Click here to load reader

Rukun Iman Rukun Islam

  • View
    3.810

  • Download
    19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diolah dan ditambah beberapa perkara dari slide yang dishare di sini juga.:)

Text of Rukun Iman Rukun Islam

  • 1.http://1.bp.blogspot.com/-yQRz6vkwKt0/TcF8iRxyG-I/AAAAAAAAAJU/bH1xAC42Kyg/s1600/decor125.jpg

2. Rukun Iman adalah pemikiran yang mendasari Akidah Islamiah. 3. NO IMANAQIDAH1Hanya ada dalam Bukan Hanya Islam: IslamKapitalisme (Kufur)Sosialisme (Kufur)Islam (Sahih)2Bahasa yang dipakai Bahasa yang dipakai dalam Al-Quran dan oleh ulama ushuluddin Hadith 4. Secara bahasa:Secara syara: 5. Darimana Saya Untuk apa SayaAkan kemana saya berasal ?hidup ?setelah Mati ? Hubungan Penciptaan Hubungan PembangkitanManusia KehidupanAlam Semesta Manusia LahirManusia Mati Diatur manusia tanpa campur tangan tuhan ManusiaManusia diciptakankembali pada Tuhan TUHAN : PEMBUAT JAM TuhanKEHIDUPAN/NEGARA SEKULERISMEAGAMAPEMECAHAN KAPITALISMEBATIL/SALAH 6. Darimana Saya Untuk apa SayaAkan kemana saya berasal ?hidup ?setelah Mati ?KEBENDAAN MATERIAL KEBENDAAN(KEBENDAAN)AQIDAHNYA MATERIALISME (KEBENDAAN) AGAMA ADALAH CANDU BAGI MASYARAKATPEMECAHAN SOSIALME BATIL/SALAH 7. Darimana SayaUntuk apa SayaAkan kemana saya berasal ? hidup ? setelah Mati ? Hubungan Penciptaan Hubungan PembangkitanHubungan Hubungan Hisab AmalPerintah & LaranganManusia Kehidupan Manusia LahirAlam SemestaManusia Mati Manusia Manusia diciptakanHidup ibadahkembali pada Allah SWT kepada AllahAllah SWT SWTPEMECAHAN ISLAMBENAR/SAHIH 8. Rukun- Rukun ImanRukun-rukun iman ada enam: iaitu seperti disebutkandalam hadis, ketika Jibril bertanya kepada NabiMuhammad S.A.W. tentang iman. Nabi MuhammadS.A.W. menjawab: Kamu beriman kepada Allah,malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hariakhir dan beriman kepada ketentuan baik dan buruk-Nya." Muttafaqun alaih. 9. DalilNo.Iman kepada:Aqliy Naqliy1 Allah:* Kewujudan Allah* Sifat Allah 2 Malaikat3 Kitab-kitab:* Al-Quran dari Allah* Kitab-kitab lain4 Rasul-rasul:* Muhammad Rasulullah* Rasul-rasul lain5 Hari Kiamat 6 Qada - Qadar 10. Firman Allah SWT : Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orangyang rugi. 11. MUSLIMOrang yang tunduk dan patuh terhadapapa yang dibawa oleh Rasullah s.a.w . danmengerjakan segala yang diperintah danmeninggalkan segala yang dilarang tetapipada peringkat ini masih belum selamatIslamnya. 12. MUKMINOrang yang mempercayai dengan penuhkeyakinan terhadap apa yang dibawa olehRasulullah s.a.w. adalah benar datangnya dariAllah s.w.t. dan segala pengetahuan yangdiperolehi digunakan untuk menguatkan lagikeimanan yang ada dalam jiwanya. 13. Percaya Kepada AllahKita wajib percaya kepada Allah . Percaya kepada keesaannya . Wajib percaya tiada tuhanmelainkan Allah. Tiada pemulaan dan tiada akhir bagi Nya , tiada yang menyerupai Nya , Maha berkuasa ,Maha mendengar , Maha melihat dan Maha mengetahui segala yang berlaku baik yang kelihatan dan tersembunyi. Segala yang berlaku adalah diatas kehendak Allah; aturan yang terbaik dari Maha Penyayang dan Maha Bijaksana. 14. Percaya kepada malaikat Wajib percaya malaikat itu wujud . DijadikanTuhandaripada nur ( cahaya ) yang sentiasa bertasbih kepada tuhan dan tidak pernah mengingkarisuruhan dan larangan Allah. Malaikat itu tidakmakan dan tidak minum, tidak mengantuk dan tidaktidur, tidak juga ia berasa penat dan letih. 15. Malaikat sangat banyak bilangannya dan Allah sahaja yang tahu bilangansebenarnya. Dalam ilmu Tauhid, umat Islam diwajibkan mengenal 10 malaikatdan tugasan mereka. Iaitu : Malaikat Jibrail : Tugasnya membawa wahyu dari Allah Taala kepada Rasul-rasul dan Nabi-nabi. Malaikat Mikail : Tugasnya membawa rezeki dengan menumbuhkan tumbuh- tumbuhan, membiakkan haiwan, mengeluarkan hasil galian bumi. Malaikat Israfil : Tugasnya untuk meniup sangkakala ketika sampai masa kiamat iaitu bumi akan hancur dab sekali lagi ia meniup sangkakala itu ketika sampai masa manusia hidup semula dan keluar dari kubur untuk perhitungan di akhirat. Malaikat Izrail : Tugasnya ialah mengambil nyawa, iaitu mematikan apabila sudah sampai ajal, dan tugasnya mengambil nyawa tidak akan cepat sesaat dan tidak akan lewat sesaat. Malaikat Munkar : Tugasnya menyoal orang mati di alam kubur. Malaikat Nakir : Tugasnya menyoal orang mati di alam kubur. Malaikat Raqib : Tugasnya ialah menulis pahala bagi orang yang membuat kebaikan. Malaikat Atid : Tugasnya adalah untuk menulis dosa bagi orang yang membuat mungkar dan kejahatan. Malaikat Ridhwan : Tugasnya menjaga syurga. Malaikat Malik : Tugasnya menjaga neraka. 