Click here to load reader

RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS Psalm 1 6 Psalm 2 190 Psalm 4:9 (Jankowitz) 114 Psalm 4:9 (Maritz) 246 Psalm 6

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RUBRISERING VAN LIEDERE - Kerkmusiekvonkk.kerkmusiek.co.za/wp-content/uploads/sites/5/... · PSALMS...

 • PSALMS

  Psalm 1 6

  Psalm 2 190

  Psalm 4:9 (Jankowitz) 114

  Psalm 4:9 (Maritz) 246

  Psalm 6 300

  Psalm 8 85

  Psalm 13 101

  Psalm 14 115

  Psalm 16 191

  Psalm 16:1,11 238

  Psalm 18:3 111

  Psalm 19:15 102

  Psalm 20:8 en 9 15

  Psalm 23 86

  Psalm 23 275

  Psalm 23 (refrein) 141

  Psalm 24 103

  Psalm 25 : 15 en 16 306

  Psalm 25 : 15 en 16 305

  Psalm 27:1 186

  Psalm 34 133

  Psalm 37 116

  Psalm 38 17

  Psalm 42 284

  Psalm 42/43 18

  Psalm 43 : 1 en 2 307

  Psalm 47 296

  Psalm 48 117

  Psalm 51 1

  Psalm 53:2-3 115

  Psalm 62 31

  Psalm 62:6 en 7 127

  Psalm 65 161

  Psalm 66 2

  Psalm 68 19

  Psalm 73 155

  Psalm 74 344

  Psalm 81 187

  Psalm 89:2-3 143

  Psalm 91 (Taizé) 33Psalm 91 (Esterhuyse) 293

  Psalm 91 (Jankowitz) 160

  Psalm 92 20

  VONKK

  RUBRISERING VAN LIEDERE

  SKRIFGEDEELTES

 • Psalm 94:12-13 181

  Psalm 94:18-19 154

  Psalm 95:1-7 185

  Psalm 96 4

  Psalm 96:1 29

  Psalm 98:4-8 107

  Psalm 100 42

  Psalm 102:2 en 3 164

  Psalm 103 195

  Psalm 103:1 8

  Psalm 103:13-14 132

  Psalm 106 66/67

  Psalm 107:1 en 8 189

  Psalm 108 192

  Psalm 116 94

  Psalm 117 355

  Psalm 118:1 en 27 294

  Psalm 119 : 97, 105 137

  Psalm 119:105 98Psalm 119:105 (Jacobson & Bittger) 333

  Psalm 121 188

  Psalm 126 304

  Psalm 131 351

  Psalm 136 3

  Psalm 138 121

  Psalm 139 139

  Psalm 139 (kinderpsalm) 214

  Psalm 139:12 30

  Psalm 142 44

  Psalm 146 64

  Psalm 149 en Openbaring 4 en 5 338

  Psalm 150 84

  ANDER SKRIFGEDEELTES

  Numeri 6:24-26 (Sargent) 74

  Numeri 6:24-26 (Card) 359

  Deuteronomium 6:4-6 & Josua 24:15 349

  Josua 24:15 & Deuteronomium 6:4-6 349

  1 Samuel 17:40-51 162

  Spreuke (verskeie teksgedeeltes) 229

  Jesaja 2:5 83

  Jesaja 6 263

  Jesaja 6:10,12 331

  Jesaja 9:5 en 6 283

  Jesaja 11:6-9 166

  Jesaja 43:1-2 107

  Jesaja 44:23 107

  Jesaja 55 222

  Jesaja 55:1 145

  Jesaja 55:10-12 166

 • Jesaja 55:12 107

  Jesaja 61:10 80

  Jeremia 17:7 58

  Matteus 5:3 153

  Matteus 5:14 73

  Matteus 6:9-13 (Pretorius) 112

  Matteus 6:9-13 (Van Tonder) 234

  Matteus 6:10 118

  Matteus 16:24-28 63

  Matteus 27:46 340

  Markus 11:2-6 276

  Markus 11:33, 35, 36 21

  Markus 26:38 22

  Lukas 1:28:32 184

  Lukas 2:14 65

  Lukas 2:14 (kanon) 128

  Lukas 6:20 153

  Lukas 18:13 10

  Lukas 24:19 62

  Johannes 1 343

  Johannes 3:16 320

  Johannes 12:25 83

  Johannes 12:46 23

  Johannes 13:34-35 57

  Johanes 14:25-27 144

  Johannes 20:12 73

  Johannes 20:20-23 144

  Johannes 20:21-22 367

  Romeine 5:1-11 369

  Romeine 8 302

  Romeine 12 362

  1 Korintiërs 15 281

  1 Korintiërs 16:22b 902 Korintiërs 12:9-10 292

  2 Korintiërs 13:13 140

  Efesiërs 2:1-10 328

  Efesiës 3:14-21 311

  Efesiërs 3:18,19 337

  Efesiërs 3:19 7Filippense 2:5-11 322

  Filippense 2:10,11 343

  Filippense 4:6-7 350

  Filippense 4:13 13

  1 Petrus 2:24 14

  Openbaring 4 263

  Openbaring 4 en 5 & Psalm 149 338

  Openbaring 4:8,11 119

  DIE EREDIENS

 • TOETREDE EN AANROEPING

  Almal wat dors het, kom geniet 222

  Bring my die ou-ou tyding 77

  Daar is niemand soos U, Here God 95

  Ek soek na die lewende water 18

  Gees van God, o lewende God 270

  God is hier 254

