satnica-april-18-22-04-2016

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  1/9

    1

  RASPOREDPOLAGANJA ISPITA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE

  ISPITNI ROK: Aprilski

  Datum: 18.04.2016. godineVreme: 09,00 sati

   Naziv predmeta  Grupa   Br. stud  

  Sale 

  Algoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranje

  ABC2B-A2B-B2B-CABC

  431544632

  A1A1A1A1A1A1A1A1A1

  Analogna mikroelektronika B-M 11 A2Antene i prostiranje B-T 1 A2Arhitekture digitalnih sistema B-E 1 A2Automatizacija industriskih postrojenja EEN-NNP 1 A4Bežični komunikacioni sistemi B-T 1 A2Bežični pristup internetu  MS 2 A2Diskretna matematikaDiskretna matematikaDiskretna matematika

  2B-RIB-RIR-NNP

  82101

  A2A3Č1 

  Elektromotorni pogoniElektromotorni pogoni

  EEN-NNPB-EEN

  120

  A4A4

  Energetska elektronika E-NNP 1 A3Geografski informacioni sistemi

  Geografski informacioni sistemi

  MS

  MS

  1

  4

  A3

  A3Identifikacija sistema B-US 3 A3Inteligentne mašine MS 1 A3Inteligentni sistemi MS 3 A3Komponente i kola snage B-M 12 Č1Komponente za telekomunikacije B-M 1 A2Komunikaciona akustika B-T 1 A2Komutacije i rutiranje B-T 3 A2Lab.praktikum – Osnovi elektrotehnike IILab.praktikum – Osnovi elektrotehnike IILab.praktikum – Osnovi elektrotehnike II

  B-AB-BB-C

  211

  A1A1A1

  Lab. praktikum – Uvod u računarstvo Lab. praktikum – Uvod u računarstvo 

  Lab. praktikum – Uvod u računarstvo 

  B-AB-B

  B-C

  1710

  17

  A1A1

  A1Mehatronika B-US 4 525Modeliranje i simulacija u auto industriji MS 2 525Obrada audio signala B-E 4 525Optoelektronski kom. sistemi T-NNP 3 525Osnovi energetske elektronike B-EEN 1 A3Osnovi optike MS 1 A3Otvoreni operativni sistemi MS 4 A1Poslovne komunikacije B-A 26 A1

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  2/9

    2

  Poslovne komunikacijePoslovne komunikacije

  B-BB-C

  2233

  A1Č2 

  Projektovanje elektromotornih pogona B-EEN 1 A4Samostalni istraživački rad 1  MS 3 A1Samostalni istraživački rad 2  MS 1 A1Satelitske komunikacije MS 1 A1SAU B-US 1 525Signali i sistemiSignali i sistemiSignali i sistemiSignali i sistemi

  2B-E2B-MB-EB-M

  4714

  525525525525

  Sistemi za upr.i nadzor u industrijiSistemi za upr.i nadzor u industriji

  MSB-EEN

  11

  A4A4

  Sistemi za akviziciju podataka E-NNP 1 A2Stručna praksaStručna praksa Stručna praksa 

  MSB-RIB-T

  211

  A1A1A1

  Stručna praksa/timski projekat Stručna praksa/timski projekat Stručna praksa/timski projekat Stručna praksa/timski projekat Stručna praksa/timski projekatStručna praksa/timski projekat 

  MSMSE-NNPB-MR-NNPB-US

  121341

  A1A1A1A1A1A1

  Širokopojasne mreže za pristupŠirokopojasne mreže za pristupŠirokopojasne mreže za pristup

  MSMSB-T

  312

  A2A2A2

  Tehnika i metode programiranja R 1 A2Tehnike i metode analize podataka MS 1 A2Transformatori i mašine jed. strujeTransformatori i mašine jed. strujeTransformatori i mašine jed. struje

  2B-EENEEN-NNPB-EEN

  112

  A4A4A4

  Upravljanje projektima R-NNP 2 A1Uvod u naučno-istraživački rad  MS 4 A1Uzemljivači B-EEN 2 A4Veštačka inteligencija B-RI 5 Č Web programiranjeWeb programiranje

