of 10 /10
Sampling Analízis Goaraima

Sampling Analízis

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sampling Analízis

Sampling Analízis Goaraima
Vízió Az alap koncepció, hogy Paco de Lucia - Almoraima cím flamenco számából csinálok egy goa-trance remix-et/mash-up-ot (A. 1. Tánczene), a Juno Reactor - Pistolero-hoz hasonlót.
A munka során minél több hangszert szeretnék az eredeti felvétel szakaszaiból kikeverni (bass, pad, lead - microsampling & granulator), de ezen felül szeretnék más zenéket, library-ket (B. 1. Hangkészlet) is felhasználni, hogy minél jobban gyakoroljam a különböz tempók/hangzások összewarpolását is.
Az eredeti bulerías ritmikát (12/4) szeretném végig vinni a zenén, hangulatát tekintve egy kicsit ridegebb (double harmonic minor skála), agresszívebb érzést képzelek el. Felépítést tekintve az egyik eredeti natúr falsetából indulnék el, majd szépen felépíteném és fokozatosan áttranziciónálnám egy már teljes goa-trance zúzásra, ami jóval kevésbé lesz természetes megszólalás, de azért szeretném átörökíteni valamelyest az eredeti hangzást.
Hangforrások A víziómban hozott döntésnek megfelelen én a már elérhet hangforrásokból dolgoztam. Ezt részletesen leírom az Appendix 1-n belül.
Az alap kiindulást Paco De Lucia-nak az Almoraima cím flamenco szerzeménye adta. Ennek két verzióját, egy él és egy stúdió felvételt is felhasználtam, melyeket a youtube-ról szedtem le.
Kiegészítésképpen még két kész szerzeményhez nyúltam: egy-két riffet átemeltem a Rammstein - Keine Lust cím számából, ami egy ersebb hangzással
egészít ki az akusztikus gitárt; Valamint az ének-vokál replikálásaképp egy rövid részletet vágtam ki egy régi pc-s játékból (Diablo
1 - Adria witch);
Ezen felül már csak pár drumrack-eket használtam: A beépített 909-bl építettem fel a ritmikát, majd fokozatosan cseréltem ki az egyes hangszereket a
már sajátra; Egy a mhöz passzoló flamenco kíséretet (Solo Compas) is aláraktam még fleg az intro-átvezet
részekhez, ami szintén a youtube-ról származik; Valamint az Toontrack \ EZDrummer - Vintage modeljét használtam még a természetesebb
hangzáshoz a project els felében;
Bár a forrásaim minsége nem minden esetben a legtökéletesebb, én hallás alapján ezt nem éreztem problémának a processzálás és az új közegben való alkalmazás során.
Sampling - Processing Az egyes sávoknak/hangszereknek az elnevezésében található eltag utal az alkalmazott technikára/eszközre. A legtöbb hangképzés során használtam a Tuner/Spectrum segédeszközöket is, de ezeket töröltem mikor már nem volt rájuk szükségem. Valamint a könnyebb kezelhetség, és átláthatóbb dokumentáció miatt a mintákat crop-oltam.
Direkt minta használat Ezen a területen már viszonylag nagyobb tapasztalattal rendelkeztem, így komofortosan, és gyorsan be tudtam igazítani az adott részeket a gridhez/tempóhoz. Kicsit több idt vett igénybe abból kifolyólag, hogy ugye nem metronome-ra játszott felvételekrl van szó, és az ilyen akusztikus zenékre egyébként is jobban jellemz a tempó ingadozás.
A legtöbb esetben a complex algoritmust alkalmaztam, mivel összetettebb, polifónikus hangszerek/zenei részletek warpingolásáról volt szó, ahol a fentebb írt okok miatt egyedi markereket is használnom kellett. Ezek javarészét lekonszolidáltam, hogy a késbbi pakolgatás és Sampler/Simpler-be illesztésnál már feleslegesen ne bonyolítsam a saját dolgom.
Egyedül a Solo Compas esetében alkalmaztam a beats algoritmust, mivel itt kizárólag ritmus tranziensek igazításáról volt szó.
Simpler A Simpler-t egy-két viszonylag egyszer funkcióra használtam az eredeti, már direkt samplingnél használt alap akkord futamot illeten. Meglepen jól mködik egy sima loop vagy reverse loop alkalmazása minimális processzing/effektelés hatására. Emiatt jellemz volt, hogy egy már Sampler-ben megalkotott hangszer esetében késbb processzor kímélés és egyszersítés szempontjából álltam át Simpler-re, hiszem semmi plusz funkcióra nem volt szükségem.
