6

Click here to load reader

satnica-april-18-22-03-2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: satnica-april-18-22-03-2016

8/19/2019 satnica-april-18-22-03-2016

http://slidepdf.com/reader/full/satnica-april-18-22-03-2016 1/6

  1

RASPOREDPOLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE

ISPITNI ROK: Vnredni Aprilski ispitni rok

 NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta prepočetka ispita ispred sale I/1. 

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SENEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK. 

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDIZAMENU

Datum: 18.03.2016. godineVreme: 09,00 sati

 Naziv predmeta  Grupa   Br.

 stud  Sale 

Alati za multimedije B-E 1 431

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranjeAlgoritmi i programiranje

A

B

CB-A

B-B

B-C

A

BC

4

2

11

4

2

4

41

431

431

431431

431

431

431

431431

Antene i prostiranje B-T 1 431

Arhitekture digitalnih sistema B-E 1 431

Digitanalna obrada slike B-E 1 431

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

B-EEN

B-RI

T-NNP

B-US

B-T

2

2

2

3

3

4

525

525

525

525

525

525

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

B-E

T-NNP

B-US

1

1

2

525

525

525

Identifikacija sistema B-US 1 525

Laboratorijski praktikum-Uvod u računarstvo 

Laboratorijski praktikum-Uvod u računarstvo 

B

C

1

3

525

525

Medicinski elektronski sistemi B-E 1 525

Merenje neelektričnih veličina B-US 2 531

Metrologija električnih veličina 

Metrologija električnih veličina 

Metrologija električnih veličina 

Metrologija električnih veličina 

B-M

B-EEN

B-M

B2-EEN

7

5

1

3

531

531

531

531

Obrada audio signala B-E 1 531

Osnovi analize signala i sistema B-RI 18 Lab

Osnovi računarske tehnike  B-US 10 525

Otvoreni operativni sistemi B-E 1 525

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

B

B-A

B-B

B-C

1

10

4

12

531

531

531

531

Page 2: satnica-april-18-22-03-2016

8/19/2019 satnica-april-18-22-03-2016

http://slidepdf.com/reader/full/satnica-april-18-22-03-2016 2/6

  2

Principi softverskog radija MS 2 531

Projektovanje SAU B-US 7 525

Projektovanje elektromotornih pogona EEN-NNP 1 525

Senzori i pretvarači u vozilima  MS 1 525

Stručna praksa B-RI 2 Lab

Stručna praksa/timski projekat Stručna praksa/timski projekat Stručna praksa/timski projekat 

E-NNP

R-NNP

B-US

1

1

1

Lab

Lab

Lab

Upravljanje velikim sistemima US-NNP 1 L-24

Uzemljivači B-EEN 4 531

Veštačka inteligencija B-RI 3 531

VoIP mreže MS 1 531

Web programiranje

Web programiranje

B-RI

R-NNP

4

1

Lab

Lab

Zaštita informacija B-RI 1 531

Datum: 18.03.2016. godineVreme: 14,00 sati

Arhitekture i projektovanje softvera

Arhitekture i projektovanje softvera

B-RI

R-NNP

3

2

A2

A2Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

B2-RI

E-NNP

B-E

B-RI

T-NNP

US-NNP

5

1

1

4

4

1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Distribuirani sistemi R-NNP 1 A2

