Click here to load reader

Savjeti za korisnike domova za starije

  • View
    7

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Savjeti za korisnike domova za starije

MRMS_letak_A5_domovi_finalViše informacija potraite na:
pomoi: 0800 5223
Perite ruke Pranje ruku prva je i najvanija mjera koju moete uiniti za zaštitu svojeg zdravlja. Perite ruke prilikom svakog povratka u svoj dom i prilikom svakog kontakta s vanjskim svijetom.
Kad god je to mogue, drite fiziku udaljenost od 1,5 metra prema drugim osobama, ukljuujui i Vaše lanove obitelji s kojima ste u kontaktu. Bliski kontakt znaajno poveava rizik od zaraze.
Bliski kontakt je svaki kontakt na manje od 1,5 metra udaljenosti te bilo koje fiziko dodirivanje druge osobe. To ukljuuje i rukovanje, grljenje, dodirivanje, tapšanje.
Prilikom svakog susreta s obitelji i prijateljima koji nisu korisnici institucije u kojoj boravite, nosite maske.
Odravanje redovitog kontakta s obitelji i prijateljima bitan je dio našeg ivota, ali je od iznimne vanosti da se prilikom posjeta poštuju sva pravila koja pomau pri zaustavljanju širenja koronavirusa. Glavno pravilo je redovito nošenje maski na pravilan nain, a to je tako da maska prekriva nos i usta te da se redovito mijenja (ako je rije o jednokratnoj maski) ili pere.
Zadrite ziku udaljenost
Epidemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti naš svakodnevni ivot. Posebno se to odnosi na dnevnu rutinu starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugroena skupina.
Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe prisiljene na itav niz promjena vezanih uz svakodnevni ivot. Sada više vremena pro- vode u domu, ogranien im je kontakt s mlaim lanovima obitelji, posebno s djecom koja pohaaju vrtie i škole, ogranien kontakt s prijateljima i kolegama te privremeni prekid brojnih rutina i aktivnosti na koje ste navikli.
Prvo i najvanije, ovo je privremena situacija. Mjere koje su uvedene slue zaštiti zdravlja: Vašeg i tueg i potrebno je pridravati ih se sve dok se ne pronae rješenje za virus koji uzrokuje bolest.
Nosite maske
1,5 m
Redovito prozraujte prostore u kojima boravite. Otvarajte prozore i puštajte u prostorije svje zrak. Institucija u kojoj boravite i sama e brinuti za prozraivanje zajednikih prostorija.
Redovito prozraujte
Uz sva ogranienja, vano je ne zaboraviti na kretanje i fiziku aktivnost. Kada epidemiološki uvjeti dozvoljavaju izlazak iz doma - šetajte, jer je šetnja dobra za Vaše fiziko i psihiko zdravlje
A na otvorenom je mogue druiti se i razgovarati s obitelji i prijateljima, uz pridravanje ve navedenih mjera.
Šetajte
Za Vaše zdravlje sada je vano da smanjite fizike kontakte, ali ostanite povezani s obitelji i prijateljima. Poveite se s njima na daljinu - kada god je to mogue, koristite telefon i modernu tehnologiju da zadrite kontakt s djecom i unucima. Razgovarajte, dijelite svoja iskustva i svoju svakodnevicu.
Ostanite povezani
Ako osjetite fizike simptome koji Vas brinu, kontaktirajte svojeg lijenika. Ako Vam je potrebna pomo koju ne moete dobiti u Vašem domu, zatraite je od obitelji, susjeda, prijatelja, centra za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta ili nazovite besplatni broj za pruanje psihološke pomoi 0800 5223.
Uputite osobe koje Vam pomau i koje Vas posjeuju da se pridravaju zaštitnih mjera prevencije (odravanje fizike udaljenosti, nošenje maski, redovito pranje ili dezinfekcija ruku i prostora).
Potraite pomo