Fontos felfedezés volt, hogy a ‘Simpler - Reverse Guitar chord’ ritmikailag úgy illeszkedett a leginkább, ha egy nyolcaddal korábban kezddött maga a leütés. A ‘Simpler - Chords’ sáv esetében pedig eredenden egy warp algoritmussal akartam eliminálni azt a hatást, hogy a különböz pitch magasságokon változik a minta lejátszási sebessége is, de végül sokkal jobban mködött ha kikapcsolatam ezt a funkciót, és kvázi mint egy re-pitch algoritmus során automatikusan gyorsul is a minta a pitch emelkedéssel párhuzamosan.
Mindenképp akartam használni (és egyébként is kötelez elem) a Slice-to-midi funkció, amit nagyon kedvelek a Simplerben. Itt eredetileg próbálkoztam egy két elég extrán más konextusból átemelt ének sáv újra gondolásával (Janis Joplin, Whitney Houston), de nem jutottam sikerre velük, és végül az eredetileg is használt voicer-over-t tudtam a leginkább beilleszteni a környezetbe.
Sampling - Processing (cont’) Sampler A Samplert a jóval összetettebb, mikrosamplingekhez használtam fel, így készült a bass, lead és a kick is. Mindháromnál alapveten az volt a megközelítés, hogy egy wavetable szintetizátornak fogom fel az eszközt, és els lépésként egy szimpatikus frészfog/szinus egyveleg pár ms-es részletet vágok ki, és használok fel kiinduló hangnak. Ezt utána FM szintézis, filterek és envelope segítségével a már szintézisbl megtanult módszerek alapján tovább dolgoztam.
Az így kialakult hangképet EQ-val, compresszorral finomítottam, majd fleg echo-val és delay-jel adtam hozzájuk teret.
A lead (‘Sampler - Lead’) esetében az arpeggio-val alakítottam ki a megfelel pengetési mintázatot. Itt utólag döntöttem úgy, hogy már a Build-up részen is elkezdem felvezetni a hangszert, emiatt lett egy duplikáció ahol egy ersen automatizált filterrel csak egy-egy pillanatra engedem felvillani szólamot. Majd hasonlóan a lezárásnál is egy filter automatizációval oldottam meg a fade-out-ot.
A bass-szel (‘Sampler - Bass’) vagyok talán a legelégedettebb. Mindenképp egy harapósabb hangzást akartam, így egy már alapból elég frész hullámot kerestem a mintából, majd azt még tovább FM moduláltam egy oszcillátorral, valamint kicsit a Shaperrel is tovább torzítottam. Ez persze ersen le van filterezve a végeredményt illeten. Bass révén csak 1 voice csatornát hagytam nyitva, és csak enyhébben (20% Dry) tereztem a hangot.
A kick-et (‘Sampler - Kick’) egy az egyben Skrude-ot követve raktam össze, kihasználva a compact megoldást kínáló Drum Buss-t a processzálás során, valamint az egyedileg tervezett Kick Tight preset reverb-t. Az alap mikrosamplinghez használt hullám részletem kicsit recsegs tranzienst generált a jel elején, amit egy minimális attack-kal tüntettem el. FM modulációval kicsit karakteresebbre tekertem a tranzienst, és a szokásos pitch envelop megoldással értem el a végs hangszínt.
Talán a legösszetettebb technika amit alkalmaztam, az a snare (‘Resamplinig - Snare’) összeállítása során történt. Itt a már elkészített kick-bl indultam ki, resampling során kicsit megnyújtottam, hogy egy hosszabb tranzienst kapjak, majd ezt pitcheltem el és FM moduláltam tovább egy kis noise-zal a végcél érdekében.
Sampling - Processing (cont’) Granulator Ezzel az eszközzel egy kicsit bajban voltam, de mindenképp ki akartam próbálni, mert nagyon izgalmasnak találom. Kicsit csalódásként éltem meg, hogy nem sikerült egy megfelel mintát találnom végül az eredeti Paco felvételbl, mert általánosságban igyekeztem a legtöbb általam samplingelt hang esetében ezt a forrást használni.
