satnica-januar-februar-19-23-02-2016-master

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 satnica-januar-februar-19-23-02-2016-master

  1/1

    1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

  ISPITNI ROK: Nastavak Januarsko-februarskog ispitnog roka na Master akademskim studijama

  PERIOD: 19.-23.02.2016.

  Datum: 19.02.2016. godineVreme: 14,00 satiNaziv predmeta Grupa Broj

  stud.Sale

  Tejekomunikacije u elektroenergetici- II

  kolokvijum

  MS A2

  Stručna praksa/Timski projekat 

  Stručna praksa/Timski projekat

  EEN

  US

  2

  1

  A2

  A2

  Geografski informacioni sistemi RI 9 A2

  Organizacija i upravljanje projektima RI 2 A2

  Uvod u naučni istraživački rad  RI 25 A2

  Preduzetnisštvo i planiranje u visokim

  tehnologijama

  RI 5 A2

  Datum: 20.02.2016. godineVreme: 09,00 satiAdaptivna obrada signala E 1 A1

  Termovizija M 2 A1

  Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih

   postrojenja

  EEN 11 A1

  Analiza multimedijalnih podataka RI 2 A1

  Inženjerstvo zahteva RI 9 A1

   Napredne tehnike za obradu slike RI 1 A1

  Računarski sistemi za merenje i kontrolu  US 12 A1Zaštita od atmosferskih pražnjenja- IIkolokvijum

  EEN 7 A1

  Datum: 22.02.2016. godineVreme: 14,00 satiEksploatacija elektroeneergetskih mreža EEN 18 A3

  Digitalna forenzika RI 2 A3

  Datum: 23.02.2016. godineVreme: 14,00 sati Nanoelektronika M 11 A1

  Regulacija elektromotornih pogona

  Regulacija elektromotornih pogona

  EEN

  US

  5

  35

  A1

  A1

  Upravljanje distributivnom mrežom EEN 23 A1

  Studijski istraživački rad  EEN 2 A1Studijski istraživački rad 1 

  Studijski istraživački rad 1 

  T

  US

  1

  1

  A1

  A1

  VoIP mreže RI 3 A1Interoperabilnost i integracija informacija  RI 1 A1

   Napredne Web tehnologije RI 8 A1Bežični pristup internetu  T 4 A1

   Nelinearna optika T 2 A1