Satnica Ispita 07 10 Novembar 2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Satnica Ispita 07 10 Novembar 2014

  1/6

  1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U KOLSKOJ 2014/2015. GODINI

  ISPITNI ROK: Novembarski

  PERIOD: 07.11.-10.11.2014.

  Datum: Petak, 07.11.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Naziv predmeta Grupa Brojstudenata

  Sale

  Antene i antenski sistemi T-NNP 1 1Antene i prostiranje B-T 1 1Arhitektura mikrosistema E-NNP

  M-NNP

  1

  1

  11

  Beini komunikacioni sistemi B-TT-NNP

  1

  1

  11

  Digitalna elektronika

  E-NNP

  B-RIB-T

  T-NNP

  1

  21

  6

  1

  111

  Elektroakustika T-NNP 1 1Elektromagnetika EEN-NNP

  B-EEN

  4

  1

  11

  Elektromagnetika -odabrana poglavlja B-T

  T-NNP

  3

  1

  11

  Elektronske komponente B-A 2 1

  Engleski jezik I

  E-NNP

  B-M

  B-US

  T-NNP

  2

  2

  1

  1

  2222

  Engleski jezik IIEEN-NNPB-M

  B-EEN

  B-T

  13

  3

  1

  2222

  Identifikacija sistema B-US 3 1Idustrijski sistemi za merenje i kontrolu B-EEN 1 2Metrologija elektrinih veliina US-NNP 1 2Projektni obrazci R-NNP 1 1Ra. merno-inf. sistemi u industriji MS 1 1Tehnike i metode analize podataka MS 1 1Telekomunikacije R-NNP 2 1Vetakainteligencija B-RI

  R-NNP

  9

  1

  11

  Zatita u elektroenergetici EEN-NNPB-EEN

  23

  11

 • 8/10/2019 Satnica Ispita 07 10 Novembar 2014

  2/6

  2

  Datum: Petak, 07.11.2014. godineVreme: 14,00 sati

  Arhitektura i organizacija raunara B-RI 9 A2Arhitekture raunara R-NNP 4 A2Digitalna mikroelektronika B-M 1 A2

  Dijag. i monitoring elektrinih maina B-EEN 1 A2Dinamika mehanizama i maina B-US 6 A2

  Elektrina kola B-EENB-US

  5

  2

  A2

  A2

  Elektrine instalacije B-EEN 4 A2Elektroenergetska postrojenja B-EEN

  IE

  16

  1

  A2

  A2

  Elektroenergetske komponente EEN-NNP 3 A2

  Elektrotehnika II

  A

  B

  C

  5

  5

  4

  A2

  A2

  A2

  Fotografija E-NNP 1 233

  Maine naizmenine struje EEN-NNPB-EEN

  6

  5

  A2

  A2

  Mikrokontroleti i programiranje B-US

  US-NNP

  1

  1

  A3

  A3

  Mikroprocesorska tehnika B-E 3 A3

  Nelinearni SAU B-US 1 A2

  Obrada medicinske slike E-NNP 4 A3

  Operativni sistemi R-NNP 2 A3

  Optike komunikacije T-NNP 2 A3Optimalno upravljanje B-US 1 A2

  Osnovi elektrotehnike II

  B-A

  B-B

  B-C

  6

  5

  8

  A2

  A2

  A2

  Osnovi telekomunikacija T-NNP

  B-T

  5

  1

  A3

  A3Prelazni procesi u elektrinim mainama EEN-NNP 2 A2Projektovanje raunarskih mrea B-RI 1 A3Raunarska grafika B-RI

  R-NNP

  1

  2

  A3

  A3

  Raunarske komunikacije T-NNP 4 A3Raunarske mree B-RI

  R-NNP

  2

  3

  A3

  A3

  Raunarske mree i interfejsi E-NNP 1 A3Raunarski upravljaki sistemi MS 1 A3Senzori i pretvarai M-NNP 1 A3Sistemi za rad u realnom vremenu E-NNP 1 A3

