Ruska avijacija

  • Upload
    jowetas

  • View
    444

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Nebeska peta generacija 15.08.2009 Do 2015. ruska vojna avijacija imae u svom sastavu, osim modernizovanih aviona etvrte generacije, i najnoviju, petu generaciju lovaca. Komandant avijacije general-pukovnik Aleksandar Zelin najavljuje skori poetak ispitivanja novog ruskog nebeskog aduta. Avion pete generacije imae znatno vee manevarske sposobnosti, veoma visok stepen kompjuterizacije, tee e ga registrovati protivniki radari, a moi e da gaa protivnike mete iz svih uglova. General Zelin tvrdi da e novi avion moi da polee i slee sa piste koja je dugaka samo 400 metara. U Moskvi je ranije ve saopteno da e avion pete generacije praviti konstruktori kompanije Suhoj, a proizvodie se u fabrici u Komsomolsku na Amuru, na krajnjem Dalekom istoku Rusije. Nije tajna da je projekat vredan na desetine milijardi dolara. Novi avion, koji jo nije dobio naziv, bie ak pet puta superiorniji od danas aktuelnih lovaca etvrte generacije. To je vienamenska letelica, koja treba da obezbedi nadmonost u vazduhu, da unitava ciljeve na zemlji i na vodi. On je odgovor na amerike lovce pete generacije, F-35. Komandant ruske avijacije general Zelin kazao je da se takoe radi i na projektu stratosfernog pijunskog aviona, koji e leteti na visinama gde nee moi da ga obori nijedan raketni sistem. - U blioj budunosti, zameniemo postojee izviake avione, umesto kojih e piloti dobiti najsavremenije letelice, na kojima e moi efikasno da lete u dubini neprijateljske teritorije - kazao je on. Rusko vojno rukovodstvo ve je najavilo da e do 2020. godine biti zamenjeni svi sadanji avioni i helikopteri. Istovremeno se modernizuju postojei avioni koji jo mogu da se koriste, i postepeno uvode sasvim novi. Tako se sada modernizuje bombarder SU-24, ali se dobijaju i tek proizvedeni SU-34. Poinje i modernizacija helikoptera MI-24PN, ali se uvode i MI-28N. Modernizovani avioni SU-25, zatim SU-27, Mig-29 i Mig-31, dobili su nove karakteristike, koje ih ine jo ubojitijima. Primera radi, dobro poznati jurinik SU-25 modernizovan je najsavremenijom kompjuterskom opremom. Znatno su poboljani i teki bombarderi Tu-160, Tu-95 i Tu-22MZ. Komandant ruske avijacije kategoriki tvrdi da se tako poveava njihova efikasnost najmanje dva do tri puta. Ruski eksperti objanjavaju ta zapravo modernizacija znai. - Primera radi, unapreeni lovac-presreta Mig-31 je poveao bojevu efektivnost nekoliko puta. Moi e da gaa voenim raketama vazduh-vazduh na daljini do 200 kilometara. Te nemaju premca u svetu. Moe da gaa i avione sa umanjenim radarskim odbleskom (stelt), kao i najnovije nadzvune letilice - tvrdi doktor tehnikih nauka

Jurij Baliko. - Modernizovani Mig-31 orijentie se i uz pomo satelitske navigacije. I kad je bio proizveden, pre 25 godina, ovaj avion bio je vrlo moan, jer je svojim radarom mogao da registruje vazduhoplove udaljene 200 kilometara. Istovremeno je mogao da prati deset ciljeva, a da gaa etiri. Modernizovan, bie strah i trepet u vazduhu. Grupa od etiri Miga-31 moe da kontrolie prostor dubine 900 kilometara. U elji da to vie bude samostalna, Rusija je prenela proizvodnju transportnog aviona IL-76 iz Takenta, prestonice Uzbekistzana, u svoj grad Uljanovsk. Tako e ova fabrika proizvoditi modernizovane IL-76MF i ogromne AN-124-100 Ruslan. "Dugme" uva od agresora Nedavno je generalu Zelinu bilo postavljeno i pitanje - moe li u blioj budunosti otpoeti rat protiv Rusije? On je odgovorio - negativno: - Sve dok mi imamo ozbiljno dugme, koje moe da aktivira strateke atomske snage za odgovor dravama-agresorima, ne isplatiti im se da napadnu Rusiju. General Zelin ne iskljuuje eventualnu mogunost lokalnih ratova, u regionima gde postoje teritorijalne pretenzije nekih zemalja. Koliko je novo - bolje Znaaj modernizacije letilica odlino ilustruju rei direktora Centra za analize strategija i tehnogija Ruslana Puhova, koji podsea da je Pakistan imao amerike avione F-16 u vreme kada su sovjetske trupe ule u Avganistan. U to vreme, sovjetski piloti jo nisu imali MiG-29 i Su-27, pa su koristili avione tree generacije, a Pakistan je ve imao etvrtu generaciju amerikih lovaca. Zato su sa F-16 i mogli da lako obore generala Aleksandra Ruckoja u Su-25, kada je grekom preao na pakistansko nebo. Izvor: Veernje Novosti

