Click here to load reader

Scenariusze lekcji dwujęzycznych z językiem angielskim i

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Scenariusze lekcji dwujęzycznych z językiem angielskim i

 • Zesp autorw

  jzyk angielski: Barbara Baucz-Malij, Radomir Chojnacki, Alicja Fro, Monika Gsow-ska, Romuald Hassa, Anna Koc, Agnieszka Komorowska, Izabela Kozowska, Katarzy-na Osiewicz, Ewa Raszkiewicz, Maciej Skoczylas, Agnieszka Szczeniak, Mariola ach

  jzyk hiszpaski: Magorzata Dolata, Magorzata Gabler, Monika Majewska-Dziuba, Beata Michalska-Trbacz, Aneta Mikowska, Sergio Aparicio Peralta

  Redaktor prowadzcy i merytorycznyElbieta Witkowska

  Nadzr merytorycznyBarbara Muszyska

  Redakcja jzykowa i korektaKarolina Strugiska, Katarzyna Gako

  Projekt okadkiBarbara Jechalska

  Redakcja techniczna i skadWojciech Romerowicz

  Orodek Rozwoju EdukacjiWarszawa 2016

  Orodek Rozwoju EdukacjiAleje Ujazdowskie 2800-478 Warszawawww.ore.edu.pltel. 22 345 37 00fax 22 345 37 70

  ISBN 978-83-65450-80-7

  Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons Uy-cie niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC).

 • Spis treciWstp 4

  Cz 1. Scenariusze lekcji w klasie dwujzycznej - jzyk angielski 5

  Biologia 6Chemia 13Historia 20Matematyka 34

  Cz 2. Scenariusze lekcji w klasie dwujzycznej jzyk hiszpaski 40

  Fizyka 41Historia 43Informatyka 62Matematyka 68

  Wykaz ilustracji 71

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  4

  Szanowni Pastwo,

  zapraszamy do zapoznania si z materiaami dydaktycznymi opracowanymi przez na-uczycieli gimnazjw dwujzycznych z jzykiem angielskim oraz hiszpaskim, powsta-ymi podczas tegorocznego szkolenia pt. Tworzenie materiaw CLIL dla klas dwuj-zycznych w gimnazjum z jzykiem angielskim i hiszpaskim, ktre odbyo si w dniach 1517.04.2016 w Sulejwku. Szkolenie miao na celu zespoowe stworzenie scenariuszy zaj, ktre pomog efektywniej wspiera codzienn prac innych nauczycieli zaanga-owanych w proces edukacji dwujzycznej w swoich placwkach. Spotkanie byo oka-zj do wymiany dowiadcze, analizy dobrych praktyk oraz wypracowania standardw i zasad opracowywania materiaw.

  Uczestnicy szkolenia zgosili zapotrzebowanie na stworzenie oglnopolskiej bazy scena-riuszy lekcji dopasowanych do treci polskiej podstawy programowej, z ktrej nauczy-ciele mogliby czerpa materiay na lekcje oraz do ktrej mogliby docza wypracowa-ne przez siebie pomoce dydaktyczne. Niniejszy zbir materiaw jest prb stworzenia takiej bazy.

  W publikacji znajdziecie Pastwo scenariusze do lekcji wybranych przez nauczycieli. Przygotowany zestaw zawiera cznie 13 konspektw do zaj prowadzonych dwuj-zycznie: 8 scenariuszy do lekcji z jzykiem angielskim i 5 scenariuszy do lekcji z jzykiem hiszpaskim.

  Prezentowane materiay dydaktyczne zostay opracowane przez nauczycieli praktykw pod okiem doktor Barbary Muszyskiej z Dolnolskiej Szkoy Wyszej we Wrocawiu, ktra specjalizuje si w nauczaniu dwujzycznym.

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  5

  Cz 1. Scenariusze lekcji w klasie dwujzycznej jzyk angielski

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  6

  BiologiaSkad i funkcjonowanie krwi / Composition and Functions of BloodMariola ach, Barbara Baucz-Malij, Alicja Fro

  Klasa: 12 gimnazjum

  Metody i formy pracy: CLIL, technika dramy

  rodki dydaktyczne: film dydaktyczny

  Cele lekcji:Uczniowie: rozpoznaj skadniki krwi; poznaj sownictwo zwizane z tematem lekcji; rozrniaj funkcje krwi

  Nowe sownictwo:white/red blood cells, platelets, blood plasma, oxygen, carbon dioxide, haemoglobin nucleus, blood clotting, bacteria-bacterium, antibodies

  Przebieg lekcji:

  Etap 1. Activate

  Nauczyciel zadaje pytanie wprowadzajce uczniw w temat lekcji:How are these words connected?Food, oxygen, disease, carbon dioxide, wound/injury

  Tip for students: It is a liquid tissue.[Answer: All are related to blood.]

  Etap 2. Discover

  Uczniowie dopasowuj polskie odpowiedniki do sw angielskich:

  a. red blood cell b. white blood cellsc. plasmad. plateletse. oxygenf. nucleusg. carbon dioxideh. haemoglobini. antibodies

  1. krwinki biae2. osocze3. pytki krwi4. krwinki czerwone5. przeciwciaa6. dwutlenek wgla7. hemoglobina 8. jdro komrkowe9. tlen

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  7

  Etap 3. Explore

  Uczniowie ogldaj film przedstawiajcy funkcje krwi: https://www.youtube.com/watch?v=CRh_dAzXuoU [online, dostp dn. 24.06.2016].

