36
SALBATORE MITXELENA IKASTOLA Eta DBH ondoren zer?

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA - … file1. maila LH ERDI MAILA 2. maila 1. maila Onarpen proba, unibertsitate bakoitzarena LH GOI MAILArako onarpen proba Unibertsitateko Graduko ikasketak

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA

Eta DBH ondoren zer?

DBH 4. maila ondoren

Graduadua lortu badu

Graduadua lortu ez badu

DBH 4. maila errepikatu

Oinarrizko Lanbide Heziketako Ziklo bat egin

Erdi mailako ziklo formatiboko sarbide froga prestatu CEBAD

Batxilergoa egin

Erdi Mailako Ziklo Formatibo bat egin

Zientziak

Giza eta Gizarte Zientziak

24 lanbide familietako baten bat aukeratu

Arteak

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZADBH

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

BATXILERGOA

AMAIERAKOBANAKAKO

EBALUAZIO FROGA

SARRERA FROGA ?

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

UNIBERTSITATEA

LANA

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA ZIKLOA

SARRERA FROGA ?

HAUR

HEZKUNTZA

0-3 urte

3 urte

2 urte

0-1 urte

HAUR

HEZKUNTZA

3-6 urte

6 urte

5 urte

4 urte

LEHEN

HEZKUNTZA

6-12 urte

Etapa amaierako proba

6. maila

5. maila

4. maila3. mailako proba

3. maila

2. maila

1.maila

DBH 4. maila

16 urte

Akademikoet.

amaierako proba

Aplikatuetako

amaierako proba

4. akademik. 4. aplikatut.

Batxilergoko amaierako proba TITULUA

BATXILERGOA

2. maila

1. maila

LH ERDI MAILA 2. maila

1. maila

Onarpen proba, unibertsitate bakoitzarenaLH GOI MAILArako onarpen proba

Unibertsitateko Graduko ikasketak LH GOI MAILA

Oinarrizko Lanbide

Heziketako Zikloak

2. maila

1. maila

L

A

N

M

E

R

K

A

T

U

A

DBH TITULUA DBH TITULUA

DBH 1go zikloa

13-15 urte

Hobekuntza programak 3.mailaHobekuntza programak 2.maila

1.maila

2014/2015 ikasturtean

-LEHEN HEZKUNTZAKO 1, 3 eta 5. mailan(3.maila bukaeran lehendabiziko ebaluaketa)

- Oinarrizko Lanbide Heziketa: 1. maila

2015/2016 ikasturtean

-Lehen Hezkuntzako 2, 4 eta 6. mailan( 6.maila bukaeran lehendabiziko kanpokoebaluaketa)

- DBHko 1 eta 3. mailan- Batxilergoko 1. mailan- Lanbide Heziketan: 1 maila- Oinarrizko Lanbide Heziketa: 2. maila

LOMCE EZARTZEKO EGUTEGIA: HEZIBERRI 2020

2016/2017 ikasturtea

Kanpoko azterketak

Hautaproba(Selektibitatea)

Gainontzeko mailetan

4.DBH / 2. BATXILLERGO bukaeran: 2017ko ekainan, baino balio akademikogabe (Unibertsitatera sartzeko bai) / 2018tik aurrera BAI

Azken azterketa: 2016koa (2017-2018 ikasturtean Unibertsitatera sartzeko 2016-2017 ikasturteko Batxillergoko azken frogaren emaitza kontuan hartuko da).

LOE

ArteakZientziaketa Teknologia

Giza eta GizarteZientziak

BATXILERGOA

Arteak Zientziak Giza eta GizarteZientziak

BATXILERGOA

Teknologikoadesagertu egingoda

1. maila

2. maila

1. maila

2. maila

BATXILERGOKOTITULUA

HAUTAPROBA- Batxilergoko batez bestekonota %60- Hautaproba %40

Amaierako Ebaluazioa, Titulua

lortzeko, estatu osorako irizpide eta ezaugarri komunekin. Probaren diseinua: Hezkuntza Ministerioa, eta ikastetxeaz kanpoko irakasleenkalifikazioa. Gutxienez 5eko kalifikazioa lortzen ez bada, ikasleakez du lortuko Batxilergoko titulua, eta ezingo du sartu Unibertsitatean.

