of 17 /17
Savjet za naručivanje brusnih traka Savjeti i preporuke Savjet za naručivanje brusnih traka Renotex je u svome pedesetogodišnjem radu stekao veliko iskustvo k od izrade svih vrsta brusnih traka. Jedini smo koji možemo proizvoditi sve modele i kvalitete brusnih traka za pojedinu granu proizvodnje. Vrlo bitno je kod izrade svih brusnih traka odrediti koja vrsta spoja se primjenjuje kod izrade. Odabir odgovarajućeg spoja uvelike pridonosi kvaliteti brušenja. arakteristik e i primjena spojeva! OBIČAN PREKLOPNI SPOJ  " široke i uske trake na papiru i na platnu S!" POL#PREBR#$ENI SPOJ  " za sve granula#ije gdje se ne može postupkom S$ debljina spoja izraditi na %nulu&' za široke i uske trake na platnu S%" SPOJ &IK'&AK S (OLIJO) " za sve trake za obradu stakla i trake namijenje ne vodootpornom brušenju' za nek e trake za obradu inox"a' za sve parketarsk e trake S*" SPOJ RA+NI S (OLIJO) " isto kao S( ali za granula#ije ispod )* S," PO-P#NO PREBR#$EN SPOJ  " za što mirniji hod trake' .ora se posebno navesti na narudžbi S/" +pute za sigurno rukovanje brusnim materijalima i njihovo skladištenje!

Savjet za naručivanje brusnih traka.docx

Embed Size (px)

Text of Savjet za naručivanje brusnih traka.docx

Savjet za naruivanje brusnih traka Savjeti i preporuke Savjet za naruivanje brusnih trakaRenotex je u svome pedesetogodinjem radu stekaovelikoiskustvo kod izrade svih vrsta brusnih traka. Jedini smo koji moemo proizvoditi sve modele i kvalitete brusnih traka za pojedinu granu proizvodnje.Vrlo bitno je kod izrade svih brusnih traka odrediti koja vrsta spojaseprimjenjuje kod izrade. Odabir odgovarajueg spoja uvelike pridonosi kvaliteti bruenja. Karakteristike i primjena spojeva:OBIAN PREKLOPNI SPOJ- iroke i uske trake na papiru i na platnu(S1)POLUPREBRUENI SPOJ- za sve granulacije gdje se ne moe postupkom S1 debljina spoja izraditi na nulu; za iroke i uske trake na platnu(S2)SPOJ CIK-CAK S FOLIJOM- za sve trake za obradu stakla i trake namijenjene vodootpornom bruenju; zaneke trake za obradu inox-a; za sve parketarske trake(S3)SPOJ RAVNI S FOLIJOM- isto kao S3 ali za granulacije ispod 60(S4)POTPUNO PREBRUEN SPOJ- za to mirniji hod trake;morase posebno navesti nanarudbi(S5)

Upute za sigurno rukovanje brusnim materijalima i njihovo skladitenje: Proizvode skladititi na sobnoj temperaturi od 18-22C Relativna vlanost zrakamorabiti u granici od 45-65%.NEPOELJNI UVJETI SKLADITENJA

U neposrednoj blizini izvora topline Velike razlike u temperaturi (toplo-hladno) Nikada ne skladititi robu direktno nabetonili izvor vlageRenotex propisuje sigurnosne i tehnike elemente za rukovanje proizvodima zbog to sigurnijeg i lakeg rukovanja.Neadekvatno skladitenje moe dovesti do smanjenja vijeka trajanja brusnih materijala!

Brusne trake na papiru Brusni program Brusne trake Brusne trake na papiruBrusne trakeizraene od brusnog papira, osnovna im je namjena bruenje drveta. Ovisno o vrsti i nainu bruenja, potrebno je definirati vrstu brusnog papira kako bi se dobila to kvalitetnija izbruena povrina uz minimalnu potronju brusnog papira.

Razlikujemo nekoliko vrsta brusnog papira s njihovim namjenama: Brusni papir sa strukturom otvorenog zrna primjenjujeseza bruenje mekog drveta i smolastih materijala te elemenata s prisutnou ljepila. Brusni papir sa strukturom zatvorenog zrna primjenjuje se za bruenje tvrdog drveta i reime rada s poveanim optereenjem. Brusni papir za bruenje laka najee u finijim granulacijama namijenjen iskljuivo za bruenje laka u procesu postupka lakiranja. Brusni papir za runo bruenje laka vrlo fleksibilan brusni papir za runo bruenje laka.