  Halleluja! (2) 149

  Heer, ek wag op U 252

  Heilig, heilig, heilig is die Heer 119

  Heilig, heilig, heilig is die Here 69

  Hemelse Vader, Skepper van die lewe 259

  Here, seën nou die boodskap 202

  Hoog verhewe sit die Here 263

  Jesus Christus, ek aanbid U 163

  Jesus, toe U mens geword het 55

  Kom en vul ons met vrede 40

  Kom laat ons juig en sing 185

  Laat almal wat dors het, kom 145

  Lig van God 220

  Loof die Heer tesame (kanon) 242

  Maak oop die poorte vir die Koning 103

  Mag die vrede van ons Hemelvader 204

  Mag die woorde van my mond 102

  My oë is altyd op U gerig 305

  My siel vind rus 31

  Net soos ek is, buig ek voor U 318

  Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  O Christus, Here Jesus 34

  O Heer, ons het gehoor 225

  O Here, ek verlang 173

  O Here, my God, ek verlang na U 136

  Ons aanbid U, Christus Heer 32

  Ons besing u grootheid, Vader 260

  Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

  Ons kom kniel voor U 339

  Ons hou ons oë op Jesus, die Here 37

  Open my oë (1) 217

  Open my oë (2) 218

  Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

  Saam is ons byeen 360

  Shalom chaverim / Shalom, my vriend 266

  Shalom, my vriend 266

  Spreek, Here, in die stilte 282

  U groet ons, Here 172

  Voor U 9

  Wees stil. Want die Heilige is hier 72

  LOFPRYSING / VERWONDERING

  Al kan ek selfs met duisend stemme 323

 • Als so mooi en wonderlik 92

  Bénissez, le Seigneur / Prys die Here, ons God! 236

  Die vyand vlug as God verskyn 19

  Die Here God is groot 117

  Die Seun wat die blindes weer laat sien 342

  Domini Deus, Jesu Christi / Ons kom loof U 317

  Dumisan, Nkosi / Prys die Here, ons God! 236

  Ek bewonder U, my Heer 139

  Ek is bly 80

  Ek loof u Naam, o Here 20

  Ek voel weer veilig 192

  Ek wil die Here loof 8

  Ek wil die Here loof (respons) 189

  Ek wil sing, altyd sing 139

  Ek wil sing van al u liefde 205

  Ek wil U eer met duisend stemme 105

  Ek wil U loof met my hele hart 121

  Engelstemme sing vir ewig 199

  God is liefde! Laat ons lofsing 41

  Groot is u trou, o Heer 71

  Halleluja! (1) 122

  Halleluja! (2) 149

  Halleluja! (3) 150

  Halleluja! (4) 151

  Halleluja! (5) 326

  Halleluja! (6) 327

  Heer God Almagtig 107

  Heer, u kerk oor al die eeue 347

  Hemelse Vader, Skepper van die lewe 259

  Here, ons Here, hoe groot is U 85

  Hoe kan ek, o Heer, U ooit betaal 161

  Hoër as die hemel 126

  Hoog verhewe sit die Here 263Hy wat kom woon in die skuilplek van God 293

  Jesus bring vreugde 124

  Jesus Christus, ek aanbid U 163

  Jubilate! Loof die Here! 42

  Juig tot eer van die Here 187

  Klap julle hande, o nasies 296

  Kom juig oor God, sing almal saam 2

  Kom laat ons juig en sing 185

  Kom en loof die Heer 355

  Kom ons prys sy Naam 264

  Kom sing voor die Heer 197

  Laat leef in ons dieselfde hart as Jesus 322

  Let us sing to the Lord / Prys die Here, ons God! 236Lizalis’ indingo lakho / Onthou tog u beloftes, Heer (isiXhosa) 330

  Loof die Here, want Hy is goed 3

  Loof en prys Hom 268

  Loof God in die hoogste hemel 84

 • Loof, loof die Heer (1) 195

  Loof, loof die Heer (2) 294

  Maak oop die poorte vir die Koning 103

  Masithi amen / Sing amen 61

  Met hart en mond en lewe 193

  Modimo re boka wena / O Here, ons wil u lof sing 261

  My hart roep uit 43

  My lippe wil Hom loof 133

  Net soos die hemelkoor 183Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  Ons bring U eer, ons Here God / Rea o boka, Morena 255

