of 44 /44
mySAP SCM Pot k prilagodljivi oskrbovalni verigi Matjaž Žilavec, SCM svetovalec, SAP Slovenija 18.5.2005

SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

  • Author
    vanlien

  • View
    226

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of SCM Pot k prilagodljivi verigi -...

Page 1: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

mySAP SCMPot k prilagodljivi oskrbovalni verigiMatjaž Žilavec, SCM svetovalec, SAP Slovenija

18.5.2005

Page 2: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

mySAP SCMSCM in SAP NetWeavermySAP SCM PregledPrednosti za uporabnike

Page 3: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

mySAP SCM – Razvoj

20001997 1998 1999 20022001 2003

SAP® SCOPEInitiative• MRP II planiranje• SAP R/3 MM/PP• Transport• Skladišča• Povezava s TP

SAP APO 2.0• Planiranje• Scenariji sodelave• SAP APO v

mySAP.com

mySAP SCM• Objava SCM• SAP prevzema

primat• Partnerstva v razvoju

(MIT Auto-ID)

20001997 1998 1999 20022001 2003 2004

SAP SCM 4.0• SAP APO 4.0• SAP ICH 4.0• SAP EM 4.0• SAP NetWeaver • Pilotni projekti RFID

za Metro Store in P&G

SAP APO 1.1• SAP izdelava prvo

rešitev APS kot samostojen produkt

• Decentralizirano upravljanje skladišč

mySAP SCM• SAP APO 3.0 SCM• SAP R/3 LES 4.6 C• Planiranje

transporta• Vključitev radijskih

povezav

SAP SCM 4.1• SAP APO 4.1• SAP ICH 4.1• SAP EM 4.1• SAP NetWeaver

integracija• RFID SCM

mySAP SCM• SAP APO 3.1

industrijske rešitve• Supply Chain Event

Management 1.1• CRM SCM

integracija

Page 4: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Prilagodljiva oskrbovalna veriga

PLANPlaniranje virov za izvedbo poslovnih

procesov.

UČENJE

Stalen proces učenja na osnovi izjem in vključitev novih znanj v

poslovne proces.

ZAZNAVA

Zaznava dogodkov v realnem času, ki povzročajo motnje

v poslovnih procesih

IZVEDBA

Izvedba aktivnosti na osnovi planiranja virov.

ODZIV Odzivnost na notranje in zunanje dogodke, ki potrebujejo hitro reševanje

VIDNOST

Page 5: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Planiranje in izvedbaIntegrirani procesi v planiranju in izvedbiEnoten model za planiranje in izvedbo

Prilagodljivi procesi

Zaznava

Odziv

Izdelki Podjetje Zadovoljstvo kupcev

Spremljanje informacij v celotni oskrbovalni verigi

Hitro in prilagodljivo odzivanje na spremembe na trgu in notranje poslovne procese

Page 6: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Zaznava in odzivTesna povezava s kupci in partnerji360º pogled znotraj in izven podjetjaKontrola in upravljanje izjem

Prilagodljivi procesi

Zaznava

Odziv

Podjetje Zadovoljstvo kupcev

Spremljanje informacij v celotni oskrbovalni verigi

Hitro in prilagodljivo odzivanje na spremembe na trgu in notranje poslovne procese

Izdelki

Page 7: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Učenje in prilagajanjeAnalitikaHitro učenje in prilagajanje poslovnih procesovVpeljava novih procesov in spremembe obstoječih

Prilagodljivi procesi

Zaznava

Odziv

Podjetje Zadovoljstvo kupcev

Spremljanje informacij v celotni oskrbovalni verigi

Hitro in prilagodljivo odzivanje na spremembe na trgu in notranje poslovne procese

Izdelki

Page 8: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

mySAP SCMSCM in SAP NetWeavermySAP SCM PregledPrednosti za uporabnike

Page 9: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Nadaljevanje razvoja

Enterprise Services Architecture

Web services

SAP NetWeavermySAP Business Suite

SAP xApps

Mainframe architecture

SAPR/2

SAP R/3 Basis SAP R/3

3-tier client/server

Page 10: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Današnji problemi integracije v SCM