U ponudi postoje uske i iroke trake.

NAPOMENA: Za vrlo teke reime rada u drvnoj industriji preporuamo brusne trake izraivati od brusnog platna zbog njegove izdrljivosti i dugotrajnosti.

Brusne trake na platnu Brusni program Brusne trake Brusne trake na platnuBrusne trakena platnu BT izrauju se iz brusnog platna razliite kvalitete za bruenje na automatskim i runim brusilicama. Namijenjene su obradi metala, stakla, kamena, drva, plastike i drugih materijala. Traka se izrauje iz nekoliko podloga brusnog platna i to sa oznakama: Y vrlo tvrda i teka traka grubo bruenje X tvrda i srednje tvrda traka standardno bruenje J mekana i lagana traka za fino bruenje J-flex vrlo mekana i lagana traka za fino bruenje sloenih oblika.

S obzirom na kvalitetu brusnog zrna trake na platnu dijelimo u nekoliko skupina:

Aluminij-oksid (Al-ox) koristeseu obradi metala, drva Zyrkon (Z)- koriste se kod obrade inox-a i aluminija Silicijev karbid (SiC) koristi se kod bruenja stakla, kamena, gusa Keramika (C) slui za obradu vrlo tvrdih materijala u vojnoj i avio industriji te za obradu raznih turbinskih komponenti.

Kod narudbe je posebno vano napomenuti da li se trake koristi za suho ili mokro bruenje.

DODATCIGRAFITNO PLATNO koristi se na svim strojevima gdje se pritisak ostvaruje pomou papue. Grafitni nanos sa svojom masnoom omoguava laki rad stroja sa smanjenim zagrijavanjem i optereenjem to omoguava bolja antistatika svojstva brusnog papira.

PODLONA PJENA ILI FILC izraujeseu raznim irinama i tvrdoama prema zahtjevu kupaca. Stavlja se ispod ispod grafitnog platna.

Filc u traci 5, 10mm

Podlona pjena 5mm

PapirA = Priblino 95 g/m2B = Priblino 105 g/m2C = Priblino 110 g/m2D = Priblino 130 g/m2E = Priblino 250 g/m2F = Priblino 300 g/m2PlatnoX = Pamuno platno, teko J = Pamuno platno, lakoXF = Pamuno platno, teko, fleksibilnoJF = Pamuno platno, lako, veoma fleksibilno Y = Poliester platnTehnologija bruenjaTEHNOLOGIJABRUENJAPravilno nanoenje temeljnog sredstva osnova je dobrog lakiranja

Profesionalci koji dobro poznaju tehnologiju povrinske obrade i kojima je lakiranje sastavni dio posla uvijek e u razgovoru skrenuti pozornost na problem kvalitetnog pripremnog bruenja ili meubruenja temelja za zavrno lakiranje. Budui da je tehnologija bruenja kompleksno podruje, ovdje emoseosvrnuti samo na bruenje laka, i to bruenje pigmentiranih temelja u pripremi za visoki sjaj.

