satnica-junski-ispitni-rok-17-22-06-2013

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 satnica-junski-ispitni-rok-17-22-06-2013

  1/4

  1

  Nastavak J unskog ispitnog roka, satnica

  Datum: 17.06.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Naziv predmeta Grupa Sale

  Matematika II-kolokvijum A1A2A3

  12525131231431531

  Inenjerska pedagogijaInenjerska pedagogija

  11

  Pedagoka psihologijaPedagoka psihologija

  11

  Inenjerska etika 1

  Tehnika robotika A A1Tehnika zatite I A1Raunarske telekomunikacije R A1Interakcijaovek-robot E-NNP A1Raunarska animacija II E-NNP 233Tehnika prenosa slikeTehnika prenosa slike

  E-NNPB-EMT

  A1A1

  DSP arhitekture i algoritmi E-NNP A1Automatizacija industrijskih postrojenja EEN-NNP A1

  Nesimetrini reimi rada elektrinih maina EEN-NNP 121Fizika i dijagnostika otkaza M-NNP A1Metrologija elektrinih veliinaMetrologija elektrinih veliinaMetrologija elektrinih veliina

  Metrologija elektrinih veliina

  M-NNPB-EMB-US

  US-NNP

  A2A2

  A2

  A2Integrisani senzori M-NNP A2

  Optoelektronika M-NNP A2

  Elektrina i elektronska merenjaElektrina i elektronska merenjaElektrina i elektronska merenja

  B-EMTSST-NNP

  A3A3A3

  Napredne tehnike digitalne logike R-NNP A3Skladitenje podataka i otkrivanje znanja R-NNP 1Geometrijsko modelovanje R-NNP A1Pretraivanje informacija R-NNP A1Merenje neelektrinih veliina-kolokvijum II A2, A4,

  525Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP A1Komutacije i rutiranje T-NNP A1

  Beini pristup internetu T-NNP A1Servisna robotika US-NNP 1Programabilni logiki kontroleri US-NNP L-24Programiranje industrijskih kontrolera US-NNP L-24

 • 7/28/2019 satnica-junski-ispitni-rok-17-22-06-2013

  2/4

  2

  Datum: 17.06.2013. godineVreme: 14,00 satiArhitekture i organizacija raunara-kolokvijum A1

  A2

  Datum: 18.06.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Analiza elektroenergetskih mrea-kolokvijum A1Fizika elektronikaFizika elektronikaFizika elektronika

  ABC

  A1A1A1

  Mikroprocesorski sistemi E A1Signali i sistemiSignali i sistemiSignali i sistemi

  E-NNPB-EMTB-EKM

  A1A1A1

  Metodi obrade signala u muzici E-NNP A1Studijska audiotehnika E-NNP A1Specijalni elektroenergetski pretvarai EEN-NNP A1Transformatori i maine jednosmerne struje EEN-NNP A3Prelazni procesi u elektrinim mainama EEN-NNP 121Merenje u mikroelektronici M-NNP A1

  Elektricni SPICE modeli komponenata M-NNP A1Mikroprocesorska tehnika B-EMT A1Kamera i montaa B-EMT 233TV produkcija B-EMT 233Elektronska merenjaElektronska merenjaElektronska merenjaElektronska merenjaElektronska merenja

  B-EENB-RIB-USUS-NNPUS-NNP

  A2A2A2A2A2

  Diskretna matematikaDiskretna matematika

  B-RIR-NNP

  A3A1

  Komutacione tehnike SS A3Raunarske komunikacije SS A3Mikrotalasna kola i vodovi T-NNP A3Elektronsko poslovanje R-NNP A3

  Projektni obrasci R-NNP A3Kablovski i optiki kom. sistemi T-NNP A3Raunarske komunikacije T-NNP A3Telekomunikacione mree T-NNP A3Satelitski kom. sistemiSatelitski kom. sistemi

  T-NNPT-NNP

  A3A3

  Teleupravljanje US-NNP L-24

  Datum: 19.06.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Elektrotehnika IIElektrotehnika IIElektrotehnika II

  ABC

  1A2A3

  Osnovi elektrotehnike II

  Osnovi elektrotehnike IIOsnovi elektrotehnike II

  B-A

  B-BB-C

  1

  2525131231431531

  Digitalno procesiranje signala A A1Energetska elektronika A A1Alati za multimediju E-NNP A1Mobilne komunikacije E-NNP A3

 • 7/28/2019 satnica-junski-ispitni-rok-17-22-06-2013

  3/4

  3

  Elektronika u elektroenergetici EEN-NNP A3Elektronika u telekomunikacijama T-NNP A3ElektraneElektrane

