satnica-ispita-03-10-08-10-oktobar-dva-2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 satnica-ispita-03-10-08-10-oktobar-dva-2014

  1/5

  1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U KOLSKOJ 2013/2014. GODINI

  ISPITNI ROK: Oktobar IIPERIOD: 03.10.-08.10.

  Datum: Petak, 03.10.2014. godine

  Vreme: 09,00 satiNaziv predmeta Grupa Broj

  studenataSale

  Baze podataka

  B-RI

  R-NNP

  T-NNP

  8

  3

  1

  A3

  A3

  A3

  Digitalni SAU B-US 1 A3

  Eksploatacija elektroenergetskih mrea MS

  EEN-NNP

  1

  1

  A3

  A3

  Elektrini SPICE modeli i komponeata M-NNP 1 A3Elektroenergetska kablovska tehnika B-EEN 1 A3

  Elektroenergetski pretvaraiEEN-NNP

  B-EEN

  B-US

  1

  1

  1

  A3

  A3

  A3

  Elektronske komponente

  B-A

  B-B

  B-C

  13

  19

  10

  A3

  A3

  A2

  Interakcija-ovek raunar B-RI 2 A2Izvori za napajanje B-E 1 A3

  Kodovanje

  Kodovanje

  B-T

  T-NNP

  1

  1

  A2

  A2

  Kvantna i statistika fizika M-NNP 1 A2MEMS komponente B-M 3 A2

  Merenja u optikim komunikacijama T-NNP 1 A2Mikrotalasna tehnika B-T

  T-NNP

  2

  2

  A2

  A2Mobilni kom. sistemi B-T

  T-NNP

  1

  2

  A2

  A2

  Modeliranje elektrinih maina i pogona EEN-NNP 2 A2Modelovanje u telekomunikacijama T-NNP 3 A2

  Multimedijalni raunarski sistemi B-RI 6 A2Obrada signala u MIMO sistemima MS 1 A2

  Odabrana pog.iz elektroenerg. postrojenja EEN-NNP 2 A2

  Osnovi mikrotalasne tehnike B-T 4 A2

  Pouzdanost mikroel. komponenata B-M 5 A2

  Proj. i implementacija sigurnog softvera MS 1 A2

  Stohastiki procesi, detekcija i astimacija MS 1 A2Uzemljivai EEN-NNP

  B-EEN

  1

  4

  A2

  A2Elektrotehnika II A

  B

  C

  12 A2

 • 8/11/2019 satnica-ispita-03-10-08-10-oktobar-dva-2014

  2/5

 • 8/11/2019 satnica-ispita-03-10-08-10-oktobar-dva-2014

  3/5

  3

  Datum: Subota, 04.10.2014. godineVreme: 14,00 sati

  Objektno orijentisano programiranje

  B-RI

  T-NNP

  US-NNP

  7

  2

  2

  A1

  A1

  A1

  Objektno orjentisano projektovanje B-RI

  R-NNP

  14

  3

  A1

  A1

  Objektno orjentisano projektovanje sistema PP 1 A1

  Socijalni i pravni aspekti informatike B-RI 2 A1

  Programski jezici B-RI

  R-NNP

  9

  1

  A1

  A1

  Datum: Ponedeljak, 06.10.2014. godineVreme: 09,00 satiAnaliza elektroenergetskih mrea EEN-NNP

  B-EEN

  5

  7

  A2

  A2

  Distribuirani sistemi R-NNP 3 A2

  Distributivne i industrijske mree B-EEN 6 A2

  Elektrina kola i signali B-T 3 A2Elektroteh. i materijali i komponente SS 1 A2

  FizikaB-AB-B

  B-C

  2916

  17

  A212

  Fizika i dijagnostika otkaza M-NNP 1 1Kablovski i optiki kom. sistemi T-NNP 1 1Kola za obradu signala SS

