schimbari climatice-anpm

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  1/12

  CONFERINTA NATIONALA IN DOMENIUL STANDARDIZARII

  Ed it ia a III a

  Abordarea schimbarilor climatice prin intermediul

  standardelor

  Bucuresti , 14-15 oc tombr ie 2009

  Schimbari le cl imat iceconcepte si real i tat i

  Dr. B iochim .

  Crist ian CAPITANESCU

  Agentia Nationala pentru Protect ia Mediului

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  2/12

  Climaelemente conceptuale definitorii

  -se refera la evolutia unor fenomene (marimi)

  caracteristice ( temperaturi medii, precipitatii,

  vant, etc)pe perioade lungi de timp;

  - se refera la evolutia unor fenomene (marimi)

  caracteristice ( temperaturi medii, precipitatii,

  vant, etc) in areale vaste(continente, regionale

  meteo, emisfere, planeta)

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  3/12

  Schimbarile climatice

  Abordarea rationala se bazeaza pe:

  - Cauze

  - Efecte

  - Modalitati/ metode de determinare

  (masurare) a amplitudinii SC

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  4/12

  Schimbarile climaticeCauzeNr.Crt. De natura cosmica De natura terestra

  1

  Precesia planului orbitei terestrein raport cu soarele (oscilatiainclinatiei axei de rotatie aPamantului)

  Variatii ale campului magnetic alPamantului, perturbatii ale geometrieipolilor.

  2Variatii ale activitatii solare(eruptii, explozii, pete solare)

  Intensitatea activitatiii vulcanice.

  3

  Fenomene cosmice la nivelulsistemului solar ce conduc ladiminuarea/ crestereaintensitatii radietiei solare

  primite de Terra (treceri de noride praf cosmic, comete, etc)

  Fenomene meteorologice violente(cicloane, furtuni tropicale, furtuni de prafex. nor de praf de 2500 km din regiuneaarida SV-Chinei, 14 zile a ocolit de 2 ori

  Pamantul la 17 km altitudine in 2007,idem Sahara)

  4Impactul cu obiecte cosmice(meteoriti, comete)

  Activitatea antropica (emisia de gaze CO2,CH4, vapori , etc, SOx)Exista modele care apreciaza ca pondereainfluentelor antropice actuale laschimbarile climatice este de maximum30%.

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  5/12

  Schimbarile climaticeEfecteNr.Crt.

  Exemple

  defenomenece au

  produsschimbariclimatice

  Tip de efecte

  Modificareatemperaturilor(uscatului si

  oceanului planetar)

  Modificarea calotelor

  glaciarepolare/

  planetare

  Modificarea structuriibiocenozei de pe Terra,impact socio-economic

  1

  Impactul cuun meteorit

  bogat in Iracum 65,95mil. ani

  - iarna planetara zeci

  de ani;- sedimente bogate inIr la nivel planetar

  Avansarea

  calotelorplanetare.

  - extinctii masive de flora sifauna;

  - afirmarea evolutiva aactualelor categorii de specii(inclusiv mamifere)

  2

  EruptiavulcanuluiToba(Sumatra)acum73.000 ani

  - scaderea cu 1-3OCtemperaturii ocenuluiplanetar (si respectivcu 5-15OC a aerului)pentru sute de ani;

  - scaderea niveluluioceanic;

  Avansareacalotelorplanetarespre ecuator.

  - extinctii de flora si fauna;- subdivizarea speciei umane(pericol de extinctie seestimeaza cca. 10000 indivizi

  ramasi pe toata planeta)

  Din punct de vedere metodologic toate efectele schimbarilorclimatice pot constitui baza pentru fundamentarea/ elaborareaunor metode/mijloace de masurare/ determinarea schimbarilor

  climatice.

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  6/12

  Schimbarile climaticeEfecteNr.Crt.

  Exemple de

  fenomenece au

  produsschimbariclimatice

  Tip de efecte

  Modificareatemperaturilor

  (uscatului si oceanuluiplanetar)

  Modificareacalotelorglaciarepolare/

  planetare

  Modificarea structurii biocenozei depe Terra, impact socio-economic

  3

  Posibilaeruptie a

  vulcanuluiKrakatoa(Indonezia)530-534

  Anii 535-538caracterizati de veri

  extrem de reci(ninsori),Ale fenomne meteoextreme

  Dateincerte

  - disparitia civilizatiilorprecolumbienedin America si Asia

  - epidemii (ciuma in Europa);- foamete;- migratia mongolilor spre vest

  4

  EruptiavulcanuluiLaki

  (Islanda)1783

  1784-Iarna extrema -inghetul Fl. Mississippi siNew Orleans, Gf. Mexic;Anii urmatori cu

  fenomene meteoextreme in Europa (ger,seceta, furtuni, etc)

  Avansarea calotei

  glaciare

  - culturi aricole distruse;- foamete (peste 100000 morti);- izbucneste Revolutia Franceza -

  1789

  5

  EruptiavulcanuluiTambora(Indonezia)

  10.04.1815

  Anul 1816 anul faravara;- inghet si furtuni dezapada in iulie-august

  1816

  Avansarea caloteiglaciare

  - culturi agricole distruse;- cresteri de 10 ori a preturilorproduselor agricole;- foamete in Europa si America

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  7/12

  Schimbari climaticeMetode determinareNr.Crt.