  Open jou oë vir God se skepping 177

  Prys die Heer met blye galme (Ps 146) 64

  Prys die Here, ons God! 236

  Rorisang, Morena / Prys die Here, ons God! 236

  Rea o boka, Morena / Ons bring U eer, ons Here God 255

  Saam wil ons die Here (kanon) 110

  Sing amen / Masithi amen 61

  Sing tot ons God en Heer (kanon) 216

  Sing vir die Heer 'n nuwe lied 338

  Sing vir die Heer ‘n nuwe lied tesaam 4

  Sing voor die Heer ‘n loflied 268

  Sing voor God ‘n nuwe lied (Taizé) 29

  Soos ‘n wildsbok 120

  Verwonderd staan ons voor u, Heer 279

  Vier die lewe elke oomblik 314

  U, die Bron van alle gawes 233

  U’t die storm bevel 271

  Voordat tyd begin het 343

  Wees bly en loof die Heer 96

  SKULDBELYDENIS EN GENADEVERKONDIGING

  Agnus Dei 354

  Al die donker is nooit net donker 30

  Dink aan die liefde en trou 306

  God het ons vrygespreek van sonde 369

  God soek verniet 115

  Heer, ontferm / Kyrie 152

  Here, sien my bitter lyding 17

  Here, wees ons genadig 11

  Hy het self ons sondes 14

  Jesus, wees my, sondaar, genadig 10

  Kom ons buig voor die Here 198

  Kyrie / Heer, ontferm 152

  Met ons skuld en met ons sonde 224

  My God, hoe doelloos, hoe verward 56

  Net soos ek is 175

  O Here, ek verlang 173

  O hoor my, Heer 164

  Saam is ons byeen 360

 • Vader, ons buig hier laag 249Voor U, Vader, moet ek skuld bely 292

  Wees my genadig, luister hoe smeek ek 1

  DIE WIL VAN GOD / ONDERWYSING

  Ek gee aan julle ‘n nuwe gebod 57

  Geseënd wie goddelos raad 6

  In die Bybel is daar raad 290

  Kom, alle kinders wat die Here wil dien 134Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  O Here, my God, ek verlang na U 136

  Soos ‘n flits in die donker 137

  Wysheid begin met die dien van die Heer 229

  VOORBEREIDING OM GOD SE WOORD TE HOOR

  Almal wat dors het, kom geniet 222

  Bring my die ou-ou tyding 77

  Gees van God, o lewende God 270

  Geseënd wie goddelose raad 6

  God se Woord is 'n lig in die nag 333

  Heer, ek wag op U 252

  Here, my God, ek verlang na U 136

  Here, seen nou die boodskap 202Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  Son van die geregtigheid 178

  Soos ‘n flits in die donker 137

  Spreek, Here, in die stilte 282

  U Woord is die lamp 98

  Wees bly saam met Jerusalem 331

  GELOOFSBELYDENIS

  Ek glo in God die Vader (Esterhuyse) 373

  Ek glo in God die Vader (Reid) 54

  Ek glo in God die Vader (Lamprecht) 108

  Ons glo in Jesus, God die Seun 336

  Sola Scriptura 341

  Die Seun wat die blindes weer laat sien 342

  GEBEDE

  Abba, Vader 70

  Agnus Dei 354

  Abba, Vader, Hemelheer 234

  As ek saans op my bedjie gaan lê 114Bawo, xa ndilalahlekayo (isiXhosa) 365

  Blaas nou oor my, Heer 367

  Bly by My 22

  Bly met u genade by ons 36

  Dankie, Heer (kanon) 51

  Dankie Heer, dat U by my bly 364

  Dankie vir hierdie nuwe môre 130

 • Die Here is my Redder 186

  Die Here sal jou seën 74

  Dink aan die liefde en trou 306

  Ek roep in nood die Here aan 44

  Gee genadig broosheid, Heer 372

  Gee ons vrede / Ukuthula 59Gees van Christus, hoor ons bede 45

  Gees van die waarheid 309

  Gees van God, kom woon in ons 24

  Gees van God, o lewende God 270

  God van genade, hoor ons bid 138

  Groot en getroue God 258

  Heer, bly tog by ons 62

  Heer, ek luister na u woorde 350

  Heer, ek wag op U 252

  Heer, ons bid as reënboognasie 272

  Heer, ons dink aan Afrika 159

  Heer, sien my trane 300

  Heer, wees naby my/Nkos’ usubenam 60

  Heilig, heilig, heilig is die Here 69

  Help my, Heer, dat ek nie dwaal nie (isiXhosa) 365

  Here, Here, hoor my bid 353

  Here, hoor ons smeekgebede 352

  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan 38

  Hemelse Vader, van U kom smeek ons 278Hy wat kom woon in die skuilplek van God 293

  Jesus, al is ek maar klein 81

  Juig tot eer van die Here 187

  Kom en lei my, Skepper-Gees 27

  Kom en vul ons met vrede 40

  Kom, Heilige Gees 113

  Kom ons bid tot die Heer 265

  Laat my nooit die grond verlaat nie 243

  Laat tog aan my reg geskied 307

  Laat u koninkryk kom 357

  Lei en bewaar my 319

  Liewe Jesus, ek is klein 170

  Lig van God 220Lizalis’ indingo lakho / Onthou tog u beloftes, Heer (isiXhosa) 330

