8
Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi planet Čista energija iz sunca Aluminijski sistemi za odvod dima i topline Aluminium smoke and heat exhaust ventilation systems

Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

  • Upload
    phamdat

  • View
    240

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

Schüco RWASchüco SHEVS

Green Technology for the Blue PlanetClean Energy from Solar and Windows

Zelena tehnologija za plavi planetČista energija iz sunca

Aluminijski sistemi za odvod dima i toplineAluminium smoke and heat exhaust ventilation systems

Page 2: Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

Schüco RWASchüco SHEVS

Vatra i dim spadaju među čovjekove najveće neprijatelje. Uređaji za odvod dima i topline stoga imaju veliku važnost. Spriječavanje požara znači zaštititi ljude, okolinu i materijalne vrijedno-sti. Izlazi za evakuaciju moraju biti slobodni od dima, potrebno je spriječiti oštećenje okoline, a sama cjelovitost građevine treba ostati očuvana. Opasnosti ne dolaze samo od vatre i topline, nego i od dima i otrovnih zapaljivih plinova. Predmeti poput tepiha, namještaja ili kompjutera stvaraju velike količine zapaljivih plinova koje sigurnim putem treba izvesti van. Zato su zahtjevi zakonodavca strogi: svi sistemi za odvod dima i topline moraju zadovoljavati normu DIN EN 12102-2 ili u pojedinim slučajevima moraju biti odobreni od nadležnih organa. Ista norma ispitivanja je važeća i kod sistema za odvod dima i topline na području krovnih kon-strukcija i vertikalnih fasada. Kod prozora se moraju primjenjivati ispitana kompletna rješenja, koja se sastoje od prozora i mehanizama u samom prozoru. Osim toga, proizvodnju navedenih sistema kod vertikalnih fasada i krovnih kontrukcija minimalno jednom godišnje treba kontroli-rati treća strana.

Fire and smoke are amongst man’s greatest enemies. Smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS) are therefore of central importance. Preventive fire protection means protecting people, the environment and material assets. This is why emergency exits and escape routes must be smoke-free, damage to the environment must be minimised and the fabric of the building should be maintained. However, it is not only fire and heat which pose a threat, but also smoke and toxic combustion gases. Objects such as carpets, furniture or computers generate large volumes of combustion gases which must be extracted in a reliable way. For this reason, the legal requirements are very strict. NSHEVS must pass the usability tests in accordance with DIN EN 12102-2 or be approved by the highest building authority for each individual case. The same standard also applies to NSHEVS in skylight and vertical façade areas. Tried and tested comprehensive solutions, complete with window and actuator, must be used for windows. The fabrication of natural SHEVS for vertical and skylight façades must be monitored by a third party at least once a year.

Zgrada bez RWA A building without SHEVS

Zgrada s RWA A building with SHEVS

Henkel, Düsseldorf, Njemačka Henkel, Düsseldorf, Germany

Schüco2 Aluminijski sistemi za odvod dima i toplineAluminium smoke and heat exhaust ventilation systems

Page 3: Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

SIGURNA RJEŠENJA ZA KOMPLETNI OBJEKTSecure interface solutions for the entire project

Schüco nudi prerađivačima i arhitektima kompletan paket na jednom mjestu – sa sigurnim rješenjima kompletnog sistema za odvod dima i topline. Daljnja prednost: kompletna potpora u svim fazama projekta od strane Schüco stručnog tima Security & Automa-tion (S & A) kao i od strane odgovarajućih Schüco partnera S & A. Rješenja za Schüco RWA ■ Podrška kod planiranja ■ Projektiranje postrojenja ■ Planiranje troškova ■ Elektroinstalacije ■ Puštanje u pogon ■ Preuzimanje ■ Održavanje

Everything from a single sourceSchüco offers fabricators and architects an all-round, trouble–free package from a single source – and secure interface solutions for the entire NSHEVS project. Another advantage is the expert support throughout all project phases from Schüco Security & Automation specialists (S & A) and from Schüco S & A partners.

Interface solutions for Schüco SHEVS ■ Design support ■ System projections ■ Costing ■ Electrical installation ■ Commissioning ■ Acceptance ■ Maintenance

Primjer Schüco RWAExample of Schüco SHEVS

1,4m

Schüco 3Aluminijski sistemi za odvod dima i toplineAluminium smoke and heat exhaust ventilation systems

Page 4: Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

Schüco TipTronic za RWA Atraktivan dizajn bez prozorskih ručica

Schüco TipTronic for RWA Attractive design without window handles

AWS 70.HI TipTronic, mjerilo 1:2 AWS 70.HI TipTronic, scale 1:2

Schüco AWS prozorski sistemi, opremljeni u potpunosti skrivenim pogonom tipa TipTronic, predstavljaju novost u području prirodnog odvođenja. Sve sistemske varijante je moguće napraviti s RWA rješenjem, te s priključkom na automatizaciju objekta pored zaštite od dima, nude i dodatne opcije kao što su posebne funkcije uštede energije (prozračivanje i noćno rashlađivanje). Električna zaključavanja daju savršenu otpornost na vjetar i kišu, kao i visoku zaštitu od zvuka.

