Click here to load reader

Sarcinile Chirurgiei Reconstructivă a Feţei Şi Maxilarilor

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Sarcinile Chirurgiei Reconstructivă a Feţei Şi Maxilarilor

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  1/21

  Sarcinile chirurgiei reconstructivSarcinile chirurgiei reconstructiv

  a feei i maxilarilor.a feei i maxilarilor.

  Elaborat : Jeverdan DianaElaborat : Jeverdan DianaGr: 4Gr: 4

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  2/21

  Plastiile cu esturi locale, cu ajutorul lambouluiPlastiile cu esturi locale, cu ajutorul lamboului

  pediculat la defectele i deformaiile maxilo-pediculat la defectele i deformaiile maxilo-faciale. Plastia cu ajutorul lamboului tubularfaciale. Plastia cu ajutorul lamboului tubular

  Filatov.Filatov.

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  3/21

  Tipurile principale de operaii plastice.Tipurile principale de operaii plastice.

  11Du i!vorul de rimire aDu i!vorul de rimire amaterialului lastic:materialului lastic:

  "utolastia cu translante"utolastia cu translanteautogene de la bolnav insui lui.autogene de la bolnav insui lui.

  "utolastia. #lastiei cu esuturi"utolastia. #lastiei cu esuturi

  de la un individ altuia din acelade la un individ altuia din acelagru:gru: i!olastia $ lastia de la uni!olastia $ lastia de la un

  individ% altuia din fraiiindivid% altuia din fraiimono!igoti&mono!igoti&

  alolastia aa cum e scris maialolastia aa cum e scris mai

  sus 'de la o ersoan la alta(.sus 'de la o ersoan la alta(. )enolastia $ translantarea)enolastia $ translantareaesuturilor bovineesuturilor bovine'translantarea ligamentelor%'translantarea ligamentelor%corn etc(corn etc(

  22Du metoda de delasare aDu metoda de delasare aesuturilor:esuturilor:

  Delasarea din contul laxitaii iDelasarea din contul laxitaii ielasticitii *n la tensibilitateaelasticitii *n la tensibilitateaielii. +n unele ca!uri seielii. +n unele ca!uri se

  efectuia! inci!ii de la distanaefectuia! inci!ii de la distanaaralele defectului. Dar ,naralele defectului. Dar ,nregiunea maxilo-facial aaregiunea maxilo-facial aametode se folosesc rar.metode se folosesc rar.

  #lastia cu lambouri ediculate:#lastia cu lambouri ediculate: din vecintate&din vecintate& de la distana imediat 'metodade la distana imediat 'metodafrance!( i mediata 'indiana(.france!( i mediata 'indiana(. ranslantare liber de esuturiranslantare liber de esuturi

  'autoi!o% alolastia(.'autoi!o% alolastia(.

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  4/21

  Du tiurile de esuturi:Du tiurile de esuturi: #lastia de ielelastia de iele& lastia oso-cartiaginoas&lastia oso-cartiaginoas& miolastia&miolastia& lastia cu esut adios&lastia cu esut adios& lastia de mucoas&lastia de mucoas& neurolastia&neurolastia& lastia de tendoane&lastia de tendoane& lastia combinat&lastia combinat& alte tiuri de lastii.alte tiuri de lastii.

  !!Du timul deDu timul deefectuare a oeraiei iefectuare a oeraiei i

  starea esuturilor ga!d:starea esuturilor ga!d: #lastie rimarlastie rimar& #lastie secundarlastie secundar& #lastia defectului rimarlastia defectului rimar&

  #lastia defectului ,n#lastia defectului ,nerioada de granulaie aerioada de granulaie algii.lgii.

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  5/21

  "utoplastia"utoplastia

  Se deosebesc c*teva tiuri de autolastie.Se deosebesc c*teva tiuri de autolastie. #lastia cu esuturi locale.#lastia cu esuturi locale. "utodermolastia care se ba!ea! e disonibilitatea ielii ,n"utodermolastia care se ba!ea! e disonibilitatea ielii ,n

  grosime i surafa. #rinciiul tehnic al acestui ti de lastiigrosime i surafa. #rinciiul tehnic al acestui ti de lastii'autolastii din vecintate imedical( este folosirea disonibilitatea'autolastii din vecintate imedical( este folosirea disonibilitateacutanat rin suturarea direct care folosete aroae numaicutanat rin suturarea direct care folosete aroae numaielasticitatea ielii din vecintate sau decolorarea ielii vecine.elasticitatea ielii din vecintate sau decolorarea ielii vecine./olosirea inci!iilor a0uttoare ' ve!i mai sus(. 1nci!iile dega0ate trebuie/olosirea inci!iilor a0uttoare ' ve!i mai sus(. 1nci!iile dega0ate trebuies fie% e c*t osibil% orientate ,n sensul liniilor de tensiune ale luis fie% e c*t osibil% orientate ,n sensul liniilor de tensiune ale lui2anger. Dega0area aciunii asura liniei de suturare.2anger. Dega0area aciunii asura liniei de suturare.

  Exci!ii triunghiulare% exci!ii triunghiulare sulimentare '3urov(.Exci!ii triunghiulare% exci!ii triunghiulare sulimentare '3urov(.

  1nci!ie lung arcuit rocedeul Siminovschi. "coerirea unui defect1nci!ie lung arcuit rocedeul Siminovschi. "coerirea unui defectdretunghiular rin lunecarea unui lambou dretunghiular rin doudretunghiular rin lunecarea unui lambou dretunghiular rin doulambouri dretunghiulare. otaia obra!ului du Essen% 1mre.lambouri dretunghiulare. otaia obra!ului du Essen% 1mre.