  EEN-NNPB-EEN

  11

  Inteligentne komponente snageInteligentne komponente snage

  M-NNPB-EKM

  A2A2

  Hidrauliki i pneum. sistemi aut.upravljanja Masrer A2

  Konkurentno programiranje B-EMT A2Obraun trokova proizvodnje US-NNP A2Projektovanje RF i mikrotal.kola i sklopova T-NNP A1Optoelektronski komunikacioni sistemiOptoelektronski komunikacioni sistemi

  T-NNPT-NNP

  A3A3

  Nelinearna optika T-NNP A3Hidrauliki i pneumatski upravljaki sistemi US-NNP A3

  Datum: 19.06.2013. godineVreme: 14,00 satiSistemi baza podataka B-RI A1Mobilni sistemi i servisi B-RI A2Optike komunikacijeOptike komunikacije

  B-TT-NNP

  A1A1

  Dinamika mehanizama i maina B-US A3Kompjuterska vizueleizacija R-NNP A3Mobilni i distribuirani informacioni sistemi R-NNP A3Geografski informacioni sistemi i tehnologije R-NNP A3

  Datum: 20.06.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Baze podataka-kolokvijum 521522

  Antene i antenski sistemi T-NNP A1Sinteza mrea A A1Sinteza mrea i obrada signala T A1Tehnika i metode programiranjaTehnika i metode programiranja

  RR

  A1A1

  Obrada medicinske slike E-NNP A1Digitalna integrisana kola E-NNP A1Raunarske mree i interfejsiRaunarske mree i interfejsi

  E-NNPB-EMT

  A1A1

  Kamera E-NNP 233Testiranje i dijagnostika E-NNP A1Moduliranje i simulacija dinamikih sistemaModuliranje i simulacija dinamikih sistemaModuliranje i simulacija dinamikih sistema

  EEN-NNPB-EENB-US

  A1A1A1

  Osnovi mikroelektronike M-NNP A2Tehnologije mikrosistema M-NNP A2Projektovanje elektronskih kolaProjektovanje elektronskih kola

  B-EMTT

  A2A2

  Komponente za telekomunikacijeKomponente za telekomunikacije

  B-EKMB-T

  A2A2

  Objektno orjentisano programiranjeObjektno orjentisano programiranjeObjektno orjentisano programiranjeObjektno orjentisano programiranjeObjektno orjentisano programiranjeObjektno orjentisano programiranje

  B-RIB-TPSR-NNPT-NNPUS-NNP

  A3A3A3A3A3A3

  Osnovi analize signala i sistema B-RI A3Raunarska grafikaRaunarska grafikaRaunarska grafika

  B-RIR-NNPR

  A3A3A3

 • 7/28/2019 satnica-junski-ispitni-rok-17-22-06-2013

  4/4

  4

  Idetifikacija sistema B-US A1Informacioni sistemi R-NNP A3Spektralne metode R-NNP A3Elektronika u automobilu T-NNP A1Modeliranje i simulacija sistema T-NNP A1Uvod u informacione sisteme US-NNP A3

  Datum: 20.06.2013. godineVreme: 14,00 satiDijagnostika i monitoring elektrinih maina B-EEN A1Elektrine maine I I A1

  Datum: 21.06.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Transformatori i maine jednosmerne struje-kolokvijum

  A1

  Elektrotehnika IElektrotehnika IElektrotehnika I

  ABC

  A1A1A1

  TV sistemi

  TV sistemi

  T

  B-EMT

  A1

  A1Osnovi elektrotehnike IOsnovi elektrotehnike IOsnovi elektrotehnike I

  B-AB-BB-C

  A2A3525

  Kodovanje i kompresija E-NNP 1Raunarska animacija III E-NNP 233Adaptivna obrada signala E-NNP 1Elektroenergetski pretvarai EEN-NNP 1Upravljanje elektroenergetskim pretvaraima EEN-NNP 1Dozimetrija i dozimetriDozimetrija i dozimetri

  M-NNPB-EKM

  11

  Kodovanje i kompresija podataka B-EMT 1Digitalna mikroelektronika B-EKM 1Distribuirana proizvodnja el. energije B-EEN 1

  Interakcija ovek raunarInterakcija ovek raunar B-RIR-NNP 531531Multimedijalni raunarski sistemi B-RI 431Osnovi telekomunikacijaOsnovi telekomunikacija

  B-TT-NNP

  A3A3

  Optimalni linearni sistemi B-T A3Komercijalni softver za sim.din.sistema B-US L-24Raunarski merno-inform. sistemi u industrijiRaunarski merno-inform. sistemi u industriji

  B-USUS-NNP

  A3A3

  Beine raunarske mree T-NNP A1Kodovanje i kompresija signala T-NNP A1Elektrine maine US-NNP A1Raunarski upravljaki sistemi US-NNP L-24

  Datum: 22.06.2013. godineVreme: 09,00 sati

  Mikroraunarski sistemi B-RIUS-NNPR-NNP

  A1A1A3

  Optimalno upravljanje B-US A2