of 5 /5
1 RASPORED POLAGANJA ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE ISPITNI ROK: Aprilski PERIOD: 20. i 21.04.2015. Datum: 20.04.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Broj stud. Sale Algoritmi i programiranje-kolokvijum 472 A1, A2, A3, A4, Č1, Č2, 131, 231, 431, 531, 525, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 221, 227, 232 Datum: 20.04.2015. godine Vreme: 14,00 sati Adaptivna obrada signala MS 1 A2 Akustika i psihoakustika E-NNP 1 A2 Antene i antenski sistemi T-NNP 1 A2 Antene i prostiranje B-T 1 A2 Analogna mikroelektronika B-M 7 A2 Arhitekture digitalnih sistema B-E 1 A2 Bežični komunikacioni sistemi B-T T-NNP 2 1 A2 A2 Bežični pristup internetu MS 1 A2 Digitalna elektronika B-E B-RI B-T R-NNP T-NNP US-NNP 3 16 2 1 7 2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Digitalne telekomunikacije I B-T 1 A2 Digitalne telekomunikacije II T-NNP 2 A2 Digitanalna obrada slike MS B-E 6 1 A2 A2 Društvo i održivi razvoj B-C 1 A1 Elektroakustika B-T PS 1 1 A2 A2 Elektronske komponente B-A B-B B-C 2 1 2 A3 A3 A3 Engleski jezik I B-E B-M B-EEN B-RI B-T B-US R-NNP 4 4 28 26 4 15 1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 Engleski jezik II E-NNP B-EEN B-RI B-US R-NNP 2 3 4 1 1 A1 A1 A1 A1 A1 Idustrijski sistemi za merenje i kontrolu EEN-NNP 2 A2

satnica-ispita-20-21-april-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

satnica-ispita-20-21-april-2015

Text of satnica-ispita-20-21-april-2015

Page 1: satnica-ispita-20-21-april-2015

1

RASPORED POLAGANJA ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE

ISPITNI ROK: Aprilski PERIOD: 20. i 21.04.2015. Datum: 20.04.2015. godine Vreme: 09,00 sati Naziv predmeta Grupa Broj

stud. Sale

Algoritmi i programiranje-kolokvijum 472

A1, A2, A3, A4, Č1, Č2, 131, 231, 431, 531, 525, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 221, 227, 232

Datum: 20.04.2015. godine Vreme: 14,00 sati Adaptivna obrada signala MS 1 A2 Akustika i psihoakustika E-NNP 1 A2 Antene i antenski sistemi T-NNP 1 A2 Antene i prostiranje B-T 1 A2 Analogna mikroelektronika B-M 7 A2 Arhitekture digitalnih sistema B-E 1 A2 Bežični komunikacioni sistemi B-T

T-NNP 2 1

A2 A2

Bežični pristup internetu MS 1 A2 Digitalna elektronika

B-E B-RI B-T R-NNP T-NNP US-NNP

3 16 2 1 7 2

A2 A2 A2 A2 A2 A2

Digitalne telekomunikacije I B-T 1 A2 Digitalne telekomunikacije II T-NNP 2 A2 Digitanalna obrada slike MS

B-E 6 1

A2 A2

Društvo i održivi razvoj B-C 1 A1 Elektroakustika B-T

PS 1 1

A2 A2

Elektronske komponente

B-A B-B B-C

2 1 2

A3 A3 A3

Engleski jezik I

B-E B-M B-EEN B-RI B-T B-US R-NNP

4 4 28 26 4 15 1

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Engleski jezik II

E-NNP B-EEN B-RI B-US R-NNP

2 3 4 1 1

A1 A1 A1 A1 A1

Idustrijski sistemi za merenje i kontrolu EEN-NNP 2 A2

Page 2: satnica-ispita-20-21-april-2015

2

Kamera E-NNP 1 A2 Komponente snage B-M 16 A2 Komutacije i rutiranje B-T 1 A2 Laboratorijski praktikum- Fizika 18 A2 Mehatronika B-US 6 A2 Metrologija električnih veličina

M-NNP B-M B-EEN B-US

1 21 13 18

A4 A3 A4 A4

Obrada audio signala E-NNP 1 A3 Ocena perf. sistema B-E 3 A3 Osvetljenje EEN-NNP 1 A3 Otvoreni operativni sistemi MS 2 A3 Poslovne komunikacije

B-A B-B B-C

14 15 10

A1 A1 A1

Projektni obrazci R-NNP 1 A3 Proj. i sim. mikroelektronskih komponenata B-M 7 A3 Satelitski komunikacioni sistemi B-T 2 A3 Sistemi virtuelne i proširene realnosti MS 2 A3 Sistemi za upravljanje i nadzor u industriji B-EEN 1 A2 Sistemi za akviziciju podataka ‘US-NNP 1 A3 Softver za simulaciju dinamičkih sistema EEN-NNP 1 A3 Širokopojasne mreže za pristup MS 1 A3 Tehnike i metode analize podataka MS 2 A4 Telekomunikacije

