Click here to load reader

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

Microsoft Word - Förstasida Väst-SOM 2007.docVÄSTSVERIGE 2007
Strömstad Dals-Ed
– här är ett exempel:
Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet ’I dag skiner solen’ stämmer?
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet bra eller dåligt dåligt alls
Om Du tycker att påståendet inte stämmer alls, sätt då ett kryss längst till höger på följande sätt:
Om Du tycker att påståendet stämmer ganska bra, markerar Du så här:
Skulle Du råka sätta ett kryss i fel ruta, rätta till det genom att stryka över hela rutan. Sätt därefter kryss i rätt ruta på följande sätt:
Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här:
Använd helst kulspetspenna och inte tusch eller blyerts
FORMULÄRETS INNEHÅLL __________________________________________________________________________________________________
1–8 Nyheter och tidningar 9–30 Politik och samhälle
31–35 Samhälle och service 36–38 Boende 39–42 Trafik och miljö 43–48 Medieanvändning och medieteknik 49–59 Aktiviteter och fritidsvanor 60–67 Arbetsliv 68–86 Bakgrundsfrågor
1
Fråga 2 Läser eller tittar du i någon morgontidning regelbundet och i så fall hur ofta? Frågan gäller inte läsning på internet.
6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar Någon dag Mer per vecka per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig
Göteborgs-Posten Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Metro Punkt SE Annan morgontidning:
............................................. (tidningens namn)
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 1 Hur ofta brukar du titta på eller lyssna till följande nyhetsprogram i radio och tv? 5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer
Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig Aktuellt/Rapport i SVT Västnytt i SVT SVT:s morgonnyheter Nyheterna i TV4 Lokala nyheter i TV4 Nyhetsmorgon i TV4
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 3 Om du tänker på hur du brukar läsa din morgontidning, hur ser din morgontidnings- läsning ut nu jämfört med för ett år sedan? Frågan gäller inte läsning på internet.
____________________________________________________________________________________________________
NYHETER OCH TIDNINGAR ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 4 Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning?
Ja på: ......................................................................................... (tidningens namn)
......................................................................................... (tidningens namn)
......................................................................................... (tidningens namn)
Nej →Om du ändå läser en morgontidning, på vilket sätt har du då tillgång till den?
Läser hos/lånar av bekant/granne Läser på kollektivtrafiken (buss, tåg etc.) Läser på arbetet/skolan Köper lösnummer Läser på bibliotek Läser på internet Annat sätt
2
Fråga 8 Brukar du läsa eller titta i följande tidningar på internet?
6–7 dagar/ 3–5 dagar/ 1–2 dagar/ Mer vecka vecka vecka sällan Aldrig
Aftonbladet.se Expressen.se GP.se (Göteborgs-Posten) DN.se (Dagens Nyheter) Annan dagstidning på internet: .....................................
Fråga 7 Brukar du läsa eller titta i följande tidningar? Frågan gäller inte läsning på internet. 6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar Någon dag Mer per vecka per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig
GT Aftonbladet Expressen
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 5 Om du har en morgontidningsprenumeration, har du själv funderat på att upphöra med den/någon av de prenumerationer du nu har eller har detta diskuterats inom familjen under det senaste halvåret?
Ja, någon Ja, flera Tveksam/ Jag prenumererar ej på Nej enstaka gång gånger vet ej någon morgontidning
Om Ja, av vilken anledning har du funderat på att upphöra med din prenumeration? (Fler än ett alternativ kan markeras.)
Prenumerationspriset har höjts Jag får lokal information i radio och TV Tidningsutdelningen sköts dåligt
Jag har inte tid att läsa den Jag kan läsa tidningen på internet Mitt lokalområde bevakas inte tillräckligt
Allt har blivit så dyrt att pengarna inte räcker till Tidningens innehåll är inte tillräckligt bra Jag har tillgång till tidningen på arbetet/i skolan
Tidningen har bytt till ett format som inte passar mig Jag får de nyheter jag behöver från en gratistidning
Annat: ........................................................................... ___________________________________________________________________________________________________
Fråga 6 Ungefär hur lång tid läser du din lokala morgontidning? Frågan gäller inte läsning på internet.
