S1: Hvordan vejleder vi bedst sociale iv£¦rks£¦ttere? Hvad er s£¦rlige sociale og samfundsgavnlige form£¥l:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of S1: Hvordan vejleder vi bedst sociale iv£¦rks£¦ttere? Hvad er...

 • 17-09-2018

  1

  Session 1: Hvordan vejleder vi bedst sociale iværksættere?

  Kurt Ladefoged Nielsen – Erhvervshus Nord Peter Mortensen – VÆKST Jammerbugt / Jammerbugt Kommune

  2018

  Socialøkonomiske virksomheder

  Det kommer vi rundt om: • Definition

  • Det sociale formål

  • Registreringsordningen

  • Typer af virksomheder

  • Vejledning og rådgivning af socialøkonomiske virksomheder

  • Udfordringer

  • Deres rolle i beskæftigelsesindsatsen

  • Konkurrenceforvridning

  • Socialøkonomiske forretningsmodeller

  • Redskaber til rådgivning af sociale iværksættere

  • Hvor kan uddannelsessektoren spille ind

 • 17-09-2018

  2

  Socialøkonomiske virksomheder

  Definition:

  Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.

  OBS!

  Socialøkonomiske virksomheder

  Hvad er særlige sociale og samfundsgavnlige formål:

  • Arbejdspladser for udsatte f.eks.

  • Førtidspensionister / udviklingshæmmede

  • Fleksjobbere

  • Arbejdstræning for kontanthjælpsmodtagere

  • Miljø

  • Genanvendelse / up-cycling af affald og restprodukter

  • Cirkulære forretningsmodeller

  • Støtte til almennyttige formål • Ulandsbistand etc.

 • 17-09-2018

  3

  Socialøkonomiske virksomheder

  Socialøkonomiske virksomheder

  Selskabsformer:

  • A/S eller ApS

  • Erhvervsdrivende fond

  • Forening

  • A.M.B.A

  • Selvejende institution

  • Etc.

  En socialøkonomisk virksomhed kan ikke være en enkeltmandsvirksomhed eller en virksomhed etableret ved sameje

 • 17-09-2018

  4

  Registreringsordningen

  En virksomhed kan lade sig registrere som socialøkonomisk virksomhed

  Registreringsordningen

  En registreret socialøkonomisk virksomhed skal leve op til fem kriterier:

  • Socialt formål

  • Væsentlig erhvervsdrift

  • Uafhængighed af det offentlige

  • Inddragende og ansvarlig ledelse

  • Social overskudshåndtering

  Registrering foregår ved indberetning på virk.dk

 • 17-09-2018

  5

  Registreringsordningen

  De fem kriterier skal dokumenteres ved registrering

  Årsrapport skal aflægges jfr. årsregnskabsloven samt: - Dokumentation for vederlag til ledelse

  - Dokumentation for overskuddets anvendelse

  - Aftaler med nærtstående parter

  - Dokumentation for opfyldelse af det sociale formål

 • 17-09-2018

  6

  Snak ved bordene…

  Hvilke oplevelser har I haft med socialøkonomiske virksomheder og iværksættere?

  Nævn de tre primære oplevelser / udfordringer

  ? !

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Hvem er de?

  • Eksisterende socialøkonomiske virksomheder der skalerer

 • 17-09-2018

  7

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Hvem er de?

  • Eksisterende socialøkonomiske virksomheder der skalerer

  • Virksomhedsledere der starter en soc.øk. virksomhed

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Hvem er de?

  • Eksisterende socialøkonomiske virksomheder der skalerer

  • Virksomhedsledere der starter en soc.øk. virksomhed

  • ”Reborn socials”

 • 17-09-2018

  8

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Hvem er de?

  • Eksisterende socialøkonomiske virksomheder der skalerer

  • Virksomhedsledere der starter en soc.øk. virksomhed

  • ”Reborn socials”

  • Sociale iværksættere

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Hvem er de?

  • Eksisterende socialøkonomiske virksomheder der skalerer

  • Virksomhedsledere der starter en soc.øk. virksomhed

  • ”Reborn socials”

  • Sociale iværksættere

  • Opholdssteder, private beskæftigelsesaktører m.v.

 • 17-09-2018

  9

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Hvordan tjener de penge?

