10
Sankt Peterburg, Rusija Istorija grada i njegovo osnivanje

Sankt Peterburg, Rusija

  • Upload
    venice

  • View
    106

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sankt Peterburg, Rusija. Istorija grada i njegovo osnivanje. Sankt Peterburg je grad u severozapadnoj Rusiji koji nosi status federalnog grada i administrativnog centra Lenjingradsk e oblasti i Severozapadnog federalnog okruga . - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Sankt Peterburg, Rusija

Sankt Peterburg,Rusija

Istorija grada i njegovo osnivanje

Page 2: Sankt Peterburg, Rusija

Sankt Peterburg je grad u severozapadnoj Rusiji koji nosi status federalnog grada i administrativnog centra Lenjingradske oblasti i Severozapadnog federalnog okruga.

Posle Moskve, Sankt Peterburg je drugi po broju stanovnika, i drugi po važnosti ekonomski, industrijski, naučni i kulturni centar Rusije. Nalazi se na ušću reke Neve u Finski zaliv ,što ga čini i važnim trasnportnim i trgovačkim centrom.

Sankt Peterburg je osnovao Petar Veliki 1703. na močvarnom zemljištu u blizini mora. Time je želeo da osigura ruski pristup Baltiku. Grad je od 18. do 20. veka bio prestonica Ruskog carstva.

sl. 1- Grb grada

Page 3: Sankt Peterburg, Rusija

Kako je grad dobio ime?

Često se pogrešno misli da je Petar Veliki ovaj grad nazvao po sebi. Ustvari, grad je ime dobio po Petrovom svecu-zaštitniku Simonu Petru. Tvrđava je kratko nosila holandsko ime Sankt-Pieterburch, koje je brzo promenjeno u nemačko Sankt-Petersburg. Posle izbijanja Prvog svetskog rata, 18. avgusta 1918. ime grada je promenjeno u rusifikovano ime Petrograd. Grad je 26. januara 1924. postao Lenjingrad. Ovu odluku je donelo rukovodstvo petrogradske komunističke partije, sa obrazloženjem da je odavde Lenjin započeo Oktobarsku revoluciju.

Page 4: Sankt Peterburg, Rusija

Predistorija i osnivanjeOsnivanje grada Sankt Peterburga vezano je za politički mit o caru Petru Velikom. Po tom mitu, car-vizionar je na prvi pogled odlučio da močvarno zemljište na ušću Neve pretvori u svoju buduću raskošnu prestonicu i ruski „prozor na zapad“. Umetnički najsnažnija i najčešće pominjana formulacija ovog mita je pesma Bronzani jahač Aleksandra Puškina iz 1834. Ova popularna priča je zanemarivala predistoriju oblasti pod imenom Ingemarland. Tu su od 10. veka živela fino-ugarska plemena baveći se poljoprivredom. Početkom 14. veka Švedska i Novgorodska republika su se nadmetale za kontrolu ove oblasti.

sl. 2- Stara mapa grada

Page 5: Sankt Peterburg, Rusija

Švedska tvrđava je uništena oko 1301. Posle toga regija oko ušća Neve je ostala kao ničija zemlja u kojoj se nisu smela podizati utvrđenja.

U narednim vekovima u ovoj regiji se trgovalo, naročito u doba švedske dominacije. Tvrđava Nienšanc je sagrađena 1611. i oko nje se razvio grad. Tvrđava i grad su se nalazili na teritoriji današnjeg Sankt Peterburga, na severnoj obali Neve. Tvrđavu i grad su razorile ruske carske trupe 1656. tokom Drugog severnog rata.

Page 6: Sankt Peterburg, Rusija

Istorija Nienšanca se okončala 1. maja 1703. u toku Velikog severnog rata, kada su grad zauzele trupe Borisa Šeremetjeva. Šveđani su preventivno još ranije delimično uništili ovaj grad. Gotovo u isto vreme počinje istorija Sankt Peterburga. Zvanično se smatra da je ovaj grad osnovan 27. maja1703. Tog dana je na ostrvu u Nevi položen kamen temeljac za Petropavlovsku tvrđavu nazvanu po svecu zaštitniku Petra Velikog.

Page 7: Sankt Peterburg, Rusija

Ne postoje dokazi da je Petar u početku ovde nameravao izgraditi veliku tvrđavu, niti novi glavni grad. Petropavlovska tvrđava je trebalo da preuzme ulogu Nienšanca i da strateški osigura ušće Neve, ovaj put za Ruse. Reka je ovde često plavila obale, a zemljište nije bilo pogodno čak ni za poljoprivredu. Tu su samo u leto boravili retki ribari.

Petar Veliki je kasnije odlučio da ovde podigne grad, i pored očigledno teških uslova za izgradnju, iz dva razloga. Tu je bilo moguće izgraditi morsku luku koja bi bila povezana sa sistemom ruskih reka i jezera. To je vidljivo na gradskom grbu gde je uz skiptar prikazano more i sidro. Drugi razlog je blizina zapadne Evrope, jer je njegova namera bila da modernizuje Rusiju po zapadnom uzoru.

Page 8: Sankt Peterburg, Rusija

Godine 1706. prinudno je odvedeno 30.000 ruskih kmetova za potrebe

izgradnje grada. Godine 1707. bilo ih je 40.000. Oko polovina njih je uspela

da pobegne tokom puta na severozapad. Tokom izgradnje grada umrle su desetine hiljada prinudnih radnika i seljaka-robova. Umirali su od malarije, skorbuta, dizenterije ili prosto od gladi i iscrpljenosti. Veliki

delovi grada su izgrađeni na masovnim grobnicama umrlih

radnika, tako da se pričalo da grad počiva na skeletima. Pre 1721.

vođeno je nekoliko borbi u ratu protiv Švedske u blizini novoosnovane carske

prestonce. Grad je postao sigurna teritorija tek posle pobede nad

Švedskom 1709. u bici kod Poltave.

Page 9: Sankt Peterburg, Rusija

Sankt Peterburg postaje prestonica

Ambiciozan projekat izgradnje mogao je biti realizovan samo uz preduzimanje drastičnih mera. Građevinski materijal je na ušću Neve bio oskudna roba. Ukaz iz 1710. naredio je da svi stanovnici grada moraju godišnje da donesu 100 komada kamena ili da plate visoku globu. Svaki teretni brod, koji bi ovde pristao, morao je da kao deo tereta isporuči kamen. Naredba iz 1714. nalagala je da se građevine od kamena mogu podizati samo u Sankt Peterburgu (bila je na snazi do 1741).Drakonske mere careva su bile uspešne; već 1710. Petar Veliki je proglasio Sankt Peterburg za glavni grad Ruskog carstva umesto Moskve. Izuzev kratkog perioda 1728—1732, kada je dvor boravio u Moskvi, Peterburg je do 1918. ostao glavni grad Rusije. Plemstvo ovu promenu nije prihvatilo sa zadovoljstvom, jer su bili nevoljni da napuste svoje komforne moskovske rezidencije.

Page 10: Sankt Peterburg, Rusija

POSETITE OVAJ DIVNI GRAD, I OSETIĆETE KOLIKO JE ČAROBAN