Društvo i održivi razvoj B 1 A2

Elektrane

Elektrane

EEN-NNP

B-EEN

1

3

A2

A2

Električna i elektronska merenjaElektrična i elektronska merenja 

B-E

T-NNP

1

1

A3

A3

ElektromagnetikaElektromagnetika

EEN-NNPB-EEN

11

A3A3

Elektromehaničko pretvaranje energije B-EEN 10 A2

Ispitivanje električnih mašina  EEN-NNP 2 A2

Matematička analiza 

Matematička analiza 

Matematička analiza 

A

B

C

7

2

6

A2

A2

A2

Matematički metodi u računarstvu B-RI 3 A2

Matematika M-NNP 1 A2

Matematika 2

Matematika 2

Matematika 2

B2-A

B2-B

B2-C

2

3

7

A2

A2

A2

Matematika II

Matematika IIMatematika II

A

BC

5

74

A2

A2A2

Merenja u telekomunikacijama T-NNP 1 A2

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema EEN-NNP 1 A2

Paralelni sistemi

Paralelni sistemi

B-RI

R-NNP

12

2

A3

A3

Rf elektronika B-E 1 A2

Telekomunikacije

Telekomunikacije

B2-E

B-T

2

2

A3

A3

Page 3: satnica-april-18-22-03-2016

8/19/2019 satnica-april-18-22-03-2016

http://slidepdf.com/reader/full/satnica-april-18-22-03-2016 3/6

  3

Telekomunikacije

Telekomunikacije

B-RI

R-NNP

4

2

A3

A3

Uvod u računarstvo 

Uvod u računarstvo 

Uvod u računarstvo 

B2-A

B2-B

B2-C

42

33

25

A3

A3

A4

Datum: 19.03.2016. godine

Vreme: 09,00 sati

Akustika i psihoakustika E-NNP 1 A1

digitalna integrisana kola E-NNP 1 A1

Digitalni SAU B-US 7 A1

Eksploatacija elektroenergetskih mreža MS 2 A2

Elektroakustika T-NNP 3 A2

Elektroenergetske komponente B-EEN 3 A2

Elektroenergetski pretvaračiElektroenergetski pretvarači 

B-EEN

B-US

2

1

A1

A1

Izvori za napajanje B-US 4 A1

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

7

3

3

A1

A1

A1Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

B2-A

B2-B

B2-C

A

B

C

38

37

42

2

3

4

A1

A3

A4

A1

A1

A1

Mobilni komunikacioni sistemi T-NNP 1 A1

Objektno orjentisano projektovanje

Objektno orjentisano projektovanje

B-RI

R-NNP

38

2

A2

A2

Osnovi mikrotalasne tehnike B-T 1 A1

Pouzdanost mikroelektronskih komponenata B-M 1 A1

Prelazni procesi u električnim mašinama  EEN-NNP 4 A1

R ač. merno-informacioni sistemi u industriji B-US 5 A1R ačunarstvo u oblaku  MS 1 A1

