of 4 /4
1 RASPORED POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI ISPITNI ROK: Januarski PERIOD: 19.01.-26.01.2015. Datum: 19.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Broj stud. Sale Engleski jezik I E-NNP EEN-NNP B-E B-M B-EEN B-RI B-T B-US T-NNP US-NNP 3 1 10 10 33 101 9 37 1 1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A4 A1 A1 Engleski jezik II E-NNP EEN-NNP B-M B-RI B-T B-US R-NNP US-NNP 1 2 1 2 1 3 3 1 131 131 131 131 131 131 131 131 Elektrotehnički materijali B-EEN 20 525 Uzemljivači EEN-NNP B-EEN 1 2 525 525 Mikrotalasna tehnika-kolikvijum B-T 8 525 Regulacija el.mot.pogona-kolokvijum MS 40 A2 Datum: 19.01.2015. godine Vreme: 14,00 sati Izvori za napajanje-kolokvijum 50 A1 Datum: 20.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati Digitalna elektronika - kolokvijum 200 A1 A2 A3 A4 Č1 Datum: 20.01.2015. godine Vreme: 14,00 sati Elektronska merenja-kolokvijum US, EEN, RI 40 A2

Satnica Polaganja Ispita 19.-26. januar 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Satnica Polaganja Ispita 19.-26. januar 2015

Text of Satnica Polaganja Ispita 19.-26. januar 2015

Page 1: Satnica Polaganja Ispita 19.-26. januar 2015

1

RASPORED POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

ISPITNI ROK: Januarski

PERIOD: 19.01.-26.01.2015.

Datum: 19.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Broj

stud. Sale

Engleski jezik I

E-NNP EEN-NNP B-E B-M B-EEN B-RI B-T B-US T-NNP US-NNP

3 1 10 10 33 101 9 37 1 1

A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A4 A1 A1

Engleski jezik II

E-NNP EEN-NNP B-M B-RI B-T B-US R-NNP US-NNP

1 2 1 2 1 3 3 1

131 131 131 131 131 131 131 131

Elektrotehnički materijali B-EEN 20 525 Uzemljivači EEN-NNP

B-EEN 1 2

525 525

Mikrotalasna tehnika-kolikvijum B-T 8 525 Regulacija el.mot.pogona-kolokvijum

MS 40 A2

Datum: 19.01.2015. godine Vreme: 14,00 sati Izvori za napajanje-kolokvijum 50 A1 Datum: 20.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati Digitalna elektronika - kolokvijum

200 A1 A2 A3 A4 Č1

Datum: 20.01.2015. godine Vreme: 14,00 sati Elektronska merenja-kolokvijum US, EEN, RI 40 A2

Page 2: Satnica Polaganja Ispita 19.-26. januar 2015

2

Datum: 21.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati Računarska grafika-usmeni deo II kolokvijuma

40 A1

Opšta teorija električnih mašina B-EEN 1 A1 Multimedijalni sistemi B-E 11 A1 Projektovanje VLSI B-E

B-M 5 2

A1 A1

Mikrokontroleri B-E 5 A2 Mikrokontroleri i programiranje

B-RI B-US US-NNP

1 1 1

A2 A2 A2

Socijalni i pravni aspekti informatike B-RI R-NNP

1 2

A1 A1

Društvo i održivi razvoj 1 121 Autoelektronika T-NNP 1 A1 Osnovi telekomunikacionih mreža T-NNP 1 A1 Datum: 22.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati Matematika I - kolokvijum

A1 A2 A3 A4 Č1 Č2 525 131 231 431 531 123 221 222 223 226 227

Elektroenergetske komponente - kolokvijum

30 A1

Matematika III-kolokvijum B-E, T, M, US 80 A3 Odabrana poglavlja iz el.mot.pogoni EEN-NNP

B-EEN 2 1

A1 A1

Kvantna i statistička fizika M-NNP 1 A1 Programski jezici B-RI 2 A1 Zaštita informacija B-RI 57 (20) A2 Internet tehnologije T-NNP 1 Lab Web programiranje B-RI

R-NNP 1 5

Lab Lab

Računarske komunikacije T-NNP 3 A1 Sistemi za akviziciju podataka US-NNP 3 A1

Page 3: Satnica Polaganja Ispita 19.-26. januar 2015

3

Datum: 23.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati Obrada video signala E-NNP 1 A1 Elektroenergetska kablovska tehnika EEN-NNP 1 A1 Modeliranje električnih mašina i pogona

EEN-NNP 1 A1

Obrada audio signala B-E 11 A1 Digitalna obrada slike B-E 7 A1 Izvori za napajanje

B-E B-EEN B-US

9 36 24

A1 A1 525

Projektovanje štampanih ploča B-M 18 A2 Matematički metodi u računarstvu B-RI 110 A2

A3 Verovatnoća i statistika R-NNP 3 A3 Arhitektura i organizacija računara R-RI 7 A4 Arhitekture računara R-NNP 5 A2 Osnovi analize signala i sistema B-RI 64 A4 Osnovi mikrotalasne tehnike B-T 3 A4 Mobilni komunikacioni sistemi B-T

T-NNP 8 3

A4 A4

Optičke mreže B-T 1 525 Lineaarni SAU B-US 1 A3 Nelinearni SAU B-US 1 A3 Operativni sistemi R-NNP 8 A4 Informacioni sistemi R-NNP 1 A4 Antene i antenski sistemi T-NNP 1 A4 Teorija sistema US-NNP 1 A4 Uvod u informacione sisteme US-NNP 1 A4 Datum: 24.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati

Objektno-orjentisano programiranje -kolokvijum

Računarske učionice

Datum: 26.01.2015. godine Vreme: 09,00 sati

Računarska grafika - II kolokvijum, praktični deo

234 521 522

Elektrane - kolokvijum 50 A1 Računarske komunikacije R-SNP 2 A1 Osnovi likovne kulture i teorija forme E-NNP 1 A1 Nesimetrični režimi rada el. mašina EEN-NNP 1 A1 Metrologija električnih veličina

M-NNP B-M B-EEN B-US US-NNP

1 37 54 54 1

A1 A2 A3 A4 A1

Električna i elektronska merenja B-E T-NNP

16 1

A1 A1

Sistemi za rad u realnom vremenu B-E 9 A1 Tehnika prenosa slike B-E 1 A1 Optoelektronika B-M 18 A1 Osnovi energetske elektronike B-EEN 1 A1

Page 4: Satnica Polaganja Ispita 19.-26. januar 2015

4

Sistemi za upravljanje i nadzor u industriji

B-EEN 2 A1

Inženjerska pedagogija 58 121 Pedagoška psihologija 58 121 Didaktika 1 121 Metodika nastavnog rada 1 121 Dokimologija 1 121 Matematika 4 B-T 1 A2 Obrada signala u telekomunikacijama B-T 12 A2 Komutacija i rutiranje B-T 2 A2 Merenje neelektričnih veličina B-US 4 A2 Uvod u softversko inženjerstvo R-NNP 1 A2 Razvoj sist.softvera i sistemsko programiranje

R-NNP 1 A2

Modelovanje u telekomnikacijama T-NNP 2 A2 Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP 2 A2 Bežični pristup internetu T-NNP 1 A2