PRIPREMA POVRINE LAKIRANJATehnologija visokog sjaja zahtijeva posebnu brigu o nekoliko elemenata procesa lakiranja ukoliko se eli dobiti maksimalan rezultat. Prvi i najbitniji jest kvaliteta MDF-a, koja ovisi o sastavu drvne mase i kvaliteti ljepila. Eventualne nepravilnosti na MDF-u mogu se odstraniti brusilicom koja ima tvrdi gumeni valjak. Idealno bi bilo kada bi se egalizacija izvela tvrdim valjkom i brusnim papirom granulacije 150180 te segmentiranom papuom granulacije 180. Tim nainom dobiva se kvalitetna povrina te je nepotrebna aplikacija izolatora.NANOENJE TEMELJANa tako pripremljenu povrinu nanosi se cca 750900 gr/m2 trokomponentnog temelja poliesterina. Tako jaki sloj temelja nanosi se u intervalima 2030 min tehnikom mokro na mokro bez meubruenja kako bi se dobila dovoljno debela i kvalitetna glazura da dri visoki sjaj, jer drvo je porozan materijal i ima tendenciju povlaenja temelja, a time i sjajnog laka. Nita to se lako brusi ne dri sjaj, staro je majstorsko pravilo.Specifino za poliesterin jest vrijeme njegova suenja. Potrebno ga je suiti 2448 sati na sobnoj temperaturi da bi se potpuno osuio. Nedovoljno osuen, lijepi se za brusni papir, to loe utjee i na kvalitetu bruenja.BRUENJE TEMELJAPravilno osuen temelj idealno je brusiti sustavom dvostruke transverzalne grupe, gdje brusna trakaobrauje povrinu fronte popreno u odnosu na njezin smjer kretanja. Jako bitna stvar u takvu bruenju jest krutost segmenata brusne papue brusni papir mora rezati valove i nepravilnosti na temelju, a ne prilagoivati se plohi (kopirati je). Takozvano kopiranje, kojim se veina proizvoaa ponosi, jest prilagoivanje papua ili segmenata profilu fronte, a rabi se u potpuno druge svrhe. Iz navedenog se vidi zato je potreban toliki nanos temelja i zato seradi poliesterinom. Takoer je sad jasno zato bruenje za visoki sjaj profesionalci poinju granulacijom240 (jer tako gruba granulacija eliminira sve valove).Sva sljedea bruenja finijim granulacijama rade se po pravilu struke, dakle jedna po jedna granulacija bez preskakanja, kako bi se potpuno izvukli risevi prethodnog, grubljeg bruenja i povrina postupno postajala sve glatkija.KVALITETAN STROJ KVALITETNO BRUENJEJedan od proizvoaa brusilica za lak koji je implementirao neka nova rjeenja u sustav dvostruke transverzalne grupe bruenja jest tvrtka Arnaboldi. NjezinmodelETGA 1600 T2 ima puno specifinosti koje nema nijedan stroj u komercijalnoj prodaji: elektroniko oitanje elemenata,radna vrlo malim pritiscima (milibari) kao i poseban sustav upravljanja tamponima preko zranih jastuka. Meu posebnosti te brusilice ubraja se i mogunost povrata komada, koja za rad na stroju ne zahtijeva vie od jednog radnika. To je vrlo isplativo u malim pogonima, kojima je u raspodjeli rada bitan svaki djelatnik. Sljedea je posebnost rad na malim pritiscima, to omoguuje bruenje temelja, ali isto tako i visokog sjaja pred poliranje. Svakako treba spomenuti i cijenu stroja, vie nego prihvatljivu s obzirom na cijene strojeva konkurentskih proizvoaa.

Kao savreniji sustav bruenja visokog sjaja valja spomenuti konfiguraciju transverzala: superfinitore / papua spomonom tepih-podlogom transverzalna grupa bruenjascotch briteTa konfiguracija upotrebljava se u linijskim sustavima. Poveava radni kapacitet i kvalitetu, to rezultira i osjetno veom nabavnom cijenom. Mnogobrojne opcije omoguuju konfiguriranje stroja prema zahtjevima kupca.ITL osim Coste zastupa i proizvoae Arnaboldi. Svatriizrauju vrhunske strojeve, a kupcu e pomoi da odabere optimalnu opciju za svoju proizvodnju.Takve sustaveproizvodiCosta, a tvrtka ITL njezin je zastupnik za Hrvatsku. Zbog sofisticiranosti, strojevi za bruenje laka svrstavaju se u vii cjenovni razred, ali nakon kupnje zadovoljstvo je zajameno, osobito ako su prije kupnje takvi radovi izvoeni runo.Poliranje kao obrada povrine visokog sjajaPoliranje je postupak obrade kojimseeliminira praina koja je na lakiranu povrinupalatijekom lakiranja ili suenja. Uvrijeeno je miljenje kako je lake lakirati visokim sjajem jer se povrina nakon nanoenja laka moe obraivati i popravljati bruenjem i poliranjem, dokmatili polumat lakiranje nema takve mogunosti i zahtijeva gotovo idealne uvjete u lakirnici.