  • Produktion og salg af varer

  • Serviceydelser

  • Salg af sociale- beskæftigelsesrettede ydelser til kommunerne

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Hvor møder vi dem?

  • Eksisterende socialøkonomiske virksomheder der skalerer

  • Virksomhedsledere der starter en soc.øk. virksomhed

  • ”Reborn socials”

  • Sociale iværksættere

  • Opholdssteder, private beskæftigelsesaktører m.v.

 • 17-09-2018

  10

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

 • 17-09-2018

  11

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Salg af sociale ydelser til kommuner

  Produktion og salg af varer m.v.

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  DO GOOD..!

  DO BUSINESS..!

 • 17-09-2018

  12

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  DO GOOD..!

  DO BUSINESS..!

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Samspil med social- og beskæftigelsesområdet

  -Hvad er gevinsten for Jobcentret?

  • Arbejdstræning for udsatte ledige i et skærmet miljø

  • En rigtig arbejdsplads – ikke et aktiveringsforløb eller beskæftigelsesprojekt

  • Kan være velegnet til fleksjobbere

 • 17-09-2018

  13

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Samspil med social- og beskæftigelsesområdet

  • Beskyttet beskæftigelse for førtidspensionister • Kommunale beskyttede værksteder • Eksterne leverandører

  • Arbejdstræningsforløb for udsatte ledige • Vejledning og opkvalificering

  • Virksomhedspraktik • Oplæring i en virksomhed, mulighed for mentorstøtte • Suppleres evt. med løntimer

  • Fleksjob • Job på nedsat tid

  Vejledning og rådgivning af sociale iværksættere

  Hvad med konkurrenceforvridning?

  • Soc.øk. virksomheder der har støttet / ulønnet arbejdskraft er sidestillet med kommunale beskæftigelsesprojekter

  • Lovgivningen er klokkeklar • Al salg fra virksomheden skal ske på markedsvilkår • Særlig model for kalkulation og prisfastsættelse

  • Tvister / anklager om konkurrenceforvridning afgøres af det lokale jobcenter

  • Afgørelsen kan prøves i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der træffer endelig afgørelse

  https://www.tv2nord.dk/artikel/social-oekonomisk-virksomhed-beskyldt-vaere-billig

 • 17-09-2018

  14

  Snak ved bordene…

  Diskutér forretningsmodeller der er velegnet til socialøkonomisk virksomhed

  Ser I nogle risici for konkurrenceforvridning?

  ? !

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

  Catering / cafédrift • Kan træne og uddanne medarbejdere

  til f.eks. turistsektoren

  • Mulighed for CSR partnerskaber / B2B med traditionelle virksomheder

  • Kantineordninger / mødeservice

 • 17-09-2018

  15

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

  Pakke- og montageopgaver • Mulighed for CSR partnerskaber / B2B

  med traditionelle virksomheder

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

  Gartneri og landbrug

 • 17-09-2018

  16

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

  Cirkulære forretningsmodeller • Genanvendelse og re-forarbejdning af

  restprodukter fra industri og håndværkere

  • Affaldssortering og up-cycling

  • B2B aftaler om affaldsminimering

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

 • 17-09-2018

  17

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

 • 17-09-2018

  18

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

 • 17-09-2018

  19

  Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller

  Redskaber til social forretningsudvikling

  Hvad skal der til

  Tålmodighed

  Ændring i mindset – der skal tjenes penge

  https://www.facebook.com/SEPNORD/videos/318960192199890/

 • 17-09-2018

  20

  Redskaber til social forretningsudvikling

  Uddannelsessektoren

  Behov for opkvalificering

  • Forretningsforståelse

  • Salg / afsætning

  • Forstå beskæftigelsessystemet

  Redskaber til social forretningsudvikling

 • 17-09-2018

  21

  Redskaber til social forretningsudvikling

  Redskaber til social forretningsudvikling

 • 17-09-2018

  22

  Redskaber til social forretningsudvikling

  25 Vækstark målrettet socialøkonomiske virksomheder

  Mere viden?

  Temamøde for rådgivere 8. oktober:

  • Pandrup - VÆKST Jammerbugt • Frederikshavn - Erhvervshus Nord • Aalborg - Business Aalb