Ungefärligt antal minuter: 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 Mer än 60
En typisk vardag (måndag-fredag) En typiskt lördag En typisk söndag
Läser aldrig någon morgontidning ___________________________________________________________________________________________________
3
Fråga 9 Hur intresserad är du i allmänhet av politik? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad intresserad intresserad
POLITIK OCH SAMHÄLLE ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 10 Hur intresserad är du av politiska frågor som rör den kommun där du bor? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad intresserad intresserad
____________________________________________________________________________________________________
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 12 Hur intresserad är du av politiska frågor som rör Västra Götalandsregionen? Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
intresserad intresserad intresserad intresserad
____________________________________________________________________________________________________
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 14 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan vänster–högerskala?
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 15 Vilket parti tycker du bäst om i dag?
Vänsterpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet Miljöpartiet Folkpartiet Annat parti (v.g. ange vilket): ................................................
Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?
Ja, mycket övertygad Ja, något övertygad Nej ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 16 Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift? Varken bra
Mycket bra Ganska bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt
4
Fråga 18 Vilken är din åsikt om det svenska medlemskapet i EU?
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 17 På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 19 Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i:
Mycket Ganska Varken goda Ganska Mycket goda goda eller dåliga dåliga dåliga Ingen
möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter uppfattning
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 20 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt
förslag förslag förslag förslag förslag
Minska den offentliga sektorn Ta emot färre flyktingar i Sverige Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor och män
Låta privata företag svara för äldreomsorg Satsa mer på friskolor Bedriva mer av sjukvården i privat regi
Koncentrera specialistsjukvård till storsjukhusen Förhindra företag med vinstsyfte att driva
sjukhus Sänka skatterna
affärsverksamhet
5
Fråga 21 Hur tycker du att kommunstyrelsen i den kommun där du bor respektive regionstyrelsen i Västra Götaland sköter sin uppgift?
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
Kommunstyrelsen i den kommun där du bor
Regionstyrelsen i Västra Götaland
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 22 Skulle du kunna tänka dig att åta dig ett politiskt uppdrag för det parti du sympatiserar med som gäller:
Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte Den kommun där du bor Västra Götalandsregionen
Jag sympatiserar inte med något politiskt parti ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 24 Idag diskuteras den geografiska indelningen av Sverige när det gäller ansvaret för bland annat hälso- och sjukvård och regional utveckling. Vad anser du om indelningen för Västsverige? Den region/det län där jag bor bör vara:
................................................................................................................................................... ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 25 Läser du eller tittar du regelbundet i någon informationstidning eller något informations- blad som ges ut av:
Varje Flertalet Något enstaka Känner inte till/ nummer nummer nummer Aldrig finns inte
Västra Götalandsregionen: Regionmagasinet
Den stadsdel eller den del av kommunen där du bor
Fråga 23 Var skulle du personligen vilja placera några politiker i Västsverige på nedanstående skala?
Personen är okänd för mig -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Jonas Andersson Roland Andersson Margaretha Jansson
Kent Johansson Sören Kviberg Stefan Kristiansson
Johnny Magnusson Monica Selin Annelie Stark
____________________________________________________________________________________________________
6
Fråga 27 Vad anser du om din kommuns respektive Västra Götalandsregionens ekonomi?
Mycket Ganska Varken god Ganska Mycket Ingen Ekonomin i: god god eller dålig dålig dålig uppfattning
Den kommun där du bor Västra Götalandsregionen
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 26 Skulle du vilja har mer information om Västra Götalandsregionen på något eller några av följande områden?
Nej Ja, något mer Ja, mycket mer Sjukvården Kollektivtrafiken Kultur Miljö Arbetsmarknaden Regionens uppgifter Politiska beslut i regionen Annat:....................................
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 29 Hur viktiga anser du att följande verksamheter är för den framtida utvecklingen i Västra Götaland?
Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Ingen viktig viktig viktig viktig uppfattning
Bank- och försäkringsväsende Bilindustri Detaljhandel
Elitidrott Filmindustri Fritidsmiljö
Kultur, nöjesliv och evenemang Livsmedelsindustri Medicinsk industri
Miljöindustri Offentlig service Press/radio/tv
Transporter Turism Verkstadsindustri
Fråga 28 Hur anser du att staten, Västra Götalandsregionen respektive den kommun där du bor lyckas med att främja sysselsättningen?
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
Staten Västra Götalandsregionen Den kommun där du bor
____________________________________________________________________________________________________
7
Fråga 30 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete?
Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket Ingen stort stort eller litet litet litet upp-
förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende fattning
EU-parlamentariker Rikspolitiker Västra Götalandsregionens politiker Kommunens politiker Västra Götalandsregionens tjänstemän
Kommunens tjänstemän Sjukvårdens personal Tandvårdens personal Personal inom barnomsorgen Personal inom äldreomsorgen
Bibliotekspersonal Lärare i grundskola Kollektivtrafikens personal Socialarbetare Försäkringskassans personal
Poliser Journalister Präster Pastorer i frikyrkorna
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 31 Nyttjar du eller någon nära anhörig någon av de former av service som anges nedan? Ja, Nyttjar ej själv, Nej, varken jag
jag nyttjar men nära anhörig själv eller nära själv nyttjar anhörig nyttjar
Föräldrakooperativ barnomsorg Kommunal barnomsorg Kommunal grundskola Kommunal gymnasieskola
Friskola Barnavårdscentral Vårdcentral Sjukhusvård
Privatläkare Folktandvård Privattandläkare Äldreomsorg
Socialtjänst Färdtjänst Handikappomsorg Kollektivtrafik
Idrottsanläggningar Bibliotek Kulturaktiviteter Fritidsverksamhet
8
Fråga 32 Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden?
Varken Ingen Mycket Ganska nöjd eller Ganska Mycket uppfatt-
nöjd nöjd missnöjd missnöjd missnöjd ingen 1. Föräldrakooperativ barnomsorg 2. Kommunal barnomsorg 3. Kommunal grundskola 4. Kommunal gymnasieskola
5. Friskola 6. Barnavårdscentral 7. Vårdcentral 8. Sjukhusvård
9. Privatläkare 10. Folktandvård 11. Privattandläkare 12. Äldreomsorg
13. Socialtjänst 14. Färdtjänst 15. Handikappomsorg 16. Kollektivtrafik
17. Idrottsanläggningar 18. Bibliotek 19. Kulturaktiviteter 20. Fritidsverksamhet
21. Turism 22. Miljövård 23. Tillgång på bostäder 24. Gator och vägar
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 34 Hur tycker du på det hela taget att servicen har fungerat under de senaste 12 månaderna i:
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen bra bra eller dåligt dåligt dåligt uppfattning
Den kommun där du bor Västra Götalandsregionen
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 33 Om förändringar av servicen skall göras, vilket av serviceområdena anser du att:
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 35 Allmänt sett, vilken är din uppfattning om sjukvården i Västra Götaland i följande avseenden:
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Ingen bra bra eller dålig dålig dåliga uppfattning
Den medicinska kvaliteten Tillgången till vård Organisationens effektivitet Personalens bemötande
9
Fråga 37 Hur viktigt anser du att följande är i din boendemiljö?
Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls viktigt viktigt viktigt viktigt
Att det är ljust och öppet Att det är tyst och lugnt Närhet till natur, grönområden och parker Närhet till affärer och service Närhet till kollektivtrafik
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 36 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i debatten om boende. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt
förslag förslag förslag förslag förslag
Behålla fastighetsskatten Avskaffa möjligheten till skatteavdrag för
hushållsnära tjänster Bygg fler bostäder anpassade för äldres behov
(seniorboende) Ombilda fler kommunala hyresrätter till
bostadsrätter Minska bostadssegregationen
Fråga 38 Överväger du att flytta från din nuvarande bostad?
Nej → Gå vidare till fråga 39.
Ja, jag skall flytta Ja, jag söker aktivt nytt boende Ja, jag har funderat på att flytta
Om Ja, av vilket skäl ska du/överväger du att flytta från din nuvarande bostad? (Fler än en orsak kan markeras.)
Förändrad familjesituation Långt till familj och vänner Förändrad ekonomi Dåligt underhåll av bostaden/fastigheten Förändrad arbets-/studiesituation Min ålder eller min make/makas/sambos ålder Sjukdom/olycksfall Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Lägenhetens storlek Får bra betalt för min bostad just nu Bostaden är inte funktionell för mig/oss Annat skäl: Ökad boendekostnad ..............................................................................
Vad överväger du att flytta till:
Hyreslägenhet i flerfamiljshus Äldreboende eller Studentrum Bostadsrätt i flerfamiljshus gruppboende Annat boende Villa/radhus Seniorboende
10
Fråga 39 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Om du använder mer än ett färdmedel, ange det huvudsakliga.
Arbetar ej/studerar ej/arbetar hemma → Gå vidare till fråga 41.
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 40 Ungefär hur lång resväg respektive restid har du till arbetet/skolan?