  Luister tog, Here, en hoor my gebed 106

  Mag die vrede van ons Hemelvader 204

  Mag die woorde van my mond 102

  Mag ons u liefde ken 7

  Mag sy groot genade / Seënbede 370

  Met ‘n vaderhart vol deernis 297

  Mayenziwe /U wil geskied 118

  Neem my in beskerming 191

  Nkos’ usubenam / Heer, wees naby my 60

  Net soos ek is, buig ek voor U 318

  Nou sal ek onbesorg gaan lê 246

 • O Christus, Here Jesus 34

  O Heer, bly by my 223

  O hoor my, Heer 164

  Ons aanbid U, Jesus Heer 28

  Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

  Ons gebroke wêreld sug 321

  Ons kom kniel voor U 339

  Ons hou ons oë op Jesus, die Here 37

  Ons sien onreg, haat en seerkry in ons land 295

  Ons Vader in die hemel 112

  Open my oë (1) 217

  Open my oë (2) 218

  O Vader, o Here 348

  Rus, my siel, jou God is Koning 232

  Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

  Seënbede / Mag sy groot genade 370

  Seën ons huisgesinne, Heer 1 (Brahe) 345

  Seën ons huisgesinne, Heer 2 (2de mel - Esterhuyse) 346

  Son van die geregtigheid 178

  Soos ‘n wildsbok 120

  Toe God ons lot verander het 304

  Soveel twyfel, soveel vrae 276

  Ukuthula / Gee ons vrede 59

  U oorlaai ons met u liefde 215

  U wil geskied / Mayenziwe 118

  Vader, ek wil net by U wees 12

  Vader, hoe wonderlik 288

  Vir my pappa en sy werk 52

  Waarom, Here, waarom? 334

  Wees genadig, Heer / Kumbaya 180

  Wie kan peil hoe diep lê hartseer 206

  KLAAGLIEDERE

  Ons sien onreg, haat en seerkry in ons land 295

  DOOP

  Êrens kom 'n kind vandaan 344

  God is hier 254

  Heer, U het die eerste word gesê 210

  Here, ons loof U 247

  NAGMAAL

  Almal wat dors het, kom geniet 222

  God is hier 254

  Here Jesus, kom en wil ons gas hier wees 363

  Hoe diep is sy lyding daar aan die kruis 212

  Hy het self ons sondes 14

  Jesus, toe U mens geword het 55

  Kom, Heer Jesus, en wees U ons gas 93

  Kom ons buig voor die Here 198

 • Kom sien die Lam 165

  Laat almal wat dors het, kom 145

  Loof, loof die Heer (1) 195

  Loof, loof die Heer (2) 294

  Met ons skuld en met ons sonde 224

  Ons aanbid U, Jesus Heer 28

  Saam is ons byeen 360

  U nooi ons na u tafel 280

  BEVESTIGING VAN AMPSDRAERS

  Here, ons loof U 247

  Wysheid begin met die dien van die Heer 229

  OPENBARE BELYDENIS VAN GELOOF

  Alles, alles is genade 328

  Heer God Almagtig 107

  Here, ons loof U 247

  Laat leef in ons dieselfde hart as Jesus 322

  Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  Nog voordat ek kon bid, kon smeek 311

  Wysheid begin met die dien van die Heer 229

  DIE OFFERHANDELING / TOEWYDING

  Net soos ek is, buig ek voor U 318

  Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

  Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

  Saam is ons byeen 360

  UITSENDING EN SEËN

  Amen (Niel van der Watt) 88

  Amen (J Stainer) 89

  Amen (Daleen Kruger) 274

  Bly met u genade by ons 36

  Die genade van onse Heer 140

  Die Heer seën en bewaar jou 359

  Die Here is voor jou (Seënbede) 316

  Die Here sal jou seën (Num 6) 74

  Die Here stuur ons uit 111

  Ek wil sing van al u liefde 205

  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan 38

  Lig van God 220

  Mag, Heer, u seën oor ons stroom 58

  Mag die vrede van ons Hemelvader 204Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  Nou sal ek onbesorg gaan lê 246

