6
Kemahiran yang diuji INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN SANGAT LEMAH LEMAH SEDERHANA BAIK CEMERLANG Pemilihan media (20 markah) (1-4 markah) (5-8 markah) (9-12 markah) (13-16 markah) (17-20 markah) Gagal memilih media yang bersesuaian Menggunakan media dengan kurang memuaskan Menggunakan media dengan memuaskan Menggunakan media dengan baik Menggunakan media dengan betul dan tepat. Media - Alat Pensil Pemati - Bahan Lukisan saiz A4 Pengwujudan idea (25 markah) (1-5 markah) (6-10 markah) (11-15 markah) (16-20 markah) (21-25 markah) Tidak dapat memahami tema yang diberikan Kurang memahami tema yang diberikan Kurang menepati tema yang diberikan Baik dalam menepati tema yang diberikan Cekap menggunakan sumber idea asli dan kreatif untuk

rubrik pemarkahan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

,k l l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ,k dls l ls a

Citation preview

Kemahiran yang diuji INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN

SANGAT LEMAHLEMAHSEDERHANABAIKCEMERLANG

Pemilihan media (20 markah)(1-4 markah) (5-8 markah)(9-12 markah)(13-16 markah)(17-20 markah)

Gagal memilih media yang bersesuaian

Menggunakan media dengan kurang memuaskan

Menggunakan media dengan memuaskan

Menggunakan media dengan baik

Menggunakan media dengan betul dan tepat.

Media Alat Pensil Pemati Bahan Lukisan saiz A4

Pengwujudan idea (25 markah)(1-5 markah)(6-10 markah)

(11-15 markah)

(16-20 markah)

(21-25 markah)

Tidak dapat memahami tema yang diberikan Kurang memahami tema yang diberikanKurang menepati tema yang diberikan Baik dalam menepati tema yang diberikan Cekap menggunakan sumber idea asli dan kreatif untuk menyampaikan mesej secara terus dan jelas

Tema Haiwan liar

Gubahan (45 markah)(1-9 markah)

(10-18 markah)

(19-27 markah)

(28-36 markah)

(37-45 markah)

Kurang memahami tema yang diberikan

Kurang faham dalam mewujudkan gambaran dengan tajuk yang bersesuaian Kurang dalam mewujudkan gambaran dengan tajuk yang bersesuaian Baik dalam mewujudkan gambaran dengan tajuk yang bersesuaian Dapat mewujudkan gambaran dengan tajuk yang bersesuaian Asas seni reka Unsur seni Jalinan Garisan

Prinsip rekaan Kesatuan Harmoni

Proses dan teknik (5 markah)(1 markah)

(2 markah)

(3 markah)

(4 markah)

(5 markah)

Menghasilkan kerja tidak mengikut sistem dan prosedurMenghasilkan kerja kurang mengikut prosedurMenghasilkan kerja yang sederhana mengikut sistem dan prosedurMenghasilkan kerja mengikut sistem dan prosedur Menghasilkan kerja mengikut proses dan teknik yang telah ditetapkan Proses Teknik

(1-3 markah)

(4-6 markah)

(7-9 markah)(10-12 markah)(13-15 markah)

Kemasan (15 markah)Tidak menitik beratkan perihal kekemasan karya daripada pelbagai aspek Hasil karya yang kurang berkualiti dan bermutuTerdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian dalam kekemasan karyaHasil karya yang baik dalam banyak aspek Hasil karya sangat kemas dan berkualiti dalam semua aspek

Kriteria-kriteria kemasan Tidak ada kotoran yang tidak diingini Kertas berkualiti