22
SAMOVREDNOVANJE RADA U ŠKOLI Zagreb, 8. svibnja 2014.

Samovrednovanje rada u školi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Samovrednovanje rada u školi

SAMOVREDNOVANJE

RADA U ŠKOLI

Zagreb, 8. svibnja 2014.

Page 2: Samovrednovanje rada u školi

PITANJA

*Koliko je dobra naša škola?

*Koji su nam razvojni ciljevi?

*Što možemo činiti da bismo bili još bolji?

*Kako planirati vlastiti razvoj?

*Kako ostvarivati planove i ciljeve?

Page 3: Samovrednovanje rada u školi

ZAKONSKE ODREDBE:

“U školskim ustanovama se radi unapređenja

kvalitete odgojno-obrazovne djelatnosti

provodi vanjsko vrednovanje i

samovrednovanje, a odnosi se na provođenje

nacionalnih ispita te mjerenje stupnja

kvalitete svih sastavnica nacionalnog

kurikuluma.”

(Čl. 88. st.1. Zakona)

Page 4: Samovrednovanje rada u školi

ZAKONSKE ODREDBE:

“Škole su obvezne koristiti rezultate nacionalnih

ispita i sve pokazatelje uspješnosti odgojno-

obrazovnog rada za analizu i samovrednovanje,

radi trajnog unapređenja kvaltete rada škole.”

(Čl. 88. st. 4. Zakona i

čl.5. Pravilnika o načinu provedbe vanjskog

vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog

vrednovanja školskih ustanova, NN 23/2011)

Page 5: Samovrednovanje rada u školi

ZAKONSKE ODREDBE:

“Osnovnoškolske ustanove provode

samovrednovanje.”

(Čl. 46. st. 3. Državnog pedagoškog standarda

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja)

Page 6: Samovrednovanje rada u školi

PROVEDBA PROJEKTA:

AZOO I INSTITUT ZA DRUŠTVENA

ISTRAŽIVANJA U ZAGREBU

Vrijeme: od rujna 2007. do ožujka 2009. godine.

Sudjelovalo je 19 osnovnih škola iz različitih

dijelova Hrvatske.

Page 7: Samovrednovanje rada u školi

FAZE PROJEKTA I OSNOVNE

AKTIVNOSTI:

Formiranje tima za kvalitetu;

Angažiranje kritičkog prijatelja;

Samoevaluacijski obrazac;

SWOT (KREDA) analiza;

Školski razvojni plan;

Provedba razvojnih planova.

Page 8: Samovrednovanje rada u školi

TIM ZA KVALITETU:

Ravnatelj: Željko Modrić;

Stručne suradnice: Ljiljana Veselinović

Dijana Marić;

Učiteljica PN: Ivana Župan;

Učiteljica RN: Biserka Karamarko;

Predsjednik Vijeća roditelja: Željko Branilović;

Učenici: Andrej Aračić

Martina Župan;

Kritički prijatelj: Darko Tokić.

*U kasnijoj provedbi priključeno je još dvoje učitelja predmetne i razredne nastave

Page 9: Samovrednovanje rada u školi

SAMOEVALUACIJSKI OBRAZAC

Sadržavao:

Samoevaluacijski upitnik o različitim

aspektima rada škole;

Tablicu za SWOT analizu;

Tablicu školskog razvojnog plana i

Obrazac za procjenu vlastitog procesa

samovrednovanja.

Obrazac za samovrednovanje skola..doc

Page 10: Samovrednovanje rada u školi

SAMOEVALUACIJSKI UPITNIK:

Analizirana su sljedeća područja rada škola:

Uvjeti rada škole

Rukovođenje školom

Kvaliteta nastave

Kvaliteta nastavnog plana i nastavnog

programa-razredna i predmetna nastava

Podrška učenicima

Postignuća učenika

Page 11: Samovrednovanje rada u školi

SAMOEVALUACIJSKI UPITNIK 2:

Izvannastavne aktivnosti učenika

Poticanje samoinicijativnosti, poduzetnosti

učenika

Suradnja s vanjskim partnerima

Mišljenje o školi

Razvoj škole-opće napredovanje u posljednje

tri godine

Opća procjena funkcioniranja škole

Page 12: Samovrednovanje rada u školi

SWOT ANALIZA

(učenici, roditelji, učitelji):

Prednosti (Strengths):

Koje su sve prednosti, dobre strane naše škole?