  B-RIR-NNP

  13

  lablab

  Zaštita informacija B-RI 5 Č2 Paketske komunikacije MS 6 A2

  Datum: 18.04.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Engleski jezikEngleski jezik

  SNPA

  11

  A1A1

  Engleski jezik I

  Engleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik IEngleski jezik I

  B-EEN

  2B-EE-NNPB-EB-MB-EENB-RIT-NNPB-TB-US

  1

  1141019361314

  A1

  A1A1A1A1A1A1A1A4A4

  Engleski jezik II E-NNP 1 A4

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  3/9

    3

  Engleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik IIEngleski jezik II

  B-MB-EENB-RIT-NNPB-USR-NNP

  523331

  A4A4A4A4A4A4

  Analiza elektroenergetskih mrežaAnaliza elektroenergetskih mreža

  EEN-NNPB-EEN

  311

  A2A2

  Matematika 3Matematika 3Matematika 3Matematika 3Matematika 3Matematika 3Matematika 3Matematika 3

  2B-EB-MB-EENB-USB-EB-MB-EENB-T

  37473931

  A2A2A2A2A2A2A2A2

  Matematika -odabrana poglavljaMatematika -odabrana poglavljaMatematika -odabrana poglavlja

  EEN-NNPUS-NNPT-NNP

  111

  A2A2A2

   Numerička analiza  Numerička analiza 

  TM

  13

  A2A2

  Metrologija električnih veličinaMetrologija električnih veličina Metrologija električnih veličina Metrologija električnih veličina Metrologija električnih veličina 

  2B-M2B-EENB-USB-MB-EEN

  2272421

  A3A3Č1 A3A3

  Programski jeziciProgramski jezici

  2B-RIB-RI

  21

  Č2 Č2 

  Merenje neelektričnih veličina B-US 4 A3Programski prevodiociProgramski prevodioci

  B-RIR-NNP

  272

  Č2 Č2 

  Datum: 19.04.2016. godine

  Vreme: 09,00 sati

  Dinamika mehanizama i mašina B-US 25 A1Arhitekture i projektovanje softveraArhitekture i projektovanje softvera

  B-RIR-NNP

  162

  A1A1

  Digitalna elektronikaDigitalna elektronikaDigitalna elektronikaDigitalna elektronikaDigitalna elektronikaDigitalna elektronika

  R2B-EE-NNPB-RIT-NNPUS-NNP

  1151551

  A1A1A1A1A1A1

  Distribuirana proizvodnja el.energije B-EEN 4 A1Distribuirani sistemi R-NNP 1 A1Društvo i održivi razvojDruštvo i održivi razvojDruštvo i održivi razvojDruštvo i održivi razvoj

  BABC

  1422

  Č1 Č1 Č1 Č1 

  ElektraneElektrane

  EEN-NNPB-EEN

  117

  Č1 Č1 

  Elektromagnetika B-EEN 6 Č1 Elektromagnetika -odabrana poglavlja T-NNP 3 Č1 Elektromehaničko pretvaranje energije MS 8 Č1 Elektronsko poslovanje R-NNP 2 A1

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  4/9

    4

  Interoperabilnost i integracija informacija MS 2 A1Inženjerskapedagogija 28 A1Pedagoška psihologija 28 A1Kompjuterska vizuelizacija MS 1 Č1 Laboratorijski praktikum-FizikaLaboratorijski praktikum-FizikaLaboratorijski praktikum-Fizika

  2B-A2B-B2B-C

  101312

  Č2 Č2 Č2 

  Laserska elektronika 2B-M 4 Č2 Matematička analiza Matematička analiza Matematička analiza 

  ABC

  847

  A2A2A2

  Matematika M-NNP 1 A2Matematika 2Matematika 2Matematika 2

  2B-A2B-B2B-C

  3312

  A2A2A2

  Matematika IIMatematika IIMatematika IIMatematika II

  SNPABC

  2378

  A2A2A2A2

  Matematika 4 B-T 2 A2Mat.i za nove i altern. izvore energije MS 1 Č2 Merenja u telekomunikacijama B-T 2 A2Mod. i simulacija dinamičkih sistema EEN-NNP 1 A2Mod. i sim. mikroel. komp.i kola B-M 1 LabMod. i sim. telekom. sistema B-T 1 A2Osnovi analize signala i sistema B-RI 47 LabParalelni sistemiParalelni sistemi