Collaborationrooms …

CRM Legacy

Bus. processmgmt

Businessintelligence

PartnersAPSSAPR/3

Portal

EAI

Procesi oskrbovalne verige z različnimi aplikacijami

Dodajanje novega poslovnega procesa ali partnerja = nov projekt integracijeVeliko število točk integracije povzroča nepreglednosti in neprilagodljivostZelo kompleksno dodajanje novih tehnologij (RFID)Večje število dobaviteljev sistemovVisok TCO

Components

Platform

Page 11: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

mySAP SCM in NetWeaver

Integracija z NetWeaver

CRM Legacy

Components

PlatformSkupna integracija zmanjšuje stroškeOmogoča nove strategije in razvoj oskrbovalne verigeNove možnosti poslovnih procesovNove tehnologije (RFID)Razširljivost (Java)

SAP NetWeaverSAP Enterprise Portal

SAP Business Intelligence,SAP Master Data Management…

Oth

er

APO

EM

ICH

mySAP SCM

PartnersSAPR/3

Page 12: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP NetWeaver

Poslovni procesi sodelave morajo biti integrirani znotraj podjetja (EAI) in z zunanjim okoljem (B2B).SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (XI) omogoča integracijo aplikacij, sistemov, procesov in ljudi za učinkovito izmenjavo informacij.SAP XI predstavlja tehnologijo integracije za centralizirano delovanje.

Integracija med točkami

BP 1BP 1

BP 2BP 2SCMSCM

BP 3BP 3

BP=Business Partner

Centralizirana integracija

BP 1BP 1

BP 2BP 2SCMSCM

BP 3BP 3

XI

IZIZIZIZ VVVV

Page 13: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Prilagodljiva oskrbovalna veriga s SAP NetWeaver

SAP NetWeaver™ Integracije napravAvtomatizacija komunikacije z napravami (RFID čitalciin tiskalniki, Bluetooth, čitalniki črtne kode, senzorji)

Prilagodljiva oskrbovalna verigaZaznava in kontrola signalov iz oskrbovalne verige v realnem času

Direktna povezava s poslovnimi procesi

Hitrejše in učinkovitejše poslovne odločitve

Integracija SAP in ne-SAP aplikacij s SAP Exchange Infrastructure

SAP AUTO-ID infrastruktura

Page 14: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

RFID komponente

Povečana vidnost poslovnih procesov

Increasedoperational

flexibility andefficiency

Enterpriseapplications

ERP, SCM, …

Uspešnost podjetja

Retailconnectivity(XI, MDM)

Upravljanje dogodkov – poslovna inteligenca

Auto-ID infrastructure AII

RFID readers

Page 15: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Prilagodljiva SCM – sistemska arhitektura

Business analytics

SR

M ERP

PlanningExecution

SAP Master Data Management People, device, process, and information integration

SAP NetWeaver™

CR

M

PLM

SCM

RFID procesi

Page 16: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

mySAP SCMSCM in SAP NetWeavermySAP SCM PregledPrednosti za uporabnike

Page 17: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

mySAP SCM novosti

Razširjeni industrijski scenariji:Odzivna oskrba (Responsive replenishment)

Sodelava z dobavitelji (Suppliercollaboration)

Projektna proizvodnja (Project manufacturing)

RFID Logistika (RFID-enabled logistics)

Napovedovanje in oskrba (Forecasting and replenishment)

Page 18: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Poslovni procesiZamenjava paradigme “push” v “pull”Zahteva po dnevnih dobavah ali celo v krajših intervalihPotrebe po materialih in surovinah prožijo vse aktivnosti v oskrbovalni verigi

Solution map

Controlled data import

Responsive forecasting

Transport load building

Replenishment

Responsive promotionplanning

Ordergeneration

Odzivna oskrba – SAP rešitev

RešitevNapovedovanje● Planiranja na osnovi dinamičnih napovedi● Kratkoročno odzivno napovedovanje

Transport● Planiranje pošiljk● “Multi-stop” in “multi-pickup”

Oskrba● Omejitve naročil (ekonomika naročanja)● Dinamični viri● Planiranje v realnem času

Page 19: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Sodelava dobaviteljev

Enoten pogled na celoten življenjski cikel oskrbe: povpraševanje, zbiranje informacij, pogajanja, pogodbe, napovedovanje, naročanje, skladiščno stanje dobavitelja, dobavo, vsi dokumenti.