Zbog čega je dobro biti učenik u našoj školi?

sportska dvorana,

mali broj učenika u razrednim odjelima,

rad u jednoj smjeni,

dobar odnos prema učenicima,

nema nasilja (sigurnost učenika).

Page 13: Samovrednovanje rada u školi

SWOT ANALIZA 2:

Nedostaci, slabosti (Weaknesses):

Koje su sve mane, nedostaci, loše strane u radu

škole?

nedostatak učionica i kabineta,

nedostatak opreme,

dvorana (PŠ Kruševo),

malo terenske nastave (učenici, učitelji),

nedostatak školske kuhinje,

nedostatak klima-uređaja (učenici, roditelji).

Page 14: Samovrednovanje rada u školi

SWOT ANALIZA 3:

Mogućnosti (Opportunities):

Koje su sve neiskorištene mogućnosti, neiskorišteni potencijali za razvoj škole?

više terenske nastave,

uređenje i održavanje okoliša i zgrade (učenici,

roditelji),

poticanje sportskih aktivnosti i druženja s

drugim školama (učenici, roditelji),

školski ormarići (učenici, roditelji),

angažiranje učenika na zavičajnim projektima.

Page 15: Samovrednovanje rada u školi

SWOT ANALIZA 4:

Zapreke, opasnosti (Threats):

S kojim se realnim poteškoćama suočavamo? Koje sve realne okolnosti ugrožavaju i sprečavaju optimalni razvoj škole?

nedostatak prostora (unutrašnjeg i vanjskog-

matična škola),

blizina glavne prometnice,

prijevoz učenika-loši autobusi.

Page 16: Samovrednovanje rada u školi

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN:

Definira se odgovorima na sljedeća pitanja:

Prioritetno područje

Ciljevi

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

Nužni resursi (financijski, organizacijski,

ljudski)

Datum do kojega će se cilj ostvariti

Nadležna osoba

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

Page 17: Samovrednovanje rada u školi

DETALJNIJE:

www.azoo.hr

Izdavačka djelatnost

Priručnici

Samovrednovanje_web.pdf

Page 18: Samovrednovanje rada u školi

SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA-NCVVO

Postupak:

Formiranje školskog tima za kvalitetu

(ravnatelj/ica, stručni suradnici, najmanje

2 učitelja RN i 2 učitelja PN)

Provođenje ispita vanjskoga vrjednovanja i

primjena upitnika za prikupljanje stavova i

mišljenja učenika, roditelja i učitelja

Uvid i procjena rezultata ispita i upitnika

Page 19: Samovrednovanje rada u školi

SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA-NCVVO

Postupak 2:

Tumačenje rezultata ispita i upitnika s

učiteljima ispitivanih predmeta

Prikaz i tumačenje rezultata ispita vanjskoga

vrjednovanja i upitnika na Vijećima učitelja,

roditelja i učenika

Prikupljanje i tumačenje podataka o

organizaciji rada škole

Page 20: Samovrednovanje rada u školi

SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA-NCVVO

Postupak 3:

KREDA-analiza – određivanje prioritetnih

područja unaprjeđenja rada škole

KREDA analiza.doc

Školski razvojni plan

Osvrt na proces samovrednovanja

Realizacija Školskog razvojnog plana

Page 21: Samovrednovanje rada u školi

DETALJNIJE:

www.ncvvo.hr

Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja

Samovrednovanje škola

Tiskani materijal

Vodič za provedbu samovrednonovanja u

osnovnim školama

vodič.pdf

Page 22: Samovrednovanje rada u školi

Hvala na pozornosti!