Antal kilometer: Antal minuter:
TRAFIK OCH MILJÖ
Fråga 41 Följande förslag gäller trafiken. Vilken är din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
bra bra eller dåligt dåligt dåligt förslag förslag förslag förslag förslag
Bygg ut kollektivtrafiken Utöka användandet av automatisk hastighets-
övervakning med hjälp av kameror Bygg ny älvförbindelse för biltrafik i Göteborg
Sänk hastigheten från 50 till 30 km/timmen där det finns många fotgängare och cyklister
Bygg ut resten av E20 till motorväg Avsätt separata körfält för kollektivtrafiken
från befintliga körfält för bilar
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 42 Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?
Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls intresserad intresserad intresserad intresserad
11
MEDIEANVÄNDNING OCH MEDIETEKNIK
Fråga 43 Hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler?
Jag har ej 5–6 dagar/ 3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer tillgång Dagligen vecka vecka vecka sällan Aldrig
SVT1/SVT2 TV3 TV4 Kanal 5
TV6 Filmkanal/-er Sportkanal/-er SVT 24
Utländsk nyhetskanal Kanal lokal Öppna kanalen
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 44 Hur ofta brukar du lyssna på följande radiokanaler? 6–7 dagar 4–5 dagar 2–3 dagar Någon dag Mer per vecka per vecka per vecka per vecka sällan Aldrig
P1 i Sveriges Radio P2 i Sveriges Radio P3 i Sveriges Radio P4/lokalradio
Lugna Favoriter Mix Megapol/Radio City NRJ (Radio Energy) The Voice Rix FM
Närradio Andra kanaler på webben
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 45 Vad anser du om mediernas rapportering om följande?
Ingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uppfattning
Barnomsorgen Sjukvården Skolan Äldreomsorgen Kollektivtrafiken
Om du använder samma skala, vad anser du om mediernas rapportering om sådant som händer i: Ingen
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uppfattning Den kommun där du bor Den ort/stadsdel där du bor
Medierna ger en helt rättvisande bild
Medierna ger en helt missvisande bild
12
Fråga 47 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande på internet, i privat syfte?
Brukar aldrig använda internet i privat syfte Gå vidare till fråga 48.
Någon gång N ågon Någon Någon Flera Ingen under de gång i gång i gång i gånger i gång senaste 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen
Skickat/tagit emot e-post Chattat (MSN, ICQ etc.) Tagit del av nyheter/nyhetstjänst Sökt information/fakta Läst någon blogg Köpt/beställt varor eller tjänster Gjort bankärenden Gjort biblioteksärenden Spelat onlinespel
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 48 Har du under de senaste 12 månaderna tagit del av följande på internet?
Någon gång Någon Någon Någon Flera Ingen under de gång i gång i gång i gånger i gång senaste 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen
Din kommuns hemsida Västra Götalandsregionens-
hemsida
Fråga 46 Vilka typer av medieteknik har du för närvarande tillgång till i ditt hushåll? Ja Nej Vet inte
Telefon (fast anslutning) Mobiltelefon DVD-spelare CD-spelare MP3-spelare Hemmabioanläggning Stationär dator Internet Bärbar dator Bredband
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 49 Har du under de senaste 12 månaderna besökt något av följande evenemang? Känner inte till evenemanget Ja Nej
Bok & bibliotek Finnkampen Göteborgs filmfestival Ostindiefararen Götheborgs återkomst Turmässan Way Out West Evenemang i din kommun ................................................................................................
................................................................................................
13
Fråga 50 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?