E-NNP B-M B-RI R-NNP

1 2 5 6

A3 A3 A3 A3

Telekomunikacioni sistemi I T-NNP 1 A2 Veštačka inteligencija B-RI

R-NNP 8 5

A3 A3

Zaštita u elektroenergetici B-EEN EEN-NNP

9 2

A3 A3

Page 3: satnica-ispita-20-21-april-2015

3

Datum: 21.04.2015. godine Vreme: 09,00 sati Administracija sistema MS 1 A1 Arhitektura i organizacija računara B-RI 7 A1 Arhitekture računara R-NNP 4 A1 Dijagnostika i monitoring el. mašina B-EEN 1 A1 DSP algoritmi i programiranje MS 5 A1 Električna i elektronska merenja B-E 7 A1 Električna kola B-EEN

B-US 17 16

A1 A1

Elektroenergetska postrojenja EEN-NNP B-EEN

2 2

A1 A1

Elektromagnetika EEN-NNP B-EEN

6 11

A2 A2

Elektromagnetika -odabrana poglavlja B-T T-NNP

1 1

A2 A2

Elektrotehnika I B C

2 2

A2 A2

Elektrotehnika II

A B C

5 5 3

A1 A1 A1

Internet i WEB Tehnologije B-E 4 A1 Internet tehnologije R-NNP

T-NNP 1 1

Lab Lab

Karakterna animacija MS 1 A1 Metode inteligentnog upravljanja MS 6 A1 Mikrokontroleti i programiranje B-M

B-US 1 2

A2 A2

Mikroprocesorska tehnika B-E 1 131 Mikroprocesorski sistemi E 1 A3 Mobilni sistemi i servisi B-RI 1 A3 Napredne baze podataka B-RI 12 A3 Napredne tehnike za obradu slike MS 2 A3 Napredno softverko inženjerstvo MS 1 A3 Nelinearni SAU B-US 2 A3 Objektno orijentisano programiranje

B-RI B-US SS T-NNP US-NNP

34 4 1 1 4

A4 A4 A4 A4 A4

Objektno orjentisano projektovanje B-RI 28 Č1 Obnovljivi izvori elnergije B-E

B-M 2 3

Č1 Č1

Optičke mreže B-T 1 A1 Osnovi elektrotehnike I

B-A B-B B-C A B C

24 32 32 3 9 6

131 231 431 A1 A2 A3

Osnovi elektrotehnike II

A B C

3 5 4

A4 A4 A4

Osnovi telekomunikacija B-T 1 A4 Paketske komunikacije MS 2 A1 Projektovanje elektromotornih pogona B-EEN 3 A1

Page 4: satnica-ispita-20-21-april-2015

4

Projektovanje embeded sistema MS 1 A1 Projektovanje mikrosistema M-NNP

B-M 1 4

A1 A1

Projektovanje računarskih mreža B-RI 9 A1 Računarske komunikacije T-NNP 2 A1 Računarske mreže i interfejsi B-E

PS 2 1

A3 A3

Računarski upravljački sistemi MS 15 L-24 Regulacija elektromotornih pogona MS

SS 4 1

A1 A1

Satelitske telekomunikacije MS 2 A2 SAU B-US

US-NNP 14 1

A2 A2

Sistemi za rad u realnom vremenu B-E 2 A3 Softversko inženjerstvo B-RI

T-NNP 1 1

A3 A3

Strukture podataka

B-RI R-NNP

3 3

A3 A3

Tehnika prenosa slike E-NNP 1 A4 Tehnologije mikrosistema M-NNP

B-M 1 11

A1 A1

Telekomunikacije u elektroenergetici

MS EEN-NNP

2 2

A4 A4

Telekomunikacione mreže B-T 1 A4 Teorija informacija B-T

T-NNP 1 1

431 431

Teorija električnih kola EEN-NNP 3 A1 Teorija kola US-NNP 4 A1 Tržište električne energije i deregulacija MS 3 A1 Tv sistemi B-E 4 231 Uprav.elektroenerg.pret. i pogonima MS 6 A1 Web programiranje B-RI

R-NNP 2 2

Lab Lab

Zaštita od atmosferskih pražnjenja MS 1 A1

Page 5: satnica-ispita-20-21-april-2015

5

Datum: 21.04.2015. godine Vreme: 14,00 sati Arhitekture i projektovanje softvera B-RI

R-NNP 4 1

A1 A1

Automatsko upravljanje

B-EEN B-RI R-NNP

10 3 1

A1 A1 A1

Digitalna forenzika MS 1 A1 Diskretna matematika B-RI 2 A1 Distribuirana proizvodnja električne energije B-EEN 3 A1 Elektrane EEN-NNP

B-EEN 1 8

A1 A1

Feding i smetnje u mobilnim telekomunikacijama B-T 5 A1 Interoperabilnost i integracija informacija MS 2 A1 Merenja u telekomunikacijama B-T

T-NNP 1 1

A1 A1

Mikroračunarski sistemi R-NNP 2 A1 Operaciona istraživanja B-US 2 A1 Osnovi analize signala i sistema B-RI 27 A1 Osnovi energetske elektronike B-US 1 A1 Paralelni sistemi B-RI

R-NNP 6 5

A1 A1

Pravni aspekti informatike R-NNP 1 A1 Projektovanje SAU B-US

US-NNP 27 2

A2 A2

Projektovanje mikroprocesorskih mernih instrumenata MS 1 A2 RF elektronika

E-NNP B-E B-US

1 5 1

A2 A2 A2

Rf sistemi MS 2 A2 Verovatnoća i statistika R-NNP 2 A2 Matematika II

A B C

3 6 6

A2 A2 A2

Matematička analiza 6 A2