16. Percaya kepada Kitab-kitabnyawajib percaya bahawa tuhan menurunkan peraturan- peraturan dan perintah yang diberikan kepada rasul- rasulnya.segala peraturan ini dikumpulkan dijadikan kitab. Kitab ini adalah terkumpulnya segala suruhan dan larangan yang dikenakan kepada manusia. 17. Percaya kepada nabi dan rasulKita wajib percaya tuhan mengirimkan pesuruh dan utusan kepada manusia sebagai ketua ataupembimbing manusia ke arah jalan yang benar dan juga bertindak sebagai penyampai perintah dan larangantuhan. 18. BERIMAN KEPADA QADA & QADAR Kita wajib percaya bahawa segala sesuatu yang telahterjadi dan yang akan terjadi, semuanya itu, menurutapa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan Allah,sejak sebelumnya .Rencana sebelumnya itu Qadar atau Takdir bermaksudketetapan. Terlaksananya berupa kenyataan, dinamakan Qada bermaksud keputusan perbuatan(pelaksanaan 19. Karakter Benda ciptaanPerbuatanAllah ManusiaQadar(Takdir) Menguasai Manusia Manusia dipaksaDikuasai oleh manusiaManusia bebas memilih Qada (Keputusanperbuatan;TIDAK DIHISAB DIHISAB Perlaksanaan) Sabar Memilih sesuai Serahkan kepada hukum syaraAllah SWT Yang halal Bila ada pilihandiperhatikanberusaha mengubah maslahatnyayang burukmenjadibaikQadaQadarSelalu memilih yang terbaik sesuai hukum syara serta bertawakal 20. AQIDAH SAHIHAQIDAH AHLUS SUNNAHWAL JAMAAH 21. Hikmah kepada Diri :Hikmah kepadaHikmah kepada Keluarga: Masyarakat danNegara:Yakin kepada keesaan dan Membina keluarga yangAman dan bersatu padu.kekuasaan Allahbahagia.Subhanahu Wa Taala.Bertambah maju dan Perbuatan amar makrufdipandang tinggi.Mentaati perintah dandan nahi mungkar dapatmenjauhi larangan Allahdilaksanakan.Gejala sosial dapatSubhanahu Wa Taala.dibenteras. Allah Subhanahu Wa TaalaMendorong manusiamember rahmat danDiberkati Allah Subhanahumembuat kebaikan.keberkatan dalam keluarga. Wa TaalaBerakhlak terpuji. 22. Lemah Pertahanan imanKurang pengetahuan dan pendidikan agama Budaya taqlid buta Pengaruh Media massa Ibu bapa tidak memainkan peranan 23. RUKUN ISLAM 24. AGAMA SAMAWIISLAM NASRANI YAHUDI 25. ISLAM SEBAGAI AD-DIN..Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam Surah Ali-Imran : Ayat 19 26. RUKUN ISLAMMENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAHSOLAT LIMA WAKTU SEHARI SEMALAMMENUNAIKAN ZAKATPUASA DI BULAN RAMADHANMENUNAIKAN HAJI JIKA MAMPU 27. 3 Soalan Siapa MUSLIM? Kepada apa dan siapa MUSLIM perlu associate dirimereka?Kepada apa dan siapa MUSLIM perlu disassociate dirimereka? 28. Jawapannya padaSyahadatain (2 kalimah syahadah) 29. Syahadatain (2 kalimah syahadah)Aku naik saksi tiada ilaah yang berhak disembah melainkan AllahAku naik saksi bahawa Muhammad itu Pesuruh Allah 30. Dan di antara manusia ada yang berkata: Kami telah berimankepada Allah dan kepada hari akhirat; padahal merekasebenarnya tidak beriman. (8) Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyamemperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidakmenyedarinya. (9) Dalam hati mereka (golongan yang munafikitu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengansebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran). (10)( Surah Al-Baqarah : 8-10 ) 31. Iman dan Islam(words and actions) (perkataan dan perbuatan)Islam Rukun Islam Iman Rukun Iman tiada Islam tanpa Iman tiada Iman tanpa Islam 32. Ashadu an la ilaha ill Allahpengingkaranketaatan 33. Al-Wala wal Bara Al Wala ketaatan , menolong, mendekati, mencintaiAl-Bara- memisahkan, mengingkari, membenci, memusuhisumbernya daripada Allah. 34. Yang perlu ditaati, dicintai, didekati? Siapa? Apa?Yang perlu dibenci, dijauhi, dimusuhi?Konsepnya dibawa oleh Rasulullah SAW 35. SOLATPerbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahidengan salam.Solat adalah ibadat fardu yang wajibdilakukan oleh orang Islam lima kalisehari. Solat lima waktu ini dikenalisebagai solat Fardu atau solat yang wajibdilakukan. 36. TUNTUTANSOLATFirman Allah SWTDan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat 37. SOLATSOLAT FARDHUSOLAT SUNAT 38. ZAKATZAKAT FITRAHZAKAT HARTA 39. PUASAPUASA WAJIBPUASA SUNAT 40. IBADAH HAJI HAJIUMRAH 41. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkanuntuk mengabdikan diri kepada-Ku.Surah Adz-Zariyaat:56

Search related