  B-RIR-NNP

  95

  A3A3

  Uvod u računarstvo Uvod u računarstvo Uvod u računarstvo 

  2B-A2B-B2B-C

  345126

  A3A4131525

  Datum: 19.04.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Matematički metodi u računarstvu B-RI 5 131Rf elektronika B-E 3 131Termovizija MS 1 131Ispitivanje električnih mašina  EEN-NNP 1 131

  Datum: 20.04.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Akustika i psihoakustika E-NNP 1 A1Digitalna obrada slikeDigitalna obrada slike

  MSB-E

  46

  A1A1

  Eksploatacija elektroenergetskih mreža MS 6 A3Elektroakustika T-NNP 1 A1Elektroenergetski pretvaračiElektroenergetski pretvarači 

  B-EENB-US

  141

  A2A2

  Kodovanje B-T 2 A1Koherentni telek. sistemi MS 3 A4Lab. praktikum – Elektronske komponente 2B-A 1 121

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  5/9

    5

  Lab. praktikum – Elektronske komponenteLab. praktikum – Elektronske komponente

  2B-B2B-C

  22

  121121

  Linearna algebraLinearna algebraLinearna algebra

  ABC

  445

  A1A1A1

  Matematika IMatematika IMatematika I

  Matematika IMatematika IMatematika I

  2B-A2B-B2B-C

  ABC

  254238

  164

  A1A2A3

  A4A1A1

  Metodi i sistemi za obradu signala B-RI 13 A4Mikroelektromehanički sistemi (MEMS) 2B-M 6 A4Mobilni i distribuirani inf.sistemi R-NNP 2 A4Operaciona istraživanja B-US 2 A2Osnovi mikrotalasne tehnike B-T 2 A4Pouzdanost mikroelek. komponenata B-M 2 A1Prelazni procesi u električnim mašinama  EEN-NNP 4 A4R ač. merno-inf. sistemi u industrijiR ač. merno-inf. sistemi u industriji

  B-USMS

  142

  A3A3

  R ačunarstvo u oblaku  MS 1 A1Studijski istraživački rad 1  MS 7 A1

  Datum: 20.04.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Objektno orjentisano projektovanjeObjektno orjentisano projektovanjeObjektno orjentisano projektovanje

  2B-RIB-RIR-NNP

  1482

  A1A1A1

  Objektno orjentisano proj. sistema PS 1 A1Logičko projektovanjeLogičko projektovanje 

  2B-RIB-RI

  825

  A2,A4A3

  Elektrotehnika II

  Elektrotehnika IIElektrotehnika II

  A

  BC

  1

  33

  A4

  A4A4Osnovi elektrotehnike IIOsnovi elektrotehnike IIOsnovi elektrotehnike IIOsnovi elektrotehnike IIOsnovi elektrotehnike IIOsnovi elektrotehnike II

  2B-A2B-B2B-CABC

  172212

  A4A4A4A4A4A4

  Datum: 21.04.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Administracija sistema MS 1 A1Arhitektura i organizacija računara Arhitektura i organizacija računara 

  2B-RIB-RI

  18

  A1A1

  Arhitekture računara  R-NNP 1 A1Baze podatakaBaze podatakaBaze podatakaBaze podataka

  2B-RIB-RIR-NNPT-NNP

  1221

  A1A1A1A1

  Digitalni SAU B-US 10 A2

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  6/9

    6

  Dijagnostika i monitoring el. mašina B-EEN 1 A2Distributivne i industrijske mreže B-EEN 1 A2Dsp algoritmi i programiranje 2B-M 7 A2Električna kola i signali 2B-T 4 A2Električna kola u elektroenergetici 2B-EEN 6 A2Električne instalacije EEN-NNP 1 A2Električne instalacije i osvetljenja 2B-EEN 1 A2Elektromagnetne komponente B-EEN 3 A2Elektronika u telekomunikacijama T-NNP 2 A2Embeded sistemi MS 1 A3FizikaFizikaFizikaFizika