KLASIFIKACIJA FRONTA VISOKOG SJAJAO nivou obrade povrine visokog sjaja ovisi i cijena lakiranih fronta, pa se one dijele prema klasama. Klasa A0 polirana je fronta koja cijenu opravdava savrenom povrinom, bez praine, dlaica ili kratera. Takva povrina moe se dobiti samo poliranjem i prethodnim suhim bruenjem zavrnog laka granulacijama 1000 ili 1200.RUNO POLIRANJE POVRINA VISOKOG SJAJARuno poliranje izvodi se runim alatom za poliranje uzpomo dviju vrsta podloga: grube za poliranje i fine za ienje ispolirane povrine. Upotrebljavaju se i dvije vrste pasta za poliranje, takoer gruba i fina. Tijekom poliranja potrebno je ovlaivati podloge kako bi disk klizio pravilno i kako bi se smanjila toplina koja nastaje pri poliranju, a negativno utjee na film laka. Preduvjet za kvalitetno poliranje jest kvalitetno osuen lak. Vrijeme suenja ovisi o proizvodu, a temperatura i nain suenja znatno utjeu na njegovu kvalitetu. Po saznanjima profesionalaca, pravilno nanesen zavrni lak mogue je kvalitetno polirati ve nakon 24-48 sati. Debljina filma zavrnog laka mora biti dovoljna za bruenje i poliranje jer je i pasta za poliranje vrsta finog abrazivnog sredstva. Oni koji rade na taj nain znaju koliko je runo poliranje mukotrpan i dugotrajan posao, a znaju i da rezultat nije uvijek visoke kvalitete.

VRHUNSKO I BRZO STROJNO POLIRANJEU profesionalnoj se proizvodnji za poliranje upotrebljavaju strojevi. Ovisno o veliinistroja, na pomini je radni stol mogue postaviti vie fronta te ih u jednom radnom ciklus profesionalnoj se proizvodnji za poliranje upotrebljavaju u sve ispolirati. Povrina poliranja u ciklusu iznosi oko 2m2. Oscilirajui valjak poliranja sastavljen je od pamunih lamela promjera 350 mm koje upijaju pastu za poliranje te rotacijom poliraju lakiranu plohu. Konstantna brzina okretanja valjka i ujednaeno pomicanje radnog stola s frontama daje i ujednaenu kvalitetu polirane plohe, to nije sluaj i kod runog poliranja. Ovdjepastaza poliranje znatno utjee na kvalitetu poliranja, a odlinom se pokazala pasta na bazi razrjeivaa kojuproizvoditalijanska tvrtka Tehnodisco. Mogue je upotrebljavati vie vrsta pasta razliitih granulacija, a odabir ovisi o lakiranoj plohi i vrsti laka koji se polira.