  Zadaniem uczniw jest przyporzdkowanie podanych funkcji krwi do jej poszczegl-nych skadnikw. Uczniowie pracuj w parach.

  T: Watch the film What is blood and complete the table with the blood functions:

  You can use:a) fighting infectionsb) carrying oxygen and carbon dioxidec) blood clotting /wound healingd) carrying water and food

  Nastpnie uczniowie ogldaj film ponownie. Staraj si odpowiedzie na zadane przez nauczyciela pytanie:

  T: Which elements of blood contain the nucleus?

  Nauczyciel zatrzymuje nagranie w miejscu, w ktrym pojawiaj si informacje mogce pomc uczniom w udzieleniu odpowiedzi.

  Tip for students: There is only one element.

  What helped you answer the question?

  [Answer: Shape.]

  Etap 4. Connect

  Nauczyciel dzieli klas na trzy grupy i przypisuje im role. Pierwsza grupa to krwinki bia-e, druga krwinki czerwone, a ostatnia pytki krwi. Uczniowie, wykorzystujc techni-k dramy, przedstawi funkcje przypisanych ich grupie skadnikw krwi.

  Components Functionsplasmared blood cells/erythrocyteswhite blood cells/leucocytes platelets/thrombocytes

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  8

  Nastpnie uczniowie, odgrywajc rol poszczeglnych skadnikw krwi, uzasadniaj, jak wan funkcj w naszym organizmie speniaj te skadniki.

  W zadaniu uczniowie korzystaj z wyrae (social language) wprowadzonych wczeniej.

  We are the most important because..... / we can..... / we help with..... / we are the most numerous / we are less numerous but we..... / you cant..... without us.

  Etap 5. Review

  Nauczyciel podsumowuje lekcj, powracajc do pytania postawionego na pocztku zaj:

  T: Can you now respond to the introductory question from the beginning of the les-son? Can you justify?

  How are these words connected?

  Food, oxygen, disease, carbon dioxide, wound/injury

  Etap 6. Praca domowa / Homework

  Prepare a crossword with the word BLOOD as a password.

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  9

  BiologiaKrenie krwi / Blood CirculationMariola ach, Barbara Baucz-Malij, Alicja Fro

  Klasa: 12 gimnazjum

  Metody i formy pracy: CLIL, praca w grupach

  rodki dydaktyczne: film dydaktyczny, karty pracy

  Cele lekcji:Uczniowie: analizuj i opisuj ukad krwionony; poznaj nowe sownictwo z zakresu objtego tematem lekcji

  Nowe sownictwo:veins, capillaries, arteries, ventricle, atrium and atria, blood vessels, aorta, double circulation system, pulmonary circulation system and systemic circu-lation systems

  Przebieg lekcji:

  Etap 1. Activate

  Nauczyciel zadaje pytanie wprowadzajce uczniw w temat lekcji:Why do we need blood? What is blood used for?

  Etap 2. Discover

  A. Nauczyciel przypomina/wprowadza potrzebne do lekcji sownictwo.

  T: Do you recognise any of these words?

  veins, capillaries, arteries, ventricle, atrium and atria, blood vessels, aorta, double cir-culation system, pulmonary circulation system and systemic circulation systems.

  B. Praca nad ukadem krwiononym.

  Uczniowie podzieleni na grupy otrzymuj zamieszczony poniej schemat ukadu krwio-nonego oraz kart pracy. Karta zawiera zdania, w ktrych usunito kluczowe pojcia.

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  10

  Uczniowie ogldaj film: https://www.youtube.com/watch?v=ABTvNR59K5Q [do 1:40 min, online, dostp dn. 24.06.2016]. Omawiaj jego tre i uzupeniaj luki w zdaniach.

  C. Uczniowie z pomoc nauczyciela sprawdzaj poprawno wykonanego zadania.

  T: Do you know Polish equivalents of these words?

  Uczniowie zastanawiaj si nad polskimi odpowiednikami zapisanych poprzednio ter-minw i wpisuj je do kart pracy.

  Etap 3. Explore

  Ogrywanie rl utrwalenie wiadomoci na temat ukadu krwiononego.

  T: Imagine you are a red blood cell. Describe your route through the body. You start with the right or left ventricle. Do not forget to take and deliver oxygen.

  Etap 4. Connect

  Uczniowie przygotowuj plakat lub inn form graficzn obrazujc drog czerwonej krwinki.

  I am the red blood cell and I

  Etap 5. Review

  Nauczyciel podsumowuje lekcj, zadajc pytania sprawdzajce zrozumienie tematu:

  Why does the blood go to the lungs? Why is it called a double circulation? What will happen when our heart stops working?

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  11

  Blood circulation scheme

  Circulation

  Pulmonary capillary

  Pulmonary vein

  Pulmonary artery

  Precava

  Right atrium

  Postcava

  Right ventricle

  Black blood

  Capillaries of peripheral tissues

  Aorta

  Left atrium

  Left ventricle

  Arterial blood

  Ilustracja 1. Krenie krwi w organizmie, rdo: zasoby wasne

 • Scenariusze lekcji dwujzycznych z jzykiem angielskim i hiszpaskim

  12

  Karta pracy

  BLOOD CIRCULATION

  Fill in the gaps. Use the words given: veins, right atrium, left ventricle, systemic circu-lation, arteries, capillaries, double circulatory system, left atrium, blood vessels, right ventricle, pulmonary circulation

  We have a 1._________________________. 2._______________________is the cir-cuit through the lungs where blood gets oxygen. 3.___________________________is the circuit through the rest of

Search related