Proteklih godina, uprkos tekoj ekonomskoj krizi u Rusiji, Suhoj i MAPO-MiG nastavljaju svoj rad na programu MFI (vienamenski frontovski lovac), koji je zapoet u drugoj polovini 80-tih godina, jo u vreme SSSR-a, kao odgovor na ameriki program ATF (za koji su kandidati bili YF-22 i YF-23, izabran je F-22 i kasnije je dobio naziv "Raptor"). MFI je poeo razvoj kao supersonini borbeni avion pete generacije. Avion ima i supermanevarske sposobnosti, uglavnom zbog napredne aerodinamike, a dobrim delom zahvaljujui snanim dvostrujnim motorima Sojuz R-79M ili Saturn LJuljka AL-37FU (a moda i AL-41F) sa vektorisanim potiskom, koji mu omoguavaju let u reimu krstarenja brzinama od 1.1-1.5 maha (superkrstarenje) i brzinu veu od 2000km/. Naoruanje koje se nalazi u unutranjosti trupa, izmeu ostalog ukljuuje i nove ruske rakete vazduhvazduh R-77M (NATO naziv AA-12 "Adder"), ruski ekvivalent AIM-120 AMRAAM, i nove rakete vazduh-vazduh izuzetno velikog dometa R-37 koje nose naziv Novator, ove rakete mogu da gaaju ciljeve na daljinama do 300km i visinama do 40000m, a lete brzinom od 6 M. Posle dvanaestogodinjeg rada na projektu, prikazana su dva uspena demonstraciona aviona, od kojih e posle dueg ispitivanja u serijsku proizvodnju ui samo jedan. Prikazani su S-37 "Berkut" (Carski orao) iz OKB-a (Opitno Konstrukcioni Biro) Suhoj, a iz MAPO MiG-a dolazi "Projekat 1.42". S-37 "Berkut"[/b]

S-37 Berkut (ne treba ga meati sa Su-37 koji je nastao u istom OKB-u, ali je izveden iz aviona Su-35) je prvi put poleteo 25. septembra 1997. godine. Avion S-37 ima originalnu aerodinamiku krila obrnute strele. Ovo nije novo reenje, najpoznatiji avion sa obrnutom strelom krila je ameriki X-29, kompanije Grumman, koji je bio testiran u vazduhoplovnoj bazi Edwards od 1984. Nastao iz prototipa S-32 (veoma slian X-29), S-37 je rezultat dvadesetogodinjeg zajednikog rada, OKB-a Suhoj i CAGI-ja na supersoninom avionu obrnute strele krila. Ova krila su na subsoninim (podzvunim) brzinama efikasna isto kao i krila normalne strele, ali su na transsoninim brzinama (0.8-1.3 maha) daleko efikasnija. Ovim se osigurava da ovakav avion bude superiorniji u manevarskoj borbi i da se na transsoninim brzinama povea njegova poprena stabilnost, ali sve to na raun izdrljivosti, jer krila obrnute strele moraju da izdre optereenje vee nego klasina krila. Kada se krila ojaaju, direktno se poveava njihova teina to za posledicu ima smanjenje mase ubojnih sredstava. Rusi su ovaj problem reili na taj nain to su izradili krilo od kompozitnih materijala, ime su reili veinu problema vezanih za vrstinu krila i dobili avion izuzetno velikih manevarskih sposobnosti koji uz sistem "Fly-By-Wire" postaje nedostian za zapadne konkurente. Manevarske osobine se dalje poveavaju ugradnjom motora sa vektorisanim potiskom (npr. AL-37FU), koji jo uvek nisu na raspolaganju za ugradnju. Obrnuta strela krila avionu omoguava i skraeno poletanje i sletanje (STOL karakteristike), naime krila obrnute strele na malim brzinama daju veu silu uzgona od krila normalne strele, ovim se direktno smanjuju koliina goriva potrebnog za poletanje i brzina sletanja aviona. Ova formula krila sa obrnutom strelom je testirana na maketi S-32 krajem 1988, u isto vreme u Suhoju je zapoet rad na S-37, koji je zavren 1994. godine. Zahvaljujui obrnutoj streli krila "Berkut" je dobio izuzetnu pokretljivost. Berkut, meutim, nije tehnoloki demonstrator. Avion jo nije dobio motore sa vektorisanim potiskom, a ima jedan broj delova (kokpit, stajni trap, izmenjeni trup...) sa serijskog Su-35. Koncept konstrukcije i forma aviona su novi. Tako, krila negativne strele (otprilike 1820) su, kao to je ve spomenuto, skoro cela (90%) izraena od kompozitnih materijala. Ispred krila se nalaze kanardi (duplo vee povrine nego kod Su-35), a iza krila klasian horizontalni rep, avion ima dva vertikalna stabilizatora, ista kao i kod svih aviona iz familije Su-27. Trup duine 22.6 m izveden je sa Su-35. Usisnici vazduha su postavljeni ispod strejkova malo iza kabine sa obe strane trupa. Presek usisnika je etvrtina kruga. Motori su na istom mestu kao i kod Su-35, s tim to su malo priblieni jedan drugom, a prostor dobijen smetanjem usisnika na bokove trupa je iskorien za prostor za naoruanje (kao kod F22 i JSF-a). Veliki kokpit je isti kao i kod Su-35. Pilot Berkuta ima odlian pregled svih 360, to je vrlo vano u vazdunim borbama. S-37 ima svu znaajnu avioniku, tako da se iza velikog radoma krije radar N011M i u jednoj od dve izboine ispod vertikalnih stabilizatora