Collaborativereplenshment

Order collaboration

Designobjects

RFx, auctions, and contracts

Page 20: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Sodelava dobaviteljev – SAP

Uporaba SAP NetWeaver platformeEnoten dostop do aplikacij in informacij sodelave

Enotna točka dostopa za vse dobavitelje

Na strani dobavitelja je potreben samo Web brskalnik

Orientacije k enemu dobaviteljuDostop dobavitelja do relevantnih podatkov za izvedbo oskrbe

Omogoča sodelavo v vseh procesih življenjskega cikla oskrbe

Nadzor in alarmiranje

Enostavnost uporabeKompletna Web-aplikacija

Enostavna, fleksibilna implementacija

Vsi varnostni standardi

Page 21: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Projektna proizvodnja

Novi scenariji za projektno proizvodnjo

Razvoj za posamezno strankoProjektna izdelava po naročilo

Integracija mySAP ERPuporabljanje projektov (PS) z SAP Advanced Planning & Optimization (SAP APO)

Project manufacturingSAP APO mySAP ERP

Project scheduling and capacity

planning

Projectstructuring

Engineering

Project execution

Production and procurement

execution

Integrated project and materials

planning

Page 22: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Napredno planiranje in razvrščanje z uporabo SAP APO

Upoštevanje omejitev kapacitetSimulacije različnih scenarijevIzdelava operativnih planov proizvodnjeHitra zaznava ozkih grl proizvodnjeIzboljšana transparentnostpregleda faz proizvodnje

PrednostiKrajši celotni časi izdelaveZmanjševanje zalogPovečanje pretočnostiproizvodnjeDobava ob pravem času

Project manufacturingSAP APO mySAP ERP

Project scheduling and capacity

planning

Projectstructuring

Engineering

Project execution

Production and procurement

execution

Integrated project and materials

planning

Projektna proizvodnja – SAP rešitev

Page 23: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

RFID omogoča:Odprto, standardno možnost integracije informacij v poslovne procese

Integracijo v ključne procese skladiščenja in ostale logistične procese

Predstavlja alternativo rešitev napram specifičnim RFID SW sistemom

Točnost v kritičnih procesih skladiščenja, dobave in transporta naročila.

RFID logistika

RFID procesi

Page 24: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

RFID logistika –––– SAP rešitev

Vidnost in kvaliteta podatkov v vseh logističnih procesih

Avtomatizirani procesi izdaje blaga in potrditve pošiljk (skenerji)

Verifikacija količin izdanega blaga

Direkten prenos podatkov o pošiljkah direktno v ERP sistem prejemnika

SAP Enterprise Portal

SAP Event Management

Supply chain execution

SAP Auto-ID Infrastructure

RFID solution package from SAP

Events

Objects

Responses

Performance

Distributed data

Pokriva procese upravljanja skladišča ki kontrolirajo pretok blaga, vhodno dobavo, prejem, izbiro, pakiranje in izhodno dobavo

Page 25: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Napovedovanje oskrbe (Retail)

RetailerSAP for Retail SAP F&R SAP BW

Supply master data, stock data, purchase order, and POS data

Supply master data

Supply POS data

Receive order proposals

Receive data for analysis

Aggregate data

Perform automatic replenishment

Perform requirement

quantity optimization

Perform order proposal management

Process exceptions in the exception

workbench

Perform manual replenishment

Prepare order proposals

Scenariji za izognitev kritičnim situacijam pomanjkanja blaga in izboljšanje skladiščne situacije v distribucijskih centrih in trgovinah

Uporaba naprednih algoritmov napovedovanja

Upoštevanje posebnih faktorjev, kot so prazniki, spremembe cen, promocije za boljše predvidevanje obnašanja potrošnikov

Omogoča● Visoko obračanje zalog

● Večjo prodajo glede na površino

● Nižje logistične stroške

● Nižje stroške dela

● Večji nivo storitev

Page 26: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

SAP SCM 4.1

Zgrajen na osnovi SAP NetWeaver technology in predhodne verzije SAP SCM 4.0Prinaša industrijske rešitve za boljše delovanje prilagodljivih oskrbovalnih verigPrinaša orodja za celovito podporo vsem SCM procesom v podjetju in izvenOmogoča uporabo v različno velikih podjetjih

