satnica-25-01-29-01-2016

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 satnica-25-01-29-01-2016

  1/5

    1

  R A S P O R E DPOLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

  ISPITNI ROK: januarsko-februarski

  PERIOD: 25.01.-29.01.2016.

  Datum: 25.01.2016. godineVreme: 09,00 satiNaziv predmeta Grupa Broj

  stud.Sale

  Metrologija električnih veličina 

  B-M

  B-EEN

  B-US

  B-M

  B-EEN

  30

  40

  48

  1

  4

  A1

  A1

  A2

  A2

  A2

  Osnovi telekomunikacija

  B-T

  B-T

  T-NNP

  9

  1

  1

  A2

  A2

  A2

  Električna kola  B-US 46 A3Tehnika konverzije E-NNP 1 A3Elektromagnetika

  Elektromagnetika

  B-EEN

  EEN-NNP

  26

  1

  A4

  A4

   Nesimetrični režimi rada električnihmašina

  EEN-NNP 2 A4

  Mikroprocesorska tehnika B-E 1 A3

  Optoelektronika B-M 29 l-11

  Projektovanje i simulacija

  mikroelktronskih komponenata

  B-M 19 233

  Metodi i sistemi za obradu signala  B-RI 22 A1

  Didaktika 1 A1

  Dokimologija 1 A1

  Obrada signala u telekomunikacijama B-T 4 A1Bežični komunikacioni sistemi  T-NNP 1 A1Modelovanje u telekomunikacijama T-NNP 1 A1

  Električna i elektronska merenja  T-NNP 1 A1Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi T-NNP 2 A1

 • 8/20/2019 satnica-25-01-29-01-2016

  2/5

    2

  Datum: 25.01.2016. godineVreme: 14,00 sati

  Uvod u računarstvo- II kolokvijum

  A1

  A2

  A3

  A4

  Č1 Č2 131

  231

  431

  525

  531

  121

  122

  123

  132

  133

  Sistemi automatskog upravljanja –II kolokvijum A1

  Regulacija elektromotornih pogona- I kolokvijum A1

 • 8/20/2019 satnica-25-01-29-01-2016

  3/5

    3

  Datum: 26.01.2016. godineVreme: 09,00 sati

  Elektrotehnika I

  A

  B

  C

  6

  3

  1

  A1

  A1

  A1

  Osnovi elektrotehnike I

  B-A

  B-B

  B-C

  B-A

  B-B

  B-C

  139

  147

  148

  1

  3

  1

  A1

  A2

  A3

  A4

  Č1 Č2 131

  231

  431

  525

  531

  121

  122

  123

  132

  133Laboratorijski praktikum-Osnovi elektrotehnike B-A

  B-C

  1

  4

  A1

  A1

  Signali i sistemi

  B-E

  B-M

  B-M

  7

  8

  2

  A1

  A1

  A1

  Arhitekture digitalnih sistema B-E 7 A2

  Web programiranje

  Web programiranje

  B-RI

  R-NNP

  3

  3

  Lab

  Lab

  Projektovanje računarskog hardvera  B-RI 6 A1Teorija informacija B-T

  B-US

  3

  1

  A1

  A1

  Satelitski komunikacioni sistemi B-T 2 A3

  Internet tehnologije R-NNPT-NNP

  11

  LabLab

  Kompjuterska vizuelizacija R-NNP 2 A3

  Optoeletronski komunikacioni sistemi T-NNP 2 A3

  Optimalno upravljanje US-NNP 1 A3

  Datum: 27.01.2016. godineVreme: 09,00 satiElektromotorni pogoni EEN-NNP 5 A1

  Prelazni procesi u električnim mašinama  EEN-NNP 2 A1Multimedijalni sistemi B-E 11 A1

  Sistemi za rad u realnom vremenu B-E 13 A1

  Pouzdanost mikroelektronskih komponenata B-M 5 A1

  Materijali za nove i alternativne izvore B-M 3 A1Veštačka inteligencija  B-RI

  R-NNP

  7

  1

  A1

  A1

  Solarne komponente i sistemi B-US 45 A1

  Identifikacija sistema B-US 3 A1

  Inženjerska etika B-US 1 A1

  Projektni obrazci R-NNP 1 A1

  Telekomunikacije-kolokvijum B-RI 60 A2

  A3

 • 8/20/2019 satnica-25-01-29-01-2016

  4/5

    4

  Datum: 28.01.2016. godineVreme: 09,00 satiProjektovanje elektronskih kola E-NNP

  E

  1

  1

  A1

  A1

  Digitalna integrisana kola E-NNP 1 A1

  Elektrotehnika II

  A

  B

  C

  3

  5

  3

  A1

  A1

  A1

  Osnovi elektrotehnike 2

  B-A

  B-B

  B-C

  A

  B

  C

  4

  1

  1

  4

  4

  7

  A1

  A1

  A1

  A1

  A1

  A1

  Analiza elektroenergetskih mreža EEN-NNP

  B-EEN

  7

  10

  A1

  A1

  Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema  EEN-NNPB-EEN

  1

  1

  A1

  A1

  Tehnologije mikrosistema B-M 27 A1

  Projektovanje mikrosistema B-M 15 A1

  Solarne komponente i sistemi B-M 18 A1

  Dijagnostika i monitoring električnih mašina  B-EEN 1 A2Sistemi baza podataka B-RI 4 A2

  Mobilni sistemi i servisi B-RI 5 A2

  Projektovanje SAU B-US 37 A2

  Mobilni i distribuirani informacioni sistemi R-NNP 3 A2

  Spektralne metode R-NNP 2 A2

  Kablovski i optički komunikacioni sistemi  T-NNP 1 A2Merenja u telekomunikacijama T-NNP 3 A2

  Automatsko upravljanje-II kolokvijum A3

 • 8/20/2019 satnica-25-01-29-01-2016

  5/5

    5

  Datum: 29.01.2016. godineVreme: 09,00 satiTelekomunikacije- kolokvijum B-E 10 131

  Električna kola u elektroenergetici  B-EEN 35 A3Električna kola i signali  B-T 7 231

  Laboratorijski praktikum-Fizika

  B-A

  B-B

  B-C

  144

  153

  142

  A1

  A2

  A3

  A4

  Č1 Č2 131

  231

  431

  531

  525

  Teorija električnih kola  EEN-NNP 1 231Elektrane EEN-NNP

  B-EEN

  2

  48

  A1

  A2

  TV sistemi B-E 5 131

  Medicinski elektronski sistemi B-E 1 131

  Električna kola  B-EEN 4 231Kvalitet električne energije  B-EEN 6 131Elektromotorni pogoni B-EEN 38 A4

  Č1 Arhitektura i organizacija računara B-RI 13 531Arhitektuta i projektovanje softvera B-RI

  R-NNP

  25

  3

  525

  531

  Mikrotalasna tehnika B-T 4 531

  Mobilni komunikacioni sistemi B-T 7 531

  Računarski merno-informacioni sistemi uindustriji

  B-US

  US-NNP

  36

  1

  Č2 431

  Arhitektura računara  R-NNP 2 531Mikrotalasna kola i vodovi T-NNP 4 531

  Teorija kola US-NNP 2 231

  Datum: 29.01.2016. godineVreme: 14,00 sati Digitalni SAU- II kolokvijum B-US 40 A1

  Upravljanje procesima B-EEN

  B-US

  35

  48

  A1

  A2

   Nelinearni SAU B-US 4 A1

  Računarske mreže B-RI

  R-NNP

  T-NNP

  131

  6

  2

  A3

  A4

  Č1