nalazi se radar N012 za otkrivanje ciljeva koji se pribliavaju iz zadnje polusfere, isto kao i kod Su-37. Ispred kabine se nalazi optiki sistem za otkrivanje i praenje ciljeva sa integrisanim laserskim daljinomerom i IC tragaem. Sistem je povezan sa nianskim sistemom montiranim na pilotskoj kacigi (ovakav sistem se nalazi na svim avionima iz familije Su-27). Motori koji su trenutno ugraeni su "pozajmljeni" sa lovca MiG-31, a to su motori D30F-6M potiska od po 152.06kN sa naknadnim sagorevanjem i 93.19kN bez naknadnog sagorevanja. Ovi motori mogu da pokrenu S-37 do brzine od 2200km/. Serijski avioni e biti opremljeni motorima sa vektorisanim potiskom Saturn LJuljka AL-41F ili Sojuz R-79M koji e mu omoguiti da odnos snage i teine bude vei od 1.3. Avion ima mnogo vei procenat kompozita u konstrukciji od drugih aviona tipa Suhoj. Povrh toga objavljeno je i da su na njemu korieni novi apsorpcioni materijali koji su mu ERP smanjili na 10% normalne ERP koju bi imao da su korieni klasini materijali. "Crvena zvezda" je objavila da rusko vazduhoplovstvo u S-37 ne vidi prototip, ve serijski avion koji bi trebao da povea borbenu vrednost ruskog vazduhoplovstva. Suhoj S-37 "Berkut" Konstruktor: Suhoj Prvi let: 25. septembar 1997. Namena: vienamenski lovac pete generacije Pogonska grupa: dva motora Solovjev D-30F-6M potiska od po 93.19kN bez NS i 152.06kN sa DS (u eventualnoj serijskoj proizvodnji motori e biti zamenjeni novim motorima sa vektorisanim potiskom) Duina: 22.6m Raspon krila: 16.7m Masa praznog aviona: 15t Normalna poletna teina: 26t Max. masa na poletanju: 34t Masa ubojnih sredstava: N/N Max. brzina na visini: 2200km/h Praktini plafon: 18000m Dolet: 3300km

Rusko vazduhoplovstvo kupuje borbene avione Su-3409.Jul.2008, Izvor: Kurir

MOSKVA, 9. jula (Tanjug-Ekos) - Uprava ruskog vazduhoplovstva planira da potpie petogodinji ugovor o kupovini domaih borbenih aviona monih karakteristika tipa Su34, izjavio je komandant ruskih vazduholovnih snaga Aleksandar Zelin. On je na aerodromu ukovski, u blizini Moskve, rekao da e novim avionima biti opremljena dva puka ruskih vazduhoplovnih snaga, preneo je Itar-Tas.

