satnica-januar-februar-17-18-02-2016-master

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 satnica-januar-februar-17-18-02-2016-master

  1/1

    1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

  ISPITNI ROK: Januarsko-februarski ispitni rok na Master akademskim studijama

  PERIOD: 17. I 18.02.2016.

  Datum: 17.02.2016. godineVreme: 14,00 satiNaziv predmeta Grupa Broj.

  stud.Sale

  Materijali za nove i alternativne izvor eenergije

  M 9 A1

  Računarstvo u oblaku  RI 4 A1 Napredno softversko inženjerstvo RI 15 A1Tehnike i metode analize podataka RI 3 A1Metode inteligentnog upravljanja US 29 A1Scada sistemi-usmeni deo ispita 30 A2

  Datum: 18.02.2016. godineVreme: 14,00 satiEkspoloatacija elektroenergetskih mreža-kolokvijum

  40 A2

  DSP algoritmi i programiranje M 15 A2Računarski merno-informacioni sistemi uindustriji

  EEN 6 A2

  3D grafički protočni sistemi  RI 2 A2Osnovne tehnike Web mining-a RI 7 A2Širokopojasne mreže za pristup T 2 A2Tehnika i primena lasera T 3 A2Senzori, pretvarači i aktuatori US 1 A2Računarski upravljački sistemi  US 20 L-24

  Objektno-orijemntisano programiranje-usmeni deo ispita 120 A1A3A4