£RSBERETNING 2016 RSBERETNING-2¢  £RSBERETNING 2016 4 Bestyrelses-og personale£¦ndringer Personale

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSBERETNING 2016 RSBERETNING-2¢  £RSBERETNING 2016 4 Bestyrelses-og...

 • ÅRSBERETNING 2016

 • ÅRSBERETNING 2016

  1

  Forord

  Endnu et år er gået, og det har været et travlt

  og spændende år for både GLS-A og forenin-

  gens medlemmer. GLS-As mangeårige direk-

  tør, Johnny Ulff Larsen, gik på pension og

  blev erstattet af underdirektør Jens Bjørn

  Poulsen, mens der også har været bestyrel-

  sesændringer. Ligesom i de foregående år

  bestræber GLS-A sig altid på at yde det bed-

  ste for sine medlemmer, hvad enten det er i

  den daglige kontakt, sagsbehandlingen eller i

  den faglige rådgivning om arbejds- og ansæt-

  telsesret, arbejdsmiljø eller uddannelse.

  Som overenskomstpart har GLS-A indflydelse

  på mange områder. Som repræsentant for en

  bred skare af virksomheder, gør GLS-As med-

  arbejdere et stort stykke arbejde for at sikre

  de bedst mulige betingelser for erhvervene.

  Områder som arbejdsmiljø, uddannelse, ar-

  bejdsmarkedet og lovgivningen spiller en stor

  rolle i virksomhedernes dagligdag. Derfor er

  disse områder vigtige for foreningen, og det-

  te afspejles også i foreningens daglige virke.

  GLS-A vil fortsat arbejde for, at de grønne

  erhverv kan rekruttere veluddannet arbejds-

  kraft, så virksomhederne kan imødegå frem-

  tidens udfordringer.

  Økonomisk har GLS-A også et ansvar over for

  sine medlemmer, og derfor sætter vi en dyd i

  at være blandt markedets billigste

  arbejdsgiverforeninger, uden at gå på kom-

  promis med kvaliteten. Denne økonomiske

  ansvarlighed afspejler sig også i foreningens

  barseludligning, der er markedets billigste. Vi

  kan endvidere se, at den samlede lønsum

  blandt vore medlemmer fortsat vokser, på

  trods af, at vi desværre oplever en nedgang i

  antallet af medlemsvirksomheder.

  I forbindelse med en strategiproces har be-

  styrelsen besluttet, at GLS-A også i fremtiden

  skal tilbyde alle medlemmer den samme høje

  service, til samme lave kontingent. Forenin-

  gen skal vokse i størrelse og indflydelse, og vi

  skal fortsat stå fast på vore kerneværdier. I

  2016 besluttede bestyrelsen derfor, at for-

  eningen over de næste tre år skal implemen-

  tere en ambitiøs kommunikationsstrategi,

  som skal øge brancherne kendskab til for-

  eningen, og gøre foreningens forskellige

  værditilbud mere synlige for medlemmerne.

  Årsberetningen gennemgår de vigtigste

  aspekter af foreningens arbejde gennem det

  seneste år, og den skal danne grundlag for en

  debat om udviklingen af GLS-A og kursen

  frem mod overenskomstforhandlingerne i

  2018.

  Med disse ord håber vi at se så mange med-

  lemmer som muligt til foreningens årlige ge-

  neralforsamling den 8. marts 2017 hos Seve-

  rin i Middelfart, hvor vi forhåbentlig kan få en

  åben debat om GLS-As fremtid.

  God læselyst. Skejby, februar 2017 Jørgen Bæk, Bestyrelsesformand

 • ÅRSBERETNING 2016

  2

  Indhold Forord ................................................................................................................................................... 1 Bestyrelsen ........................................................................................................................................... 3 Bestyrelses- og personaleændringer ................................................................................................... 4 Foreningens udvikling .......................................................................................................................... 5

  Lønsumsudvikling ............................................................................................................................. 5

  Medlemsudvikling ............................................................................................................................ 6

  Kursusvirksomhed ............................................................................................................................ 7

  GLS-As overenskomster ....................................................................................................................... 9 Muligheder ....................................................................................................................................... 9

  Kompetencefondene ......................................................................................................................... 10 GLS-A - Barseludligning ...................................................................................................................... 12

  Hvornår har man ret til refusion .................................................................................................... 12

  Hvor meget får man i refusion ....................................................................................................... 12

  Kommunikationsstrategi 2016-2019 ................................................................................................. 14 Fagretligt ............................................................................................................................................ 15

  Sympatikonflikter ........................................................................................................................... 15

  Oplysningspligt ............................................................................................................................... 16

  Fratrædelsesgodtgørelse ............................................................................................................... 17

  Akkord ............................................................................................................................................ 18

  Elever under erhvervsuddannelse ................................................................................................. 18

  Nye regler om kunde- og konkurrenceklausuler ........................................................................... 20

  Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) ....................................................................... 21

  Arbejdsmiljø ....................................................................................................................................... 23 Arbejdsmiljøloven ændret pr. 1. januar 2017 – Partssamarbejde ................................................ 23

  APVnet ............................................................................................................................................ 24

  Aktuelle uddannelsesforhold ............................................................................................................. 25 Jordbrugets Uddannelser ............................................................................................................... 25

  Trepartsaftale ................................................................................................................................. 25

  Gartneruddannelsen ...................................................................................................................... 26

  Skovuddannelsen ........................................................................................................................... 26

  Landbrug og dyrepasser ................................................................................................................. 27

  Elevstatistik .................................................................................................................................... 27

  IGU - Integrationsgrunduddannelsen ................................................................................................ 31 Regnskab ............................................................................................................................................ 34

  Forslag til kontingent for 2017 ....................................................................................................... 34

 • ÅRSBERETNING 2016

  3

  Bestyrelsen (pr. 1. februar 2017) Formand Direktør Jørgen Bæk Andelskartoffelmelsfabrikkerne Midtjylland Herningvej 38 7330 Brande Telefon 97 18 08 88 jb@akm.dk Næstformand Gartneriejer Flemming Petersen DK Plant ApS Gartnerivej 5 5450 Otterup Telefon 64 82 49 04 fl@dkplant.dk Divisionsdirektør Søren Bo Johansen HedeDanmark A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Telefon 30 17 37 01 sbj@hededanmark.dk Maskinstationsejer Jørgen Jørgensen Hjadstrup Maskinstation A/S Horsebækvej 84 5450 Otterup Telefon 64 82 12 84 post@hjadstrup.dk Godsejer Niels Jørgen Bønløkke Lyngbygård Lyngbygårdsvej 25 8220 Brabrand Telefon 21 26 15 05 njb@lyngbygaard.dk

  Planteskoleejer Bjarne Holden Holdens Planteskole A/S Kongeåvej 12 6600 Vejen Telefon 75 36 40 99 mail@holden.dk Godsejer Helle Reedtz-Thott Gavnø Gods Gavnø 2 4700 Næstved Telefon 55 70 02 00 hrt@gavnoe.dk Personale- og HR-chef Charlotte Jepsen Knigge Hornsyld Købmandsgaard A/S Nørregade 28 8783 Hornsyld Telefon 72 14 70 04 cj@hk-hornsyld.dk Koncern HR- og kommunikationschef Anette Hermansen DanHatch A/S Rugerivej 26 9760 Vrå Telefon 29 20 57 19 arh@danhatch.dk

 • ÅRSBERETNING 2016