Azonban a végeredménnyel elégedett vagyok, számomra egy érdekes Pad-et sikerült kialakítani, ami kiválóan betöltötte az rt a két drop között szerkezetileg, és jól átvezet a természetes hangzásból és az egyre inkább szintetikus hangzás felé. Késbb egy hasonló variációt használtam fel lead layerezéséhez, hogy kicsit teltebbé tegye a f szólamot.
Magát a felépítést még egy kis autofilter automatizációval ersítettem meg.
VST - EZDrummer Az alapkoncepció a zenét illeten az volt, hogy fokozatosan tolódik el a hangzás és ritmika az eredeti flamenco-ból a goa-trance irányába. Ezért az els egy percben javarészt természetes hangzású dobokat szerettem volna alkalmazni. Ehhez a Toontrack-tl EZDrummer Vintage kit-et választottam. Viszonylag minimális utóprocesszálás végeztem a hangszereken.
A VST természetesen sample alapú: “EZdrummer is a sample-based drum software synthesizer developed by Toontrack. It is a simplified version of its predecessor, DFH Superior. EZdrummer is based upon approximately 7000 16-bit 44.1 kHz samples of real drum kits. EZdrummer contains a mixer that allows the user to adjust the independent volumes of each of the microphones on the drum kit.“
Formai megkötések, szerkezet Mint ahogy a vízióban is megfogalmaztam egy kvázi mash-up-ot akartam összerakni Paco De Lucia - Almoraima cím kompozíciójából. Ez egy 12/4-ben írt, viszonylag szigorú ritmikai megkötésekkel rendelkez flamenco tánczene (Buleríás), ahol a hangsúlyok egy-egy ütemen (compas) belül a következképp alakulnak:
Ezt a ritmikát az elérhet taps kiséretbl (Solo Compas) és a Vintage-bl alakítottam ki, de már ezekkel a természetesebb hangszerekkel is akartam csinálni egy drop-ot, ami kvázi átmenetet jelent a két mfaj között és itt még az eredeti gitárok szólnak. Amikor ezzel nagyságrendileg elkészültem, akkor valamiért ismerssé vált az egész, amit hallottam, és eszembe jutott, hogy a Rammstein - Keine Lust intro/kiállás részére emlékeztet. Így nem volt kérdés, hogy alászerkesztettem ket is a szeletelés második felére.
Majd szerkezetileg egy kis kiengedés és újra építkezés kezddik, de már sokkal inkább szintetizált hangok alapján, és így a második drop már arányaiban sokkal inkább a goa-trance irányába hajlik. Itt már kevésbé van megtartva a 12/4-edes ritmika és annak is a bináris felosztása (az els és a második fele az egyes ütemeknek különböz hangsúly kiosztással rendelkezik), hanem kvázi 3 x 4/4-ként van értelmezve innentl egy-egy ütem.
Igyekeztem még érdekesebbé tenni a dallam vonulatokat, amit így a double harmonic minor hangnemben rögzítettem a gitáromon és ebbl ‘Convert Melody to new midi track’ algoritmussal nyertem ki az információt.
Önértékelés Összességében elégedett vagyok a munkámmal. Úgy éreztem, hogy a modul alapvet praktikáit sikerült elsajátítanom, és alkalmaznom is. Azonban itt is azt érzem, hogy egy hatalmas kapu nyílt ki számomra, és még rengeteg területben el lehet mélyülni majd. Magával a projecttel is sok további fejlesztési lehetséget látok, de mint a valós projectek esetén is, az idkorlát egy határt szabott a dolognak.
Sokat segített a goa mfaj megértésében és a komponálásban a bátyámmal való konzultációk, amik jó emlékeztetként szolgáltak arra, hogy segíthet egy másik fél kizökkenteni egy-egy zsákutcából.
A víziómmal való összevetés kapcsán azt érzem, hogy a kitzött célt sikerült teljesíteni. Bizonyos értelemben az elképzelésiemen túl is teljesítettem, a kezdetekkor nem gondoltam, hogy mikro-samplinggel ilyen sok mindent el fogok tudni érni. Hozzátéve még az egyéb sampling/warping manipulációkat a hangszerek közel 70%-a ugyanababból a flamenco felvételbl épül fel.
A munka során a warping már korábbi tapasztalatok miatt viszonylag könnyen ment, és a kicsit eltér tempójú felvételek tempóhoz igazítása nem okozott kihívást.