  T-NNP

  1

  1

  A2

  A2

  Linearni SAU B-US 9 A2

  Mikrotalasna elektronika M-NNP

  B-M

  3

  2

  A2

  A2

  Mikrotalasna kola i vodovi T-NNP 1 A2

  Obrada signala u telekomunikacijama T-NNP 1 A2

  Opta fizika A

  B

  1

  1

  A2

  A2

  Optoelektronski kom. sistemi T-NNP 1 A2

  Organizacija i upravljanje projektima MS 3 A2

  Osnovi optike B-M 1 A2

  Paketske komunikacije MS 1 A2

  Projektovanje dig.integrisanih kola E-NNP 1 A2

  Projektovanje kom. i inf. sistema T-NNP 2 A2

  Proj. RF i mikrotal. kola i sklopova MS

  T-NNP

  3

  1

  A2

  A2

  Proj. telekomunikacionih sistema MS 1 A2

  Raunarstvo u oblaku MS 1 A2Signali i sistemi B-E

  B-M

  1

  5

  525

  525

  Teorija sistema T-NNP 1 525

  Analogna elektronika B-E 1 525

  Elektronika E-NNP

  M-NNP

  1

  3

  525

  525

  Osnovi elektronike

  B-E

  B-M

  B-EEN

  B-T

  B-US

  3

  3

  2

  6

  2

  525

  525

  525

  525

  525

 • 8/11/2019 satnica-ispita-03-10-08-10-oktobar-dva-2014

  4/5

  4

  Elektronika II R 1 525

  Datum: Ponedeljak, 06.10.2014. godineVreme: 14,00 sati

  Algoritmi i programiranje

  A

  B

  C

  B-AB-B

  B-C

  3

  3

  6

  2728

  29

  A1

  A1

  A1

  A1A2

  A3

  Logiko projektovanje B-RI 18 A1Diskretna matematika B-RI

  R-NNP

  23

  4

  A4

  A4

  Matematika M-NNP 3 A4

  Matematika IV B-T 8 A4

  Matematika -odabrana poglavlja EEN-NNP

  T-NNP

  US-NNP

  3

  1

  1

  A4

  A4

  A4

  Merenja u elektroenergetici B-EEN 1 A4

  Merenja u medicini B-US 1 A4

  Merenje neelektrinih veliina B-USUS-NNP

  10

  2

  A4

  A4

  Prenos elektrine energije EEN-NNPB-EEN

  2

  22

  A2

  A2

  Prenos i dist.elektrine energije SS 1 A2

  Datum: Utorak, 07.10.2014. godineVreme: 09,00 sati

  Matematika analizaA

  B

  C

  8

  8

  7

  A2

  12

  Matematika II

  B-A

  B-BB-C

  54

  4852

  525

  531431

  231

  131

  Multimedijalni komunikacioni sistemi MS 1 A2

  Fotografija B-E 3 233

  Projektovanje tampanih ploa B-M 2 A2Projekat/zavrpni ispit R-NNP 1 332

  StrunapraksaMS

  MS

  R-NNP

  1

  3

  9

  332

  332

  332

  Struna praksa/timski projekat

  MS

  MS

  E-NNPEEN-NNP

  M-NNP

  B-M

  B-EEN

  B-US

  US-NNP

  1

  2

  12

  6

  6

  20

  2

  2

  332

  332

  332332

  332

  332

  332

  332

  332

  Studijski istraivaki rad MSMS

  1

  3

  121

  121

 • 8/11/2019 satnica-ispita-03-10-08-10-oktobar-dva-2014

  5/5

  5

  Studijski istraivaki rad 2MS

  MS

  MS

  6

  2

  1

  121

  121

  121

  Studijski istraivaki rad 1 MSMS

  2

  1

  121

  121

  Lboratorijski praktikum I 1 Lab

  Verovatnoa i statistika R-NNP 2 A2Virtuelizacija MS 1 A2

  Datum: Utorak, 07.10.2014. godineVreme: 14,00 satiRaunarski sistemi B-RI

  B-US

  27

  13

  A1

  A1

  Pretraivanje informacija B-RI 2 A1

  Datum: Sreda, 08.10.2014. godineVreme: 09,00 satiStrukture podataka B-RI

  R-NNP

  25

  4

  A2

  A2

  Programski prevodioci B-RI

  R-NNP

  11

  1

  A2

  A2

  Datum: Sreda, 08.10.2014. godineVreme: 14,00 satiMatematiki metodi u raunarstvu R-NNP 29 A1