satnica rasporeda Ispita 01 05 Juli 2013

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 satnica rasporeda Ispita 01 05 Juli 2013

  1/4

  1

  Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku za period od 01.07. 05.07.2013.godine

  Datum: 01.07.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Naziv predmeta Grupa SaleMatematika analizaMatematika analizaMatematika analiza

  ABC

  A1A2A4

  Matematika IIMatematika IIMatematika IIMatematika II

  AB-AB-BB-C

  A4A312

  Matematika 3Matematika 3Matematika 3Matematika 3Matematika 3

  B-EMTB-EKMB-EENB-TB-US

  525531131231431

  Analogna elektronikaAnalogna elektronika

  E-NNPB-EMT

  131131

  Metodi i sistemi za obradu signala B-RI 131Miktrotalasna tehnikaMiktrotalasna tehnika

  ETT-NNP

  231231

  Fazilogika-internet predmet R-NNP A1Merenja u telekomunikacijamaMerenja u telekomunikacijama

  T-NNPT-NNP

  A1A1

  Datum: 01.07.2013. godine

  Vreme: 14,00 satiPrenos el.energijePrenos el.energije

  EEN-NNPB-EEN

  A1A1

  Prenos i distrib. el. enrgije IE A1

  Ispitivanje elektrinih maina EEN-NNP A1Elektrotermija EEN-NNP A1

  Datum: 02.07.2013. godineVreme: 09,00 sati

  FizikaFizikaFizikaFizika

  BB-AB-BB-C

  A1A1A2A3

  Opta fizikaOpta fizikaOpta fizika

  ABC

  111

  Osnovi kvantne i statistike fizike B-EKM 1Akustika i psihoakustika E-NNP A2

  ElektroakustikaElektroakustika

  B-TT-NNP

  A2A2

  Komunikaciona akustika T-NNP A2

  Mikrotalasna elektronikaMikrotalasna elektronika

  M-NNPT-NNP

  A3A3

  Izvori za napajanje B-EMT A3

  Pouzdanost mikroelektronskih komponenata B-EKM A2

  Raunarske mreeRaunarske mreeRaunarske mree

  RB-RIPS

  A4A1A1

 • 7/28/2019 satnica rasporeda Ispita 01 05 Juli 2013

  2/4

  2

  Raunarske mreeRaunarske mree

  R-NNPT-NNP

  A1A1

  Osnovi mikrotalasne tehnike B-T A3Linearni SAULinearni SAU

  B-USUS-NNP

  A4A4

  Regulacija elektromotornih pogonaRegulacija elektromotornih pogona

  Regulacija elektromotornih pogonaRegulacija elektromotornih pogona

  EEN-NNPMaster

  US-NNPAE

  A4A4

  A4A4Internet upravljanje US-NNP A4

  Datum: 02.07.2013. godineVreme: 14,00 sati

  Strukture podatakaStrukture podataka

  B-RIR-NNP

  A1A2

  Distributivne i industrijske mreeDistributivne i industrijske mree

  EEN-NNPB-EEN

  A3A4

  Elektroenergetske komponente B-EEN A3

  Datum: 03.07.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Algoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranje

  ABCB-AB-BB-C

  A1A2A3A412121122

  ProgramiranjeProgramiranje

  SSPS

  525531

  Elektrine instalacijeElektrine instalacijeElektrine instalacije

  AEEEN-NNPB-EEN

  131231431

  Elektrine instalacije i osvetljenje SS 131Projektovanje integrisanih kola M 131

  Struna praksa/timski projekatStruna praksa/timski projekatStruna praksa/timski projekatStruna praksa/timski projekatStruna praksa/timski projekatStruna praksa/timski projekatStruna praksa/timski projekatStruna praksa/timski projekat

  E-NNPEEN-NNPM-NNPB-EMTB-EKMB-EENUS-NNPR-NNP

  527527527527527527527527

  Struna praksaStruna praksa

  B-RIB-T

  527527

  Timski projekat T-NNP 527Upravljanje projektima R-NNP 527Projekat/zavrni ispit R-NNP 527ElektromegnetikaElektromegnetika