Page 27: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

SAP SCM 4.1 – Komponente

SAP Advanced Planning & Optimization(SAP APO 4.1)

SAP Inventory Collaboration Hub(SAP ICH 4.1)

SAP Event Management (SAP EM 4.1)

Integracija z aplikacijami oskrbovalne verige in izvedbe

proizvodnje v okviru mySAP ERP

Page 28: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

SAP APO 4.1 – Planiranje potreb in oskrbe

Planiranje distribucijeIzboljšano planiranje transporta (Transport load builder - TLB)

Planiranje varnostnih zalogOptimizacija preračuna dni varnostne oskrbe

Fleksibilnost vzdrževanja ključnih podatkov varnostne zaloge

Napovedovanje in planiranje življenjskega cikla

Podpora prilagodljivemu napovedovanju

Linearna in sezonska regresija rezultatov planiranja

Metode korekcije

Grafičen prikaz rezultatov

Page 29: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

SAP APO 4.1 – Planiranje transportas

Fleksibilnost TP/VSPlaner ima možnost določitve do kakšne mere je lahko transport ne-konsistenten, za doseganje večjega učinka

Razširjen časovni pregledNadzor datumov razpoložljivosti izdelkov in datumov potreb prodajnih naročil za zagotovitev datumov dobave

Časi čakanjaDefinicija minimalnega in maksimalnega časa čakanja v vmesnih točkah transporta (hubs)

Prikaz zemljevidov in integracija z sistemi GIS za sledenje pošiljk

Prikaz plana in realizacije pošiljk na zemljevidu, z GIS integracijo

Page 30: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

SAP APO 4.1 – Planiranje proizvodnje / Detajlnoterminiranje

On-line kontrola kapacitetKontrola na osnovi končnih kapacitetGrobo planiranje kapacitet

Povezana nalogov (pegging)Povezava potreb in proizvodnih nalogov skozi celotne življenjski cikel izdelave

Detajlno terminiranjeVeč-nivojsko terminiranje in izboljšani algoritmi planiranja

Izboljšave uporabnostiPregled izdelka, planska tabla, stimulacijska orodja

Integracija z vzdrževanjem opreme (PM)Kosovnica naročila in postopek naročila

Podpora specifičnim kosovnicam in postopkov za izvedbo posameznega naročila

Projektna proizvodnja

Page 31: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Sodelava v procesih oskrbovalne verige s SAP ICH 4.1

My company Customer

Skladišče upravljano s strani dobavitelja

Odzivna oskrba

Inventory data

Sales data

Inventory data

POs

Forecasts

SAP Inventory Collaboration Hub

(SAP ICH 4.1)Releases

ASNs

Alerts

Supply plans

Supplier

Page 32: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

SAP ICH 4.1 Sodelava dobaviteljev

“Planning grid” za sledenje dnevnim spremembam v oskrbi in potrebah

“Advanced-ship notice (ASN)” preko direktne povezave s kupčevim sistemom

Vgrajen ”alert monitor” z pre-definiranimi alarami ob izjemnih dogodkih

Matični podatki (“master data”) za lokacije, transportne poti, poslovne partnerje in uporabnike

Ključni kazalniki (KPI) dobaviteljev za ovrednotenje dobaviteljev

Page 33: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

HUtagging

Vidnosti izpopolnitve naročila (“Order Fulfillment”)

Poslovni procesi iz SAP ERPSledenje in upravljanje pošiljk s SAP Event ManagementFizično sledenje, zajem podatkov s SAP Auto-ID Infrastructure

Oper. 1 Oper. 2 Oper. nSO entry Production

Orderentry

Startproduction

SAP Auto-ID Infrastructure

WH Shipping Shopactivities

Portal

SAP back end

SAP Event

Management

Item soldTag de-activated

AII

Packaging

Page 34: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005

The dashboard is a role-based, configurable entry page for the Plant or Production Manager that provides:

Integrated planning and execution decision supportAnalytics and reporting Real-time event management

to enable the Plant Manager to:Get a real-time snapshot of his factory/plant operations at a glanceExecute his production plan on time and within budgetProactively respond to production events/exceptions to preclude fire-fightingLook up and analyze pertinent KPIs to continuously improve his operations.