Prednosti na jednom mjestu ■ Ispitano prema normi EN 12101-2 ■ Primjena kao kod klasičnog prozora, prozora u nizu i kontinuirane fasade ■ Skladan dizajn pomoću skrivenog okova ■ Velike dimenzije otvora: RWA funkcija do 1000 mm, funkcija prozračivanja do 500 mm; sila

dizanja do 1500 N (pojedinačni motor), tj. 3000 N (tandem) ■ Veliki izbor tipova otvaranja , moguće korištenje krila od 350 mm širine ■ Dodatno korištenje za dnevno prozračivanje kao i noćno rashlađivanje ■ Integrirana zaštita od prignječenja do klase 4 (certificirano TÜV) ■ Jednostavna montaža: nije potrebno glodanje profila ■ Zadržavaju se svi zahtjevi standarda kao npr. nepropusnost na kišu, zaštita od buke i topline

Schüco AWS window systems, fitted with the completely concealed mechatronic actuator Schüco TipTronic for SHEVS, are opening up a new dimension in natural SHEVS. All system variations can be used for Schüco SHEVS solutions, and, by integrating them into building management systems, they offer additional energy-saving special functions, such as ventilation and night-time cooling, in addition to smoke protection. Electric locking (locking rollers) ensures perfect wind and watertightness, as well as high levels of sound reduction.

Thanks to optimised dimensioning of the actuators and control components which are integrated into the window rebate, in conjunction with the variety of opening types, a continuous individualised façade configuration is possible, even on buildings with high design specifications.

Key benefits ■ Tested in accordance with EN 12101-2 ■ For use in punched openings, ribbon windows and mullion / transom constructions ■ Concealed fittings produce a streamlined design ■ Generously proportioned openings: SHEVS function up to 1000 mm,

ventiliation function up to 500 mm; thrust up to 1500 N (single actuator), or 3000 N (tandem actuator)

■ Can also be used for daytime ventilation as well as for night cooling ■ Integrated anti-fingertrap up to protection class 4 (TÜV certified) ■ Easy to install: no profile machining necessary ■ Complies with the requirements of all standards, e.g. watertightness, sound reduction and

thermal insulation

Schüco RWASchüco SHEVS

Schüco4 Aluminijski sistemi za odvod dima i toplineAluminium smoke and heat exhaust ventilation systems

Page 5: Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

Skriveni pogoni – pregled sistemaConcealed actuators – System overview

Schüco TipTronic za RWA sa skrivenim pogo-nom ne uvjerava samo svojom izrazito brzom funkcionalnošću u hitnim slučajevima, nego i raznolikim vrstama otvora i primjenom: otklopni ili zaokretni prozor, unutrašnje ili vanjsko otvaranje. Primjena otklopnih pro-zora s otvaranjem na unutra je moguća kod uskih prozora od 350 mm širine. Schüco AWS prozori se mogu ugraditi kao prozori u fasadi, prozori u nizu ili kontinuiranoj fasadi.

Schüco TipTronic for SHEVS with concealed actuators operates exceptionally fast in emergencies, features a wide range of opening types and is also extremely versatile: it can be used as an inward-opening bottom or side-hung window, or as an outward-opening top-hung window. Inward-opening bottom-hung windows are possible as a drawbridge solution when narrow window widths from 350 mm are used. Schüco AWS windows with TipTronic for SHEVS can be integrated as punched openings, ribbon windows or in mullion/transom constructions.

Pregled skrivenih pogona Overview concealed actuators

Tip otvaranja Type of opening Serija Series

Vanjske mjere krila Vent frame external dimensions

Max. površina krila Max. vent area

Max. masa krila Max. vent weight

Max. veličina u mm Max. size in mm

Max. veličina u mm Min. size in mm

Kip prozor otvaranje prema unutra (oko donje osi)Inward-opening bottom-hung window

AWS 60 TipTronicAWS 60.HI TipTronicAWS 65 TipTronicAWS 65 BS TipTronicAWS 65 WF TipTronicAWS 70.HI TipTronicAWS 70 BS.HI TipTronicAWS 70 WF.HI TipTronicAWS 75.SI TipTronicAWS 75 BS.HI TipTronicAWS 90.SI TipTronic

