Salubungin natin Siya SATB

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Salubungin natin Siya SATB

  1/6

  ADD Chorale RIZALDIVISIONCHOIR

  SERYENG PANG-KORO

  Salubungin Natin SiyaCRC NMS 2006 Entry

  Titik at Musika ni RAUL LANTICAN

  Pagsasaayos ni SAMUEL V.GUERRERO

 • 8/10/2019 Salubungin natin Siya SATB

  2/6

  Salubungin Natin Siya

  Soprano

  Alto

  Tenor

  Bass

  Sa i sang- san da- li,- sa hu-

  afff44 o l 24 l 44 m n o k k kz k k kz k k

  Sa i sang- san da- li,- sa hu-

  afff44 o l 24 m 44 m n o k k kz k k kz k k

  aM

  fff44 o l 24 m 44 l l

  bfff44 o l 24 m 44 l l

  ling- tu nog- ng trum pe- ta,- Sa i sang- si gaw,- sa i sang- ki sap- ma ta- Ooh

  5

  afff k k k kk k kk k k kz kk kk k kkk k kk kkk j o

  k k k kz kk

  ling- tu nog- ng trum pe- ta,- Sa i sang- si gaw,- sa i sang- ki sap- ma ta- Ooh

  afff k k k kk k kk k k kz kk kk k kkk k kk kkk j

  ok k k

  kz kk

  Da ra- ting- na S'ya, si He-

  aM

  fff l l l k k k kkkk k z k k

  bfff l l l k k k kkkk k z k k

  Salubungin Natin Siya

  Titik at Musika ni RAUL LANTICANPagsasaayos ni SAMUEL V. GUERRERO

  ADD Chorale| RIZALDIVISIONCHOIR

 • 8/10/2019 Salubungin natin Siya SATB

  3/6

 • 8/10/2019 Salubungin natin Siya SATB

  4/6

 • 8/10/2019 Salubungin natin Siya SATB

  5/6

 • 8/10/2019 Salubungin natin Siya SATB

  6/6

  A le- lu- ya- Ba yan- ng Dios, sa lu- bu- ngin- na tin- S'ya

  45

  af o k k k k k k k n k k k kz k k 24 k k k k k 44 i

  sus- na a ting- pag a- sa- Ba yan- ng Dios, sa lu- bu- ngin- na tin- S'ya

  af k k k k k k k k k k n k k k kz k k 24 k k k k k 44 i

  A le- lu- ya- Ba yan- ng Dios, sa lu- bu- ngin- na tin- S'ya

  aMf o k k k k k k k n k k k kz k k 24 k k k k k 44 i

  bf n k k d k k k k n k k k kz k k 24

  k k k k k 44 i

  Ba yan- ng Dios, sa lu- bu- ngin- na tin- S'ya

  49

  af n k k k k k k k 24 k k k k k 44 i i

  Ba yan- ng Dios, sa lu- bu- ngin- na tin- S'ya

  af n k k k k k k k 24 k k k k k 44 i i

  Ba yan- ng Dios, sa lu- bu- ngin- na tin- S'ya

  aMf n k k k k k k k 24

  k k k k k 44 i i

  bf n k k k k k k k 24 k k k k k 44 i i

  Shinji.2002.12.13 | 2010.04.27reADD Chorale| RIZALDIVISIONCHOIR