  "coerirea unui defect rin dou lambouri avansate rotaie."coerirea unui defect rin dou lambouri avansate rotaie.

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  6/21

  Plastia prin interpolareaPlastia prin interpolarealambourilorlambourilor

  #lastia transo!iional menionat de 5iocrat i#lastia transo!iional menionat de 5iocrat iremaginat e Denonviliers '6789(% afirmat teoretic deremaginat e Denonviliers '6789(% afirmat teoretic de

  ".".2imberg folosete lambouri triunghiulare cu o latur".".2imberg folosete lambouri triunghiulare cu o laturinci!ional comun% rin interolarea crora se transfer oinci!ional comun% rin interolarea crora se transfer o

  disonibilitate cutanat existent ,ntr-o direcie edisonibilitate cutanat existent ,ntr-o direcie edirecieerendicular% este utili!at de obicei entru adirecieerendicular% este utili!at de obicei entru asublinia nu defecte de iele ca atare% ci dificiente cutanatesublinia nu defecte de iele ca atare% ci dificiente cutanatecicatriciale consecutive defecte% elasticiti i mobiliticicatriciale consecutive defecte% elasticiti i mobilitiierdute e o direcie funcional. ".".2imberg a calculatierdute e o direcie funcional. ".".2imberg a calculatcoeficientul ,ntinderii ielii ,ntrebuin*nd figuri triunghiularecoeficientul ,ntinderii ielii ,ntrebuin*nd figuri triunghiularede diferit grad. ;x; $ 8=&de diferit grad. ;x; $ 8=&>8x>8 $ 6;;=& ;x?; $ 8;=& 48x?; $ >= .a.>8x>8 $ 6;;=& ;x?; $ 8;=& 48x?; $ >= .a.

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  7/21

  "utoplastia din vecintatea"utoplastia din vecintateaimediatimediat

  "ceste autolastii sunt rere!entate rin lambouri"ceste autolastii sunt rere!entate rin lambouriediculate rotate cu torsiunea edicolului. 2amboul rotat seediculate rotate cu torsiunea edicolului. 2amboul rotat seafla ,n continuitatea defectului numai la nivelul ediculului%afla ,n continuitatea defectului numai la nivelul ediculului%uneori i edicolul este la o oarecare distan i lambouluneori i edicolul este la o oarecare distan i lamboul

  ,ncrucia! o unte de esut normal.,ncrucia! o unte de esut normal. 2ambourile trbuie s fie bine calculate din unct de2ambourile trbuie s fie bine calculate din unct devedere al lungimii i amlasrii ediculului% ,n secial lavedere al lungimii i amlasrii ediculului% ,n secial lafa 'lambouri frontale sau craniofrontale(.fa 'lambouri frontale sau craniofrontale(.

  "utolastiile din vecintate mediata ot fi"utolastiile din vecintate mediata ot fi

  uniedicculate i biediculate 'lambouri de ve!ier(.uniedicculate i biediculate 'lambouri de ve!ier(. 2ambouri arteriale curind ,n ediculul lor o arter i o2ambouri arteriale curind ,n ediculul lor o arter i oven subcutanat% el ot dei mult raortul 6:

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  8/21

  2amboul insular este foarte aroiat de lamboul arterial%2amboul insular este foarte aroiat de lamboul arterial%din care deriv: o insul de iele i esut subcutanat.din care deriv: o insul de iele i esut subcutanat.ranlantarea ,n defecct se facce rintr-un tunelranlantarea ,n defecct se facce rintr-un tunelsubccutanat.'sr,ncceeana $ defecct(.subccutanat.'sr,ncceeana $ defecct(.

  2amboul bilobat $ transsfer la sediul ddefecctului o2amboul bilobat $ transsfer la sediul ddefecctului odisonibilitate existent ,ntr-un unct ceddisonibilitate existent ,ntr-un unct ced

  "utolastii de la distan 'rin migrare(."utolastii de la distan 'rin migrare(. Se folosete ielea ,ntr-o regiune ,ndertat de defect $Se folosete ielea ,ntr-o regiune ,ndertat de defect $

  migrarea direct 'rin 0uxtao!iie regional( i migrareamigrarea direct 'rin 0uxtao!iie regional( i migrareaintermedial 'lamboul lat(.intermedial 'lamboul lat(. #rima mai mult se folosete la defectele extremitilor#rima mai mult se folosete la defectele extremitilor

  al doilea i la fa 'de e antibra( 'metoda italian(.al doilea i la fa 'de e antibra( 'metoda italian(.

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  9/21

  #amboul#amboultubular Filatov-$ilistubular Filatov-$ilis

  rere!int unul din marile rogrese alerere!int unul din marile rogrese alemetodicii chirurgiei lasticce. El a adusmetodicii chirurgiei lasticce. El a adus

  osibilitatea transortrii ediculate a unorosibilitatea transortrii ediculate a unormari disonibiliti cutanate la mari distanemari disonibiliti cutanate la mari distanede !ona donatoare.de !ona donatoare.

 • 7/21/2019 Sarcinile Chirurgiei Reconstructiv a Feei i Maxilarilor

  10/21

  2amboul tubular /ilatov este excelent entru reconstrucia unor2amboul tubular /ilatov este excelent entru reconstrucia unororgane distruse sau nede!voltate 'bu!e% nas%

Search related