Sabit Diskler (hdd)

 • View
  45

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sabit Diskler (hdd). Sabit Disk (Hard Disk) Nedir?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sabit Diskler (hdd)

 • Sabit Diskler(hdd)

 • Sabit Disk (Hard Disk) Nedir?

 • Sistem bellekleri (RAM) sakladklar bilgileri PCnizi kapattnzda saklayamaz. Sistem belleklerinin bu zelliinden dolay g kullanmad halde veri saklayabilecek donanmlara ihtiyac vardr. te bu ihtiyac sistemde sabit disk srcler karlar.

 • Sabit diskler bilgisayarnz atnzda iletim sistemini ve dier yazlmlar sistem belleine ykler ve kalc olarak saklamaya karar verdiiniz bilgileri PCniz kapal bile olsa korumaya devam eder.

 • HDD Nasl alr ?

 • Sabit diskler saklanmas gereken verileri disk zerinde manyetik deiim gerekletirerek yazarlar. Sabit diskleri incelerken mekanik ksm ve hareketli para iermeyen elektronik ksm olarak ele almak yerinde olur.

 • Hareketli paralar sabit disk srclerinin almasn engelleyen toz ve dier etkenlerden korumak amacyla havas izole edilmi bir blme iinde yer alr. Sabit disk srclerindeki hareketli paralar mil, manyetik diskler, okuyucu/yazc kafalar, kafalarn yerletirildii kollar ve kollara hareket veren sistemdir.

 • Verilerin yazld ksm ise disklerdir. Disklerin zerine yazlan verinin younluu sabit disklerin veri saklama kapasitesini performansn olumlu ynde etkiler.

 • Disklerin en nemli blmleri diski oluturan sert alt tabaka ve stteki manyetik tabakadr. Bu nemli tabaka iin retici firmalar sabit disk tasarmlarnda eitli materyaller kullanrlar.

 • Disk yzeyindeki przsz dz tabaka iin eski sabit disk srclerinde manyetik oksit kullanlrd. Manyetik oksit u an kullanlan ince manyetik film tabakasna gre daha kaln ve abuk bozulan bir tabakayd.

 • Gnmzde sya direnli ve daha ince disklerin yaplabilmesine imkan veren zellikleri asndan cam esasl diskler alminyum olanlara alternatif oluturuyor. Artk manyetik tabakasnn yerini filmsi ince manyetik tabakalar alm durumda.

 • Sabit disk srclerinin en hassas mekanizmalarndan birini kafalarn diski izmeden ok yakn biimde okuma ve yazma yapabilmesi tekil eder. Diskler mil zerinde yksek hzda dnmeye baladnda kaydrclarn altndan geen hava akm okutucu/yazc kafalarn disklere srtmeden havada asl kalmasn salarlar.

 • Disklerin zerindeki manyetik yzeye neredeyse deecek biimde duran okuyucu/yazc kafa ile manyetik yzey arasndaki mesafe gnmz sabit disk srclerinde 0.07 mmden bile daha azdr.

 • Kafalar disk zerinde okunacak yada yazlacak blgeye gtren ve ok hzl alan ksm ise Actuator adndaki ksmdr. Kafalar kaydrclara ve kaydrclar da kollara bal olmak zere birlikte Actuatora baldrlar.

 • Hoparlrlerdeki ses reten manyetik bobine ok benzer biimde alan Actuator adeta ses reten bir bobin kadar hzl biimde kafalar diskler zerinde ieri ve dar ynde hareket ettirir.

 • Hzla dnen diskler zerinde okuyucu/yazc kafalar, mantk yani kontrol nitesinden gelen sinyallere gre hareket ederler. Mantk nitesi yani elektronik ksm bilgisayarla sabit disk arasndaki veri alveriini ve hareketli paralarn kontrol grevini yrtr.

 • Hard diskin

  alma

  Prensipleri

 • Verilerimizi kalc olarak saklamak iin kullanlan bir saklama birimidir. Sabit disk dner bir mil zerine sralanm, metal veya plastikten yaplma ve zeri manyetik bir tabaka ile kapl plakalar ve bu plakalarn alt ve st ksmlarnda yerleen okuma/yazma kafalarndan oluur. Veriler sabit diskteki bu manyetik tabakalar zerine kaydedilir. Verilerin kaydedilmesinde mknatslanma mant kullanlr.