  Specijalne elektrine maine B-EEN 1 A3

  Strukture podataka B-RIR-NNP

  29

  A3A3

  Teorija elektrinih kola EEN-NNP 2 A3Teorija informacija T-NNP 1 A3

  Teorija kola US-NNP 1 A3

  Teorija telekomunikacija B-T 2 A3

  Testiranje i kvalitet softvera MS 1 A3

  Uvod u raunarstvo BC

  1

  1

  A3

  A3

 • 8/10/2019 Satnica Ispita 07 10 Novembar 2014

  3/6

  3

  Uvod u softversko inenjerstvo R-NNP 2 A3

  Web programiranje B-RI 2 Lab

  Datum: Subota, 08.11.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Automatsko upravljanje B-EEN

  R-NNP

  2

  4

  A1

  A1

  Diskretna matematika B-RI

  R-NNP

  5

  2

  A1

  A1

  Elektrane EEN-NNPB-EEN

  2

  4

  A1

  A1

  Elektrina i elektronska merenja B-ET-NNP

  1

  1

  A1

  A1

  Elektronska merenja US-NNP

  US-NNP

  2

  3

  A1

  A1

  Linearna algebra

  A

  B

  C

  4

  4

  3

  A1

  A1

  A1

  Matematiki metodi u raunarstvu B-RI 4 A1Matematika M-NNP 2 A1

  Matematika I

  B-A

  B-B

  B-C

  2

  4

  4

  A1

  A1

  A1

  Matematika III

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-T

  B-US

  3

  4

  1

  3

  4

  A1

  A1

  A1

  A1

  A1

  Matematika IV B-T 2 A1

  Matematika - odabrana poglavlja US-NNP

  EEN-NNP

  2

  3

  A1

  A1

  Memorijski sistemi R-NNP 1 A2

  Merenja u telekomunikacijama T-NNP 1 A2

  Mikroraunarski sistemi R-NNP 2 A2Mod.i simulacija telekom. sistema MS 1 A2

  Numerika analiza M-NNP 1 A2

  Objektno orijentisano programiranje

  B-RI

  B-US

  R-NNP

  US-NNP

  2

  1

  1

  2

  A2

  A2

  A2

  A2

  Objektno orjentisano projektovanje B-RI

  R-NNP

  2

  2

  A2

  A2

  Paralelni sistemi B-RI

  R-NNP

  5

  5

  A2

  A2

  Projektovanje SAU B-US 2 A2

  Uprav. elektroenerg.pretv.i pogonima MS 1 A2

  Verovatnoa i statistika R-NNP 1 A1

 • 8/10/2019 Satnica Ispita 07 10 Novembar 2014

  4/6

  4

  Datum: Subota, 08.11.2014. godineVreme: 14,00 satiBaze podataka B-RI

  R-NNP

  2

  1

  A1

  A1

  Digitalna integrisana kola E-NNP 1 A1

  Digitalni SAU B-US 1 A1

  Eksploatacija elektroenergetskih mrea MSEEN-NNP 13 A1A1

  Elektroenergetska kablovska tehnika B-EEN 1 A1

  Elektroenergetski pretvarai EEN-NNP 1 A1Fizika elektronika C 1 A1Interakcija-ovek raunar R-NNP 1 A1Kodovanje B-T

  T-NNP

  1

  1

  A1

  A1

  Koherentni telek. Sistemi T-NNP 2 A1

  Kvantna i statistika fizika M-NNP 1 A1Metodi i sistemi za obradu signala R-NNP 1 A1

  Mikrotalasna tehnika B-T 1 A1

  Mobilni i distribuirani informacioni sistemi R-NNP 1 A1

  Mobilni kom. sistemi T-NNP 1 A1Napredne metode za obradu slike-internet R-NNP 1 A1

