Satnica Septembar 2013 19-24-08 Lat

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Satnica Septembar 2013 19-24-08 Lat

  1/4

  1

  Satnica polaganja ispita u Septembarskom ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  u periodu od 19.08. do 24.08.2013.

  Datum: 19.08.2013. godine

  Vreme: 09,00 sati

  Naziv predmeta Grupa Broj

  stud.

  Sale

  Engleski jezik I

  EEN-NNP

  B-EMT

  B-EKMB-EENB-RIB-T

  B-US

  R-NNPT-NNPUS-NNP

  5

  8

  2581

  1

  141

  A3

  A3

  A3A3A3A3

  A3

  A3A3A3

  Engleski jezik II

  E-NNPEEN-NNPM-NNPB-EMT

  B-EKM

  B-EENB-RIB-US

  R-NNPT-NNPUS-NNP

  3841

  3

  19136

  133

  A4A4A4A4

  A4

  A4A4A4

  A4A4A4

  Digitalna obrada slike E-NNP 1 A4

  Materijali za elektroniku B-EKM 2 A4

  Upravljanje procesima B-EEN

  US-NNP

  2

  2

  A3

  A3

  Uzemljivai B-EEN 1 A4Napred.met.za ob. slike-internet predmet R-NNP 3 A4

  Datum: 20.08.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Projektovanje SAU

  A

  B-USUS-NNP

  1

  45

  A4

  A4A4

  Strukture i baze podataka RTI 1 A4

  Osvetljenje EEN-NNP 1 A4

  Elektrine instalacije B-EEN 32 A4Opta teorija elektrinih maina EEN-NNP 1 A4Projektovanje mikrosistema M-NNP

  B-EKM

  1

  1

  A4

  A4

  Projektovanje VLSI M-NNP 1 A4

  Multimedijalni sistemi B-EMTR-NNP

  13

  A2A2

  Mikrokontroleri B-EMT 1 A4

  Poluprovodnike komponente B-EKM 2 A3

  Mikrokontroleri i programiranjeM-NNPB-USUS-NNP

  1144

  A3A3A3

  Mikroraunarski sistemi B-RIR-NNP

  2711

  A2A2

  Raunarski merno.inf.sistemi u industriji EEN-NNP 1 A3Radiodifuzni sistemi T-NNP 1 A2

 • 7/27/2019 Satnica Septembar 2013 19-24-08 Lat

  2/4

  2

  Datum: 21.08.2013. godine

  Vreme: 09,00 sati

  Komutacioni sistemi T 1 A3

  Satelitska i kablovska televizija E-NNP 1 A3

  Termovizija

  E-NNP

  B-EMTB-US

  3

  13

  A3

  A3A3

  Objektno orjentisane tehnike projektovanja B-EMT 1 A3Osnovi optike B-EKM 2 A3

  Programabilni logiki kontroleri B-EENB-US

  3

  2

  L-24

  L-24

  Projektovanje raunarskih mrea B-RI 1 A3Programski jezici B-RI

  R-NNP233

  A3A3

  Web programiranje B-RIR-NNP

  1618

  LabLab

  Testiranje i kvalitet softvera R-NNP 2 A3

  Internet tehnologije T-NNPT-NNP

  38

  LabLab

  Merenja u optikim komunikacijama T-NNP 1 A3Sistemi za akviziciju podataka US-NNP 1 A3

  Uvod u robotiku B-USUS-NNP

  21

  A3A3

  Datum: 22.08.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Algoritmi i programiranje

  ABC

  B-A

  B-BB-C

  1387

  40

  4643

  A1A1A1

  A1

  A2A3

  Mikroraunari i programiranje A 1 A1Organizacija raunara RTI 1 A1Arhitektura i organizacija raunara B-RI 60 A4Programski prevodioci B-RI

  R-NNP47

  A1A1

  Arhitektura raunara R-NNP 22 1Algoritmi i prog.ra.sistema RTI 2 A1Obrada video signala E-NNP 4 A1

  Sistemi za vodjenje EM talasa E-NNP 1 A1

  Elektroenergetska kablovska tehnika EEN-NNP 1 A1

  Digitalna obrada slike B-EMT 1 A1

  Senzori i pretvarai B-EKM 3 A1Modeliranje i sim mikroel. kom.i kola B-EKM 3 A1

  Antene i antenski sistemi T-NNP 2 A1

  Koherentni komunikacioni sistemi T-NNP 1 A1

  Mobilni komunikacioni sistemi T-NNP 4 A1Upravljanje u robotici US-NNP 4 A1

  Teorija sistema US-NNP 1 A1

 • 7/27/2019 Satnica Septembar 2013 19-24-08 Lat

  3/4

  3

  Datum: 23.08.2013. godine

  Vreme: 09,00 sati

  Numerika matematika RTIR

  1

  2

  A1

  A1

  Numerika analiza E 1 A1Matematiki metodi US-NNP 2 A1

  Linearna algebra

  A

  BC

  13

  77

  A1

  A1131

  Matematika IB-AB-BB-C

  473332

  1A2A3

  Matematika PS 1 A1

  Matematika 4 B-T 6 A1

  Matematki medodi u raunarstvu B-RI 25 A3

  Matematika-odabrana poglavljaEEN-NNPT-NNP

  US-NNP

  11

  2

  A1A1

  A1

  Numerika analiza u elektroenergetici K 1 A1Integrisani senzori M-NNP 1 A1

  Inenjerska pedagogija B-A

  B-B

  4

  3

  131

  131

  Inenjerska psihologija

  A

  CB-AB-A

  B-C

  1

  234

  1

  131

  131131131

  131

  Pedagoka psihologija A 1 131

  Tehnika prenosa slike E-NNPB-EMT

  31

  A2A2

  Raunarska animacija II E-NNP 1 233Tehnika zatite I 1 A3

  Interakcija ovek-robot E-NNP 1 A3Nesimertini reimi rada el. maina EEN-NNP 3 A4Napredne tehnike digitalne logike R-NNP 3 A4

  Skladitenje podataka i otkrivanje znanja R-NNP 7 A4

  Razvoj sist.softvera i sist.programiranje R-NNP 1 A4

  Modelovanje u telekomunikacijama T-NNP 3 A4

  Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP 1 A4

  Beini pristup internetu T-NNP 3 A4Servisna robotika US-NNP 3 A4

  Simulacija dinamiki sistema US-NNP 1 L-24Programabilni logiki kontroleri US-NNP 3 L-24Programiranje industrijsih kontrolera US-NNP 1 L-24

  Metrologija el. veliinaB-EKMB-EENB-USUS-NNP

  6662

  1111

  Elektrina i elektronska merenjaB-EMTSS

  T-NNP

  61

  1

  111

  Merenje neelektrinih veliina B-US 19 1

 • 7/27/2019 Satnica Septembar 2013 19-24-08 Lat

  4/4