 • Mknatsn iki kutbu dijital olarak 1 ve 0 temsil eder. Verilerimiz bylece kk mknatslar halinde bu manyetik ortamlara yazlrlar. Bu manyetik tabakalarn st dairesel izgilerle rldr. Bunlara iz (track) denir. Sabit diskte birden fazla plakalar st ste dizilmitir.

 • Bu plakalarn hem alt hem de st tarafna bilgi yazlabilir. Her bir plaka zerinde altl-stl yerleen ve her birinin ortadaki mile uzakl ayn olan izlerin oluturduu gruba silindir ismi verilir. Sabit disk zerinde her bir yz bir kafa tarafndan okunmaktadr. Bu nedenle kafa ve yz ayn terime karlk gelir.

 • z yapsn pasta dilimi eklinde blnmesiyle oluan ve sabit disk zerinde adreslenebilir en kk alana denk gelen paraya ise sektr (Sector) ad verilir ve bir sektrn barndrabilecei veri miktar 512 byte uzunluundadr. Bu sektr, kafa ve izler sabit diskte verinin adreslenmesi iin kullanlrlar.

 • uan adreslemede kullanlan iki yntem vardr. Bunlardan ilki CHS olarak adlandrlan Cylinder-Head-Sector konumlarnn verilmesi ile 3 boyutlu olarak dosyann yerinin bulunmas ikincisi ise LBA (Logical Block Adressing mantksal ktk adreslemesi) ad verilen tek boyutlu adresleme yntemidir. Gnmzde kullanlan iki tip sabit disk arabirimi vardr. Bunlar IDE ve SCSIdir.

 • IDE

 • IDE (Integrated Drive Electronics) bilgisayarn anakartndaki veri yolu ile depolama aygtlar arasnda kullanlan standart bir elektronik arabirimdir. IDE IBMin 16 bitlik ISA yol sistemi tabanldr ama ayrca dier yol standartlarn kullanan yol sistemlerinde de kullanlabilir.

 • Gnmzde satlan birok bilgisayar IDEnin gelimi versiyonu olan EIDEyi (Enhanced IDE) kullanr. IDE kasm,1990da ANSI tarafndan bir standart olarak benimsendi. IDEnin ANSI ismi ATAdir (Advanced Technology Atachment). Normal artlar bir IDE arabirim ile iki tane sabit diskin altrlmas mmkndr: Ancak iki entegre denetleyicisinin birinci pozisyonda olmak istemesini engellemek gerekir.

 • Bunu yapmak iin srclerden biri ana src (Master Drive) dieri de baml src (Slave Drive)dr. Bu disk ilemlerinde ak bir hiyerari oluturur. IDEnin deenetleyici teknolojisinin artan isteklerine cevap vermekte yetersiz kalmas nedeni ile EIDEnin ortaya kmtr. IDE denetleyicisinin temel sorunu vard. 528 MB'lk depolama st snr vard. Yani 528 MBn stndeki diskler IDElerle kullanlamazlar.

 • En ok iki disk destei vard. Yalnzca iki disk kullanlabilmekte idi. Ve CD-ROM gibi evre birimlerine destek vermemekte idi. EIDE ile birlikte her bir disk iin 8.4 GBlk disk destei vardr. Gnmzde bu snr daha da ste ekilmitir. 128 GBa kadar diskler desteklenebilir. 4 tane IDE diski ve CD-ROM kullanlabilir. Bunun iin de IDE1 ve IDE2 olarak iki tane arabirim konnektr kullanlr. Birincil olana Primary ikincil olana da Secondary ismi verilir.

 • Bir konnektrde iki tane disk ve benzeri aygt kullanlabilir. Bunlar birbirinden Master ve slave olarak biribirinden ayrlr. Bylece bilgisayara taklan disk ve benzeri birimler Primary master, Primary Slave, Secondary Master ve Secondary Slave olarak isimlendirilir. Hiyerarik dznde aynen bu ekildedir. EIDElerle birlikte Ultra DMA kavram ile karlamaktayz. Ultra DMA bilgisayarn veriyi sabit diskten bilgisayarn veri yollar ile anabellee gndermede kullanlan bir protokoldr.