BATXILERGOkoTITULUA

Hautaprobak ezabatuko dira. Unibertsitateek honako irizpidehauetako bat edo batzuk erabil ahal izango dituzte: a)Batxilergoko amaierako kalifikazioa.b) Batxilergoan ikasitako irakasgaiak eta modalitatea.c) Irakasgai jakinetan lortutako kalifikazioak.d) Prestakuntza akademikoa edo lanbide prestakuntza osagarria.Ikasleak onartzeko beste prozedura batzuk ere ezar daitezke: ebaluazio espezifikoak, ezagutzena eta ahalmenak…..Sarbideko kalifikazioa: %60 Batxilergoa / %40 proba

Unibertsitateko

Graduko ikasketak

LOMCE

Gradu bakoitzekogutxieneko nota

Unibertsitateko

Graduko ikasketak

LH Erdi Mailarakoeta LH GoiMalarako sarbidea

Hautazkotasuna eta modalitatekoirakasgaiakmurrizten dira

BATXILERGOA

DBH 4.mailaAukerak (8 ordu)

Osasuna eta Zientzia

Teknologikoa Giza Zientziak

Artea

Erdi mailako zikloak

Gizarte eta Lege Zientziak

Arteak eta Giza Zientziak

Ingeniaritza eta Arkitektura

Zientziak

Osasun zientziak

JAKINTZA ADARRAK

Fisika-kimikaBiologia-geologiaMate KalkuluaAukera

Fisika-kimikaTeknologiaMarrazketa teknikoaMate KalkuluaAukera

Kultura klasikoa-LatinaEkonomiaEstatistikaMate KalkuluaAukera

MatematikaEuskaraGazteleraIngelesa

TeknologiaAukera (2)

BATXILERGOA

Hiru modalitate: zientziak, giza eta gizartezientziak eta artistikoa.

Bi ikasturte.

Arlo komunak, modalitate aukerakoak eta espezifikoak.

Titulua lortzeko: Arlo guztiak gainditubehar dira eta amaierako banakakoebaluazioa gainditu behar da.

Tituloak: GMHZetan eta Unibertsitateansartzeko aukera ematen du.

1. BATXILERGOKO IRAKASGAIAK

☞ KOMUNAK

Gaztelania eta Literatura I Ingelesa I Filosofia

Euskara eta Literatura I Gorputz Hezkuntza

☞ MODALITATEKO AUKERAK

(GUTXIENEZ 3)

Latina I –- GZ Matematika I

Ekonomia – Grekoa I – Mundu Garaikidearen

Historia – Literatura Unibertsala

☞ ESPEZIFIKOAK

ADIBIDEAK (IKASTETXE BAKOITZAK BERE ESKAINTZA ZEHATZA DU): -Musika Azterketa I -Anatomia aplikatua -Kultura Zientifikoa -Marrazketa Artistikoa I -Musikaren Hizkuntza eta Praktika-Atzerriko Bigarren Hizkuntza I -IKT I -Teknologia Industriala I –Bolumena -Modalitateko beste edozein ikasgai

Arkitektura – Ingeniaritza ezberdinak –Medikuntza - Fisika - Matematikak – Kimika – Biologia – Informatika – Giza Elikadura -

Fisioterapia – Erizaintza – Psikologia …

Hizkuntzak – Filosofia – Kazetaritza –Zuzenbidea -Historia – Filologiak – Gizarte

Lana - Giza Zientziak - Ekonomia – Enpresa Zientziak – Lehen Hezkuntza – Haur

Hezkuntza …

Kimika – Osasuna – Mekanika –Elektrizitatea -Elektronika – Mantenu

Zerbitzuak

Administraritza – Merkataritza – Ostalaritza –Gizarte eta Kultur zerbitzuak …

ZIENTZIA GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK

Matematikak I (derrigorrez)

