Screenshots Overview

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Overzicht van het programma RFEM 4, waarmee eenvoudig constructies berekend kunnen worden.

Text of Screenshots Overview

  • 1. Overzicht RFEM
    www.rfem.nl

2. RFEM - Overzicht
In de bruggenbouw, civiele bouw, utiliteitsbouw, industrie en hoogbouw wordt RFEM toegepast voor het berekenen van allerhande constructies, bestaande uit staal, beton, metselwerk, hout, staal/beton, aluminium en glas.
RFEM kent op dit moment rond de 8000 gebruikers, die dagelijks genieten van de praktische toepassing, de stabiliteit van het programma en het uitstekende berekeningsrapport.
www.rfem.nl
3. RFEM - Overzicht
Het is heel eenvoudig om een constructie te ontwerpen, te modelleren, te berekenen en te controleren.
De modellen kunnen bestaan uit staven, balken, kolommen, kabels, wanden, vloeren, schalen of volumes.
www.rfem.nl
4. RFEM - Overzicht
Bij het berekenen van constructies kunnen stabiliteitscontroles, sterkte- , 2e en 3e orde berekeningen, dynamische, post-kritische, geotechnische en fysisch-niet lineaire berekeningen uitgevoerd worden.
Ook is het mogelijk allerhande normcontroles uit te voeren zoals: kip, knik, brand, vervorming, aarbeving, en scheurcontroles. Hierbij worden de moderne normen ondersteund zoals de NEN-EN, BS, DIN en AISC/ASD.
www.rfem.nl
5. RFEM - Overzicht
RFEM wordt toegepast voor constructies welke veel voorkomen in de dagelijkse praktijk, maar ook voor bijzondere constructies, waarbij de grenzen van de mogelijkheden van de hedendaagse technologie m.b.t. multi-core processing, geheugenbeheer en C# programmatalen worden toegepast.
www.rfem.nl
6. RFEM - Overzicht
RFEM wordt toegepast in de bruggenbouw vanwege de combinatie van modelleertechnisch kwaliteiten en de uitgebreide mogelijkheden van de Solver.
Zo is het mogelijk om tuiconstructies, landhoofden, beton, staal en staal/beton constructies te berekenen en te toetsen.
www.rfem.nl
7. RFEM - Overzicht
RFEM kent vele gebruikers die het programma voor de projecten in de industrie toepassen. De uitgebreide normcontroles in combinatie met de vele mogelijkheden m.b.t. mechanical engineering maken het programma een prima hulpmiddel voor het oplossen van de dagelijkse vraagstukken van de industrile constructeur.
www.rfem.nl
8. RFEM - Overzicht
RFEM is toegepast bij het berekenen van de grootste staalconstructies ter wereld. Voorbeeld projecten zijn het Ferrari-thema park in Abu Dhabien het Feria gebouw in Milaan. Ondanks de complexiteit van de constructies in combinatie met de grote hoeveelheid staven (+81000 Ferrari museum ) en knopen (+21000 Ferrari museum), heeft RFEM de gebruiker in staat gesteld deze grote projecten succesvol te voltooien.
www.rfem.nl
9. RFEM - Overzicht
Dankzij de praktische inpassing van volume elementen is de gebruiker in staat om ook zeer complexe detailconstructies te berekenen en te controleren. Zo wordt RFEM toegepast in vele werktuigbouwkundige projecten, waarbij o.a. staaldetails worden berekend.
www.rfem.nl
10. RFEM - Overzicht
RFEM kent een uitwisseling met allerhande CAD-applicaties en Office pakketten, zoals Autocad, Revit, Tekla Structures, Prosteel, Advance Steel, OpenOffice en Microsoft Office. Ook worden uitwisselingsformaten ondersteund zoals DXF, IFC, DSTV, CIS/2, ASF en SDNF.
www.rfem.nl
11. RFEM - Overzicht
De Solver van RFEM is de internationaal bekende Solver van FEM Consulting. De solver is in staat om allerhande zeer complexe berekeningen uit te voeren van staven, vlakke eindige elementen, schalen en volume elementen. Zo kan er 1e, 2e, 3e orde berekeningen worden uitgevoerd als ook dynamische, post-kritische, stabiliteits en geotechnische berekeningen worden uitgevoerd.
Bijzondere toepassingen van de Solver zijn de fysisch niet-lineaire berekeningen van staal, beton, metselwerk en glas.
De Solver ondersteunt multi-core processing, 64-bit technologie en is daarom in staat in een minimale tijd, zeer complexe berekeningen op te lossen.
www.rfem.nl
12. RFEM - Overzicht
De resultaatweergave is state-of-the-art. Met een simple druk op de knop kan de gebruiker eenvoudigwisselen tussen resultaten van vervormingen, spanningen, hoofdspanningen, reactiekrachten, benodigde bijlegwapening, e.d.
Ook is het mogelijk direct toetsingen uit te voeren van eindige elementen voor vergelijkspanningen zoals Von Mises-vergelijkspanning.
www.rfem.nl