  2B-A2B-B2B-CA

  179201

  A1A1A1A1

  Fleksibilni proizvodni sistemi MS 3 A2Informacioni sistemi T-NNP 1 A2Inženjerstvo zahteva MS 2 A2Kontrola kvaliteta M-NNP 1 A1Lab.praktikum – Algoritmi i programiranjeLab.praktikum – Algoritmi i programiranje

  BC

  21

  A1A1

  Linearni SAU B-US 3 A2Mašine naizmenične struje Mašine naizmenične struje 

  EEN-NNPB-EEN

  216

  A2A2

  Materijali za elektroniku 2B-M 11 A1Medicinska informatikaMedicinska informatika

  MSR-NNP

  11

  A1A1

  Mikrokontroleri B-E 1 A3Mikrokontroleti i programiranjeMikrokontroleti i programiranje

  B-USUS-NNP

  31

  A3A3

  Mikroprocesorska tehnika B-E 1 A3Mikroprocesorski sistemi E 1 A3Mikroračunarski sistemi B-RI 3 A3Mikrotalasna kola i vodovi T-NNP 2 A3

  Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP 1 A1Mobilni sistemi i servisi B-RI 1 A3Multimedijalni računarski sistemi B-RI 3 A3Multimedijalni sistemiMultimedijalni sistemi

  B-ER-NNP

  41

  A3A3

   Napredne baze podataka B-RI 23 A3 Napredne web tehnologije MS 1 A3 Napredni operativni sistemi MS 3 A3 Napredno softverko inženjerstvo MS 7 A3 Nelinearni SAU B-US 1 A2Obnovljivi izvori elnergije B-E 1 A3Odabrana pog. iz elektromot. pogonaOdabrana pog. iz elektromot. pogona

  Odabrana pog. iz elektromot. pogona

  MSEEN-NNP

  B-EEN

  41

  7

  A2A2

  A2Operativni sistemiOperativni sistemi

  B-RIR-NNP

  424

  A3131

  Opšta fizikaOpšta fizikaOpšta fizika

  ABC

  111

  A1A1A1

  Osnovi elektronikeOsnovi elektronikeOsnovi elektronike

  2B-E2B-M2B-EEN

  321

  A4A4A4

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  7/9

    7

  Osnovi elektronikeOsnovi elektronikeOsnovi elektronike

  2B-USB-MB-US

  831

  A4A4A4

  Poluprovodničke komponente B-M 1 A1Prediktivno upravljanje MS 4 A3Prenos električne energije Prenos električne energije 

  EEN-NNPB-EEN

  111

  A4A4

  Prepoznavanje uzoraka B-RI 3 A3Projektovanje komunikacionih i inf.sistema T-NNP 1 A4Projektovanje mikrosistema B-M 8 A4Projektovanje računarskih mreža B-RI 6 A4Proj.telekom. mreža i sistema MS 1 A4Projektovanje VLSIProjektovanje VLSI

  B-EB-M

  11

  A4A4

  R ačunarska animacija  MS 7 A4R ačunarske mreže i interfejsiR ačunarske mreže i interfejsi 

  E-NNPB-E

  110

  A4A4

  R ačunarski sistemi za mer . i kontrolu MS 1 A4R ačunarski upravljački sistemi R ačunarski upravljački sistemi 

  MSUS-NNP

  181

  l-24l-24

  R ačunarstvo i informatika  SS 1 A3Regulacija elektromotornih pogonaRegulacija elektromotornih pogona

  MSMS

  112

  525525

  Sistemi za rad u realnom vremenu B-E 6 A4Solarne komponente i sistemiSolarne komponente i sistemi

  B-MB-US

  16

  A1A1

  Statički elektricitet u tehnološkim procesima  MS 2 A2Strukture podatakaStrukture podataka