 • ULTRA DMA/33 protokol verileri ouma modunda ve 33.3 MBps (Megabayt/saniye) hznda transfer eder. Bu bir nceki DMA arabiriminin iki kat kadar daha hzldr.Ultra DMA Sabit disk reticisi olan QUANTUM ve chipset reticisi olan INTEL tarafndan gelitirildi. Bilgisayarnzn Ultra DMAy desteklemesi demek bilgisayarnzn daha hzl almas, yeni uygulamalar daha hzl altrmas anlamna gelir. Ultra DMA 40 pinlik bir IDE arabirimi kablosu kullanr.

 • Ultra DMA/33den sonra Ultra DMA/66 kt. Ultra DMA/66 verilerin 66 MBps hznda iletilmesini salar. Bu bir nceki Ultra DMA moduna gre iki kat hzldr. Ultra DMA/66 80 pinlik IDE kablosu kullanlr. Ultra DMAnn ouma modunu destekledii sylenmiti. ouma modu verilerin normalinden daha hzl gnderildii bir veri gnderme kipidir. ouma kipini gerekletiren birok teknik bulunmaktadr.

 • Veri yolunda, rnein ouma modu, bir aygtn yolun kontroln ele almasn ve dier aygtlarn bunu kesmemesini salayarak gerekletirilir. RAMde ise ouma modu bir sonraki hafza birimi kendisine ihtiya duyulmadan getirilerek yaplr. Bu disk cachlerinde kullanlan tekniin aynsdr. Bylece veriler daha hzl iletilirler. Btn ouma modlarnn sahip olduu bir karakteristik geici ve glendirilemeyen olmasdr. Snrl zaman dilimlerinde ve zel artlarda normalden daha hzl veri transferi salarlar.

 • Serial ATA

 • Serial ATA, masast bilgisayarlardaki, baz sunuculardaki ve aa bal depolama cihazlarndaki paralel ATA fiziksel depolama arabiriminin evrimlemi hali olarak dnlebilir.

 • Spesifikasyon daha ince, daha esnek kablolarn ve daha az ine saylarnn kullanlmasna olanak veriyor. Bu da bilgisayar reticilerinin sistemlerini ynlendirmesi ve kurulmas kolay kablolarla tasarlamalarn salyor. Bununla birlikte u an kullanlan Paralel ATA teknolojisinden daha kolay, daha esnek anakart ynlendirmesini de olas klyor.

 • Serial ATA II ile daha da gelitirilecek olan teknoloji nmzdeki yllarn bilgisayarlarnn ihtiya duyduu depolama arabirimlerini salamaya aday.Serial ATA alma Grubu u anda silikon tasarm, kablo/konektr, depolama gibi konularda dnya lideri olan 80'den fazla ye ile olduka gl bir konumda bulunuyor.

 • FAT

 • File Allocation Table Trkeye evirmek gerekir ise Dosya Atama Tablosu.Bu sistemde partisyon herbiri belli miktarda sektr ieren cluster isimli paralara ayrlr. Ve hangi dosyalarn bu cluster paralarndan hangilerine yerletii, hangi cluster paralarnn bo, hangilerinin dolu olduu gibi bilgiler FAT zerine yazlr. letim sistemi de herhangi bir dosyaya eriim yapmak istediinde dosyay bulmak iin FAT zerine yazlan bu bilgilerden faydalanr. Her ihtimale kar sabit disk zerinde bir kopyas bulundurulur.

 • FAT16

 • DOS, Windows3.1 ve OSR2 srm ncesi Windows95in kulland dosya sistemidir. Eski bir dosya sistemi olduu iin birtakm dezavantajlar ve eksiklikleri vardr. Bunlardan bir tanesi kk dizinin (root) snrlandrlm olmasdr. FAT16 sisteminde altaki primary partisyona ait root dizini, FAT tablosu ve boot sektr cluster iinde yer almazlar ve says belli olan sral sektrlerde tutulurlar.

 • Bu saynn belli olmas kk dizinine yaplacak eklentilerin belli bir snr olmas sonucunu dourur. Ksacas altdizin istenildii kadar uzatlabi