of 25 /25
PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6 300 Psalm 8 85 Psalm 13 101 Psalm 14 115 Psalm 16 191 Psalm 16:1,11 238 Psalm 18:3 111 Psalm 19:15 102 Psalm 20:8 en 9 15 Psalm 23 86 Psalm 23 275 Psalm 23 (refrein) 141 Psalm 24 103 Psalm 25 : 15 en 16 306 Psalm 25 : 15 en 16 305 Psalm 27:1 186 Psalm 34 133 Psalm 37 116 Psalm 38 17 Psalm 42 284 Psalm 42/43 18 Psalm 43 : 1 en 2 307 Psalm 47 296 Psalm 48 117 Psalm 51 1 Psalm 53:2-3 115 Psalm 62 31 Psalm 62:6 en 7 127 Psalm 65 161 Psalm 66 2 Psalm 68 19 Psalm 73 155 Psalm 74 344 Psalm 81 187 Psalm 89:2-3 143 Psalm 91 (Taizé) 33 Psalm 91 (Esterhuyse) 293 Psalm 91 (Jankowitz) 160 Psalm 92 20 VONKK RUBRISERING VAN LIEDERE SKRIFGEDEELTES

RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

PSALMS

Psalm 1 6

Psalm 2 190

Psalm 4:9 (Jankowitz) 114

Psalm 4:9 (Maritz) 246

Psalm 6 300

Psalm 8 85

Psalm 13 101

Psalm 14 115

Psalm 16 191

Psalm 16:1,11 238

Psalm 18:3 111

Psalm 19:15 102

Psalm 20:8 en 9 15

Psalm 23 86

Psalm 23 275

Psalm 23 (refrein) 141

Psalm 24 103

Psalm 25 : 15 en 16 306

Psalm 25 : 15 en 16 305

Psalm 27:1 186

Psalm 34 133

Psalm 37 116

Psalm 38 17

Psalm 42 284

Psalm 42/43 18

Psalm 43 : 1 en 2 307

Psalm 47 296

Psalm 48 117

Psalm 51 1

Psalm 53:2-3 115

Psalm 62 31

Psalm 62:6 en 7 127

Psalm 65 161

Psalm 66 2

Psalm 68 19

Psalm 73 155

Psalm 74 344

Psalm 81 187

Psalm 89:2-3 143

Psalm 91 (Taizé) 33

Psalm 91 (Esterhuyse) 293

Psalm 91 (Jankowitz) 160

Psalm 92 20

VONKK

RUBRISERING VAN LIEDERE

SKRIFGEDEELTES

Page 2: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Psalm 94:12-13 181

Psalm 94:18-19 154

Psalm 95:1-7 185

Psalm 96 4

Psalm 96:1 29

Psalm 98:4-8 107

Psalm 100 42

Psalm 102:2 en 3 164

Psalm 103 195

Psalm 103:1 8

Psalm 103:13-14 132

Psalm 106 66/67

Psalm 107:1 en 8 189

Psalm 108 192

Psalm 116 94

Psalm 117 355

Psalm 118:1 en 27 294

Psalm 119 : 97, 105 137

Psalm 119:105 98

Psalm 119:105 (Jacobson & Bittger) 333

Psalm 121 188

Psalm 126 304

Psalm 131 351

Psalm 136 3

Psalm 138 121

Psalm 139 139

Psalm 139 (kinderpsalm) 214

Psalm 139:12 30

Psalm 142 44

Psalm 146 64

Psalm 149 en Openbaring 4 en 5 338

Psalm 150 84

ANDER SKRIFGEDEELTES

Numeri 6:24-26 (Sargent) 74

Numeri 6:24-26 (Card) 359

Deuteronomium 6:4-6 & Josua 24:15 349

Josua 24:15 & Deuteronomium 6:4-6 349

1 Samuel 17:40-51 162

Spreuke (verskeie teksgedeeltes) 229

Jesaja 2:5 83

Jesaja 6 263

Jesaja 6:10,12 331

Jesaja 9:5 en 6 283

Jesaja 11:6-9 166

Jesaja 43:1-2 107

Jesaja 44:23 107

Jesaja 55 222

Jesaja 55:1 145

Jesaja 55:10-12 166

Page 3: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Jesaja 55:12 107

Jesaja 61:10 80

Jeremia 17:7 58

Matteus 5:3 153

Matteus 5:14 73

Matteus 6:9-13 (Pretorius) 112

Matteus 6:9-13 (Van Tonder) 234

Matteus 6:10 118

Matteus 16:24-28 63

Matteus 27:46 340

Markus 11:2-6 276

Markus 11:33, 35, 36 21

Markus 26:38 22

Lukas 1:28:32 184

Lukas 2:14 65

Lukas 2:14 (kanon) 128

Lukas 6:20 153

Lukas 18:13 10

Lukas 24:19 62

Johannes 1 343

Johannes 3:16 320

Johannes 12:25 83

Johannes 12:46 23

Johannes 13:34-35 57

Johanes 14:25-27 144

Johannes 20:12 73

Johannes 20:20-23 144

Johannes 20:21-22 367

Romeine 5:1-11 369

Romeine 8 302

Romeine 12 362

1 Korintiërs 15 281

1 Korintiërs 16:22b 90

2 Korintiërs 12:9-10 292

2 Korintiërs 13:13 140

Efesiërs 2:1-10 328

Efesiës 3:14-21 311

Efesiërs 3:18,19 337

Efesiërs 3:19 7

Filippense 2:5-11 322

Filippense 2:10,11 343

Filippense 4:6-7 350