  O Heer, ons het gehoor 225

  Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

  Ons het God gesien 196

  Ons vind ons krag in die Here 58

  Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

 • Shalom chaverim 266

  Shalom, my vriend 266

  Seënbede / Mag sy groot genade 370

  Soos die Vader U gestuur het 71

  Vrede van God 144

  Vreugde, vreugde! 5

  DIE LITURGIESE JAAR

  ADVENT, KERSFEES EN EPIFANIE

  Al die donker is nooit net donker 30

  As alles donker is 374

  Babatjie Jesus, op strooi neergelê 291

  Christus is gebore / Christus natus est 251

  Christus, lank reeds verwag 97

  Christus natus est / Christus is gebore 251

  Daardie nag in Betlehem 313

  Deur profete kom oor eeue die berig 312

  Die kleine dorpie Betlehem 91

  Die kleine dorpie Betlehem (2) 228

  Eer aan God (kanon) 128

  Ek groet jou, begenadigde 184

  Ere aan God, bring Hom die eer! 68

  Ere aan God in die hoogste (kanon) 65

  Gaan met die blye boodskap 209

  Gaudium mundo / Vreugde in die wêreld 250

  God is lief vir my 213

  Hoor die blye tyding 245

  Hoor die hemelkore sing 244

  Hosianna, Seun van Dawid 301

  In die wêreld vol donker 332

  Jesaja het lank t’rug 166

  Jesus bring vreugde 124

  Jesus, daar in Betlehem 148

  Jesus, U is die lig in ons lewe 23

  Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer 142

  Kom buig in die stal voor die hemelse Kind 283

  Lank, lank terug in Betlehem 39

  Let op, kinders, dis weer Kersfees! 176

  Loof die Heer tesame (kanon) 242

  Net soos die hemelkoor 183

  Ons bring aan U die lof en eer 147

  Ons gebroke wêreld sug 321

  Sing ‘n nuwe kerslied 273

  So lief het God die wêreld 320

  U het na ons gekom, Immanuel 240

  Vol van vreugde wil ons jubel 256

  Voordat tyd begin het 343

  Vreugde in die wêreld / Gaudium mundo 250

  Wees bly, al God se kinders 208

 • LYDENSTYD EN GOEIE VRYDAG

  Agnus Dei 354

  Al die donker is nooit net donker 30

  By die intog in Jerusalem (Palmsondag) 100

  Eloï lemá sabagtani 340

  Hy het self ons sondes 14

  Hosianna, Seun van Dawid 301

  Is Christus dan nie opgewek 281

  Jesus, toe U mens geword het 55

  Loof en prys Hom 268

  Met ons skuld en met ons sonde 224

  Net soos die hemelkoor 183

  Ons aanbid U, Jesus Heer 28

  Ons gebroke wêreld sug 321

  Was jy daar 194

  PAASFEES

  Sing van sy vrede / Cantarei a paz 299

  Halleluja! Die Heer het opgestaan! 75

  Hosianna, Seun van Dawid 301

  Juig en sing nou saam 298

  Loof die Heer tesame (kanon) 242

  Net soos die hemelkoor 183

  U is die lig wat in die donker skyn 277

  U opstanding, o Here Jesus Christus 201

  Vreugde, vreugde! 5

  HEMELVAART

  Deur profete kom oor eeue die berig 312

  Die Heer het opgevaar 262

  Loof en prys Hom 268

  Wees bly en loof die Heer 96

  PINKSTER

  Al sug die skepping swaar 302

  Blaas nou oor my, Heer 367

  Gees van Christus, hoor ons bede 45

  Gees van die waarheid 309

  Gees van God, kom woon in ons 24

  Gees van God, o lewende God 270

  Heilige Gees, U, die Trooster 211

  Jesus Christus, ek aanbid U 163

  Kom en lei my, Skepper-Gees 27

  Kom, Heilige Gees 113

  Lig van God 220

  Saam is ons byeen 360

  Strome van seën uit die hemel 174

 • DRIE-EENHEIDSONDAG

  Abba, Vader 70

  Daar is ‘n Verlosser 200

  God van genade, hoor ons bid 138

  Halleluja (2) 149

  Heer God Almagtig 107

  Heer, u kerk oor al die eeue 347

  Hemelse Vader, Skepper van die lewe 259

  Hemelse Vader, van U kom smeek ons 278

  O Vader, o Here 348

  Vrede van God 144

  DIE EREDIENS VAN DIE LEWE

  SKEPPING EN ONDERHOUDING / GOD SE SORG

  Al kan ek selfs met duisend stemme 323

  Al sug die skepping swaar 302

  Als so mooi en wonderlik 9

  Die heerlikheid van God 287

  Here, hoor ons smeekgebede 352

  Hoor die voëltjies sing 285

  Let op die wonder 157

  Modimo re boka wena / O Here, ons wil u lof sing 261

  Naby aan die Here 257

  Neem my in beskerming 191

  O Here, ons wil u lof sing / Modimo re boka wena 261

  Ons besing u grootheid, Vader 260

  Onsterflik, onsienlik, almagtig en wys 76

  Sing voor die Heer ‘n loflied 269

  Toe ek gedink het my voete gly 154

  U, die Bron van alle gawes 233

  Weet jy hoeveel sterre skyn daar 131

  HEERSKAPPY VAN GOD

  Al sug die skepping swaar 302

  Die magtiges uit elke streek 190

  Die wêreld waar ons woon 356

  Laat u koninkryk kom 357

  Voordat tyd begin het 343

  DIE KERK

  Die kerk is die Heer se mense 78

  God is hier 254

  Heer, u kerk oor al die eeue 347

  Lig van God 220

  Sola Scriptura 341

  GELOOF EN VERTROUE

  Alles, alles is genade 328

 • Al sug die skepping swaar 302

  Almal wat dors het, kom geniet 222