SAP NetWeaver™

Role-Based Views

Manufacturing Planning

Manufacturing Execution

Quality Management

Enterprise Asset Management

Environmental Health & Safety

VISIBILITY

SAP uporabniški pogledi – Vodja proizvodnje

Portal omogoča definiranje povsem lastnih pogledov za vse vloge uporabnikov.

Vodja proizvodnje potrebuje enostaven dostop do informacij (portal) o trenutnem stanju proizvodnje in vseh kritičnih podatkov, še posebej izjemnih, za izpopolnitev ciljev.

Page 35: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

SAP

Sledenje pakiranju in izdaji blaga z RFIDBuyer

WMTRM

Create event handler

Purchase order

Adv. shipnotification

Cust.order

Post goods issue

Create HU

Delivery

Register IDof palletSAP Event

Management(optional)

AII

Scan IDs

Vendor Pick orproduce

Issue goods(loading)Build HU

Associateitems / pallet /

tags

Page 36: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

BuyerVendorCheck and

receive goods

SAP

WM

Delivery

Sledenje prejemu blaga z RFID

Scan IDsCheck consistency Feedback

Create event handler

Post goodsreceipt

Post event

RegisterEPCs

AIISAP Event

Management(optional)

Adv. shipnotification

Page 37: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

mySAP SCM Legacy and DirectionThe Importance of SAP NetWeaver™ for SCMmySAP SCM Product OverviewPrednosti za uporabnike

Page 38: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Stalne izboljšave

Razširitev možnosti in kapacitet poslovnih procesov

Zmanjšanje kompletnih stroškov lastništva (TCO) s pre-definiranimi in integriranimi SCM in proizvodnimi procesi

Tehnološki pristop omogoča zanesljivo in prilagodljivo rešitev

Dolgoletne izkušnje:● Globalna podpora● SCM izkušnje iz vseh industrijskih panog

Page 39: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

mySAP SCM Legacy and DirectionThe Importance of SAP NetWeaver™ for SCMmySAP SCM Product OverviewCustomer BenefitsSummary

Page 40: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

mySAP SCM for 2004 – Summary

Enabling adaptive supply chains means providing SAP customers the complete SCM solution that incorporates extended capabilities for responsiveness, visibility, integration, and flexibility

Responsiveness and visibility (Quick)Collaborative-based process support enables companies to connect to their key customers, suppliers, and trading partnersSupport the ability to manage real-time demandDeliver integrated transactional visibility across the network Enable sense and respond networks through leveraged use of innovative technologies such as RFID

Integration and flexibility (Connected)SCM solution that pre-integrates planning, execution, collaboration, and visibility across the extended supply chain network Industry-specific business processes, pre-integrated across mySAP Business Suite, for processes such as NPDI, demand-chain, distributed fulfillment, supplier collaboration, and adaptive manufacturingSpanning SAP and non-SAP system landscapes, leveraging SAP NetWeaver capabilities

Page 41: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

mySAP SCM for 2004 – Summary

Complete solutions for all sizes of companies:Tailored to the size and requirements of your company

Scalable to meet all forms of business needs

Leverages people, process, and information capabilities required to support global-based SCM processes

Network-wide and RFID-enabled logistics support in a single system

Flexible buying and implementation options for quick time-to-benefit

Page 42: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

mySAP SCM Case Studies Involving Mid-Market Companies

Page 43: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.Microsoft, Windows, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Copyright 2004 SAP AG. All Rights Reserved

Page 44: SCM Pot k prilagodljivi verigi - ecom.fov.uni-mb.siecom.fov.uni-mb.si/ecomSLO/Laboratoriji/Predstavitve/Zilavec2.pdf · SAP APO 2.0 • Planiranje • Scenariji sodelave • SAP APO

SAP AG 2005, SAP SCMPot k prilagodljivim oskrbovalnim verigamMatjaž Žilavec, SAP Slovenija

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.Microsoft, Windows, Outlook, und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation.UNIX, X/Open, OSF/1, und Motif sind eingetragene Marken der Open Group.Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc.HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc.JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. MaxDB ist eine Marke von MySQL AB, Schweden.SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.

Copyright 2004 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten