Rukovanje i Prijevoz Opasnih Tvari Morem i Multimodalni

 • View
  108

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dangerous cargoes

Text of Rukovanje i Prijevoz Opasnih Tvari Morem i Multimodalni

 • RUKOVANJE I PRIJEVOZ OPASNIH TVARI MOREM I MULTIMODALNI PRIJEVOZ

  Kap. Davor VidanZagreb, 16.02.2010

 • UvodPrijevoz opasnih tvari moremPropisiSOLASIMDGPrijevozni dokumentiRukovanje opasnim tvarima u lukamaNadzorRizici i nesree

 • Prijevoz opasnih tvari moremPreko 50% tereta koji se prevoze morem su opasne tvariNajvei dio u rasutom obliku velikim specijaliziranim brodovimaTankeriBulk carriersPreko 15% upakiranih tereta, danas veinom kontejnera, takoer su opasne tvari

 • PropisiZbog opasnosti i vanosti sigurnog prijevoza opasnih tvari propisani su uvjeti koje moraju zadovoljiti svi uesnici u prijevozu:KonvencijeZakonePravilnikePlanoveProcedureEdukacija

 • Propisi, meunarodniSOLAS 74IMDG opasne tvari u upakiranom oblikuIBC tekue kemikalijeIGC - plinoviINF - radioaktivniBulk, Grain, Securing, ISM, ISPS ....MARPOL 73/78Annex III opasne tvari u upakiranom oblikuHNS 96 odgovornost i naknada tetaSTCW 78/95 izobrazba pomoracaCSC 72 sigurnost kontejnera

 • Propisi, hrvatskiPomorski zakonik (NN 76/07)PRAVILNIK O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA,UVJETIMA I NAINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA, TE NAINU SPRJEAVANJA IRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA (NN 51/05)PLAN INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEIENJA MORA (NN 92/08),

 • Propisi, hrvatski, 2Pravilnik o uvjetima i nainu odravanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora republike hrvatske (NN 90/05)Ostali zakoni RH koji se odnose na opasne tvari i zatituZa brodove i pravila Hrvatskog registra brodovaUsklaivanje sa EU

 • SOLASpoglavlje VI Prijevoz tereta:zapovijednik mora dobiti obvezne upute za sigurno krcanje i prijevoz teretadunost krcatelja da brodu na vrijeme dostavi sve podatke o teretuTeret i jedinini teret moraju biti tako sloeni i uvreni da tokom cijelog putovanje ne predstavljaju opasnost posadi i broduTeret u jedinine terete mora biti tako sloen i uvren da tokom cijelog putovanje ne predstavlja opasnost posadi, okoliu i brodu

 • SOLAS, poglavlje VII Prijevoz opasnih teretaPakovanje kvalitetno i izdrljivoAbsorbenti ili unutarnje postave u pakovanjuUpijati opasnu tvar i umanjivati opasnostiOznaavanje opasnih tvari u prijevozuTrajno izdrljivim natpisima i oznakama koje moraju izdrati tri mjeseca uronjena u moruMora se koristiti tehniki naziv opasne tvariNaljepnice, oznake opasnosti, labels i placards, moraju jasno upuivati na opasnosti od tvari

 • SOLAS, poglavlje VII Prijevoz opasnih tereta - Prijevozni dokumentiNe smije se prihvatiti na prijevoz opasni teret bez valjanih i potpunih dokumenata, potpisanih od kompetentnih osobaU svim dokumentima mora se koristiti tehniki, tj pravilni prijevozni, naziv opasne tvariBrod mora dobiti sve podatke o teretu prije nego odobri ukrcaj tereta na brod

 • SOLAS, poglavlje VII Prijevoz opasnih tereta - Prijevozni dokumenti, 2Prijevozna isprava (BILL OF LADING ILI MULTIMODAL BILL OF LADING)Izjava krcatelja (SHIPPERS DECLARATION)Certifikat o pakiranju (PACKING CERTIFICATE)Upute za prijeovoz opasne tvari (MSDS ili SDS)Manifest opasnih tereta (DANGEROUS CARGO MANIFEST Ili Plan tereta (CARGO PLAN)Potvrda o osposobljenosti broda za prijevoz opasnih tvari (DOCUMENT OF COMPLIANCE FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS)

 • Obvezni podaci o opasnoj tvariTehniki nazivUN brojKlasaPod-klasaGrupa pakiranjaKategorija krcanjaVrsta pakovanja, broj komada, ukupna teina, naziv krcateljaUpute za prijevoz, ostali vani podaci

 • SOLAS, poglavlje VII Prijevoz opasnih tereta krcanje na brodOpasne tvari moraju se pravilno i sigurno ukrcati, sloiti, uvrstiti u skladu s prirodom tvariNekompatibilne tvari moraju se odvojiti jedne od drugihEksplozive, osim municije, mora se ukrcati u zakljuano spremite tokom putovanja, odvojene od detonatoraElektrini aparati i kabeli u prostorijama gdje se nalaze eksplozivi moraju biti sigurne izvedbeOpasne tvari koje isputaju zapaljive plinove moe se krcati samo u mehaniki ventiliranim skladitima ili na palubiOpasne krute tvari u rasutom stanju moraju se krcati u dobro ventiliranim prostorimaNa brodovima koji prevoze zapaljive plinove ili tekuine moraju se poduzeti posebne mjere predostronosti za zatitu od poara ili eksplozije

 • MARPOLA 73/78, annex-iodreuju mjere za pojedine grupe tvari i to:Annex I uljaAnnex II opasne (nepakirane) kemikalijeAnnex III opasne pakirane tvariAnnex IV otpadne vodeAnnex V smeeAnnex VI plinovi s brodaOpasne tvari se mogu nai u svim grupama

 • Odredbe MARPOL 73/78 - annexa III:Opasne tvari u prijevozu moraju biti jasno oznaene kao oneiivai;Prijevozna isprava mora sadravati potpisanu deklaraciju krcatelja da su opasne tvari pakovane i oznaene u skladu s propisima i sve podatke o teretu;Brod mora izraditi listu opasnih tvari ija kopija mora biti u uredu brodara do iskrcaja tereta i predana vlastima drava u koju brod dolazi;Opasne tvari moraju biti tako sloene da ne predstavljaju opasnost po okolinu;Prijevoz nekih tvari moe biti zabranjen ili ogranien po koliini;Mora se poduzeti odgovarajue mjere za ienje ukoliko opasne tvari iscure u more;Brodu se moe zabraniti isplovljenje ako posada nije upoznata s mjerama sigurnosti, itd.

 • IMDGObvezni pravilnik za prijevoz opasnih tvari brodovima koji sadri odredbe za siguran prijevozSve osobe odgovorne za prijevoz opasnih tvari morem moraju obvezno biti upoznate s njime i nainom njegovog koritenja, ukljuujui i osoblje luka, agencija, krcatelja, peditera i poiljatelja, pa i proizvoaa koji odgovara za upute Izdan od IMO u skladu sa UN preporukama i GHS sustavom

 • Sadraj IMDG pravilnikaUvod, ope odredbe, definicije, izobrazbaKlasifikacijaPopis opasnih tvari i preporuka u tabelarnoj formi, Izuzea za ograniene koliine, IndeksPakiranje i odredbe za tankovePostupci isporukeIzrada i testiranje pakovanja, jedininih tereta, velikih paketa, prijenosnih tankova i cestovnih cisterniPostupci u prijevozuDodaci

 • Izmjene IMDGSvake 2 godine IMO izdaje izmjene IMDG pravilnikaIspravljanjeNadopunaHarmonizacijaTrenutno na snazi od 01.01.201034-08Najvanije:OBVEZNA IZOBRAZBA OSOBLJA NA KOPNU

 • Rukovanje opasnim tvarima u lukamaObavlja se prema propisima drave lukeIMO izdao preporuke za sigurno rukovanje opasnim tvarima u lukama, ( MSC CIRC 1216 REVISED RECOMMENDATIONS ON THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS CARGOES AND RELATED ACTIVITIES IN PORT AREAS) Osim sigurnosti mora se voditi rauna i o sigurnosnoj zatiti

 • Multimodalni prijevozprijevoznik odgovara za cjelokupni prijevoz robe od poiljatelja do primaoca, koji se moe odvijati raznim prijevoznim sredstvimaPrijevoz kontejnera je najei primjer multimodalnog prijevoza.U cilju ubrzavanja prijevoza u lukama i carinske formalnosti se obavljaju u mjestima iz kojih se roba alje i do kojih se prijevoze, bez obzira koliko se daleko nalazili u unutranjosti neke zemlje.

 • Multimodalni prijevoz, 2Teret koji je pravilno pripremljen za pomorski prijevoz u skladu sa IMDG pravilnikom, u pravilu je pravilno pripremljen i za prijevoz drugim granama kopnenog transportateret koji je pripremljen za prijevoz u cestovnom, eljeznikom ili rijenom prijevozu nije uvijek pripremljen u skladu sa zahtjevima za pomorski prijevoz:Zahtjevi za izdravanje veih optereenja pri prijevozu brodovimaOznake, naljepnice, moraju izdrati 3 mjeseca u moru

 • NadzorRukovanje opasnih tvarima u lukama i prijevoz morem strogo su nadzirani:Ulaz u luku samo po odobrenju nakon propisne pravovremene najaveOgraniene klase i koliine koje se mogu unijetu u luku, skladitenje to krae na posebno odreenim prostorimaRukovanje uz nadzor i izvijeivanje likih uprava i lukih kapetanijaU plovidbi obvezno izvijeivanje obalnih drava:ADRIAREP jadranskim moremSafeSeaNet . EU

 • Rizici i nesreeU sluaju incidenta s opasnim tvarima brodovi su duni odmah izvijestiti u skladu sa odredbama SOLAS-a, MARPOL-a i nacionalnih zakonodavstavaRaspoloivost podataka o opasnim tvarima kroz obvezno izvijeivanje omoguava odgovarajuu intervenciju i pruanje pomoiIncidenti u lukama takoer moraju biti odmah prijavljeni vlastima

 • Uzroci nesreaNeodgovorno i nesigurno upravljanje brodovima od strane brodaraGreke i nemar posada brodova, ali iGreke i nemar osoblja uesnika u prijevozu na kopnuNamjerno izazivanje nesree terorizamKoritenje brodova i opasnih tvari za napade na neke druge ciljeve

 • Zato i zatoSiguran prijevoz ima svoju cijenuIzbjegavanje izvravanje obveza donosi dodatnu zaradu prekriocima, aliNesree s opasnim tvarima iznimno su opasne i posljedice su esto katastrofalneZato se odgovornost proiruje na sve sudionike u prijevozu od poiljaoca, preko peditera, krcatelja, naruioca prijevoza do ugovornog nositelja odgovornosti najee brodara

 • Najee:Najee (ne ili namjerne) greke:Nepravilno prijavljivanje tvari ili neprijavljivanje opasnih tvari nepoduzimanje mjeraNetono prikazivanje teine tvari u kontejnerima preoptereenje brodova i kontejneraNedovoljno sigurno slaganje i privrivanje tvari u transportne jedinice, kontejnere, RO-RO prikolice itd tete na teretu, opasne reakcije i slino

 • Primjer 1 nepravilno rukovanjeTexas City, 16.04.1947, Ammonium Nitrate, UN No 1942. Hazard class 5.1. Packing group III obino umjetno gnjojivo, 433 poginula, 135 nestalih, 2000 ozlijeenih

 • Primjer 2 neprijavljeni teretm/b Sealand Mariner, 18.04.1998, Polymeric beads, expandable, UN 2211, Class : 9, Packing Group: III, prijavljen kao Expandable Polystyrene, Self-Extinguishing, 2 lana posade mrtva nestala, 2 teko ozlijeena

 • Primjer 3 nepravilno sloen?m/b Hyundai Fortune, 21.03.2006, FIREWORKS 1.3G, UN 0335, Class 1.3., sumnja u nepravilno slaganje, ali i u prijavljivanje

 • Primjer 4 krive teinem/bNapoli, 18.01.2007 pukao je u nevremenu i poeo tonuti, velika ekoloka teta. Kontejneri su noeni valovima plutali morem i izbacivani na obalu. Kontejneri s opasnim tvarima su iskrcani s broda, preko 50% bilo tee od prijavljene teine.

 • I za krajSreom, svaki incident se ne pretvori u nesreu, veliki broj manjih se ne prijavi, meutim:Siguran prijevoz - samo ako svi odgovorno izvravaju svoje obveze.

  Pitanja?