The Russian Air Force (Russian: - c , transliteration: Voyenno-vozdushnye sily Rossii) is the air force of Russia. It is the second or third largest Air Force in the world, depending on whether aircraft or personnel numbers are compared with the People's Liberation Army Air Force.[2] It is currently under the command of Colonel General Aleksandr Zelin. The Russian Navy has its own air arm, the Russian Naval Aviation, which is the former Soviet Aviatsiya Voyenno Morskogo Flota ("Naval Aviation"), or AV-MF). In October 2004 the disbandment was announced of the 200th and 444th Bomber Aviation Regiments with Tupolev Tu-22M3, of the 28th, 159th, 790th, and 941st Fighter Aviation Regiments, of the 302nd and 959th Regiments equipped with Sukhoi Su-24, and of the 187th and 461st Assault Aviation Regiments with the Sukhoi Su-25.[8] These disbandments did not go ahead. The VVS continues to suffer from a lack of resources for pilot training. In the 1990s Russian pilots achieved approximately 10% of the flight hours of the United States Air Force. The 2007 edition of the IISS Military Balance listed pilots of tactical aviation flying 2025 hours a year, 61st Air Army pilots (former Military Transport Aviation), 60 hours a year, and Army Aviation under VVS control 55 hours a year.[9] During the 1990s the Sukhoi design bureau designed a replacement bomber aircraft, the T-60S, which now is being developed into the PAK DA. A further abortive design project was the MiG 1.42, which is now being developed into the Mikoyan LMFS . Currently, a fifth-generation fighter jet is being developed by a consortium of companies, including Mikoyan, Yakovlev and spearheaded by Sukhoi. The program has been named Perspektivnyy Aviatsionnyy Kompleks Frontovoy Aviatsii - PAK FA, which means

Future Air Complex for Tactical Air Forces. It is intended to replace the MiG-29 and Su27 in the Russian Air Force. General Colonel Alexander Zelin said on August 8, 2007 that Russia will soon start construction of a prototype fifth-generation fighter plane.[10] "At present, we have completed the development of technical documentation for the fifthgeneration fighter and passed it to the production plant, which will start construction in the near future," Colonel General Zelin said.[10] The Air Force commander also said that Russia would deploy advanced unmanned aerial vehicles (UAV) with flight range of up to 400 kilometers (250 miles) and flight duration of up to 12 hours by 2011.[10] The UAVs of both fixed- and rotary-wing types will perform a variety of tasks, including reconnaissance, attack, retransmission of radio signals and target designation, the general said.[10] Russia's air forces have 650 dedicated fighter jets in service, mainly of the Sukhoi and MiG variety. The most numerous type of aircraft is the MiG-31. The 291 MiG-29s have fallen into disrepair however and many of them suffer rust damage. 200 of these aircraft have been rated unsafe to fly. However the Russia Defense Ministry has already stated that it will upgrade and modify all Mig-29s that are obsolete making them combat ready[11] by 2012 when new aircraft such as the PAKFA are scheduled to enter service. The 16th Air Army will soon receive two regiments of the advanced Su-34 Fullback fighter-bombers in the near future.[12] General Belevitch said the 16th Air Army would also receive MiG-29SM Fulcrum fighters to replace outdated MiG-29s and modernized Su-25 Frogfoot close support aircraft, which showed outstanding performance during operations in Afghanistan, Chechnya and other "hot spots."[12] Russia resumed the Soviet-era practice of sending its bomber aircraft on long-range flights at a permanent basis in July and August 2007, after a 15-year unilateral suspension due to fuel costs and other economic difficulties after the collapse of the Soviet Union.[13] [14] Patrols towards the North Pole, the Atlantic and the Pacific Ocean were reinstated, bringing the planes often close to NATO territory, most recently flying over the Irish Sea, between the UK and Ireland.[15] General Mikhailov was succeed by General Colonel Aleksandr Zelin in 2007. In 2008 the Air Force lost a number of aircraft to Georgian anti-aircraft fire during the 2008 South Ossetian War. Warfare.ru indicates that in early 2009 the Air Force went through a major restructuring, in which air armies were succeeded by commands, and most air regiments becoming airbases.[16] However, Combat Aircraft, in a piece by Stefan Buttner in its AugustSeptember 2009 issue, presented the order of battle as being substantially unchanged, similar to the listing below.[17] Thus whether a reorganisation is yet to take place or has taken place remains unclear. On 5 June 2009, Russian Chief of the General Staff Nikolai Makarov said of the Russian Air Force that "They can run bombing missions only in daytime with the sun shining, but

they miss their targets anyway".[18] Maj. Gen. Pavel Androsov said that Russia's longrange bombers would be upgraded in 2009 with the aim of being able to hit within 20 meters of their targets.[19] Russia has officially Signed a Contract for 48 Su-35BM, 4 Su-30M2 and 12 Su-27SM's on August 18th at the MAKS-2009 air show.[20]