Datum: 19.03.2016. godineVreme: 14,00 sati

Arhitektura i organizacija računara 

Arhitektura i organizacija računara 

B2-RI

B-RI

1

8

A1

A1

Arhitekture računara  R-NNP 4 A1

Baze podataka

Baze podataka

R-NNP

T-NNP

2

1

A1

A1

Dijagnostika i monitoring električnih mašina B-EEN 1 A1

Električna kola u elektroenergetici B2-EEN 11 A1Električna kola 

Električna kola 

Električna kola 

B2-US

B-EEN

B-US

8

3

2

A1

A1

A1

Električna kola i signali B2-T 1 A1

Električne instalacije B-EEN 1 A3

Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja

EEN-NNP

IE

2

1

A2

A2

Elektronika u telekomunikacijama T-NNP 1 A1

Mašine naizmenične struje  EEN-NNP 2 A1

Page 4: satnica-april-18-22-03-2016

8/19/2019 satnica-april-18-22-03-2016

http://slidepdf.com/reader/full/satnica-april-18-22-03-2016 4/6

  4

Mašine naizmenične struje  B-EEN 10 A1

Materijali za elektroniku B2-M 9 A1

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

1

2

2

A2

A2

A2

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

B2-A

B-2-B

B2-C

A

B

20

10

19

1

1

A2

A2

A3

A3

A3

Internet tehnologije T-NNP 1 A3

Laboratorijski praktikum –Fizika

Laboratorijski praktikum -Fizika

A

B

2

2

A2

A2

Logičko projektovanjeLogičko projektovanje 

B2-RI

B-RI

55

2

A4,A1

A4

Metode inteligentnog upravljanja MS 7 A4

Mikrokontroleti i programiranje US-NNP 2 A4

Mikroprocesorska tehnika B-E 1 A4

Mikroprocesorski sistemi E 1 Č1 

Mikroračunarski sistemi B-RI 2 A4

Mikrotalasna kola i vodovi T-NNP 1 Č1 

Multimedijalni računarski sistemi B-RI 1 Č1 

Multimedijalni sistemi B-E 2 Č1 

 Napredne baze podataka B-RI 3 Č1 

 Napredne Web tehnologije MS 1 Č1 

 Nelinearni SAU B-US 2 Č1 

Obnovljivi izvori elnergije B-E 1 Č1 

Odab.poglavlja iz elektroenerg.postrojenja MS 2 525

Odabrana poglavlja iz elektromot.pogona EEN-NNP 1 525

Operativni sistemi

Operativni sistemi

B-RI

R-NNP

37

3

Č1 

525

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

1

2

1

A2

A2

A2Optimalno upravljanje US-NNP 1 525

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

B2-E

B2-US

B-US

3

4

1

525

525

525

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

B2-A

B2-B

B2-C

A

B

C

2

4

1

1

1

3

525

525

525

525

525

525

Osnovi telekomunikacija B-T 1 525

Prediktivno upravljanje MS 1 525

Prenos električne energijePrenos električne energije 

EEN-NNP

B-EEN

2

10

525

525

Projektovanje elektronskih kola

Projektovanje elektronskih kola

E

E-NNP

1

1

531

531

Projektovanje informacionih sistema PS 1 531

Projektovanje računarskih mreža B-RI 4 531

Projektovanje RF i mikrotalasnih sklopova MS 1 531

Projektovanje telekomunikac. mreža i sistema MS 2 531

Računarske mreže i interfejsiRačunarske mreže i interfejsi 

E-NNP

B-E

3

1

531

531

Page 5: satnica-april-18-22-03-2016

8/19/2019 satnica-april-18-22-03-2016

http://slidepdf.com/reader/full/satnica-april-18-22-03-2016 5/6

  5

Regulacija elektromotornih pogona MS 3 531

Softverski tk alati B2-T 1 531

Solarne komponente i sistemi B-US 3 531

Statički elektricitet u tehnološkim procesima  MS 1 531

Strukture podataka

Strukture podataka

B-RI

R-NNP

7

6

531

531

Tržište električne energije i deregulacija MS 1 531

Uupravljanje distributivnom mrežom MS 3 531

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima

B-EEN

B-US

5

3

531

531

Visokofrekventna elektronika E 1 531

Datum: 21.03.2016. godineVreme: 09,00 sati

Zaštita u elektroenergetici

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

B-EEN

1

8

Č1 

Č1 

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

B-EEN

B-RI

8

10Ć1 

Č1 

Elektronske komponente

Elektronske komponenteElektronske komponente

B2-A

B2-BB2-C

3

11

Ć1 

Č1 Č1 

Mikrotalasna tehnika B-T 2 Č1 

R ačunarska grafika 

R ačunarska grafika 

B-RI

R-NNP

13

2

Č1 

Ć1 

Računarski sistemiRačunarski sistemi Računarski sistemi 

B2-RI

B-RI

R-NNP

13

4

3

Č1 

Č1 

Č1 

SCADA sistemi B-US 6 L-24

Softversko inženjerstvo B-RI 1 Č1 

Datum: 21.03.2016. godine

Vreme: 14,00 sati

Digitalne telekomunikacije I B-T 2 A1

Analiza elektroenergetskih mreža

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

B-EEN

4

6

A1

A1

Automatika E 1 A1

Dinamika mehanizama i mašina B-US 15 A1

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

EEN-NNP

B-EEN

2

8

A2

A2

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

B-EEN

B-US

US-NNP

3

12

1

A2

A2

A2

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

3

2

A2

A2Energetska elektronika E-NNP 1 A2

Geografski informacioni sistemi MS 1 A2

Matematika III

Matematika III

Matematika III

Matematika III

Matematika III

B2-E

B2-US

B-E

B-M

B-US

2

11

1

4

3

A2

Č1 

Č1 

Č1 

Č1 

Matematika -odabrana poglavlja EEN-NNP 1 Č1 

Page 6: satnica-april-18-22-03-2016

8/19/2019 satnica-april-18-22-03-2016

http://slidepdf.com/reader/full/satnica-april-18-22-03-2016 6/6

  6

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

T-NNP

US-NNP

1

1

Č1 

Č1 

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

B2-RI

B2-US

B-US

35

4

3

A1

A1

A1

Optoelektronski kom. sistemi T-NNP 2 A1

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

B2-A

B2-B

B2-C

A

B

C

28

39

29

1

1

1

A3

A4

Č2 

A3

A3

A3

Programski jezici B-RI 1 A3

Programski prevodioci

Programski prevodioci

B-RI

R-NNP

10

4

A4

A4

Projekat/zavrpni ispit R-NNP 2 A1

R ačunarske mrežeR ačunarske mreže 

B-RI

T-NNP

38

4

A1

131

Signali i sistemi

Signali i sistemi

Signali i sistemi

B2-E

B2-M

B-M

4

12

2

131

131

131

Socijalni i pravni aspekti informatike B-RI 1 131

Transformatori i mašine jednosmerne struje

Transformatori i mašine jednosmerne struje

EEN-NNP

B-EEN

1

5

131

131

Upravljanje projektima R-NNP 2 131

Matematički metodiMatematički metodi 

US-NNP

A

1

1

131

131

 Numerička analiza  M-NNP 1 131

Datum: 22.03.2016. godineVreme: 14,00 sati

Diskretna matematika

Diskretna matematika

B2-RI

B-RI

87

9

A1

A2