satnica-ispita-20-25-jun-2016

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 satnica-ispita-20-25-jun-2016

  1/6

  1

  RASPORED POLAGANJA ISPITA KOLSKE 2015/2016. GODINE

  ISPITNI ROK: Junski

  PERIOD: 20-25.06.2016.

  Datum: 20.06.2016. godineVreme: 09,00 satiNaziv predmeta Grupa Broj

  stud.Sale

  Usmeni deo ispita iz predmeta Algoritmi iprogramiranje

  A3A412231431531

  Prenos el. energije B-EEN 15 A1Preos i distrib. el. energije IE 1 A1Upravljanje distributivnom mreom B-EEN 1 A1

  Osnovi telekomunikacijaE2B-TB-TT-NNP

  1111

  A1A1A1A1

  Studijski istraivaki rad MSMS

  113

  A1A1

  Studijski istraivaki rad 1 MS

  MS

  3

  19

  A1

  A1Samostalni istraivaki rad 1 MS 9 A1Upravljanje distributivnom mreom MS 3 A1Geografski informacioni sistemi MS

  MS14

  A1A1

  VoIP mree MS 3 A1Interoperabilnost i integracija informacija MS 1 A1Nelinearna optika MS 3 A1Inteligentne maine MS 15 A1Robusno upravljanje MS 2 A1

  Digitalna integrisana kola E-.NNPB-E 13 A1A1Tehnika konverzije E-.NNP 2 A1DSP arhitekture i algoritmi E-.NNP 1 A1

  Automatizacija industrijskih postrojenja EEN-NNP 1 A1Pouzdanost mikroelektronskih komponenata B-M 7 A1Proj. i sim.mikroel. komponenata B-M 1 A1Metodi i sistemi za obradu signala R-RI 8 A1

 • 7/26/2019 satnica-ispita-20-25-jun-2016

  2/6

  2

  Audio tehnika B-T 11 A1Solarne komponente i sistemi B-US 3 A1Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP 1 A1

  Datum: 20.06.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Metrologija elektrinih veliina

  2B-M2B.E2B-USUS-NNPB-EENB-M

  16319131

  A1A1A1A1A2A2

  Merenje neelektrinih veliina B-US 40 A1

  Datum: 21.06.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Informacione tehnologije za razvoj sistemaE- uprave MS 1 A1

  Telemetrija MS 2 A3Hidraulini i pneumatski sistemi upravljanja MS 2 1

  Signali i sistemi2B-E2B-MB-EB-M

  3712

  A1A1A1A1

  Alati za multimediju B-E 3 A1Testiranje i dijagnostika el. kola i sistema B-E 1 A1Tehnologije mikrosistema B-M 3 A1

  Specijalne elektrine maine B-EEN 3 A1Prepoznavanje uzoraka B-RI 29 A1Kablovski i optiki komunikacioni sistemi B-US 2 A3Projktni obrazci R-NNP 3 A1Procesni informacioni sistemi AE 1 A3Osnovi elektrotehnike A

  SS11

  A1A1

  Osnovi elektrotehnike 12B-A2B-B2B-C

  294533

  A3A41

  2

  Elektrotehnika IABCB

  2434

  A1A1A1A1

  Sistemi baza podataka B-RI 123 A1Datum: 22.06.2016. godine

 • 7/26/2019 satnica-ispita-20-25-jun-2016

  3/6

  3

  Vreme: 09,00 satiRaunarske komunikacije II kolokvijum 2B-T 2 A3Karakterna animacija MS 1 A1Eksploatacija elektroenergetskih mrea MS 6 A1

  Administracija sistema MS 4 A1Soft kompjuting MS 2 A1

  Napredno softversko inenjerstvo MS 1 A1Analogna elektronika 2B-E

  B-E102

  A1A1

  Algoritmi i arh. spec.ra. sistema R 1 A1Sistemi za rad u realnom vremenu E-NNP

  B-E13

  A1A1

  Prelazni procesi u elektrinim mainama EEN-NNP 6 A1Softver za simulaciju dinamikih sistema EEN-NNP 1 A3Mikrotalasna elektronika M-NNP

  B-M21

  A1A1

  Studijska audio i video tehnika B-M 3 A3Tehnika prenosa slike B-E 3 A3Satelitska i kablovska televizija B-E 3 A3Upravljanje procesima B-US