Filippense 4:13 13

1 Petrus 2:24 14

Openbaring 4 263

Openbaring 4 en 5 & Psalm 149 338

Openbaring 4:8,11 119

DIE EREDIENS

Page 4: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

TOETREDE EN AANROEPING

Almal wat dors het, kom geniet 222

Bring my die ou-ou tyding 77

Daar is niemand soos U, Here God 95

Ek soek na die lewende water 18

Gees van God, o lewende God 270

God is hier 254

Halleluja! (2) 149

Heer, ek wag op U 252

Heilig, heilig, heilig is die Heer 119

Heilig, heilig, heilig is die Here 69

Hemelse Vader, Skepper van die lewe 259

Here, seën nou die boodskap 202

Hoog verhewe sit die Here 263

Jesus Christus, ek aanbid U 163

Jesus, toe U mens geword het 55

Kom en vul ons met vrede 40

Kom laat ons juig en sing 185

Laat almal wat dors het, kom 145

Lig van God 220

Loof die Heer tesame (kanon) 242

Maak oop die poorte vir die Koning 103

Mag die vrede van ons Hemelvader 204

Mag die woorde van my mond 102

My oë is altyd op U gerig 305

My siel vind rus 31

Net soos ek is, buig ek voor U 318

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

O Christus, Here Jesus 34

O Heer, ons het gehoor 225

O Here, ek verlang 173

O Here, my God, ek verlang na U 136

Ons aanbid U, Christus Heer 32

Ons besing u grootheid, Vader 260

Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

Ons kom kniel voor U 339

Ons hou ons oë op Jesus, die Here 37

Open my oë (1) 217

Open my oë (2) 218

Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

Saam is ons byeen 360

Shalom chaverim / Shalom, my vriend 266

Shalom, my vriend 266

Spreek, Here, in die stilte 282

U groet ons, Here 172

Voor U 9

Wees stil. Want die Heilige is hier 72

LOFPRYSING / VERWONDERING

Al kan ek selfs met duisend stemme 323

Page 5: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Als so mooi en wonderlik 92

Bénissez, le Seigneur / Prys die Here, ons God! 236

Die vyand vlug as God verskyn 19

Die Here God is groot 117

Die Seun wat die blindes weer laat sien 342

Domini Deus, Jesu Christi / Ons kom loof U 317

Dumisan, Nkosi / Prys die Here, ons God! 236

Ek bewonder U, my Heer 139

Ek is bly 80

Ek loof u Naam, o Here 20

Ek voel weer veilig 192

Ek wil die Here loof 8

Ek wil die Here loof (respons) 189

Ek wil sing, altyd sing 139

Ek wil sing van al u liefde 205

Ek wil U eer met duisend stemme 105

Ek wil U loof met my hele hart 121

Engelstemme sing vir ewig 199

God is liefde! Laat ons lofsing 41

Groot is u trou, o Heer 71

Halleluja! (1) 122

Halleluja! (2) 149

Halleluja! (3) 150

Halleluja! (4) 151

Halleluja! (5) 326

Halleluja! (6) 327

Heer God Almagtig 107

Heer, u kerk oor al die eeue 347

Hemelse Vader, Skepper van die lewe 259

Here, ons Here, hoe groot is U 85

Hoe kan ek, o Heer, U ooit betaal 161

Hoër as die hemel 126

Hoog verhewe sit die Here 263

Hy wat kom woon in die skuilplek van God 293

Jesus bring vreugde 124

Jesus Christus, ek aanbid U 163

Jubilate! Loof die Here! 42

Juig tot eer van die Here 187

Klap julle hande, o nasies 296

Kom juig oor God, sing almal saam 2

Kom laat ons juig en sing 185

Kom en loof die Heer 355

Kom ons prys sy Naam 264

Kom sing voor die Heer 197

Laat leef in ons dieselfde hart as Jesus 322

Let us sing to the Lord / Prys die Here, ons God! 236

Lizalis’ indingo lakho / Onthou tog u beloftes, Heer (isiXhosa) 330

Loof die Here, want Hy is goed 3

Loof en prys Hom 268

Loof God in die hoogste hemel 84

Page 6: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Loof, loof die Heer (1) 195

Loof, loof die Heer (2) 294

Maak oop die poorte vir die Koning 103

Masithi amen / Sing amen 61

Met hart en mond en lewe 193

Modimo re boka wena / O Here, ons wil u lof sing 261

My hart roep uit 43

My lippe wil Hom loof 133

Net soos die hemelkoor 183

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

Ons bring U eer, ons Here God / Rea o boka, Morena 255

Open jou oë vir God se skepping 177

Prys die Heer met blye galme (Ps 146) 64

Prys die Here, ons God! 236

Rorisang, Morena / Prys die Here, ons God! 236

Rea o boka, Morena / Ons bring U eer, ons Here God 255

Saam wil ons die Here (kanon) 110

Sing amen / Masithi amen 61

Sing tot ons God en Heer (kanon) 216

Sing vir die Heer 'n nuwe lied 338

Sing vir die Heer ‘n nuwe lied tesaam 4

Sing voor die Heer ‘n loflied 268

Sing voor God ‘n nuwe lied (Taizé) 29

Soos ‘n wildsbok 120

Verwonderd staan ons voor u, Heer 279

Vier die lewe elke oomblik 314

U, die Bron van alle gawes 233

U’t die storm bevel 271

Voordat tyd begin het 343

Wees bly en loof die Heer 96

SKULDBELYDENIS EN GENADEVERKONDIGING

Agnus Dei 354

Al die donker is nooit net donker 30

Dink aan die liefde en trou 306

God het ons vrygespreek van sonde 369

God soek verniet 115

Heer, ontferm / Kyrie 152

Here, sien my bitter lyding 17

Here, wees ons genadig 11

Hy het self ons sondes 14

Jesus, wees my, sondaar, genadig 10

Kom ons buig voor die Here 198

Kyrie / Heer, ontferm 152

Met ons skuld en met ons sonde 224

My God, hoe doelloos, hoe verward 56

Net soos ek is 175

O Here, ek verlang 173

O hoor my, Heer 164

Saam is ons byeen 360

Page 7: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Vader, ons buig hier laag 249

Voor U, Vader, moet ek skuld bely 292

Wees my genadig, luister hoe smeek ek 1

DIE WIL VAN GOD / ONDERWYSING

Ek gee aan julle ‘n nuwe gebod 57

Geseënd wie goddelos raad 6

In die Bybel is daar raad 290

Kom, alle kinders wat die Here wil dien 134

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

O Here, my God, ek verlang na U 136

Soos ‘n flits in die donker 137

Wysheid begin met die dien van die Heer 229

VOORBEREIDING OM GOD SE WOORD TE HOOR

Almal wat dors het, kom geniet 222

Bring my die ou-ou tyding 77

Gees van God, o lewende God 270

Geseënd wie goddelose raad 6

God se Woord is 'n lig in die nag 333

Heer, ek wag op U 252

Here, my God, ek verlang na U 136

Here, seen nou die boodskap 202

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

Son van die geregtigheid 178

Soos ‘n flits in die donker 137

Spreek, Here, in die stilte 282

U Woord is die lamp 98

Wees bly saam met Jerusalem 331

GELOOFSBELYDENIS

Ek glo in God die Vader (Esterhuyse) 373

Ek glo in God die Vader (Reid) 54

Ek glo in God die Vader (Lamprecht) 108

Ons glo in Jesus, God die Seun 336

Sola Scriptura 341

Die Seun wat die blindes weer laat sien 342

GEBEDE

Abba, Vader 70

Agnus Dei 354

Abba, Vader, Hemelheer 234

As ek saans op my bedjie gaan lê 114

Bawo, xa ndilalahlekayo (isiXhosa) 365

Blaas nou oor my, Heer 367

Bly by My 22

Bly met u genade by ons 36

Dankie, Heer (kanon) 51

Dankie Heer, dat U by my bly 364

Dankie vir hierdie nuwe môre 130

Page 8: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Die Here is my Redder 186

Die Here sal jou seën 74

Dink aan die liefde en trou 306

Ek roep in nood die Here aan 44

Gee genadig broosheid, Heer 372

Gee ons vrede / Ukuthula 59

Gees van Christus, hoor ons bede 45

Gees van die waarheid 309

Gees van God, kom woon in ons 24

Gees van God, o lewende God 270

God van genade, hoor ons bid 138

Groot en getroue God 258

Heer, bly tog by ons 62

Heer, ek luister na u woorde 350

Heer, ek wag op U 252

Heer, ons bid as reënboognasie 272

Heer, ons dink aan Afrika 159

Heer, sien my trane 300

Heer, wees naby my/Nkos’ usubenam 60

Heilig, heilig, heilig is die Here 69

Help my, Heer, dat ek nie dwaal nie (isiXhosa) 365

Here, Here, hoor my bid 353

Here, hoor ons smeekgebede 352

Here, ons God, as ons nou huis toe gaan 38

Hemelse Vader, van U kom smeek ons 278

Hy wat kom woon in die skuilplek van God 293

Jesus, al is ek maar klein 81

Juig tot eer van die Here 187

Kom en lei my, Skepper-Gees 27

Kom en vul ons met vrede 40

Kom, Heilige Gees 113

Kom ons bid tot die Heer 265

Laat my nooit die grond verlaat nie 243

Laat tog aan my reg geskied 307

Laat u koninkryk kom 357

Lei en bewaar my 319

Liewe Jesus, ek is klein 170

Lig van God 220

Lizalis’ indingo lakho / Onthou tog u beloftes, Heer (isiXhosa) 330

Luister tog, Here, en hoor my gebed 106

Mag die vrede van ons Hemelvader 204

Mag die woorde van my mond 102

Mag ons u liefde ken 7

Mag sy groot genade / Seënbede 370

Met ‘n vaderhart vol deernis 297

Mayenziwe /U wil geskied 118

Neem my in beskerming 191

Nkos’ usubenam / Heer, wees naby my 60

Net soos ek is, buig ek voor U 318

Nou sal ek onbesorg gaan lê 246

Page 9: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

O Christus, Here Jesus 34

O Heer, bly by my 223

O hoor my, Heer 164

Ons aanbid U, Jesus Heer 28

Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

Ons gebroke wêreld sug 321

Ons kom kniel voor U 339

Ons hou ons oë op Jesus, die Here 37

Ons sien onreg, haat en seerkry in ons land 295

Ons Vader in die hemel 112

Open my oë (1) 217

Open my oë (2) 218

O Vader, o Here 348

Rus, my siel, jou God is Koning 232

Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

Seënbede / Mag sy groot genade 370

Seën ons huisgesinne, Heer 1 (Brahe) 345

Seën ons huisgesinne, Heer 2 (2de mel - Esterhuyse) 346

Son van die geregtigheid 178

Soos ‘n wildsbok 120

Toe God ons lot verander het 304

Soveel twyfel, soveel vrae 276

Ukuthula / Gee ons vrede 59

U oorlaai ons met u liefde 215

U wil geskied / Mayenziwe 118

Vader, ek wil net by U wees 12

Vader, hoe wonderlik 288

Vir my pappa en sy werk 52

Waarom, Here, waarom? 334

Wees genadig, Heer / Kumbaya 180

Wie kan peil hoe diep lê hartseer 206

KLAAGLIEDERE

Ons sien onreg, haat en seerkry in ons land 295

DOOP

Êrens kom 'n kind vandaan 344

God is hier 254

Heer, U het die eerste word gesê 210

Here, ons loof U 247

NAGMAAL

Almal wat dors het, kom geniet 222

God is hier 254

Here Jesus, kom en wil ons gas hier wees 363

Hoe diep is sy lyding daar aan die kruis 212

Hy het self ons sondes 14

Jesus, toe U mens geword het 55

Kom, Heer Jesus, en wees U ons gas 93

Kom ons buig voor die Here 198

Page 10: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Kom sien die Lam 165

Laat almal wat dors het, kom 145

Loof, loof die Heer (1) 195

Loof, loof die Heer (2) 294

Met ons skuld en met ons sonde 224

Ons aanbid U, Jesus Heer 28

Saam is ons byeen 360

U nooi ons na u tafel 280

BEVESTIGING VAN AMPSDRAERS

Here, ons loof U 247

Wysheid begin met die dien van die Heer 229

OPENBARE BELYDENIS VAN GELOOF

Alles, alles is genade 328

Heer God Almagtig 107

Here, ons loof U 247

Laat leef in ons dieselfde hart as Jesus 322

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

Nog voordat ek kon bid, kon smeek 311

Wysheid begin met die dien van die Heer 229

DIE OFFERHANDELING / TOEWYDING

Net soos ek is, buig ek voor U 318

Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

Saam is ons byeen 360

UITSENDING EN SEËN

Amen (Niel van der Watt) 88

Amen (J Stainer) 89

Amen (Daleen Kruger) 274

Bly met u genade by ons 36

Die genade van onse Heer 140

Die Heer seën en bewaar jou 359

Die Here is voor jou (Seënbede) 316

Die Here sal jou seën (Num 6) 74

Die Here stuur ons uit 111

Ek wil sing van al u liefde 205

Here, ons God, as ons nou huis toe gaan 38

Lig van God 220

Mag, Heer, u seën oor ons stroom 58

Mag die vrede van ons Hemelvader 204

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

Nou sal ek onbesorg gaan lê 246

O Heer, ons het gehoor 225

Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

Ons het God gesien 196

Ons vind ons krag in die Here 58

Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

Page 11: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Shalom chaverim 266

Shalom, my vriend 266

Seënbede / Mag sy groot genade 370

Soos die Vader U gestuur het 71

Vrede van God 144

Vreugde, vreugde! 5

DIE LITURGIESE JAAR

ADVENT, KERSFEES EN EPIFANIE

Al die donker is nooit net donker 30

As alles donker is 374

Babatjie Jesus, op strooi neergelê 291

Christus is gebore / Christus natus est 251

Christus, lank reeds verwag 97

Christus natus est / Christus is gebore 251

Daardie nag in Betlehem 313

Deur profete kom oor eeue die berig 312

Die kleine dorpie Betlehem 91

Die kleine dorpie Betlehem (2) 228

Eer aan God (kanon) 128

Ek groet jou, begenadigde 184

Ere aan God, bring Hom die eer! 68

Ere aan God in die hoogste (kanon) 65

Gaan met die blye boodskap 209

Gaudium mundo / Vreugde in die wêreld 250

God is lief vir my 213

Hoor die blye tyding 245

Hoor die hemelkore sing 244

Hosianna, Seun van Dawid 301

In die wêreld vol donker 332

Jesaja het lank t’rug 166

Jesus bring vreugde 124

Jesus, daar in Betlehem 148

Jesus, U is die lig in ons lewe 23

Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer 142

Kom buig in die stal voor die hemelse Kind 283

Lank, lank terug in Betlehem 39

Let op, kinders, dis weer Kersfees! 176

Loof die Heer tesame (kanon) 242

Net soos die hemelkoor 183

Ons bring aan U die lof en eer 147

Ons gebroke wêreld sug 321

Sing ‘n nuwe kerslied 273

So lief het God die wêreld 320

U het na ons gekom, Immanuel 240

Vol van vreugde wil ons jubel 256

Voordat tyd begin het 343

Vreugde in die wêreld / Gaudium mundo 250

Wees bly, al God se kinders 208

Page 12: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

LYDENSTYD EN GOEIE VRYDAG

Agnus Dei 354

Al die donker is nooit net donker 30

By die intog in Jerusalem (Palmsondag) 100

Eloï lemá sabagtani 340

Hy het self ons sondes 14

Hosianna, Seun van Dawid 301

Is Christus dan nie opgewek 281

Jesus, toe U mens geword het 55

Loof en prys Hom 268

Met ons skuld en met ons sonde 224

Net soos die hemelkoor 183

Ons aanbid U, Jesus Heer 28

Ons gebroke wêreld sug 321

Was jy daar 194

PAASFEES

Sing van sy vrede / Cantarei a paz 299

Halleluja! Die Heer het opgestaan! 75

Hosianna, Seun van Dawid 301

Juig en sing nou saam 298

Loof die Heer tesame (kanon) 242

Net soos die hemelkoor 183

U is die lig wat in die donker skyn 277

U opstanding, o Here Jesus Christus 201

Vreugde, vreugde! 5

HEMELVAART

Deur profete kom oor eeue die berig 312

Die Heer het opgevaar 262

Loof en prys Hom 268

Wees bly en loof die Heer 96

PINKSTER

Al sug die skepping swaar 302

Blaas nou oor my, Heer 367

Gees van Christus, hoor ons bede 45

Gees van die waarheid 309

Gees van God, kom woon in ons 24

Gees van God, o lewende God 270

Heilige Gees, U, die Trooster 211

Jesus Christus, ek aanbid U 163

Kom en lei my, Skepper-Gees 27

Kom, Heilige Gees 113

Lig van God 220

Saam is ons byeen 360

Strome van seën uit die hemel 174

Page 13: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

DRIE-EENHEIDSONDAG

Abba, Vader 70

Daar is ‘n Verlosser 200

God van genade, hoor ons bid 138

Halleluja (2) 149

Heer God Almagtig 107

Heer, u kerk oor al die eeue 347

Hemelse Vader, Skepper van die lewe 259

Hemelse Vader, van U kom smeek ons 278

O Vader, o Here 348

Vrede van God 144

DIE EREDIENS VAN DIE LEWE

SKEPPING EN ONDERHOUDING / GOD SE SORG

Al kan ek selfs met duisend stemme 323

Al sug die skepping swaar 302

Als so mooi en wonderlik 9

Die heerlikheid van God 287

Here, hoor ons smeekgebede 352

Hoor die voëltjies sing 285

Let op die wonder 157

Modimo re boka wena / O Here, ons wil u lof sing 261

Naby aan die Here 257

Neem my in beskerming 191

O Here, ons wil u lof sing / Modimo re boka wena 261

Ons besing u grootheid, Vader 260

Onsterflik, onsienlik, almagtig en wys 76

Sing voor die Heer ‘n loflied 269

Toe ek gedink het my voete gly 154

U, die Bron van alle gawes 233

Weet jy hoeveel sterre skyn daar 131

HEERSKAPPY VAN GOD

Al sug die skepping swaar 302

Die magtiges uit elke streek 190

Die wêreld waar ons woon 356

Laat u koninkryk kom 357

Voordat tyd begin het 343

DIE KERK

Die kerk is die Heer se mense 78

God is hier 254

Heer, u kerk oor al die eeue 347

Lig van God 220

Sola Scriptura 341

GELOOF EN VERTROUE

Alles, alles is genade 328

Page 14: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Al sug die skepping swaar 302

Almal wat dors het, kom geniet 222

As die Here ons rig 366

As vreugde my deel is 156

Bawo, xa ndilalahlekayo (isiXhosa) 365

Behüte mich, Gott / Bewaar my, o God 238

Bewaar my, o God 238

By die huis en by die werk 47

By God is ek tevrede 127

Daar is ‘n Verlosser 200

Dawid met sy slinger 162

Die Here, Hy is jou beskermer 188

Die Here is my Redder (Esterhuyse) 375

Die Here is my Redder 186

Die Here seën die mens 155

Die magtiges uit elke streek 190

Die Seun wat die blindes weer laat sien 342

Die vyand vlug as God verskyn 19

Die wêreld waar ons woon 356

Dié wat my liefhet, word veilig bewaar 160

Ek bewonder U, my Heer 139

Ek het die Here lief 94

Ek is die Heer se skapie 86

Ek is tot alles in staat 13

Ek’s vol vrae, onseker 308

Ek voel weer veilig 192

Ek wil sing van al u liefde 205

Ek was eensaam en verlaat 315

Genade, so oneindig groot 79

Geseënd is die afhanklikes 153

Geseënd wie goddelose raad 6

God het ons vrygespreek van sonde 369

God is lief vir my 213

God is so goed 267

God is so good / God is so goed 267

God skenk vergifnis 129

God van ons verlede 16

Groot en getroue God 258

Groot is u trou, o Heer 71

Heer, ek luister na u woorde 350

Heer, elke nag verlang ek 239

Heer God Almagtig 107

Heer, U is my voëlvlug na vryheid 182

Heer, U seën elkeen wat graag wil leer 181

Help my, Heer, dat ek nie dwaal nie (isiXhosa) 365

Hemelse Vader, van U kom smeek ons 278

Here, Here, hoor my bid 353

Here, hoor ons smeekgebede 352

Here, leer my 35

Here, my God, ek verlang na U 136

Page 15: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Hoor jy hoe die voëltjies in die oggend sing? 169

Hy wat kom woon in die skuilplek van God 293

Iedere nacht verlang ik / Heer, elke nag verlang ek 239

In die Heer vind ek al my sterkte 25

Jesus het my lief 48

Jesus is Koning 171

Josua was jonk 349

Keep me, o God / Bewaar my, o God 238

Laat jou lewe aan die Here oor 116

Laat tog aan my reg geskied 307

Liewe Jesus, ek is klein 170

Lig van God 220

Loof en prys Hom 268

Luister tog, Here, en hoor my gebed 106

My hart is nie verhef nie 351

My oë is altyd op U gerig 305

My siel vind rus 31

Naby aan die Here 257

Neem my in beskerming 191

Net soos ek is 175

Nog voordat ek ‘n kind was 214

O Here, bly by my 223

Ons het God gesien 196

Ons hou ons oë op Jesus, die Here 37

Ons plaas ons hoop nie op perde nie 15

Ons vind ons krag in die Here 58

Open jou oë vir God se skepping 177

O Vader, o Here 348

Rus, my siel, jou God is Koning 232

Saans kan ek rustig, onbesorg gaan slaap 108

Skuil by die Vader 53

Sola Scriptura 341

Soms is jy bang of skrik jy groot 135

Soms kom daar tye 284

Soos Mamma my liefhet 132

Soos ‘n flits in die donker 137

Soos ‘n vader vir sy kinders 46

Soos ‘n wildsbok 120

Soveel twyfel, soveel vrae 276

Strome van seën uit die hemel 174

Toe ek gedink het my voete gly 154

Toe God ons lot verander het 304

U is die lig wat in die donker skyn 277

U oorlaai ons met u liefde 215

Verwonderd staan ons voor u, Heer 279

Vreugde onbeperk, deur die kruis bewerk 235

Wag op die Heer 21

Want die Here is my Herder 141

Waarom, Here, waarom? 334

Wat ‘n vriend het ons in Jesus 4

Page 16: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Wees nie bevrees nie (Taizé) 33