Kvalitetu poliranja strojevima mogue je poveati pravilnim reguliranjem posmaka ili snage pritiska valjaka na plohu fronte. Kako se poliranjem ne bi prebrusili rubovi plohe, potrebno je postaviti graninike uz poetni i krajnji rub plohe. Kvalitetnije opcije podrazumijevajupostojanje invertera, kojim je mogue mijenjati parametre bitne za kvalitetu poliranja. Uz te strojeve upotrebljavaju se i strojevi za poliranje rubova.Tvrtka ITL (Inovativne tehnologije lakiranja) zastupa talijansku tvrtku Mario Vigano, koja proizvodi strojeve za poliranje i strojeve za aplikaciju zatitnih folija nakon poliranja. Zatitne folije slue za zatitu u transportu i u montai. ITL moe pruiti pomo pri odabiru potrebne tehnologije te omoguiti kupcima edukaciju o poliranju.Odabir kabine za lakiranje to treba znati kod nabavke lakirniceOdabir kabine za lakiranjeLakiranje kaotehnologijaobrade u stolarskoj proizvodnji podrazumjeva stvaranje uvjeta kako tehnikih tako i sigurnosnih. Osnovni tehniki uvjeti su kontrolirani protok grijanog i filtriranog zraka u zatvorenom prostoru to zovemo kontrolirana ventilacija a omoguava nam da lakirana povrina nema na sebi neistoe koje naruavaju vizualni izgled lakiranog proizvoda. Drugi aspekt su zadovoljavanje osnovnog lakirerskog/tehnolokog uvjeta da predmet koji lakiramo, materijal s kojim lakiramo i ambijent u kojem lakiramo ne odsupaju temperaturno 5 C. Optimalna temperatura u kojoj lakiramo mora biti u rasponu 18-20C. Znai u jednom prostoru koji ima namjenu lakirnice moramo imati ubacivanje grijanog i filtriranog zraka i odsisavanje zagaenog zraka koji zovemo over spray. Ubacivanje zraka u lakirnicu uvijek treba biti za barem 10% vie nego odsisavanje to zovemo natlak i on nam osigurava da u prostor ne ulazi nepoeljna praina. Vrlo bitna je i brzina strujanja zraka u prostoru ukojem lakiramo a idealno je daseona kree oko 0,45 met/sek. Treba izbjegavati vee brzine zraka jer djeluju kao propuh i moe izazvati zdrastvene probleme. Promjena zraka u lakirnici definiramo kao broj izmjena taj podatak dobijemo na nain da kapacitetodsisnog ventilatora na odsisnoj stjeni podijelimo sa volumenom prostorije. Iz toga proizlazi da ventilator kapaciteta 10.000 m/sat koji odsisava iz prostora koji je dimenzija 4 x 5 x 2,5 met (50m) napravi 200 izmjena u 1 sat rada kabine. To je teoretski broj izmjena gdje treba uzeti u obzir i filtere ali preporueni broj izmjena je oko 40 50. Broj izmjena u lakirnici direktno utjee na stvaranje kvalitetnih uvjeta kako bi se zatitili radnici koji rade u prostoru lakirnice i udiu isparavanja.Konstrukcijski je uvijek dobro imati lakirnicu sa dva odvojena prostora tj. prostor gdje se lakira i prostor gdje se lakirani predmeti sue. Suaramoraimati manji broj izmjena zraka u odnosu na prostor gdje se lak aplicira a kao i kod lakirnice konstrukcijski osiguravamo dobavu toplog, filtriranog zraka kao i odsisavanje to nam u konanici daje kontroliranu ventilaciju. Dobro je u suarama stvoriti uvjete da moemo podizati temperaturu i na taj nain skratiti vrijeme suenja a tako i procesa lakiranja.Suha ili vodena odsisna stijena u lakirnici Odabir odsisne stjene ovisi o koliinimaterijala kojitroimo dnevno, mjeseno i godinje. Suhe stijene su jednostavnije za odravanje, jeftinije u nabavci i ako nemamo potrebe za troenjem veih koliina laka uglavnom su dobar odabir. Imaju pojaane sigurnosne zahtjeve zato to su konstantno pune suhe praine i kao takve mogu biti potencijalni izvor samozapaljenja. Moraju biti dobro uzemljene, opremljene ventilatorima sa neiskreim kolom ventilatora, moraju se redovno istiti i ne smiju se mjeati neke vrste lakova kao npr. nitro i sintetiki materijali. Uglavnom se proizvode od pocinanog lima i praktino su dugog vijeka trajanja. Imaju dve vrste filterapaintstopIobino smjeten u ladicama) i vertikalnog perforiranog kartonskog filtera.Vodene kabine koristevodukao sredstvo za prihvat over sprey maglica kod pricanja. U vodu se dodaje koagulant koji spreava ljepljenje laka na stijenke i cijevi kabine. Vodena kabina je zatvoren sustav gdje vodena pumpa iz bazena die vodu u preljevno korito i ona slobodnim padom pada preko preljevne stijene i skuplja lak koji usljed pricanja pada na nju. Kao