iyi, taban suyu derinlii 2 m ve üzerinde ve heyelan durumu küçük ölçüdedir. Alanlarn ortalama rüzgar hz 0-10 m/sn, bal nem
Bartn Uluyayla Havzas
125
S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S D E R G S
126
oran ise %25-75 m arasndadr. Bu alanlarda ç düme riski zayftr. Alanda 478 ve 769 m uzunluunda iki maara bulunmaktadr. Su kaynaklar, içme amacyla kullanlabilmekte ve takn bölgesi bulunmamaktadr. Birçok yaban hayvan ve doal bitki türü bulunmakta ve bu varlklar için hassas bölgeler yer almamaktadr. Etkinlik için uygun olan bu bölümlerde haberleme olanaklar ve elektrik kayna bulunmaktadr. Etkinliin gerçekletirilmesini engelleyecek her hangi bir gürültü kayna bulunmamaktadr. Bölgenin yaknlarnda yaayan yerel halk, bölgede kamp yaplabilmesi için gerekli destee ya da olumlu görüe sahiptir ve olanaklarn bu etkinlii gerçekletirmek isteyen insanlarla paylama konusunda gönüllüdürler.
Bartn-Uluyayla’nn “koullu uygun” seçeneinde ise gereken koullarn tamamn salad saptanmtr. Dolaysyla havzann istenilen her hangi bir bölümünde kamp etkinlik gerçekletirilebilir. Ancak, havzada her hangi bir alann koullu uygun seçeneinde kamping/çadrl kamp alan olarak ayrlabilmesi için su kayna varlnn 1600 metreden daha yakn bir yerde olmas art salanamamaktadr. Bu nedenle içme ve kullanma için gerekli suyun temini için farkl çözümler gerekmektedir. Ancak, Su Kirlilii Kontrol Yönetmelii’ne göre su varlnn kalitesi II. snf olan kaynaklar da bu amaçla deerlendirilebilir. Toprak drenaj orta, tekstürü ince ve taban suyu düzeyi 0-2 metre arasnda olan bölgeler de drenaj problemi çözüldüü zaman kamping/çadrl kamp alan olabilirler, rakm 0-800 metre arasnda olan bölgeler ile 2000 metrenin üzerinde olan bölgeler biyoiklimsel konfor bakmndan 800-2000 metre arasna göre daha kötü koullar içermektedir. Bu nedenle gerekli önlemler alnd takdirde bu rakmdaki bölgeler de deerlendirilebilir. Ayrca baks güney olan ve rüzgar hz 10-12 m/sn arasnda olan bölgeler ile gürültü düzeyi 60-89 db aras olan, haberleme, salk tesisleri, ulam ve elektrik kayna olanaklarna 3 km’nin üzerinde bir mesafede ulama imkan sunan alanlar da bu olumsuzluklar giderildii taktirde kamping / çadrl kamp alan olarak kullanlabilirler.
Yaplan sorgulamalar sonucunda kamping / çadrl kamp için uygun olduu saptanan bölgeler, “sürdürülebilir alan kullanm açsndan deerlendirilmesi gereken kriterler” göz önüne alnarak belirlendii için planlamalarda mutlaka dikkate alnmaldr. Etkinlik açsndan “en uygun” olarak belirlenen bölgeler, ulamnda salanabildii bölgeler olmas nedeni ile tama kapasiteleri göz önünde bulundurularak bir birine bal sistemler olarak tasarlanmaldr. Kamp alanlar tama kapasiteleri dikkate alnmakszn youn bir biçimde tasarlanacak olursa, alann sürdürülebilir kullanm salanamayacak dolaysyla, henüz doalln yitirmemi bu alan için doru bir alan kullanm planlamas yaplm olunamayacaktr. Ayrca alann bu etkinlik için tasarlanmas sürecinde gerekli olan donatlar, yakn çevrenin doal yapsna uygun olan elemanlardan seçilerek, yaplan tasarmn alan ile bütünlemesi salanmaldr. Alan için yaplan tasarmlarn aplikasyonu aamasnda ve bundan sonra gelecek olan iletme aamasnda gerekli denetimler mutlaka yaplmal ve böylece alann sürdürülebilirlii salanmaldr.