Wees U, o Here, my uitsig, my hoop 203

Wyd, o Here, strek u liefde 337

LIEFDE, DANKBAARHEID EN DIENS

Alles, alles is genade 328

As die Here ons rig 366

Daar’s kinders in die wêreld 49

Die heerlikheid van God 287

Die Here Jesus Christus, kom alles van my vra 63

Die Here stuur ons uit 111

Ek gee aan julle ‘n nuwe gebod 57

Ek wil sing van al u liefde 205

Gee genadig broosheid, Heer 372

Gees van Christus, hoor ons bede 45

Heer, u kerk oor al die eeue 347

Jesus, al is ek maar klein 81

Kom ons prys sy Naam 264

Kom ons wandel in die lig van God 83

Laat leef in ons dieselfde hart as Jesus 322

Laat ons skyn vir Jesus 82

Lig van God 220

Met ‘n vaderhart vol deernis 297

My gees, my siel, my liggaam 146

Na u beeld, Heer 286

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

Ons wy onsself aan Christus toe 158

Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

Siyahamba 83

U, die Bron van alle gawes 233

U het Uself oor ons ontferm 362

Verwonderd staan ons voor u, Heer 279

Wees ‘n lig vir Jesus 109

BARMHARTIGHEID EN GETUIENIS

Daar’s kinders in die wêreld 49

Die Here stuur ons uit 111

Gaan met die blye boodskap 209

Heer, ons dink aan Afrika 159

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

Ons wy onsself aan Christus toe 158

Son van die geregtigheid 178

TOEWYDING

Net soos ek is, buig ek voor U 318

Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

Saam is ons byeen 360

Page 17: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

HUWELIK EN GESIN

Here, ons loof U 247

Josua was jonk 349

Seën ons huisgesinne, Heer 1 (Brahe) 345

Seën ons huisgesinne, Heer 2 (2de mel - Esterhuyse) 346

Vier die lewe elke oomblik 314

KINDWEES / KINDERLIEDERE

As ek saans op my bedjie gaan lê 114

Babatjie Jesus, op strooi neergelê 291

By die huis en by die werk 47

By die intog in Jerusalem 100

Christus, lank reeds verwag 97

Daar’s kinders in die wêreld 49

Dankie, Heer (kanon) 51

Dankie Heer, dat U by my bly 364

Dankie, Heer, vir wat ons eet 50

Dankie, liewe Heer, vir kossies elke dag 99

Dankie vir hierdie nuwe môre 130

Dawid met sy slinger 162

Die kerk is die Heer se mense 78

Ek is die Heer se skapie 86

God is lief vir my 213

God is so goed 267

God is so good / God is so goed 267

God se Woord is 'n lig in die nag 333

Hoor die voëltjies sing 285

Hoor jy hoe die voëltjies in die oggend sing? 169

In die Bybel is daar raad 290

Jesus, al is ek maar klein 81

Jesus, daar in Betlehem 148

Jesus het my lief 48

Jesus is Koning 171

Josua was jonk 349

Kom, alle kinders wat die Here wil dien 134

Laat ons skyn vir Jesus 82

Let op, kinders, dis weer Kersfees! 176

Liewe Jesus, ek is klein 170

Net soos ek is, buig ek voor U 318

Nog voordat ek ‘n kind was 214

.'n Skare mense volg vir Jesus 227

Saam wil ons die Here 110

Soms is jy bang of skrik jy groot 135

Soos Mamma my liefhet 132

Soos ‘n flits in die donker 137

Vir my pappa en sy werk 52

U Woord is die lamp 98

Wees bly saam met Jerusalem 331

Wees ‘n lig vir Jesus 109

Weet jy hoeveel sterre skyn daar 131

Page 18: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Wysheid begin met die dien van die Heer 229