2.500 x 2.500 350 x 550 3,47 m2 100 kg

Zaokretni prozor otvaranje prema unutraInward-opening side-hung window

1.300 x 2.200 550 x 695 2,73 m2 130 kg

Serija Series

Klap prozor otvaranje prema van (oko gornje osi)Outward-opening top-hung window

AWS 65 TipTronicAWS 70.HI TipTronic 2.300 x 2.200 725 x 500 3,40 m2 100 kg

Poslovna zgrada ENERCON, Magdeburg, Njemačka ENERCON office building, Magdeburg, Germany

Schüco 5Aluminijski sistemi za odvod dima i toplineAluminium smoke and heat exhaust ventilation systems

Page 6: Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

Schüco RWA AWS 57 RO Schüco SHEVS AWS 57 RO

Kod primjene uređaja za prirodni odvod dimova i topline u potkrovljima mora se bočni vjetar uzeti u obzir, prema EN 12101-2. Schüco je zato s primjenom vjetro-otpornika stvorio raznolika područja primjene i k tome još preradio linearne pogone. Schüco RWA AWS 57 RO je kao kro-vni prozorski sistem, zajedno sa svim sistemskim okovima u potpunosti testiran prema normi EN 12101-2. Tako se može primjeniti kod svih krovova: jedno i više strešnih, piramida i dr. Skupi upravljački sistemi ovisni o vjetru nisu potrebni. Schüco isporučuje sve elektro kompo-nente, kao npr. RWA centrale, detektore dima, senzore za kišu i vjetar, ručna tipkala itd. Nova generacija linearnih pogona sadrži automatsko isključenje prilikom opterećenja. Time postoje svi oblici ugradnje za sve tipove i tandemske pogone sa sinkronizatorom i potrebnim materi-jalom za učvršćivanje. Linearni pogoni L1 ... koji imaju otvaranje od 1000mm, imaju jačinu do 1000N po pogonu, a linearni pogoni L2 ... koji imaju 850mm otvaranje, imaju jačinu do 1500N po pogonu. When natural smoke and heat exhaust ventilation systems are mounted on the roof, the effects of side winds must be taken into account in accordance with EN 12101-2. By using wind baffles, Schüco has created a variety of areas of use, and has also updated the linear actuators.

The Schüco SHEVS Roof Vent AWS 57 RO has been fully tested in accordance with EN 12101-2, together with all the system fittings. It is therefore suitable for mono-pitch and saddle roofs, for saddle roof ribbon windows, for flat roofs and slightly sloping roofs with single or double vents. No expensive control units which react to wind direction are required. Schüco supplies all the required electrical components, for example SHEVS control units, smoke detector, wall switch, rain and wind sensor.The new generation of linear actuators features an integrated load cut-off. This means that there is a model for all types and tandem actuators, including synchronous control and fixing materials.Linear actuators in the L1 range… feature a lifting capacity of up to 1000 N per actuator for a length of travel of 1000 mm. Linear actuators in the L2 range… feature a lifting capacity of up to 1500 N per actuator for a length of travel of 850 mm.

Dodatno krovnom prozoru Schüco AWS 57 RO na raspolaganju stoje i prozorski sistemi AWS s vidljivim pogonom za Schüco RWA rješenja u vertikanim fasadama; otklopni, vanjsko otklopni, zaokretni, vanjsko otklopni u fasadi kao i prozori u nizu.

In addition to the Schüco AWS 57 RO roof vent system, the Schüco AWS window systems with surface-mounted actuators for Schüco SHEVS solutions in vertical facades are also available: as bottom-hung, top-hung, side-hung and projected top-hung windows, as well as louvred windows.

Schüco AWS 57 RO, linerani pogon Schüco AWS 57 RO, linear actuator

Krovni prozor Schüco AWS 57 RO linerani pogon, mjerilo 1:5

Schüco AWS 57 RO roof vent, linear actuator, scale 1:6

Aschüco AWS 70.HI, lančani pogon, mjerilo 1:5

Schüco AWS 70.HI, chain actuator, scale 1:5

Provjereni i ispitani prozorski sistemi s vidljivim pogonom Tried-and-tested window systems with surface-mounted actuators

Sistem krovnih prozoraRoof vent system

Schüco6 Aluminijski sistemi za odvod dima i toplineAluminium smoke and heat exhaust ventilation systems

Page 7: Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

Vidljivi pogon – pregled sistemaSurface-mounted actuators – System overview

Kompletni Schüco RWA vidljivi pogoni nude veliki broj sistemskih rješenja za sve zahtjeve ugradnje u vertikalnim fasadama i krovnim konstrukcijama. Različiti tipovi otvaranja, te različiti tipovi pogona omogućuju upotrebu na svim tipovima objekata. Zakonski sigur-na rješenja za sigurnost objekta se mogu realizirati u kratkom vremenskom roku i sa uštedom troškova.