  Tip de metoda Caracteristicile metodei

  1Determinareanumarului de grupetaxonomice prinanaliza polenului

  Se studiaza polenul provenit de la diferite specii de plante dintr-un esantion dat si

  se compara cu numarul de specii din perioade cunoscute.Reprezinta una dintre cele mai vehi metode.

  A contribuit la delimitarea epocilor geologice de data recenta (dupa aparitia

  plantelor pe Terra)

  2Determinareadezvoltariipopulatiilor de corali

  Meoda se bazeaza pe faptul ca pe de o parte coralii au o crestere lenta iar pe de

  alta parte dezvoltrare coloniilor de corali este strins legata de temperatura

  ecosistemului respectiv.

  3Metoda OIS (OxygenIsotope Stages)

  Metoda are la baza faptul ca abundenta relativa a O18/O16este direct proportionala

  cu temperatura precipitatiilor (implicit a atmosferei) dintr-o anumita perioada.Aceasta abundenta relativa se pastreaza si in esantionale de gheata sau in

  sedimente oferind indicii exacte despre temperaturile din perioadele respectiva.

  4Metodaelectroconductiva

  Se bazeaza pe determinarea conductivitatii apei provenite din esantioanele de

  gheata din diferite perioade.

  Se considera ca prezenta ionilor SO4(asociata cu valori mari de conductivitate)

  este direct proportionala cu activitatea vulcanica (si implicit invers proportionala

  cu temperaturile perioadelor respective).

  5

  Metoda GRAPE(Gamma RayAttenuation PorosityEvaluation)

  Metoda masoara atenuarea unui fascicul de radiatii gama la trecerea prin

  esantioane de gheata si/ sau sedimente.

  Atenuarea este direct proportionala cu incarcarea atmosferica si invers

  proportionala cu temperatura epocilor respective.

  6GRIP (Greenland IceCore)

  Se urmareste evolutia calotei glaciare din Groenlanda.

  7

  Nivelul oceanului

  planetar in anumitepuncte Se urmareste evolutia nivelului oceanului planetar in anumite perioade.

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  8/12

  Schimbari climatice recente la nivel europeanMaterial si metoda:Fluviul Dunarea este cel mai important fluviu din Europa. Daca se

  are in vedere capacitatea calorica a apei in raport cu aerulputem accepta premisa ca variatiile de temperatura ale apei inbazinul dunarean traduc cu o buna fidelitate si suntreprezentative pentru schimbarile climatice la nivelul intreguluicontinent.

  Au fost inregistrate temperaturile apei Fluviului Dunarea pe operioada de cca. 18 ani.Rezultate:Dupa cum se poate observa in materialele ilustrate se constata odiminuare notabila si sustinuta a regimurilor termice in perioda

  1991-1997.Trebuie mentionat ca acesta racire se coreleaza cu eruptiavulcanului Pinatubo (1991) si eruptiile din Kamceatka si NewBritain (1994).Inertia sistemului poate fi pusa mai bine in evidenta prinurmarirea coeficientilor care definesc curbele de regresienelianiara dupa care se modifica temperatura apei.

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  9/12

  Schimbari climatice recente la nivel european

  Evolutia temperaturilor pe Fluviul Dunarea in perioada 1986 - 2003

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  10/12

  Schimbari climatice recente la nivel european

  Evolutia temperaturilor pe Fluviul Dunarea in perioada 1986 - 2003

  Intervale de

  temperaturi:

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  11/12

  Modelare evolutie temperaturi in anul 1986

  Ecuatia curbei:

  y = a+b*cos(cx+d) de tip sinisoidal

  Coeficientii: a =11.77 ; b =11.89 ; c =0.50 ; d =-3.83

 • 8/12/2019 schimbari climatice-anpm

  12/12

  Va multumim pentru atentie

  si va dorim toate cele bune !

  end

  Concluzii:

  Standardizarea abordarii schimbarilor climatice

  este incipienta.Standardizarea abordarii schimbarilor climaticeeste dificiladatorita complexitatii fenomenului.Standardizarea abordarii schimbarilor climatice

  este posibiladaca se inteleg/ accepta limitarileimpuse de diversitatea de cauze si multitudineade mijloace de investigatie utilizate.