13. RFEM - Overzicht
Een uniek punt van RFEM is het gebruik van het gebruiksraster van resultaten. De gebruiker is altijd in staat om een raster van resultaten over het resultaat van de eindige elementen analyse te leggen, waardoor het rapporteren en bekijkenvan de resultaten veel eenvoudiger wordt.
Het gebruiksraster van resultaten kan voor alle resultaten worden toegepast waaronder spanningen, interne krachten en wapening.
www.rfem.nl
14. RFEM - Overzicht
Door het toepassen van moderne technieken is de gebruiker in staat om in een relatief korte periode de beste resultaatweergave van zijn constructie samen te stellen. Zo is het mogelijk zelf extreme waardes toe te voegen en kunnen afbeeldingen eenvoudig via een wizard aan het document voor diverse spanningen of momenten worden toegevoegd.
Resultaten van snedes of staven kunnen in detail worden bekeken en aan het berekeningsrapport worden toegevoegd. Bij het wijzigen van de constructies worden de afbeeldingen automatisch aangepast.
www.rfem.nl
15. RFEM - Overzicht
De afbeeldingen van de gevraagde weergaves zijn zeer duidelijk. De gebruiker kan snel verschillende weergaves tonen. Ook kan de gebruiker instantaan van belastinggeval, of belastingcombinatie wijzigen.
www.rfem.nl
16. RFEM - Overzicht
De allermodernste videokaarten en operating systems worden ondersteund om de beste schermweergaven en performance te verkrijgen. Het is mogelijk allerhande transpararanties, rendering, perspectief. e.d. weer te geven. Zo is het eenvoudig om bijvoorbeeld 3D-isobanden van volume elementen weer te geven.
Ook wordt het gebruik van meerdere videokaarten ondersteund en kan de gebruiker eenvoudig op twee monitoren tegelijkertijd werken.
www.rfem.nl
17. RFEM - Overzicht
Voor de gebruiker die snel extra informatie m.b.t. een functionaliteitvan het programma willen lezen is er de helpfile, dat bestaat uit een PDF-bestand. Het bestand is zeer overzichtelijk opgezet en kent een zeer grondige uitwerking/uitleg van alle functionaliteiten binnen het programma. Een onderdeel van de helpfile is een praktisch voorbeeld van een eenvoudige constructie, welke denieuwe gebruiker snel op weg helpt om zonder een opleiding het programma te gebruiken.
www.rfem.nl
18. RFEM - Overzicht
RFEM kent ook een zeer sterke uitwisseling met de Officepakketen OpenOffice en MS Office. Hierdoor is de gebruiker in staat om snel via het klembord afbeeldingen te kopiren of tabellen in te lezen.
Ook kan MS Excel worden gebruikt om zelf snel een constructie te ontwerpen. Het enige wat de gebruiker hoeft te doen is een voorblad te maken waarbij de constructie, belastingen, e.d. ingegeven wordt en vervolgens wordt de nieuwe constructie in korte tijd in RFEM opgebouwd.
www.rfem.nl
19. RFEM - Overzicht
Dankzij zogenaamde Partial Views is de gebruiker in staat om ook complexe constructies eenvoudig te ontwerpen, berekenen en te controleren. Zo kunnen individuele spanten, materialen, profieltypen, verdiepingen, e.d. gesoleerd en uitgelicht worden, waardoor de controle van de constructie sneller zal verlopen.
www.rfem.nl
20. RFEM - Overzicht
De normcontroles m.b.t. staal, beton, hout, glas, e.d. worden overzichtelijk in het berekeningsrapport weergegeven. Zo is het mogelijk om exact te zien welke artikelen zijn doorlopen en welke symbolen zijn gehanteerd. Individuele foutmeldingen verwijzen naar artikelnummers van de norm en geven hints aan de gebruiker hoe zaken opgelost kunnen worden.
Grafisch kan de gebruiker de constructie controleren middels kleurcodering. Hierbij worden rode onderdelen weergegeven die niet aan de normtoetsingen voldoen. De gebruiker ziet in een oogopslag waar er constructieve aanpassingen gedaan kunnen worden.
www.rfem.nl
21. RFEM - Overzicht
Ook detailberekeningen, zoals staalverbindingen en betondoorsnedecontroles kunnen worden uitgevoerd. Bij het berekenen van de details worden de laatste normen gehanteerd die de gebruiker in staal stellen om een optimaal economisch ontwerp te maken.
www.rfem.nl
22. RFEM - Overzicht
RFEM kent een projectmanager welke alle berekeningen netjes per project m.b.v. een preview bij elkaar weergeeft. Tevens kan per individueel project een overzicht worden verkregen welke constructeur aan welk project heeft gewerkt. De projectmanager draagt bij aan een goede administratie van de constructeur.
www.rfem.nl
23. EINDE - Overzicht
Voor meer informatie:
www.rfem.nl
www.rfem.nl