  As die Here ons rig 366

  As vreugde my deel is 156Bawo, xa ndilalahlekayo (isiXhosa) 365

  Behüte mich, Gott / Bewaar my, o God 238

  Bewaar my, o God 238

  By die huis en by die werk 47

  By God is ek tevrede 127

  Daar is ‘n Verlosser 200

  Dawid met sy slinger 162

  Die Here, Hy is jou beskermer 188Die Here is my Redder (Esterhuyse) 375

  Die Here is my Redder 186

  Die Here seën die mens 155

  Die magtiges uit elke streek 190

  Die Seun wat die blindes weer laat sien 342

  Die vyand vlug as God verskyn 19

  Die wêreld waar ons woon 356

  Dié wat my liefhet, word veilig bewaar 160

  Ek bewonder U, my Heer 139

  Ek het die Here lief 94

  Ek is die Heer se skapie 86

  Ek is tot alles in staat 13

  Ek’s vol vrae, onseker 308

  Ek voel weer veilig 192

  Ek wil sing van al u liefde 205

  Ek was eensaam en verlaat 315

  Genade, so oneindig groot 79

  Geseënd is die afhanklikes 153

  Geseënd wie goddelose raad 6

  God het ons vrygespreek van sonde 369

  God is lief vir my 213

  God is so goed 267

  God is so good / God is so goed 267

  God skenk vergifnis 129

  God van ons verlede 16

  Groot en getroue God 258

  Groot is u trou, o Heer 71

  Heer, ek luister na u woorde 350

  Heer, elke nag verlang ek 239

  Heer God Almagtig 107

  Heer, U is my voëlvlug na vryheid 182

  Heer, U seën elkeen wat graag wil leer 181

  Help my, Heer, dat ek nie dwaal nie (isiXhosa) 365

  Hemelse Vader, van U kom smeek ons 278

  Here, Here, hoor my bid 353

  Here, hoor ons smeekgebede 352

  Here, leer my 35

  Here, my God, ek verlang na U 136

 • Hoor jy hoe die voëltjies in die oggend sing? 169Hy wat kom woon in die skuilplek van God 293

  Iedere nacht verlang ik / Heer, elke nag verlang ek 239

  In die Heer vind ek al my sterkte 25

  Jesus het my lief 48

  Jesus is Koning 171

  Josua was jonk 349

  Keep me, o God / Bewaar my, o God 238

  Laat jou lewe aan die Here oor 116

  Laat tog aan my reg geskied 307

  Liewe Jesus, ek is klein 170

  Lig van God 220

  Loof en prys Hom 268

  Luister tog, Here, en hoor my gebed 106

  My hart is nie verhef nie 351

  My oë is altyd op U gerig 305

  My siel vind rus 31

  Naby aan die Here 257

  Neem my in beskerming 191

  Net soos ek is 175

  Nog voordat ek ‘n kind was 214

  O Here, bly by my 223

  Ons het God gesien 196

  Ons hou ons oë op Jesus, die Here 37

  Ons plaas ons hoop nie op perde nie 15

  Ons vind ons krag in die Here 58

  Open jou oë vir God se skepping 177

  O Vader, o Here 348

  Rus, my siel, jou God is Koning 232

  Saans kan ek rustig, onbesorg gaan slaap 108

  Skuil by die Vader 53

  Sola Scriptura 341

  Soms is jy bang of skrik jy groot 135

  Soms kom daar tye 284

  Soos Mamma my liefhet 132

  Soos ‘n flits in die donker 137

  Soos ‘n vader vir sy kinders 46

  Soos ‘n wildsbok 120

  Soveel twyfel, soveel vrae 276

  Strome van seën uit die hemel 174

  Toe ek gedink het my voete gly 154

  Toe God ons lot verander het 304

  U is die lig wat in die donker skyn 277

  U oorlaai ons met u liefde 215

  Verwonderd staan ons voor u, Heer 279

  Vreugde onbeperk, deur die kruis bewerk 235

  Wag op die Heer 21

  Want die Here is my Herder 141

  Waarom, Here, waarom? 334

  Wat ‘n vriend het ons in Jesus 4

 • Wees nie bevrees nie (Taizé) 33

  Wees U, o Here, my uitsig, my hoop 203

  Wyd, o Here, strek u liefde 337

  LIEFDE, DANKBAARHEID EN DIENS

  Alles, alles is genade 328

  As die Here ons rig 366

  Daar’s kinders in die wêreld 49

  Die heerlikheid van God 287

  Die Here Jesus Christus, kom alles van my vra 63

  Die Here stuur ons uit 111

  Ek gee aan julle ‘n nuwe gebod 57

  Ek wil sing van al u liefde 205

  Gee genadig broosheid, Heer 372

  Gees van Christus, hoor ons bede 45

  Heer, u kerk oor al die eeue 347

  Jesus, al is ek maar klein 81

  Kom ons prys sy Naam 264

  Kom ons wandel in die lig van God 83

  Laat leef in ons dieselfde hart as Jesus 322

  Laat ons skyn vir Jesus 82

  Lig van God 220

  Met ‘n vaderhart vol deernis 297

  My gees, my siel, my liggaam 146

  Na u beeld, Heer 286Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

  Ons wy onsself aan Christus toe 158

  Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

  Siyahamba 83

  U, die Bron van alle gawes 233

  U het Uself oor ons ontferm 362

  Verwonderd staan ons voor u, Heer 279

  Wees ‘n lig vir Jesus 109

  BARMHARTIGHEID EN GETUIENIS

  Daar’s kinders in die wêreld 49

  Die Here stuur ons uit 111

  Gaan met die blye boodskap 209

  Heer, ons dink aan Afrika 159Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  Ons wy onsself aan Christus toe 158