Ülkemizde genellikle bir alan her hangi bir amaç için tahsis ettikten sonraki aamalarda yaplmas gereken bakm çok baarl olamamaktadr. Youn talep
KAMPNG / ÇADIRLI KAMP ÇN ALAN SEÇM KRTERLERNN BELRLENMES VE BARTIN-ULUYAYLA’DA ÖRNEK BR UYGULAMA
127
karsnda doa koruma ile ilgili yeterli önlemler alnamadndan doada meydana gelen tahribat, bozulma ve kirlenme önemli bir sorun olmaktadr. Bunun yannda, bu gibi yerlerin bakmnn bilinçsiz ve yetersiz düzeyde yaplmas da sorunlar artrmakta ve gelecekte çözülmesi daha zor durumlara sokmaktadr. Kamp turizminde çevre çok önemli bir etkendir. Ülkemiz, kamp etkinliine olanak veren zengin bir doa ve kültür hazinesine sahiptir. Bu nedenle ülkenin çeitli krsal kesimlerine dalm, farkl form ve kapasitede rekreasyonel tesisler, turistik tesislerle balantl ekilde organize edilmeli ve bu alanlar kullanacak ziyaretçilerin yükleri ekolojik tama kapasiteleri dorultusunda belirlenmelidir. Türkiye’de önemli bir rekreatif d mekan etkinlii haline dönüen kamp etkinlii için gereken kamping / çadrl kamp alanlarnn seçimi, sürdürülebilirlik kriterleri dorultusunda yaplmal ve uygulanmaldr. Böylece, kamp etkinlii açsndan uygun bir dalm yaplm olunacak, ülke ve bölgeler çapnda bir mekansal planlamaya gidilerek her birinin amaçlarna göre iyi planlanp düzenlenmesi salanm olunacak ve bu yolla ülke ekonomisine önemli yararlar salanabilecektir.
Kampingler için en uygun alanlar seçerken CBS’den çok yönlü bir araç olarak yararlanmak mümkündür. Planlamalarn, analiz, deerlendirme, karar verme, tasarlama vb. hemen hemen tüm aamasnda, bilgiyi depolayabilecek, yönetebilecek, 2 veya 3 boyutlu görüntüleyebilecek, sorgulayabilecek ve yeni bilgiler üretebilecek oldukça önemli bir araçtr. Bu nedenle, planlama çalmalarnda bu araçtan etkin bir ekilde yararlanlmaldr.
KAYNAKLAR Acacamps, 2008. http://www.acacamps.org/media_center/about_aca/history.php (Eriim
Tarihi: 29 Aralk 2008) Anonim, 1996. zcinin El Kitab, zcilik Federasyonu Bakanl Yayn, Ankara. Anonim, 1998. Cumhuriyetimizin 75. ylnda Bartn, Bartn l Özel dare Müdürlüü
Yayn, Bartn. Anonim, 2002. naz ve Subatk Maaralarna ait planlar, MTA, Ankara Doru, M. 1989. Daclk ve Yüksek rtifa, Daclk Federasyonu Yaynlar, Ankara. Gunn, C. A., 1994. Tourism Planning, Basic, Concept, Cases, Publishing Office Taylor and
Francis, USA. Gülez, S. 1983. Orman içi Rekreasyon Planlamas, KTÜ Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 6. Koç, N. ve ahin, . 1999. Krsal Peyzaj Planlamas, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
Yayn No; 1509, Ankara. KTB, 2008. http://www.kultur.gov.tr (Eriim tarihi: 29 Aralk 2008) Ryan, C.1991. Recreational Tourism, International Thomas Business Pres, USA. Sakaryaizcileri, 2008. http://www.sakaryaizcileri.com/mambo452-tr/html/kampcilik.htm.
(Eriim Tarihi: 17 Nisan 2008) Sözen, N. ve ahin, . 1998. Kamping (Planlama–Uygulama–letme), Peyzaj Mimarisi
Dernei Yaynlar, Ankara. Talkcamping, 2008. http://www.talkcamping.co.uk/guides/history_of_camping.html
(Eriim Tarihi: 29 Aralk 2008)
128
Tanrverdi, F., 1987. Peyzaj Mimarl Bahçe Sanatnn Temel lkeleri ve Uygulama Metodlar, Atatürk Üniversitesi yanlar No:643, Erzurum.
The Quezon, 2006. The Quezon Association of the Midwest, http://www.qamonline.org/ pictures/02camping.shtml (Eriim Tarihi: 22 Aralk 2008).
Topay, M. 2003. Bartn-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanmlar Açsndan Deerlendirilmesi Üzerinde Bir Aratrma, AÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Baslmam Doktora tezi, Ankara.
Turizm Sözlüü 2008. http://www.turizmforumu.net/dict/turdict5.html (Eriim tarihi:26 Aralk 2008).
TURSAB, 2006. http://www.tursab.org.tr/content/turkish/istatistikler/gostergeler (Eriim Tarihi: 26 Aralk 2008).
Washingtonfamily, 2008. http://www.washingtonfamily.com/articles_archives/A_summer_ camp/history.htm (Eriim Tarihi: 29 Aralk 2008)
ÖZET
ABSTRACT
3.2. Aratrma Alannn Doal ve Kültürel Özellikleri
4. SONUÇ VE ÖNERLER