  B-RIR-NNP

  67

  A3A3

  Strukture i baze podataka R 1 A3TAU A 1 A2Tehnika i primena lasera MS 3 A1Tehnika konverzije E-NNP 1 A1

  Tehnologije mikrosistema B-M 7 A1TelekomunikacijeTelekomunikacijeTelekomunikacije

  2B-EB-MB-RI

  3418

  525525525

  Telekomunikacije u elektroenergeticiTelekomunikacije u elektroenergetici

  MSEEN-NNP

  11

  A1A1

  Teorija informacija B-T 2 A4Tržište el.energije i deregulacija MS 6 A2Uprav. elektroenerg.pret.i pogonima MS 3 A2

  Datum: 21.04.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Osnovi telekomunikacija T-NNP 1 A1Kolokvijum iz predmeta Distributivne i industrijskemreže

  45 A1

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  8/9

    8

  Datum: 22.04.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Metode inteligentnog upravljanja MS 20 A1Analiza multimedijalnih podataka MS 1 A1Automatsko upravljanjeAutomatsko upravljanjeAutomatsko upravljanje

  B-EENB-RIR-NNP

  11201

  A1A1A1

  Automobilska elektronika E-NNP 1 A1Digitalne telekomunikacije I B-T 4 A1Elektronske komponenteElektronske komponente

  BC

  35

  A1A1

  Elektrotehnika IElektrotehnika I

  AB

  43

  A2A2

  Izvori za napajanjeIzvori za napajanjeIzvori za napajanje

  B-EB-EENB-US

  11217

  525525525

  Mikrotalasna tehnika B-T 1 525  Nanoelektronika MS 6 525  Nelineatna optika MS 1 525  Novi materijali i tehnologije B-M 1 525 Osnove obj.-orjentisanog programiranjaOsnove obj.-orjentisanog programiranja

  2B-E2B-US

  18

  č2 č2 

  Objektno orijentisano programiranjeObjektno orijentisano programiranjeObjektno orijentisano programiranjeObjektno orijentisano programiranje

  B-RIB-TB-UST-NNP

  37121

  č1 č2 č2 č2 

  Osnovi elektrotehnike IOsnovi elektrotehnike IOsnovi elektrotehnike IOsnovi elektrotehnike IOsnovi elektrotehnike I

  ABCAB

  32423211

  A3A2A4A4A4

  R ačunarska grafika R ačunarska grafika 

  B-RIR-NNP

  291

  č2 č1 

  SCADA sistemi B-US 16 L-24Senzori i pretvarači B-M 1 A1Upravljanje distributivnom mrežom MS 15 A2Upravljanje procesimaUpravljanje procesima

  B-EENB-US

  64

  A1A1

  Uvod u automatiku 2B-RI 1 A1Uvod u robotiku B-US 1 A1Zaštita od atmosferskih pražnjenja MS 1 A2Zaštita u elektroenergetici B-EEN 13 A2

  Datum: 22.04.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Elektronska merenjaElektronska merenjaElektronska merenjaElektronska merenja

  B-EENB-RIB-USUS-NNP

  93261

  A4A4A4A4

  Projektovanje SAU B-US 19 A1R ačunarske mrežeR ačunarske mreže R ačunarske mreže 

  B-RIPST-NNP

  4013

  A1A1A1

 • 8/18/2019 satnica-april-18-22-04-2016

  9/9

    9

  Datum: 23.04.2016. godineVreme: 09,00 sati

  R ačunarski sistemi R ačunarski sistemi R ačunarski sistemi R ačunarski sistemi 

  2B-RIB-RIB-USR-NNP

  17722

  A1A1A1A1

  Električna kola 

  Električna kola Električna kola

  B-EEN

  2B-USB-US

  5

  71

  A2

  A2A2Teorija kola US-NNP 1 A2Teorija električnih kola  EEN-NNP 1 A2Kolokvijum iz predmeta-Algoritmi i programiranje 500 A1

  A2A1A3A4Č1 Č2 131231

  431531525121 122123 132133 134221 222223 226227 232432433 434

  Datum: 23.04.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Kolokvijum iz predmeta Softverko inženjerstvo 130 A1A2A3A4