Aircraft InventoryNumbers In VersionsService Comments[23][24]

Aircraft Photo

OriginType Trainer Aircraft

Yakovlev Yak-130

Russia Training

Yak-130 4

62 ordered, first aircraft to be commissioned in 2009[25]

Fighter Aircraft Mikoyan MiG-35 Multi-Role Fighter MiG35D On offer,The MiG-35 is currently in development 449 (350 active + 52 training), 300+ Trueincluding 5 Sufigure 27SM[26] \ 281, unknown including 18 Su-27SM[27] \ 321[28]

Russia

Sukhoi Su-27

USSR

Air Superiority SuFighter 27SM

Sukhoi Su-30

USSR Strike Fighter Su-30M 12

12 in service [23]

Sukhoi Su-35

USSR

Air Superiority Su-35 Fighter

12 as of 2008

48 to be delivered by 2015 with first delivery in 2011. [3]

Mikoyan MiG-29

USSR

Multirole Fighter

MiG29SM

281

281[29]

Mikoyan MiG-31

USSR Interceptor

MiG31M

168

168 active, ~100 reserve[30] \ 188[28][31]

Bomber Aircraft Sukhoi Su-24 Tactical Bomber 400 Frontal Air Force;[32]

USSR

Su-24M 450

Sukhoi Su-25

Close Air USSR Support

Su25/Su25UB

Sukhoi Su-34

Russia Fighter-bomber Su-34

100 operational, 80 of them awaiting modernization ~220 to reach Su25SM level (~20 Su-25SM already modernized).[33] GS.org: 4[28] \ 2 on hand, plus 6 more in 2007[34] Differs by \ 2 on hand, source plus 7 more in now 10(?) 2007[35] \ 10, 58 to be delivered by 2012[36] 8 Tu-22M, 161+ 91 reserve/MR[37] 64 (37th Air Army), planned modernization of 35 to reach Tu-95MSM

Tupolev Tu-22M

USSR

Strategic bomber

Tu22M3

174

Tupolev Tu-95

USSR

Strategic bomber

Tu95MS

64

Tupolev Tu-160

USSR

Strategic bomber

Tu160M

16

16 (37th Air Army), planned modernization to reach Tu160M Planned modernization to reach Il76MF-90 18 to be delivered until 2015

Transport Aircraft Ilyushin Il-76 IL76MD

USSR Transport

119

Ilyushin Il-112

Russia Light TransportIl-112V 0

Antonov An-12

USSR Transport

An-12

Unknown

Antonov An-22

USSR Transport

An-22

21[38]

Antonov An-26

USSR Transport

An-26

30

9 An-26, 21 An-26B

Antonov An-124

USSR Transport Command Post

An-124 25

14 says IISS

Ilyushin Il-80 Tupolev Tu-214

Russia Command Post Il-80

4

Russia

Command Post Tu-214- 6(ordered 2 delivered[39] / VIP 100 ) Aerial refueling

Ilyushin Il-78

USSR

Refueling Tanker

IL-78

20

Reconnaissance Sukhoi Su-24 MikoyanGurevich MiG-25 USSR Reconnaissance Su24MR 415[40] Frontal Air Force

USSR Reconnaissance

MiG25RB

70[32]

Beriev A-50

AWACSBeriev USSR ReconnaissanceA-50 Attack Helicopter

16[41]

currently being modernized to A-50M standard Serial production cancelled in favour of Ka52.[42] Special Forces - 12 more to be purchased in 2009 [44] 240 Air Force All to be replaced within 2015 by Mi28s[45] 47 to be delivered by 2010 and 300 by 2015 [45]

Kamov Ka-50

USSR

Attack Helicopter

Ka-50

15 [42]

Kamov Ka-52

Attack Russia Helicopter

Ka-52

10[43]

Mil Mi24

USSR

Attack helicopter

Mi-24

260

Mil Mi28

Attack Russia Helicopter

Mi-28

43

Transport Helicopter

Mil Mi-8

USSR

Transport Helicopter

Mi-8

195

160 Air Force

Mil Mi26

USSR

Transport Helicopter

Mil Mi30 [46] 26

Kamov Ka-60

Russia

Transport Helicopter

Ka-60

7[47]

200 ordered