  B-EEN34

  A3A3

  Nelinearni SAU B-US 54 A1Identifikacija sistema B-US 40 A3Inenjerstva etika B-US 16 A4Multimedijalne komunikacije B-E 6 A1Softversko inenjerstvo B-RI 129 A4

  12

 • 7/26/2019 satnica-ispita-20-25-jun-2016

  4/6

  4

  Datum: 23.06.2016. godineVreme: 09,00 satiNapredne mikroprocesorke arhitekture MS 3 A1

  Analiza elektroenergetskih mrea - IIkolokvijum

  2B-EEN A1

  Elektronska kola za upravljanje MS

  MS

  1

  25

  1

  1Raunarska animacija MS 6 1Medicinska informatika MS

  R-NNP11

  11

  Fazi logika MS 1 1Virtuelna merna instrumentacija MS 6 1Matematiki metodi 2B-US 25 1Kontrola kvaliteta M-NNP 1 1Projektovanje analognih integrisanih kola B-E 2 1Projektovanje mikrosistema B-M 4 1

  Mikroraunarski sistemi

  B-RIR-NNP 1141 A3A42

  A1531

  Mobilni sistemi i servisiB-RI 56 231

  531A4

  Modelovanje i simulacija telekom. sistema B-T 11 131Projektovanje SAU B-US

  A151

  131131

  Modelovanje i simulacija sistema PS 1 131

  Datum: 23.06.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Elektrotehnika IIABC

  687

  A1A2A3

  Osnovi elektrotehnike 22B-A2B-B2B-C

  120119136

  A412

  Osnovi elektrotehnike IIB-AB-BB-C

  654

  525131231431531

  Elektrine instalacije i osvetljenje IIkolokvijum

  2B-EEN A1

 • 7/26/2019 satnica-ispita-20-25-jun-2016

  5/6

  5

  Datum: 24.06.2016. godineVreme: 09,00 satiNanoelektronika MS 2 A1Odab. pog. iz elektroenerg. postrojenja MS 2 A1Statiki elektricitet u tehnolokim procesima MS 3 A1

  Ra. merno-informacioni sistemi u industriji

  MS

  B-USUS-NNP

  3

  91

  A1

  A1A1

  Industrijski sistemi za merenje i kontrolu EEN 1 A1Virtualizacija MS 2 A1Analiza multimedijalnih podataka MS 1 A1Kriptografija MS 9 A1Obrada sistema u MIMO sistemima MS 2 A1Projektovanje telekom. mreza i sistema MS 17 A1Projektovanje telekomunikacionih sistema T-NNP 1 A1Mobilni komunikacioni sistemi T-NNP 1 A1

  Upravljanje sloenim sistemima MSUS-NNP 11 LabLabTV sistemi 2B-E 6 A1Projektovanje elektronskih kola 2B-E

  B-E23

  A1A1

  Tehnologije mikrosistema 2B-M 26 A1Elektrina kola u elektroenergetici 2B-EEN 5 A3Elektrina kola i signali 2B-T 2 A3Kola za obradu signala SS 1 A3

  Laboratorijski praktikum- Fizika2B-A2B-B2B-C

  958

  A3A3A3

  Elektrina kola 2B-USB-US

  111

  A3A3

  Teorija elektrinih kola EEN 1 A3Teorija kola US-NNP 1 A3Projektovanje mikrosistema M-NNP 1 A1Multimedijalni sistemi B-E

  R-NNP63

  A1A1

  Analogna mikroelektronika B-M 9 A1Dozimetrija i dozimetri B-M 13 A4

  Elektrane B-EEN 16 A4Optimalni linearni sistemi B-T 11 A4SAU B-US 1 A4

 • 7/26/2019 satnica-ispita-20-25-jun-2016

  6/6

  6

  Datum: 24.06.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Arhitektura i organizacija raunara2B-RIB-RI

  14518

  A1A2A3

  A4Arhitektura raunara R-NNP 7 A1Organizacija raunara R 1 A1

  Arhitektura i projektovanje softvera B-RIR-NNP

  162

  A1A1

  Sistemski softver R 1 A1

  Datum: 25.06.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Linearni SAU-kolokvijum 2B-US 30 A1