of 22 /22
Are ca scop: Cunoaşterea reciprocă a elevilor, a activităţilor acestora; Transferul de bune practici. Propune: Vizitarea şcolii partenere; Realizarea unor activităţi comune care să stimuleze interesul pentru studiul fizicii, prin cunoaşterea multiplelor aplicaţii ale acesteia în viaţa de zi cu zi; Educaţia ecologică; Asigurarea unui contact permanent între profesorii de fizică din cele două colegii. GRUP ŢINTĂ: Elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 18ani, din C.M.L.,,Ştefan cel Mare”si C.N.,,Dragoş Vodă” ACŢIUNI: Schimb de materiale cu lucrările elevilor, prin intermediul internetului, prin e-mail; Concursuri de creaţie plastică, de compuneri redactate in Word, de materiale in format informatic create in Pp sau tematică stabilită de comun acord. Schimb de materiale Pp-uri educative care transmit un mesaj moral , util in formarea morala a elevilor (un mesaj care este uşor de perceput datorita formei de prezentare atractive, pe calculator, cu imagine, sunet, fond muzical). Vizionarea, de către elevi, a acestor materiale. Schimb de materiale "pp"-uri educative care transmit informaţii de specialitate. Detectarea indicelui de radioactivitate sau de poluare sonoră în localitatea noastră. COORDONATORII PROIECTULUI: Profesorii de fizică din cele doua colegii.

Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

 • Upload
  adli

 • View
  34

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PARTENERIAT COLEGIUL MILITAR LICEAL,,STEFAN CEL MARE'' - COLEGIUL NATIONAL ,,DRAGOS VODA'' CAMPULUNG MOLDOVENESC. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Page 1: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

 Are ca scop:

Cunoaşterea reciprocă a elevilor, a activităţilor acestora;

Transferul de bune practici.   Propune: Vizitarea şcolii partenere; Realizarea unor activităţi comune care

să stimuleze interesul pentru studiul fizicii, prin cunoaşterea multiplelor aplicaţii ale acesteia în viaţa de zi cu zi;

Educaţia ecologică; Asigurarea unui contact permanent

între profesorii de fizică din cele două colegii.

GRUP ŢINTĂ: Elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 18ani, din C.M.L.,,Ştefan cel Mare”si C.N.,,Dragoş

Vodă” ACŢIUNI:

Schimb de materiale cu lucrările elevilor, prin intermediul internetului, prin e-mail;

Concursuri de creaţie plastică, de compuneri redactate in Word, de materiale in format informatic create in Pp sau tematică stabilită de comun acord.

Schimb de materiale Pp-uri educative care transmit un mesaj moral , util in formarea morala a elevilor (un mesaj care este uşor de perceput datorita formei de prezentare atractive, pe calculator, cu imagine, sunet, fond muzical). Vizionarea, de către elevi, a acestor materiale.

Schimb de materiale "pp"-uri educative care transmit informaţii de specialitate.

Detectarea indicelui de radioactivitate sau de poluare sonoră în localitatea noastră.

COORDONATORII PROIECTULUI:Profesorii de fizică din cele doua colegii.

Page 2: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!
Page 3: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Colegiul Militar Liceal ”Stefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

Parteneri:Primăria Câmpulung Moldovenesc

Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă” Câmpulung MoldovenescFacultatea de Știinţa şi Ingineria Mediului din Cluj Napoca

Proiect şcolar de mediu

Realizatori: Ciobanu Ioan /CN Coordonatori: prof. Gulii Catalina Reabschi Alexandra /CN prof. Bordeianu Cristian Avram Dan / CML prof. Ciobanu Adina Taran Alexandru /CML

Page 4: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Teama de radiaţii, după dezastrul nuclear de la centrala Fukushima din Japonia, a cuprins şi România.

Mulţi oameni sunt interesaţi despre modul în care se pot proteja de radiaţii, deşi ştim că în fiecare zi suntem expuşi acestora.

Page 5: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea de faţă se constituie ca o sinteză a unor date cantitative şi calitative, pe baza cărora se încearcă conştientizarea oamenilor asupra pericolului pe care îl reprezintă radiaţiile, precum şi determinarea nivelului de poluare radioactivă a zonei în care trăim.

Page 6: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Obiective  Stabilirea gradului de poluare radioactivă a aerului, solurilor şi a

apei; Stabilirea nivelului radiaţiilor electromagnetice în zonă; Eliminarea în timp a surselor posibile de iradiere; Identificarea unor metode pentru a îmbunătăţi calitatea aerului,

apei şi solurilor din regiune; Sensibilizarea autorităţilor în ceea ce priveşte riscurile la care

este expusă populaţia din zona municipiului Câmpulung Moldovenesc;

Prevenirea cetăţenilor, asupra pericolului radiaţiilor la care sunt expuşi şi a consecinţelor posibile;

Prezentarea modului în care ne putem proteja de diferite tipuri de radiaţii;

Identificarea resurselor financiare pentru aplicarea măsurilor propuse.

