Sch L»… Roma Nh»¯ng L»‌i Nguy»‡n ... - LE ROMA.pdf  C‘: T´i th nh­n c¹ng Thin Cha to n nƒng, v  c¹ng anh (ch»‹)

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Sch L»… Roma Nh»¯ng L»‌i Nguy»‡n ... - LE...

 • Sch L Roma Nhng Li Nguyn Thnh L v Kinh Tin Tng Thnh L

  Nguon: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/sachleroma/giangsinh03.htm

  Sch L Roma

  Nghi Thc Thnh L Trch Sch L Rma, nm 2002

  Bn dch Vit Ng c Ta Thnh ph chun ngy 10-05-2005 (Gio Hi Vit Nam thi hnh t l Cha Phc Sinh ngy 16-04-2006)

  A. Nghi Thc u L

  Ca Nhp L Khi gio dn t tu, linh mc cng vi nhng ngi gip l tin n bn th, ang khi ht (hoc

  c) ca nhp l. Khi ti bn th, linh mc cng vi nhng ngi gip l ci cho bn th, ri linh mc tin ln hn knh

  bn th v ty nghi xng hng (hoc nim hng). Sau , cng vi cc ngi gip l v gh... Dt ca nhp l, linh mc vn ng, mt quay v pha gio dn, va lm du thnh gi va c: Lm: Nhn danh Cha, v Con v Thnh Thn. Gio dn tha: C: Amen Li Cho Linh mc quay v pha gio dn. Dang tay cho: Lm: Nguyn xin n sng c Gisu Kit, Cha chng ta, tnh yu ca Cha Cha v n thng hip

  ca Cha Thnh Thn cng tt c anh (ch) em. Hoc cho: Lm: Cha cng anh (ch) em. Gio dn tha: C: V cng cha. Linh mc hoc ph t hay tha tc vin xng hp c th ni vn tt t li hng lng gio dn v thnh

  l y. Nghi Thc Sm Hi Tip n l hnh ng sm hi. Linh mc ku mi gio dn sm hi. Lm: Anh (ch) em, chng ta hy nhn nhn ti li chng ta, xng ng c hnh mu nhim

  thnh.

  http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/sachleroma/giangsinh03.htm

 • Thinh lng giy lt ri mi ngi cng c kinh Sm Hi: C: Ti th nhn cng Thin Cha ton nng, v cng anh (ch) em: ti phm ti nhiu trong t

  tng, li ni, vic lm, v nhng iu thiu st. (m ngc v c) Li ti ti, li ti ti, li ti ti mi ng. (Ri c tip) V vy ti xin c B Maria trn i ng trinh, cc Thin Thn, cc Thnh v anh (ch) em, khn

  cu cho ti trc ta Thin Cha, Cha chng ta. Linh mc c li tha ti: Lm: Xin Thin Cha ton nng thng xt, tha ti, v dn a chng ta n s sng mun i. Gio dn tha: C: Amen.

  Hoc c th chn cc mu cho v sm hi khc nh sau: Lm: Anh ch em, chng ta hy nhn nhn ti li chng ta, xng ng c hnh mu nhim thnh. (Thinh lng giy lt) Lm: Ly Cha, xin thng xt chng con. C: V chng con xc phm n Cha. Lm: Ly Cha , xin t lng t bi Cha cho chng con. C: V ban n cu cho chng con. Lm: Xin Thin Cha ton nng thng xt, tha ti, v dn a chng ta n s sng mun i. C: Amen. Hoc: Lm: Anh ch em, chng ta hy nhn nhn ti li chng ta, xng ng c hnh mu nhim thnh. (Thinh lng giy lt) Lm: Ly Cha , Cha c sai n cu cha nhng tm hn thng hi: Xin Cha thng xt

  chng con. C: Xin Cha thng xt chng con. Lm: Ly Cha Kit, Cha n ku gi nhng ngi ti li: Xin Cha Kit thng xt chng

  con. C: Xin Cha Kit thng xt chng con. Lm: Ly Cha, Cha ng bn hu c Cha Cha chuyn cu cho chng con: Xin Cha thng

  xt chng con. C: Xin Cha thng xt chng con. Lm: Xin Thin Cha ton nng thng xt, tha ti, v dn a chng ta n s sng mun i. C: Amen.

  Kinh Thng xt Tip n l Kinh Xin Cha Thng Xt, nu trc khng c trong cng thc sm hi: X: Xin Cha thng xt chng con. : Xin Cha thng xt chng con. X: Xin Cha Kit thng xt chng con.

