£RSBERETNING 2014 - LGBT 2014. 10. 23.¢  £RSBERETNING 2014. 2 LGBT Danmark landsforeningen for b£¸sser,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSBERETNING 2014 - LGBT 2014. 10. 23.¢  £RSBERETNING 2014. 2 LGBT Danmark...

 • 1

  LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

  Vedtaget Danmark blev det første land i Europa til at gøre det muligt for den enkelte selv at bestemme sit juridiske køn

  ÅRSBERETNING 2014

 • 2

  LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

  LG BT

  D AN

  M AR

  K ÅR

  SB ER

  ET NI

  NG 2

  01 4

  En verden og et samfund med lige muligheder for alle uanset kønsidentitet og seksuel orientering, og hvor dette udmøntes i menneskerettigheder, der tiltrædes og respekteres af alle. LGBT Danmarks vision

 • 3

  Vores medlemmer

  Vores støttemedlemmer

  Vores sponsorer

  Københavns Kommune for støtte til Equal Love 25 jubilæumsudstilling og åbning

  CISU - Civilsamfund i Udvikling for finansiering af projekt i Tanzania

  Microsoft for software

  Lauritz.com for sponsorering ved Sankt Hans og Copenhagen Pride

  Nordea-fonden for sponsorering af Handi-LGBT til Copenhagen Pride

  Oliver, Lise, Anne, Anne og Signe fra Sæbygårdskolen for at have bagt og solgt 1.000 muffins til fordel for LGBT Danmarks arbejde

  for at muliggøre foreningens arbejde

  Vores aktivister

  Vores ansatte

  for igen at imponere

  Tak til LG

  BT D

  AN M

  AR K

  ÅR SB

  ER ET

  NI NG

  2 01

  4

 • 4

  Politik Året har budt på vigtige fremskridt, ikke mindst at Danmark indførte frit juridisk kønsskifte, noget deltagerne på ILGA-Europes årskonference i oktober var enige om, vil bane vejen for lignende lovgivning andre steder i Europa. I dag findes noget tilsvarende alene i Argentina og Uruguay.

  Desværre er den gode vilje ikke fulgt over i sundhedssektoren, for da Sundhedsstyrelsen fremlagde sit udkast til ny vejledning for behandling af transkønnede, var det helt uacceptabelt. LGBT Danmark valgte helt at afvise Sundhedsstyrelsens udkast, og sammen med begrundelsen herfor indsendte vi vores eget forslag til, hvordan en vejledning skulle se ud. Ligeledes har vi udgivet en pjece til privatpraktiserende behandlere, hvor vi forklarer om udkastets konsekvenser for dem og opfordrer dem til at fremsætte krav om fortsat at have lov til at yde den vigtige behandling.

  Et andet område, der voldte problemer i år var den ellers gode børnelov, der blev gennemført sidste år. De familier, der blev etableret fik ikke den rådgivning de har retskrav på, hvorfor mange fandt sig i en situation, hvor de alligevel ikke fik adgang til de gode regler. Styrelsen har efterfølgende valgt at dispensere fra reglerne så familierne kommer ud af dødvandet. I efteråret har regeringen endvidere fremsat forslag om

  adgang til adoption - herunder stedbarnsadoption - for ugifte par, og samtidig sagt, at den vil finde en løsning vedr. den stærkt problematiske såkaldte 2.5-årsregel.

  Den 1. oktober i år var det 25 år siden, verdens første registrerede partnerskab blev indgået, og da det skete på Københavns rådhus, havde vi i anledning af jubilæet en stor udstilling i rådhussalen i begyndelsen af oktober, ligesom vi var aktive i forbindelse med Eurovision Song Contest, hvor vi lavede aktiviteter sammen med Københavns Kommune vedr. bryllupsarrangementer.

  Verden omkring os Hvor der i vores del af verden sker en stadig forbedring af LGBT-personers forhold, er det et noget mere dystert billede, der tegner sig ude i verden. I Afrika har flere lande skærpet deres i forvejen stærkt undertrykkende lovgivning, og i de fleste post-sovjetiske stater agiteres imod lgbt- personer, der anses for underminere hvad der kaldes traditionelle værdier.

  LGBT Danmark har de seneste år skabt og udbygget forskellige initiativer i forhold til Global South. Vi har særligt fokus på Tanzania, hvor vi laver empowerment-projekter blandt lokale LGBT-organisationer. Vi har gennemført en kortlægning af organisationer, skaber netværk, og

  Landsledelsens beretning begivenhedsrigt år ude og hjemme

  2014 Det har været et travlt år for LGBT Danmark både herhjemme og i forhold til verden omkring os, og både i forhold til kønsidentitet og seksuel orientering.

  LG BT

  D AN

  M AR

  K ÅR

  SB ER

  ET NI

  NG 2

  01 4

 • 5

  laver workshops og kurser for lokale aktivister for at klæde dem på til at kæmpe deres egen sag. Der er tale om små og relativt uerfarne organisationer i et land, som ikke har samme bevågenhed i Vesten som fx Uganda.

  Rusland kom under beskydning i forbindelse med vinter-OL i Sochi. Der var talrige kampagner, som kritiserede Ruslands anstrengte forhold til LGBT-personer og institutionaliseringen heraf i form af anti-propagandalovene. Fra LGBT Danmarks side valgte vi en informationskampagne, hvor vi forklarede om de mange politiske og retlige instrumenter, der bliver bragt i anvendelse mod Rusland.

  Der var i år valg til Europa-Parlamentet, en vigtig aktør i forhold til lgbt-rettigheder. LGBT Danmark satte lgbt-rettigheder på plakaten ved at stille alle kandidater en række spørgsmål om vidt forskellige tematikker vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet. Besvarelserne blev udgivet og vi afholdt vælgermøde i København med et bredt sammensat panel. Efter valget er vi i dialog med de nyvalgte danske medlemmer.

  Vores egen verden I år er opstået en ny gruppe under foreningen, Handi-LGBT, som har fokus på handicappede lgbt-personer. Der er taget initiativ til samarbejde med handicaporganisationerne og gruppen fik hurtigt organiseret sin deltagelse i Copenhagen Pride, herunder skaffet sponsorer til kørsel og parkering. Desværre giver foreningens nuværende lokaler ikke mulighed for, at kørestolsbrugere kan komme der.

  For at give medlemmer og andre en mulighed for at se noget af alt det arbejde vores aktivister laver, har vi i år valgt at lægge en lgbt konference i forbindelse med landsmødet.

  Landsledelsen har i år haft prioritet på forbedring af arbejdsprocesser med henblik på at bevæge foreningen i retning af en mere projektorienteret organisation. Formålet hermed er at kunne styrke foreningens engagement i forandringsskabende projekter og gøre det på en måde, så foreningen selv er robust.

  Foreningen er baseret på frivilligt arbejde, og det betyder, at en mængde arbejde jævnligt ender i Landsledelsen. Konsekvensen heraf er, at de mest arbejdende medlemmer af landsledelsen er genstand for en betydelig arbejdsindsats. På grund af det, og for de flestes vedkommende også på grund af uoverensstemmelser landsledelses- medlemmer imellem, valgte flere at forlade Landsledelsen i løbet af perioden.

  Landsledelsen blev valgt ved kampvalg på det ekstraordinære landsmøde 25. januar 2014.

  LG BT

  D AN

  M AR

  K ÅR

  SB ER

  ET NI

  NG 2

  01 4

  Sankt Hans 2014 Selv vejret ved sankt Hans var godt i år. Hvert år fejres, at foreningen blev til midsommer 1948.

 • 6

  Med gennemførelsen af loven om juridisk kønsskifte rykker Danmark frem i førerfeltet sammen med Argentina og Uruguay. Fra tidligere at stille krav om kastration er det nu op til den enkelte at afgøre, hvilket køn man selv føler, man har, og få personregistret bragt i overensstemmelse hermed.

  Loven kom ikke af sig selv. Da regerigen trådte til i udgangen af 2011, plæderede LGBT Danmark for, at der skulle lgbt-indhold i det. Det kom der, herunder et punkt om, at man ville se på juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb. Kastrationskravet, som mange lande har eller har haft, hører fortiden til og der er fremført kritik fra mange sider, også internationalt. Det var derfor ikke overraskende, at regeringen allerede for tre år siden kunne beslutte at ændre det. Men til hvad? Dét var spørgsmålet.

  LGBT Danmark har i tiden siden da lobbyeret for et helt frit valg. Vi var således i dialog med den tværministerielle arbejdsgruppe, der arbejdede med at udrede

  problemstillingen for regeringen og opstille forskellige valgmiuligheder. Den endte med at foreslå tre modeller:

  Erklæringsmodellen indebærer, at personer, der oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som den pågældende oplever sig selv som tilhørende, kan få tilladelse til juridisk kønsskifte ved at indgive ansøgning herom vedlagt en erklæring fra ansøgeren om, at ansøgningen er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Modellen kan kombineres med et krav om en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet, hvorefter den pågældende skal bekræfte sin ansøgning, inden den kan imødekommes. Tilladelsen meddeles af Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor.

  Vurderingsmodellen indebærer, at personer, som er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, kan få tilladelse til juridisk kønsskifte. Tilladelsen meddeles af Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor på baggrund af en erklæring fra en psykiater.

  Fra kastrationskrav til frit valg ny lov om juridisk kønsskifte sender Danmark fra den ene ende af skalaen til den anden

  LG BT

  D AN

  M AR

  K ÅR

  SB ER

  ET NI

  NG 2

  01 4

 • 7

  Efter diagnosemodellen kan en person, der er blevet diagnosticeret som transseksuel, få tilladelse til juridisk kønsskifte. Diagnosen skal være stillet af Se