Någon gång Någon Någon under de gång i gång i Någon Någon Flera
Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i gång månaderna året talet månaden veckan veckan
Sysslat med sport/idrott Tränat på gym (styrketräning, aerobics etc.) Motionerat/idkat friluftsliv Spelat på tips, Lotto eller V75
Gått på restaurant/bar/pub på kvällstid Druckit sprit/vin/starköl Rökt elle snusat Gått på bio
Åkt kollektivt (buss/spårvagn/tåg) Umgåtts med vänner Umgåtts med grannar Gått på fotboll
Använt internet Köpt musik-cd Läst någon bok Deltagit i studiecirkel
Själv hjälpt/fått hjälp av någon granne Besökt gudstjänst eller religiöst möte Bett till Gud Diskuterat politik
Gått på kafé Mekat med eller vårdat bil/motorcykel Sysslat med trädgårdsarbete Sjungit eller spelat något musikinstrument
Sysslat med handarbete/hantverk Tecknat/målat/skrivit poesi Hyrt dvd/video Gått på rock-/popkonsert Besökt bibliotek
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 51 Jämfört med andra i din ålder, hur uppfattar du din egen situation när det gäller följande: Ingen
Mycket Något Varken bättre Något Mycket upp- bättre bättre eller sämre sämre sämre fattning
Arbete/studier Ekonomi Hälsa Levnadstandard Delaktighet i samhället
14
Fråga 52 Har du under de senaste 12 månaderna besökt någon av följande anläggningar/utflyktsmål? Har ej besökt
Flera Någon Ingen men skulle Känner ej gånger gång gång gärna vilja besöka till
Akvarellmuseet i Skärhamn Borås djurpark Bohusläns museum G öteborgs konserthus Göteborgs konstmuseum GöteborgsOperan Göteborgs Stadsmuseum Göteborgs Stadsteater Havets hus i Lysekil Liseberg Läckö slott Nordens Ark Nya Ullevi Röhsska museet Scandinavium Sjöfartsmuseet Skara Sommarland Vitlycke museum Universeum i Göteborg Världskulturmuseet i Göteborg
____________________________________________________________________________________________________
Damlag Nej Ja: ............................................................................. (lag)
Herrlag Nej Ja: ............................................................................. (lag) ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 53 Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 55 Ange nedan vilken/vilka föreningar/organisationer du är medlem i samt hur aktiv du är i dessa.
Medlem, men har Medlem och har inte varit på möte varit på möte Medlem och
Icke under de senaste under de senaste har någon typ medlem 12 månaderna 12 månaderna av uppdrag
Byalag, samhällsförening Facklig organisation Föräldraförening Hembygdsförening Humanitär hjälporganisation Miljö-/naturvårdsorganisation Idrotts- eller friluftsförening Invandrarförening Kulturförening (musik, dans, konst etc.) Nykterhetsorganisation Pensionärsorganisation Svenska kyrkan Frikyrka eller annan religiös organisation Politiskt parti (inkl. kvinno-/ungdomsförbund) Annan förening/organisation
15
Fråga 56 Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara med hjälp av nedanstående skala:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Det går att lita på människor i allmänhet
Det går inte att lita på människor i allmänhet
Om du skulle använda samma skala, i vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i det område där du bor?
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 57 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala, där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10 motsvarar ”mycket gott”.
____________________________________________________________________________________________________
Mycket dåligt Mycket gott
Fråga 58 Man talar ibland om att Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Anser du att denna utveckling har varit positiv eller negativ på följande områden:
Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
Mat Musik Idrott
Ekonomin Politiken Sysselsättningen
Fritidshus Fritidsbåt Bil
V. g. ange märke och årsmodell (för den bil du/ditt hushåll använder mest):
Bilmärke: ......................................................... Årsmodell:
Ja Nej Vet inte Har du eget körkort för personbil?
Ja Nej
16
ARBETSLIV
Fråga 60 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?
Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig) Ålderspensionär/avtalspensionär Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Förtidspensionär/sjukpensionär Genomgår arbetsmarknadsutbildning Studerande Arbetslös Annat: .....................................
________________________________________________________________________________________
Fråga 61 Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke? (Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt senaste yrke.)
.......................................................................................................... (yrke/sysselsättning)
Fråga 62 Hur mycket arbetar/arbetade du i genomsnitt per vecka?
Heltid Deltid, minst 15 timmar/vecka Deltid, mindre än 15 timmar/vecka ________________________________________________________________________________________
Fråga 63 Arbetar/arbetade du i statlig, kommunal eller privat tjänst?
Statlig Kommunal Landstingskommunal/regional Privat ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 64 Var förvärvsarbetar/studerar du för närvarande?
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 65 Har du varit sjukskriven vid något eller några tillfällen under de senaste 12 månaderna?
Nej Ja Upp till en vecka
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 66 Är du medlem i någon fackförening? Ja, förbund inom:
LO (Landsorganisationen) TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) Annan facklig organisation Nej
____________________________________________________________________________________________________
Ja Nej Vet inte
17
TILL SIST NÅGRA BAKGRUNDSFRÅGOR När man sammanställer resultatet av sådana här undersökningar brukar man dela upp svaren
i olika grupper. För att kunna göra detta behöver vi dina svar på dessa avslutande frågor. ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 68 Är du kvinna eller man?
Kvinna Man ____________________________________________________________________________________________________
Årtal: ____________________________________________________________________________________________________
19
Fråga 70 Är du..: Svensk Medborgare i Både svensk medborgare
medborgare annat land och medborgare i annat land
____________________________________________________________________________________________________
Ja Nej ____________________________________________________________________________________________________
Fråga 74 Hur bor du för närvarande?