  Son van die geregtigheid 178

  TOEWYDING

  Net soos ek is, buig ek voor U 318

  Ons bring ons dank aan U / Reamo leboga 275

  Reamo leboga / Ons bring ons dank aan U 275

  Saam is ons byeen 360

 • HUWELIK EN GESIN

  Here, ons loof U 247

  Josua was jonk 349

  Seën ons huisgesinne, Heer 1 (Brahe) 345

  Seën ons huisgesinne, Heer 2 (2de mel - Esterhuyse) 346

  Vier die lewe elke oomblik 314

  KINDWEES / KINDERLIEDERE

  As ek saans op my bedjie gaan lê 114

  Babatjie Jesus, op strooi neergelê 291

  By die huis en by die werk 47

  By die intog in Jerusalem 100

  Christus, lank reeds verwag 97

  Daar’s kinders in die wêreld 49

  Dankie, Heer (kanon) 51

  Dankie Heer, dat U by my bly 364

  Dankie, Heer, vir wat ons eet 50

  Dankie, liewe Heer, vir kossies elke dag 99

  Dankie vir hierdie nuwe môre 130

  Dawid met sy slinger 162

  Die kerk is die Heer se mense 78

  Ek is die Heer se skapie 86

  God is lief vir my 213

  God is so goed 267

  God is so good / God is so goed 267

  God se Woord is 'n lig in die nag 333

  Hoor die voëltjies sing 285

  Hoor jy hoe die voëltjies in die oggend sing? 169

  In die Bybel is daar raad 290

  Jesus, al is ek maar klein 81

  Jesus, daar in Betlehem 148

  Jesus het my lief 48

  Jesus is Koning 171

  Josua was jonk 349

  Kom, alle kinders wat die Here wil dien 134

  Laat ons skyn vir Jesus 82

  Let op, kinders, dis weer Kersfees! 176

  Liewe Jesus, ek is klein 170

  Net soos ek is, buig ek voor U 318

  Nog voordat ek ‘n kind was 214

  .'n Skare mense volg vir Jesus 227

  Saam wil ons die Here 110

  Soms is jy bang of skrik jy groot 135

  Soos Mamma my liefhet 132

  Soos ‘n flits in die donker 137

  Vir my pappa en sy werk 52

  U Woord is die lamp 98

  Wees bly saam met Jerusalem 331

  Wees ‘n lig vir Jesus 109

  Weet jy hoeveel sterre skyn daar 131

 • Wysheid begin met die dien van die Heer 229

  OGGEND- EN AANDLIEDERE

  Dankie, o Heer, vir hierdie dag 168

  Ek kniel hier in die oggendlig 179

  Groot en getroue God 258

  Heer, bly tog by ons 62

  Heer, elke nag verlang ek 239

  Iedere nacht verlang ik / Heer, elke nag verlang ek 239

  Laat my nooit die grond verlaat nie 243

  Met die breek van hierdie dag 167

  Nous al ek onbesorg gaan lê 243

  O Here, bly by my 223

  Saans kan ek rustig, onbesorg gaan slaap 108

  Seënbede / Mag sy groot genade 370

  TAFELGEBEDE

  Dankie, Heer (kanon) 51

  Dankie, Heer, vir wat ons eet 50

  Dankie, liewe Heer, vir kossies elke dag 99

  Kom, Heer Jesus, en wees U ons gas 93

  Lof en dank, dank aan God 66

  Lof en dank, dank aan God (kanon) 67

  JAARWISSELING

  LYDING EN NOOD

  As vreugde my deel is 156Die Here is my Redder (Esterhuyse) 375

  Die wêreld waar ons woon 356

  Ek roep in nood die Here aan 44

  Heer, sien my trane 300

  Hoe lank nog, Heer 101

  My siel vind rus 31

  Toe ek gedink het my voete gly 154

  Wees stil en weet 123

  Wie kan peil hoe diep lê hartseer 206

  STERWE EN BEGRAFNIS

  Rus, my siel, jou God is Koning 232

  Wees stil en weet 123

  HOOP EN VOLEINDING

  Deur profete kom oor eeue die berig 312Is Christus dan nie opgewek 281

  Jesaja het lank t’rug 166

  Maranata! 90

  Net soos die hemelkoor 183

  U is die lig wat in die donker skyn 277

 • Wag op die Heer 21

  Wees bly, al God se kinders 208

  MENSWAARDIGHEID

  Die heerlikheid van God 287

  Na u beeld, Heer 286

  Vader, hoe wonderlik 288

  MISSIONAAL

  As die Here ons rig 366

  Gee genadig broosheid, Heer 372

  Gees van Christus, hoor ons bede 45

  My gees, my siel, my liggaam 146

  MEDITATIEWE LIEDEREAbba, Vader 70

  Agnus Dei 354

  Al die donker is nooit net donker 30

  Almal wat dors het, kom geniet 222

  Amen (Van der Watt) 88

  Amen (Stainer) 89

  Amen (Kruger) 274

  As alles donker is 374

  Behüte mich, Gott / Bewaar my, o God 238

  Bewaar my, o God 238

  Bly by My 22

  Bly met u genade by ons 36

  By God is ek tevrede 127

  Christus Verlosser 26

  Daar is niemand soos U, Here God 95

  Deur profete kom oor eeue die berig 312

  Die Here God is groot 117

  Die Here is my Redder 186

  Die Here is voor jou (Seënbede) 316

  Dink aan die liefde en trou 306Domini Deus, Jesu Christi / Ons kom loof U 317

  Eer aan God (kanon) 128

  Ek is tot alles in staat 13

  Ek wil die Here loof 8

  Ek wil die Here loof (respons) 189

  Gees van God, kom woon in ons 24

  Gees van God, o lewende God 270

  Geseënd is die afhanklikes 153

  God skenk vergifnis 129

  God soek verniet 115

  God van genade, hoor ons bid 138

  God van ons verlede 16

  Gospodi pomilui / Here, wees genadig 237

  Halleluja!(1) 122

  Halleluja! (2) 149

 • Halleluja! (3) 150

  Halleluja! (4) 151

  Halleluja! (5) 326

  Halleluja! (6) 327

  Heer, bly tog by ons 62

  Heer, ek wag op U 252

  Heer, elke nag verlang ek 239

  Heer, sien my trane 300

  Heilig, heilig, heilig is die Heer 119

  Heilig, heilig is die Here 69

  Here, Here, hoor my bid 353

  Here, leer my 35

  Here, ons God, as ons nou huistoe gaan 38

  Here, ons loof U 247

  Here, sien my bitter lyding 17

  Here, wees genadig 237

  Here, wees ons genadig 11

  Hy het self ons sondes 14

  Iedere nacht verlang ik / Heer, elke nag verlang ek 239

  In die Heer vind ek al my sterkte 25

  In die wêreld vol donker 332

  Jesus Christus, ek aanbid U 163

  Jesus, U is die lig in ons lewe 23

  Jesus, wees my sondaar genadig 10

  Keep me. o God / Bewaar my, o God 238

  Kom en lei my, Skepper-Gees 27

  Kom en vul ons met vrede 40

  Kom, Heer Jesus, en wees U ons gas 93

  Kom ons bid tot die Heer 265

  Laat almal wat dors het, kom 145

  Laat jou lewe aan die Here oor 116

  Laat tog aan my reg geskied 307

  Lei en bewaar my 319

  Mag die woorde van my mond 102

  Mag ons u liefde ken 7

  Maranata! 90

  Met ons skuld en met ons sonde . 224

  My oë is altyd op U gerig 305

  My siel vind rus 31

  Naby aan die Here 257

  Nkosi, sibawukele / Here, wees genadig 237

  Nou sal ek onbesorg gaan lê 246

  O Christus, Here Jesus 34

  O Here, bly by my 223

  O Here, my God, ek verlang na U 136

  Ons aanbid U, Christus Heer 32

  Ons aanbid U, Jesus Heer 28

  Ons gebroke wêreld sug 321

  Ons hou ons oë op Jesus, die Here 37

  Ons kom kniel voor U 339

 • Ons plaas ons hoop nie op perde nie 15

  Open my oë (1) 217

  Open my oë (2) 218

  Prys die Here, ons God! 236

  Rus, my siel, jou God is Koning 232

  Sing tot ons God en Heer 216

  Sing voor God ‘n nuwe lied 29

  So lief het God die wêreld 320

  Toe ek gedink het my voete gly 154

  U opstanding, o Here Jesus Christus 201

  Vader, ek wil net by U wees 12

  Vader, ons buig hier laag 249Voor U, Vader, moet ek skuld bely 292

  Voor U 9

  Vrede van God 144

  Wag op die Heer 21

  Want die Here is my Herder 141

  Wees my genadig, luister hoe smeek ek 1

  Wees nie bevrees nie 33

  Wysheid begin met die dien van die Heer 229

  MULTIKULTURELE LIEDEREBawo, xa ndilalahlekayo (isiXhosa) 365

  Die Here stuur ons uit (Spaans) 111

  Dumisan, Nkosi (isiZulu) 236Eloï lemá sabagtani (seTswana) 340

  Gaan met die blye boodskap (Afro-Amerikaans) 209Gees van Christus, hoor ons bede 45

  God se Woord is 'n lig in die nag 333

  Help my, Heer, dat ek nie dwaal nie (isiXhosa) 365

  Hemelse Vader, van U kom smeek ons (Filippyne) 278

  Klap julle hande, o nasies (Iona Community) 296

  Kom ons buig voor die Here (Afro-Amerikaans) 198

  Kom ons prys sy Naam (Oos-Afrika) 264

  Kom sing voor die Heer (Brasilië) 197Lizalis’ indingo lakho / Onthou tog u beloftes, Heer (isiXhosa) 330

  Masithi amen (tradisioneel Suid-Afrikaans) 61

  Mayenziwe (isiXhosa) 118

  Modimo we boka wena (Sesotho) 261

  Nkosi, sibawukele (isiZulu) 237Nkosi sihlangene / Ons harte smag na U (isiXhosa) 329

  Nkos’ usubenam (isiZulu) 60

  O Here, ek verlang (Damara) 173Ons harte smag na U / Nkosi sihlangene (isiXhosa) 329

  Ons het God gesien (Swahili - Tanzanië) 196Onthou tog u beloftes, Heer / Lizalis’ indingo lakho (isiXhosa) 330

  Rea o boka, Morena (Sesotho) 255

  Reamo leboga (SeTswana) 275

  Rorisang, Morena (Sesotho) 236

  Shalom, chaverim (Israeli) 266

 • Sing van sy vrede / Cantarei a paz (Portugees) 299

  Siyahamba (isiZulu) 83

  U groet ons, Here (Damara) 172

  Ukuthula (isiZulu) 59

  Was jy daar (Afro-Amerikaans) 194

  Wees bly saam met Jerusalem 331

  Opgedateer: 30 Julie 2017