 • : Xin Cha Kit thng xt chng con. X: Xin Cha thng xt chng con. : Xin Cha thng xt chng con. Kinh Vinh Danh on ht hoc c kinh Vinh Danh khi c lut buc. Vinh danh Thin Cha trn cc tng tri, v bnh an di th cho ngi thin tm. Chng con ca ngi Cha, chng con chc tng Cha, chng con th ly Cha, chng con tn vinh Cha, chng con cm t Cha v vinh quang cao c Cha. Ly Cha l Thin Cha, l Vua trn tri, L Cha Cha ton nng. Ly Con Mt Thin Cha, Cha Gisu Kit, Ly Cha l Thin Cha, l Chin Thin Cha l Con c Cha Cha. Cha xa ti trn gian, xin thng xt chng con; Cha xa ti trn gian, xin nhm li chng con cu khn. Cha ng bn hu c Cha Cha, xin thng xt chng con. V, ly Cha Gisu Kit, ch c Cha l ng Thnh, ch c Cha l Cha, ch c Cha l ng Ti Cao, cng c Cha Thnh Thn trong vinh quang c Cha Cha. Amen. Li Nguyn u L Dt kinh Vinh Danh, linh mc chp tay ni: Lm: Chng ta dng li cu nguyn. Mi ngi cng linh mc thinh lng trong giy lt. Sau linh mc dang tay c li nguyn nhp l. Gio dn tha: C: Amen.

  B. Phng V Li Cha

  Bi c I Ngi c sch n ging i, c bi c 1. Trch sch... Trch th... Mi ngi ngi nghe. Cui bi c, ngi c sch kt thc: - l Li Cha. Mi ngi tung h: C: T n Cha. p Ca Xng vin hoc ca vin c hoc ht thnh vnh. Gio dn c hoc ht cu p.

 • Bi c II Nu phi c bi c 2 th mi s din tin nh bi c I. Alleluia Tip n l Ha-l-lui-a hay li tung h Tin Mng Phc m Ph t hoc linh mc cng cc ngi gip l, ty nghi mang hng nn, i n ging i. Ti y, ph t

  hoc linh mc bt u: - Cha cng anh ch em. Gio dn tha: C: V cng cha (thy). Ph t hoc linh mc: - Tin Mng Cha Gisu Kit theo thnh... Trong lc c cu , ph t hoc linh mc ghi dn thnh gi trn sch, trn trn, trn ming v trn

  ngc mnh. Gio dn tung h: C: Ly Cha, vinh danh Cha. Tip n nu c xng hng. ph t hoc linh mc xng hng sch ri cng b Tin Mng. Dt Tin Mng, ph t hoc linh mc kt thc: - l li Cha. Mi ngi tung h: C: Ly Cha Kit, ngi khen Cha. Ri ph t hoc linh mc hn sch v c thm: Nh nhng li Tin Mng va c, xin Cha xa ti chng con. Ging Phi ging trong cc ngy Cha Nht v l trng, khuyn ging trong cc ngy l khc na. Kinh Tin Knh Ging xong, c kinh Tin Knh khi phi c: Ti tin knh mt Thin Cha l Cha ton nng, ng to thnh tri t, mun vt hu hnh v v hnh. Ti tin knh mt Cha Gisu Kit, Con Mt Thin Cha, Sinh bi c Cha Cha t trc mun i. Ngi l Thin Cha bi Thin Cha, nh Sng bi nh Sng, Thin Cha tht bi Thin Cha tht, c sinh ra m khng phi c to thnh, ng bn th vi c Cha Cha: nh Ngi m mun vt c to thnh.

 • V loi ngi chng ta v cu chng ta, Ngi t tri xung th. (t "Bi php c Cha Thnh Thn" n "v lm ngi" mi ngi u ci mnh). Bi php c Cha Thnh Thn, Ngi nhp th trong lng Trinh N Maria, v lm ngi. Ngi chu ng inh vo thp gi v chng ta, thi quan Phongxi Philat; Ngi chu kh hnh v mai tng, ngy th ba Ngi sng li nh li Thnh Kinh. Ngi ln tri, ng bn hu c Cha Cha, v Ngi s li n trong vinh quang phn xt k sng v k cht, Nc Ngi s khng bao gi cng. Ti tin knh c Cha Thnh Thn l Thin Cha v l ng ban s sng, Ngi bi c Cha Cha v c Cha Con m ra, Ngi c phng th v tn vinh cng vi c Cha Cha v c Cha Con: Ngi dng cc tin tri m phn dy. Ti tin Hi Thnh duy nht, thnh thin, cng gio v tng truyn. Ti tuyn xng c mt Php Ra tha ti. Ti trng i k cht sng li v s sng i sau. Amen. (Thay th kinh Tin Knh Nicea-Constantinopoli, c th c kinh Tin Knh quen gi l kinh Tin Knh cc

  Thnh Tng , nht l trong Ma Chay v Ma Phc Sinh (HGMVN quyt nh gi li kinh Tin Knh cc Thnh Tng thng c nh sau: Ti tin knh c Cha Tri l Cha php tc v cng dng nn tri t...)

  Li Nguyn Tn Hu on c li nguyn cho mi ngi, tc li nguyn tn hu.

  C. Phng V Thnh Th

  c li nguyn tn hu xong, bt u ht ca tin l. Trong khi , cc ngi gip l mang chn thnh, khn thnh, khn lau chn v sch l ln bn th.

  Nn gio dn biu l s tham d ca h qua vic dng l: mang bnh, ru c hnh ThnhTh, hoc mng l vt khc ph gip nhng nhu cu ca Hi Thnh hay nng ngi ngho.