Fisika/Kimika – Biologia/Geologia -Marrazketa Teknikoa I

BATXILERGOKO MODALITATEGUZTIENTZAKO ARLO KOMUNAK

1. Kurtsoa

Euskara eta Literatura I

Gaztelania eta Literatura I

Ingelesa I

Filosofia

Gorputz hezkuntza

2.Kurtsoa

Euskara eta Literatura II

Gaztelania eta Literatura II

Ingelesa II

Espainiaren Historia

ZIENTZIA BATXILERGOA

1. Kurtsoa

MATEMATIKA I

FISIKA-KIMIKA

BIOLOGIA –GEOLOGIA

MARRAZKETA TEKNIKOA I

HIRU AUKERATU BEHAR DIRA

GIZA eta GIZARTE-ZIENTZIABATXILERGOA

1. Kurtsoa

LATINA I

GIZARTE Z. Matematika I

MUNDU GARAIKIDEAREN HISTORIA

EKONOMIA

GREZIERA I

LITERATURA UNIBERTSALA

HIRU AUKERATU BEHAR DIRA

ARTE BATXILERGOA

1. Kurtsoa

ARTEAREN OINARRIAK I

Ikus-entzunekoen kultura I

Mundu Garaikideren Historia

Literatura unibertsala

HIRU AUKERATU

BEHAR DIRA

Gradu ikasketetan onartuak izateko prozedura

• Bereizitako kupoak ez dira ezarriko sarbide mota desberdinetarako (Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta Atzerriko ikasketak).

• Gradu bakoitzean jarraituko den ordena Onarpen notaren araberakoa izango da, zeinek 14 puntu izango dituen gehienez.

• EHU ez ditu sarrera froga bereziak ezarriko Graduari loturiko kalifikazioa kalkulatzerakoan.

Onarpen nota = Sarbide nota + Graduari loturiko kalifikazioa

Sarbide nota:• Batxilergo amaierako ebaluazioa (BAE) gainditu duten batxilergoko ikasleentzat:

Batxilergo amaierako kalifikazioa = 0’4 x BAE + 0’6 x Batxilergo bataz-besteko nota

Graduari loturiko kalifikazioa:• Batxilergoko 2. mailari loturiko ikasgaiak izango dira kontuan hartuak

izango direnak.• Batxilergo amaierako ebaluazioko notak hartuko dira kontuan.• Gradu bakoitzean hiru ikasgai lotuko dira (finkoak edo aurrez zehazturiko

zerrenda bateko hoberenak) 0’1 eta 0’4 bitarteko ponderazio koefizienteekin.

• Graduari loturiko kalifikazioak balioa izango du data mugarik gabe.• Aurreko unibertsitate sarbide frogetan ateratako kalifikazioak kontuan

hartuak izango dira data mugari erreparatu gabe.

Graduari loturiko kalifikazioa = c1 x M1 + c2 x M2 + c3 x M3

c1 + c2 + c3 = 0’4c1, c2, c3 0’1 eta 0’4 bitarteko koefizienteak dira (EHUn 0’1, 0’2 eta 0’3)M1, M2, M3 Batxilergoko arloak bloketan antolatuak. Bloke batean beti euskara ikasgai tronkala eta beste ikasgai tronkal bat. Beste bloketan beti gutxienez ikasgai tronkal bat.

GRADUEI BURUZKO INFORMAZIOA

http://www.ehu.eus/eu/web/vicer.grado-innovacion/gradu-eskaintza

LANBIDE HEZIKETA- ZIKLO FORMATIBOAK

GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA

Batxiler titulua behar da edo EMZF teknikari titulua.

2 ikasturteko iraupena.

24 famili daude.

Batxilergotik lanbide familia zuzenean aukeratzen da “Edozein”

Ziklo bat baino gehiago egiteko aukera dago.

Unibertsitateko ikasketak jarraitzeko aukera

( jakintza adar berdinekoa)

LANBIDE ARLOAK GORPUTZ- ETA KIROL-EKINTZAK ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

NEKAZARITZA ARTE GRAFIKOAK

MERKATARITZA ETA MARKETINA ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ENERGIA ETA URA

FABRIKAZIO MEKANIKOA OSTALARITZA ETA TURISMOA

IRUDI PERTSONALA IRUDIA ETA SOINUA

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

ITSASOA ETA ARRANTZA KIMIKA

OSASUNGINTZA GIZARTE- ETA KULTUR-ZERBITZUAK

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

BEIRA ETA ZERAMIKA SEKURITATEA ETA INGURUMENA

Nola egin aukera? INFORMAZIOA BILATU

Aukerak ondo ulertu.

