£rsrapport 2015 - NSD og lansering av kinofilm, tv-drama, dokumentar, kortfilm og spill. Av dette gikk

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £rsrapport 2015 - NSD og lansering av kinofilm, tv-drama, dokumentar, kortfilm og spill. Av...

 • Årsrapport 2015

  NORSK FILMINSTITUTT

 • 2 – NORSK FILMINSTITUTT – ÅRSRAPPORT 2015

  Innhold

  Del I

  STYRETS OG LEDERS BERETNING ...............................................................................................................................................4

  Del II

  INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL .........................................................................................................6 Samfunnsoppdraget ..................................................................................................................................................................6 Organisering ...............................................................................................................................................................................6 Nøkkeltall 2011-2015 ................................................................................................................................................................6

  Del III

  ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER......................................................................................................................................10 Hovedmål 1: Et bredt og variert tilbud av høy kvalitet ...................................................................................................11 Kvalitet ......................................................................................................................................................................................11 Norsk kinopublikums vurdering av norsk film ..........................................................................................................14 Gjennomsnittlig terningkast for norske filmer på kino .............................................................................................14 Norsk films posisjon internasjonalt ..............................................................................................................................15 NFIs tilskudd til produksjoner basert på originalmanus .........................................................................................17 NFIs tilskudd over talentordninger ..............................................................................................................................18 Bredde og variasjon .................................................................................................................................................................19 Fordeling av fondsmidler i 2015 ...................................................................................................................................20 Andre tilskuddsordninger .............................................................................................................................................23 Geografisk variasjon .......................................................................................................................................................25 Kvinneandel .....................................................................................................................................................................29 Filmformidling .........................................................................................................................................................................31 Publikums tilgang til norsk film ...................................................................................................................................31 Filmkulturelle tilbud .......................................................................................................................................................33 Cinemateket .....................................................................................................................................................................33

  Hovedmål 2: Solid publikumsoppslutning .........................................................................................................................35 Konsum i Norge .......................................................................................................................................................................37 Tilbud og konsum av norsk kinofilm ...........................................................................................................................37 Tilbud og konsum av norske tv-serier og film på tv ..................................................................................................40 Tilbud og konsum på VOD-plattformer ......................................................................................................................41 Konsum av film i utlandet ......................................................................................................................................................42 Omsetning for norske dataspill ..............................................................................................................................................45

 • ÅRSRAPPORT 2015 – NORSK FILMINSTITUTT – 3

  Hovedmål 3: En bærekraftig audiovisuell næring ...........................................................................................................45 Lønnsomhet og soliditet i norske produksjonsmiljø ..........................................................................................................47 Kompetanse i bransjen ............................................................................................................................................................50 NFIs tiltak for å skape et bærekraftig produksjonsmiljø ....................................................................................................51

  Del IV

  STYRING OG KONTROLL AV VIRKSOMHETEN ........................................................................................................................54 Oppfølging av innspill fra Riksrevisjonen ............................................................................................................................54 Redusere og fjerne tidstyver ..................................................................................................................................................54 IA-avtalen og sykefravær ........................................................................................................................................................54 Beredskap ..................................................................................................................................................................................55 Likestilling ................................................................................................................................................................................55 Ytre miljø ..................................................................................................................................................................................55

  Del V

  VURDERING AV FRAMTIDSUTSIKTER .......................................................................................................................................56

  Del VI

  ÅRSREGNSKAP ................................................................................................................................................................................60

 • 4 – NORSK FILMINSTITUTT – ÅRSRAPPORT 2015

  Del I

  Styrets og leders beretning

  von der Lippe vant Emmy for beste kvinnelige skuespiller for rolleprestasjonen i NRK-serien Øyevitne. Flere norske spill gjorde seg bemerket internasjonalt med originale fortellerperspektiv og innovativ spillmekanikk.

  Fordeling av tilskuddsmidler

  Parallelt med utarbeidelsen av et nytt og enklere til- skuddssystem, har NFI ivaretatt sin ordinære virksomhet og fordelt 445,7 millioner kroner til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, tv-drama, dokumentar, kortfilm og spill. Av dette gikk 314,5 millioner kroner til kinofilm (inkludert kinodokumentar), 55,9 millioner kroner til tv-drama, 31 millioner kroner til dokumentarfilm og hen- holdsvis 20,8 og 23,5 millioner kroner til kortfilm og spill. Det nye tilskuddssystemet som utarbeides skal bli enklere og mer dynamisk, slik at man raskt kan tilpasse seg nye utfordringer. Det legges opp til en effektiv forvaltning med mindre byråkrati.

  Filmformidling

  Det er i møte med publikum at filmen realiserer sin verdi, og formidling av filmkultur og filmarv utgjør nå en større del av NFIs oppgaveportefølje. Med filmmeldingen har NFI fått det overordnede nasjonale ansvaret for å iverk- sette den statlige politikken på filmformidlingsområdet, og overtar bransjeorganisasjonen Film & Kino sine opp- gaver på dette feltet. En viktig begivenhet når det gjelder filmformidling var lanseringen av strømmetjenesten Filmbib høsten 2015. Filmbib realiserer NFIs oppdrag om en innkjøpsordning for film, og gir publikum tilgang til kort- og dokumentarfilmer via innlogging med nasjonalt lånekort på pc, nettbrett eller andre mobile enheter. Intro- duksjonen av Filmbib er et viktig bidrag i oppfyllelsen av det filmpolitiske målet om god formidling og tilgjengelig- gjøring for publikum.

  Ny besøksrekord

  Cinemateket i Oslo fortsetter å ha en nasjonal rolle som formidler av filmarven og vil være en del av NFIs virk- somhet også i tiden fremover. Det er i den forbindelse gledelig at Cinemateket for andre år på rad har satt

  2015 har vært et filmpolitisk merkeår for Norsk film- institutt (NFI). M