  Dng bnh Linh mc ng bn th, cm a thnh ng bnh, nng ln cao mt cht v c: Lm: Ly Cha l Cha C tri t,

 • Chc tng Cha rng ban cho chng con bnh ny l hoa mu rung t v cng lao ca con ngi, chng con dng ln Cha tr nn bnh trng sinh cho chng con. Nu c ht ca tin l, linh mc c thm cu trn, cn nu khng ht th linh mc c ln ting. Cui cng gio dn tung h: C: Chc tng Thin Cha n mun i. Linh mc t a bnh ln khn thnh. Dng ru Ph t hoc linh mc rt ru v mt cht nc vo chn thnh, ang khi y c thm: Lm: Nh du ch nc ha ru ny, xin cho chng con c tham d vo thn tnh ca ng oi thng thng phn nhn tnh ca chng con. Linh mc cm chn thnh nng ln cao hn mt cht v c: Lm: Ly Cha l Cha C tri t, Chc tng Cha rng ban cho chng con ru ny l sn phm t cy nho v cng lao ca con ngi, chng con dng ln Cha tr nn ca ung thing ling cho chng con. Nu c ht ca tin l, linh mc c thm cu trn, cn nu khng ht, th linh mc c ln ting. Cui cng gio dn tung h: C: Chc tng Thin Cha n mun i. Ri t chn thnh ln khn thnh. Sau linh mc ci mnh c thm: Ly Cha l Thin Cha, xin thng nhn chng con ang ht lng khim nhng thng hi, v xin cho hy l chng con dng trc Tn Nhan hm nay c p lng Cha. Ty nghi xng hng ca l v bn th, ri ph t hoc mt ng gip l xng hng cho linh mc v

  gio dn. Sau , linh mc ra tay gc bn th v c thm: Ly Cha, xin ra con sch ht li lm, ti con phm, xin Ngi thanh ty. Linh mc tr li bn th, quay mt v pha gio dn, dang tay mi gio dn cu nguyn v ni: Lm: Anh ch em hy cu nguyn hy l ca ti cng l ca anh ch em c Thin Cha l Cha ton nng chp nhn. Gio dn tha: C: Xin Cha nhn hi l bi tay cha, ca tng tn vinh danh Cha, v mu ch cho chng ta cng ton th Hi Thnh Ngi.

 • Li Nguyn Tin L Sau , linh mc dang tay c li nguyn tin l. Cui li nguyn, linh mc kt thc: a. Nu tha vi Cha Cha: - Chng con cu xin nh c Kit, Cha chng con. b. Nu tha vi Cha Cha, nhng cui li nguyn va ni vi Cha Gisu: - Ngi hng sng v hin tr mun i. c. Nu tha vi Cha Gisu: - Cha hng sng v hin tr mun i. Gio dn tha: C: Amen. Li Tin Tng X. Cha cng anh ch em. . V cng cha. X. Hy nng tm hn ln. . Chng con ang hng v Cha. X. Hy t n Cha l Thin Cha chng ta. . Tht l chnh ng. Lm: Ly Cha ch thnh, nh Con yu qu ca Cha l Cha Gisu Kit, chng con t n Cha mi ni mi lc, tht l chnh ng, phi o v em li n cu cho chng con. Ngi l Ngi Li ca Cha, nh Ngi, Cha to dng mun loi, Ngi c Cha sai n lm ng Cu v Chuc Ti chng con. Ngi nhp th bi php Cha Thnh Thn , v c c Trinh N sinh ra. chu ton thnh Cha v gy dng cho Cha mt dn tc thnh thin, Ngi dang tay chu kh hnh tiu dit s cht v biu hin s sng li. V th, cng vi cc Thin thn v ton th cc Thnh, chng con ca tng vinh quang Cha V ng thanh tung h rng: Tt c: C: Thnh! Thnh! Thnh! Cha l Thin Cha cc o binh. Tri t y vinh quang Cha.

 • Hoan h Cha trn cc tng tri. Chc tng ng ng n nhn danh Cha. Hoan h Cha trn cc tng tri.

  Kinh T n II

  Ch t dang tay c: Ch t: Ly Cha , Cha tht l ng Thnh, l ngun mi s thnh thin. Ch t t hai tay trn l vt v c: V th, chng con ni xin Cha dng n Thnh Thn Cha thnh ha nhng ca l ny, Chp tay. Lm mt du thnh gi trn bnh v ru, ang khi c: tr nn cho chng con Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con. Chp tay. Trong nhng cng thc sau y, cc li ca Cha phi c c r rng v ln ting: Khi t nguyn np mnh chu kh hnh, Ch t cm ly bnh, nng ln mt cht v c tip: Ngi cm ly bnh, t n, b ra v trao cho cc mn m ni: Hi ci mnh:

  Tt c cc con hy nhn ly m n: V ny l Mnh Thy, s b np v cc con. Ch t cm bnh truyn php, nng ln cho gio dn thy, sau t t