i suha kabina, vodena kabina je opremljena odsisnim ventilatorom, filterima, rasvjetom a neki modeli i filtracijom vode. to se tie ishoenja dozvola jednostavnije je legalizirati vodenu kabinu ali se pojavljuje problem zbrinjavanja otpadnih voda ako nemamoseparator.Kad razmiljamo o sustavu za lakiranje moramo analizirati i sa koliko energije raspolaemo prvenstveno zbog dobave svjeeg filtriranog zraka. Izmjenjivai tople vode vezani su za sustave koji dobavljaju toplu vodu (90/70) ili paru i zbog svojih tehnikih perfomansi troe znatne koliine energije. Poto izmjenjivai tretiraju velike koliine zraka (6-16000 m/sat) i toliku koliinu zraka trebaju podii za 30 C (-5 20C) obino su termike snage 80 150 kW to nije zanemarivo jer e mo tu energiju ukrasti drugim potroaima dok radi lakirnica. Naravno ima i drugihsistemaza dobavu grijanog zraka kao to su termogeni na ulje ili plin ali svakako treba razmisliti o energetskom kapacitetu kako bi se lakirnica mogla staviti u funkciju.Odabir stroja za bruenjeTEHNOLOGIJA BRUENJA LAKAPRIPREMA PODLOGEOsnova svake kvalitetne povrinske obrade lakiranjem je kvalitetno bruenje podloge, to znai da obradu naelno moemo podijeliti na dva segmenta: Egalizacija ili kalibriranje BruenjeEGALIZACIJAPostupak kojim materijal ili podlogu dovodimo u zadanu mjeru zovemo egalizacija ili kalibriranje. Masiv ili ploe uglavnom imaju odstupanje u dimenziji a za kvalitetno lakiranje bitno je da povrina bude ujednaena to je izraeno kod furnirane iverice ako ju kasnije lakiramo UV tehnologijom tj nanosimo UV lak tampanjem preko valjaka. Iverica u preradi odstupa u dimenziji i idealno je ako prije furniranja izvrimo kalibriranje jer smo tako sigurni da e mo nakon furniranja (vrlo vano za tanke furnire)Moi kvalitetno izvriti bruenje furnira i aplikaciju temelja. Ukoliko nismo radili na ovaj nain uvijek postoji problem kod bajcanih ploha prebruavanje temelja. Egalizacija je jako bitna kod porubljivanja iverice ili mdf a sa masivnim letvicama kako bi ta dva materijala doveli na tonu mjeru prije furniranja. Kod naruivanja stroja za bruenje uglavnomsepredvidi jedna sekcija valjka za egalizaciju. Valjak za obradu izraen je od gume i tvrdoa moe varirati ovisno o podlogama koje se bruse. Kod egalizacije imamo 3 parametra koja moramo poznavati: Odabir kvalitete i granulacije brusnog papira Brzina pomaka obradka Mjera koju elimo obraditiPrimjer:moderni strojeviCOSTAna sekcijama za egalizaciju imaju softwersko upravljanje i kontrolu operacije na nainDaoperaterna PC u definira 1. granulaciju papira, 2. koliko eli skidati materijala sa obratka. Stroj e automatski ponuditi operateru optereenje stroja na pogonskom motoru u % snage i ponudit e najbolju opciju kako bi iskoristivost stroja bila optimalna. To znai da ako operater eli odjednom skidati veu dimenziju pc e ponuditi grublju granulaciju i manju brzinu titei stroj od optereenja i mogueg oteenja. Vrlo je vano kod definiranja stroja odabrati stroj robusne izrade sa adekvatnom snagom motora kako bi se stroj u upotrebi to manje naprezao i tako dao svoj maksimum. Npr ukoliko se bavimo obrtnikom proizvodnjom i stroj ne upotrebljavamo konstantno moemo izabrati stroj iz SERIJE E a ukoliko imamo profesionalnu proizvodnju odabrat e mo stroj SERIJE A:K:S.BRUENJE

esta pitanjaBili smo na sajmu i vidjeli smo UV tehnologiju sa jednestraneulaze vrata a sa druge izlaze suha ! Proizvodimo sobna vrata ? da li je to za nau proizvodnju!Janko,ZagrebOdgovor:UVtehnologijaje tehnologija gdje se suenje laka obavlja prisilno sa prolaskom kroz sekciju gdje su smjetene uv lampe. Na ravnim plohama kao to su sobna vrata ili furnirane ploe lak se aplicira preko valjaka to daje minimalne ali kvalitetne nanose od 5-40 gr/m2. Ovisno o stupnju obrade lak se moe aplicirati valjkom, pricanjem ili naljevanjem s tim da se kod pricanja i naljevanja produava linija za otparivanje otapala jer je nanos bitno vei nego kod aplikacije valjkom. kod proizvodnje sobnih vrata treba obratiti panju i na kvalitetu izrade vratnih krila jer valjak obrada trai dobru pripremu. Treba obratiti panju o koliinama koje trebamo raditi i o snazi el. mree jer investicija u novu opremu nije jeftina. (vie na TOMMANIN IMPIANTI)