 

Page 7: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Radiațiile diferă și ne afectează în orice moment. De exemplu, când călătorim cu avionul luăm contact cu radiațiile emanate de scannerele de la aeroport, radiațiile cosmice, semnalul de la aparatul radio și de la telefoanele mobile etc.

Radiațiile pot proveni din cele mai neașteptate locuri, astfel corpul uman poate absorbi o doză mult mai mare de radiații dacă se află zilnic în apropierea Tv-ului, decât dacă am locui într-o zonă apropiată unei centrale nucleare în funcțiune.

Page 8: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Principalele surse de radiaţii nocive pentru sănătatea umană

Cele mai puternice radiaţii patogene ce acționează asupra omului, conducând la distrugerea câmpurilor fizice fine (CFF) ale acestuia, cu urmări foarte grave sunt:

Radiaţiile electromagneticeRadiaţiile cosmiceRadiaţiile nucleare

Page 9: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Spectrul radiaţiilor electromagnetice este împărţit după criteriul lungimii de undă în câteva domenii, de la frecvenţele joase spre cele înalte:

• radiaţii (unde) radio;• microunde;• radiaţii infraroşii;• radiaţii luminoase;• radiaţii ultraviolete;• radiaţii X (Röntgen);• radiaţii "γ" (gamma - literă greacă).

Radiațiile electromagnetice

Undele electromagnetice sau radiaţia electromagnetică sunt fenomene fizice care constau dintr-un câmp electric şi unul magnetic în acelaşi spaţiu, care oscilează şi se generează reciproc pe măsură ce se propagă.

Page 10: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Radiaţia cosmică, numită şi „radiaţie cosmică de fond”, este radiaţia de natură corpusculară provenită direct din spaţiul

 cosmic („radiaţie cosmică primară”) sau din interacţiunile acesteia cu particulele din atmosferă („radiaţie cosmică secundară”).

Radiaţia cosmică străbate atmosfera Pământului şi ajunge la suprafaţa sa. Intensitatea ei variază mult cu altitudinea.

Radiaţiile nucleare

Radiaţiile nucleare reprezintă particule de mare viteză (alfa, beta) şi unde electromagnetice (gamma) emise de către nuclee radioactive instabile.

Page 11: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Efecte somatice Efecte somatice - apar la nivelul celulelor somatice şi acţionează asupra fiziologiei individului expus. Leziunile somatice apar în timpul vieţii individului iradiat şi pot fi imediate sau tardive.

Efecte geneticeEfecte geneticeApar în urma modificării celulelor germinale.

Ele constau în mutaţii letale sau subletale la descendeţi, datorită unor efecte imediate ale radiaţiilor, cum ar fi: alterarea cromozomilor; alterarea chimică a codului genetic.

Gravitatea acestor efecte este amplificată prin transmiterea lor la descendenţi ceea ce este posibil chiar şi la doze foarte mici.

Page 12: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Surse de iradiere Procente (100%)

Medicină nucleară 3%

Radiografii 11%

Radiaţii terestre 8%

Radiaţia cosmică 8%

Radon 55%

Alimente 3%

Radiatii interne 11%

Altele 1%

În tabel sunt reprezentate ponderile diferitelor surse de iradiere pentru om, în condiţii terestre obişnuite.

Page 13: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

MATERIALE ŞI METODE1. Determinarea concentraţiei de radon din apele subterane - zona Câmpulung Moldovenesc.

Activitatea minieră (expoloatarea uraniului) din vecinătatea municipiului influenţează în mod negativ calitatea mediului din regiune, iar pentru a evidenţia acest lucru am ales pentru studiu zona Câmpulung Moldovenesc - Fundu Moldovei .

Page 14: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Au fost recoltate probe pentru determinarea concentraţiei de radon din apele subterane şi de suprafaţă. La recoltarea acestora a participat echipa de proiect. Probele luate au fost transportate şi măsurate în laboratoarele Facultății de Ştiinţa Mediului, a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, într-un interval de 24 h de la recoltare.

Apele au fost analizate prin metoda de măsurare a radonului în apă, folosind Celula Lucas. În urma măsurătorilor s-a înregistrat o concentrație medie a radonului de M=9,89 Bq/l, concentraţia minimă Min.= 6,26 Bq/l și maximă Max.=22,48 Bq/l.

Page 15: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

7,26,26

7,56

11,8410,3

7,16

11,5611,98

6,126,98

20,12

22,48

11,8910,67

9,41

0

5

10

15

20

25Bq/l

nr. de probe

Concentratia radonului in ape - zona Campulungului

Page 16: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

2. Determinarea concentraţiei de radon din aer – zona Câmpulung Moldovenesc 

În vederea măsurării radonului din aer, detectorul de impulsuri RADIM 2P, a fost amplasat în subsolul C.N. ,,Dragos Voda” şi a înregistrat timp de 2h.  

În urma măsurătorii, a fost înregistrată o concentraţie medie de 11,49 Bq/l 12 Bq/l valoarea normală.

Page 17: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

3. Determinarea nivelului radiaţiilor electromagnetice - zona Câmpulung Moldovenesc

În vederea stabilirii fluxului radiaţiilor electromagmetice, produs de diferite surse am efectuat măsurători în localităţile Fundu Moldovei şi Câmpulung Moldovenesc, utilizând un multitester-adaptat GMH 3330.