The completely tested Schüco SHEVS with surface-mounted actuators offer numerous system solutions to meet all requirements for vertical façades and roof areas. Different opening and drive types allow them to be tailored for use in every class of project. Certified solutions for building security can be created whilst saving time and money.

Pregled vidljivih pogona Overview of surface-mounted actuators

Tip otvaranja Type of opening Serija Series

Vanjske mjere krila Vent frame external dimensions

Max. površina krilaMax. vent area

Max. masa krila Max. vent weight

Max. Größe in mm Max. size in mm

Min. Größe in mm Min. size in mm

Kip prozor otvaranje prema unutraInward-opening bottom-hung window

AWS 50,AWS 50 RL, AWS 50 SLAWS 60, AWS 60 RL, AWS 60 SL, AWS 60.HI, AWS 60 SL.HI, AWS 60 BSAWS 65, AWS 65 RL, AWS 65 SL, AWS 65 BSAWS 65 WFAWS 70, AWS 70.HI, AWS 70 RL.HI, AWS 70 SL.HI, AWS 70 BS.HIAWS 70 STAWS 70 WFAWS 75.SI, AWS 75 RL.SI, AWS 75 SL.SI, AWS 75 BS.HI

2.400 x 2.400 450 x 550 2,61 m2 90 kg

Zaokretni prozor otvaranje prema unutraInward-opening side-hung window

1.700 x 2.400 550 x 550 2,61 m2 90 kg

Serija Series

Kip prozor otvaranje prema van (oko donje osi)Outward-opening bottom-hung window

AWS 50 AWS 60 AWS 65, AWS 65.HIAWS 65.WF AWS 70.HI

2.000 x 1.450 450 x 450 2,75 m2 75 kg

Klap prozor otvaranje prema van (oko gornje osi)Outward-opening top-hung window

AWS 50 AWS 60 AWS 65, AWS 65.HIAWS 65.WF AWS 70.HI

2.000 x 1.450 450 x 450 2,75 m² 75 kg

Zaokretni prozor otvaranje prema vanOutward-opening side-hung window

AWS 50 AWS 60 AWS 65, AWS 65.HIAWS 65.WF AWS 70.HI

1.450 x 2.200 450 x 450 2,75 m² 90 kg

Otklopno zaokretni prozor otvaranje prema vanOutward-opening projected top-hung window

AWS 50 AWS 60 AWS 65, AWS 65.HIAWS 65.WF AWS 70.HI

2.000 x 2.000 450 x 450 4 m² 130 kg

Otklopno zaokretni prozor otvaranje prema vanOutward-opening projected top-hung window

AWS 102 SK 2.700 x 2.500 700 x 800 4 m² 250 kg

Lamelni prozor (jednoredni element)Louvred window

Lamelni prozori sa Schüco RWASchüco SHEVS louvred window

2.000 x ∞(jednoredni element)(single-row unit)

300 x 200

Serie Series

Krovni prozor otvaranje prema vanOutward-opening roof vent

AWS 57 RO 2.100 x 2.100 600 x 650 2,73 m² 120 kg

Schüco 7Aluminijski sistemi za odvod dima i toplineAluminium smoke and heat exhaust ventilation systems

Page 8: Schüco RWA Schüco SHEVS - alukoenigstahl.mlm.rs · Schüco RWA Schüco SHEVS Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows Zelena tehnologija za plavi

Svi dijelovi opreme za odimljavanje su ispi-tani i vertificirani u skladu s normom EN 12101-2 i važećim hrvatskim propisima.

Schüco RWA sistemska rješenja sa skrivenim i vidljivim pogonom nude optimalnu sigurnost na području zaštite od dima:

■ Ispitano prema EN 12101-2 ■ Veliki asortiman tipova otvaranja i

mahanizama za ugradnju na vertikalne i krovne površine

Schüco SHEVS system solutions with concealed and surfacemounted actuators offer the highest level of smoke protection:

■ Tested in accordance with EN 12101-2 ■ Many opening and actuator options for

vertical facades and roof areas

Schüco RWASchüco SHEVS

All NSHEWS components are tested and cer-tified ass. To EN 12101-2 and valid croatian regulations.

ZAGREBAlukönigstahl d.o.o.OreπkoviÊeva 6 h, Otok10010 Zagreb Tel.: ++385 1/66 81 726Fax: ++385 1/66 81 733Internet: www.alukoenigstahl.com

Green Technology for the Blue PlanetClean Energy from Solar and Windows

Zelena tehnologija za plavi planetČista energija iz sunca