  EEN-NNPB-EEN

  431431

  Elektromegnetika-odabrana poglavlja T-NNP 431Industrijski sistemi za merenje i kontroluIndustrijski sistemi za merenje i kontrolu

  EEN-NNPB-EEN

  A2A2

  Objektno orjentisane tehnike projektovanja B-EMT A3Medicinski elektronski sistemi B-EMT A3Osnovi optike B-EKM A1Raunarski sistemiRaunarski sistemiRaunarski sistemi

  B-RIB-USR-NNP

  A4A4A4

  Web programiranje B-RI Lab

 • 7/28/2019 satnica rasporeda Ispita 01 05 Juli 2013

  3/4

  3

  Web programiranje R-NNP LabBeini komunikacioni sistemiBeini komunikacioni sistemi

  B-TT-NNP

  131131

  Modelovanje i simulacija tel..sistema B-T 431SKADA sistemiSKADA sistemi

  B-USUS-NNP

  L-24L-24

  Videokomunikacije T-NNP 231

  Internet tehnologijeInternet tehnologije

  T-NNPR-NNP

  LabA1

  Distribuirani sisitemi R-NNP A1

  Datum: 04.07.2013. godineVreme: 14,00 sati

  Organizacija raunaraOrganizacija raunara

  RR

  A1A1

  Arhitektura i organizacija raunara B-RI A1A2

  Arhitektura raunara R-NNP A3ElektronikaElektronika

  E-NNPM-NNP

  525525

  Osnovi elektronikeOsnovi elektronikeOsnovi elektronikeOsnovi elektronike

  B-EMTB-EKMB-EENB-US

  525525525525

  Analiza elektroenergetskih mreaAnaliza elektroenergetskih mrea

  EEN-NNPB-EEN

  A4131

  Eksploatacija elektroenergetskih mrea EEN-NNP A4Eksploatacija i planiranje elektroenergetskih mrea Master A4Multimedijalni ureaji B-EMT 52

  5Automatsko upravljanjeAutomatsko upravljanjeAutomatsko upravljanje

  B-EENB-RIR-NNP

  A1A1A1

  Zatita informacija SS A1Mikrotalasna i submilimetarska tehnika T-NNP A1

  Datum: 05.07.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Numerika matematikaNumerika matematika

  RR

  A1A1

  Linearna algebraLinearna algebra

  Linearna algebra

  AB

  C

  A1A1

  A1Numerika analizaNumerika analiza

  EM-NNP

  A1A1

  Matematika-odabrana poglavljaMatematika-odabrana poglavljaMatematika-odabrana poglavlja

  EEN-NNPT-NNPUS-NNP

  A2A2A2

  Numerika analiza u elektroenergetici K-NNP A2Operaciona istraivanja B-US A2Matematika M-NNP A1Matematika 4 B-T 2

 • 7/28/2019 satnica rasporeda Ispita 01 05 Juli 2013

  4/4

  4

  Matematika IMatematika IMatematika I

  B-AB-BB-C

  A3A41

  Matematiki metodi u raunarstvu B-RI 525Verovatnoa i statistika R-NNP A1Matematiki metodi US-NNP A1Detekcija signala u umu B-T A1

  Automobilska elektronika E-NNP A1Autoelektronika E-NNP A1Elektromotorni pogoniElektromotorni pogoni

  EEN-NNPB-EEN

  A3A3

  Programabilni logiki kontroleriProgramabilni logiki kontroleri

  B-EENB-US

  431531

  Projektovanje raunarskih mrea B-RI A1Objektno orjentisano projektovanjeObjektno orjentisano projektovanje

  B-RIR-NNP

  131231

  Objektno orjentisano projektovanje sistema PS 231Laboratorijski praktikum I C LabMemorijski sistemi R-NNP A1Projektovanje telekomunikacionih sistema T-NNP A1Sistemi za upravljanje i nadzor u realnom

  vremenu

  US-NNP A1