satnica-rasporeda-ispita-11-14-jun-2013

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 satnica-rasporeda-ispita-11-14-jun-2013

  1/3

  1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U KOLSKOJ 2012/2013. GODINI

  ISPITNI ROK: Junski ispiti rok

  Datum: 11.06.2013. godineVreme: 09,00 satiNaziv predmeta Grupa SaleEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik I

  Engleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik I

  E-NNPEEN-NNPM-NNPB-EMTB-EKM

  B-EENB-RIB-USR-NNPT-NNPUS-NNP

  A1A1A1A1A1

  A1A1A1A1A1A1

  Engleski jezik II

  Engleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik II

  Engleski jezik IIEngleski jezik II

  E-NNP

  EEN-NNPM-NNPB-EMTB-EKMB-EENB-RIB-TB-USR-NNP

  T-NNPUS-NNP

  A2

  A2A2A2A2A2A3,A1A3A3A3

  A3A3

  UzemljivaiUzemljivai

  EEN-NNPB-EEN

  A4A4

  Materijali za mikroelektroniku M-NNP A4

  Materijali za elektroniku B-EKM A4Ultrazvuna tehnika B-EMT A4Upravljanje procesimaUpravljanje procesima

  B-EENUS-NNP

  A4A4

  Napredne metode za obradu slike-internet predmet R-NNP A4Sastelitske komunikacije R A4

  Datum: 12.06.2013. godineVreme: 09,00 satiMikrokontroleriMikrokontroleriMikrokontroleri

  E-NNPB-EMTR-NNP

  A1A1A1

  Opta teorija elektrinih maina EEN-NNP A1Projektovanje mikrosistema

  Projektovanje mikrosistema

  M-NNP

  B-EKM

  A1

  A1Raunarski merno inf. sistemi u industrijiRaunarski merno inf. sistemi u industriji

  M-EENB-EEN

  A1A1

  FotografijaFotografija

  B-EMTSS

  233233

  Poluprovodnike komponente B-EKM A1Mikroraunarski sistemi-kolokvijum B-RI A1

  A2Mikrokontroleri i programiranjeMikrokontroleri i programiranjeMikrokontroleri i programiranje

  B-EKMB-USUS-NNP

  A3A4A4

 • 7/28/2019 satnica-rasporeda-ispita-11-14-jun-2013

  2/3

  2

  Senzori, pretvarai i aktuatori B-T A3Projektovanje SAUProjektovanje SAU

  B-USUS-NNP

  A3A3

  Obrada signala u telekomunikacijama T-NNP A3Radiodifuzni sistemi T-NNP A3Teorija sistema US-NNP A3Mikrotalasni sistemi ET 431

  Strukture i baze podataka R 431Sistemi za upravljanje bazama podataka R-NNP 431Poslovne komunikacijePoslovne komunikacije

  AB-C

  431431

  Projektovanje VLSIProjektovanje VLSI

  EM-NNP

  431431

  Multimedijalni sistemiMultimedijalni sistemi

  B-EMTR-NNP

  431431

  Datum: 13.06.2013. godineVreme: 09,00 satiElektronske komponente-kolokvijum A1

  A2A3

  A412525131231431531

  Teorija telekomunikacija-kolokvijum A1Statistika teorija A1Web dizajn E-NNP A1Multimedijalne komunikacije E-NNP A1Satelitska i kablovska televizijaSatelitska i kablovska televizija

  E-NNPB-T

  A1A1

  Termovizija

  TermovizijaTermovizija

  E-NNP

  B-EKMB-US

  A2

  A2A2

  Kontrola kvaliteta M-NNP A1Uvod u robotiku B-US A4Merenja u optikim komunikacijama T-NNP A1Sistemi za akviziciju podataka US-NNP A2Komutacioni sistemi T A1

  Datum: 13.06.2013. godineVreme: 14,00 satiPrenos el.energije-kolokvijum A1Elektroenergetska postrojenja-kolokvijum A1Specijalne elektrine maine B-EEN A1Programski jezici

  Programski jeziciProgramski jezici

  R

  B-RIR-NNP

  A2

  A3A4

  Testiranje i kvalitet softvera R-NNP A3

  Datum: 14.06.2013. godineVreme: 09,00 satiOptimalno upravljanje-kolokvijum A4Osnovi optike-kolokvijum A3Mikroraunari i programiranje A A3Komponente i kola snage M A3

 • 7/28/2019 satnica-rasporeda-ispita-11-14-jun-2013

  3/3

  3

  Merenja u mikroelektronici M A3Algoritmi i arhitekture spec.ra. sistema R A3Obrada video signala E-NNP A3Programski prevodiociProgramski prevodioci

  RB-RI

  A2A2

  Sistemi za vodjenje EM talasa E-NNP A2Obrada audio signala

  Obrada audio signala

  B-EMT

  E-NNP

  A2

  A2Programiranje industrijskih kontrolera E-NNP l-24Projektovanje elektromotornih pogona EEN-NNP A1Elektroenergetska kablovska tehnika EEN-NNP A1Senzori i pretvaraiSenzori i pretvarai

  B-EKMM-NNP

  A3A3

  Digitalna obrada slike B-EMT A3Model.i sim.mikro.el. kom. i kola B-EKM A3Modulacione tehnike B-T A2Metodi i sistemi za obradu signala R-NNP A1Antene i antenski sistemi T-NNP A1Koherentni telekom. sistemi T-NNP A1Mobilni kom. sistemi T-NNP A1Upravljanje u robotici US-NNP A1

  Raunarom objedinjena proizvodnja US-NNP A1

  Datum: 14.06.2013. godineVreme: 14,00 satiSoftversko inenjerstvo-kolokvijum A1