____________________________________________________________________________________________________
Jag bor ensam → Gå vidare till fråga 93. Ja Nej
Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med: → En vuxen Flera vuxna Ett eller flera barn
Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?
____________________________________________________________________________________________________
Ensamstående Sambo Gift/partnerskap Änka/änkling
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 75 Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Hyr bostaden Äger bostaden (även bostadsrätt)
Om du hyr din bostad, hyr du den i andra hand?
Nej Ja, jag hyr i andra hand
18
Fråga 77 Var någonstans har du respektive din far och din mor huvudsakligen vuxit upp?
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 76 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?
Ditt nuvarande hem: Det hem du växte upp i:
Arbetarhem Arbetarhem Jordbrukarhem Jordbrukarhem Tjänstemannahem Tjänstemannahem Högre tjänstemanna-/akademikerhem Högre tjänstemanna-/akademikerhem Företagarhem Företagarhem
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 78 Hur länge har du bott i den kommun där du nu bor?
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 79 I vilket av de här geografiska områdena känner du att du i första hand hör hemma? (Markera endast ett alternativ.)
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 80 Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i:
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 Sverige Västra Götaland Den kommun där du bor Det område inom kommunen där du bor
Mycket bra
Mycket dåligt
Storstad, centralt Stad eller större tätort, ytterområde Storstad, ytterområde/förort Mindre tätort Stad eller större tätort, centralt Ren landsbygd
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 82 Skulle du kunna tänka dig att flytta från det område där du bor?
Nej Ja
Om Ja, till vilket område? (Fler än ett område kan markeras.)
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 83 Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som du anser passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera då den du genomgår för närvarande.
Ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola Studier vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande Eftergymnasial utbildning, ej högskola Studier vid högskola/universitet Examen från högskola/universitet Examen från forskarutbildning
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 84 Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda års- inkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt (pension och studiemedel ska räknas in i den ungefärliga årsinkomsten).
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 85 Om du jämför med idag, hur tror du att situationen kommer vara i Västsverige på följande områden om 10–15 år:
Ingen Mycket Något Ungefär Något Mycket upp- bättre bättre den samma sämre sämre fattning
Boende Utbildning Jämställdhet Uppväxtvillkor för barn
och ungdomar Hälsa Miljö Sysselsättning Medborgarinflytande Kultur Trygghet
20
Fråga 86 Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under de senaste 12 månaderna?
Förblivit ungefär Förbättrats densamma Försämrats
Din egen ekonomiska situation Ekonomin i din kommun Den svenska ekonomin
Hur tror du ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?
Förbli ungefär Förbättras densamma Försämras
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Detta är några av de böcker som SOM-institutet har gett ut baserade på resultaten från de senaste årens
SOM-undersökningar:
Du kan läsa mer om SOM-institutets verksamhet på vår hemsida:
www.som.gu.se
eller läsa enskilda kapitel.
Vill du kontakta oss är du mycket välkommen att göra det:
...på telefon: 031-786 12 17
...via epost: [email protected]e
Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen genomförs av SOM-institutet. SOM-institutet drivs gemensamt av tre forskningsenheter: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt Centrum för forskning om offent- lig sektor (CEFOS) vid Göteborgs universitet. SOM-undersökningen utgör ett viktigt bidrag till universi- tetets forskning om opinionsbildning i det svenska samhället idag. Undersökningen genomförs i samar- bete med Kinnmark Information och går ut till 6 000 slumpmässigt utvalda personer i Västsverige.
Ansvarig för undersökningen är docent Lennart Nilsson och professor Lennart Weibull. Undersöknings- ledare är fil.dr Sanna Johansson tillsammans med doktorand Jonas Ohlsson. Magnus Kinnmark är projekt- samordnare.
Har du frågor som rör din medverkan i undersökningen, ring gärna Kinnmark Information, telefon: 020 – 28 28 30
(samtalet kostar endast en markering)
Du kan också ringa eller skicka epost till SOM-institutet: Sanna Johansson, telefon: 031-786 41 45, epost: [email protected]
Jonas Ohlsson, telefon: 031-786 11 96, epost: [email protected] Vill du läsa mer om SOM-institutet finns vi på Internetadressen: www.som.gu.se
Denna streckkod är endast till för att inkomna svar skall kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan.
Förstasida Väst-SOM 2007.pdf
Väst-SOM 2007 VGE.pdf
Boksida väst-som 2007.pdf