OGGEND- EN AANDLIEDERE

Dankie, o Heer, vir hierdie dag 168

Ek kniel hier in die oggendlig 179

Groot en getroue God 258

Heer, bly tog by ons 62

Heer, elke nag verlang ek 239

Iedere nacht verlang ik / Heer, elke nag verlang ek 239

Laat my nooit die grond verlaat nie 243

Met die breek van hierdie dag 167

Nous al ek onbesorg gaan lê 243

O Here, bly by my 223

Saans kan ek rustig, onbesorg gaan slaap 108

Seënbede / Mag sy groot genade 370

TAFELGEBEDE

Dankie, Heer (kanon) 51

Dankie, Heer, vir wat ons eet 50

Dankie, liewe Heer, vir kossies elke dag 99

Kom, Heer Jesus, en wees U ons gas 93

Lof en dank, dank aan God 66

Lof en dank, dank aan God (kanon) 67

JAARWISSELING

LYDING EN NOOD

As vreugde my deel is 156

Die Here is my Redder (Esterhuyse) 375

Die wêreld waar ons woon 356

Ek roep in nood die Here aan 44

Heer, sien my trane 300

Hoe lank nog, Heer 101

My siel vind rus 31

Toe ek gedink het my voete gly 154

Wees stil en weet 123

Wie kan peil hoe diep lê hartseer 206

STERWE EN BEGRAFNIS

Rus, my siel, jou God is Koning 232

Wees stil en weet 123

HOOP EN VOLEINDING

Deur profete kom oor eeue die berig 312

Is Christus dan nie opgewek 281

Jesaja het lank t’rug 166

Maranata! 90

Net soos die hemelkoor 183

U is die lig wat in die donker skyn 277

Page 19: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Wag op die Heer 21

Wees bly, al God se kinders 208

MENSWAARDIGHEID

Die heerlikheid van God 287

Na u beeld, Heer 286

Vader, hoe wonderlik 288

MISSIONAAL

As die Here ons rig 366

Gee genadig broosheid, Heer 372

Gees van Christus, hoor ons bede 45

My gees, my siel, my liggaam 146

MEDITATIEWE LIEDEREAbba, Vader 70

Agnus Dei 354

Al die donker is nooit net donker 30

Almal wat dors het, kom geniet 222

Amen (Van der Watt) 88

Amen (Stainer) 89

Amen (Kruger) 274

As alles donker is 374

Behüte mich, Gott / Bewaar my, o God 238

Bewaar my, o God 238

Bly by My 22

Bly met u genade by ons 36

By God is ek tevrede 127

Christus Verlosser 26

Daar is niemand soos U, Here God 95

Deur profete kom oor eeue die berig 312

Die Here God is groot 117

Die Here is my Redder 186

Die Here is voor jou (Seënbede) 316

Dink aan die liefde en trou 306

Domini Deus, Jesu Christi / Ons kom loof U 317

Eer aan God (kanon) 128

Ek is tot alles in staat 13

Ek wil die Here loof 8

Ek wil die Here loof (respons) 189

Gees van God, kom woon in ons 24

Gees van God, o lewende God 270

Geseënd is die afhanklikes 153

God skenk vergifnis 129

God soek verniet 115

God van genade, hoor ons bid 138

God van ons verlede 16

Gospodi pomilui / Here, wees genadig 237

Halleluja!(1) 122

Halleluja! (2) 149

Page 20: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Halleluja! (3) 150

Halleluja! (4) 151

Halleluja! (5) 326

Halleluja! (6) 327

Heer, bly tog by ons 62

Heer, ek wag op U 252

Heer, elke nag verlang ek 239

Heer, sien my trane 300

Heilig, heilig, heilig is die Heer 119

Heilig, heilig is die Here 69

Here, Here, hoor my bid 353

Here, leer my 35

Here, ons God, as ons nou huistoe gaan 38

Here, ons loof U 247

Here, sien my bitter lyding 17

Here, wees genadig 237

Here, wees ons genadig 11

Hy het self ons sondes 14

Iedere nacht verlang ik / Heer, elke nag verlang ek 239

In die Heer vind ek al my sterkte 25

In die wêreld vol donker 332

Jesus Christus, ek aanbid U 163

Jesus, U is die lig in ons lewe 23

Jesus, wees my sondaar genadig 10

Keep me. o God / Bewaar my, o God 238

Kom en lei my, Skepper-Gees 27

Kom en vul ons met vrede 40

Kom, Heer Jesus, en wees U ons gas 93

Kom ons bid tot die Heer 265

Laat almal wat dors het, kom 145

Laat jou lewe aan die Here oor 116

Laat tog aan my reg geskied 307

Lei en bewaar my 319

Mag die woorde van my mond 102

Mag ons u liefde ken 7

Maranata! 90

Met ons skuld en met ons sonde . 224

My oë is altyd op U gerig 305

My siel vind rus 31

Naby aan die Here 257

Nkosi, sibawukele / Here, wees genadig 237

Nou sal ek onbesorg gaan lê 246

O Christus, Here Jesus 34

O Here, bly by my 223

O Here, my God, ek verlang na U 136

Ons aanbid U, Christus Heer 32

Ons aanbid U, Jesus Heer 28

Ons gebroke wêreld sug 321

Ons hou ons oë op Jesus, die Here 37

Ons kom kniel voor U 339

Page 21: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Ons plaas ons hoop nie op perde nie 15

Open my oë (1) 217

Open my oë (2) 218

Prys die Here, ons God! 236

Rus, my siel, jou God is Koning 232

Sing tot ons God en Heer 216

Sing voor God ‘n nuwe lied 29

So lief het God die wêreld 320

Toe ek gedink het my voete gly 154

U opstanding, o Here Jesus Christus 201

Vader, ek wil net by U wees 12

Vader, ons buig hier laag 249

Voor U, Vader, moet ek skuld bely 292

Voor U 9

Vrede van God 144

Wag op die Heer 21

Want die Here is my Herder 141

Wees my genadig, luister hoe smeek ek 1

Wees nie bevrees nie 33

Wysheid begin met die dien van die Heer 229

MULTIKULTURELE LIEDEREBawo, xa ndilalahlekayo (isiXhosa) 365

Die Here stuur ons uit (Spaans) 111

Dumisan, Nkosi (isiZulu) 236

Eloï lemá sabagtani (seTswana) 340

Gaan met die blye boodskap (Afro-Amerikaans) 209

Gees van Christus, hoor ons bede 45

God se Woord is 'n lig in die nag 333

Help my, Heer, dat ek nie dwaal nie (isiXhosa) 365

Hemelse Vader, van U kom smeek ons (Filippyne) 278

Klap julle hande, o nasies (Iona Community) 296

Kom ons buig voor die Here (Afro-Amerikaans) 198

Kom ons prys sy Naam (Oos-Afrika) 264

Kom sing voor die Heer (Brasilië) 197

Lizalis’ indingo lakho / Onthou tog u beloftes, Heer (isiXhosa) 330

Masithi amen (tradisioneel Suid-Afrikaans) 61

Mayenziwe (isiXhosa) 118

Modimo we boka wena (Sesotho) 261

Nkosi, sibawukele (isiZulu) 237

Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

Nkos’ usubenam (isiZulu) 60

O Here, ek verlang (Damara) 173

Ons harte smag na U / Nkosi sihlangene (isiXhosa) 329

Ons het God gesien (Swahili - Tanzanië) 196

Onthou tog u beloftes, Heer / Lizalis’ indingo lakho (isiXhosa) 330

Rea o boka, Morena (Sesotho) 255

Reamo leboga (SeTswana) 275

Rorisang, Morena (Sesotho) 236

Shalom, chaverim (Israeli) 266

Page 22: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

Sing van sy vrede / Cantarei a paz (Portugees) 299

Siyahamba (isiZulu) 83

U groet ons, Here (Damara) 172

Ukuthula (isiZulu) 59

Was jy daar (Afro-Amerikaans) 194

Wees bly saam met Jerusalem 331

Opgedateer: 30 Julie 2017

Page 23: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6
Page 24: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6
Page 25: RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6