“Aukera egin behar dut” liburua eta https://www.aukeratuz.wordpress.com blog-a kontsultatu.

Bileretan parte hartu.

Informazioa osatzen joan: Tutoreari galdetuz, orientatzailearekin egon, internet kontsultatu, ikasketak eta lanbideak erlazionatu, gustuko gaiakzeintzuk diren pentsatu, gustuko lanbideakaukeratu...

Ez badago garbi: Galdetu seme/alabari zer ezzaion gustatzen, ze lanbide ez luke onartuko, aukerak eliminatzen joan .

Zer nahi dut?

Batxilerra edo Heziketa Zikloa aukeratu behar dugu.

Batxilerra aukeratzen badugu, gutxienez lauurtetarako ikasketak onartzen ari naiz.

Batxilerrak LAN MUNDURAKO titulorik ez du ematen,atea da ikasketekin jarraitzeko.

Gustukoenak ? Ondo edo lasai hartzen dituenak.

Zientziak? Letrak? Artistikoak? .

Ikasketa teorikoak, praktikoak, manipulatiboak, gustukoak ditu?

Ahalmena du, interesa, motibazioa, frustrazioarenaurrean badaki aurrera egiten?

Ikasketa teknikak, ikasketa ohiturak onak ditu?

IKASLEEI PASA DIZKIEGUN FROGAK ETA GALDEKETAK

Interes profesionalak.

Gaitasun profesionalak.

Nortasuna

Autoazterketa.

Ikas Ohiturak.

Gaitasun - errendimendu froga.

AUTOEZAGUPENAREN LABURPEN – TAULA

Arloa Interesak Gaitasunak Nortasuna Batura

1. arloa Teknologikoa

2. arloa Zientifikoa

3. arloa Biosasungintza

4. arloa Humanitateak

5. arloa Gizarte-mailakoa

6. arloa Artistikoa

IKAS-OHITUREN GALDEKETAREN EMAITZAK:

MOTIBAZIOA GIROTZE,

PLANIFIKATZE

ETA

KONZENTRAZIOA

LAN EGITEKO

ERA

GELAKO

JARDUERA

BALORAZIO

OROKORRAANTSIETATEA

AUTOAZTERKETARAKO GALDEKETAREN EMAITZAK:

Zuk lortutako puntuazioa: _________________

20 puntu

baino

gutxiago

Ez duzu ikasketekiko interes gehiegi. Zeure buruari iraupen

luzeko ikasketak egitea planteatzea ez litzateke errealistegia

izango. Behar bada, errentagarriena graduatua lortzea, eta Erdi

Mailako Heziketa Zikloren bat egitea izango litzateke.

20 eta 50

punturen

bitartean

Ikasteagatik baduzu nolabaiteko interesa, baina karrera luze bat

egiteko ez dirudi nahikoa denik. Interesgarriena, Batxilergoa

gainditzea eta Goi Mailako Heziketa Zikloren bat edo karrera

laburren bat egitea izango litzateke.

50 puntu

baino

gehiago

Zure arreta, badirudi eskakizun-maila handiagoa eta iraupen

luzeagoa duten ikasketetara zuzentzen duzula.

FROGEN EMAITZAK

Galdeketen emaitzak ikasle bakoitzakizango ditu.

Gaitasun-errendimendu frogaren emaitzak pertsonalki guraso bakoitzariemango zaizkizue.

OTEITZA LIZEOaren aurkezpena Oteitza Lizeoaren aukerak, batxilergoak, ziklo

formatiboak … Apirilaren 20an, asteazkena18:00an euskarazIkastolako aretoan

Oteitza Lizeoa ezagutzeko bisita.Gurasoekin: Apirilaren 27an, 18:00an.Ikasleekin: Apirilaren 22an, 13:00an.

EMZF eta GMZF:Apirilaren 14an, 18:00ean.

Beste datu interesgarriakAurrematrikula, izena ematea:Batxilergoa maiatzaren 2tik 12ra

Matrikula :Ekainaren 20tik uztailaren 6ra

Mila esker etortzeagatik!