satnica-januar-februar-01-06-02-2016

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 satnica-januar-februar-01-06-02-2016

  1/3

    1

  ISPITNI ROK: Natavak januarsko-februarskog ispitnog roka

  Datum: 01.02.2016. godine

  Vreme: 09,00 sati

  Naziv predmeta   Grupa   Br.

  Stud  

  Sale  

  Materijali za elektroniku

  Materijali za elektroniku

  B-M

  B-M

  33

  1

  A1

  A3

  Diskretna matematika

  Diskretna matematika

  B-RI

  B-RI

  185

  19

  A1

  A2

  A3

  A4

  525

  531

  Mikroračunarski sistemi 

  Mikroračunarski sistemi 

  B-RI

  R-NNP

  1

  5

  A2

  A2

  Paralelni sistemi

  Paralelni sistemi

  B-RI

  R-NNP

  18

  4

  A2

  A2

  Kodovanje B-T 6 A2

  Kola za obradu signala T-NNP 1 A2

  Distribuirani sistemi R-NNP 1 A2

  Datum: 01.02.2016. godine

  Vreme: 14,00 sati

  Elektromehaničko pretvaranje

  energije-kolokvijum

  B-EEN 30 A1

  Elektromotorni pogoni-kolokvijum B-EEN 25 A1

  Električne instalacije 

  Električne instalacije 

  EEN-NNP

  B-EEN

  2

  4

  A1

  A1

  Elektroenergetska postrojenja EEN-NNP 2 A1

  Datum: 02.02.2016. godine

  Vreme: 09,00 sati

  Obrada video signala E-NNP 1 A1SAU

  SAU

  B-US

  EEN-NNP

  9

  1

  A1

  A1

  Odabrana poglavlja iz

  elektroenergetskih postrojenja

  EEN-NNP 1 A1

  Digitalna obrada signala B-E 2 A2

  Analogna mikroelektronika B-M 28 A1

  Uzemljivači  B-EEN 4 A1

  Projektovanje računarskih mreža  B-RI 29 A1

  Digitalne telekomunikacije II B-T 1 A1

  Operaciona istraživanja  B-US 1 A1

  Dinamika mehanizama i mašina  B-US 40 A2

  Datum: 03.02.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Telekomunikacije

  Telekomunikacije

  Telekomunikacije

  Telekomunikacije

  Telekomunikacije

  B-E

  E-NNP

  R-NNP

  B-RI

  B-M

  7

  1

  4

  65

  7

  A1

  A1

  A1

  A1

  A2

  Računarske telekomunikacije  R 1 A1

  Matematika-odabrana poglavlja

  Matematika-odabrana poglavlja

  EEN-NNP

  T-NNP

  1

  1

  A2

  A2

 • 8/20/2019 satnica-januar-februar-01-06-02-2016

  2/3

    2

  Matematika-odabrana poglavlja US-NNP 1 A2

  Matematika M-NNP 1 A2

  Elektroenergetske komponente

  Elektroenergetske komponente

  EEN-NNP

  B-EEN

  1

  29

  A2

  A2

  Odab.poglavlja iz elektromot.pogona

  Odab.poglavlja iz elektromot.pogona

  EEN-NNP

  B-EEN

  1

  6

  A2

  A2

  Uvod u robotiku B-US 2 A1Strukture podataka

  Strukture podataka

  R-NNP

  B-RI

  11

  12

  A2

  A2

  Informacioni sistemi R-NNP 1 A2

  Multimedijalni sistemi R-NNP 1 A2

  Upravljanje projektima R-NNP 3 332

  Datum: 03.02.2016. godine

  Vreme: 14,00 sati Elektronska merenja

  Elektronska merenja

  Elektronska merenja

  Elektronska merenja

  B-US

  B-RI

  US-NNP

  B-EEN

  45

  3

  1

  8

  A1

  A1

  A1

  A1

  Datum: 04.02.2016. godine

  Vreme: 09,00 sati Elektronika II R 1 A1

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  Osnovi elektronike

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-T

  B-US

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-T

  B-US

  9

  31

  44

  9

  50

  2

  13

  4

  5

  1

  A1

  A1

  A2

  A2

  A3

  A3

  A4

  A4

  A4

  A4

  Energetska elektronika E-NNP 1 A1Elektronika

  Elektronika

  Elektronika

  E-NNP

  M-NNP

  US-NNP

  2

  4

  1

  A1

  A1

  A1

   Novi materijali i tehnologije B-M 27 A2

  Osnovi energetske elektronike

  Osnovi energetske elektronike

  B-EEN

  B-US

  1

  1

  A1

  A1

  Elektronika u telekomunikacijama T-NNP 1 A1

  Datum: 05.02.2016. godine

  Vreme: 09,00 sati 

  Računarski sistemi Računarski sistemi 

  Računarski sistemi 

  Računarski sistemi 

  B-RIB-RI

  B-US

  R-NNP

  14814

  5

  4

  A1A2

  A3

  A4

  Programski prevodioci

  Programski prevodioci

  B-RI

  R-NNP

  91

  7

  A2

  A3

  Digitalni SAU B-US 38 A1

  Optimalno upravljanje B-US 3 A1

  Merenja u telekomunikacijama B-T 6 A4

 • 8/20/2019 satnica-januar-februar-01-06-02-2016

  3/3

    3

  Osnovi signala i sistema B-RI 95 521

  Datum: 06.02.2016. godine

  Vreme: 09,00 sati Mašine naizmenične struje-

  kolokvijum

  A1