Alapveten két dologgal küzdöttem: a mikro-samplinggel és maga a goa mfajjal. A mikro-sampling esetén végül sokat segített az, hogy egy kvázi wavetable szintézisnek is meg tudtam feleltetni a dolgot, és szinte ugyanazt a logikai építkezést követtem egy-egy hangszín kialakításában - talán annyi különbséggel, hogy itt érdemes volt mindig már az elején egy hangolással indítani a folyamatot (ott ahol releváns).
Abban pedig, hogy miképp tudok egy flamenco számot goává alakítani sokat segítettek a referencia mvek (Juno Reactor - Pistolero; Menog dob képletek, stb.) valamint a már említett konzultációk.
Amiért úgy érzem, hogy még lehetett volna jobb a végtermék és fejlesztend területeknek tartok: Szeretnék még tovább dolgozni a két ritmika ötvözési lehetségein. Alapveten inkább csak a két
ritmus váltakozása fordul el, és még lehetséget látok a kett összeolvasztásában is. Ezzel mindenképp fogok még kísérletezni;
Idszkében nem éreztem, hogy elég idt fordítottam az egyes elérhet sample-k válogatására vagy saját kikeverésére (pl. hi-hat);
Mixing & Mastering szempontból pedig még nagyon hosszú út áll elttem, és emiatt is nagyon várom a következ modult is;
Maga a vízióm egyébként nem lett túl hosszú, de úgy éreztem, hogy a lényegi megkötéseket és elemeket (mfaj, forrás, hangulat, szerkezet, módszertan) így is beleírtam, nem okozott volna nagyobb kihívást, ha leírom pl. hogy mekkora BPM-et képzelek el, a struktúrát részletezem, stb. Valamint bár ez egy vizsga munka, de feleslegesen túlzó megkötéseket szintén nem akartam megfogalmazni, aminek gyakorlati realitása nem nagyon fordul el majd a jövben.
Utólag is egy jó döntésnek tartom, és szerintem egy mködképes koncepción kezdtem eldolgozni. Még látok késbbi fejlesztend lehetségeket
Összességében egy kicsit döcögsebben ment ez a vizsgamunka, mint az elz, de elégedettnek mondhatom magam. A referencia munkákat az általam elvárt mértékben meg tudtam közelíteni, és úgy érzem sokat fejldtem a modul/munka során. Így ez alapján a 70-85%-ös sávba lném be magam.
Appendix 1 - Felhasznált források, és processzálás Név Link Tempo (BPM) Hangnem Feldolgozás
Kompozíció / vizsgaanyag N/A 114 E moll N/A
Paco De Lucia - Almoraima (live) https://www.youtube.com/watch?v =pmps3Cc-5_0 238 E moll Warping Complex;
Paco De Lucia - Almoraima (album)
https://www.youtube.com/watch?v =yw-0Otf4qeQ 238 E moll Warping Complex;
Flamenco Solo Compas https://www.youtube.com/watch?v =NjWWcPws6AM&t=13s 230 N/A Warping Beats;
Rammstein - Keine Lust https://www.youtube.com/watch?v =1M4ADcMn3dA 138 F Warping Complex, Noise gate;
Toontrack EZDrummer Vintage Kit https://www.toontrack.com/product/ ezdrummer-2/ N/A N/A Drum Buss, Reverb
Ableton 909 kit N/A N/A N/A Drum Buss, Compressor, Reverb;
Ableton ‘Throat Voice Om B’ N/A N/A B Granulator
Diablo 1 - Adria witch N/A N/A N/A Simpler, Reverb, Echo;
Appendix 2. - Checklist
Technika/Eszköz Referencia
Simpler ‘Simpler’ prefixes sávok (pl.: Chord, Reverse chord, Voice slide)
Direkt Minta és Warping ‘Direkt’ prefixes sávok (pl.: Paco chords, Rammstein chords, Solo compas) Az alkalmazott algoritmusok: Complex a gitároknál, zenéknél, és Beats a taps/doboknál;
Slice-to-midi Simpler - Voice Slide sáv
Resampling ‘Resampling’ prefixes sávok (pl.: Reverse Crash, Reverse Pad, Snare)
Freeze A külss VST sávjait kifreezeltem, valamint a Warping során fleg a direkt minták esetében freezeltem/consolidáltam sokszor;