  Odabrana pog.iz elektroenerg. postrojenja MS

  EEN-NNP

  1

  2

  A1

  A1

  Osnovi mikrotalasne tehnike B-T 3 A1

  Pouzdanost mikroelektronskih komponenata MS 1 A1

  Sistemi baza podataka B-RI 1 A1

  Studijski istraivaki rad MS 3 121Studijski istraivaki rad 1 MS 3 121Uzemljivai B-EEN 1 A1

  Datum: Nedelja, 09.11.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Matematika analiza ABC

  86

  2

  A1A1

  A1

  Matematika II

  B-A

  B-B

  B-C

  11

  7

  6

  A1

  A1

  A1

  Projekat/zavrpni ispit R-NNP 2 lab

  Raunarski sistemi B-RIB-US

  4

  1

  A1

  A1

  Struna praksa B-RI 4 lab

  Struna praksa/timski projekatMS

  B-M

  B-EEN

  B-USSS

  1

  1

  1

  21

  Lab

  Lab

  Lab

  LabLab

  Studijski istraivaki rad 2 MS 1 121

 • 8/10/2019 Satnica Ispita 07 10 Novembar 2014

  5/6

  5

  Datum: Nedelja, 09.11.2014. godineVreme: 14,00 sati

  Algoritmi i arh.spec. raunarskih sistema R 1 A1

  Algoritmi i programiranje

  A

  B

  C

  B-A

  B-B

  B-C

  4

  3

  4

  6

  2

  2

  A1

  A1

  A1

  A1

  A1

  A1

  Analiza elektroenergetskih mrea EEN-NNP

  B-EEN

  4

  1

  A1

  A1

  Analogna elektronika M-NNP 1 A1

  Distribuirani sistemi R-NNP 2 A1

  Elektronika E-NNP 1 A1

  Energetska elektronika US-NNP 1 A1

  Fizika B-A

  B-C

  7

  2

  A1

  A1

  Kontrola kvaliteta M-NNP 1 A1

  Linearni SAU B-US

  US-NNP

  1

  1

  A1

  A1

  Merenje neelektrinih veliina B-USUS-NNP

  2

  1

  A1

  A1

  Mikrotalasna elektronika M-NNP

  T-NNP

  2

  1

  A1

  A1

  Opta fizika B 2 A1

  Optoelektronski kom. sistemi T-NNP 1 A1

  Osnovi elektronike B-EEN

  B-T

  1

  1

  A1

  A1

  Prenos elektrine energije EEN-NNPB-EEN

  2

  7

  A1

  A1

  Projektovanje kom. i informacionih sistema T-NNP 2 A1

  Signali i sistemi B-M 3 A1Sistemi za vodjenje EM talasa E-NNP 1 A1

  Zatita informacija B-RI 2 A1

  Datum: Ponedeljak, 10.11.2014. godineVreme: 09,00 satiLogiko projektovanje B-RI 1 2Obrada signala u telekomunikacijama T- NNP 1 2Obrada viodeosignala E-NNP 4 2

 • 8/10/2019 Satnica Ispita 07 10 Novembar 2014

  6/6

  6

  Datum: Ponedeljak, 10.11.2014. godineVreme: 14,00 sati

  Elektromotorni pogoni EEN-NNP

  B-EEN

  3

  2

  11

  Elektrotehnika I

  A

  B

  C

  1

  1

  5

  111

  Odabrana pog. iz elektromotornih pogona EEN-NNP

  B-EEN

  4

  211

  Osnovi elektrotehnike I B-A

  B-C

  3

  3

  11

  Programski prevodioci B-RI

  R-NNP

  4

  2

  11

  Socijalni i pravni aspekti informatike B-RI 2 1Transformatori i maine jed. struje EEN-NNP

  B-EEN

  2

  2

  11

  Metodika nastavnog rada 1 121

  Struna pratsa u nastavi 1 121