Media obţinută în urma măsurătorilor este zona4,9Wb. min3,8Wb şi max5,3Wb.

Valorile minime au fost observate în zone cu puţine surse de radiații, iar valorile maxime în apropierea antenelor parabolice, TIR-urilor cu staţii de emisie recepţie şi în apropierea antenelor de telefonie mobilă.

Page 18: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Concluzii: Zona cercetată nu prezintă un pericol major, măsurătorile radiometrice indicând

o concentraţie a radonului de 11,5 Bq/l în aer şi 9,89 Bq/l în apă, valoare ce se situează în limitele admise.

Valoarea medie a fluxului electromagnetic al zonei zonă4,9Wb este mai mare decât media obţinută pentru localitatea Cluj Napoca Cluj3,9Wb, însă valoarea se află în limitele admise, deci nu prezintă factor de risc pentru populaţie.

Rezultatele obţinute prin activităţile derulate demonstrează că radiaţiile există şi vor exista, însă ţinându-le sub control, nu ne vor influenţa negativ evoluţia.

Soluţii propuse: Monitorizarea periodică a zonei privind nivelul radiaţiilor şi publicarea

rezultatelor în mass-media locală. Realizarea şi publicarea unui ghid privind protecţia împotriva radonului şi a altor

tipuri de radiaţii. Informarea corectă a populaţiei asupra factorilor de poluare radioactivă. Plantarea unor copaci, respectiv brad şi foioase, care reduc radiaţiile de anumite

frecvenţe. Atragerea de sponsori în vederea organizării unei activităţi de conştientizare a

populaţiei privind educaţia ecologică.

Page 19: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Cum ne protejăm de radiaţiile solare!Cum ne protejăm de radiaţiile solare! Evităm expunerea la soare în orele amiezii; Folosim creme cu factor de protecţie solară -FPS adecvat; Persoanele care prezintă alunițe ar trebui să evite expunerea la soare; Folosirea ochelarilor de soare cu protectie Uv şi îmbrăcăminte adecvată ; Respectarea atenționărilor făcute de institutele de specialitate cu privire

la exploziile solare şi nivelul radiaţiilor

Cum ne protejCum ne protejăăm de radiam de radiaţţiile electromagneticeiile electromagnetice Evităm pe cât posibil convorbirile lungi la telefon. Pentru femeile gravide, bebeluși, copii este recomandat să se evite

preparea alimentelor în cuptorul cu microunde; Evităm să dormim cu telefonul la cap; Decuplăm de la reţea aparatele electrice pe timpul nopţii; Folosim dispozitive speciale, omologate, pentru absorbţia radiaţiei

electromagnetice.

Cum ne protejăm de radiaţiile nucleare!Cum ne protejăm de radiaţiile nucleare!

Informarea populaţiei privind nivelul radiaţiilor, pericolul la care sunt expuşi şi respectarea măsurilor ce se impun.

În funcţie de tipul stării de urgenţă autorităţile locale vor activa planul de intervenţie în caz accident nuclear. Măsurile de protecţie care se întreprind în asemenea situaţii sunt: adăpostirea, evacuarea si administrarea de iodură de potasiu.

Page 20: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

  Mediul înconjurător descrie cel mai bine gradul de civilizaţie al societăţii în care trăim. Prin urmare, a face un bine naturii, înseamnă a face un bine societăţii şi indivizilor ei. Să trăim în armonie cu natura, e greu dar nu imposibil de realizat. Să fim conştienţi de datoria noastră morală de a păstra un mediu curat şi sănătos. Să ajutăm regiunile “bolnave” să redevină ce au fost cândva. Să lăsăm generaţiilor viitoare drept moştenire, nu moartea, ci viaţa. Viitorul omenirii depinde de noi şi nouă ne pasă!

Page 21: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!
Page 22: Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca p arteneri!

Bibliografie• K.N. MUHIN - Fizica nucleara experimentala

•   C. COSMA, T. JURCUT - Radonul si mediul inconjurator

•  C. COSMA , S.MORCOVESCU - Radonul in apele subterane din zonele turistice ale Romaniei.

•  http://www.google.ro/ 

• http://www.energienucleara.go.ro/cap_05.html

•  http://www.suite101.com/  

• http://www.neha-nrpp.org/Canada_Measurement.html

• http://www.epa.gov/radon/radontest.html

Mulţumim sponsorilor si partenerilor noştri S.C. EUROPANDA S.R.L. S.C. MAXITRANS S.R.L. S.C. VELFARM S.R.L. S.C. AKTIS S.R.L Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din Cluj Napoca Primăria Câmpulung Moldovenesc Conducerea Colegiului Militar Liceal ”Stefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc Conducerea Colegiului Naţional ”Dragoş Vodă” Câmpulung MoldovenescPentru informatii suplimentare, contactati-ne pe urmatoarele email-uri:• Prof. Adina Ciobanu – a[email protected]• Elev Reabschi Alexandra – [email protected]