of 12 /12

 · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad...

Page 1:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 2:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 3:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 4:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 5:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 6:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 7:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 8:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 9:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 10:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 11:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje
Page 12:  · Sav otpad se odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta otpada Treskavac. Prikupljeni bio otpad kompstira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje