SCENA PARTER Pravni Fakultet VIP - unsa.ba - ZETRA.pdf¢  Pravni Fakultet Ekonomski F. CIS Spot F. Elektro

SCENA PARTER Pravni Fakultet VIP - unsa.ba - ZETRA.pdf¢  Pravni Fakultet Ekonomski F. CIS Spot F. Elektro

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SCENA PARTER Pravni Fakultet VIP - unsa.ba - ZETRA.pdf¢  Pravni Fakultet Ekonomski F. CIS...

 • Med. Fakultet

  Farmaceutski F.

  Pravni Fakultet

  Ekonomski F.

  CIS

  Spot F.

  Elektro Teh Fak ETF.

  Mašinski Fak Muzička akademija

  Fakultet za kriminalistiku Akademija Lik.Umj. ALU

  Fakultet islamskih nauka

  VIP

  SCENA

  FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

  FAKULTET SPORTA I TJELESNOG

  ODGOJA

  FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA

  PEDAGOŠKI FAKULTET

  FILOZOFSKI FAKULTET

  POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI

  FAKULTET

  MEDICINSKI FAKULTET

  FARMACEUTSKI FAKULTET

  STOMATOLOŠKI FAKULTET SA

  KLINIKAMA VETERINARSKI

  FAKULTET

  FAKULTET ZDRAVSTVENIH

  STUDIJA

  FAKULTET ZDRAVSTVENIH

  STUDIJA

  PRAVNI FAKULTET

  PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET

  PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET

  FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

  ŠUMARSKI FAKULTET

  ARHITEKTONSKI FAKULTET

  MAŠINSKI FAKULTET

  GOSTI

  EKONOMSKI FAKULTET

  CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE

  STUDIJE CIS

  FAKULTET ZA UPRAVU

  GRAĐEVINSKI FAKULTET

  TRIBINA

  A K

  A D

  E M

  IJ A

  LI

  K O

  V N

  IH U

  M JE

  TN O

  S TI

  A K

  A D

  E M

  IJ A

  S C

  E N

  S K

  IH U

  M JE

  TN O

  S TI

  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

  M U

  ZI Č

  K A

  A K

  A D

  E M

  IJ A

  K AT

  O LI

  Č K

  I B

  O G

  O S

  LO V

  N I

  FA K

  U LT

  E T

  RASPORED SJEDENJA ZA ULAZE “A”, “B”,”C”,“A1” I “B1”

  ULAZ “A1”

  PARTER

  ULAZ “B1”

  FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU KRIMINOLOGIJU I

  SIGURNOSNE STUDIJE

  ULAZ “A”ULAZ “B”

  ULAZ “C”